Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 21   2011-2012 > Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 47

Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 47


29 aug 2012 - 5 september 2012

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl
Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 21 nr 47KERKBERICHTEN

 

 

Zondag: 2 september 9.30 u. Gezinsviering Pater van Delden

 

Wij gedenken in deze viering:

Mnd.ged. Mies en Anneke van Zoggel-van der Linden; Cor en Bertha Oppers-van Erp; Lies van Bakel-van Alphen (vanwege verjaardag); Johan en Jos Schepers; Overl.oud. Willem en Mia Jonkers-van Boven (vanwege verjaardag); Riek van de Ven

 

Vrijdag: 7 september 14.00 u. Huwelijksviering Pastor H. van Bemmel:

Ton van Bakel en Sabine van der Linden

 

Gedoopt: Hugo: zoon van Joost en Julia van Orsouw-Alberts.

 

Mededeling: Afgelopen maandag is Riek van de Ven in de leeftijd van 92 jaar overleden, voor haar wordt a.s. vrijdag in zorgcentrum HET AATRIUM in Veghel om 19.00 u. de Avondwake gehouden en de plechtige Uitvaart vindt a.s. zaterdag om 10.30 u. plaats in onze parochiekerk in Zijtaart,waarna zij hier op onze parochie-begraafplaats zal worden begraven.

 

 

Nieuws van Dorpsraad Zijtaart

 

Meteen na de zomervakantie hebben wij de draad weer opgepakt wat betreft de aandacht voor ontwikkelingen in ons dorp.

In onze vergadering van 16 augustus jl. hebben we bezoek gehad van afgevaardigden van de provincie en een gemeentelijke ambtenaar inzake de voortgang ombuiging N279. Er is op dit moment nog niets concreet te vermelden over het tracé van die ombuiging. Het komende jaar wordt besteed aan het onderzoeken van de verschillende varianten. In juli 2013 zal de stuurgroep een keuze maken en het aantal mogelijkheden bij Veghel terugbrengen tot twee.

De directeur van woningbouwvereniging Area heeft ons gegarandeerd dat alle afspraken en besluiten, die indertijd met aannemer Olijslagers zijn gemaakt, door de nieuwe aannemer Van Stiphout volledig worden uitgevoerd. Er is een achterstand in het bouwschema ontstaan, maar voorlopig blijft het traject, zoals dat ook met de toekomstige bewoners is besproken, gehandhaafd.

Ten aanzien van de realisering van het nieuwe dorpsplein in dit centrumplan, hebben wij het standpunt ingenomen om de uiteindelijke realisatie uit te voeren wanneer er geen directe hinder is van bouwverkeer. Binnenkort voeren wij hierover met de gemeente een gesprek. Ondertussen gaan we een concept voor de definitieve inrichting voorbereiden. De nieuwe open plek in ons centrum zal de naam “Edith-Stein-plein” krijgen; waardoor er nog een herinnering blijft bestaan aan de Edith-Stein-basisschool.

Voor de woningbouw in het centrumplan is momenteel nog weinig belangstelling. Er zijn nog maar 2 serieuze gegadigden voor de CPO-woningen en over de overige percelen is nu nog niets bekend. In de kloostertuin zijn nog 2 (grote) percelen ter beschikking en in Rudebroeck staat nog 1 perceel ter invulling.

Half september is er een bijeenkomst met Gemeente, Dorpsraad en bewoners woningen kloostertuin over de concrete afspraken perceelsafscheiding tussen woningen en vijver.

Speeltoestellen in Rudebroeck:

Wij zijn akkoord gegaan met het plaatsen van speeltoestellen voor de kinderen in de leeftijd tot ongeveer 5 jaar op het grasveld aan het einde van de Pater Thijssenstraat. Wij hebben daarbij de voorwaarde gesteld dat inrichting met speeltoestellen op de hoek Ceciliastraat – Pater de Koningstraat eveneens moet plaatsvinden. Tot zover deze tussentijdse mededelingen.

Dorpsraad Zijtaart

 

 

Prikpost in Zijtaart.

 

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Voor alle openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email: trombose@bernhoven.nl
 

 

 

 

Openingstijden Bibliotheekpunt Zijtaart in ‘Het Klooster’:

 

dinsdagmiddag 13.15 - 14.45 uur

dinsdagavond 18.00 - 19.00 uur

donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur

 

 

 

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

 

 

 

 

NAJAARSFIETSTOCHT ZIJTAART

 

Op zondag 2 september a.s. organiseert de Evenementengroep Zijtaart haar jaarlijkse najaarsfietstocht.

Het is de Evenementengroep weer gelukt een leuke tocht van zo’n 34 kilometer uit te zetten. De tocht is bedoeld als een middagje ontspanning op de fiets, hopelijk met mooi weer. De deelname staat voor iedereen open. Tijdens de tocht zijn er twee kleine rustpauzes waar men een gratis versnapering krijgt aangeboden. Daarnaast is er een grote rustpauze waar men het een en ander kan nuttigen, zoals koffie en fris. Bij de tweede kleine pauze ontvangt de deelnemer bovendien een gratis lotnummer, zodat er een mogelijkheid is dat er op het eindpunt nog een prijsje klaar ligt. De deelnemers kunnen zich inschrijven bij ’T Dorpskaffee aan de Pastoor Clercxstraat 31 in Zijtaart. Men kan dit doen tussen 12.00 uur en 13.30 uur. De kosten voor deelname bedraagt € 1,00 per persoon.

Heeft u zin om aan deze fietstocht mee te doen, dan zien we u graag op zondagmiddag 2 september a.s.

Evenementengroep Zijtaart

 

 

“Een nieuw begin”

Dit is het thema van deze eerste gezinsviering.

 

Beste parochianen,

 

Om de kloof tussen jong en oud te verkleinen, kwamen wij op het idee om de gezinsviering terug te brengen in Zijtaart. Deze gezinsviering is bedoeld voor iedereen die zich verbonden voelt met de kerk. Speciaal gericht op de kinderen uit onze gemeenschap zodat zij voor en na hun communie en/of vormsel een eucharistieviering hebben in hun taal.

De viering is voor, met en door kinderen. Hiermee bedoelen we dat ze actief kunnen deelnemen aan deze viering door bijvoorbeeld een stukje te lezen, te dienen en samen te zingen. Verder zullen de kinderen op school de liedjes leren die tijdens deze viering gezongen worden, zodat zij uit volle borst kunnen mee zingen. Ook u mag meezingen!!!

Pater van Delden zal in deze viering voorgaan, op zondag 2 september 2012 om 9.30 uur in de Heilige Lambertus kerk te Zijtaart.

P.s.: Woon je in Zijtaart, maar zit je niet meer hier op de basisschool en je wil toch een actieve bijdrage leveren aan deze viering , neem dan contact op met Patricia van Dijk, henpvandijk@zeelandnet.nl

Pastorale Kerngroep.

 

 

 

KBO

 

AGENDA

In de maand september wordt er iedere maandagmiddag gefietst.

Maandag 3 september 10.00 uur: Onderonsje

Maandag 3 september 13.30 uur: Fietsen

Dinsdag 4 september 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 4 september 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 4 september 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 4 september 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 5 september 13.30 uur: Kaarten

Donderdag 6 september 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 6 september 13.00 uur: Competitie biljarten

Vrijdag 7 september 13.30 uur: Bridgen

 

KAARTEN:

Uitslagen  kaartmiddag op woensdag 22 augustus 2012:

Jokeren:           1. Marie Habraken       105 pnt.

Rikken:             1. Jan  v. Zutphen           91 pnt.

                        2. Henk v.d. Linden        56 pnt.

Poedelprijs:       Annie Vissers               -   7 pnt.

Loterij:             Pieta v.d. Hurk

 

BRIDGEN  KBO 24 aug 2012

 

Lijn A

1       Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen                 59,58

2       Adriaan v.d. Tillart & Nellie v.d. Berg          57,50

3       Pieter v. Geffen & Tonnie Kivits                  54,17

4       Cor v.d. Berg & Jan Rijkers                         52,92

(5)     Mien Verhoeven & Mien Vissers                 51,67

(5)     Jan v. Helvoirt & Toos v. Berlo                    51,67

7       Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout             50,00

8       Bert Kanters & Diny Kanters                      47,92

9       Toon v. Creij & Wim v. Os                          47,50

10      Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert   44,58

11      Mien vd Crommenacker & Maria Rijken      42,92

12      Harrie v.d. Acker & Jana v.d. Acker           39,58

 

Lijn B

1       Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen                   57,81

2       Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst          57,29

3       Jo Verhoeven & Tonny Rijkers                    55,73

4       Cor Mollen & Marietje Mollen                     54,17

5       Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort        53,13

6       Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer           51,04

7       Harry v Boxmeer & Riek Vervoort              44,27

(8)     Ad Koevoets & Riet Koevoets                     43,75

(8)     Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt                   43,75

10      Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt       39,06

 

BILJARTEN Onderling 23-08-2012

Martien v. Zutphen     15   22   Johan v. Zutphen     22   18

Jan de Wit                 30   41   Willy Henst             30   19

Piet v.d. Tillaart          38   42   Piet v.d. Hurk         39   33

Willy Henst                30   34   Jan v. Uden            19   13

Cor v. Zutphen           63   66   Cor Coppens           20   12

Jan Rijkers                 17   16   Wim v.d. Sanden     54   38

Rien Kemps               37   34   Rien v.Tiel              26   12

Mies Gibbels              42   35   Tonn Verbruggen    21   16

Chris v. Helvoirt         20   17   Tonnie v. Uden       32   18

Jos Claassen              22   12   Johan v. Zutphen     22   11

Jan de Wit                 30   12   Grard v. Eert           18   21

 

 

 

Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging:

Insektenwandeling

 

Zondag 2 september trekken we er weer op uit om van de natuur te genieten. Deze keer letten we vooral op insecten, bijen, vlinders, spinnen, enz.

Daarvoor gaan we naar de Moerkuilen waar we dit jaar al 2 keer eerder geweest zijn. In januari hebben we dierensporen gevonden en in juni zagen we hoe alles veranderd was met groene bomen en struiken en veel bloemen.

Nu gaan we de insecten in dit mooie gebeid bekijken: Vooral veel vlinders, libellen en bijen, maar misschien ook wel een lapsnuitkever of roodkop vuurkever!

Dat moet wel wat later dan normaal omdat insecten nu eenmaal geen ochtenddieren zijn. Hopelijk is het zonnig want ze moeten eerst opwarmen om in actie te komen. We vertrekken daarom pas om 10:00 uur met de fiets vanaf het Klooster.

 

 

 

SPORTAGENDA

 

V.O.W. Jeugd

 

29 aug 2012

VOW A1       uit         ELI A1                            18:30u

VOW B1       uit         Sparta'25 B2                    18:30u

 

1  sept 2012

VOW A1       uit         Sparta'25 A2                    14:30u

VOW B1       thuis     Mariahout B1                   14:30u

VOW C1       thuis     Irene C1                          13:00u

VOW D1       uit         Rhode D3G                      11:15u

VOW E1       thuis     Boekel Sport E2G             9:30u

VOW E2       thuis     Rhode E5                         9:30u

VOW E3       uit         Rhode E8                         9:00u

VOW F1       thuis     Avanti'31 F2                    10:30u

VOW F2       uit         ASV'33 F2                       9:15u

VOW F3      ???

VOW MA1   ???

VOW MC1    thuis     Prinses Irene MC1           13:00u

VOW MC2    uit         Sparta'25 MC1                 11:30u

VOW ME1    uit         Nulandia ME1                  10:00u

 5 sept 2012

VOW C1       thuis     SCMH C1                       18:30u

VOW MC1    uit         Schijndel/VITAM MC1    18:30u

VOW MC2    thuis     Schijndel/VITAM MC2    18:30u

 

 

 

W.T.C. Zijtaart

 

Heren: zondag 2 september, Sponsortocht, pauze in Oirschot, 90 km, vertrek 8.30 uur.

 

Dames: zondag 2 september, Sponsortocht, pauze in Oirschot, 75 km, vertrek 8.30 uur.

 

 

 

SPORTUITSLAGEN

 

V.O.W. Jeugd   

21 aug 2012

VOW MC2    Avesteyn M7c1 7 tegen 7             7-0

 

 25 aug 2012

VOW A1       Mariahout A1                               3-4

VOW B1       ASV'33 B1                                  3-6

VOW C1       Blauw Geel'38/JUMBO C3           0-7

VOW D1       Nijnsel 9:30 -13:10                        -3e

VOW E1       VOW E1 9:30 -12:45                    4e-

VOW E2       VOW E2 9:30-12:45                     4e-

VOW E3       VOW E3 9:30-12:45                     5e-

VOW F1       Ollandia 9:30-13:10                       -2e

VOW F2       Keldonk 9:30-12:45                       -1e

VOW F3       Ollandia 9:30-12:45                       -5e

VOW MA1   Rood Wit'62 MA1                        0-8

VOW MC1    Boekel Sport MC2                        11-0

VOW MC2    ASV'33 MC1                               0-14

VOW ME1    Ulysses ME1 9:30-11:55               -4e

 

 

 

VOW NIEUWS.

De competitie staat op het punt te beginnen voor de voetballers van VOW.

Met name bij onze damesafdeling hebben we wat personele problemen. Door blessures zijn we per direct op zoek naar enkele dames die onze selectie willen komen versterken. Heb je interesse, meld je dan a.u.b. aan. Je bent van harte welkom.

VOW is ook op zoek naar een nieuwe kantinebeheerder. Ad en Rieky v.d. Heijden hebben de afgelopen 11 jaren het beheer van onze kantine voor hun rekening genomen. Ad kreeg het advies om het wat rustiger aan te gaan doen en na goed overleg hebben zij het besluit genomen om per 1 januari 2013 te stoppen als kantinebeheerders. Uiteraard respecteert VOW hun besluit, want gezondheid is uiteindelijk het belangrijkste. Dit betekent dus dat VOW op zoek is naar een vervanger(s) voor Ad en Rieky. Mocht je geïnteresseerd zijn in deze functie, meld je dan bij Toine Adriaans, telnr. 06 532 993 46 of via e-mail toine.adriaans@ziggo.nl

Verder zijn er in het bestuur van VOW nog vacatures. Onze secretaris zal zijn functie met ingang van het seizoen 2013-2014 neerleggen en daarvoor is VOW op zoek naar een vervanger. Maar per direct zijn nog 2 plaatsen binnen het bestuur beschikbaar. Ook hiervoor kunnen geïnteresseerden zich melden bij Toine Adriaans.

 

 

Verslag Openingsdag Jong Nederland Zijtaart

 

Het Jong Nederland seizoen is afgelopen zaterdag begonnen met een geslaagde openingsdag, waar leden en niet-leden zich konden vermaken met diverse activiteiten in en rondom de blokhut aan de Corsica. Dankzij het mooie weer en de goede opkomst was het een zeer geslaagde middag.

De eerste enthousiaste kinderen waren al voor half 2 aanwezig en zij vlogen dan ook meteen op het grote luchtkussen af. Behalve op het luchtkussen konden de kinderen zich nog op vele andere manieren vermaken. Zo konden ze mega-Jenga spelen en ook werd de intelligentie en de kracht getest bij het spijkerslaan. Wanneer de vraag goed beantwoord was, mochten ze slaan. De buikschuifbaan was met het mooie weer een bron van vermaak. Een echte Jong Nederland activiteit was ook aanwezig: pionieren. Door middel van touwen en palen kunnen onder andere vlotten, hutten en schommels gebouwd worden. Ook hun creativiteit konden ze voldoende kwijt bij het knutselen, stoepkrijten en het megaschilderij wat door alle kinderen naar eigen inzicht geverfd mocht worden. Aan de innerlijke mens was ook gedacht, want er werden lekkere poffertjes gebakken en er was zelfs een heuse suikerspinmachine aanwezig.

Om vier uur liep de middag officieel ten einde. Ouders die hun kroost op kwamen halen konden nog genieten van een lekker kopje koffie en de kinderen konden nog één laatste keer over de buikschuifbaan glijden en op het luchtkussen springen. Tegen vijven vertrokken de laatste bezoekers. We kunnen terugkijken op een mooie en gezellige middag.

Komende week starten de clubbijeenkomsten weer voor onze leden. Mocht je als niet-lid aanwezig geweest zijn bij de openingsdag, of denk je na het lezen van dit verslag dat Jong Nederland iets voor jou is, neem dan contact op met Sonja Timmers. Bij haar kun je terecht voor verdere inlichtingen en jezelf opgeven, tel. 37 70 92 of stuur haar een e-mail (info@jongnederlandzijtaart.nl). We hopen dat het weer een knallend clubjaar vol plezier wordt

 

 

Ik ga het héél anders doen

 

(deze columns zijn na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl.)

Veel mensen die een moeilijke jeugd hebben gehad, nemen zich oprecht voor hun kinderen heel anders te benaderen, een heel andere opvoeding te geven dan zij zelf hebben gehad. Toch zie je dat ernstig getraumatiseerde ouders met de kinderen hun eigen jeugd herhalen. Ouders die zelf mishandeld werden, mishandelen vaker, ouders die seksueel misbruikt zijn, worden vaker daders. Hoe dat kan? Er zitten een heleboel onbewuste psychische processen bij waarop men geen grip heeft. Meestal willen zij het oprecht beter doen dan hun ouders. Maar er spelen nog meer dingen: deze ouders zijn ernstig beschadigd en daardoor kwetsbaar. Zij ervaren zich als machteloos en krijgen minder gemakkelijk grip op hun kinderen waardoor de stress toeneemt. Stress is sowieso een factor die mishandeling kan uitlokken. Vandaar ook dat mishandeling maar ook verwaarlozing kan plaatsvinden door een zachtaardige moeder, omdat haar man drinkt, of de situatie in haar gezin op allerlei manieren vastloopt. Kinderen “voelen” dat ook vaak aan. Oudere volwassenen zeggen nog wel eens: “mijn moeder sloeg ons wel, maar dan hadden we het ook verdiend…” Ook als je zelf bent mishandeld, verwaarloosd of misschien misbruikt, dan kan de partner door voldoende steun bij het opvoeden, helpen om niet dezelfde fouten te maken als je ouders. Tegelijk zie ik ook vaak dat men elkaar gaat afvallen (wel of niet in het bijzijn van de kinderen). Daardoor neemt de machteloosheid alleen maar toe en wordt het risico groter. Tegelijk moet je het probleem ook niet groter maken dan het is: bij de meeste gezinnen worden de ergste uitwassen niet herhaald. Maar soms is dat meer geluk dan wat anders.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

 

Interpunctie, Smientdonk 2,

5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.  

www.interpunctie.nl

 

 

Alle tafels nu al verhuurd tijdens de speelgoedbeurs in Zijtaart

 

Op zondag 7 oktober organiseert buurtvereniging Rudebroeck haar jaarlijkse speelgoedbeurs van 10.00 uur tot 12.30 uur in Zaal Kleijngeld. Op de beurs wordt gebruikt baby- en kinderspeelgoed en ook kleding aangeboden. Alle tafels zijn inmiddels verhuurd, kom dus een kijkje voor leuke tweedehands artikelen.

Wanneer?        Zondag 7 oktober 2012

Waar?              Café-Zaal Kleijngeld

                        Pastoor Clercxstraat 53-55

                        5465 RE Zijtaart

Tijd?                10.00 u tot 12.30u

Entree?                        € 1,00 p.p.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen via rudebroeck@hotmail.com

Graag tot ziens!

Buurtvereniging Rudebroeck

 

 

 

Strijd om supercup biljarten

 

Op zaterdag 1 september a.s. wordt in De Stapperij in Veghel gestreden om de Lunenburg Administratie- en Advieskantoor Supercup biljarten. Dit is een strijd tussen de libre kampioenen van het afgelopen seizoen uit Veghel en haar kerkdorpen. Deze wedstrijden kunnen gezien worden als de start van het nieuwe biljartseizoen.

Het is inmiddels voor de 5e keer dat om deze prestigieuze titel wordt gestreden en voor de eerste keer dat alle 7 plaatselijke kampioenen deelnemen. Er wordt gespeeld op moyenne, zodat ook de speler met een lager moyenne eenzelfde kans heeft om te winnen. De spelers zeggen allemaal voor de hoofdprijs te willen gaan.

De volgende kampioenen treden op deze avond aan:

Erp: Martien Beks, 70 jaar, moyenne 2,59, te maken caramboles 75;

Veghel: Tonn Verbruggen, 67 jaar, moyenne 0,99, te maken caramboles 33;

Keldonk: Jan Brokx, 66 jaar, moyenne 2,13, te maken caramboles 65;

Eerde: Jan van Dijk, 58 jaar, moyenne 1,44, te maken caramboles 47;

Boerdonk: Erwin vd Tillaar, 44 jaar, moyenne 3,27, te maken caramboles 90;

Mariaheide: Joost Breeuwer, 27 jaar, moyenne 1,73, te maken caramboles 56;

Zijtaart: Ruud Cissen, 22 jaar, moyenne 3,97, te maken caramboles 100.

Om 19.15 uur is de opening met het voorstellen van de deelnemers en de loting van de partijen, waarna om 19.30 uur op 2 biljarts de wedstrijden van start gaan. Rond de klok van 23.00 uur zal de winnaar bekend zijn en weten we wie de opvolger is van Hans van Erp, de kampioen van het afgelopen jaar.

De entree in de Stapperij is gratis en voor iedereen toegankelijk.

 

 

 

VEGHELSE BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN

LIBRE 2012

Sluitingsdatum inschrijving

woensdag 12 september

 

Het succes van het vorige kampioenschap is voor de organisatie reden om weer een mooi toernooi op poten te gaan zetten. Van 4 t/m 12 oktober a.s. zal het kampioenschap gespeeld gaan worden in de zaal van het clubhuis “De Stapperij” aan de Bunders 3. Dit jaarlijks terugkerende evenement wordt georganiseerd door biljartverenging "Krijt Op Tijd".

Deelname is alleen mogelijk voor inwoners uit de gemeente Veghel. De organisatie wordt mede mogelijk gemaakt door de hoofdsponsors “Reclame-adviesbureau Verwegen Communicatie BV” en “Van Herwaarden interieurs”. Inschrijving is mogelijk tot woensdag 12 september. Er wordt gespeeld in 4 klassen. De winnaars van de diverse klassen spelen kruisfinales om tot de uiteindelijke kampioen te komen.

Er kan worden ingeschreven via de website: http//:www.krijt-op-tijd.nl. Ook zijn inschrijfformulieren verkrijgbaar bij "De Stapperij" of bij Joep van Creij, Vondelstraat 4, Veghel, tel. 06 105 853 10.

De kampioen zal in 2013 Veghel mogen vertegenwoordigen in de strijd om de supercup.

Inleveradressen De Bunders 3, Vondelstraat 4 of Vensestraat 13.  Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met voorzitter van "Krijt Op Tijd" Ad van Dongen, tel. 35 35 45.

 

 

Opgelet     UITNODIGING     Opgelet

 

Jarenlang hebben we vanuit de KVO met een groep heel gezellig gezwommen met Govert Juin als begeleider. Deze is op dinsdag 4 september a.s. 50 jaar getrouwd.

Nu is er een uitnodiging binnengekomen bij een van de leden van die vroegere zwemclub met als ‘PS’ dat hij de andere namen niet meer weet. We gaan er nu vanuit dat Govert het heel gezellig zal vinden als we met een groep, die jarenlang onder zijn leiding gezwommen heeft, op receptie willen komen.

Deze wordt gehouden op dinsdag 4 september van 16.00 uur tot 20.00 uur bij “De Hooghei”aan De Hoog Hei 71 te Berlicum.

Het zou leuk zijn om als groep te gaan. Willen degenen die graag mee willen dit even doorgeven aan Sjaan van der Linden, tel. 36 52 61 vóór zondag 2 september. We kunnen dan afspreken hoe laat we gaan. Het voorstel is om 16.00 uur verzamelen in Zijtaart.

Laat iets van je horen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOODSCHAPPENPLUSBUS

 

BOODSCHAPPENPLUSBUS PROGRAMMA SEPTEMBER 2012

Ma

3

13.00 u

 

Winkelen bij de  Jumbo in Uden

Di

4

  9.00 u

uitstapje

Rozentuin in Lottum (Limburg)

Wo

5

  9.00 u

uitstapje

Winkelen in Kleef (Duitsland)

Do

6

  9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

Vrij

7

  9.00 u

uitstapje

Rondrit door de Betuwe

Zo

9

10.00 u

uitstapje

Bloemencorso Valkenswaard

Ma

10

13.00 u

 

Winkelen bij de Jumbo in Uden

di

11

12.30 u

uitstapje

Kamp Vught en pannenkoek in Dinther

wo

12

  9.00 u

 

Winkelcentrum Woensel

en Philips Fruittuin en Proeverij

do

13

  9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

vrij

14

  9.30 u

uitstapje

Rondvaart Binnendieze ‘s-Hertogenbosch

ma

17

13.00 u

 

Winkelen bij de Jumbo in Uden

di

18

  9.30 u   

18.15 u

uitstapje

Verrassingstocht

Alzheimercafé

wo

19

10.00 u

 

Rondvaart op de Gouden Ham in Appeltern

do

20

  9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

vrij

21

  9.30 u

 

Van Tilburg en andere winkels in Nistelrode

ma

24

13.00 u

18.30 u

 

uitstapje

Winkelen bij de Jumbo in Uden

Lichtjesroute in Eindhoven

di

25

16.30 u

uitstapje

Lichtjesroute met diner in Watersteeg

wo

26

10.00 u

uitstapje

Museum Bevrijdende Vleugels Best

do

27

  9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

vrij

28

9.00 u  

uitstapje

Rondrit naar Nieuw Bergen met diner

Mensen van 55 jaar en ouder uit de gemeenten Uden en Veghel en uit Heeswijk, Dinther en Loosbroek worden op afspraak thuis opgehaald om met een groepje boodschappen te gaan doen. Na de boodschappen is er tijd voor een kopje koffie, waarna de deelnemers weer thuis worden afgezet. Vrijwilligers helpen de deelnemers bij het winkelen, als dat nodig is.

Hieronder het programma van september 2012. Elke maand is er een nieuw programma. Een vast onderdeel is het boodschappen doen op maandag en op donderdag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u het nieuwste programma wel eens zien of meer weten?

Bel Vivaan, Ouderenwerk, tel. (0413) 36 73 09 op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur en vraag het programma aan. U kunt ook een e-mail sturen naar: bplusb@vivaan.nl of op de website www.vivaan.nl kijken.

 

Wilt u mee met de BoodschappenPlusBus?

Dan moet u voor € 12,00 lid worden van de BoodschappenPlusBus. Bel Vivaan, ouderenwerk, tel. (0413) 36 73 09 om u aan te melden. Daarna kunt u thuis op uw gemak in het programma uitzoeken op welke tijd u met de BoodschappenPlusbus mee wilt. Geef dat weer door en op de afgesproken tijd komt de bus voorrijden.

Voor het winkelen kunt u zich elke werkdag van 9.00 – 13.00 uur opgeven. Voor de uitstapjes van september kunt u op woensdagochtend 29 augustus bellen. Als het op die woensdagochtend niet lukt, kunt u zich ook daarna nog op werkdagen opgeven voor uitstapjes.

 

 

 

 

Je Oppasdiploma halen


Waardoor je een streepje voor hebt en gemakkelijker aan een oppasadres kunt komen!

Wat ga je allemaal doen:
Hoe voer je een kennismakingsgesprek met de ouders
Hoe overleg je over de vergoeding
Hoe kun je kennismaken met de kinderen van het oppasgezin
Hoe kun je zorgen voor veiligheid
Hoe gedraag je je aan de telefoon/deur als er (aan)gebeld wordt
Wat doe je als de kinderen niet willen/kunnen slapen
Hoe om te gaan met opruimen, etenstijd en bedtijd

Zodat je na de oppascursus hebt geleerd om:

Positief om te gaan met kinderen
Je kinderen kunt troosten
Complimentjes geven
Regels en grenzen kunt aangeven

Doelgroep: Jongens en meisjes van 12-16 jaar/ groep 8 basisschool tot 3e jaar middelbaar onderwijs.

Groep:    12 jongeren

Cursusleidsters:    Constance Janssen en Marieke van Venrooij

Datum:   maandag 10 september, 17 september, 24 september, 1 oktober 2012

Tijd:    van 19.00-20.30 uur

Locatie: CJG locatie Veghel, Stadhuisplein 47, Veghel

5e avond maandag 8 oktober van 19.00-20.00 uur in

de Bibliotheek, Markt 1, Veghel.

Vanaf 19.45 uur zijn ook ouders, broertjes/zusjes

welkom

Kosten:          Geen
Aanmelden:      via 0800-2540000 of info@cjggeeftantwoord.nl  

 

 

 

Laat de sleutel niet op

het deurslot staan!

 

De laatste twee maanden wordt politieregio Brabant-Noord regelmatig geplaagd door series inbraken, waarbij de inbrekers door middel van 'gaatjes boren' binnenkomen.

Op 26 juni waren twee huizen aan het Prinseveld in Erp aan de beurt. Op 15 en 16 juni en 6 en 7 augustus waren zeven huizen aan de Gording, Virrel en Karrevracht in Uden het doelwit. Op 14 augustus werden er vier huizen aan de Beelstraat in Sint Oedenrode bezocht en op 21 augustus zes huizen aan het Veenmos in Boekel. De buit bestond voornamelijk uit laptops, GSM's, portemonnees en (video)camera's.

Werkwijze
Er wordt onder het slot een gat geboord, waarna met behulp van een geprepareerd voorwerp de sleutel, die de bewoners in het slot hebben laten zitten, wordt omgedraaid (zie bijlage).

Voorkomen
U kunt dit voorkomen, door de sleutel uit het slot te halen en op een veilige plek op te bergen. Zorg ook dat uw kostbare spullen van buitenaf niet zichtbaar zijn, maar berg deze spullen op. De gelegenheid maakt de dief.

U kunt uw woning beveiligen tegen het inbrekersgilde. Denk aan het sluiten van ramen en deuren of het aanlaten van lampen, maar ook aan het juiste hang- en sluitwerk. Kijk voor preventietips op www.politie.nl/brabant-noord/preventie of op www.samentegeninbrekers.nl.

 

Verdachte situaties melden
Alleen samen met u kan de politie cri­mi­na­li­teit aanpak­ken. Wij hebben uw hulp hard nodig bij de opspo­ring van misdrijven. Ziet u iets verdachts in uw omgeving? Een vreemde auto, vreemde personen of een andere situatie die u niet vertrouwt? Noteer dan zoveel mogelijk details, zoals kenteken, merk en kleur van de auto, uiterlijke kenmerken en kleding van personen en bel direct de politie. Bij verdachte situaties en in acute noodsituaties kunt u het alarmnummer 112 bellen. Aan de hand van de melding wordt de inzet bepaald. U be­grijpt dat op een melding "er wordt nù ingebroken" anders gerea­geerd wordt dan op "er is afgelopen nacht inge­broken". Geef dit dan toch even door via 0900 - 8844 (lokaal tarief), daar helpt u mogelijk toch de politie mee.

 

112, daar vangen we boeven mee!

 

 

 

Visconcours 2012 Dorpskaffee

 

1e plaats Wil Visser & Glenn van Asseldonk

         Glenn heeft de grootste vis gevangen van alle 30 deelnemers

2e plaats Henri van Boxmeer

3e plaats Amy van Asseldonk

         Amy heeft met 9,5 cm de kleinste vis gevangen

 

 

 

Organisatie dupkesfeest presents:

D-DAY!

 

ZIJTAART; Dit jaar zal de zesde editie van het Dupkesfeest plaatsvinden onder de naam “D-DAY”.  Het Dupkesfeest staat in Zijtaart en omstreken bekend als een van de gezelligste feesten. Onder de jeugd vanaf 16 jaar is dit feest dan ook niet weg te denken.

 

D-DAY

De datum voor het feest staat op 22 September 2012. Dit jaar heeft de organisatie gekozen voor een nieuwe opzet. Naast DJ Jens in de main-tent is er dit jaar ook een “Party Arena” met verschillende DJ’s. Daar kunnen de bezoekers genieten van verschillende muziekstijlen; van rock tot house en van 90’s tot dupstep.

 

 

Entreekaarten  De voorverkoop van de entreekaarten voor D-DAY start op 31 Augustus. Een entreekaartje kost €10,- (inclusief 3 consumpties). Gratis garderobe en toiletten. De 1ste 50 bezoekers krijgen 5 i.p.v. 3 consumpties.

 

Voorverkoopadressen: Uitpunt in Veghel, Café Kleijngeld en Eethuis de Reiger in Zijtaart, van Haandel in Erp, De Ketel in Vorstenbosch en ’t Pumpke in Sint-Oedenrode.

Op de avond zelf zijn nog kaarten aan de kassa te verkrijgen voor € 15,-.

 

Voor verdere info kijk op: www.dupkesfeest.nl

 

 

 

 

Vlooienmarkt JJC Erp

 

 

Zondagmiddag 30 september organiseert het Jeugd- en Jongerencentrum JJC in Erp weer een gezellige vlooienmarkt met ongeveer 40 kramen. Particulieren die overtollige gebruikte spullen willen verkopen, kunnen voor € 10,00 een tafel huren, afmeting 2.50 x 0.75m. De markt duurt van 10.00 tot 14.00 uur en vindt plaats in JJC gebouw aan de Ottenstraat in Erp. Aanmelden kan door een mail te sturen naar vlooienmarkt@jjc-erp.nl. of tel. 06 152 573 66, en wees er snel bij, want VOL = VOL! Meer informatie op www.jjc-erp.nl.

 

 

 

Match: De kracht van aandacht!

 

 

Enthousiaste mensen (18+) uit Veghel en omgeving, die een dosis positieve aandacht in de aanbieding hebben. Daar is vrijwilligersproject Match van Stichting Oosterpoort dringend naar op zoek. Want Match wil dolgraag alle kinderen die op de wachtlijst staan, blij maken met een maatje. Op maandag 10 september a.s. houdt Match een informatiebijeenkomst, waarin het project van A tot Z wordt toegelicht. De bijeenkomst vindt plaats bij Centrum voor Jeugd en Gezin Maasland aan de Kerkstraat 13 in Oss. De start is om 19:30 uur, de bijeenkomst eindigt om 21:00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom!

Match koppelt een kind of jongere (6 t/m 16 jaar), voor wie ontspanning en plezier maken niet vanzelfsprekend is, aan een volwassen vrijwilliger. Als koppel ondernemen zij wekelijks gezellige activiteiten. Samen picknicken bijvoorbeeld, trampoline springen, knutselen of een ijsje eten op het terras. De exclusieve en positieve aandacht die een kind op deze manier krijgt, doet het zelfvertrouwen en de sociale ontwikkeling van het kind meer dan goed. Als vrijwilliger zie je het kind opknappen: een vrolijke lach op het gezicht, meer openheid, nieuwe vaardigheden, een twinkeling in de ogen, …Een matchvrijwilliger staat er niet alleen voor. Match zorgt voor een zorgvuldige voorbereiding en professionele begeleiding gedurende de koppeling.

Match wordt uitgevoerd door Oosterpoort, instelling voor jeugd- en opvoedhulp, in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin in de regio. Meer informatie? Kijk op www.oosterpoort.org of tel. (0412) 46 53 00.

 

 

 

 

 

 

Fietser zoekt fietser, museumbezoeker zoekt museumbezoeker

 

Op donderdag 6 september van 13.30 uur tot 15.30 uur is er in dienstencentrum De Peppelhof aan de Wilgenstraat in Veghel een kennismakingsbijeenkomst voor Samen Doen. Dit project van Vivaan is bedoeld voor inwoners vanaf 55 jaar uit de gemeenten Boekel, Uden, Veghel en uit Heeswijk, Dinther en Loosbroek. Het brengt mensen met dezelfde interesses met elkaar in contact, zodat die samen leuke dingen kunnen gaan ondernemen. De eerste contacten tussen de deelnemers verlopen gewoonlijk via een advertentiekrant en de telefoon. Tijdens de kennismakingsbijeenkomst ontmoeten de deelnemers elkaar in levende lijve. Ook mensen die nog geen deelnemer zijn van Samen Doen, zijn van harte welkom. De toegang is gratis. Zij kunnen kennismaken met het project en meteen ook al met de aanwezige deelnemers. Belangstellenden kunnen zich tot en met 31 augustus aanmelden bij het ouderenwerk van Vivaan. Dat kan op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur, tel. (0413) 36 73 09 en via het e-mailadres ouderenwerk@vivaan.nl.

Van de 90 leden die Samen Doen heeft, hebben er ongeveer 70 een advertentie geplaatst in het krantje dat een paar keer onder de leden verspreid wordt. In de advertentie stelt een lid zichzelf voor door iets over zichzelf te vertellen, vooral over zijn of haar interesses. De advertenties zijn anoniem. Een lid dat graag contact wil leggen met een ander lid, moet naar Vivaan bellen en Vivaan overlegt dan met die ander of de naam en het telefoonnummer doorgegeven mogen worden. Door deze werkwijze heeft Vivaan een veiligheid ingebouwd; er kan nooit zomaar ineens iemand op je stoep staan. Indien gewenst kan Vivaan zelfs bij een eerste afspraak aanwezig zijn. Op deze manier zijn al veel leuke contacten ontstaan tussen mensen die er nu samen op uittrekken. Ook zijn er al een paar kookclubjes en kaartclubjes gevormd en ook een groep van mensen die in spiritualiteit zijn geïnteresseerd. In de loop der jaren zijn er ook een paar leuke relaties opgebloeid, ook al is het doel van Samen Doen om mensen bij elkaar te brengen die de zelfde activiteiten willen ondernemen.

“In de advertentiekrant staat een beschrijving van een persoon,” zegt Suzanne Cochius, die bij Vivaan Samen Doen coördineert. “Daar moeten leden hun keuze op baseren als ze met iemand contact willen maken. Dat is moeilijk, want een tekst zegt niet alles. Als je iemand ziet en spreekt, krijg je vaak een ander beeld dan door een tekst in een advertentie.” Tijdens kennismakingsbijeenkomsten ontstaan vaak nieuwe, onverwachte contacten. Omdat mensen niet alles in de korte tekst van de advertentie kwijt kunnen, blijkt tijdens de bijeenkomsten regelmatig dat ze ook dingen leuk vinden die niet in de advertentie staan. In de gesprekken blijkt dat het tussen twee mensen zodanig klikt, dat ze dingen gaan doen die ze nog nooit gedaan hebben. “Het is bijzonder om dat te zien,” zegt Suzanne Cochius. “Je ziet mensen andere dingen doen dan ze gewend zijn. Hun leven kan daardoor een nieuwe dimensie krijgen.”

 

 

 

Kunst is een medicijn met prettige bijwerkingen

 

Op zaterdag van 9.30 tot 11.30 uur heerst er een welhaast serene rust in de ruimte op Middegaal 25 in Veghel. Daar organiseert Vivaan in samenwerking met het Instituut Pieter Brueghel en met Alzheimer Nederland, afdeling Uden/Veghel gedurende 30 weken per jaar de creatieve werkplaats. Tijdens de zomervakantie was de werkplaats gesloten, maar op 15 september opent ze haar deuren weer voor mensen met geheugenproblemen uit de gemeenten Boekel, Uden, Veghel, Bernheze, Landerd en Sint-Oedenrode. Zij zijn daar creatief bezig, samen met partner, zoon of dochter, een buur of goede vriend. Enkele vrijwilligers begeleiden de deelnemers in hun werk. Zij dragen ideeën aan, geven tips en luisteren naar de verhalen die onder het werken uitgewisseld worden en helpen de mensen vooruit.

Meer informatie over de creatieve werkplaats is te vinden op de website van Alzheimer Nederland, bij de afdeling Uden/Veghel. Mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen voor meer informatie en om zich aan te melden contact opnemen met het ouderenwerk van Vivaan, tel. (0413) 36 73 09 op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur en via het e-mailadres esther.de.bie@vivaan.nl.

“Als mensen zich verbaal slecht kunnen uiten, begin dan een gesprek op papier” was het motto van een schilderproject, dat Alzheimer Nederland jaren terug begon. Dit vormde het uitgangspunt voor de creatieve werkplaats. Schilderen is overigens niet de enige techniek die beoefend wordt. Er wordt ook geboetseerd en met papier-maché gewerkt. Uit onderzoek onder mantelzorgers kwam naar voren dat het soms moeilijk is om leuke activiteiten te organiseren waar zowel mensen met geheugenproblemen als hun mantelzorgers aan kunnen deelnemen en waar mensen in een veilige en vertrouwde omgeving zichzelf kunnen zijn. De afgelopen jaren is gebleken, dat de creatieve werkplaats in die behoefte voorziet.

Op de werkplaats wordt in alle opzichten rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen die de deelnemers hebben. Gebleken is dat bijna iedereen mee kan doen. Zelfs mensen die al verder in het ziekteproces van dementie zijn, beleven veel plezier aan hun creatieve werk. Het is mooi om te zien hoe zij opfleuren als ze zien dat er ook dingen zijn die nog wel lukken.

 

 

 

 

KRUIPEND MOERASSCHERM FLOREERT IN HET HURKSKE

 

In het Hurkske staat sinds een aantal jaren het plantje Kruipend moerasscherm. Deze plantensoort is in heel Europa zeer zeldzaam en staat daarom niet alleen op de rode lijst van Nederland maar ook op die van Europa. In Nederland komt het plantje op nog 12 andere plekken voor. Vorig jaar trof de plantenwerkgroep van natuurvereniging IVN  nog slechts 15 plantjes; nu staan er gelukkig weer ruim 130 exemplaren!

Kruipend moerasscherm groeit op matig voedselarme grond die ’s winters overstroomt. Het is  een tamelijk lage witbloeiende schermbloemige met dunne, tengere stengels, wortelend op de knopen. In het natuurbeleidsplan van de gemeente Veghel stelt de gemeente zich als doel om een aantal kwetsbare en bijzondere soorten te beschermen en hun populaties te versterken. Het Kruipend moerasscherm is daar één van. Het IVN is zeer verheugd dat dit jaar de populatie zich hersteld heeft.

 

 

 

 

 

Zondag 2 september 12.00-16.00 uur

OPEN DAG MiK PIETER BRUEGHEL

 

De vakantie is voorbij…Iedereen is weer aan het werk en de scholen zijn begonnen.

Een goed moment voor een nieuwe creatieve uitdaging!

 

Aanstaande zondag stelt MiK Pieter Brueghel de deuren van haar ateliers, studio’s en theaters aan de Middegaal in Veghel weer open voor publiek. Jong en oud kan zich inschrijven voor een cursus of workshop, cursisten van de mentorgroepen  exposeren hun werk, maar ook drie van onze professionele kunstenaars - Hester Pilz, Dragan Despotovic en Jos Willems - exposeren ruimtelijk werk.

 

Passie voor kunst komt het beste over wanneer bezoekers de cursisten daadwerkelijk aan het werk kunnen zien. Vandaar dat we hen de ultieme ‘MiK Pieter Brueghel-experience’  geven, met  een openbare modelteken-schilderles van Laura Hoek en Peter Linnartz . Een verrassend model zal plaatsnemen! Het smidsvuur brandt en er is een speciaal klein aambeeld voor kinderen om ook eens te smeden. Bij het speedtheater worden in 4 x 15 minuten theaterlessen gegeven met een gezamenlijke afsluiting  in de publieksruimte. Er is gelegenheid om een praatje te maken met zowel de kunstenaars/docenten als de cursisten van MiK Pieter Brueghel en natuurlijk staat er een drankje klaar. Tijdens de loterij worden gratis proeflessen verloot.

 

 

Wat                 Open dag MiK Pieter Brueghel

Wanneer         Zondag 2 september 2012

Tijd                 10.00-16.00 uur

Locatie                       Middegaal 23-25 in Veghel       

 

Alle informatie over cursussen, workshops en inschrijvingen is ook te vinden op de websites www.pieterbrueghel.nl of www.mikweb.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Doorstapwandeling – Rondje Veghel in 20 km

IVN wandeling op zondag 26 augustus   9.00 – 16.00 uur

 

Heeft u zin in een lekkere lange afstandswandeling door het buitengebied van Veghel? Natuurvereniging IVN Veghel verzorgt op zondag 26 augustus,  een lange afstandswandeling van Veghel naar het Hurkske in Boerdonk en terug, een wandeling van  ca. 20 km.

Om 9.00 uur vertrekken de gidsen vanaf de parkeerplaats naast het gemeentehuis in Veghel. Rond 16.00 uur eindigt de wandeling op dezelfde plaats.

Het dragen van goede wandelschoenen is zeker aan te raden. De wandeling is geschikt voor iedereen die ca. 20 km kan wandelen.

 

De wandeling start in het centrum van Veghel en gaat via het riviertje de Aa naar het zuiden, richting Keldonk. Onderweg maken we kennis met het beekdal van de Aa, passeren we een grote stuw en zien we een vistrap. Uiteraard genieten we van de natuur die nu aan het eind van de zomer nog heel uitbundig is.

Maar ook de vele vaak prachtig opgeknapte authentieke boerderijtjes die we passeren, zijn interessant om te zien.

Onderweg wordt gestopt voor een koffiepauze (zelf meebrengen) en we gebruiken de lunch (zelf meebrengen) in het Hurkske bij het Rauwven (waar onlangs de Knoflookpad is uitgezet). Met de weer opgedane energie wandelen we ’s middag via Erp  weer terug voor een groot deel langs onverharde paden en onbekende plekjes.

Zin om mee te gaan? Doe je wandelschoenen aan en zorg dat een rugzak bij je hebt met voldoende eten en drinken.

 

Het IVN heeft elke maand wel een publieks-activiteit waarbij u van harte welkom bent, deze keer dus een doorstapwandeling van 20 km. IVN Veghel altijd iets bijzonders.

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met G. van Leiden 06-220 826 34  of e-mail secretariaat@ivn-veghel.nl.

 

 

 

 

 

NATUURCURSUS LANDSCHAP VAN RIVIEREN EN BEKEN

Natuurvereniging IVN organiseert in september een korte cursus over het landschap van rivieren, riviertjes en beken; docent is Rini Kerstens. De cursus bestaat uit twee avonden en twee excursies.

De ontstaansgeschiedenis van het rivieren- en beekdallandschap en het huidige beeld van dit landschap met verschillende elementen van flora en fauna, worden besproken tijdens deze korte natuurcursus. Onze grote rivieren (Maas, Waal, Rijn), maar ook de kleinere Brabantse beken (Aa, Dommel, Leijgraaf) komen uitgebreid aan bod.

Water, en landschap gevormd door water; beiden zijn beeldbepalend voor Nederland. Dat geldt voor onze kust, voor de resten van onze “binnen”zee, maar ook voor het binnenland. Daar vormden de grote, kleinere en kleine rivieren een erg gevarieerd landschap: veel reliëf met kletsnatte en heel droge delen; heel voedselrijke, maar ook zeer voedselarme gedeelten.

De cursusavonden zijn op woensdag 19 en 26 september in het Baken, J.P.Coenstraat 1 (1e verdieping) in Veghel. Het rivieren- en bekenlandschap zullen we beleven in een tweetal excursies (op 23 en 30 september) naar de Maasheggen en – dichter bij huis – naar het stroomgebied van de Leijgraaf.

De kosten voor deze natuurcursus zijn 15 euro, aanmelden vóór 10 september bij secretariaat@ivn-veghel.nl of bij Annie Oudendijk 365072.

Informatie bij Lidou van Beurden tel. 365712 en www.ivn-veghel.nl.

 

 

 

 

 

Buurtbusvereniging Keldonk

Dieperskant 7

5469 PB Erp/Keldonk

telefoon 0413 – 211 796

www.buurtbuskeldonk.nl

 

Ons bereikte het droeve bericht van het

overlijden van onze oud-voorzitter en oudcoördinator

en thans erelid

 

de heer Johan Kuijpers

 

Wij denken met gevoelens van respect en

waardering aan hem en aan wat hij voor

onze vereniging heeft betekend.

Wij wensen zijn echtgenote Gerarda samen

met de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

veel sterkte toe om dit verlies

een plaatsje te kunnen geven.

Leden en bestuur van

Buurtbusvereniging Keldonk.

Keldonk, augustus 2012.

 

 

 

Organisatie MTB toertocht Liempde hoopt op achthonderd deelnemers

 

Op zondag 9 september 2012 organiseert LTC ’t Groene Woud uit Liempde voor de elfde keer haar MTB toertocht. Vanaf Café Het Groene Woud kunnen de deelnemers kiezen uit drie afstanden: 35, 50 en 65 kilometer. Deze lopen door de gemeenten Boxtel, Veghel en Sint-Oedenrode en doorkruisen onder meer de Vlagheide en de Vresselse bossen. Bij ‘goed fietsweer’ hoopt de organisatie op zo’n achthonderd deelnemers.

 

De inschrijfkosten bedragen € 3,- voor NTFU leden en € 4,- voor niet leden. Na de toertocht is er gelegenheid om de fietsen af te spuiten. Inschrijven is mogelijk van 8.30 tot 10.00 uur bij café Het Groene Woud aan de Kasterensestraat 23 in Liempde.

Het parcours is volledig uitgezet met pijlen en voorzien van twee pauzeplaatsen waar een hapje en een drankje te nuttigen is.

 

Meer informatie over deze MTB toertocht is te vinden op www.ltchetgroenewoud.nl .

 

  

Reserveer de gratis aanhanger bij de gemeente Veghel

 

 

Vanaf april stelt de gemeente Veghel gratis een aanhanger met gereedschap ter beschikking voor het opknappen van de leefomgeving.

Buurtverenigingen, wijkverenigingen, scholen, wijkraden, dorpsraden of betrokken bewoners van één of meerdere straten kunnen de aanhanger huren om in hun eigen omgeving bijvoorbeeld het zwerfafval op te ruimen, groenstroken op te schonen, zitbanken te wassen, palen recht te zetten.

 

Samen verantwoordelijk

Veel inwoners van Veghel storen zich aan zwerfafval in de openbare ruimte. Dit onderwerp staat daarom hoog op de agenda van de gemeente. De gemeente besteedt aandacht aan het voorkomen van zwerfafval door handhaving en voorlichting. Daarnaast ruimt zij dit afval op. Het opruimen van afval is niet alleen een taak van de gemeente, maar ook van de inwoner.

De aanhanger

Veel bewoners vinden een schone leefomgeving belangrijk, het hele jaar door.

Daarom stelt de gemeente vanaf april een gratis aanhanger met gereedschap ter beschikking.

Buurtverenigingen, wijkverenigingen, scholen, wijkraden, dorpsraden of betrokken bewoners van één of meerdere straten kunnen de aanhanger gratis lenen om in hun eigen omgeving kleine klusjes uit te voeren: bijvoorbeeld het zwerfafval op te ruimen, groenstroken op te schonen, zitbanken en verkeersborden te wassen, palen recht te zetten.

 

Reserveren

De aanhanger is te reserveren bij de werfbeheerder op de gemeentewerf via telefoonnummer 140413.

Er wordt meteen ook een afspraak gemaakt tussen de aanvrager en de wijkbeheerder van de gemeente Veghel, Henk de Laat.

Voorafgaand aan de opruimactie geeft de wijkbeheerder tips en uitleg over de werkzaamheden, bijvoorbeeld over de manier waarop snoeiafval verzameld en afgevoerd wordt, maar ook over veiligheid.

 

Een medewerker van gemeente Veghel brengt de aanhanger naar de aanvrager.

Deze medewerker begeleidt de werkzaamheden tijdens de opruimactie en controleert aan het einde het gereedschap.

Tot slot voert de gemeente Veghel het verzamelde afval af.

 

Inhoud aanhanger
De aanhanger bestaat o.a. uit: vegers, schoffels, vuilknijpers, snoeischaren, afvalzakken, veiligheidsvestjes, werkhandschoenen, kruiwagen, veiligheidspionnen en zelfs een EHBO-koffer. Ook is er een mogelijkheid om bij de aanhanger na afloop van de werkzaamheden de handen te wassen.

 

 

 

Laat de sleutel niet op het deurslot staan!

 

 

Regio - De laatste twee maanden wordt politieregio Brabant-Noord regelmatig geplaagd door series inbraken, waarbij de inbrekers door middel van 'gaatjes boren' binnenkomen.

Op 26 juni waren twee huizen aan het Prinseveld in Erp aan de beurt. Op 15 en 16 juni en 6 en 7 augustus waren zeven huizen aan de Gording, Virrel en Karrevracht in Uden het doelwit. Op 14 augustus werden er vier huizen aan de Beelstraat in Sint Oedenrode bezocht en op 21 augustus zes huizen aan het Veenmos in Boekel. De buit bestond voornamelijk uit laptops, GSM's, portemonnees en (video)camera's.

Werkwijze
Er wordt onder het slot een gat geboord, waarna met behulp van een geprepareerd voorwerp de sleutel, die de bewoners in het slot hebben laten zitten, wordt omgedraaid (zie bijlage).

Voorkomen
U kunt dit voorkomen, door de sleutel uit het slot te halen en op een veilige plek op te bergen. Zorg ook dat uw kostbare spullen van buitenaf niet zichtbaar zijn, maar berg deze spullen op. De gelegenheid maakt de dief.

U kunt uw woning beveiligen tegen het inbrekersgilde. Denk aan het sluiten van ramen en deuren of het aanlaten van lampen, maar ook aan het juiste hang- en sluitwerk. Kijk voor preventietips op www.politie.nl/brabant-noord/preventie of op www.samentegeninbrekers.nl.

Verdachte situaties melden
Alleen samen met u kan de politie cri­mi­na­li­teit aanpak­ken. Wij hebben uw hulp hard nodig bij de opspo­ring van misdrijven. Ziet u iets verdachts in uw omgeving? Een vreemde auto, vreemde personen of een andere situatie die u niet vertrouwt? Noteer dan zoveel mogelijk details, zoals kenteken, merk en kleur van de auto, uiterlijke kenmerken en kleding van personen en bel direct de politie. Bij verdachte situaties en in acute noodsituaties kunt u het alarmnummer 112 bellen. Aan de hand van de melding wordt de inzet bepaald. U be­grijpt dat op een melding "er wordt nù ingebroken" anders gerea­geerd wordt dan op "er is afgelopen nacht inge­broken". Geef dit dan toch even door via 0900 - 8844 (lokaal tarief), daar helpt u mogelijk toch de politie mee.

112, daar vangen we boeven mee!