Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 21   2011-2012 > Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 39

Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 39


20 juni 2012 - 27 juni 2012

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl
Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 21 nr 39
KERKBERICHTEN

 

Zondag: 24 juni 9.30 u. Slotviering 1e H. Communie en H. Vormsel, Pater van Delden m.m.v. het koor Vivace. Wij gedenken in deze viering:

Jrgt. Jo van de Wetering; Overl.oud. Kanters-Brugmans; Antoon en Nolda Pepers–van den Tillaart; Martha van den Tillaart-Kremers (vanwege verjaardag); Piet van Heeswijk en overl.fam. van den Acker-Vervoort.

Getrouwd: Wilco van Tiel en Yvonne van Boxtel.

 

 

 

Dorpshuis tevreden over eerste seizoen

 

Hoewel het seizoen nog niet voorbij is en we nog geen jaar in het nieuwe Dorpshuis zitten, kijkt het bestuur van het Dorpshuis tevreden terug op het eerste seizoen in het klooster.

Afgelopen vrijdag 15 juni werd met een grote groep vrijwilligers van het Dorpshuis een barbecue gehouden op de patio van het klooster. Het regenachtige weer vormde geen enkele belemmering, door gebruik te maken van de glazen galerij en de ontmoetingszaal was het goed vertoeven in het klooster.

In de Korenmolen zetten vele vrijwilligers zich in voor het Dorpshuis, met de overgang naar het klooster is het aantal vrijwilligers veel groter geworden. Als blijk van waardering voor hun grote inzet waren de vrijwilligers uitgenodigd voor een barbecue. Mede dankzij de inzet van de vrijwilligers als gastheer/vrouw, technisch ondersteuning, tuinonderhoud, schoonmaak en decoratiegroep is het eerste seizoen in het klooster goed verlopen.

Naast de vrijwilligers heeft onze beheerder André Schepers hard gewerkt om de overgang naar het klooster zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hierbij kreeg hij te maken met vele vrijwilligers maar ook met veel nieuwe activiteiten zoals lunches, rondleidingen, cursussen, etc. etc. Hoewel ook de overgang voor hem groot was met een andere opzet van het gebouw en veranderende vragen van gebruikers, is hij erin geslaagd om alles in goede banen te leiden.

Een van de eisen bij de overgang naar het klooster was dat we er niet op achteruit wilden gaan ten opzichte van de Korenmolen, na het eerste seizoen is het bestuur zeer tevreden over de mogelijkheden die het klooster biedt.

Met de verhuizing naar het klooster werd ook van de gebruikers een aanpassing gevraagd. Zo zorgde de Toneel Vereniging vooreen nieuw decor en heeft de carnavalsvereniging de aankleding van de zaalbij evenementen geheel vernieuwd. Dankzij het begrip en het aanpassingsvermogen van de gebruikers heeft het eerste seizoen een succes kunnen worden.

Naast de hulp van de vrijwilligers, de inzet van André en de medewerking en begrip van de gebruikers voelt het Dorpshuis de steun en de trots van de Zijtaartse bevolking op ons nieuwe Dorpshuis.

Graag gaan wij met iedereen verder in het nieuwe seizoen.

Tijdens de avond voor vrijwilligers hebben we afscheid genomen van drie bestuursleden, meer hierover in Zijtaarts Belang van volgende week.

 

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.00u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Gevonden tijdens Zijtaart Biedt Meer:

1 leesbril classic, 1 fietssleuteltje.

Terug te halen bij Raaijmakers Drukwerk.

 

 

Te  koop

Mooi wit prima printer papier

Data Copie 80 grams

van € 6,99 voor € 5,00 per pak van 500 vel

Raaijmakers Drukwerk

Reibroekstraat 5,

tel.: 366613

 

 

Zomersluiting Bibliotheekpunt

 

Het bibliotheekpunt in Zijtaart is gesloten gedurende de hele basisschoolvakantie van maandag 2 juli tot en met zondag 12 augustus. In de zomervakantie kunnen leden uit Zijtaart gewoon terecht in Veghel en de openingstijden zijn hier: dinsdag - donderdag - vrijdag van 11.00 -19.00 uur en zaterdag van 10.00 -13.00 uur.

 

 

 

Dankbetuiging

 

Op 7 juni jl. hebben wij ons

50 jarig huwelijksfeest gevierd.

 

Mede door uw bijdrage is dit voor ons een onvergetelijke dag geweest.

 

Wij danken U voor

de felicitaties en bloemen.

 

Familie W. v. Schayk-Kuijpers

 

 

 

 

Mededelingen
 
BUS - ZWART CROSS
 
Vertrek zaterdag 21 juli om 8.30 uur vanaf Kleijngeld en gaan om 22.30 uur retour.
Kosten 17,50 a 20 euro, evt drinken zelf meenemen.

 

 

 

25e ‘Zijtaart biedt meer’

trekt veel bezoekers

 

De 25e editie van ‘Zijtaart biedt meer’ is naar volle tevredenheid verlopen. Een record aantal bezoekers bezochten het jaarlijks terugkerend evenement op Vaderdag. Het weer was prima, de zon liet zich heel de dag zien in Zijtaart.

Veel nieuwe dingen, waar de organisatie de zaken behoorlijk had opgepimpt. Veel meer kramen en attracties gaven het evenement een voller aanzien. De artiesten op het plein, de Line dansers en diverse kinderattracties kregen veel belangstelling van de drommen bezoekers die zich slenterend langs de vele kramen begaven. De organisatie in Zijtaart spreekt van een geslaagde dag en kijkt alweer vooruit naar 2013 als de 26e ‘Zijtaart biedt meer’ opnieuw op de kalender staat.

 

 

 

Uitslag Loterij Zijtaart Biedt Meer

 

De dagprijs is goed terecht gekomen bij Tonny van de Tillart. Zij kan met 4 personen gaan eten bij Eethuis de Reiger. De andere prijswinnaars zijn:

                                                           lotnummer

Reischeque t.w.v. € 500,00                   27.727

Rondvlucht voor 3 personen                  13.210

aangeboden door Bouwbedrijf Verbruggen

ZOV Zijtaartse waardebon t.w.v.

            € 100,00                                   08.619

               75,00                                   26.538

               50,00                                   02.050

               50,00                                   07.843

               25,00                                   24.362

               25,00                                   08.030

               25,00                                   08.942

               25,00                                   01.727

               25,00                                   19.636

               25,00                                   13.251

               25,00                                   10.951

               25,00                                   08.645

               25,00                                   13.446

 

De derde prijs was de ballonvaart en die is meteen ’s avonds de lucht in gegaan. Het was helder weer en de prijswinnaars hebben het naar horen zeggen geweldig mooi gevonden en flink wat foto’s kunnen maken.

Het was gegund ons 25 jaar bestaan van Z.O.V. Wat was het geweldig mooi braderie weer. Pater van Delden had het ’s morgens mooi verteld in de mis. Wat hij zei, kwam uit. Met de oldtimerrit hadden we ruim 200 brommers die meereden en de tractoren waren nu ook met velen. De opkomst was groot. Dit alleen is al een evenement op zich. Degenen die daar aan meewerken wil ik toch nog een keer extra bedanken voor hun inzet.

De opening met de heer Van Burgtstede ging deze keer op een Lanz Bulldog van Bert van Eert. Hij vond het geweldig, want hij wilde nog graag een extra rondje, dat vond Bert niet erg. De KLW was ook dit jaar weer goed van de partij.

Verder wil ik ook de aanwonende mensen van de braderie bedanken voor hun medewerking. Ik wil ook onze eigen leden bedanken, want het is allemaal bij elkaar toch een heel gesjouw. En verder iedereen die ik vergeten ben. Bedankt en tot volgend jaar!

De ZOV-voorzitter Mirjan van Gorkum.

 

 

 

Vermijd de eikenprocessierups en voorkom klachten
 
De eikenprocessierups is weer gesignaleerd! Deze behaarde rupsen zitten 
in de maanden mei, juni en juli in een groot aantal eikenbomen.
Na contact met de brandharen kunnen klachten ontstaan
 zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.
Reden genoeg voor de GGD om u te informeren over wat u kunt
doen om deze klachten te voorkomen.
 
Herkennen en klachten
Eikenbomen met eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de nesten op de stammen 
en takken: dichte spinsels van vervellingshuidjes, met brandharen en uitwerpselen.
Raak deze niet aan! Echter, ook zonder direct contact met de rups kunnen
 klachten ontstaan, waarbij de brandharen voornamelijk jeuk, huiduitslag
en irritatie aan de ogen en/of luchtwegen veroorzaken.
Ook dieren kunnen klachten krijgen wanneer ze in contact komen met de brandharen.
 
Vermijd contact
De GGD adviseert dan ook om elk contact met de rupsen en resten ervan 
te vermijden. Zorg bij een bezoek aan een (natuur-)gebied met
eikenprocessierupsen voor goede bedekking van de hals, armen en benen.
Als u toch in contact bent gekomen met de brandharen,
ga dan niet krabben of wrijven, maar strip de huid met plakband en
was of spoel de huid of ogen goed met water. De klachten verdwijnen
normaal gesproken binnen twee weken.
Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.
 
Eikenprocessierups gezien?
Wanneer u (nesten) eikenprocessierupsen in uw omgeving ziet, neem dan 
contact op met uw gemeente. De gemeente kan wanneer nodig
bestrijdingsmaatregelen nemen.
 
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de GGD, 
Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid, telefoonnummer 0900 - 36 86 868.
U kunt ook kijken op de website van de GGD: www.ggdhvb.nl of de website
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: www.rivm.nl.

 

 

 

Mededeling voor KBO leden en overige 50 plussers

 

KBO Zijtaart heeft van Oad Reizen een aanbieding ontvangen om op 12 september a.s. een dagtocht te organiseren naar de 50PLUSBEURS 2012 in de Jaarbeurs te Utrecht. De prijs bedraagt € 20,00 per persoon voor busvervoer en entreekaart, te betalen bij opgave. Alleen bij een deelname van minimaal 15 personen zal er een extra opstapplaats in Zijtaart komen. Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 30 juni opgeven bij Marianne Kemps of Jan Nikkelen. Wanneer er te weinig deelnemers zijn, gaat dit niet door en wordt het betaalde geld uiteraard terugbetaald.

Bestuur KBO

 

KBO

 

AGENDA

Maandag 25 juni 13.30 uur: Fietsen

Dinsdag 26 juni 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 26 juni 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 26 juni 13.00 uur: Vrij biljarten

Woensdag 27 juni 13.30 uur: Kaarten

Donderdag 28 juni 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 28 juni 13.00 uur: Competitie biljarten

Vrijdag 29 juni 13.30 uur: Bridgen

 

BRIDGEN

Bridge    KBO 6 15 juni 2012

Lijn A

1       Toon v. Creij & Wim v. Os                          59,03

(2)     Pieter v. Geffen & Tonnie Kivits                  55,56

(2)     Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert   55,56

(4)     Wim v. Schayk & Piet v. Schayk                 53,47

(4)     Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout             53,47

6       Riek Rijkers & Anny v.d. Wijngaard             48,96

7       Mien Verhoeven & Mien v. Berkel              48,61

(8)     Marietje v. Schayk & Toon v. Schayk          48,26

(8)     Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk            48,26

(10)   Harrie v.d. Acker & Jana v.d. Acker           47,57

(10)   Cees v. Hout & Riet v. Hout                        47,57

12      Jo Verhoeven & Tonny Rijkers                    46,53

13      Cor v.d. Berg & Jan Rijkers                         44,44

14      Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt       42,71

 

 

Lijn B

1       Toos v. Berlo & Mien Vermeulen                70,83

2       Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer           61,67

3       Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk          55,56

4       Ad Koevoets & Riet Koevoets                     52,50

5       Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst          47,50

6       Cor Mollen & Marietje Mollen                     45,00

7       Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen         44,44

8       Nellie v.d. Berg & Pieta Verbakel                42,50

9       Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt                   33,33

 

 

BILJARTEN

Onderlinge competitie  14 juni 2012

Piet v.d. Tillaart       38   51   - Jan v. Uden            19    14

Jan de Wit              29   35   - Will v.d. Berkmortel       24        24

Jan de Wit              29   37   - Johan v.Zutphen      23    22

Tonnie v. Uden       32   38   - Jos Claassen           22    20

Wim v.d. Sanden     54   64   - Willy Henst             30    27

Piet v.d. Tillaart       38   44   - Grard v. Eert          18    16

Rien v. Tiel             25   27   - Grard v. Eert          18    14

Piet v.d. Tillaart       38   38   - Martien vZutphen    17    13

Willy Henst             30   31   - Jan Rijkers              18    10

 

Nederlaag toernooi Zijtaart - Gemert 18 juni 2012

Cor .v.Zutphen        71   85   - Christ vd Heijden  109    53

Wim v.d. Sanden     51   40   - Piet Sanders              65 55

Mies Gibbels           41   33   - Henk v.d. Laar          44 41

Piet v.d. Tillaart       39   39   - Wout Verspaget         40 38

Jos Claassen           23   23   - Jan v. Ansum             39 39

Tonn Verbruggen    21   19   - Frans v.d. Vorst         35 19

Jan Rijkers              20   17   - Toon v. Moorsel         27 48

Cor Coppens           19   20   - Martien Raaijmakers  24 31

Jan v. Uden            17   25   - Gerard Smits              24 32

Martien v. Zutphen  16   16   - Toon v. Wanrooij       21 30

 

 

 

Majorettenwedstrijd in Veghel

 

Voor de 3de keer organiseren de majoretten van St. Cecilia uit Zijtaart in samenwerking met de Brabantse Bond van Muziekverenigingen een wedstrijddag. Op zondag 24 juni a.s. zullen zo’n 500 majoretten de wedstrijdvloer betreden en als solist, duo, trio, kwartet of team hun shows uitvoeren voor de jury. Doel is om voldoende punten te halen voor plaatsing voor de Brabantse en Nederlandse Kampioenschappen en promotie naar een hogere klasse. Ook de majoretten van Zijtaart zullen zondag met 3 groepen deelnemen aan deze wedstrijd. Publiek en supporters zijn vanaf 9.30 uur tot 16.00 uur welkom in Laco Sportcentrum “de Beemd”, Vlas en Graan in Veghel.

 

 

 

Jeugd uit Zijtaart en Mariaheide geven samen zomeravondconcert in Zijtaart

Op zaterdag 23 juni verzorgen het opleidingsorkest van fanfare Sint Cecilia uit Zijtaart en Jeugd Orkest Mariaheide (JOM) samen een optreden bij het Dorpshuis in Zijtaart. Vanaf 19.00 uur laat de jeugd horen dat het met de muzikale toekomst van beide dorpen wel goed zit. Bij goed weer is het concert op het binnenplein van het Klooster. Dit is een prachtige plek om een zomerconcert te geven. Alleen bij slecht weer is het concert in de ontmoetingszaal van het Dorpshuis.

Jeugd Orkest Mariaheide speelt onder leiding van Dirk van de Tillaar de volgende nummers: Brand New Day; I don't know how to love him; Accidentily in love; Woepsie; The Last Night; The Loco Motion en Fascinating Drums.

Onder leiding van Ralf van der Heijden speelt het opleidingsorkest van Zijtaart: Poker Face; Tarzan; Waka,waka; Livin’ la vida loca en Feest.

De jeugdorkesten hebben in de afgelopen jaren al regelmatig gezamenlijk een optreden verzorgd. Het zomeravondconcert start om 19.00 uur en is gratis toegankelijk.

 

 

 

Het Open Veldfeest,

kennismaken met Erp.

 

Zondag is het zover. Op het landelijk gelegen terrein van speelboerderij Tiswa is de 13e editie van het Open veldfeest, het Erpse dorpsfeest van het Jeugd en Jongeren Centrum JJC. Het hele gezin heeft gratis toegang in een ontspannen, natuurlijke omgeving, met een entourage van Erpse verenigingsactiviteiten en muziek van Erpse artiesten.

De kinderen kunnen op de speelweide genieten van attracties zoals de magnifieke skelterbaan. Jong Nederland is aanwezig met klimwand, kratjes stapelen en verfcentrifuge. De ouderen kunnen lekker buurten op het terras, historie en creativiteit opsnuiven in de kunst en cultuurgalerij en verderop voor de podium truck, op het groene gras onder een blauwe hemel genieten van een keur aan Erpse muziektalenten.

Slagwerkgroep en Orkest van harmonie OBK verzorgen om 14.00 uur de opening. Heerlijke concerten in de openlucht, een unieke beleving voor spelers en publiek.

Om 16.00 uur volgt rock muziek van Sesame StreetWise en om 17.00 uur Bluezy Huub van de Berg and friends met een akoestisch optreden, waarbij de blues centraal staat. Rond 19.00 uur, bij de overgang van de ondergaande zon en het aanbreken van de avond, een optreden van popkoor Voyss en hun combo. No Name Needed gaat om 20.30 uur verder met hun breed repertoire pop/rock songs in americana traditie, van Eric Clapton tot U2. Als afsluiter om 22.00 uur de jonge punkrockers van the 101’s. Songs met snoeiharde gitaren, up-tempo ritmes en recht-voor-zijn-raap teksten. Energiek, echt en explosief. Aansluitend de after party, met z’n allen nagenieten om de knisper kampvuurkorf.

Aan de inwendige mens is ook gedacht, braskaart voor de kinderen, drinken in alle variaties volop en een frietwagen met de lekkere snacks.

Het Open Veldfeest, zondag 24 juni van 14.00-23.00, locatie Tiswa op het Looieind. Een dag voor kinderen, ouders en grootouders, kennismaken met Erp, genieten van lokaal vermaak en van ….. elkaar, op het terras, in de speelweide, op het gras bij het podium en rond het kampvuur. Allemaal hartelijk welkom. Meer informatie vindt U op www.jjc-erp.nl.

 

 

 

 

 

Conflicten hebben ook voordelen….

(Deze artikelen en columns zijn na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)

Mensen vermijden conflicten nogal eens. Ze zijn er bang voor. Het woord "conflict” heeft een negatieve lading. Men denkt aan elkaar de hersens inslaan of elkaar psychisch kapot maken. Het beeld is vaak, schreeuwende partijen die elkaar tot op het bot afbranden. Indien een conflict echter op de juiste manier wordt besproken, kan het ook voordelen opleveren. Een conflict is een signaal dat er een grens overschreden wordt. De grens is bereikt en dat zullen ze weten ook: tot hier en niet verder!!

• De waarheid komt op tafel. Beide partijen geven aan wat hun belang en hun visie is. Er wordt besproken wat er écht dwars zit. Doordat beide partijen nu openlijk aangeven wat hun belang is, kan er ook echt gewerkt gaan worden aan een oplossing.

• Het kan je enorm opluchten als je eens uitspreekt wat je dwars zit. Dit is met name het geval als je het conflict al een lange tijd met je meedraagt en het moment afwacht om dit aan de orde te stellen.

• Een opgelost conflict kan een relatie versterken. Tijdens het conflict kun je je bezinnen op de eigen belangen, normen, waarden en doelstellingen. De ander kan dit ook doen. De oplossing die hier uitkomt, is dan ook een oplossing die door beide partijen gedragen kan worden. Het kan soms ook betekenen dat je de relatie beëindigt. Dit gebeurt als de belangen teveel uiteenliggen of bepaalde conflictpunten onoplosbaar zijn. Maar vaak kan er veel meer worden opgelost dan men denkt.

In de gesprekken met mijn cliënten besteed ik veel aandacht aan hun conflictmijdende, conflictzoekende en conflictoplossende gedrag. Ook bij relatieproblemen, gezinsproblemen, opvoeding etc. is het belangrijk om de conflicten naar boven te halen. Mensen zeggen wel eens: “het lijkt wel of het nu nog slechter wordt, i.p.v. beter!!”

Uiteindelijk is het doel natuurlijk dat de communicatie verbetert, maar dat kan alleen als je volkomen eerlijk kunt zijn over datgene wat je dwars zit. Dus eerst de conflicten naar boven halen, ook al is dat lastig.  

Mw. N. Timmermans-van de Kamp 

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

 

Word jij de eerste

Junior Meesterkok van Veghel?

 

Tijdens het slokdarmfestival wordt op zaterdag 30 juni, op het Foodplein (nabij het zorghotel), de eerste Junior Meesterkok Veghel wedstrijd gehouden Deze kookwedstrijd wordt georganiseerd door de deelnemers van het Foodplein van het Slokdarmfestival en Vivaan.

Vind je het leuk om te koken en ben je tussen de 10 en 16 jaar oud, dan mag je mee doen met de kookwedstrijd. Je kookt een topgerecht na, wat één van de koks van het Foodplein gemaakt heeft. Dit gerecht wordt beoordeeld en hoor je bij de beste drie, mag je naar de finale.
Je mag 4 familieleden mee nemen waarvoor je het gerecht ook maakt, zij kunnen het, tegen betaling, ook proeven.

De wedstrijd is tijdens het slokdarmfestival op zaterdag 30 juni tussen 12.00 uur en 16.00 uur.
Er wordt gekookt in drie groepen van ± 12 kinderen. De prijsuitreiking is om 16.30 uur.

Doe je mee? Meld je dan snel aan via Mieke.pepers@vivaan.nl. De kosten zijn ?20, hiervoor mogen je ouders, broer en zus (totaal 4 personen à ?5 p.p.) mee eten.

Meer info: Mieke.pepers@vivaan.nl of 06-30172092