Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 21   2011-2012 > Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 38

Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 38


13 juni 2012 - 20 juni 2012

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl
Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 21 nr 38KERKBERICHTEN

 

Vrijdag: 15 juni 13.30 u. Huwelijksviering Pastor H. van Bemmel van:

Wilco van Tiel en Yvonne van Boxtel

Zondag: 17 juni 9.30 u. Vaderdag, openluchtmis bij de Maria-Kapel

Pater van Delden m.m.v. het Koor “Vivace”

Wij gedenken in deze viering:

Alle overleden leden van  “De Zijtaartse-Ondernemers-Vereniging”;

Mnd.ged. Harrie van Sleuwen; Marietje van der Linden- van Schaijk,

Hans en overl.fam.leden (nms.Fam. van Schaijk);

Mnd.ged. Jan Schoenmakers; André van den Oever;

Bert en Tonnie van Bakel- van Erp en Zuster Augusta van Bakel;

Overl.oud. van de Ven- Aarts en dochter Zus;

Theo en Tineke van Zutphen- Pepers, zoon Rob en dochter Ellie;

Mnd.ged. Truus van Boxmeer- van de Ven;

Mies en Anneke van Zoggel- van der Linden;

Janus Vervoort (vanwege verjaardag); Richard van Nunen (vanw.verjaardag);

Albert van de Wetering (nms. E.H.B.O. afd. Zijtaart);

Toon van der Aa, Bert en Tonnie van der Heijden en André van der Heijden;

Jrgt. Graard van de Ven; Piet en Grarda van Asseldonk- van Erp,

dochter Dinie, zoon Jan en tante Mien; Harrie van Berkel;

Overl.oud. van den Hurk- van Genugten, kinderen en kleinkinderen;

Albert van Zutphen.

Mededeling:

De kerkdeurcollecte voor “De Nederlandse Missionarissen” heeft

€. 176,65 opgebracht, hiervoor hartelijk dank.

 

 

Beste inwoners van Zijtaart,

 

Zoals jullie inmiddels hebben kunnen vernemen, zullen we op Vaderdag voor de 25e keer ons dorpsfeest “ Zijtaart Biedt Meer” organiseren. Vanaf zaterdagmiddag zullen er opbouwwerkzaamheden plaatsvinden, zowel op het plein als in de Pastoor Clercxstraat. We gaan dan gebruik maken van afzettingen d.m.v. dranghekken, afzetlinten en waar nodig ook bouwhekken.

Graag willen we jullie verzoeken om geen auto’s te parkeren binnen de lintafzetting en vanaf zaterdagmorgen geen gebruik te maken van het plein om te parkeren.

Natuurlijk geeft dit enig overlast voor jullie als inwoners en zeker als aanwonenden, maar we willen toch een beroep doen op jullie dorpsgevoel om op deze manier dit evenement te doen slagen.

Tevens willen we de inwoners van de Keslaerstraat vragen om begrip omdat hier de oldtimers voor de rit worden opgesteld op zondagmorgen. Ook de mensen die aan de Past.Clercxstraat wonen vragen we om begrip omdat de braderie uitgebreid gaat worden tot en met Dirck van der Linden.

Bij voorbaat dank,

Organisatie Zijtaart Biedt Meer.

 

 

Prikpost in Zijtaart.

 

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

Openingstijden Bibliotheekpunt Zijtaart in ‘Het Klooster’:

 

dinsdagmiddag 13.15 - 14.45 uur

dinsdagavond 18.00 - 19.00 uur

donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

 

 

 

De ballonvaart is gevallen op

lotnummer: 00824 en  27619

 

Dankbetuiging

 

Op 1 mei jl. hebben wij ons

50 jarig huwelijksfeest gevierd.

 

Het is een geweldige dag geweest.

Iedereen voor alle felicitaties

hartelijke dank

 

                   Familie A. Klomp-Jonkers

 

 

Musical gr 8, Bs Edith Stein

 

Er zijn een groot aantal verzoeken binnengekomen om de musical van groep 8, 
vanwege het  Europees Kampioenschap Voetbal, te verzetten. We kunnen het
nooit iedereen naar de zin maken, maar ook de kinderen van groep 8  hadden dit
verzoek. Dat gaf de doorslag!
De musical is daarom, met dank aan alle medewerkers en aan Het Dorpshuis, 
van woensdagavond 27 juni verzet naar dinsdagavond 26 juni.
De aanvangstijd blijft staan op 20.00 uur.
Kaartjes voor deze musical a € 2,- zijn te koop op de school. U bent die avond 
allen van harte welkom in de gymzaal van het Dorpshuis.

 

 

Jeugd uit Zijtaart en Mariaheide samen op het podium

 

Op zaterdag 23 juni verzorgen het opleidingsorkest van fanfare Sint Cecilia uit Zijtaart en Jeugd Orkest Mariaheide (JOM) samen een optreden bij het Dorpshuis in Zijtaart . Vanaf 19.00 uur laat de jeugd horen dat het met de muzikale toekomst van beide dorpen wel goed zit.  Bij goed weer is het concert op het binnenplein van het Klooster. Dit is een prachtige plek om een zomerconcert te geven. Alleen bij slecht weer is het concert in de ontmoetingszaal van het Dorpshuis.

De jeugdorkesten hebben in de afgelopen jaren al regelmatig gezamenlijk een optreden verzorgd.

Het uitwisselingsconcert start om 19.00 uur en is gratis toegankelijk.

 

 

KBO 

 

AGENDA

 

maandag     18 juni  13.30 uur  Fietsen

dinsdag        19 juni  09.30 uur  Seniorenkoor

dinsdag        19 juni  12.00 uur  Eetpunt

dinsdag        19 juni  13.00 uur  Vrij biljarten

woensdag     20 juni  13.30 uur  Kienen

donderdag    21 juni  12.00 uur  Eetpunt       

donderdag    21 juni  13.00 uur  Competitie biljarten

donderdag    21 juni  13.30 uur  Kaarten

vrijdag           22 juni  13.30 uur  Bridgen

 

Bridge  ZBC ! 5 juni 2012

Lijn A

1    Mien v. Berkel & Mien Verhoeven              68,75

2    Wim v. Schayk & Piet v. Schayk                 59,58

3    Marietje v. Schayk & Toon v. Schaijk           57,92

4    Jana v.d. Acker & Harrie v.d. Acker           53,75

5    Piet Thijssens & Riek Rijkers                       52,08

6    Jan Rijkers & Toos v. Berlo                         51,25

7    Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert   49,58

8    Hilly v. Bosbeek & Willemien Verhoeven     49,17

9    Bert Kanters & Diny Kanters                      47,08

10   Cor Mollen & Marietje Mollen                     45,00

11   Henk v.d. Linden & Jo Verhoeven               34,17

12   Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt       31,67

 

Lijn B

1    Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo                   68,75

2    Anneke Jans & Maria Pepers                      68,33

3    Ria Veldhuis & Ad Koevoets                       57,92

4    Noud v. Zutven & Toos v. Zutven                51,67

5    Mieke Toebast & Toos Vissers                    51,25

6    Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts           49,17

7    Maria Rooijakkers & Fien Rooijkakkers        47,08

8    Maria Rijken & Joke Petit                            46,25

9    Annie v. Berkmortel & Mientje v.d. Tillaart 45,83

10   Piet Reijbroek & Toos Reijbroek                  39,58

11   Hein de Wit & Jo de Wit                             39,17

12   Tonny Rijkers & Mien Vermeulen                35,00

 

 

 

Bridge KBO 6   8 juni 2012

Lijn A

1       Cees v. Hout & Riet v. Hout                           59,58

2       Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt          58,33

(3)     Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert      53,75

(3)     Wim v. Schayk & Piet v. Schayk                    53,75

5       Marietje v. Schayk & Toon v. Schayk             53,33

6       Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout                51,67

7       Toon v. Creij & Wim v. Os                             51,25

8       Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk               50,42

9       Harrie v.d. Acker & Jana v.d. Acker              47,08

10      Jo Verhoeven & Tonny Rijkers                       46,67

11      Mien v. Berkel & Mien Verhoeven                 45,00

12      Pieter v. Geffen & Tonnie Kivits                     41,25

13      Cor v.d. Berg & Jan Rijkers                            37,92

Lijn B

1       Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken       72,92

2       Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen                      58,85

3       Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer              57,81

4       Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk             55,10

(5)     Cor Mollen & Marietje Mollen                        53,65

(5)     Ad Koevoets & Nellie v.d. Berg                     53,65

7       Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst             51,67

8       Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven            44,69

9       Ger Aarts & Tonnie Lukassen                        40,63

10      An Thijssen & Riek Vervoort                          36,98

11      Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen            24,06

 

 

Biljarten

Nederlaag toernooi Zijtaart - Handel 11 juni 2012

Wim v.d. Sanden     51   71   -Toon Spierings          47    48

Rien Kemps            35   23   -Peter Martens           28    20

Tonnie v. Uden       29   17   -Piet v. Berlo             30    27

Jos Claassen           23   11   -Jan Kanters              23    23

Tonn Verbruggen    21   13   -Harrie Pennings        22    20

Jan Rijkers              20   18   -Jan Kandelaars         26    26

Cor Coppens           19   22   -Gerrit Smits              22    10

Jan v. Uden            17   25   -Piet Scheepers          21    27

Martien v. Zutphen  16   8    -Harrie Hermkens      18    26

Jan v.d. Oever        15   13   -Mari Bosch               14    14

Onderlinge competitie van 7 juni 2012

Cor Coppens              20   28      -Piet v.d. Tillaart  38      41

Gerard Oppers           14   18      -Willy Henst         30      27

Gerard Oppers           14   15      -Chris v. Helvoirt  20      17

Jan v.d. Oever           17   18      -Piet v.d. Hurk     39      32

Jan de Wit                 29   29      -Cor v. Zutphen    64      57

Jos Claassen              22   22      -Jan v. Uden        19      16

Jos Claassen              22   20      -Cor v. Zutphen    64      52

Piet v.d. Tillaart          38   37      -Rien v. Tiel         25      16

Willy vd. Berkmortel   24   23      -Cor v. Zutphen    64      38

Willy vd. Berkmortel   24   20      -Jan v. Uden        19      10

Mies Gibbels              42   32      -Rien v. Tiel         25      16

Jan Rijkers                 18   13      -Cor v. Zutphen    64      29

Jan v. Uden               19   12      -Mies Gibbels       42      24

 

Openingstijden Bibliotheekpunt Zijtaart

in ‘Het Klooster’:

dinsdagmiddag 13.15 - 14.45 uur

dinsdagavond 18.00 - 19.00 uur

donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur

 

SPORTAGENDA

 

W.T.C. Zijtaart
 
Heren: zaterdag 16 juni, Bommeler Waard, 140 km, vertrek Zijtaart, 8.00 uur.
Heren: zondag 17 juni, Zijtaart Biedt Meer.
Dames: zaterdag 16 juni, Geijsteren, 110 km, vertrek Zijtaart, 8.00 uur.
Dames: zondag 17 juni, Zijtaart Biedt Meer.
 
Wielerliefhebbers opgelet
Op zondag 17 juni zal het peleton van de Ster ZLM toer ook U plaats
aandoen en wel de volgende wegen:  vanuit Zijtaartseweg, ri Weivenseweg,
 ri Biezendijk, zo ri Doornhoek, vervolgens naar de Corridor en zo ri Mariaheide.
Als U meer nieuws wil weten, kijk dan op site Ster ZLM toer GP


GESLAAGDE VETERANENSPORTDAG UDEN

 

Onder ideale weersomstandigheden werd zondag de KPJ veteranensportdag gehouden in Uden. Onder een stralende zon werden ’s morgens de verschillende onderdelen zoals gecombineerde oefening, vrije oefening, volksdansen en piramidebouw voor de jury gedemonstreerd. ‘sMiddags werd dit alles nog eens dunnetjes overgedaan voor het in groten getale opgekomen publiek. Bij de prijsuitreiking bleek dat we toch niet voor niets de hele winter ons best hebben gedaan om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten.

Zoals in menig krant al werd gesuggereerd waren de heren van Zijtaart ook dit jaar weer onverslaanbaar. Zij wisten op alle fronten een eerste prijs te behalen. De dames hebben wat meer concurrentie op de sportdag. Zo waren de “jongere”afdelingen in opkomst en eindigden deze boven ons. We wisten wel een mooie overwinning te  behalen bij het volksdansen. De combineerde oefening was goed voor een derde plaats. Bij de vrije oefening lijkt het of de muziek niet meer zo geschikt is voor onze traditionele knots oefening, dus hier was het een gedeelde 7e plaats, maar in het algemeen klassement waren we toch tweede.

Rieky van de Laar behaalde nog een 3e plaats bij de 60 meter. De heren waren ook tweede bij de estafette.

Al met al was het een geslaagde dag en we zijn blij dat er volgend jaar weer een herhaling komt en de afdeling Liessel een sportdag organiseert.

 

 

 

JAZ gaat op zoek naar vrijwilligers tijdens

Zijtaart Biedt Meer

 

Voor de JAZ dagen 7-8 en 9  augustus  2012

zoeken wij nog veel vrijwilligers die ons komen helpen op de expeditie

·   Frietgezinnen

·   Spelbegeleiders; creatief, sportief of ondernemend

·   Opbouwers/opruimers

·   En mensen die gewoon hand en span diensten willen verlenen.

 

Wil jij ons komen helpen?

Geef je dan op zondag 17 juni bij onze stand

tijdens Zijtaart Biedt Meer.

Er zullen de hele dag mensen van de JAZ aanwezig zijn om vrijwilligers te werven.

Heb je nog vragen en/of heb je ons gemist,

bel dan Petra van Gorkum, tel:355517 .

Doe mee en beleef samen met ons

en alle 155 kinderen

als afsluiting van de zomervakantie

een leuk, fijn, te gek JAZ-avontuur!

 

 

KORT NIEUWS KELDONK

 
Het is niet allemaal Keldonk 100 wat de mensen bezig houdt in Keldonk.
De Jaarmarkt  komt er meteen achteraan.  Judoclub "De Jigoro's" en 
Bende Bé de Band organiseren
ZONDAG 1 JULI een rommelmarkt -braderie en een Bendefeest. 
Deze markt is al meer dan 30 jaar de
gezelligste markt  van de omgeving, voor groot en klein. 
Er zijn nog enkele kramen te huur voor de braderie of de
rommelmarkt kraamhuur € 20,-.
 
Voor meer informatie en of kraamhuur kun je contact opnemen met Frans Kuijpers.
Tel. 0413-211347/ 0613463925
e.mail- franskuijpers@hotmail.nl 

 

Gratis zakken afhalen

 

Vanaf maandag 11 juni 2012 zijn de plasticzakken (ten behoeve van de kunststofinzameling) én de luierzakken voortaan gratis af te halen op de volgende locaties:

            Veghel                         Gemeentehuis   Stadhuisplein 1

            Gemeentewerf             Doornhoek 3740

            Milieustraat                  Doornhoek 3736

            Zijtaart Dorpshuis         Pastoor Klercxstraat 50

 

CLUBINDELING VOOR HET NIEUWE SEIZOEN!

 

Op zaterdagmiddag 25 augustus van 14:00 – 17:00 uur is de openingsdag van het nieuwe seizoen. Alle kinderen uit Zijtaart zijn hierbij welkom, samen met ouders/ opa’s en oma’s, etc.

Vanaf dinsdag 28 augustus starten de clubbijeenkomsten.

Hieronder de indeling voor het komende seizoen:

 

 

Groep Jong Nederland Groep School  Clubdag           Clubtijden

Minioren          Groep 1+2+3  Dinsdag           18:00 – 19:30 uur

Maxioren         Groep 4+5+6  Donderdag       18:30 – 20:00 uur

Junioren           Groep 7+8+1e klas     Vrijdag 18:30 – 20:00 uur

Senioren          2e,  3e en 4e klas         Woensdag       19:00 – 20:30 uur

 

De contributie is als volgt:

Minioren en Maxioren: € 45,- per seizoen

Junioren en Senioren:    € 55,- per seizoen

 

Hiervan worden alle wekelijkse clubbijeenkomsten en alle weekendactiviteiten zoals een primitieve voettocht, lampionnentocht, dropping, districtstoernooien en mixiorenweekend betaald.

Voor het zomerkamp en het Ardennenkamp bedraagt het kampgeld € 50,-.

Mochten er problemen, vragen en/of opmerkingen zijn m.b.t. de clubindeling, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Sonja Timmers.

Aan- en afmeldingen kunnen alléén doorgegeven worden aan:

Sonja Timmers via 0413 – 377 092 of info@jongnederlandzijtaart.nl.

Aanmelden onder vermelding van de naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en zwemdiploma’s. Afmeldingen graag vóór 1 september doorgeven, i.v.m. heffing contributie.

                                                                       Jong Nederland Zijtaart

 

 

 

 

Hulp online bij Aanzet

 

Vanaf  22 juni kan er 'gechat' worden met sociaal raadslieden via de website van Aanzet.

Iedere vrijdag tussen 12 en 2 uur houden zij spreekuur via internet. Iedereen kan dan terecht met vragen op sociaal juridisch gebied, bijvoorbeeld over toeslagen en uitkeringen, belastingen, sociale zekerheid enz. Daarnaast kunnen mensen natuurlijk ook met een afspraak op het gewone spreekuur terecht. Tel 0412 623880.

 

Het maatschappelijk werk van Aanzet  houdt al geruime tijd chatsessies op dinsdag- woensdag en donderdagavond en op dinsdagochtend. 

 

Aanzet houdt zich bezig met algemeen-, bedrijfs- en jeugdmaatschappelijk werk, en met sociaal raadsliedenwerk. Het werkgebied bestrijkt de regio Oss, Uden en Veghel.

www.aanzet.nu

 

 

Dorpshuis te klein voor Klik...

Afgelopen weekend heeft "Klik" twee voorstellingen verzorgd in ons eigen Dorpshuis. Na de succesvolle première in Oss, konden nu bewoners uit Zijtaart en andere belangstellenden kennis maken met dit bevlogen gezelschap. Voor veel belangstellenden was het bij binnenkomst in de zaal nog niet helemaal duidelijk wat men zou mogen verwachten. Werd het een toneelstuk, of zou er vooral gezongen worden? Is "Klik" een koor, of hebben de leden meer in hun mars dan alleen zingen? En hoe moest dat dan, het publiek meenemen op een cruise?

Direct bij het "aan boord gaan" werd duidelijk dat hier koste nog moeite gespaard was. In de uitverkochte zaal was een schip gesitueerd, compleet met stuurhut, bar en zonnedek. De gymzaal in ons dorpshuis was omgetoverd tot een echte theaterzaal, voorzien van professioneel licht en geluid. Dit beloofde een interessante avond te gaan worden!

Vanaf de allereerste tonen wisten de artiesten het publiek te boeien. Het publiek werd getrakteerd op een voorstelling waarover nog lang zal worden nagepraat. Prachtige koorpartijen, mooie arrangementen en erg sterke solo's wisselden elkaar af. Muziek en zang op hoog niveau! Het was duidelijk, Klik is niet zomaar een koor, maar mag zich met recht een theatergezelschap noemen.

De typecasting is perfect uitgevoerd, mensen waren zichtbaar "thuis" in hun rol. Uiteenlopende types hadden er een plek, waarbij vooral de kapitein, boerin Drieka, de autoritaire mevrouw van Santen en haar zoon Roderick de lachers op hun hand hadden. Het publiek werd meegenomen in het verhaal vol humor, maar wat ook plek bood aan de nodige andere emoties. Menig bezoeker heeft stiekem een traantje weggepinkt en hoewel het zeker niet koud was in ons "theater", bezorgden de prachtige stemmen van de zangers en zangeressen menig bezoeker ook kippenvel. Het moment waarop muzikaal leider Loek van Vugt het "script" moest komen redden en zelf het nummer "The show must go on" inzette, deed het Klooster schudden op zijn grondvesten!

Na afloop werd er gezellig nagepraat aan de bar en kon iedereen de artiesten zelf complimenteren. Hier werd dankbaar gebruik van gemaakt. Zijtaart kan niet anders concluderen dan dat het uitkijkt naar de volgende produktie van dit prachtige theatergezelschap!

 

 

 

MIK VEGHEL DANST: AARDE, WATER, LUCHT EN VUUR

 Op zondag 24 juni kun je genieten van een gedanste familievoorstelling, opgevoerd door alle dansleerlingen van MiK. Wil je een kijkje nemen in de danskeuken van MiK Veghel, dan is deze voorstelling een echte aanrader! In Theater de Blauwe Kei wordt om 13.30 uur en 16.00 uur de voorstelling opgevoerd.

De disciplines van de MiK dansafdeling zijn klassiek,  modern jazz, hiphop en  modern. Deze variatie is goed zichtbaar en mede daarom belooft het zo’n boeiende, spannende en afwisselende voorstelling te worden! Kaartjes zijn verkrijgbaar via Theater de Blauwe Kei.

Bijschrift afbeelding:

De leerlingen van de dansafdeling nemen je graag mee op hun reis die vergezeld wordt door de vier elementen aarde, water lucht en vuur. De afdeling Beeldend van Pieter Brueghel heeft deze mooie illustratie verzorgd die helemaal past bij het thema van de uitvoering.

 

De mening van het kind

(deze columns zijn na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl.)

 

Kinderen vinden het moeilijk om hun mening te geven bij een scheiding (bv. waar ze willen wonen, of ze iedere veertien dagen naar hun vader willen gaan, etc.). Dat is ook logisch, want het brengt hen in een loyaliteitsconflict. Toch wordt mij vaak verzekerd dat de ouder waar ik mee spreek weet wat de mening van het kind is.

Het vreemde is nl. dat het kind t.o.v. de andere ouder weer een heel andere mening heeft. Het kind probeert beide ouders tevreden te houden. Ook denken gescheiden ouders nogal eens het beter te weten dan de andere ouder. Men valt elkaar af en het kind zit tussen twee vuren.

Het is voor een kind veel beter dat beide ouders een eenduidige boodschap geven (bv. iets verbieden) dan dat het kind zijn zin krijgt, terwijl het kind weet dat de andere ouder het ermee oneens is. Een kind hoeft niet altijd zijn zin te krijgen. Jullie zijn de volwassenen en je hoeft niet de vriend(in) te zijn van je kind. Jullie taak is: opvoeden.

Soms kan het voorkomen dat een kind een keer afwezig is bij zijn wekelijkse sportclubje, omdat het niet anders kan. Natuurlijk is continuïteit van belang, maar één keertje afwezigheid is geen ramp. Ouders vinden dat het sportclubje meestal voor gaat, maar nu een keertje niet.

Maar bij gescheiden ouders ligt alles al gauw anders: de andere ouder is geneigd daar een negatief etiket op te plakken (“je denkt alleen aan jezelf en niet aan het belang van ons kind”). Natuurlijk moet je er geen rommeltje van maken en steeds andere dingen voor laten gaan, het kind moet weten waar het aan toe is.

Elkaar betichten van luiheid, of eigen belangen voorop te stellen, maken de onderlinge verstandhouding er niet beter op en is ook niet gewenst voor je kind.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp,

Interpunctie, Smientdonk 2,

5467 CA  Veghel    

tel. 0413-310795 of 06-21.59.24.35.

www.interpunctie.nl  info@interpunctie.nl