Zijtaarts Belang Dorpsnieuws






Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 22   2012-2013 > Dorpsnieuws  jaargang 22  nummer 01

Dorpsnieuws  jaargang 22  nummer 01


26 september 2012 - 3 oktober 2012

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl




Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 22 nr 01




KERKBERICHTEN

Zaterdag: 29 september 14.30 u. Pastor H. van Bemmel huwelijksviering van:

Teun van der Heijden en Suzanne Maas

Zondag: 30 september 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)

Wij gedenken in deze viering:

Jrgt. Riek van de Wetering en overl.ouders van de Wetering; Corry van den Berkmortel-Verbrugge (vanw.verjaardag); Zus van de Ven (vanw.verjaardag) en overl.oud. van de Ven-Aarts; Mnd.ged. Bert en Martina van Sleuwen-van Dooren; Overl.oud. van den Tillart-van Doorn, zoon Jan, schoondochter Maria en kleinzoon Piet; Johan van den Bogaard; Mnd.ged. Riek van de Ven.

 

Mededelingen:

1.      Maandag 8 oktober wordt er om 20.00 uur een parochie-vergadering gehouden in de ontmoetingszaal van “Het Klooster”. Hiervoor zijn alle werkgroepleden van onze parochie uitgenodigd.

2.      Donderdag 4 oktober Dierendag, Pastor H. van Bemmel komt om 12.00 uur de dieren zegenen op de binnenplaats van “Het Klooster”, voor nadere informatie zie brief elders in dit blad.

 

 

 

Voorlichting over inbraakpreventie

 

In oktober organiseert gemeente Veghel, in samenwerking met Politie Brabant-Noord, drie voorlichtingsavonden over inbraakpreventie. Deze avonden zijn bedoeld voor alle inwoners van gemeente Veghel en vinden op de volgende data en locaties plaats:

 

 Datum

Tijdstip

Locatie

Bestemd voor inwoners van

Woensdag 3 oktober 2012

19:30-21:00 uur

Klooster Zijtaart in Zijtaart

Zijtaart - Eerde

Maandag 8 oktober 2012

19:30-21:00 uur

Stadhuis Veghel

kern Veghel en Mariaheide

Donderdag 11 oktober 2012

19:30-21:00 uur

Café zaal de Paal in Erp

Erp-Keldonk-Boerdonk

                        

Tijdens deze avonden geeft de politie een presentatie en worden er videofragmenten en foto’s getoond met tips en trucs. Daarnaast zijn er namens de gemeente en de politie medewerkers aanwezig om vragen te beantwoorden. Alle inwoners zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Mocht u verhinderd zijn op de avond die bestemd is voor uw eigen wijk / dorp dan bent u van harte welkom op één van de andere avonden.

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

 

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven Voor alle 
openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email: trombose@bernhoven.nl

 

 

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

 

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

Openingstijden Bibliotheekpunt Zijtaart in ‘Het Klooster’:

 

dinsdagmiddag 13.15 - 14.45 uur

dinsdagavond 18.00 - 19.00 uur

donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur

 

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

 

Kerkberichten C.v. Helvoirt       (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

Avond, nacht en het weekend    0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                  (0413) 35 22 23

Meldpunt Thuiszorg                    0900-8803

Vivaan, Ouderenwerk                (0413) 36 73 09

Centraal Alarmnummer              1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed  1 1 2

Politie direct                              0900 8844

Brandweer direct                       (073) 612 31 23

Ambulance direct                       (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                         14 - 0413

Gem. Veghel Storingsnummer    14 - 0413

Basisschool "Edith Stein"            (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                    (0413) 76 90 25

Dorpshuis Zijtaart                      (0413) 36 66 79

De Vonders (VOW)                  (0413) 35 03 77

 

 

 

Hiermede willen wij iedereen

bedanken voor het medeleven

via troostende woorden, kaarten, bloemen en persoonlijke bezoeken

bij het overlijden van

mijn man, vader en opa

 

Toon Wuytenburg

 

                Tiny Wuytenburg-Bosch

 

                   Kinderen en kleinkinderen

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

 

Te Koop:  Bietensnijder,  H Rooyakkers Tel.; 365404

 

 

 

Collecte Nierstichting

 

De collecte van de Nierstchting heeft het mooie bedrag van € 846,99 opgebracht.

Dit is mede te danken aan de collectanten. Ook veel dank aan de gevers.

Namens de Nierstichting, hartelijk bedankt.

 

 

 

Dierenzegening op Werelddierendag

 

Diaken Hans van Bemmel (ofm) heeft vorig jaar op Werelddierendag voor de eerste keer in Veghel dieren gezegend. Dit was een groot succes. Dit jaar zullen enkele pastores de liefde tussen mens en dier zegenen en wel op:

- 3 oktober om 12.15 uur in Boerdonk op het parkeerterrein achter de kerk;

- 4 oktober om 12.00 in Zijtaart op de binnenplaats van het “Het Klooster”;

- 4 oktober van 16.00 tot 17.30 in Veghel, op het grasveld voor de pastorie van de Lambertusparochie.

De zegening is niet alleen voor huisdieren. Ook de dieren van de boerderij kunnen gezegend worden op locatie. Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden met diaken Hans van Bemmel ofm, tel. 06 129 462 65.

Dieren zijn belangrijk voor mensen. Franciscus was hierin heel duidelijk. Hij ontmoette Christus in een lammetje en trok levenslessen uit het gedrag van vogels. Een regenworm noemde hij zijn broeder. Zijn liefde voor dieren was zelfs zo groot dat hij opkwam voor een wolf die mensen lastigviel. Toen hij zei dat ze de wolf te eten moesten geven, liet de wolf de mensen met rust.

Op 4 oktober is het Werelddierendag, de dag waarop overal ter wereld wordt stilgestaan bij de rechten van de dieren in onze samenleving. Vier oktober is ook de sterfdag van Sint Franciscus van Assisi (1181-1226), de grondlegger van de kloosterorde der Franciscanen. Uit de verhalen over het leven van deze heilige zijn vooral die over zijn liefde voor de natuur en de dieren tot de verbeelding gaan spreken.

Dierendag is door de internationale verenigingen van dierenbescherming ingesteld als wereldthemadag om het publiek bewust te maken van het idee dat dieren rechten hebben en beschermd moeten worden

 

 

23 september 2012:   21 volle jaren Dorpsnieuws Zijtaarts Belang.

 

21 Jaren waarin heel veel is veranderd, vooral op het digitale vlak. De eerste krant gemaakt op een stencilmachine, met de hand gedraaid, de masters ingebrand en de advertenties ingeplakt. Vele, zeer vele uren zijn er aan gewerkt, met een redactie van nog grotendeels dezelfde personen.

Wij als redactie hopen ook de 22 jaar weer vol te maken en zo naar de 25 jaren toe te werken. Dit zou geweldig zijn voor ons mooie dorp Zijtaart. Wie weet komt hij daarna alleen nog maar via de digitale snelweg binnen.

Onze dank gaat ook uit naar alle donateurs in het dorp die ons ieder jaar financieel steunen, ongeveer 97% van de dorpsbewoners. Onze adverteerders heel hartelijk dank, ook zij helpen er aan mee om iedere week de krant gevuld te krijgen. Speciale dank aan de mensen van de diverse verenigingen, die iedere week trouw hun uitslagen, aankondigingen en andere berichten insturen.

Wij gaan door, maar alleen met ieders hulp en inzet.

Bedankt en op naar 25 jaar Dorpsnieuws Zijtaarts Belang!

Jac – Bert – Ietje – Lenie – Tonny – Lonneke

 

 

 

 

Natuurwandeling Zijtaartse natuurvereniging.

 

De Senioren van de Zijtaartse natuurvereniging maakten een geslaagde wandeling in het natuurgebied de Geelders. Na het volgen van de laarsroute kwamen wij in het dicht bebosde deel uit op een open weide, waar voor onze ogen een ree het pad overstak naar een ander deel van de Geelders. Na het vervolgen van de route kwamen wij in een weidegebied en stonden te kijken naar de planten die er groeien, waarna een ree op 10 meter van ons vandaan op de loop ging. De bonte specht liet diverse malen van zich horen. De Vlaamse gaai en de buizerd waren ook aanwezig. Aan paddenstoelen zagen we de russula, ridderzwam, heksenboleet, het was een mooie rustgevende wandeling.

Op 14 oktober gaan wij naar Bedaf voor het tweede deel.

Toon Tielemans

 

 

Eerste vrijdagavond van de maand: Spellenavond!

 

Na de succesvolle opening van de gezelschapsspellenavond door burgemeester Adema kunnen we nu volop doorgaan! Op vrijdagavond 5 oktober 2012 is het vervolg.

Iedereen - vanaf 12 jaar -, jong of oud, is welkom in ons dorpshuis “Het klooster” vanaf 19.00 uur.

Voor alle duidelijkheid: er is een vrije inloop: ook ná 19.00 uur ben je welkom en kun je gewoon aanschuiven, bijv. om 20.00 uur of later.

 

Introductie: KEEZEN.

 

Momenteel hoor je nog al eens dat het spel “Keezen” vaak gespeeld wordt. Daarom wordt dit spel geïntroduceerd en uitgelegd. Het spel heeft enige verwantschap met “Mens erger je niet!” Het wordt gespeeld met speciale opdrachtkaarten en een groter speelbord. Het doel is evenwel hetzelfde: je eigen pionnen veilig stellen, maar, ….. óók die van je teamgenoot: je speelt dus samen!

Op deze avond kun men dus kennismaken met dit leuke spel.

 Tip: ben je op zoek naar een nieuw en leuk gezelschapsspel voor thuis, dan kun je het hier eens zelf spelen en kijken of het voldoet aan je verwachtingen. Mogelijk iets voor de decembermaand?

Om de onkosten te bestrijden wordt een kleine entree van € 3,00 geheven, dit is wel inclusief een consumptie.

Degenen die een vrijkaartje verworven hebben, komen uiteraard gratis binnen!

Werkgroep “Zes!” van de EGZ.

 

 

 

INSCHRIJVEN BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN ZIJTAART 2012

 

De inschrijvingstermijn voor de Zijtaartse biljartkampioenschappen sluit bijna. Tot en met donderdag 27 september a.s. kan men zich nog inschrijven. Op vrijdagavond 28 september vindt namelijk de loting plaats. Wil je meedoen, schrijf je dan snel in.|

Inschrijven voor de Zijtaartse biljartkampioenschappen kan bij:

 

- Café Kleijngeld, Past. Clercxstraat 55;

- ’t Dorpskaffee, Past. Clercxstraat 31;

- Gerard Oppers, Past. Clercxstraat 79.

 

Bij het inschrijven kan men opgeven wanneer men verhinderd is. In de voorrondes van maandag 22 oktober t/m maandag 29 oktober kunnen we hiermee rekening houden. De wedstrijden beginnen dagelijks om 18.45 uur, op zaterdag en zondag kunnen de wedstrijden al eerder beginnen (afhankelijk van het aantal deelnemers).

De Zwijntjes en Poedelpret

 

 

Vermist

 

Toen de laatste zusters na 105 jaar uit Zijtaart vertrokken heb ik uit eerbetoon voor hen van vijf markante zusters en hun beroep een beeldje gemaakt. Zoals de kok, onderwijzeres met kindje, tuinzuster met vogeltje, enz.

Ze zijn van 3 kleurenklei gemaakt zodat ze nooit geschilderd hoeven te worden. De beeldjes hebben een paar jaar in onze tuin gestaan met hun gezicht naar het klooster en het kerkhof. Waar hun voorbeelden de echte zusters gewoond gewerkt hebben en begraven zijn.

Helaas zijn de beeldjes verdwenen. Mocht iemand weten waar ze zijn dan heb ik graag een tip. Want ze horen nergens thuis als voor ons huis.

                                               Joh. v. Boxmeer

                                               Pater Vervoortstraat 18

                                               0413-364427

 

 

 

 

 

 

 

 

KBO

 

AGENDA:

Maandag 1 oktober 10.00 uur: Onderonsje

Maandag 1 oktober 13.30 uur: Kaarten

Dinsdag 2 oktober 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 2 oktober 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 2 oktober 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 2 oktober 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 3 oktober 13.30 uur: Kaarten

Donderdag 4 oktober 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 4 oktober 13.00 uur: Competitie biljarten

Vrijdag 5 oktober 13.30 uur: Bridgen

 

KAARTEN:

 

Uitslagen van de kaartmiddag op woensdag 19 sept. 2012:

Jokeren:           1. Riek v. Sleuwen        134 pnt.

                        2. Marie Habraken         93 pnt.

Rikken:             1. Harry Rooyakkers      82 pnt.

                        2. Tiny v. Zutphen          77 pnt.

                        3. Annie Vissers             70 pnt.

Poedelprijs:       Lies v. Zutphen            - 32 pnt.

Loterij:             Jan v.d. Oever

 

Jokeren:           1.Mientje Raaijmakers              123 pnt.

                        2. Henk v.d. Linden                    93 pnt.

Rikken:             1. Annie Vissers                         78 pnt.

                        2. Tiny v. Kasteren                     75 pnt.

                        3. Piet v.d. Hurk                         55 pnt.

Poedelprijs:       Piet v.d. Tillaart                        - 32 pnt.

Loterij:             Martina v.d. Hurk

 

Senioren Biljartcompetitie 21-09-2012  Regionaal

Breugel B       tegen              Zijtaart

1    F.Sanders            37   35   -Cor v. Zutphen      69    69

2    F.Strijbosch          35   32   -Mies Gibbels         39    28

3    A.Tomassen        31   21   -Tonnie v. Uden     28    15

4    J.v.Helmond         27   23   -Jos Claassen         22    16

5    N.der Kinderen    20   15   -Jan v. Uden          21    15

6    P.Verstappen       25   40   -Cor Coppens         19    24

7    P.v. Haandel        20   20   -Tonn Verbruggen  20    15

8    L.Rooyakkers      15   19   -Jan v.d. Oever      15    12

 

Bridge ZBC’01 18 september 2012

Lijn A

1    Jan Rijkers & Toos v. Berlo                            61,98

2    Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis                 57,81

3    Bert Kanters & Diny Kanters                         57,29

4    Piet Thijssens & Riek Rijkers                          53,23

5    Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk              53,02

6    Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels                     48,44

7    Cees v. Hout & Jo Verhoeven                        47,92

8    Mien v. Berkel & Mien Verhoeven                 46,88

9    Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt          42,29

10   Cor Mollen & Marietje Mollen                        40,63

11   Henk v.d. Linden & Mien Vissers                   40,52

 

Lijn B

1    Riet v. Hout & Corry Kastelijn                        63,54

2    Anneke Jans & Maria Pepers                         56,88

3    Noud v. Zutven & Toos v. Zutven                   55,21

4    Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts              54,69

5    Mieke Toebast & Toos Vissers                       50,52

6    Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk                 48,33

7    Tonny Rijkers & Mien Vermeulen                   47,92

8    Joke Petit & Maria Rijken                               44,69

9    Annie v Berkmortel & Josien vd. Berkmortel   43,85

10   Cor v.d. Berg & Nellie v.d. Berg                     42,71

11   Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers             41,67

 

KBO 21 september 2012

Lijn A

1    Pieter v. Geffen & Tonnie Kivits                     55,73

2    Cees v. Hout & Riet v. Hout                           55,43

3    Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout                55,10

4    Jan v. Helvoirt & Mari v.d. Steen                    53,89

5    Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert      53,72

6    Bert Kanters & Diny Kanters                         52,88

7    Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken       51,32

8    Toon v. Creij & Wim v. Os                             50,87

9    Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen                    50,36

10   Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk              49,24

11   Cor v.d. Berg & Jan Rijkers                            48,54

12   Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven            48,33

13   Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk             37,92

14   Mien Verhoeven & Mien Vissers                    36,91

 

 

Lijn B

1    Ad Koevoets & Riet Koevoets                        66,32

2    Mientje v.d. Tillaart & Piet v. Schayk              60,76

3    Cor Mollen & Marietje Mollen                        58,33

4    Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort           54,17

5    Harry v Boxmeer & Riek Vervoort                 51,74

6    Jo Verhoeven & Tonny Rijkers                       51,39

7    Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen                      50,35

8    Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst             48,61

(9) Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo                      46,88

(9) Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt                      46,88

11   Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt          46,53

12   Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer              43,40

13   Nellie v.d. Berg & Pieta Verbakel                   40,28

14   Annie v Berkmortel & Josien vd. Berkmortel   34,38

 

 

Wat je misschien altijd al hebt willen weten?

 

Je hoeft er niet in te geloven, maar luisteren naar de mogelijkheden alleen zet je misschien aan tot nadenken. Kom maandag 1 oktober eens luisteren naar het verhaal van Gijs van de Broek, hij vertelt enthousiast en met kennis van zaken over kristallen en gaat in op voorbeelden uit de praktijk. Edelstenen en mineralen en hun geneeskrachtige werking zijn al eeuwenlang bij mensen bekend, zo is uit opgravingen gebleken. Bergkristal, jaspis, nefriet, granaat en serpentijn zijn enkele van de oudste bekende soorten stenen. Ze werden bijvoorbeeld als amulet of zegel gedragen, al dan niet voorzien van inscripties of afbeeldingen. Andere soorten edelstenen zijn nog relatief jong, dat wil zeggen dat ze nog niet zo lang geleden ontdekt zijn. Edelsteentherapie staat weer volop in de belangstelling. Steeds meer mensen ontdekken opnieuw dat edelstenen en mineralen een heel goed hulpmiddel kunnen zijn om klachten of problemen te verminderen of te verzachten, zoals o.a. bij migraine, artrose of kramp. Edelstenen kun je gemakkelijk bij je dragen en zo hun werking laten doen. Maar ook in huis geplaatst, bijvoorbeeld een edelsteen in ruwe vorm als sfeerlicht, of in vorm geslepen als bol of piramide zal de steen werkzaam zijn.

 

Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers

Wanneer: Maandagmorgen 1 oktober van 10 tot 11 uur

Waar: Het Klooster Zijtaart

Kosten: Gratis

 

 

 

Stichting Venti Venti Ballonnenwed-strijd Zijtaart Bied Meer

 

Tijdens ZBM stonden wij met onze stichting Venti Venti ook op de braderie.

Er was daar de mogelijkheid om een ballon op te laten. De eerste prijs werd gewonnen door Roy van den Oever. Zijn ballon kwam in Duitsland terecht.

Roy heeft inmiddels zijn prijs van Venti Venti ontvangen.

 

Stichting Venti Venti

 

 

 

Hemelrijk trakteert deze herfst weer op gratis Circus!

 

Deze herfst trakteert BillyBird Park Hemelrijk in Volkel alweer voor de 13e keer alle bezoekers op het allerleukste kindercircus van de Benelux! Het vrolijke en authentieke Circus Bavaria verzorgt van maandag 15 t/m vrijdag 19 oktober maar liefst 4 voorstellingen per dag op het Brabantse familiepark.

De circusweek is inmiddels een jarenlange traditie bij BillyBird Park Hemelrijk en nog steeds onverminderd populair. Een week lang bivakkeert de bonte karavaan van Circus Bavaria op het terrein van Hemelrijk zodat het park haar bezoekers kan trakteren op een kleurrijke en gratis circusvoorstelling. Circus Bavaria brengt niet alleen traditioneel circusvermaak met clowns, jongleurs en acrobaten, maar ook talloze leuke dierenacts passeren de revue. Dappere honden, eigenwijze paarden, slimme slangen en nog veel meer andere vreemde vogels zullen de circuspiste betreden. Het circus presenteert ieder jaar opnieuw een unieke show met nieuwe acts, zodat het ook leuk blijft wanneer je al eens een voorstelling van Bavaria hebt gezien!

 

HEMELRIJK TRAKTEERT!

Bij binnenkomst in het park ontvangen alle bezoekers een gratis ticket voor de eerstvolgende beschikbare show. Er worden 4 voorstellingen per dag gegeven (11.00 uur, 13.00 uur, 14.30 uur en 16.00 uur) en een voorstelling duurt ongeveer een uur.

Naast de circusvoorstellingen is er in de herfstvakantie zuid uiteraard nog véél meer te beleven bij Hemelrijk. Zo kunnen bezoekers ook iedere middag genieten van spannende voorstellingen in het knusse Poppentheater. Of wat dacht je van een ritje in de spectaculaire familie-achtbaan of bootjesglijbaan Splash! Ook de buitenattracties zijn geopend tijdens de Herfstvakantie. Kortom, lekker spelen èn genieten van het circus en het Poppentheater. Dat belooft een oergezellige dag! RESERVEREN

Toegang tot het circus en het Poppentheater is bij de entreeprijs van het park inbegrepen, maar wees er op tijd bij want vol = vol. Vanwege de grote belangstelling in voorgaande jaren is het mogelijk om kaartjes voor het circus vanaf nu tot daags voor de voorstelling tegen een kleine vergoeding (€ 2,50 per stuk) te reserveren via www.billybird.nl

Reserveren heeft als voordeel dat u zelf de dag en het tijdstip van de voorstelling bepaalt en altijd verzekerd bent van een plaats.

Wanneer u niet reserveert, betaalt u alleen de toegangsprijs voor het park en niets extra voor het circus. Om teleurstelling te voorkomen raden wij u wel aan om tijdig

aanwezig te zijn in het park want traditie of niet, de combinatie van een dagje spelen in het recreatiepark met een voorstelling in de knusse rode circustent, is nog altijd een publiekstrekker van jewelste!

 

BILLYBIRD PARK HEMELRIJK

BillyBird Park Hemelrijk biedt de bezoeker een unieke combinatie van zowel binnenals buitenplezier. Kinderen kunnen zich uitleven in de grote binnenspeeltuinen Zeeroversland en de Kinderkermis.

Buiten is er o.a. een spectaculaire familie-achtbaan, een Verkeersspeeltuin, de klimberg Hemelaya, een touwenparcours, de nieuwe buitenspeeltuin Kinderland en de bootjesglijbaan Splash. Hemelrijk is 365 dagen per jaar geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Het park bevindt zich aan de Zeelandsedijk in het Brabantse Volkel (gem. Uden).

De all-in toegangsprijs bedraagt € 9,95 per persoon. Dit is inclusief alle attracties die het park te bieden heeft. Voor abonnementhouders en kinderen tot 3 jaar is de toegang gratis. Voor meer informatie kunt u www.billybird.nl

raadplegen.

 

 

 

Win een van die geweldige prijzen

 

 

 

Santorini 6 jaar in Veghel!

 

Veghel – Grieks restaurant Santorini aan de Markt in Veghel bestaat 6 jaar. En dat willen Jiorgos en Barbara Spanos niet ongemerkt voorbij laten gaan. In de maanden oktober en november kunt u op eenvoudige wijze kans maken op een aantal fantastische prijzen, simpelweg door uzelf eens te trakteren op een heerlijk Grieks diner bij  Santorini.

Om dit feest samen met u te vieren, krijgt u in de maanden oktober en november bij elke besteding van € 30,- een lot. Met dit lot dingt u mee naar een aantal fantastische prijzen. De hoofdprijs is een compleet  verzorgde reis voor 2 personen naar een van de mooiste eilanden van Griekenland.  De eerste prijs is een volledig verzorgd diner voor 10 personen, de tweede prijs (4x) is een volledig verzorgd diner voor 4 personen. De derde prijs verdient extra aandacht. Als u deze prijs wint geeft Santorini, uit uw naam, een cheque met een aanzienlijk bedrag aan het goede doel van uw keuze. U bepaalt dus welke charitatieve instelling in Nederland verblijd gaat worden met deze cheque. Als laatste zijn er nog 10 troostprijzen bestaande uit een dinerbon van € 25,- te besteden in het eigen restaurant.

Vraag naar de voorwaarden in het restaurant of kijk op de website.  Ondanks het grote aantal zitplaatsen verwachten Jiorgos en Barbara dat het de komende maanden extra druk gaat worden.  Wilt u ook profiteren van deze geweldige kans? Dan adviseren zij u om ruimschoots op tijd uw tafel te reserveren.  Vol is vol. Vindt u dit ook een leuke actie? Breng dan al uw (Facebook)vrienden hiervan op de hoogte!

Grieks restaurant Santorini  is ook actief op Facebook, de website kunt u vinden via www.santorini-veghel.nl

 

Foto-onderschrift: Barbara en Jiorgos Spanos proosten alvast op het 6-jarig bestaan.

 

 

 

Jeugd D1 van VOW in het nieuw!

 

Een goed maar ook noodzakelijk gebruik binnen de voetbalsport is dat teams gesponsord worden en ook bij VOW kennen we zulke sponsors. Dit seizoen mogen wij voor het jeugdteam D1 een nieuwe sponsor verwelkomen en wel Van Berlo Bedrijfsvloeren. Wij zijn er erg blij mee en bedanken de familie van Berlo namens spelers en begeleiding voor dit gebaar. Na een dankwoord aan Frank en Heidi van Berlo door de voorzitter van de sponsorcommissie, uiteraard vergezeld van een bloemetje, is het eerste shirt officieel overhandigd.

Aansluitend is er spontaan een teamfoto gemaakt waar ook Frank en Heidi van Berlo op staan. Het bestuur en de spelers met begeleiding van VOW willen hierbij van Berlo Bedrijfsvloeren nogmaals bedanken voor dit spontane initiatief.

 

Op de foto zien we de spelers met trainers en leiders, met rechts Heidi van Berlo en links Frank van Berlo.

 

 

 

SPORTAGENDA

 

VOW Jeugd 29 september 2012

VOW A1       uit      Erp A2                               14:45u

VOW B1       thuis  Blauw Geel'38/JUMBO B3  14:30u

VOW C1       thuis  Schijndel/VITAM C3           13:00u

VOW D1       uit      S.V. Brandevoort D2           13:00u

VOW E1       uit      Blauw Geel'38/JUMBO E3  9:15u

VOW E2       thuis  Schijndel/VITAM E5           9:30u

VOW E3       uit      Blauw Geel'38/JUMBO E12        9:15u

VOW F1       uit      Venhorst F1                        11:15u

VOW F2       thuis  MULO F4                          10:30u

VOW F3       uit      Heeswijk F6G                     10:00u

VOW MA1   thuis  SCMH MA1                       14:30u

VOW MC1    uit      UDI'19/Beter Bed MC1      11:45u

VOW MC2    thuis  Herpinia MC1                     9:30u

VOW ME1    uit      Berghem Sport ME1            11:00u

 
VOW Senioren

Zaterdag 29september

VETERANEN

VOW            uit         Volkel                           16.30u

 

Zondag 30 september 2012

Voorwedstrijd voor H1

VOW E1    thuis        Mariahout E1                13:30u

HEREN

VOW 1      thuis        Mariahout 1                  14.30ur

VOW 2      uit            SCMH 2                       11.30u

VOW 3      thuis        DVG 8                         11.00u

VOW 4      thuis        Rhode 10                      11.00u

DAMES

VOW VR1 thuis        Nijnsel VR1                  12.00u

VOW VR2 thuis        Gemert VR2                 10.00u

 

 

 

W.T.C. Zijtaart

Heren: zondag 30 september, Herselse Hei, pauze in Lierop, 85 km, vertrek 8.30 uur.

Dames: zondag 30 september, Herselse Hei, pauze in Lierop, 85 km, vertrek 8.30 uur.

 

 

SPORTUITSLAGEN

 

V.O.W. Jeugd 22 september 2012

 

VOW A1       Schijndel/VITAM A2             5-1

VOW B1       Boskant B1                            2-0

VOW            ELI C1G                 0-3

VOW D1       Nijnsel D1                              4-2

VOW E1       Gemert E2                             2-4

VOW E2       Sparta'25 E4                          2-3

VOW E3       Boekel Sport E5G    0-13

VOW F1       Blauw Geel'38/JUMBO F3     8-2

VOW            Nijnsel F1                              4-6

VOW            Irene F3                                 1-7

VOW MA1  FC de Rakt MA1                   2-0

VOW MC1    Schijndel/VITAM MC1          6-2

VOW MC2    FC de Rakt MC1                    0-6

VOW ME1    OSS'20 ME1                          0-16

 

 

VOW Senioren zaterdag 22 september

VETERANEN

V.O.W.         SCMH                                   2 - 3

Zondag 23 september

VOW  HEREN

VOW H1       ELI 1                                     7 - 2

VOW 2         Blauw Geel ‘38/ Jumbo 7            2 - 2

VOW H3       Avesteijn 7                                 4 - 5

VOW H4       Avesteijn 8                                 3 - 0

VOW DAMES

VOW D1       Avanti'31 VR1                            1 - 3

VOW D2       VRIJ

 

 

 

VOW E1 - Mariahout E1

 

Op zondag 30 september speelt VOW 1 tegen Mariahout 1.

Voorafgaand aan deze wedstrijd zal de E1 van VOW aantreden tegen de E1 van Mariahout.

Aanvang van deze wedstrijd is 13.30 uur. Dus, papa’s en mama’s, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s, vriendjes en vriendinnetjes, kom onze E1 aanmoedigen in deze wedstrijd.

Wij hopen jullie te mogen begroeten op sportpark de Vonders om 13.30 uur

Het Jeugdbestuur van VOW

 

 

 

ELI - VOW 2-7 ( 1-4)     23-09-2012

Vandaag in de achtertuin van BAVARIA voetballen en… 0-1 Juul van Erp. Een eenzijdige actie van Juul van Erp en hij schoot de bal knap in de korte hoek binnen. Na 7 secondes!

Hoe lekker kun je aan een wedstrijd beginnen? Iets later hielp hun keeper ons al bijna in het zadel. Op een merkwaardige manier kwam Bart aan de bal dankzij hun keeper en de kans op twee nul. Echter Bart v.d. Laar passeerde de keeper wel, maar de paal was het eindstation. Wat een kans was dit, zeg. Zonde! ELI was een keer gevaarlijk geweest uit een corner maar verder eigenlijk helemaal niets. Plots dook hun aanvoerder op voor Vincent Hokke en nam de bal perfect aan en liet onze keeper geen kans. Eigenlijk uit het niets was daar de gelijkmaker: 1-1.

Na een klein half uur kregen we een corner. Ruud van Asseldonk joeg de bal ineens over de doellijn. Foutje van hun keeper, hoewel het ook een ontzettend scherpe bal was, had de keeper de bal wel tegen kunnen houden.

 

Maar we stonden weer mooi voor. In deze 8 minuten zou VOW op ongekende manier huishouden. Even later kreeg René van Zutphen de bal, dacht niet na en joeg de bal van 25 meter op goal. Wat een goal: 1-3. Boven in de hoek zat ie. Volgende aanval, volgende goal zou je zeggen. En zo ging het ook. Mooie aanval over rechts, waar vandaag ook Ronald van Eert af en toe zeer goed mee aanviel, was het dit maal Rick van der Linden die er overheen trok. De bal legde hij perfect op Juul bij de tweede paal. En die tekende voor zijn tweede van vandaag en onze vierde in totaal: 1-4 en het moest nog rust worden. Wat een luxe hier in Lieshout vandaag.

In de tweede helft kregen we veel ruimte, want ELI probeerde uiteraard nog alles op alles te zetten om toch zo vlug mogelijk de aansluiting te hervinden. Aan ons de taak dat te dwarsbomen. En dat lukte ons heel aardig. En er kwamen mogelijkheden, maar we waren te slordig in de afronding. Plots kreeg Rick de bal op onze eigen helft en was het twee tegen een. Bart bleef goed rechts lopen en Rick kon alleen tot in de zestien lopen. Hij liet deze kans niet onbenut en schoot strak de 1-5 binnen. Even een iets mindere periode volgde. ELI maakte de aansluitingstreffer en de koppies moesten weer even op scherp gezet worden, want een derde goal voor ELI kon weer probleempjes gaan opleveren. Dit werd vrij snel in de kiem gesmoord door Rick en Bart. Rick verlengde mooi achter het standbeen en Bart schoot de bal mooi binnen. 2-6. Het slotakkoord was voor Bart. Hij soleerde door de verdediging van ELI, dolde ook nog even hun keeper, zo liep de bal over de doellijn heen en zorgde voor een te gekke uitslag van 2-7. En zo gingen we met 3 punten naar huis toe. Terecht overigens. En nog steeds ongeslagen in de vierde klasse. Op naar volgende week: thuis tegen onze buren uit Mariahout. Een mooie derby waarbij de plaatsen in de competitie op dit moment niets zeggen!!!!!

 

VOW verdediging blijft alert!

 

 

Vlooienmarkt Erp

 

Op zondag 30 september a.s. organiseert het Jeugd-en JongerenCentrum JJC in Erp wederom een gezellige vlooienmarkt met ongeveer 40 kramen. De vlooienmarkt is geopend van 10.00 tot 14.00 uur. De entree bedraagt € 1,00, kinderen t/m 12 jaar mogen gratis naar binnen. Het JJC-gebouw is te vinden aan de Ottenstraat 4 te Erp, tegenover de kerk de straat in

 

. Meer informatie op www.jjc-erp.nl.

 

 

 

Bond van Alleengaanden Kring Uden:

 

Uitnodiging voor alle leden om een herfstwandeling te maken op zondag 14 oktober 2012 in ’t Hurkske in Erp.

 

Beste leden,

Wij gaan een herfstwandeling maken in de Hurkske bossen onder leiding van de heer Rien Kersten. De heer Kersten is een bekende bioloog uit Erp, die heel boeiend vertelt over alles wat met de natuur te maken heeft. In de herfst zijn dat natuurlijk paddenstoelen. De start van deze herfstwandeling is om 13.30 uur bij de parkeerplaats van ’t Hurkske. Deze parkeerplaats ligt rechts van de weg van Erp naar Gemert en achter de oude boswachterswoning nr.10. Een parkeerbord met Hurkske erop geeft de ligging aan. Na deze wandeling van 1½ uur gaan we naar de Koksehoeve voor koffie met iets lekkers. De kosten voor dit middagje wandelen zijn € 5,00 te voldoen bij de Koksehoeve. Graag opgave voor 11 oktober bij je contactpersoon of een van de leden van de werkgroep.

Namens de werkgroep wens ik u een mooie wandeling.

In geval van regenweer even bellen of het doorgaat.

A.van Berlo, tel. (0492) 32 17 33 /Mobiel (06) 224 901 71

 

 

OOGSTFEEST IN DE NATUURTUIN

 

Zondag 30 september van 13.00 uur – 16.00 uur.

September, havermaand maar ook oogstmaand! Op zondag 30 september, organiseert natuurvereniging IVN samen met de Natuurtuin ‘t Bundertje het Oogstfeest.

Centraal staat de oogst: zo is er herfstsoep en kruidenthee bereid uit groenten en kruiden van de Natuurtuin. Maar ook wilgentakken, wol en hout worden geoogst en dus zijn er demonstraties wilgentenen vlechten, schapenwol spinnen en papierscheppen; jong en oud mag proberen of zij daar ook een talent voor hebben! De tuin is feestelijk versierd en een draaiorgel zorgt voor de muzikale omlijsting.

Natuurvereniging IVN, Bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius, VELT, Volkstuin Vereniging Ons Hufke en het Ruilnetwerk zijn aanwezig met een informatiestand. Bovendien zijn er, naast de demonstraties, verschillende activiteiten voor kinderen zoals broodjes bakken en zelf kruidenmengsels maken voor thee.

Het Oogstfeest vindt plaats in de Natuurtuin ’t Bundertje, Patrijsdonk 53a in Veghel op zondag 30 september van 13.00 uur tot 16.00 uur. Voor de kinderactiviteiten en consumpties wordt een kleine bijdrage gevraagd. Voor iedereen een middag om de zintuigen te prikkelen en om zich te verwonderen!

Informatie bij natuurtuin@hetnet.nl en www.ivn-veghel.nl.

 


 

Interpunctie

Ouders en schoonouders….

(Deze artikelen en columns zijn na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)

Pas zag ik op TV Dr. Phil: een moeder die haar schoondochter voor alles uitmaakte wat lelijk was. Hoer, slet en nog meer van al dat moois. Ik moest denken aan enkele jaren geleden, toen een moeder ook nogal tekeer ging over haar schoondochter. Nu werd er misschien wat minder gescholden, maar het was allemaal niet fraai wat moeder zei.

Uiteraard is het niet verstandig om dit soort benamingen te geven aan de partner van je kind, zelfs al zou het allemaal waar zijn. Maar meestal is het een kwestie van elkaar verkeerd begrijpen en angst. Angst om je eigen kind kwijt te raken. Maar dat gebeurt zelden, tenzij je juist dit soort dingen doet. Dan dwing je nl. je kind om te kiezen. Soms kiest het kind voor de ouder(s).

In het geval van enkele jaren geleden was er ook een soort “jaloezie”, zo leek het wel. Moeder kon niet verdragen dat zij niet de enige geweldige vrouw was in het leven van haar zoon. Zij zag schoondochter als concurrente. Zij probeerde de relatie met de vrouw kapot te maken, door haar zwart te maken. Haar zoon móest wel kiezen en koos voor de relatie met zijn vrouw.

Natuurlijk zijn er ook nieuwe vriendinnen die hun partner dwingen te kiezen, ook als ze eigenlijk weten dat dat niet kan. De moeder bij Dr. Phil was érg vasthoudend in haar kwalificaties. Dr. Phil maakte er korte metten mee, maar moeder begreep het echt niet, keek alleen vanuit haar oogpunt (ik ben bang dat ik mijn zoon niet meer zie). Natuurlijk is dat maar een TV programma en zijn het Amerikaanse toestanden, maar toch! Als een moeder probeert tussen het jonge stel in te gaan staan (wat deze moeder overigens ontkende), trek je op enig moment aan het kortste eind. Maar ook: als schoondochter tussen moeder en zoon in gaat staan, trekt zij op enig moment ook aan het kortste eind. Kortom: als je elkaar niet mag, dan moet je elkaar tenminste dulden. Voor de zoon blijft het een moeilijk verhaal, maar hij kan door juist geen duidelijke grenzen te stellen ervoor zorgen dat de conflicten blijven doorgaan.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2,

5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.  

www.interpunctie.nl

 

 

 

 

Nieuws van de Prinsen Commissie:

 

Reigers en Reigerinnen

 

Moet je nou toch een horen wat ons ter oren is gekomen
Diep in het zuiden zat hij te denken wat hij de Reigers zou kunnen schenken
Hij wil iets blijvends geven dus niet zomaar voor even
Hij heeft weldegelijk wat in zijn mars, maar toch zit hem wat dwars
Het is niet dat hij nooit scoort of dat hij iemand poort
Nee het werkelijk absurd, maar hij wint altijd in de spurt
Het is een persoon van formaat met oplossingen weet hij altijd raad
Hij wil ons wat geven niettemin en daar geloven we stellig in

Wat hij ons wil schenken? Wel op 9-11 bedient hij ons op onze wenken.

 

Kortom “Wij geloven er in

Groeten De Prinsen Commissie

 

Visboerinneke

 

Iedere woensdag in Zijtaart

van 14:00 – 18:00 uur.

 

Tussen 14:30 – 16:00

 

10% korting!!!

 

Aanbieding geldig woensdag 26 sept. en 3 okt.

 

’t Visboerinneke

 

Suzan Meesters

06 22 77 88 19

 

 

 

 

 

 

Wil jij de nieuwe jeugd heersers over Reigerland worden?

 

Vrijdag 5 oktober ontvangt groep 8, 7 en 6 een inschrijfformulier om
zich aan te melden om kans te maken om jeugdprins, -prinses, adjudant of nar te
worden. Of om in de raad van 11 te komen.
Op 10 november om 13.30 uur zal de strijd  in het Klooster van start gaan. Met aansluitend de bekendmaking van de adjudanten, nar en raad van 11. Lever het inschrijfformulier vóór 12 oktober in bij de basisschool Edith Stein.
Tot ziens op zaterdag 10 november!

Jeugdcommissie C.V. De Reigers

 

 

 

 

 

Beste carnavalsvrienden,

 

Nu de herfst al is begonnen en de dagen zienderogen korter worden is de pronkzittingcommissie van CarnavalsverenigingDe Reigers weer begonnen met de voorbereidingen voor de pronkzittingen van 2013.

Zoals elk jaar zijn we weer op zoek naar talentvolle artiesten die op onze pronkzittingen willen optreden.Via deze weg nodigen we vooral mensen uit die hun debuut op het pronkzittingpodium nog moeten maken. Ook nodigen we  de artiesten uit die we al een paar jaar niet meer gezien hebben en die weer nieuwe inspiratie hebben opgedaan.

Denk je als vriendengroep, familiegroep of soloeen leuke act op het podium neer te kunnen zetten, neem dan contact op met ons. Denk er daar bij aan dat je optreden ongeveer 10 minuten mag duren. (max. 15 minuten inclusief opbouwen en afbreken)

De pronkzittingcommissie wil, wanneer het mogelijk is, zoveel mogelijk artiesten van eigen bodem laten optreden.

De pronkzittingen 2013 zijn op vrijdag 11 en zaterdag 12 januari.

 

 

 

 

 

 

Als je op een of meerdere van deze avonden op wilt treden,dan kun je contact opnemen met Gérard Hovens (telnr.342456) of Wiljan van Hoof (telnr. 353293)

Per e-mail is natuurlijk ook mogelijk: wiljan.vanhoof@ziggo.nl

 

Pronkzittingcommissie

Carnavalsvereniging De Reigers.

 

 

Ons Nolda gaat met pensioen

na 19 jaar trouwe dienst
 
Nolda bedankt voor de goede zorgen we deelden lief en leed 
en jij hield de boel bij ons in huis mooi op orde .
Wij wensen jou en Mari een fijne tijd toe in
je nieuwe huis en geniet van je vrije tijd.
Anne,  Nieke,  Jan Slippens 

 

 

 

 

MCV ‘Bekant in ’t Vet’ rit.

 

Het motorseizoen loopt ten einde en daarom organiseren wij de "Bekant in 't Vet rit" op zondag 30 september a.s.. Wie zijn wij? MCV staat voor Motorclub Veghel. We verzamelen om 10:30 uur bij D’n Brouwer, Dobbelsteenplein 1 in Mariaheide. MCV is een gezellige club die samen dezelfde hobby hebben; namelijk mooie ritten in kleine groepjes, met op zijn tijd een terrasje pikken.

De route zal ca 200 km zijn. Dus heb je een motor, kom dan eens gezellig meerijden.

Voor meer info over MCV kijk dan op www.motorclubveghel.nl