Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 21   2011-2012 > Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 45

Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 45


15 aug 2012 - 22 augustus 2012

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl
Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 21 nr 45
KERKBERICHTEN

.

Zondag: 19 augustus 9.30 u. Maria Ten Hemelopneming; Pater van Delden (Samenzang)

Wij gedenken in deze viering:

Overl.oud. de Wit-van Rijzingen en Janus Rooijakkers; Marietje van der Linden-van Schaijk, Hans en overl.fam.leden van Schaijk; Overl.oud. van der Linden-van der Asdonk; Overl.oud. van den Oever–Verhoeven; Anna Vervoort-van Eijndhoven (vanwege verjaardag); Jan en Jaan van den Tillaart-van Asseldonk

 

 

 

Spellenavond op 7 september:  19.00 – 23.00 uur.Plaats: ontvangzaal van “Het Klooster”.

Toegang gratis!

Momenteel  is  “Zes!!!” (werkgroepspellenavond van EGZ)  volopbezig  met de voorbereiding van de gezelligeavond.

Na de feestelijke opening vindt de simultaanwedstrijd “Stratego”  tegen de wereldkampioenplaats. (voor de liefhebbers)Voor de besteverliezer: eenleukeprijs!

Daarnawordt het spel “Ticket to ride”,  eenspannendbordspelrondomtreinroutes, uitgelegd  en gespeeld. (metbegeleiding.)

Behalvedezespellenwordennogtal van anderespellenaangeboden: traditionele, maar ooknieuwe.

We startendusom 19.00 u, maar erkan in feitebinnengelopenworden op elk tijdstip: zijnervoldoendedeelnemersvooreenbepaaldspel, dankangespeeldworden! Overbodigtezeggendat de avondbedoeld is voorjong en oud!

Komdus met je vrienden/vriendinnengroepjenaar die avond!

Wensen:

Heb je nogeenspeciale wens omeenbepaaldspeleensuitgebreid en met anderentespelen: laatonsdatweten!  Wijzorgendan ,alsdatenigszinsmogelijk is, voordatspel!

Het is de bedoelingom –bij voldoendedeelname - maandelijksditevenementteorganiseren op de eerstevrijdagavond van elkemaand

Reserveerdusalvast die vrijdagavond de 7e september en kom  degezelligheidvergroten!

Inlichtingen:  Ton Rietbergen: tel 367627 of mail: ton.rietbergen@hotmail.com

 

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

 

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Voor alle openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email: trombose@bernhoven.nl
 
 

 

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

 

Openingstijden Bibliotheekpunt Zijtaart in ‘Het Klooster’:

 

dinsdagmiddag 13.15 - 14.45 uur

dinsdagavond 18.00 - 19.00 uur

donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

 

Gezocht: Hulp in de huishouding te Zijtaart. Uren en dag in overleg. Bij interesse a.u.b. bellen tel. 06 496 322 74 of (0413) 35 01 43.

 

 

Gratis ophalen: 3 à 4 persoonstent van Arizona. Inclusief binnentent, dus goed geïsoleerd. Lekt niet. Zeer geschikt voor een popfestival, maar natuurlijk ook gewoon voor op de camping. Ligt in de weg bij mij. Info: Toon van den Acker, tel. 06 192 661 25.

 

 

 

 

Kennismakingslessen  YOGA.

 

Op dinsdag 4 september worden 2 gratis kennismakingslessen Yoga verzorgd door Gerda van der Horst.

Het vorige bericht was voor velen aanleiding om snel een plaats te reserveren en dat bleek nodig: de eerste zitting ( om 9 uur) is volledig volgeboekt. Om 10.45 zijn nog slechts enkele plaats en beschikbaar.

Wil je nog meedoen: bel, na  27aug.,  naar Gerda: (tel. 366472) of mail naar: gerdavanderhorst@home.nl

Het is de bedoelingna de kennismaking door te gaan met de Yoga;lessen in “Het Klooster”,  mogelijk ook op andere tijden. Voor meer informatie: zie boven,  of bel naar Ton Rietbergen (367627) of mail: ton.rietbergen@hotmail.com.

 

 

 

 

 

Hiermee willen wij iedereen bedanken voor het medeleven via troostende woorden, kaartjes, persoonlijke bezoeken en het bijwonen van het afscheid van Marion.

 

Het heeft ons veel steun gegeven.

 

Henry Jonkers

Familie Van Zoggel

Familie Jonkers

 

 

 

 

 

 

 

 

KBO

 

AGENDA

Maandag 20 augustus 13.30 uur: Fietsen

Dinsdag 21 augustus 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 21 augustus 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 21 augustus 13.00 uur: Vrij biljarten

Woensdag 22 augustus 13.30 uur: Kaarten

Donderdag 23 augustus 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 23 augustus 13.00 uur: Competitie biljarten

Vrijdag 24 augustus 13.30 uur: Bridgen

 

 

 

Openingstijden Bibliotheekpunt Zijtaart in ‘Het Klooster’:

 

dinsdagmiddag 13.15 - 14.45 uur

dinsdagavond 18.00 - 19.00 uur

donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur

 

 

 

DANSEN in de PEPPELHOF in VEGHEL

=

 

Een keer in de twee weken is er op zaterdagavond vanaf 19.30 uur een dansavond in Dienstencentrum de Peppelhof aan de Wilgenstraat in Veghel. Vier diskjockeys draaien om de beurt een avond lang populaire dansmuziek, waaronder veel verzoeknummers van de gasten. Deze dansavonden genieten een regionale bekendheid. De dansavonden in Veghel worden gewoonlijk bezocht door wat oudere dansliefhebbers, zowel paren als alleengaanden. Ze worden georganiseerd door het ouderenwerk van Vivaan en zijn gratis toegankelijk. De bediening is in handen van enkele vrijwillige gastvrouwen van Vivaan. De dansavonden eindigen om 23.00 uur.

 

 

 

 

SPORTAGENDA

 

V.O.W. SENIOREN VOORBEREIDING-SPROGRAMMA SEIZOEN 2012 - 2013

DONDERDAG 16 augustus 2012:

VOW 1            - WOENSELSE.B                              19.30u

ZATERDAG 18 augustus 2012: 

BEKER VOW 1– HAPSE-BOYS      17.00u

 (wijziging aanvangstijd)

ZONDAG 19 augustus 2012: 

BEKER VOW 2 - VORSTENB.BOYS 2         11.00u

BEKER RHODE 4 - VOW 3                           11.00u

BEKER DAMES 1 VOW – MARIAHOUT    11.00u

DINSDAG 21 augustus 2012: 

BEKER RK0SV-ACHATES - VOW              18.45u

WOESDAG 22 augustus 2012

BEKER DAMES         RHODE – V0W          18.45u

DONDERDAG 23 augustus 2012:  

BEKER RHODE 3 - VOW 2                           18.45u

BEKERVOW3 -SCHIJNDELV.11                  18.45u

ZATERDAG 25 augustus 2012

BEKER VOW 1 - BERGHEM-SPORT                       18.00u

ZONDAG 26 augustus  2012

BEKER  SCHIJNDEL/V.3 – VOW 2             11.00u

BEKER  BOERDONK 2 - VOW 3                 11.00u

BEKER DAMES 1 VOW - ELI                                   11.00u

 
 
 
 

Het JAZ team wil iedereen bedanken die heeft meegeholpen aan

3 geweldige JAZ dagen.

De hutjes waren dit jaar aangekleed met maïsstengels,

welke kosteloos beschikbaar zijn gesteld

door Chris v/d Ven.

En alle Ondernemers, Verenigingen, Stichting ruitersport Zijtaart, Hoofdrolspelers, Vrijwilligers, Sponsors en natuurlijk de kinderen

 

BEDANKT!

 

voor jullie bijdrage, op welke wijze dan ook,

voor de 3 geweldige dagen.

De vele foto’s die tijdens de JAZ dagen gemaakt zijn, kunt u bekijken op www.zijtaart.nl.

 

Het JAZ team

 

 

 

 

VOW jeugd zaterdag 18 aug 2012

VOW A1       uit         Erp A2                            14:45

VOW B1       thuis     EVVC B1                        14:30

VOW C1       uit         EVVC C2                        13:00

VOW D1       uit         EVVC D2                       11:45

VOW E1       uit         Erp E3                             9:15

VOW E2       uit         Sparta '25 E5                   9:15

VOW E3       uit         Sparta 25 E7                    9:15

VOW F1       uit         Rhode F4                         10:15

VOW F2       thuis     Heeswijk F6G                  10:30

VOW F3       thuis     Heeswijk F5G                  10:30

VOW MA1   thuis     Festilent MA1                  14:30

VOW MC1    thuis     Sparta'25 MC1                 13:00

VOW MC2    uit         Festilent MC1                  13:00

VOW ME1    thuis     EVVC ME1                     9:00

Dinsdag 21 aug 2012

VOW MC2    thuis     Avesteyn M7c1 7 tegen 7 18:30

 

 

 

 

 

 

 

Mooie afsluiting in Chaam

 

Afgelopen zondag zijn de Brabantse kampioenschappen voor  pony’s in Chaam geweest.  Het  was een mooie zonnige dag geworden en de supporters uit Zijtaart waren weer goed vertegenwoordigd.  Uit heel Brabant kwamen de ruitertjes om deel te nemen aan dressuur of springen in de klasse waarin ze afgevaardigd waren.

 

Emma heeft met Perry in de klasse CL2 , 186 en 190 punten gehaald en kwam hiermee op de 7e plaats.  Met springen was ze 2x foutloos in de klasse CBen werd 7e!   Gefeliciteerd en knap gedaan met het behalen van deze mooie resultaten!

 

 

 

 

W.T.C. Zijtaart

 

Heren: zondag 19 augustus, De Hei, pauze in Heeze, 95 km, vertrek 8.30 uur.

Dames: zondag 19 augustus, De Hei, pauze in Heeze, 80 km, vertrek 8.30 uur.

Heren: zaterdag 18 augustus, Herveld, 120 km, vertrek in Zijtaart om 8.00 uur.

Dames: zaterdag 18 augustus, Herveld, 110 km, vertrek in Zijtaart om 8.00 uur.

 

 

 

 

 

KVO

Afdeling Zijtaart

 

Uitnodiging voor alle dames in Zijtaart en omgeving.

 

Bezoek aan  Praalwagens Bloemencorso Zundert.

Op maandag 3 september willen we met de bus een bezoek brengen aan de jaarmarkt en de praalwagens van de bloemencorso in Zundert.

We vertrekken om 11 uur bij de kerk, om 12.00 uur begint in Zundert de jaarmarkt en vanaf 14.30 uur is de presentatie van de praalwagens, zoals ze op zondag in de optocht meedoen.

Om 18.00 uur vertrekt de bus weer richting Zijtaart, onderweg wordt u een lekker diner aangeboden.De kosten voor deze reis bedragen € 40,-- per persoon.

Deze reis is niet alleen voor onze KVO-leden, ook andere dames zijn van harte welkom.

Opgeven kan tot 27 augustus bij Fien Coppens, tel. 355537 of via de mail: zijtaart@kvo.nl

                                              

Bestuur KVO.

 

 

 

Is darten ook iets voor jouw ??

 

Dan kun je de komende twee donderdagen  mee komen darten.

We spelen dan een onderling toernooitje zodat ook jij merkt dat darten erg leuk is om te doen.

 

Je hoeft dus geen lid te zijn van de dartclub.

 

Speciaal voor diegene die het wel eens willen proberen of darten iets voor hem of haar is, is dit de uitgelezen mogelijkheid.

Er zijn uiteraard geen kosten aan verbonden.

Het gaat hier enkel en alleen om de sportieve eer en uiteraard om de gezelligheid.

Wie weet kunnen we je na deze avonden  inschrijven als lid van D.K.Z. en ga je met de andere leden de wintercompetitie aan.

Graag zien we je op een of beide van de komende donderdagen om mee te darten.

Bestuur D.K.Z.

 

 

 

Nieuwe cursus: Werk in zicht!

 

Begin oktober 2012 start MEE Noordoost Brabant met de cursus Werk in zicht! Een cursus voor volwassenen vanaf 18 jaar die praktijkonderwijs hebben gevolgd en nog geen baan of inkomen hebben. Deelname is kosteloos. Inschrijven kan tot 5 september 2012. MEE biedt ondersteuning, advies en informatie aan mensen met een beperking en hun naasten. Een onderdeel daarvan is het geven van cursussen.

Werk vinden is voor veel mensen vanzelfsprekend. Maar niet voor iedereen. Deze praktische cursus bereidt volwassenen, die praktijkonderwijs hebben gevolgd, voor op het zoeken naar een baan die bij hen past. De deelnemers leren over hun persoonlijke eigenschappen, interesses en vaardigheden. Ook leren ze wat belangrijk is bij solliciteren en jezelf presenteren. Er is aandacht voor het omgaan met je tijd en geld, totdat er werk is gevonden. En er wordt informatie gegeven over de arbeidsmarkt en inkomen. De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten, eens per week, op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur in Oss en/of Uden. De cursus start bij voldoende aanmeldingen.

Lees meer op www.mee-nob.nl. Ook aanmelden voor de cursus ‘werk in zicht!’ is via deze website mogelijk. Vragen? Neem dan contact op met Nanny Smits, tel. (0413) 33 47 33 of e-mail n.smits@mee-nob.nl.

 

 

 

 

AAtrium organiseert  Tai Chi voor ouderen

 

AAtrium start met Tai Chi-lessen voor ouderen. Vanaf 7 september 2012 worden elke vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 14.30 uur oefeningen gedaan die gericht zijn op gezondheid, rust en het soepel houden van het lichaam. Op vrijdag 31 augustus vindt een proefles plaats.

Bewegen is belangrijk voor iedereen maar zeker ook voor ouderen. Tai Chi kan bijdragen aan vermindering en verlichting van klachten, maar werkt ook preventief. De simpele en rustige oefeningen zorgen voor ontspanning en zijn goed voor gewrichten en spieren.

Tai Chi bestaat uit een vaste reeks van bewegingen, die in verschillende combinaties uitgevoerd worden. De lessen worden gegeven door Jack Peters, een ervaren Tai Chi-leraar, en worden afgestemd op de doelgroep en hun mobiliteit. Afhankelijk van de mobiliteit kunnen de oefeningen ook zittend gedaan worden. Er is geen speciale kleding of schoeisel nodig. Gemakkelijk zittende kleding en binnenschoenen met niet te stroeve zolen of dikke sokken zijn voldoende. De lessen vinden plaats in AAtrium, Trompstraat 21 in Veghel, in de ruimte van dagverzorging ‘De Kring’. De proefles is gratis. De kosten voor 16 lessen zijn € 85,00 per persoon.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Berdine Nooijen, activiteitenbegeleidster, tel. (0413) 31 41 51 of berdine.nooijen@brabantzorg.eu.

 

 

 

 

Bond van Alleengaanden Kring Uden:

Uitnodiging voor een reisje op 13 sept 2012

 

Beste leden,

Wij hebben in overleg met EMA reizen voor jullie weer een mooie tocht uitgezocht. Om de kosten wat te drukken hebben wij voor een driekwart dagtocht gekozen. Een driekwart dagtocht houdt in dat we later vertrekken, maar verder is dit gelijk aan een volledige dagtocht.

Wij vertrekken om 11.15 uur vanaf het Hertog Janplein bij de kerk in Erp, en zijn rond de klok van 20.00 uur weer terug in Erp. Vanaf de opstapplaats rijden we rechtstreeks naar Limburg. In het kleine plaatsje Belfeld staat een goed verzorgde koffietafel voor ons klaar.

Na de koffietafel stappen we weer in de bus en rijden we naar Wellerlooi. Hier bezoeken we Rosarium Seuren. Tijdens ons bezoek worden we ontvangen met koffie en rozenvlaai, en krijgen we een leuke rondleiding door de schitterende tuinen en kwekerij door de enthousiaste rozenkweker Luc. Na de rondleiding is er tijd om te genieten van de fonteinen, de Afrikaanse beeldentuin of om lekker op het zonneterras of het overdekt terras te gaan zitten of om rond te neuzen in de rozenshop. Het bezoek aan dit mooie rosarium wordt afgesloten met een rozenijsje in champagne en een leuke attentie.

Vanaf Rosarium Seuren gaan we naar ons dineradres om deze dag af te sluiten met een heerlijk diner.

De kosten voor deze mooie reis zijn € 58,00 per persoon, te voldoen voor 3 september 2012 op rekeningnr.1201.93.221 van de Rabobank t.n.v. Bond van Alleengaanden, A.van Berlo. Wanneer dit bedrag op onze rekening is bijgeschreven, bent u deelnemer aan deze reis. Let op dat U het juiste rekeningnummer invult.

Wij wensen alle deelnemers een fijne dag.

Namens de werkgroep,

A.van Berlo, tel. (0492) 32 17 33

 

 

 

 

Sociaal raadsliedenwerk helpt bij consumentenzaken

 

Het Sociaal raadsliedenwerk wijst u de weg in het doolhof van sociale voorzieningen, wetten, regelingen, formulieren en instellingen. Voor Zijtaart vindt u hun kantoor aan de Pater van den Elsenlaan 13 te Veghel. U kunt hier terecht na het maken van een afspraak, tel (0413) 36 69 86,  via info@aanzet.nu of via het chatspreekuur elke vrijdag tussen 12.00 en 14.00 (website Aanzet klik op hulp-on-line).

Het raadsliedenwerk is een onderdeel van Aanzet evenals het algemeen maatschappelijk werk, het schoolmaatschappelijk werk en het jeugdpreventiewerk.

 

Uit de praktijk van de Sociaal Raadsman…

TOCH RECHT OP EEN BIJSTANDSUITKERING

Jan woont samen met zijn zoon van 19 jaar. Jan heeft een fulltime baan met een redelijk inkomen. Zoon Willem is afgelopen februari afgestudeerd. Hij kon helaas geen werk vinden en wilde tijdelijk een bijstandsuitkering aanvragen. Op internet en in de krant had hij echter gelezen dat de huishoudtoets van toepassing was. Deze toets hield in dat er bij een aanvraag voor een uitkering wordt gekeken naar àlle inkomsten op je woonadres. Als deze inkomsten boven de bijstandsnorm uitkwamen, had je geen recht op een uitkering of bijzondere bijstand en langdurigheidtoeslag.

Maar deze huishoudtoets is per 1 juli ingetrokken door de Tweede en Eerste Kamer. Op advies van de sociaal raadsman heeft Willem toch nog een bijstandsaanvraag ingediend vanaf maart 2012 en deze aanvraag is gehonoreerd door de gemeente.

Mensen die niet in beeld zijn bij de gemeente, maar denken hier ook recht op te hebben, doen er verstandig aan om dit aan te vragen voor 1 september!

André van Mierlo,

Sociaal Raadsman

 

 

 

Interpunctie

 

Rationaliseren (columns zijn na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)

Mensen verstaan soms heel verschillende dingen onder een “buitenechtelijke relatie”. Sommige mensen vinden het erger als er gekust is, anderen vinden dat juist minder erg. Maar degene die “fout” is, kan dit verschil van inzicht daarom ook gemakkelijk “gebruiken” om zijn fout voor zichzelf goed te praten. Natuurlijk kan het ook om een vrouw gaan, die vreemd gaat, maar voor de leesbaarheid houd ik het bij vreemdgaande mannen.

Degene die vreemd gaat, kan daar erg creatief in zijn: “het is alleen maar seks, geen liefde” of “we hebben elkaar alleen maar gekust”. Of nog zo een: “het kwam door de alcohol…”. Men denkt dat het minder erg is (of men vindt dat de ander het maar moet vergeven)… omdat het toch altijd nog erger zou kunnen. De bedrogen partner kijkt daar soms heel anders tegenaan. De ene persoon laat zich ook gerust stellen (terecht of onterecht) door bovenstaande zinnetjes, de ander wil tot in detail weten wat er gebeurd is, of hoe vaak, of hoe lang de verhouding heeft geduurd. De meeste partners hebben baat bij deze eerlijkheid.

Eerst is er pijn en verdriet, een groot gevoel van afwijzing, woede en alles wat er maar kan zijn aan nare gevoelens en gedachten. In het begin is er ook vaak veel wantrouwen. Zachtjes aan kan de eerlijkheid het vertrouwen doen toenemen en uiteindelijk herstellen. Toch hoeft er vaak weinig te gebeuren of alle pijn wordt weer opgerakeld. Een briefje in de jaszak, een sms-je wat op meerdere manieren kan worden uitgelegd. Men blijft vaak gevoelig. Voor degene die bedrogen is, is het altijd pijnlijk. Je bent kwetsbaar als je partner zoiets gedaan heeft. Het brengt je soms aan het twijfelen. Was ik dan niet goed genoeg? Deed ik iets verkeerd? Ik vond mezelf toch al niet mooi… Alles wat men al als negatief voelde van zichzelf, werd nog eens onder de loep gelegd en dan vind je altijd wel wat. Toch herstellen veel relaties wel na zo’n crisis. Maar het is wel een echte crisis, ook al ziet de “dader” dat soms veel lichter. Sommige mensen zoeken steun in hun omgeving (bij familie of vrienden). Dat kan heel goed werken, maar soms ook juist niet! De omgeving gaat soms stoken, of allerlei adviezen geven, soms zelfs tot het achtervolgen van de vermeende dader. Bedenk altijd dat je het niet terug kunt nemen als het verteld is. Misschien verstandiger om in dergelijke gevallen professionele hulp te zoeken??

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2,

5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

 

 

 

Voor een ieder met MS, een collectant in de bres

 

Eén op de duizend mensen in Nederland krijgt de diagnose Multiple Sclerose, een niet te genezen ziekte van het centrale zenuwstelsel.
De diagnose wordt vaak gesteld bij mensen tussen de 20 en 40 jaar, in een tijd dat je op het punt een studie te volgen of aan gezinsuitbreiding denkt. Opeens is de toekomst niet meer zeker.
Wat kun je wel blijven doen en wat niet meer? Niemand weet hoe MS zich ontwikkelt.

Het Nationaal MS Fonds is in 2005 gestart met het organiseren van een landelijke collecteweek.  
Er zijn nu ca. 10.000 collectanten, nog lang niet overal wordt gecollecteerd.
Het streven is om voor elke MS-patiënt, een collectant op straat te zien tijdens de collecteweek.
17.000 mensen met Multiple Sclerose verdienen net zoveel collectanten.

Het Nationaal MS Fonds zet zich in voor mensen met MS door het geven van duidelijke voorlichting en het financieren van toegepast wetenschappelijk onderzoek
Het Fonds kan haar werk alleen doen dankzij giften. De huis aan huis collecte in november is de belangrijkste inkomstenbron.

De collecteweek is van 19 t/m 24 november.

Meld je aan bij het Nationaal MS Fonds, www.nationaalmsfonds.nl of via 010-591 98 39.
Donaties klein of groot zijn welkom op giro 5057 in Maassluis.
Namens alle mensen met Multiple Sclerose, hartelijk dank!

 

 

Ook wij gaan weer naar school!

 

Nu de schoolvakanties bijna voorbij zijn, kijken veel jongeren er naar uit om hun klasgenootjes weer

te zien. Vele vakanties zijn zonnig en goed verlopen, maar niet voor iedereen is de start van het

nieuwe schooljaar een fris begin en een leuk weerzien. Voor zeven tieners van Oosterpoort is de

toekomst nog onzeker. Zij krijgen op dit moment hulp, maar het is heel belangrijk dat ook zij in een

stabiele gezinssituatie opgroeien. Daarom zoeken wij voor hen pleeggezinnen in Oss en omgeving.

Het interessante aan pleegtieners is dat je bijdraagt aan hun ontwikkeling naar zelfstandigheid.

Omdat deze fase in het leven van een jongere wel uitdagend is, biedt Oosterpoort extra

ondersteuning.

Neem bijvoorbeeld Omar* van 11 (gefingeerde naam). Voor hem zoeken wij een pleeggezin in Heesch.

Omar* is een lieve en intelligente jongen. Hij houdt van buiten zijn, voetballen en tennissen. Hij is

behulpzaam en kan zichzelf goed vermaken. Hij gaat graag naar school en heeft een vaste

vriendengroep. Omar* is zelfstandig, maar soms overschat hij zichzelf daarin. Hij is erg gesteld op zijn

vrijheid en moet daarin af en toe geremd worden.

Pleegzorg informatieavond

We zijn voor Omar* op zoek naar een stabiel pleeggezin in Heesch, waar hij kan blijven tot hij volledig

zelfstandig kan wonen. Biedt ú Omar* de plek die hij verdient? Kijk op www.oosterpoort.org voor

meer informatie over pleegzorg of kom naar de informatieavond op 20 augustus. Tijdens deze avond

vertelt een ervaren pleegouder over zijn ervaringen. Ook krijgen bezoekers informatie over de

voorbereiding, de begeleiding en andere belangrijke zaken. De informatieavond is van 20:00 uur tot

22:00 uur en vindt plaats in Oss, Kamperfoeliestraat 60.

Over stichting Oosterpoort

Stichting Oosterpoort biedt zorg aan kinderen, jongeren (van 0 tot 23 jaar) en hun ouders/netwerk die

het op eigen kracht om welke reden dan ook even niet redden. Met circa 330 hulpverleners en bijna

400 pleeggezinnen zijn wij actief in de regio noordoost Noord-Brabant.

* In verband met privacy is de naam gefingeerd

 

 

 

 

 

 

MiK fietszadelhoesjes bij Veghel-in-Hout

 

Veghel-in-Hout is voor vele kinderen een mooie afsluiting van de schoolvakantie en de opmaat naar het reguliere leven. Zo ook voor MiK! De verschillende lessen gaan binnenkort weer van start. Enige aandacht is nooit weg, daarom werden op donderdag de aanwezige fietsen bij Veghel-in-Hout voorzien van een kleurrijk beschermhoesje voor het zadel! Wil je meer weten over het cursusaanbod van MiK kijk op www.mikweb.nl<http://www.mikweb.nl/>

 

 

Gemeente  Veghel

 

 

Trouwplannen?

Regel dan je ondertrouw vanuit thuis.

In Nederland is het zo geregeld, dat een bruidspaar minimaal twee weken voor het huwelijk of registratie partnerschap in ondertrouw gaat. De ondertrouw gebeurt in (een van) de woongemeentes van het aanstaande bruidspaar en is één jaar geldig. In Veghel is het zo geregeld, dat u uw ondertrouw ook vanuit thuis kunt regelen. Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen dient u wel te voldoen aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website: www.veghel.nl

Voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u het formulier via de site downloaden, invullen en opsturen naar de gemeente Veghel. De ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Veghel beoordeelt uw verzoek. Na goedkeuring maakt deze de akte van ondertrouw op. Uiteraard krijgt het bruidspaar na het opmaken van de akte bericht dat de ondertrouw geregeld is.

Weet u niet zeker of u aan de voorwaarden voldoet neem dan contact op met één van de medewerkers van het KlantContactCentrum via 14 0413.

 

Vanaf 1 september 2012 betalen voor tuinafval op Milieustraat

De gemeente Veghel heeft (samen met de gemeenten Bernheze, Oss, Uden en Sint Oedenrode) een contract afgesloten met afvalverwerkingsbedrijf Attero voor het duurzaam verwerken van hout- en tuinafval . (Besparing voor de gemeente van  € 35.000,- per jaar )

 Hierdoor verplicht de gemeente zich om een minimale hoeveelheid hout- en tuinafval aan te bieden.

In de biomassa energiecentrale wordt het hout- en het tuinafval apart verwerkt. De Milieustraat in Veghel gaat deze afvalstromen dan ook gescheiden inzamelen en verwerken. Om de burger te stimuleren om het hout- en tuinafval gescheiden aan te leveren, zal er vanaf 1 september 2012 een klein bedrag (5 cent per kilo) gevraagd worden voor tuinafval. Het aanleveren van hout blijft gratis.

Wat valt onder hout- en wat onder tuinafval?

Hout: gratis aan te leveren op de Milieustraat

Gesnoeide takken of gerooide stammen. Het hout mag in kleine snippers aangeleverd worden.

           Bevat nauwelijks blad.

           Bevat nauwelijks zand, steen, puin, grind, plastic, metaal, touw, nylon, etc.

           Bevat geen geverfd, verlijmd hout, geïmpregneerd of gewolmaniseerd hout.

           Bevat geen verontreiniging zoals verbrand materiaal, olie/vet, chemicaliën, asbest etc.

.

Tuinafval: 5 cent per kilo

Tuinafval dat niet benoemd is in de categorie ‘hout’ (zie hierboven), valt in deze categorie.

 Voorbeelden van tuinafval

           Coniferen.

           Los blad, gras, veeg- & schoffelresten.

           Bermmaaisel: afkomstig uit bermen, plantsoenen en gazons.

           Slootmaaisel: dit materiaal komt vrij bij het maaien van sloten.

 

 

Betalen Milieustraat

Bij de ingang van de Milieustraat wordt gevraagd welk type afval weggebracht wordt. Wanneer dit tuinafval is, wordt de auto (eventueel met aanhanger) gewogen. Als dit is weggebracht, wordt de auto opnieuw gewogen. Op basis van deze weging wordt de prijs bepaald. Dit bedrag wordt vervolgens contant of via pin betaald aan de medewerker op de Milieustraat.

Liever in de Kliko?

Uiteraard blijft het mogelijk om de Kliko thuis te gebruiken voor het hout- en tuinafval. De kosten hiervan bedragen 15 cent per kilo.

Meer weten?

Neem dan contact op met de gemeente via 14 0413.

 

 

 

De rolstoelpool: gratis een rolstoel lenen voor iedereen!

U wilt een dagje uit met vrienden of familie, maar bent niet zo goed ter been. Of u wilt een paar uurtjes gaan wandelen of een uitstapje maken met iemand die slecht ter been is. Op zo’n dag is een rolstoel heel erg handig. Voor inwoners van Veghel is het mogelijk om voor maximaal twee dagen gratis een rolstoel te lenen.

Voor wie is een leenrolstoel bestemd?

De leenrolstoel is bestemd voor inwoners van de gemeente Veghel die af en toe een rolstoel nodig hebben. U bent dus niet volledig afhankelijk van een rolstoel, maar een uitstapje maken is te vermoeiend. Met een leenrolstoel kunt u toch een middag winkelen of bijvoorbeeld een dagje op pad met de (klein)kinderen.

Als u door langdurige beperkingen (bijna) volledig afhankelijk bent van een rolstoel, dan kunt u een rolstoel aanvragen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Hoe gaat het in zijn werk?

Het is de bedoeling dat u vooraf een rolstoel reserveert. Hiervoor kunt u terecht bij vijf uitleenpunten. U kunt een rolstoel voor maximaal twee dagen lenen op vertoon van uw identiteitsbewijs.

Wat kost het?

Het lenen van een rolstoel is gratis. U betaalt alleen een borg van € 20,00 die u terugkrijgt als u de rolstoel in dezelfde staat terugbrengt.

Waar kan ik terecht?

U kunt de rolstoel reserveren en ophalen bij:

Simeonshof: (0413) 21 44 44

De Watersteeg: (0413) 36 29 51

Sint Joachim & Anna: (0413) 37 06 66

AAtrium: (0413) 31 41 51

 

 

 

Wandelen met burgemeester en wethouder van Veghel

Even een moment van ontspanning in een mooie omgeving. Een wandeling gecombineerd met ontmoeten en praten.

De Mantelzorgwinkel heeft voor u als mantelzorger een fijne ontmoeting georganiseerd waarbij we gaan wandelen in het prachtige natuurgebied van de Aa-Broeken. Tijdens deze wandeling worden we vergezeld door burgemeester Ina Adema en wethouder Riny van Rinsum. U kunt met hen en andere aanwezige mantelzorgers praten over wat u bezig houdt als mantelzorger. En kunt u genieten van de natuur om u heen.

Bent u mantelzorger uit de gemeente Veghel, dan bent u op maandag 3 september a.s. om 14.00 uur van harte welkom bij Pieter Bruegel aan de Middegaal 23-25 in Veghel. Daar wordt u ontvangen met een kopje koffie of thee, waarna we gaan wandelen. De bijeenkomst duurt tot 15.30 uur.

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet via info@demantelzorgwinkel.nl of per telefoon 0413-33 47 80. Ook voor vragen kunt met ons contact opnemen.