Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 21   2011-2012 > Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 40

Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 40


27 juni 2012 - 4 juli 2012

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl
Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 21 nr 40
KERKBERICHTEN

 

Zondag: 1 juli 9.30 u. Pater J. Janssen (Samenzang)

Wij gedenken in deze viering:

Mnd.ged. Mies en Anneke van Zoggel-van der Linden; Overl.oud. de Wit-van Rijzingen en Janus Rooijakkers; Antoon en Betje van den Berg-van Eijndhoven (vanw.verjaardag); Mnd.ged. Bert en Martina van Sleuwen-van Dooren; Bert en Nolda van Zutphen-van Boxmeer en dochter Joke; Martien van den Tillaart (vanw.verjaardag); Maria van den Tillart-van Duinhoven.

 

 

Vakantiesluiting dorpshuis en gymzaal

 

Zoals eerder aangekondigd zijn Dorpshuis Zijtaart en de sporthal in verband met de zomervakantie gesloten vanaf vrijdag 29 juni tot en met vrijdag 10 augustus 2012. Vanaf maandag 12 augustus is iedereen weer van harte welkom voor de reguliere activiteiten.

Het Eetpunt op dinsdag en donderdag (van 11.30 uur tot circa 13.00 uur) en de prikdienst op de donderdagochtend (vanaf 7.45 uur tot circa 9.00 uur) gaan wel normaal door!

Daarnaast zijn we verheugd mede te kunnen delen dat we voldoende vrijwilligers bereid hebben gevonden om op dinsdag- en donderdagmiddag gastheer/gastvrouw te zijn. Dat houdt in dat het dorpshuis dit jaar voor het eerst in haar bestaan op deze twee middagen, aansluitend op het Eetpunt, tot 17.00 uur geopend zal zijn tijdens de zomervakantie!

Op deze twee middagen kan dan iedereen, onder het genot van een kopje koffie of een drankje, gezellig met elkaar biljarten of kaarten, een krantje lezen of gewoon even een praatje maken. Ook kan gebruik gemaakt worden van de Jeu-de-boules banen. Wel allemaal met een vrijblijvend karakter en het is ook uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de "reguliere" activiteiten plaats gaan vinden.

Deze openstelling biedt bovendien de mogelijkheid voor wandelaars en fietsers om op deze twee middagen het dorpshuis te bezoeken voor een pauze. Dus kent u wandelaars of fietsers, verwijs ze dan naar deze mogelijkheid voor een leuke pauzeplaats!

Bestuur Dorpshuis Zijtaart

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

 

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.00u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

 

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

 

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

 

Zomersluiting Bibliotheekpunt

 

Het bibliotheekpunt in Zijtaart is gesloten gedurende de hele basisschoolvakantie van maandag 2 juli tot en met zondag 12 augustus. In de zomervakantie kunnen leden uit Zijtaart gewoon terecht in Veghel en de openingstijden zijn hier: dinsdag - donderdag - vrijdag van 11.00 -19.00 uur en zaterdag van 10.00 -13.00 uur.

 

 

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

 

Gevonden:

Een mooie oorhanger terug te halen bij Raaijmakers Drukwerk

 

 

Gevonden 

Een paar witte voetbalschoenen op terug te halen bij Guus van Hoof Keslaerstraat 63

 

 

Aangeboden  Oppas bij u thuis in Zijtaart en omstreken voor dinsdag en donderdag

Tel.: 06 – 12 95 32 65

 

 

Aquarium te koop.

Aquarium 60 x 30 x 30 met alle benodigdheden.

Pomp, verwarming en lamp.

Eventueel ook met een voet van 65 cm hoog.

Compleet voor € 50.-

 

 

GRATIS

2 hele mooie jonge poesjes?!

Zwart wit

Ze zijn gratis af te halen op de Corsica 13 A

 

 

 

De nieuwe Gerarduskalender 2013 is er.

Hij is te verkrijgen bij Door Peters, Biezendijk 31, Zijtaart

 

 

 

 

Te  koop

 

Mooi wit prima printer papier

Data Copie 80 grams

van € 6,99 voor € 5,00 per pak van 500 vel

Raaijmakers Drukwerk

Reibroekstraat 5,

tel.: 366613

 

 

 

 

Van de redactie

 

Ook de redactieleden van Dorpsnieuws Zijtaarts Belang zijn weer hard aan vakantie toe.

Vandaar dat we ook in deze periode een tweetal weken geen krant uitbrengen.

Op woensdag 18 juli en woensdag 1 augustus 2012 zal Dorpsnieuws Zijtaarts Belang niet verschijnen.

Noteer dit en houdt er rekening mee dat uw berichten tijdig worden aangeleverd.

We wensen iedereen een hele fijne vakantie!!

 

 

 

 

Wandel DrieDaagse 2012

 

Op dinsdag 3 juli gaat de jaarlijkse wandeldriedaagse van start. Dagelijks zijn er 2 routes, 1 route van ongeveer 5 km en 1 route van ongeveer 10 km, maar de tochten lopen in elkaar over zodat je bij een pauzeplaats van route kunt wijzigen.

 

Dinsdag 3 juli starten we bij Eethuis De Reiger

Woensdag 4 juli starten we bij fam Lathouwers Laarsweg 4

Donderdag 5 juli starten we weer bij Eethuis De Reiger

 

Bij de startplaatsen kun je inschrijven, elke avond van 18.15 uur tot 19.00 uur. De kosten hiervoor zijn € 2,50 per inschrijving. Op donderdagavond is er voor elke deelnemer een herinneringsmedaille.

Onderweg zijn er twee pauzeplaatsen. Bij de eerste pauze is er voor iedereen een gratis beker fris en bij de tweede pauze is er gratis fruit.

Bij droog weer zal de jeugdnatuurwacht de korte route voorzien van informatiebordjes met wat er zoal groeit en bloeit in de Zijtaartse bermen. De routes gaan over verharde en onverharde wegen. Dus haal de wandelschoenen te voorschijn en geniet 3 dagen van de Zijtaartse natuur.

Tot ziens bij de Wandel Driedaagse.

 

 

Dorpshuis neemt afscheid

van drie bestuursleden

 

Op 15 juni jl. werd tijdens de BBQ voor de vrijwilligers afscheid genomen van drie bestuursleden die zich samen 72 jaar hebben ingezet voor het dorpshuis in Zijtaart.

Chris van Helvoirt

In 1979 is vanuit de werkgroep die aan de basis stond van het Dorpshuis een bouwcommissie gevormd. Vanwege zijn bouwkundige kennis en ervaring werd Chris van Helvoirt gevraagd lid te worden van de bouwcommissie die de bouw van het Dorpshuis voorbereidde en uitwerkte. Vanuit de commissie is in 1981 de Stichting Jeugdcentrum Zijtaart opgericht waar van Chris voorzitter werd.

Gedurende 33 jaar heeft Chris zich ingezet voor het Dorpshuis in Zijtaart en leiding gegeven aan het bestuur. Veel heeft hij kunnen regelen door onder andere zijn goede contacten binnen het Veghelse gemeentehuis.

 

Cor van Zutphen

Nog tijdens de bouw van De Korenmolen werd Cor van Zutphen in juni 1983 bestuurslid. Cor heeft in de afgelopen jaren veel ideeën en wensen beoordeeld op hun praktische toepasbaarheid en deze uitgevoerd. Heel veel klein onderhoud werd door Cor geregeld. Tijdens het traject van de overgang naar het klooster heeft Cor steeds de basis van het Dorpshuis benadrukt; het Dorpshuis is van de Zijtaartse gemeenschap. Ook nu nog zet Cor zich samen met zijn vrouw Joke volop in als vrijwilliger.

 

 

Herman Hooijmans

Herman Hooijmans is bestuurlid geweest van af 2002. Hij heeft zich met name bezig gehouden met plannen voor aanpassing van De Korenmolen, de ingang moest verbeterd worden en de sanitaire ruimten voldeden niet aan de eisen. In 2005 kwam het verzoek van de gemeente om mee te denken over de verhuizing naar het klooster. Hoewel Herman intussen naar Heusden was verhuisd, was hij bereid het Dorpshuis te vertegenwoordigen in de bouwcommissie van de gemeente. Mede dankzij zijn kennis en inzet is het klooster verbouwd tot wat het nu is.

 

Het succes van het Dorshuis is afhankelijk van de inzet van zeer veel mensen, bovengenoemde mensen hebben zeer veel bijgedragen aan wat we nu hebben. Als dank zijn ze op 15 juni in de bloemetjes gezet en hebben ze een passende attentie ontvangen.

 

 

Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging: Slootonderzoek

 

Er zijn ontzettend veel mooie natuurgebieden waar allemaal verschillende planten en dieren te vinden zijn. Zondag 1 juli trekken we er ook weer op uit om van de natuur te genieten, maar dit keer gaan we bekijken welke planten en dieren er allemaal onder water leven.

Dat kan op heel veel plaatsen, dus houden we het kort bij huis. We gaan namelijk naar de vijver bij de familie Kanters voor een “slootonderzoek”. We vertrekken om 10:00 uur met de fiets vanaf het Klooster, maar je mag ook meteen naar familie Kanters komen aan de Pastoor Clercxstraat 18. Zorg dat je op tijd bent!

Omdat dit de laatste keer is dat we er opuit trekken voor de vakantie hebben we een extraatje als afsluiting en wensen we iedereen een fijne vakantie toe en tot 26 augustus.

 

 

Concours St.Cecilia zeer geslaagd!

 

Vele enthousiaste meiden die een geweldige hobby uitoefenen, traden afgelopen zondag op tijdens het concours in Veghel. In sporthal De Beemd waren 95 optredens te zien van majorettes uit de regio. Door de meegereisde familie en andere belangstellenden was het een drukte van belang in de Veghelse sporthal. Het was voor de derde keer dat St. Cecilia uit Zijtaart een concours organiseerde, zeker voor herhaling vatbaar.

Vier groepen van St. Cecilia lieten tijdens deze dag hun shows zien. Allemaal voor de eerste keer dit seizoen. Het C-team wist zich al te plaatsen voor de Brabantse Kampioenschappen, het B en C-team werden 3e in hun categorie. De A-groep trad in de pauze op met hun thriller act en deed buiten mededinging mee. Een zeer geslaagde dag waar we met een goed gevoel op terug kijken.

 

SPORTAGENDA

 

W.T.C. Zijtaart

 

Heren: zaterdag 30 juni, Geulle, 140 km, vertrek 7.00 uur in Geulle.

Dames: zaterdag 30 juni, Geullet, 110 km, vertrek 7.00 uur in Geulle.

Heren: zondag 1 juli, Udenhoutse Broeder, pauze in Biezenmortel, 95 km, vertrek 8.30 uur.

Dames: zondag 1 juli, Udenhoutse Broeder, pauze in Biezenmortel, 80 km, vertrek 8.30 uur.

 
 
 

Gezelligheid op Keldonkse Jaarmarkt

 

 

Snuffelen naar dat ene koopje van de dag. Een mooi (oud) boek, die heerlijke luie stoel of een mooi kastje om op te knappen, het is allemaal op de Keldonkse jaarmarkt te vinden.

Behalve het snuffelen is er ook weer een ware veiling. Vanaf de banken op 't Plein kunt u bieden op mooie stukken. Voor de muziekliefhebbers spelen er verschillende blaaskapellen. Onder het genot van een drankje kunt u op de verschillende terrassen van hun muziek genieten. Voor de kinderen zijn er op de markt ook diverse activiteiten en attracties. Al meer dan dertig jaar wordt de jaarmarkt georganiseerd door judoclub "De Jigoro's".

Frans Kuijpers, een van de initiatiefnemers, vertelt ons dat de animo ook dit jaar weer groot is. Na het schitterende Keldonk 100 feest zal ook de geel wit versiering tijdens de markt te zien zijn. Al bijna honderd kramen hebben zich aangemeld. Met de opbrengst van verschillende kramen steunt u de Keldonkse verenigingen en verschillende goede doelen.

De jaarmarkt is zondag 3 juli van 10.00 uur tot 16.00 uur, de entree is € 1,50. Een gedeelte hiervan gaat naar kinderprojecten. Kom eens kijken of ook voor u dat ene koopje er is.

 
 
7 September: Spellenavond in Zijtaart!

 

Jij komt??? Oké…! En…Speel je mee??? Natuurlijk!!!

Via de commissie ‘Zorg om het dorp’ was er de vraag of er nieuwe activiteiten in het Dorpshuis ontwikkeld konden worden. Het idee om gezelschapsspellen te gaan spelen werd enthousiast door een kleine werkgroep aanvaard en uitgewerkt. De eerste vergaderingen zijn achter de rug en de spellenavond neemt nu duidelijke vormen aan.

Op de startavond komt een heuse wereldkampioen simultaan Stratego spelen tegen tien spelers per ronde. Voor de beste verliezer (de kampioen wedt op de volle winst!) is een prijs beschikbaar.

Iedereen (vanaf groep 8) is welkom, dus de speelavond is voor jong en oud! Breng gerust je vaste medespelers mee! Het is juist de bedoeling dat op een speelse manier een mix ontstaat van inwoners van Zijtaart die graag samen gezelschapsspellen willen spelen.

Voor de duidelijkheid: rikken, bridgen, toepen, e.d. maar ook gokspelen als pokeren, spelen we niet. Wat dan wel?

Er zal tal van gezelschapsspellen aanwezig zijn; oud en nieuw. Meer daarover in een volgend bericht.

Nieuwe spellen worden uitgelegd en onder begeleiding gespeeld. Dus een mooie gelegenheid om een nieuw spel te leren!

In principe kiest elke deelnemer zijn favoriete spel en probeert voldoende medespelers te werven (die zijn er genoeg!). Daarna start het spel. De einduitslag wordt vervolgens doorgegeven, want er komt die avond natuurlijk een ‘allround’ winnaar voor de hoofdprijs.

De spellenavond zal, na de feestelijke start, iedere eerste vrijdagavond van de maand worden gehouden in de huiskamer van Zijtaart, ons fraaie dorpshuis ‘Het Klooster’.

 

Noteer maar vast in je (nieuwe) agenda:

Spellenavond: 7 september 2012

Tijd: 19.00 uur, met officiële opening. Sluiting: rond 23.00 uur

Plaats: Het Klooster

Eerste keer: entree gratis!

 

 

Vlooienmarkt C.V. De Reigers 2012

 

s’ Morgens om 06.00 uur was het nog wel wat fris kregen we even een nat pak toen we met ruim 60 leden van de carnavalsvereniging en een aantal vrijwilligers begonnen met het uitstallen van alle opgehaalde “vlooien”.

Het weer werd tijdens het uitstallen van de diverse mooie en minder mooie spullen alleen maar beter. Toen om precies 10 uur omgeroepen werd dat we gingen beginnen waren de kopers niet meer te houden en renden als jong vee, wat voor het eerst in de wei komt, dwars door de afzetlinten heen de vlooienmarkt op. We waren dus begonnen.

De gehele dag waren de weergoden ons goed gezind en was het heel druk op de vlooienmarkt.

We kunnen dus spreken dat we onder goede weersomstandigheden op kermiszondag de jaarlijkse vlooienmarkt van C.V. De Reigers hebben gehad. Een groot aantal bezoekers had de weg naar het centrum van Zijtaart gevonden en het bleef dan ook de hele dag gezellig druk met mensen die iets wilde kopen of alleen maar even wilde kijken en hier en daar een praatje maken.

De straat stond net als voorgaande jaren vol met waardevolle en iets minder waardevolle spullen.

Doordat weer veel artikelen van eigenaar wisselde bracht de vlooienmarkt uiteindelijk een zeer mooi bedrag van ruim € 5.800,- op. Aangezien het bijna allemaal muntgeld is wat we krijgen heeft het even geduurd voordat we dat allemaal geteld hebben maar we wilden u dit bericht uiteraard niet onthouden.

 

De carnavalsvereniging dankt bij deze alle aanbieders en kopers.

Tevens bedanken wij alle vrijwilligers die op wat voor manier dan ook hun    bijdrage hebben geleverd aan deze vlooienmarkt.

             C.V. De Reigers.

 

 

Aan alle leden van TV ZIJTAART

 

A.s. 14 juli hebben we weer ons THUISBLIJVERS TOERNOOI, oftewel lekker potje tennis en genieten van een heerlijke bbq. Ook dit jaar mag je een introducé meenemen die alleen wil bbq-en.

Kosten € 15,00 (tennis en bbq) € 12,50 (alleen bbq). Aanvang van toernooi is 18.00 uur. Inschrijfformulier hangt op het prikbord !!

TOT DAN !! KLEINE TOERNOOIEN COMMISSIE

 

 

 

KBO

 

KAARTEN:

Uitslagen van de kaartmiddag op donderdag 21 juni 2012:

Rikken: 1. Jan  v. Zutphen         27 pnt.

            2. Tiny v. Zutphen        74 pnt.

            3. Henk v.d. Linden      51 pnt.

Poedelprijs:       Diny v. Heertum           - 13 pnt.

Loterij:             Martien v. Zutphen

 

 

BILJARTEN

Onderlig 21 juni 2012

Grard v. Eert           18   29      Jan v. Uden            19    15

Piet v.d. Tillaart       38   55      Mies Gibbels           42    50

Jan Rijkers              18   26      Rien Kemps            37    17

Cor v. Zutphen        64   77      Tonnie v. Uden       32    23

Jan de Wit              29   32      Piet v.d. Tillaart       38    34

Piet v.d. Tillaart       38   42      Cor v. Zutphen        64    38

Cor v. Zutphen        64   67      Martien v. Zutphen  17    11

Wim v.d. Sanden     54   47      Mies Gibbels           42    34

 

 

BRIDGEN

Bridge

ZBC 19 juni 2012

 

Lijn A

1    Joke Petit & Maria Rijken                            66,53

2    Mien v. Berkel & Mien Verhoeven              60,00

3    Jan Rijkers & Toos v. Berlo                         58,33

4    Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels                  57,08

5    Cor Mollen & Marietje Mollen                     45,83

6    Wim v. Schayk & Willemien Verhoeven       43,75

7    Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert   42,92

8    Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk           41,94

9    Henk v.d. Linden & Mien Vissers                33,61

 

Lijn B

1    Ria Veldhuis & Mies v.d. Burgt                   70,97

2    Ad Koevoets & Riet Koevoets                     58,19

(3) Anneke Jans & Maria Pepers                      49,03

(3) Tonny Rijkers & Mien Vermeulen                49,03

5    Jo Verhoeven & Albert v.d. Hurk                48,75

6    Mieke Toebast & Toos Vissers                    48,61

7    Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts           45,14

8    Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo                   41,39

9    Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt       38,89

 

KBO 22 juni 2012

Lijn A

1       Cees v. Hout & Riet v. Hout                        64,17

2       Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk           59,58

3       Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert   54,58

4       Pieter v. Geffen & Tonnie Kivits                  53,75

5       Toon v. Creij & Wim v. Os                          53,33

6       Riek Rijkers & Anny v.d. Wijngaard             52,50

7       Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout             51,25

8       Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk            48,33

9       Mien v. Berkel & Mien Verhoeven              46,25

10      Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt       42,92

11      Jo Verhoeven & Tonny Rijkers                    37,08

12      Jan Rijkers & Piet v. Schayk                        36,25

 

Lijn B

1       Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven         65,42

2       Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken    58,33

3       Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen         57,08

4       Cor Mollen & Marietje Mollen                     52,50

5       Pieta Verbakel & Riet Koevoets                  50,83

6       Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer           48,33

(7)     Ger Aarts & Tonnie Lukassen                     47,92

(7)     Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk          47,92

9       Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt                   46,67

10      Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst          42,92

11      Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen                   41,25

12      Riek Vervoort & An Thijssen                       40,83

 

 

 

 

 

Gratis boekje ‘Natuurlijk trots’ en kaart ‘Beleef groen en duurzaam Veghel’

 

Om de biodiversiteit in de gemeente te ondersteunen en bevorderen heeft de Gemeente een beperkt aantal boekjes ‘Natuurlijk trots’ uitgebracht. Het bevat informatie en beelden over bijzondere planten- en diersoorten van Veghel. Verder zijn er tips voor een natuurvriendelijke tuin in te richten. Geïnteresseerden kunnen het boekje downloaden via www.veghel.nl/leven/natuur recreatie/biodiversiteit of gratis ophalen bij de receptie van het stadhuis. Op de kaart staan projecten en activiteiten die bijdragen aan een groen en duurzaam Veghel. Op is op.

 

 

 

Bestrijding Eikenprocessierups

Op eikenbomen in Veghel kan men in de maanden mei, juni en juli eikenprocessierupsen aantreffen. Deze rupsen gaan groepsgewijs (in processie) op zoek naar voedsel (eikenblad). Na contact met de haren van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.

Hieronder treft u informatie aan hoe u de eikenprocessierups kunt herkennen, hoe u de aanwezigheid kunt melden en tot slot advies hoe u het ongemak van de brandhaartjes kunt beperken.
Van rups naar vlinder
De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder, die haar eitjes legt in de toppen van eikenbomen. Daar overwinteren ze. Eind april komen de rupsen tevoorschijn. Na een aantal vervellingsstadia zijn ze in juli volgroeid. Na de derde vervelling krijgen de rupsen brandharen. Dit gebeurt tussen half mei en eind juni. In juli verpoppen de rupsen zich tot vlinder, waarna de vrouwtjes hun eitjes leggen. Daaruit verschijnen volgend jaar weer jonge rupsen.

Hoe kun je zien dat er processierupsen in een eikenboom zitten?

De rupsen leven in groepen bijeen en maken op de stammen of dikkere takken grote nesten: een dicht spinsel van vervellingshuidjes, met brandharen en uitwerpselen. Vanuit hun nesten gaan de rupsen ’s nachts in processie op zoek naar voedsel. Zichtbaar gevolg zijn kaalgevreten eikenbomen.
Klachten door brandharen
Er zijn vooral risico’s voor de gezondheid in de periode dat de eikenprocessierupsen brandharen hebben (half mei-juli). Met hun weerhaakjes dringen de pijlvormige haren bij aanraking gemakkelijk in de huid, ogen en luchtweg. Stoffen die daarbij vrijkomen roepen reacties op die lijken op ‘allergische’ reacties. Bij iemand die vaker met de brandharen in contact komt, kunnen die veel sterker zijn. De reacties kunnen zeer sterk van persoon tot persoon verschillen. De huidirritaties die binnen acht uur optreden zijn rood en pijnlijk en gaan gepaard met hevige jeuk, die tot twee weken kan aanhouden. Als de brandharen in de ogen komen, kan binnen enkele uren een rode, pijnlijke en jeukende zwelling en irritatie optreden. Inademing van de brandharen kan leiden tot irritaties en ontstekingen van het slijmvlies van de neus, keel en luchtwegen.
Hoe voorkomt u ongemak?
Vermijd elk contact met de rupsen en resten ervan, zoals vrijgekomen brandharen en lege nesten. Zorg bij een bezoek aan een (natuur-)gebied met rupsen voor goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. Na aanraking van de rupsen of haren niet gaan krabben of wrijven, maar de huid of ogen goed wassen of spoelen met water. Zo nodig ook kleren wassen. Klachten verdwijnen in het algemeen binnen twee weken. Een zachte crème op basis van aloë vera, calendula, kamfer of menthol kan verlichting geven. Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.
Wat doen we eraan?
De gemeente Veghel bestrijdt de processierups in de openbare ruimte. Dit gebeurt in mei preventief met een bacteriepreparaat en daarna door middel van branden of het opzuigen van nesten. Op plekken waar weinig mensen komen wordt volstaan met het plaatsen van waarschuwingsborden.

Op particuliere percelen wordt de eikenprocessierups door de gemeente niet bestreden.

Meldingen?  Indien u eikenprocessierupsen heeft gezien kunt u dit melden bij de afdeling klantzaken van de gemeente Veghel via telefoonnummer 0413 386 644 of via het digitale meldingformulier op de gemeentelijke website www.veghel.nl
Meer informatie?
Op de websites van het ministerie van LNV:  www.minlnv.nl/eikenprocessierups en van de GGD www.gezondbrabant.nl vindt u meer informatie. Voor  gezondheidsvragen kunt u terecht bij Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD’en Brabant/Zeeland, telefoon 0900 36 86 868.

Voor informatie over de bestrijding door de gemeente Veghel kunt u contact opnemen met Th. Lemmers op nummer 0413 386 656 of via email theo.lemmers@veghel.nl.

 

Interpunctie

De laatste loodjes… ….

(columns zijn na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)

Zo voor de grote vakantie hebben we het allemaal druk met afronden. Een vriendin van mij kijkt uit naar haar pensioen en is zich aan het voorbereiden op wat daarna komt…. Daarom dit onderwerp, hoewel het voor meer afsluitingen kan gelden.

- Bijna het einde van het schooljaar..

- Nog drie weken voor de zomervakantie....

- Nog een paar weken voor mijn uitdiensttreding....

- Nog een half jaar tot mijn pensioen....

Dit zijn voorbeelden van situaties waarin mensen het gevoel van de “laatste loodjes” krijgen. Ze ervaren zo’n laatste periode vaak als extra zwaar. Als je nog een week moet werken voor de vakantie, zijn die laatste twee dagen verschrikkelijk!

Ook mijn vriendin kan bijna niet wachten met al haar mooie plannen. Ze heeft haar werk steeds met plezier gedaan, nu vindt ze het ineens minder leuk, soms is ze het zelfs ronduit zat! De motivatie om er nog even energie in te steken neemt behoorlijk af.

Om weer met energie (en zelfs met zin) die laatste fase in te gaan. kun je jezelf motiverende vragen stellen die helpen de laatste fase voor de vakantie/de baanwisseling/het pensioen (of wat dan ook) goed door te komen:

Stel je voor het is de eerste dag van je zomervakantie (of je pensioen) en je kijkt tevreden terug op de afronding van je werk. Waar ben je dan tevreden over? Wat heb je dan gedaan zodat je nu tevreden kunt zijn?

Het effect van deze vraag is dat mensen vanuit een ander perspectief naar hun huidige situatie kijken en constructiever denken. Men zegt bv. ”dat heb ik netjes afgewerkt, ook al had ik er geen zin in” of ”dat heb ik goed overgedragen aan collega’s”. De energie wordt zo omgebogen en iemand die eerst met een moedeloos gezicht vertelt over hoe zwaar de laatste fase hem valt, klaart op en vertelt enthousiast over wat het hem gaat opleveren als hij die laatste fase goed doorkomt.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl