Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 21   2011-2012 > Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 41

Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 41


4 juli 2012 - 11 juli 2012

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl
Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 21 nr 41


KERKBERICHTEN

Zondag: 8 juli 9.30 u. Woord- en Communieviering (Samenzang)

Wij gedenken in deze viering:

Mnd.ged. Jan Schoenmakers; Jrgt. Harrie Raaijmakers;

 


Bedankt voor alles.

 

Afgelopen dinsdag heb ik met de kinderen van onze school een gezellig afscheidsfeest gehad. Prachtige liedjes, dansen en gedichten passeerden de revue. Ook tijdens de receptie heb ik genoten van alle warme woorden van ouders, leerlingen, oud-leerlingen en collega’s. De muzikale omlijsting door “Toeternietoe” maakte het extra gezellig. Ik heb bij heel veel kinderen een steentje mogen bijdragen aan hun ontwikkeling in de eerste jaren van de basisschoolperiode. Met een warm gevoel neem ik afscheid van Basisschool Edith Stein.

Bedankt voor al die jaren dat ik het vertrouwen heb gekregen om jullie kinderen te mogen begeleiden.

Bedankt voor al die jaren dat ik met jullie heb mogen samenwerken.

Bedankt voor alle mooie woorden, kaarten, bloemen en attenties.

Bedankt voor deze mooie dag.

 

Gerda Verhoeven

 

 

Kaartverkoop Gerard van Maasakkers

 

Op 20 oktober a.s. treedt Gerard van Maasakkers op in het Dorpshuis. Een aantal nummers wordt samen met blaaskapel De Boemelaars ten gehore gebracht. Toegangskaarten kosten € 17,50, naast entree krijgt u hiervoor een kop koffie of thee en een consumptie. Kaarten zijn tegen contante betaling verkrijgbaar bij het Dorpshuis en bij Hetty’s Dorpswinkel. Vanwege de vakantie is het Dorpshuis de komende weken alleen op dinsdagmiddag en donderdagmiddag geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur. Hetty’s Dorpswinkel is open op dinsdag-, vrijdag- en zaterdagochtend van 8.30 uur tot 13.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via maasakkers@zijtaart.nl

 

 

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

 

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

 

 

Zomersluiting Bibliotheekpunt

 

Het bibliotheekpunt in Zijtaart is gesloten gedurende de hele basisschoolvakantie van maandag 2 juli tot en met zondag 12 augustus. In de zomervakantie kunnen leden uit Zijtaart gewoon terecht in Veghel en de openingstijden zijn hier: dinsdag - donderdag - vrijdag van 11.00 -19.00 uur en zaterdag van 10.00 -13.00 uur.

 

 

 

Van de redactie

 

Ook de redactieleden van Dorpsnieuws Zijtaarts Belang zijn weer hard aan vakantie toe.

Vandaar dat we ook in deze periode een tweetal weken geen krant uitbrengen.

Op woensdag 18 juli en woensdag 1 augustus 2012 zal Dorpsnieuws Zijtaarts Belang niet verschijnen.

Noteer dit en houdt er rekening mee dat uw berichten tijdig worden aangeleverd.

We wensen iedereen een hele fijne vakantie!!

 

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

 

Te  koop

 

Mooi wit prima printer papier

Data Copie 80 grams

van € 6,99 voor € 5,00 per pak van 500 vel

Raaijmakers Drukwerk

Reibroekstraat 5,

tel.: 366613

 

 

 

Nieuwe openingstijd

Prikpost in Zijtaart.

 

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur (wel vanaf 8.00u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

 

 

Zomersluiting Bibliotheekpunt

 

Het bibliotheekpunt in Zijtaart is gesloten gedurende de hele basisschoolvakantie van maandag 2 juli tot en met zondag 12 augustus. In de zomervakantie kunnen leden uit Zijtaart gewoon terecht in Veghel en de openingstijden zijn hier: dinsdag - donderdag - vrijdag van 11.00 -19.00 uur en zaterdag van 10.00 -13.00 uur.

 

 

 

Rode Kruis.

 

De Collecte voor het Rode Kruis heeft € 649,53 opgebracht.

Iedereen hartelijk bedankt voor de bijdrage.

Rode Kruis afd.Zijtaart.

 

 

Van de redactie

 

Ook de redactieleden van Dorpsnieuws Zijtaarts Belang zijn weer hard aan vakantie toe.

Vandaar dat we ook in deze periode een tweetal weken geen krant uitbrengen.

Op woensdag 18 juli en woensdag 1 augustus 2012 zal Dorpsnieuws Zijtaarts Belang niet verschijnen.

Noteer dit en houdt er rekening mee dat uw berichten tijdig worden aangeleverd.

We wensen iedereen een hele fijne vakantie!!

 

 

 

Yoga in “Het Klooster”

 

 

Op dinsdagmorgen 4 september wordt op verzoek van de werkgroep “Zorg voor het dorp” door Gerda van der Horst een kennismakingsles yoga gegeven in een van de mooiste zalen van ons nieuwe Dorpshuis. Voor deze gelegenheid wordt de zaal in passende yoga-sfeer aangekleed, een fijne ambiance om kennis te maken met de docente en haar manier van lesgeven. Gerda (hier bekend als Gerda van den Tillaart) geeft al meerdere jaren yogales in Mariaheide

Het is de bedoeling om, bij voldoende belangstelling, wekelijks yogalessen te gaan verzorgen in ons Dorpshuis. Nu al kunt u een plaats reserveren voor de gratis kennismakingsles! De eerste zitting begint om 09.00 uur. De 2e ronde begint om 10.45 uur. Het aantal plaatsen is beperkt tot maximaal 10 per ronde. Hebt u interesse, mail dan naar: gerdavanderhorst@home.nl of ton.rietbergen@hotmail.com of tel. 36 76 27.

Eind augustus volgt verdere informatie

 

 

Gezamenlijke activiteit Plu

 

Op dinsdag 26 juni was het bij het Dorpshuis in Zijtaart een gezellige boel want SKS de Plu organiseerde een knutseldag met de ouderen van het Dorpshuis en de kinderen van kindcentrum Zijtaart tesamen. Door prachtige schilderingen te maken op het canvas doek, konden 13 kinderen van 0 t/m 12 jaar hun creatieve talenten uitleven, samen met de 13 ouderen van het Dorpshuis. Ook was er de mogelijkheid om bloemstukken te maken. Jong en oud genoten van deze activiteiten. De ouderen hielpen de kinderen mee, maar maakten zelf ook prachtige creaties en beiden genoten volop!

Als beloning kregen alle aanwezigen een door de kinderen zelf gemaakte appelflap of soesje en de activiteit werd afgesloten met als resultaat prachtige bloemstukjes en schilderijen!

 

 

 

Laatste selectiewedstrijd Volkel.

 

 

Op zondag 1juni werd de laatste selectiewedstrijd voor de pony ruiters gereden in Volkel. Die dag werden ook de kringkampioenen bekend gemaakt.

Aniek van Kemenade en Emma Boes zijn gehuldigd als kringkampioen! Aniek met haar pony Pebbles in de klasse A-L1, en Emma met haar pony Perry in de klasse C-L2. Emma is ook met springen in de klasse C-B afgevaardigd . Aniek en Emma zijn nu automatisch afgevaardigd naar de Brabantse Kampioenschappen in Chaam 18 en 19 augustus. Allebei super gedaan en veel succes op de Brabantse!

uitslagen:

Emma Boes 3e met dressuur met 184 punten, en ook 3e met springen.

 

 

KBO

 

KAARTEN:

Uitslagen van de kaartmiddag op woensdag 27 juni 2012:

Rikken: 1. Jan v. Zutphen          113 pnt.

2. Lies v. Zutphen         101 pnt.

3. Piet v.d. Hurk             89 pnt.

Poedelprijs:       Karel Bekkers -  37 pnt.

Loterij:             Diny v. Heertum

 

Vanaf donderdag 5 juli is het tijdens de vakantie iedere donderdag kaarten in het Dorpshuis.

 

Bridge KBO 29 juni 2012

Lijn A

(1)     Cees v. Hout & Riet v. Hout                     58,13

(1)     Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout          58,13

3       Ad Koevoets & Riet Koevoets                  55,00

4       Chris v Helvoirt & Christien v Helvoirt      54,69

(5)     Pieter v. Geffen & Tonnie Kivits               53,75

(5)     Harrie vd Wijgert & Marietje vdWijgert     53,75

7       Jan Rijkers & Mien Verhoeven                 45,31

8       Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk         45,00

9       Bert Kanters & Diny Kanters                   44,79

10      Toon v. Creij & Wim v. Os                       43,23

11      Jo Verhoeven & Tonny Rijkers                 42,19

 

 

Lijn B

1       Mien vd Crommenacker & Maria Rijken   69,17

2       Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven      65,83

3       Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst       57,50

(4)     Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort     51,25

(4)     Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer        51,25

6       Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt                48,75

7       Adriaan v.d. Tillart & Wim v. Schayk        45,42

8       Pieta Verbakel & Mieke Toebast              44,17

(9)     Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen      43,75

(9)     Cor Mollen & Marietje Mollen                  43,75

11      An Thijssen & Riek Vervoort                    43,33

12      Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen                35,83

 

ZBC 26 juni 2012

 

Lijn A

1       Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk        56,25

2       Jo Verhoeven & Mien Verhoeven             55,83

3       Jan Rijkers & Toos v. Berlo                      52,78

4       Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels               50,83

5       Cor Mollen & Marietje Mollen                  50,69

6       Wim v. Schayk & Piet v. Schayk              50,00

(7)     Bert Kanters & Diny Kanters                   45,83

(7)     Harrie vd Wijgert & Marietje vd Wijgert    45,83

9       Joke Petit & Maria Rijken                         40,00

 

Lijn B

1       Noud v. Zutven & Toos v. Zutven             59,72

2       Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt    53,47

3       Tonny Rijkers & Mien Vermeulen             51,39

4       Ad Koevoets & Riet Koevoets                  49,31

5       Annie v. Berkmortel & Ria Veldhuis         48,61

6       Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts        47,92

7       Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo                47,22

8       Maria Rooijakkers & Fien Rooijkakkers     42,36

 

 

 

 

W.T.C. Zijtaart
 
Heren: zondag 8 juli, Laatste Hoop, pauze in Breijenburg, 95 km, vertrek  8.30 uur.
Dames: zondag 8 juli, Laatste Hoop, pauze in Breijenburg, 80 km, vertrek  8.30 uur.

 

 

 

BillyBird Park Hemelrijk

 

BillyBird Park Hemelrijk uit het Noord-Brabantse Volkel heeft dit seizoen een nieuwe slogan ingevoerd: Happy Together! Een slogan is natuurlijk geen goede slogan zonder bestaansrecht, daarom laat BillyBird de slogan deze zomer meteen tot leven komen tijdens een reeks Happy Together weekenden!

De hele zomer, ieder weekend een andere vrolijke activiteit. Dat is het doel van de Happy Together weekenden die van 30 juni t/m 12 augustus ieder weekend in het park plaatsvinden. Het eerste weekend vond afgelopen zaterdag en zondag al plaats: het spannende maar vooral ook gezellige Meeleeftheater van de pjraten Aadje en Kattekwaad trok met veel enthousiaste volgelingen door het park. Aankomend weekend staat Acrogym op het programma. De Udense Acrogymvereniging V & K geeft op zowel zaterdag als zondag doorlopend spectaculaire demonstraties in het park!

 

 

 

De buikspreekpop van moeder…

 In de woorden van mijn stiefdochter hoor ik steeds de woorden van haar moeder”. Dat hoor ik nogal eens van stiefmoeders. Moeder zegt bv. dat stiefmoeder geen verstand heeft van opvoeden en stiefdochter herhaalt dit als ze bij vader is. Kwetsend, en vaak ook zo bedoeld door stiefmoeder. En stiefdochter papegaait er lustig op los.

Moeders zijn soms jaloers op de stiefmoeder, die haar man heeft “ingepikt” en die haar best doet om goed met de kinderen overweg te kunnen. Moeder maakt vervelende opmerkingen en kinderen nemen dat over, zoals kinderen alles overnemen. Denk aan roken en drinken, maar ook bv. vloeken of juist prekerigheid. Maar ook hobby’s, voorkeuren en allerlei gedragingen. Dat is soms leuk om te zien, maar ook confronterend. Je ziet dat je dochter haar wenkbrauwen optrekt, precies zoals jij dat doet (en jouw moeder dat vroeger deed!) In het geval van een stiefkind is dat voor stiefmoeders storend, omdat zij meestal niet zo kapot is van de natuurlijke moeder. En als je dan dat verfoeilijke gedrag van “dat mens” terug ziet bij je stiefkind is dat niet leuk. Soms gaan kinderen zelfs het gedrag van stiefmoeder imiteren en laten ze dat bij moeder zien. Maar zoals je het van je eigen kinderen verdraagt dat ze jouw vervelende gedragingen kopiëren, moet je dat gedrag van je stiefkind ook tolereren. (Behalve uiteraard als het anderen of zichzelf schaadt.)

Daarom moet je ook zorgen voor je eigen gezondheid en zonodig afreageren als betrokkenen afwezig zijn. En verder: grenzen stellen. Dus bekijken wat “redelijk” is in de contacten tussen natuurlijke ouders en stiefouders. Het kind moet centraal staan, maar dat wil niet zeggen dat ouders lief en aardig moeten doen en op feestjes “gezellig” moeten zijn. Een volwassen, zakelijke instelling, is vaak het beste. Zodra men “gezellig” gaat lopen doen tegen mensen die men niet leuk vindt, lopen spanningen toch via een andere weg weer op. Je hoeft elkaar niet aardig te vinden, je moet elkaar wel respecteren.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2,

5467 CA  Veghel

Privé ( 0413-310795 of 06-21.59.24.35.

 www.interpunctie.nl

 

 

 

Sociaal raadsliedenwerk helpt bij consumentenzaken

 

Het Sociaal raadsliedenwerk wijst u de weg in het doolhof van sociale voorzieningen, wetten, regelingen, formulieren en instellingen. Voor Zijtaart vindt u hun kantoor aan de Pater van den Elsenlaan 13 te Veghel. U kunt hier terecht na het maken van een afspraak (tel 0413-366986). Het raadsliedenwerk is een onderdeel van Aanzet evenals het algemeen maatschappelijk werk, het schoolmaatschappelijk werk en het jeugdpreventiewerk.

Uit de praktijk van de Sociaal Raadsman…

Na een scheiding

Een scheiding is verdrietig zeker als er kinderen in het spel zijn. En als de scheiding eenmaal is uitgesproken kom je ook praktische strubbelingen tegen. Zo ook met Natasja, een alleenstaande moeder met 3 kinderen die op het spreekuur kwam.

Natasja had geen idee waar ze recht op had. Ze werkte parttime en had een laag loon. Ik heb met haar bij de gemeente een aanvulling gevraagd. Verder had ze recht op belastingkortingen zoals alleenstaande ouderkorting. Ze kon huurtoeslag aanvragen omdat haar huur voor haar inkomen te hoog was. Natasja moet nu ook zelf verzekeringen afsluiten die voor haar scheiding nog op beide namen stonden. Ik heb met haar een brief opgesteld die ze kon sturen naar de diverse verzekeringsmaatschappijen. Kortom; veel administratief en juridisch gedoe waarbij Natasja alle hulp kon gebruiken.

Ook voor dit soort vragen kunt u terecht bij de sociaal raadslieden. Zij helpen u met het invullen van formulieren en aanvragen van voorzieningen. Ook geven ze u advies over allerlei financiële vragen en schrijven ze brieven en bezwaar-en beroepsschriften.

Andre van Mierlo,

Sociaal Raadsman

 

 

 

Politie vraagt alertheid in zomerperiode
Voorkom vakantiestress... beveilig uw huis tegen inbrekers!

 

Regio - Slot opengebroken, ruit ingeslagen, een koevoet tussen de deur en alles overhoop gehaald: u komt thuis en ontdekt dat een inbreker uw emotioneel waardevolle spullen heeft meegenomen. En misschien nog wel het ergste... er heeft een onbekend iemand door uw huis gelopen en aan uw spullen gezeten. U voelt zich niet meer veilig in uw eigen huis en slaapt slecht.

 

Een inbreker vertelt: "Ik sta er regelmatig van te kijken hoe makkelijk het mij gemaakt wordt. Het enige wat ik moet doen, is goed opletten. Post steekt uit de brievenbus, gordijnen zitten dicht en het licht is ’s avonds uit. Dan weet ik al genoeg en ga ik ’s nachts binnen een kijkje nemen. Bij veel huizen zie je een wc-raampje openstaan. Misschien lekker voor de frisse lucht, maar voor mij een uitnodiging om er een koevoet tussen te steken en het huis leeg te halen."

Gemiddeld kost het een inbreker maar drie minuten om uw huis binnen te komen, waardevolle spullen mee te nemen en het hazenpad te kiezen.

 

Inbrekers zitten in de zomerperiode niet stil!
Terwijl veel burgers vakantie vieren in binnen- en buitenland, slaat het dievengilde toe. De politie waarschuwt u dat inbrekers doelgericht op zoek gaan naar woningen, waar duidelijk niemand thuis is. Bij twijfel gaan ze eerder een straatje verder. Ook wanneer er onlangs bij u in de straat ingebroken is, loopt u meer risico om het volgende slachtoffer te worden. U doet er goed aan uw woning goed af te sluiten en een bewoonde indruk achter te laten.

 

Wist u dat:

- slechts 1 op de 9 getuigen van een misdrijf (direct) melding doet van een heterdaadsituatie?
- 10% van de daders verantwoordelijk is voor 70% van de inbraken?
- inbrekers vaak teruggaan naar dezelfde woning of dezelfde wijk of buurt?

- inbrekers vaak meerdere inbraken in een straal van 200 tot 500 meter plegen?

 

Oproep aan inwoners

Wilt u dat wij inbrekers pakken? Zorg er dan voor dat we ze op heterdaad kunnen betrappen. Vertrouwt u een situatie niet? Bel ons dan direct, ook als u twijfelt. Meld verdachte personen, vreemde auto’s of situaties direct bij de politie via 112. Daarnaast kunt u preventieve maatregelen nemen, zoals het zorgen voor degelijk hang- en sluitwerk en de woning goed afgesloten achterlaten als u weggaat. Voor tips en informatie over het offensief in de strijd tegen woninginbrekers kunt u terecht op de speciale website www.samentegeninbrekers.nl of volg ons op Twitter: www.twitter.com/Tegeninbrekers. Ook op www.politiekeurmerkveiligwonen.nl vindt u preventietips.

Let in de zomerperiode ook extra op het huis van uw buren!

 

 

Aangifte doen

Is er toch bij u ingebroken of is er een poging gedaan? Dan is het van belang dat u altijd aangifte doet. De politie kan dan een onderzoek instellen en gericht surveilleren. Ook kan met uw aangifte een aangehouden verdachte vervolgd worden. Uiteraard kunt u voor uw aangifte terecht op het politiebureau. Kijk voor aangiftemogelijkheden op www.politie.nl/brabant-noord.

 

Melden!

Natuurlijk let de politie op vreemde en verdachte situaties in uw wijk. Daar kunnen wij úw ogen en oren goed bij gebruiken. Ziet u iets wat niet in de haak is... of lijkt? Meld dit direct bij de politie. >> Melding doen van inbraak of verdachte situatie? Bel 112 bij heterdaad en 0900-8844 achteraf.

 

 

 

Bestrijding Eikenprocessierups
 

Op eikenbomen in Veghel kan men in de maanden mei, juni en juli eikenprocessierupsen aantreffen. Deze rupsen gaan groepsgewijs (in processie) op zoek naar voedsel (eikenblad). Na contact met de haren van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.

Hieronder treft u informatie aan hoe u de eikenprocessierups kunt herkennen, hoe u de aanwezigheid kunt melden en tot slot advies hoe u het ongemak van de brandhaartjes kunt beperken.

Van rups naar vlinder
De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder, die haar eitjes legt in de toppen van eikenbomen. Daar overwinteren ze. Eind april komen de rupsen tevoorschijn. Na een aantal vervellingsstadia zijn ze in juli volgroeid. Na de derde vervelling krijgen de rupsen brandharen. Dit gebeurt tussen half mei en eind juni. In juli verpoppen de rupsen zich tot vlinder, waarna de vrouwtjes hun eitjes leggen. Daaruit verschijnen volgend jaar weer jonge rupsen.

Hoe kun je zien dat er processierupsen in een eikenboom zitten?

De rupsen leven in groepen bijeen en maken op de stammen of dikkere takken grote nesten: een dicht spinsel van vervellingshuidjes, met brandharen en uitwerpselen. Vanuit hun nesten gaan de rupsen ’s nachts in processie op zoek naar voedsel. Zichtbaar gevolg zijn kaalgevreten eikenbomen.

Klachten door brandharen
Er zijn vooral risico’s voor de gezondheid in de periode dat de eikenprocessierupsen brandharen hebben (half mei-juli). Met hun weerhaakjes dringen de pijlvormige haren bij aanraking gemakkelijk in de huid, ogen en luchtweg. Stoffen die daarbij vrijkomen roepen reacties op die lijken op ‘allergische’ reacties. Bij iemand die vaker met de brandharen in contact komt, kunnen die veel sterker zijn. De reacties kunnen zeer sterk van persoon tot persoon verschillen. De huidirritaties die binnen acht uur optreden zijn rood en pijnlijk en gaan gepaard met hevige jeuk, die tot twee weken kan aanhouden. Als de brandharen in de ogen komen, kan binnen enkele uren een rode, pijnlijke en jeukende zwelling en irritatie optreden. Inademing van de brandharen kan leiden tot irritaties en ontstekingen van het slijmvlies van de neus, keel en luchtwegen.

Hoe voorkomt u ongemak?
Vermijd elk contact met de rupsen en resten ervan, zoals vrijgekomen brandharen en lege nesten. Zorg bij een bezoek aan een (natuur-)gebied met rupsen voor goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. Na aanraking van de rupsen of haren niet gaan krabben of wrijven, maar de huid of ogen goed wassen of spoelen met water. Zo nodig ook kleren wassen. Klachten verdwijnen in het algemeen binnen twee weken. Een zachte crème op basis van aloë vera, calendula, kamfer of menthol kan verlichting geven. Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.

Wat doen we eraan?
De gemeente Veghel bestrijdt de processierups in de openbare ruimte. Dit gebeurt in mei preventief met een bacteriepreparaat en daarna door middel van branden of het opzuigen van nesten. Op plekken waar weinig mensen komen wordt volstaan met het plaatsen van waarschuwingsborden.

Op particuliere percelen wordt de eikenprocessierups door de gemeente niet bestreden.

Meldingen?
Indien u eikenprocessierupsen heeft gezien kunt u dit melden bij de afdeling klantzaken van de gemeente Veghel via telefoonnummer 0413 386 644 of via het digitale meldingformulier op de gemeentelijke website www.veghel.nl

Meer informatie?
Op de websites van het ministerie van LNV:  www.minlnv.nl/eikenprocessierups en van de GGD www.gezondbrabant.nl vindt u meer informatie. Voor  gezondheidsvragen kunt u terecht bij Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD’en Brabant/Zeeland, telefoon 0900 36 86 868.

Voor informatie over de bestrijding door de gemeente Veghel kunt u contact opnemen met Th. Lemmers op nummer 0413 386 656 of via email theo.lemmers@veghel.nl.

 

 

 

Afsluiting Erpseweg van zaterdag 14 tot maandag 30 juli 2012

 

Vanwege infrastructurele werkzaamheden rondom de nieuwe woonwijk De Scheifelaar II, is een gedeelte van de Erpseweg afgesloten van zaterdag 14 juli 2012 06.00 uur tot maandag 30 juli 2012 06.00 uur. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, vinden de werkzaamheden plaats tijdens de eerste twee weken van de ‘bouw­vakvakantie’.

Afsluiting
Van zaterdag 14 tot maandag 30 juli is de Erpseweg vanaf de rotonde bij het Heu­velplein/ Van Speijkstraat tot en met het kruispunt met de Heuvel afgesloten. Als eerste wordt begonnen met het kruispunt Erpseweg / Heuvel, daarna wordt er een nieuwe afrit naar de Scheifelaar II ter hoog­te van de huidige fietscrossbaan Wheels gemaakt. Tege­lij­kertijd wordt de weg voorzien van doorgetrokken witte strepen en banden. Inhalen is dan niet langer toegestaan op dit weggedeelte. Ook wordt de openbare verlichting aangepast.

Omleiding
De omleidingsroute van en naar Erp gaat via de N279 (kanaal) en Kraanmeer/Goordonksedijk. De be­drijven op het Heuvelplein, Intratuin en Bouwbedrijf Van de Ven blijven bereikbaar (vanaf de Veghelse kant). Fietsers kunnen ge­bruik blijven maken van de Heuvel.

Communicatie
De aanwonenden en de aanliggende bedrijven zijn via een brief tijdig geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

 

 

 

Werkzaamheden Rembrandtlaan 6 juli 2012

 De Rembrandtlaan is van vrijdag  6 juli 18.00 uur tot en met zaterdagmorgen 7 juli  06.00 uur afgesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden. De aanwezige scheuren in het wegdek worden gerepareerd. Op sommige plaatsen wordt er opnieuw geasfalteerd. Er is een omleiding ingesteld.