Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 22   2012-2013 > Dorpsnieuws  jaargang 22  nummer 03

Dorpsnieuws  jaargang 22  nummer 03


10 oktober 2012 - 17 oktober 2012

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl
Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 22 nr 03
KERKBERICHTEN

 

Zondag: 14 oktober 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)

Wij gedenken in deze viering:

Jrgt. Herman Rovers; Mnd.ged. Truus van Boxmeer-van de Ven; Henrica van den Tillaart (vanwege verjaardag); Mnd.ged. Riek van de Ven; Overl.oud. van Asseldonk-Rutten, dochter Marietje en zoon Bert; Overl.oud. van Asseldonk- van Kessel.

Gedoopt:        Roosmarijn: dochter van Frank en Marion van Gemert-Verwegen

                        Ise: dochter van Rohald en Kim van der Linden-Welte

                        Kari: dochter van Peter en Vanessa van Asseldonk-d’Arnoud Gerkens

 

 

Mededeling:

Zaterdag 13 oktober a.s. is er vanaf 10.00 uur een koffie- en ontmoetingsochtend in de pastorie van de Lambertusparochie in Veghel. Deze bijeenkomst is bedoeld voor mensen die in hun nabije omgeving iemand door de dood hebben verloren. Er zal ruimschoots gelegenheid zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Tevens zal er informatie gegeven worden over een gespreksgroep voor rouwenden die in november van start gaat.

 

Kledinginzameling Mensen in Nood.

Vrijdag 19 okt. is weer de halfjaarlijkse Sam’s kledingactie van Mensen in Nood. U kunt dan goede draagbare kleding, schoeisel, en huishoudelijk textiel afgeven in gesloten plastic zakken bij onderstaande adressen. In 2012 steunt de kledingactie een project in Kenia waarin “droogte cyclus management” centraal staat. Droogte is een van de meest serieuze problemen in Kenia. Dit leidt regelmatig tot ondervoeding, ziekte en sterfte van mensen en dieren en veroorzaakt conflicten om de schaarse waterbronnen. Sam’s Kledingsactie wil graag een steentje bij blijven dragen aan het verbeteren van leefomstandigheden van mensen in de ontwikkelingslanden. In april 2013 is weer de volgende kledingactie. Voor meer informatie over Sam’s kledingsactie voor Mensen in nood en de gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingsactie.nl

 

Vrijdag 19 okt. van 8.00 uur tot 12.30 uur kunt u goede draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten zakken brengen naar de volgende adressen.

 

In Zijtaart bij:

J.v.Zutphen                  Krijtenburg 5

A. Egelmeers               Hool 62

A.v.d.Heijden               Past.Clercxstraat 10

T.v.Kasteren                Biezendijk 26

J.v.Boxmeer                 Pater Vervoortstraat 18 ( Hier kunt u uw oude mobiele telefoon inleveren)

Op de 2 laatste adressen kunt u het gehele jaar kleding brengen.

Bij mevr. Dortmans, Past. Clercxstraat 44 kunt u geen kleding meer brengen.

 

Prikpost in Zijtaart.

 

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Voor alle openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. 
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email: trombose@bernhoven.nl
 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

 

Openingstijden Bibliotheekpunt Zijtaart in ‘Het Klooster’:

 

dinsdagmiddag 13.15 - 14.45 uur

dinsdagavond 18.00 - 19.00 uur

donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt       (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

Avond, nacht en het weekend    0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                  (0413) 35 22 23

Meldpunt Thuiszorg                    0900-8803

Vivaan, Ouderenwerk                (0413) 36 73 09

Centraal Alarmnummer              1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed  1 1 2

Politie direct                              0900 8844

Brandweer direct                       (073) 612 31 23

Ambulance direct                       (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                         14 - 0413

Gem. Veghel Storingsnummer    14 - 0413

Basisschool "Edith Stein"            (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                    (0413) 76 90 25

Dorpshuis Zijtaart                      (0413) 36 66 79

De Vonders (VOW)                  (0413) 35 03 77

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

 

ZOV  kalender 2013

 

Einde van het jaar komt de kalender van de ZOV weer bij iedereen aan huis. Om deze zo goed mogelijk te voorzien van alle evenementen van ons dorp verzoeken wij de besturen van de verenigingen in de maand oktober deze data’s in te leveren. Dit kan via email : info@raaijmakersdrukwerk.nl. ook kunt u geschreven teksten inleveren bij Raaijmakers Drukwerk Reibroekstraat 5 of bij Martien Verbruggen Keslaerstraat 29.

Let op dit moet vóór 30 oktober 2012 binnen zijn.

 

 

Grote Clubactie komt wederom naar Zijtaart

Ook dit jaar zal fanfare St. Cecilia deelnemen aan de grote clubactie. De grote clubactie is een organisatie die het Nederlandse verenigingsleven financieel steunt. Maar liefst 80% van de verkochte loten gaat direct naar de clubkas van de vereniging. Zo kunnen wij weer nieuwe instrumenten aanschaffen, opleidingen verzorgen en deelnemen aan diverse wedstrijden en optredens.

Hoe werkt de grote clubactie?

Jeugdleden van fanfare St. Cecilia zullen op 20 oktober tussen 10.00 uur en 13.00 uur huis-aan-huis komen om loten te verkopen en daarna t/m 16 november. Een lot van de Grote Clubactie kost € 3,00. Daarvan gaat € 2,40 naar de vereniging. De trekking van de Grote Clubactie loterij is op 29 november 2012. De uitslagen kunt u diezelfde dag nog vinden op www.clubactie.nl, maar ook in de landelijke huis-aan-huis bladen is de uitslag te lezen in de week nadat de trekking heeft plaats gevonden.

Net als ieder jaar worden er weer fantastische prijzen weggegeven. De hoofdprijs is maar liefst € 100.000,00.

 

 

 

Nog een plaats voor de Brabantse Kampioenschappen!

Het D-team van onze vereniging heeft zich afgelopen zondag weten te plaatsen voor de Brabantse Kampioenschappen. Het junior Songfestival werd heel goed uitgebeeld en er zitten verrassende elementen in de show. De show werd vol overtuiging gebracht en de jury beoordeelde het optreden met 63,9!

Het C-team behaalde 65,2 punten in de jeugd 3 divisie sectie A. Dit team had zich op het vorige concours al geplaatst voor de Brabantse Kampioenschappen, dus was al verzekerd van een plek. Deze show ging erg goed en kan nu nog meer geperfectioneerd worden.

Het B-team was erg dicht bij plaatsing voor de Brabantse Kampioenschappen, helaas kwamen zijn 0,1 punt te kort. De routine op spannende muziek werd goed uitgevoerd met passende emoties. Ze behaalden 64,9 punten, een hele mooie score.

Tot slot mocht de A-groep haar show in het thema Los-Vast laten zien. Na goede voorbereidingen waren ze er helemaal klaar voor. Ook zij hadden zich al geplaatst voor de Brabantse Kampioenschappen en dus was het doel om hoger op de Nederlandse ranglijst van majoretten te komen. Met 69,2 was dat net niet behaald, maar zonder penalty’s kwam de totaalscore op 73 punten en dat biedt perspectieven.

 

 

 

Wil jij de nieuwe jeugd heerser over Reigerland worden?

 

Lever uiterlijk 11 oktober het inschrijfformulier in om kans te maken om jeugdprins, -prinses, adjudant of nar te worden of om in de Raad van 11 te komen.

Tot ziens op zaterdag 10 november in het Klooster aanvang 13.15 uur!            Jeugdcommissie C.V. De Reigers

 

 

KBO

 

AGENDA

Maandag 15 oktober 13.30 uur: Filmmiddag

Dinsdag 16 oktober 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 16 oktober 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 16 oktober 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 16 oktober 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 17 oktober 13.30 uur: Korenmiddag

Donderdag 18 oktober 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 18 oktober 13.00 uur: Competitie biljarten

Donderdag 18 oktober 13.30 uur: Kaarten

Vrijdag 19 oktober 13.30 uur: Bridgen

 

KBO KORENMIDDAG

KBO Veghel bestaat uit 5 clusters t.w. cluster Eerde, cluster Erp-Keldonk-Boerdonk, cluster Mariaheide, cluster Veghel en cluster Zijtaart.

Al deze clusters hebben een eigen seniorenkoor. Jaarlijks organiseren zij om beurten een korenmiddag. Dit jaar is ons eigen seniorenkoor "De Vrolijke Zangers" aan de beurt om dit te verzorgen. Zij doen dit op woensdag 17 oktober a.s.. Het zou leuk zijn als er behalve de andere koren, die ook zingen, publiek komt luisteren naar deze optredens. Het wordt gehouden in Het Dorpshuis op woensdag 17 oktober a.s. en begint om 13.30 uur. De toegang is gratis.

Het bestuur.

 

KAARTEN:

Uitslagen van de kaartmiddag op maandag 1 oktober 2012:

Jokeren:           1.Mientje Raaijmakers  137 pnt.

Rikken:             1. Diny v. Heertum         81 pnt.

                        2. Bert Vissers               48 pnt.

Poedelprijs: Jan v. Zutphen                    -103 pnt.

 

Uitslagen van de kaartmiddag op woensdag 3 oktober 2012:

Jokeren:           1. Marie Habraken       142 pnt.

Rikken:             1. Jan v. Zutphen          181 pnt.

                        2. Piet v.d. Hurk           143 pnt.

                        3. Bert Vissers               90 pnt.

                        4. Martien v. Zutphen     81 pnt.

Poedelprijs:       An v. Asseldonk           - 49 pnt.

Loterij: Lies v. Zutphen

BRIDGEN

 

KBO 5 oktober 2012

Lijn A

1       Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen              62,50

(2)     Mien Verhoeven & Mien Vissers              55,00

(2)     Cor v.d. Berg & Jan Rijkers                      55,00

4       Harrie vd Wijgert & Marietje vd Wijgert    54,00

5       Pieter v. Geffen & Tonnie Kivits               52,50

6       Toos v. Berlo & Jo v. Boxtel                     50,50

7       Toon v. Creij & Wim v. Os                       50,00

(8)     Bert Kanters & Diny Kanters                   48,50

(8)     Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk       48,50

10      Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout          48,00

11      Jan v. Helvoirt & Mari v.d. Steen              43,75

12      Toon v. Schaijk & Piet v. Schayk              41,25

13      Mien vd Crommenacker & Maria Rijken   38,50

Lijn B

1       Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo                59,38

2       Cor Mollen & Marietje Mollen                  57,29

3       Jo Verhoeven & Tonny Rijkers                 56,77

4       Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst       55,73

5       Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort     55,21

6       Ad Koevoets & Riet Koevoets                  49,48

7       Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen      45,83

8       Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt    44,79

9       Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt                43,23

10      Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer        32,29

 

ZBC’01 5 2 okt 2012

Lijn A

1       Mien v. Berkel & Mien Verhoeven           56,67

2       Jo Verhoeven & Corry Kastelijn               55,83

3       Chris v Helvoirt & Christien v Helvoirt      55,42

(4)     Cor Mollen & Marietje Mollen                  52,92

(4)     Piet Thijssens & Riek Rijkers                    52,92

6       Jan Rijkers & Toos v. Berlo                      52,50

7       Bert Kanters & Diny Kanters                   51,67

8       Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk            50,00

9       Mari v.d. Steen & Mien Vissers                47,50

10      Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels               44,58

11      Harrie vd Wijgert&Marietje vd Wijgert      43,75

12      Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis           36,25

 

Lijn B

1    Mieke Toebast & Toos Vissers                          61,88

2    Cor v.d. Berg & Nellie v.d. Berg                        59,38

3    Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts                 54,38

4    Joke Petit & Maria Rijken                                  53,13

5    Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel    52,08

6    Noud v. Zutven & Toos v. Zutven                      50,63

7    Tonny Rijkers & Mien Vermeulen                      47,40

8    Rina v. Berlo & Fien Rooijakkers                       46,88

9    Hein de Wit & Jo de Wit                                   45,00

10   Anneke Jans & Maria Pepers                            43,75

11   Piet Reijbroek & Toos Reijbroek                        39,58

 

BILJARTEN   KBO onderling  08-okt-12

Tonnie v. Uden       32   44   - erard Oppers             13 16

Rien v.Tiel              26   34   - Piet v.d. Tillaart         38 21

Jan v.d. Oever        18   23   - Jan de Wit                 30 35

Chris v. Helvoirt      20   24   - Willy vd Berkmortel   24 23

Piet v.d. Tillaart       38   42   - Wim v.d. Sanden        54 54

Johan v. Zutphen     22   20   - Piet v.d. Hurk            39 29

Willy Henst             30   33   - Martien v. Zutphen     15 7

Cor v. Zutphen        63   69   - Willy vd Berkmortel   24 23

Jan v. Uden            19   20   - Jan Rijkers                 17 11

Jan de Wit              30   31   - Wim Kremers            28 14

Wim v.d. Sanden     54   53   - Wim Kremers            28 23

Cor Coppens           20   18   - Grard v. Eert             18 12

Mies Gibbels           42   35   - Jos Claassen              22 13

 

 

 

SPORTAGENDA

 

W.T.C. Zijtaart

Heren: zondag 14 oktober, Renstal, pauze in Esch, 85 km, vertrek 8.30 uur.Dames: zondag 14 oktober, Renstal, pauze in Esch, 75 km, vertrek 8.30 uur.

 

V.O.W. Jeugd   

10 okt 2012

VOW A1    uit         Boskant A1                      19:30u

 13 okt 2012

VOW A1               vrij                                  

VOW B1               vrij                                  

VOW C1    uit         Prinses Irene C2              12:45u

VOW D1    thuis     Gemert D1                       11:30u

VOW E1               vrij                                  

VOW E2               vrij                                  

VOW E3               vrij                                  

VOW F1    thuis     Blauw Geel'38/JUMBO F1     10:30

VOW F2    thuis     Mariahout F3G                 10:30u

VOW F3               vrij                                  

VOW MA1                                                   vrij        

VOW MC1 thuis     Herpinia MC1                  13:00u

VOW MC2            vrij

VOW ME1            vrij

 

V.O.W. Senioren

13 okt 2012

VOW Veteranen          uit        DAW               17:00u

14 okt 2012

VOW H1         thuis                 Boekel Sport 1  14:30u

VOW H2         uit        WEC 3                         12:00u

VOW H3         Heeswijk 6                               11:00u

VOW H4         uit        SCMH 4                      10:00u

VOW VR1       EVVC VR1                             11:30u

VOW VR2       ELI VR1                                  10:00u

 

 

 

SPORTUITSLAGEN

 

V.O.W. Jeugd  6 okt 2012

VOW A1       Venhorst A1                             0-7

VOW B1       ASV'33 B1                               afg

VOW C1       Rhode C2                                 0-1

VOW D1       Stiphout Vooruit D2                   0-2

VOW E1       Irene E1                                   2-5

VOW E2       Rood Wit'62 E3                         afg

VOW E3       Ollandia E2G                             2-0

VOW F1       WEC F1                                   0-5

VOW F2       S.V. Brandevoort F5                 1-3

VOW F3       Blauw Geel'38/OtterW F13G     0-10

VOW MA1   Vorstenbossche Boys MA1       3-3

VOW MC1    ASV'33 MC1                            2-4

VOW MC2    Berghem Sport MC1                 0-3

VOW ME1    EVVC ME1                              0-9

 

V.O.W. Senioren

7 okt 201

ASV'33 1             VOW 1                              2 - 3

VOW 2               Heeswijk 3                          2 - 3

Boekel Sport 7     VOW 3                              2  - 4

Avanti'31 10         VOW 4                              4 - 2

Avesteyn VR1     VOW VR1                         Uitgesteld

Mariahout VR1    VOW VR2                         1 - 1

6 okt 2012

VV Vliegbasis      VOW Veteranen                 6 – 1

 

 

 

 

ASV’ 33- VOW 2-3 ( 2-3)             7-10-2012

 

Na de op on-voetbal-achtige manier van vorige week verloren wedstrijd waren we vandaag van plan om die wedstrijd snel te doen vergeten. Bart geschorst, Ruud geblesseerd en Rick dankzij vorige week tegen Mariahout ook geblesseerd stonden er vandaag andere namen in de basis en ook andere spelers op andere posities. Vandaag zouden dus de andere factoren van voetballers belangrijk kunnen zijn: INZET. En achteraf gezien een niets teveel gevraagd woord…

Het weer was heerlijk vandaag. Ook langs de kant. Een beginfase waarin duidelijk was dat we niet onder hoefden te doen vandaag. We konden een mooie sprong maken vandaag op de lijst. Na een dikke tien minuten een mooie aanval over links. Maikel kwam goed mee op en raakte eigenlijk pas voor de eerste keer vandaag de bal goed en meteen was het raak. Juul kwam mooi voor zijn mannetje en knikte lekker 0-1 binnen. Een mooi begin en voordat we in de gaten hadden hoe mooi…..was het al 1-1. Heel gemakkelijk baande hun speler zich een weg in onze achterste linie en de 1-1 was een feit. We konden weer opnieuw beginnen. Wederom diende Juul zich aan. Een verkeerde breedtepass achterin bij ASV’ 33 en Juul kreeg de bal. In een split second zag ie de keeper voor de goal staan en bedacht zich geen seconde. Hij liftte de bal over de keeper heen en we stonden weer voor. 1-2. Ook deze keer zou de voorsprong niet lang op het scorebord staan. Hun spits maakte even later 2-2.

Toen kwam het moment van de wedstrijd. Heeft iemand 1988 nog in zi geheugen!? EK Duitsland… Intikker van Van Basten in de finale tegen de USSSSSSSSSSSSSSSR. Wat Marco ineens deed, deed onze Juul na een buts op de grond. Maar net zo mooi. En we stonden weer voor. 2-3. Rust.

In de tweede helft zouden er uiteindelijk geen goals meer gaan vallen. Wel vele mogelijkheden voor zowel ASV als ook zeker voor ons. Het had 3-3 maar ook 2-4 kunnen zijn geworden, maar we namen de drie punten lekker mee naar Seitert. Een op inzet dik, dik, dik verdiende overwinning voor ons. Met een aantal basisspelers minder zo een overwinning in de wacht slepen. Je kans grijpen heet zoiets!!!

Verdediging en Vincent Hokke houden stand

 

 

 

Wij, Rick Bekkers en Jaap Verhagen, gaan in november van dit jaar de Amsterdam Dakar Challenge rijden.

Een challenge waarbij een afstand van 6760 kilometer tussen Amsterdam en Dakar (Afrika) overbrugd wordt met een auto van maximaal € 500,-.
Het einddoel van deze challenge: geld ophalen en het veilen van onze auto in Banjul voor het door ons zelf gekozen goede doel; 'Unieke opvang weeskinderen', van de Stichting Humanitaire Hulp Gambia.

 

Op woensdagavond 24 oktober organiseren we in Café-Zaal Kleijngeld Zijtaart een promotieavond. Deze avond staat in het teken van ons Amsterdam Dakar project. We zullen uitleg geven over het goede doel, beeldmateriaal van de challenge laten zien en natuurlijk is onze Dakar auto te bezichtigen.


De entree voor deze avond bedraagt € 20,- per persoon, dit bedrag is inclusief hapjes en drankjes, en natuurlijk steun je hiermee ons project. Vanaf 2000 uur is iedereen van harte welkom.

Voor meer informatie zie ook: www.zijtaart-dakar.n

Goede gezondheid, vrienden en lekker weer belangrijker dan seks en kleding

 

 

 

Meeste Nederlanders zitten lekker in hun vel

Ondanks alle problemen die de crisis met zich meebrengt, geeft 76 procent van de Nederlanders aan lekker in zijn vel te zitten. De belangrijkste factoren daarbij zijn een goede gezondheid, een goede relatie met directe familie en vrienden, en lekker weer.

Dat blijkt uit het Nationale ‘lekker-in-je-vel-onderzoek’ dat werd uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). Opvallend laag in de factoren die primair van belang zijn om lekker in je vel te zitten, scoren een mooie auto (1%), lekker eten (3%) en seks (5%). Overigens: 8 keer zoveel mannen dan vrouwen geven aan dat seks belangrijk is om lekker in je vel te zitten.

 

Tijdens de Week van de Huidtherapie staan de huidtherapeuten van de Huidkliniek graag voor u klaar voor al uw vragen over verschillende huidaandoeningen en/of huidtherapeutische behandelingen.

 

De Huidkliniek is dagelijks bereikbaar tussen 09.00uur en 17.00 uur via 073-5236644  voor al uw vragen of het maken van een geheel vrijblijvend en kosteloos intakegesprek.

Nevenvestiging Veghel  Leo van der Weijdenstraat 21  5461 EH Veghel    t 0413-377085

e info@dehuidkliniek.com         i www.dehuidkliniek.com

 

 

 

 

 

Voetbalkind

Lars traint 1x per week voor voetbal. Lars is de ene week bij zijn vader en de andere week bij zijn moeder. Als Lars bij vader is dan traint hij, bij moeder is dit niet haalbaar om praktische redenen. Tegen vader vertelt Lars dat er al tegen zijn trainer is gezegd, dat hij niet iedere week kan komen omdat hij dan bij moeder is en dat hij voortaan 1x per 2 weken traint. Vader windt zich op als hij dit van Lars hoort. Hij vindt het belachelijk dat moeder geen tijd zou hebben om Lars naar de training te brengen. Lars wordt dan de uitzondering bij voetbal. Vader vindt dat moeder niet aan het belang van Lars denkt, want het kind zou een aparte positie krijgen binnen de club. Moeder vindt dat vader zich niet met haar gezinssituatie hoeft te bemoeien. Enorme ruzie is het gevolg….

Vader heeft geen nieuwe relatie waarmee hij rekening moet houden. Al zijn energie gaat naar Lars, hij is trots op zijn zoon, wil dat het Lars aan niets ontbreekt. De grootouders van Lars bekritiseren moeder, omdat zij haar zoon niks gunt. Moeder heeft vader in het verleden vaak verweten nooit tijd voor Lars te hebben, vader wil nu laten zien dat hij een goede ouder is. Moeder heeft met haar partner een nieuw samengesteld gezin met ingewikkelde agenda’s, kinderen van haar partner en een kind van haarzelf. Moeder voelt zich vaak tekort schieten, t.o.v. Lars maar ook van de andere kinderen (en t.o.v. haar partner).

Ik vroeg moeder wat zij zou doen als school een begeleider heeft geregeld om rekenen extra uit te leggen aan kinderen. Moeder zei dat daaraan voorrang zou worden gegeven. Lars loopt nl. achter op dit gebied. Dezelfde vraag stelde ik aan vader met de toevoeging: deze begeleider doet dit gedurende het hele schooljaar op het tijdstip zijn dat Lars traint. Opeens vond hij 1x per twee weken trainen niet zo’n groot probleem meer…..

De uitspraak “In belang van het kind” wordt nogal eens misbruikt bij echtscheiding. Want wat is eigenlijk in belang van het kind? Het valt op dat ‘het belang van het kind’ over het algemeen overeenkomt met de ouder die deze uitspraak doet. En de ex-partner heeft ‘in belang van het kind’ vaak een tegenovergestelde mening. Kijken we naar de onderzoeken die therapeuten en psychologen doen, dan hebben zij ook weer een andere kijk over het belang van het kind.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2,

5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

 

 

 

Gratis Opvoedcursus Peuter in Zicht

 

Binnenkort organiseert GGD Hart voor Brabant in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Sint Oedenrode de opvoedcursus “Peuter in Zicht”. De cursus is bedoeld voor zowel vaders als moeders van peuters van 2 en 3 jaar en wordt begeleid door speciaal opgeleide jeugdverpleegkundigen. Uitgangspunt van deze avonden is om u te informeren over de ontwikkelingsfase van uw kind, herkenbare situaties te schetsen en in groepjes te bespreken en handvatten aan te reiken om het gedrag van uw kind te sturen. Het betreft dus interactieve thema-avonden. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten.

 

Locatie : Consultatiebureau Sint Oedenrode

Adres   : Neulstraat 41

Data     : Woensdag 24 en 31 oktober en 7 en 14 november 2012

Tijd      : 20.00-22.00 uur, vanaf 19.45 uur is de deur open

Kosten : geen

 

Een voorbeeld

Job van 3 heeft ontdekt dat hij ook ‘nee’ kan zeggen als papa en mama hem iets vragen. Daar maakt hij flink gebruik van. Hij wil ook alles zelf doen. Dat is voor zijn ouders erg vermoeiend. Job kan aardig driftig worden als zijn ouders tegen hem in gaan. Het wordt er niet gezelliger op thuis, bij anderen, in de winkel etc.

Tijdens de cursus “Peuter in Zicht’ leren de ouders van Job dat peuters een ontwikkelingsfase doormaken waarin dit gedrag thuis hoort. Ze leren hoe zij Job kunnen stimuleren een aantal dingen zelf te doen, hoe ze hem kunnen steunen wanneer het ‘zelf-doen’ nog niet zo goed lukt en hoe te sturen wanneer Job ongewenst gedrag vertoont.

Voor informatie en aanmelden (dit kan tot 17 oktober) neemt u contact op met het bedrijfsbureau jeugdgezondheidszorg (JGZ), via tel. (0900) 463 64 43 (lokaal tarief). Aanmelden kan ook via cbstoedenrode@ggdhvb.nl.

 

 

 

 

Invitatie Toernooi 2012

 

Kom tennissen en

breng je beste maatje mee!

 

Zondag 28 oktober

’s morgens vanaf 9.00 uur

of

’s middags vanaf 14.00 uur

 

Kosten: € 2,50 p.p.

 

Schrijf je in vóór 25 oktober

Kleine toernooiencommissie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politie vraagt uw hulp bij de aanpak van woninginbraken

Samen moeten we de inbrekers stoppen!

 

Politieregio's Brabant-Noord en Brabant Zuid-Oost - Slot opengebroken, ruit ingeslagen, een koevoet tussen de deur en alles overhoop gehaald: u komt thuis en ontdekt dat een inbreker uw emotioneel waardevolle spullen heeft meegenomen. En misschien nog wel het ergste... er heeft een onbekend iemand door uw huis gelopen en aan uw spullen gezeten. U voelt zich niet meer veilig in uw eigen huis en slaapt slecht.

 

Een inbreker vertelt: "Ik sta er regelmatig van te kijken hoe makkelijk mensen het mij maken. Het enige wat ik moet doen, is goed opletten. Een goede woning heb ik zo gevonden. Op het moment dat het net donker is, zie ik in één oogopslag waar niemand thuis is. Nonchalant loop ik dan naar de achterkant en ik sta zo in de achtertuin. Daar zit meestal het goedkope hang- en sluitwerk. Klimmen, raam open wrikken en binnen ben ik. Binnen een paar minuten sta ik weer buiten en ben ik weg. Niemand heeft me gezien of heeft de politie gebeld."

 

Gemiddeld kost het een inbreker maar drie minuten om uw huis binnen te komen, waardevolle spullen mee te nemen en het hazenpad te kiezen.

 

Donkere dagen

De dagen worden weer korter en de nachten langer. Een goed moment om, als het donker wordt, eens kritisch naar uw woning te kijken aan de buitenzijde. Probeer eens met een inbrekersoog te kijken. Een inbreker 'klust' het liefst als niemand hem ziet. Dus in het donker, verscholen achter een struik. Kijkt u eens naar uw ramen en deuren in combinatie met de planten in uw tuin. Die ene struik is wel erg hard gegroeid, als er iemand bij de voordeur bezig is, staat hij dan in het donker en uit het zicht van de weg? Of is dat bij een raam het geval?

Verlichting

Zeker net zo belangrijk is de verlichting rondom uw huis. Zit uw voordeur onder een carport, dan is dat bij voorbaat al aantrekkelijk voor een inbreker. Niet te zien vanaf de weg en hij kan zich snel verschuilen achter de auto, die onder die carport staat. Dat geldt ook voor ramen aan de zijkant van een huis of aan de achterzijde. Ideale werkplekken voor een inbreker, omdat hij uit het zicht staat en vaak in het donker. Een hele simpele manier om de kans op inbraak op die plekken te verminderen, is het realiseren van goede verlichting. Dat kan een lamp zijn die constant brandt of een lamp met een bewegingssensor. Van belang is dat de verlichting er voor zorgt dat een eventuele inbreker niet zomaar zijn gang kan gaan en sneller ontdekt kan worden.

 

Oproep aan inwoners

Wilt u dat wij inbrekers pakken? Zorg er dan voor dat we hen op heterdaad kunnen betrappen. Vertrouwt u een situatie niet? Bel ons dan direct, ook als u twijfelt. Meld verdachte personen, vreemde auto’s of situaties direct bij de politie via 112.

Daarnaast kunt u preventieve maatregelen nemen, zoals het zorgen voor degelijk hang- en sluitwerk en de woning goed afgesloten achterlaten, als u weggaat. Voor tips en informatie over het offensief in de strijd tegen woninginbrekers, kunt u terecht op de speciale website www.samentegeninbrekers.nl. Of volg ons op Twitter: www.twitter.com/Tegeninbrekers. Ook op www.politiekeurmerkveiligwonen.nl vindt u preventietips.

 

Aangifte doen

Is er toch bij u ingebroken of is er een poging gedaan? Dan is het van belang dat u altijd aangifte doet. De politie kan dan een onderzoek instellen en gericht surveilleren. Ook kan met uw aangifte een aangehouden verdachte vervolgd worden. Uiteraard kunt u voor uw aangifte terecht op het politiebureau. Kijk voor aangiftemogelijkheden op www.politie.nl.

Melden!

Natuurlijk let de politie op vreemde en verdachte situaties in uw wijk. Daar kunnen wij úw ogen en oren goed bij gebruiken. Ziet u iets wat niet in de haak is... of lijkt? Meld dit direct bij de politie.

 

Melding doen van inbraak of verdachte situatie? Bel 112 bij heterdaad en 0900-8844 achteraf.

 

 

 

 

 

 

Belgische stringswinghulajazzbluesband bij De Compagnie

 

Those Metal Boys with their Metal Toys

 

Veghel – In het Kunst & Cultuurcafé van De Compagnie in Veghel kan men zondagmiddag 14 oktober genieten van  ‘Those Metal Boys with their Metal Toys’ een uitzonderlijke, unieke en merkwaardige Oost-Vlaamse band. Centraal in hun muziek staan "metal‑body" resonatorgitaren (originele National Steel Guitars uit de jaren 30 en een Dobro), die worden afgewisseld met mandoline, viool, stroh-viool, mondharmonica, jug, zingende zaag, ukulele en contrabass. Zaal open op 14.00 uur, aanvang concert 15.00 uur, toegang gratis.

 

‘The Metal Boys’ hebben een repertoire dat niets heeft uit te staan met heavy metal, zoals de naam zou kunnen doen vermoeden, maar dat zich situeert in het begin van de vorige eeuw tussen 1910 en 1940. ‘the Boys’putten uit oude Country‑blues, jugband music, Hawaïaanse muziek, string band, en pre‑war jazz, maar laten zich verder inspireren door elke interessante muziekvorm die iedereen afzonderlijk op zijn weg tegen komt. Je hoort blues en swing, soms hot club, soms tango. Steeds met de nodige relativeringszin en humor. Jaren ervaring, een groot enthousiasme en voorliefde voor muziek die aan de basis ligt van de huidige populaire muziek, maken elk optreden tot een unieke ervaring.

 

Bezetting:

 

·   Luk Coene                   Zang, Dobro, zingende zaag

·   Wouter Maréchal        National Steel, tenor gitaar, banjo,jug, harmonica, zang

·   Pat Cattoir                   Hawaiian National Steel, Lapsteel, gitaar

·   Marc Van de Veire     Mandoline, ukulele, Hawaiian steel, zang

·   Philippe de Chaffoy    Viool, Stroh-viol

·   Maarten Bruggeman Contrabas

 

 

 

VERS avondvullend literair programma

 

Op zaterdagavond 13 oktober  houdt de Veghelse stadsdichter Bas Geeraets, in samenwerking met Kunstgroep de Compagnie, zijn eerste literaire avond onder de naam VERS, in Kunst&Cultuur Café De Compagnie aan de Veghelse Noordkade. De avond staat in het teken van verandering. Er zijn optredens van Daniëlle Hermans (thrillerauteur) Mariëtte Nollen (historicus en scenarioschrijfster) Tom Lievens (de in Spanje wonende Vlaamse correspondent) Stefan Popa (Romancier en journalist) Mas Papo (de stadsdichter van Bernheze) en Bas Geeraets (uw eigen stadsdichter). Naast de optredens is er tijd voor vertier en rinkelende glazen. U bent allen van harte uitgenodigd om in een open setting te genieten van de stroom aan woorden! Een vers alternatief voor de zaterdagavond.  De deuren gaan open om 19:30 uur en omstreeks 20:00 uur aanvang programma. De entree is gratis.

 

 

 

Viva la Musica viert 40-jarig jubileum met kersenplukkers in Markant.

 

Dat Uden in het verleden bekend stond om zijn vele kersenboomgaarden is bekend.

Dat deze kersenboomgaarden een rol gaan spelen in een opera zal menigeen niet zo bekend in de oren klinken. En toch gaat dat gebeuren.

Viva la Musica Uden neemt het publiek in haar jubileumproductie L’Elisir d’Amore mee naar het Uden van de jaren 50.

Tegen de achtergrond van een prachtig decor met herkenbare  Udense elementen wordt het vrolijke verhaal gespeeld en gezongen van de jonge boer Nemorino die verliefd is op de mooie Adina. Het feit dat ook sergeant Belcore een oogje heeft op Ardina maakt het er natuurlijk  niet gemakkelijker op.

Wie weet brengt de komst van de rondreizende dokter  Dulcamara  met zijn wonderdrank een oplossing?

Samen met gastsolisten en het Regionaal Symfonieorkest Oss gaat Viva la Musica er ook dit keer weer een unieke gebeurtenis van maken die u zeker niet mag missen.

Het geheel staat onder leiding van dirigent Ago Verdonschot en regisseur Machteld van Bronkhorst.

De uitvoeringen vinden plaats in Markant te Uden op zaterdagavond 24 november en zondagmiddag 25 november.

Kaarten zijn te bestellen bij Dhr. Jan Swinkels, tel 0492-556456 / penningmeester@vivalamusica.nl 

of via Theater Markant Uden, tel 0413-256110/  www.theatermarkant.nl

 

 

 

 

Goede gezondheid, vrienden en lekker weer belangrijker dan seks en kleding
Meeste Nederlanders zitten lekker in hun vel

 

Ondanks alle problemen die de crisis met zich meebrengt, geeft 76 procent van de Nederlanders aan lekker in zijn vel te zitten. De belangrijkste factoren daarbij zijn een goede gezondheid, een goede relatie met directe familie en vrienden, en lekker weer.

Dat blijkt uit het Nationale ‘lekker-in-je-vel-onderzoek’ dat werd uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). Opvallend laag in de factoren die primair van belang zijn om lekker in je vel te zitten, scoren een mooie auto (1%), lekker eten (3%) en seks (5%). Overigens: 8 keer zoveel mannen dan vrouwen geven aan dat seks belangrijk is om lekker in je vel te zitten.

Gezonde huid voelt goed
Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid van de Nederlanders een gezonde huid essentieel vindt om zich goed te voelen. Rimpels en moedervlekken lijken hierop geen invloed te hebben: slechts 3% geeft aan daar (veel) last van te hebben. Veel meer problemen geven overbeharing, acne en oedeem. Het meest onzeker voelt iemand zich bij een krentenbaard. Mannen camoufleren vrijwel nooit een huidprobleem. Van de vrouwen geeft 55% aan dat, meestal met behulp van make-up, wel te doen.

Huidprobleem kan onzeker gevoel geven
In totaal heeft 46% van de ondervraagden zich wel eens onzeker gevoeld over zijn of haar huid. Eenzelfde percentage heeft voor een huidprobleem wel eens professionele hulp gezocht. De meesten bij de huisarts en de dermatoloog. Een enkeling heeft ook de psycholoog bezocht in verband met de problemen.

Partner steunen bij behandeling
Meer dan 6 op de 10 Nederlanders geeft aan het geen probleem te vinden als een ander een zichtbaar huidprobleem heeft. Indien het de partner betreft, dringt een kwart van de Nederlanders aan op een behandeling en zegt daarnaast een derde de partner te steunen bij de behandeling. 1 op de 100 geeft aan dat het een reden kan zijn om de relatie te beëindigen. De 2 meest gevraagde wensen ten aanzien van de huid zijn een gezondere, bruinere, kleur en het verdwijnen van wratten.

Het Nationale Lekker-in-je-vel-onderzoek werd uitgevoerd in verband met de Week van de Huidtherapie die van 6 tot en met 13 oktober 2012 plaatsvindt. Deze week is bedoeld om Nederland nader te laten kennismaken met het effect huidtherapie. De huidtherapeut is als paramedicus opgeleid om de zieke en/of beschadigde huid te behandelen. Hiervoor heeft zij of hij de 4-jarige Hbo-opleiding Huidtherapie gevolgd. De titel ‘huidtherapeut’ is beschermd en vastgelegd in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG, artikel 34).

 

Tijdens de Week van de Huidtherapie staan de huidtherapeuten van de Huidkliniek graag voor u klaar voor al uw vragen over verschillende huidaandoeningen en/of huidtherapeutische behandelingen.

De Huidkliniek is dagelijks bereikbaar tussen 09.00uur en 17.00 uur via 073-5236644  voor al uw vragen of het maken van een geheel vrijblijvend en kosteloos intakegesprek.

Nevenvestiging Veghel  Leo van der Weijdenstraat 21  5461 EH Veghel    t 0413-377085

e info@dehuidkliniek.com                     i www.dehuidkliniek.com