Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 22   2012-2013 > Dorpsnieuws  jaargang 22  nummer 05

Dorpsnieuws  jaargang 22  nummer 05


24 oktober 2012 - 31 oktober 2012

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl
Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 22 nr 05KERKBERICHTEN

 

Zondag: 28 oktober 9.30 u. Allerheiligenviering Pater van Delden (Gem.Koor)

Wij gedenken in deze viering:

Jrgt. Harrie van Sleuwen; Overl.oud. Pepers-van Lankvelt; Zus van de Ven, overl.oud.van de Ven-Aarts en Annie van de Ven-van Zutphen; Mnd.ged. Bert en Martina van Sleuwen-van Dooren; Wim van der Burgt, overl.oud. van der Burgt en overl.oud. Timmers; Jrgt. Adrianus van den Akker en zoon Toon; Maria van de Ven-Sauels (vanw.verjaardag); Jan Raaymakers, Hubertha Gevers en overl.fam.; Graard van de Ven; Overl.oud. Antonius en Godefrida van Sleuwen-van den Hurk en Hendrikus en Johanna van de Ven-Vogels en overl.familie; Overl.oud. Harrie en Nel van der Linden- van Berkel (nms.de kinderen); Jrgt. Hans Rooijackers en overl.familie.

Vrijdag: 2 november 19.00 u. Allerzielenviering, deze wordt verzorgd door de Avondwakewerkgroep m.m.v. het Gemengd Koor.

Tijdens deze viering worden alle overledenen van het afgelopen jaar persoonlijk herdacht.

 

 

Dubbel concert fanfare St. Cecilia Zijtaart op 28 oktober

 

Het fanfareorkest van fanfare Sint Cecilia Zijtaart presenteert haar concoursprogramma op zondag 28 oktober in Zijtaart. Op zondag 11 november neemt fanfare St. Cecilia deel aan het bondsconcours voor muziekverenigingen in Zaandam. Eens in de vier jaar gaat de fanfare op concours om te toetsen of ze haar plaats in de 1e Divisie nog steeds verdient.

Een eerste try-out was op zaterdag 13 oktober in ’t Hazzo in Waalre, waar samen met de Koninklijke Harmonie Phileutonia uit Eindhoven een uitwisseling plaatsvond.

Het volgende concert, op zondag 28 oktober, is dichterbij, namelijk in Zijtaart zelf. In een gezamenlijk concert met fanfare Nos Jungit Apollo uit St. Oedenrode zal het concoursprogramma aan het publiek worden gepresenteerd in Dorpshuis het Klooster. Aanvang 14.00 uur.

Zowel de slagwerkgroep als fanfareorkest van St. Cecilia doen mee aan het jaarlijkse Jumbo Muziekfestival. Dit jaar is het festival op zaterdag 3 en zondag 4 november in het Dorpshuis in Zijtaart.

De slagwerkgroep van St. Cecilia presenteert haar programma in een try-out voor deelname aan het Jumbo Muziekfestival samen met slagwerkgroep EMM uit Boekel.

Deze uitwisseling is ook op zondag 28 oktober in Dorpshuis Het Klooster in Zijtaart, aanvang 19.00 uur. Wij nodigen u uit om naar deze concerten te komen kijken en luisteren. De entree is gratis.

 

 

Prikpost in Zijtaart.

 

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Voor alle openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email: trombose@bernhoven.nl
 
 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

 

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

 

Openingstijden Bibliotheekpunt Zijtaart in ‘Het Klooster’:

 

dinsdagmiddag 13.15 - 14.45 uur

dinsdagavond 18.00 - 19.00 uur

donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur

 

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

 

Kerkberichten C.v. Helvoirt      (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

Avond, nacht en het weekend   0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                  (0413) 35 22 23

Meldpunt Thuiszorg                   0900-8803

Vivaan, Ouderenwerk               (0413) 36 73 09

Centraal Alarmnummer              1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed 1 1 2

Politie direct                             0900 8844

Brandweer direct                      (073) 612 31 23

Ambulance direct                      (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                        14 - 0413

Gem. Veghel Storingsnummer   14 - 0413

Basisschool "Edith Stein"           (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                    (0413) 76 90 25

Dorpshuis Zijtaart                      (0413) 36 66 79

De Vonders (VOW)                 (0413) 35 03 77

 

Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart       0900 8844

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

 

 

VEGHELSE BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN DRIEBANDEN 2012

 

Sluitingsdatum inschrijving woensdag 14 november.

Na het succesvol verlopen Veghels Kampioenschap Libre zijn nu de driebanders aan de beurt. Van 5 tot en met 14 december a.s. zal het Veghels Kampioenschap Driebanden gespeeld gaan worden in de zaal van het clubhuis “De Stapperij” aan de Bunders 3. Dit jaarlijks terugkerende evenement wordt georganiseerd door biljartverenging "Krijt Op Tijd".

Deelname is alleen mogelijk voor inwoners uit de gemeente Veghel. De organisatie wordt mede mogelijk gemaakt door de hoofdsponsors “Verwegen - van de Gevel - Suijdendorp” en “Van Herwaarden interieurs”. Inschrijving is mogelijk tot woensdag 14 november.

Er wordt gespeeld in 4 klassen. De winnaars van de diverse klassen spelen kruisfinales om tot de uiteindelijke kampioen te komen. Er kan worden ingeschreven via de website: http//:www.krijt-op-tijd.nl . Ook zijn inschrijfformulieren verkrijgbaar bij "De Stapperij" of bij Joep van Creij, Vondelstraat 4 Veghel, tel. (06) 105 853 10). Inleveradressen De Bunders 3, Vondelstraat 4 of Vensestraat 13.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met voorzitter van "Krijt Op Tijd", Ad van Dongen, tel. 35 35 45.

 

 

 

 

Geslaagd optreden van Gerard van Maasakkers met De Boemelaars

 

In een sfeervol Dorpshuis waren afgelopen zaterdag meer dan 300 mensen te gast voor een optreden van Gerard van Maasakker met De Boemelaars. Zowel voor als na de pauze bracht Van Maasakkers diverse nummers uit zijn omvangrijke repertoire samen met gitarist Harry Hendriks. Alle liedjes werden door hem ingeleid met een persoonlijk woordje waarmee onderstreept werd dat de liedjes van Gerard van Maasakkers geen hoogdravendheid in zich hebben, maar de dagelijkse herkenbare dingen in het leven. Het publiek luisterde aandachtig, genoot en zong mee.

Zowel voor als na de pauze werd Van Maasakkers bij drie nummers begeleid door Blaaskapel De Boemelaars, dit gaf een geweldige extra dimensie aan het optreden. Het lied over ‘De fanfare van honger en dorst’ bezorgde menigeen kippenvel, bij ‘Jehan’ nam Lieke van Nunen de rol van de vader van Gerard over op de bugel en met ‘Salve Regina’ nam het publiek massaal de zang van het refrein over. Met het bekende ‘He goade mee’ sloten de Boemelaars en Gerard van Maasakkers de avond af, maar niet na dit lied nog een keer extra als toegift te brengen

Zijtaart kijkt ook nu weer terug op een geslaagd evenement in het dorpshuis dat nu één jaar in het Klooster is gehuisvest. Ook voor artiesten als Gerard van Maasakkers is het dorpshuis een prima plek, hij zong niet voor niets ‘Hier heur ik thuis’.

 

 

DE NIEUWE PAROCHIE

 

GAAT ER KOMEN

 

De structuur van de Nieuwe Parochie

De leden van de bestuurlijke stuurgroep, met vertegenwoordigers uit de negen parochies, bespreken op dit moment de organisatorische opzet van de Nieuwe Parochie en zo gaan we stap voor stap samen op weg naar de Nieuwe Parochie.

Kerngroep

Elke geloofsgemeenschap krijgt straks een eigen kerngroep. De kerngroep regelt en organiseert al het werk rondom de eigen toren. De leden regelen de praktische zaken rondom liturgie, de administratie, het dagelijks beheer van het gebouw, zorgen voor eigen mensen die de catechese organiseren, zorgen voor de bereikbaarheid van de eigen gemeenschap ……… Zij zijn de oren, ogen van de geloofsgemeenschap en de partners van het pastorale team.

Pastoraatsgroep

De Nieuwe Parochie krijgt één pastoraatsgroep. Elke geloofsgemeenschap is vertegenwoordigd in deze groep. De pastoraatsgroep is verantwoordelijk voor het pastorale beleid en de vertaling daarvan naar de geloofsgemeenschappen. Bijv. welk project gebruiken we voor de EHC, hoe ondersteunen we de voorgangers in woord- en communievieringen, waar en wanneer zijn er eucharistievieringen, hoe wordt voorzien in de pastorale zorg in de verschillende geloofsgemeenschappen, en ….

Als ondersteuning van het werk van de pastoraatsgroep worden werkgroepen ingesteld op het gebied van liturgie, catechese en diakonie.

Pastoraal team

Het pastoraal team is verantwoordelijk voor de inhoud van de liturgie en de ondersteuning van de werkgroepen op het gebied van liturgie, catechese en diakonie. Ieder lid van het pastoraal team zal eerste aanspreekpunt worden voor één of meer geloofsgemeenschappen.

Bestuur

De Nieuwe Parochie kent straks één bestuur met de pastoor als voorzitter.

De bestuursleden zijn geen vertegenwoordigers van de eigen gemeenschap, maar op de eerste plaats verantwoorde-lijk voor het beleid van de Nieuwe Parochie. Het bestuur zal voor verschillende deelgebieden, zoals financiën, gebouwen en communicatie commissies instellen.

Op dit moment is een vertrouwenscommissie gestart die op zoek gaat naar kandidaten voor het bestuur. Op de eerste plaats wordt gezocht op basis van deskundigheid. Zo zoekt de commissie een vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en deskundige leden op het gebied van beheer, personeel en communicatie.

De vertrouwenscommissie bestaat uit: pastoor Smulders, pastoor Rombauts, Ambro van Stratum (voorzitter), Nellie Hendriks en Hans van Bemmel. Kandidaten voor het bestuur kunnen aangedragen worden door de zeven verschillende besturen. De vertrouwenscommissie streeft er naar om begin maart de bestuurssamenstelling te kunnen presenteren.

 

De nieuwe naam

Vanuit de negen parochies zijn ongeveer 30 reacties gekomen met voorstellen voor een naam van de Nieuwe Parochie. Het pastorale team en de pastorale stuurgroep zullen in oktober uit deze voorstellen één naam kiezen en deze voorleggen aan de bisschop. Die moet de nieuwe naam goedkeuren.

U merkt, het werk aan de nieuwe parochie gaat gestaag door. We willen graag iedereen meenemen. U ook.

Het beoogde pastorale team.

 

 

 

Kamerkoor Canta Libre luistert mis op in Lambertuskerk op 10 november

 

Het Veghelse Kamerkoor Canta Libre, dat dit jaar 35 jaar bestaat, luistert op zaterdag 10 november de mis op in de Sint Lambertuskerk te Veghel, aanvang 18.45 uur. Het koor zal delen van werken uit de Barok en Romantiek ten gehore brengen; een voorproefje van het concert dat later die avond om 20:30 uur gegeven zal worden. Dat concert krijgt extra allure door de stemmige instrumentale begeleiding van een strijkersensemble (2 violen, altviool en cello) en een kistorgel. Het mooie repertoire, op bijzonder sfeervolle wijze uitgevoerd door het jubilerende kamerkoor, biedt voor liefhebbers van klassieke koormuziek een mooie stemmige aanvulling op de liturgie. De sfeervolle ambiance van de Lambertuskerk zal dit effect nog versterken. Kaarten voor het concert zijn vanaf 10 oktober verkrijgbaar bij het UIT-punt aan de Markt in Veghel, en vóór aanvang van het concert achter in de kerk.

www.cantalibre.nl

 

 

 

 

KBO

 

AGENDA

Maandag 29 oktober 13.30 uur: Kaarten

Dinsdag 30 oktober 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 30 oktober 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 30 oktober 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 30 oktober 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 31 oktober 13.30 uur: Kaarten

Donderdag 1 november 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 1 november 13.00 uur: Competitie biljarten

Vrijdag 2 november 13.30 uur: Bridgen

 

KAARTEN

Uitslagen van de kaartmiddag op donderdag 18 okt. 2012:

Jokeren: 1.Riek v. Sleuwen 146 pnt.

Rikken:             1. Jan v. Zutphen                      155 pnt.

                        2. Henk v.d.Linden                   117 pnt.

                        3. An v.Asseldonk                      64 pnt.

Poedelprijs:       Harry Rooijakkers                    - 52 pnt.

Loterij:             Tiny v.Zutphen

 

 

BRIDGEN

Uitslagen bridgen van vrijdag 19 oktober 2012:

 

A-lijn:

1.Ad v.d.Sangen & Henriëtte Beems    66,67 %

2.Pieter v.Geffen & Tonnie Kivits         57,50 %

3.Cor v.d.Berg & Jan Rijkers                54,58 %

4.Ben & Tiny v.d. Steen                       53,75 %

5.Mien Verhoeven & Mien Vissers       52,50 %

6.Cees & Riet v.Hout                           51,25 %

7.Jan v.Helvoirt & Mari v.d.Steen         49,58 %

8.Toon v.Creij & Wim v.Os                  49,17 %

9.Toos v.Berlo & Willemien Verhoeven43,75 %

10.Adriaan v.d.Tillart & Petra v.d.Hurk 41,67 %

11.Toon & Marietje v.Schaijk               40,00 %

12.Harry & Marietje v.d.Wijgert           39,58 %

 

 

B-lijn:

1.Cor & Marietje Mollen                      66,15 %

2.Chris & Christien v.Helvoirt               64,58 %

3.Martien v.Cleef & Marietje v.d.Horst 58,33 %

4.Mies & Jo v.d.Burgt                          56,25 %

5.Jo Verhoeven & Tonny Rijkers          45,83 %

6.Jo v.Boxtel & Mien Vermeulen          45,31 %

7.Harry v.Boxmeer & Tonn Verbruggen44,79 %

8.Bert & Anneke v.Helvoort                 44,27 %

9.Ad & Riet Koevoets                          42,19 %

10.Henk v.d.Linden & Fien v.Boxmeer 32,29 %

 

ZBC’01 16 okt 2012

Lijn A

1       Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk           60,07
2       Bert Kanters & Diny Kanters                      57,99
3       Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt       56,94
4       Mari v.d. Steen & Piet v. Schayk                 55,56
5       Cor Mollen & Marietje Mollen                     53,13
6       Jan Rijkers & Toos v. Berlo                         50,69
7       Cees v. Hout & Jo Verhoeven                     50,35
8       Mien v. Berkel & Mien Verhoeven              50,00
9       Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk               47,57
(10)   Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels                  46,53
(10)   Piet Thijssens & Riek Rijkers                       46,53
12      Henk v.d. Linden & Mien Vissers                46,18
13      Harrie v.d. Wijgert & Marietje vd Wijgert     42,71
14      Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis              35,76
 

Lijn B

1       Anneke Jans & Maria Pepers                      55,90

2       Mieke Toebast & Toos Vissers                    54,86

3       Noud v. Zutven & Toos v. Zutven                54,51

4       Riet v. Hout & Corry Kastelijn                     52,78

5       Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk              52,43

6       Hein de Wit & Jo de Wit                             51,74

7       Joke Petit & Maria Rijken                            51,39

(8)     Piet Reijbroek & Toos Reijbroek                  50,00

(8)     Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo                   50,00

10      Tonny Rijkers & Mien Vermeulen                49,65

11      Cor v.d. Berg & Nellie v.d. Berg                  47,92

12      Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts           45,14

13      Annie vBerkmortel & Josien vd Berkmortel 43,40

14      Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers          40,28

 

BILJARTEN

KBO onderling okt 2012

Cor v.Zutphen            63   111 - Martien v.Zutphen   15 17

Jan Rijkers                 17   28   - Rien v.Tiel              26 28

Rien v.Tiel                 26   41   - Jan v.Uden             19 17

Willy v.d.Berkmortel   24   34 - Cor v.Zutphen           63 60

Grard v.Eert               18   21   - Mies Gibbels           42 26

Tonn Verbruggen       21   21   - Cor Coppens           20 21

Jan Rijkers                 17   18   - Tonn Verbruggen    21 19

Gerard Oppers           13   13   - Jan de Wit              30 27

Willy v.d.Berkmortel   24   26   - Piet v.d.Hurk          39 34

Wim Kremers            28   28   - Cor v.Zutphen         63 50

Wim Kremers            28   27   - Johan v.Zutphen      22 12

Mies Gibbels              42   40   - Tonnie v.Uden        32 16

Cor Coppens              20   17   - Chris v.Helvoirt       20 10

Jan de Wit                 30   21   - Jos Claassen           22 14

 

 

SPORTAGENDA

 

VOW Jeugd  27 okt 2012

VOW A1       uit         Gemert A3                       15:00u

VOW B1       uit         Boekel Sport B2               14:45u

VOW C1       thuis     Blauw Geel'38/JUMBO C4     13:00u

VOW D1       uit         Boskant D1                      11:30u

VOW E1       uit         Venhorst E1                     10:00u

VOW E2       uit         Bavos E2                         11:00u

VOW E3       thuis     RKVV Keldonk E1G        9:30u

VOW F1       uit         Mariahout F1G                 10:00u

VOW F2       thuis     WEC F2G                        10:30u

VOW F3       uit         Gemert F13                      10:30u

VOW F4       thuis     VOW F4 trainen              10:00u

VOW MA1   thuis     WHV MA1                     14:30u

VOW MC1    uit         Sparta'25 MC1                 11:30u

VOW MC2    thuis     EVVC MC1                    9:30u

 

V.O.W. Senioren  27 okt 2012

Handel        VOW Veteranen                             16:30u

V.O.W. Senioren 28 okt 2012

VOW H1    Uit        Handel 1                             14:30u

VOW H2    Thuis    FC Schadewijk 2                 11.30u

VOW H3    Uit        Erp 9                                  10.00u

VOW H4    Thuis    Volkel 6                              11.00u

VOW VR1 Uit        Prinses Irene VR2               9.30u

VOW VR2 Uit        Vorstenbossche Boys VR1  12.00u

 

SPORTUITSLAGEN

 

VOW Jeugd 20-okt-12

VOW MA1         Festilent MA1                        0-1

VOW MC2          Volkel MC1                           0-4

 

V.O.W. Senioren 20 okt 2012

VOW Veteranen  Erp                                        3 – 2

21 okt 2012

VOW VR2          Rhode VR1                            4 - 1

 

 

VOW staat weer aan het begin van een nieuw seizoen waarbij ook weer de nodige activiteiten worden ondernomen. Hierbij een aantal data.

·   Kienen:     14 november 2012

                     16 januari 2013

                     13 maart 2013

·   Zaalvoetbaltoernooi:        30 december 2012

·   Brunch:                             6 januari 2013

·   Buurtvoetbaltoernooi:

15-22-29 mei 2013 (onder voorbehoud)

 

Noteer deze data in je agenda/kalender en hopelijk zien we jullie terug op onze activiteiten.

 

 

BUURTCOMPETITIE BILJARTEN

 

De uitslagen van de op 8 okt ’12 gespeelde wedstrijden:

 

Rudebroeck                  - Jekschotstraat            49 - 67

Den Doornhoek            - Leins./Hoolstr.           50 - 46

Krijtenburg                   - Het Begin v.d. Str.     54 - 71

Rond de Kerk               - Het Einde v.d. Str.      49 - 53

Rond de Bulte              - Grootveld/Corsica       57 - 53

De uitslagen van de op 15 okt.’12 gespeelde wedstrijden:

Leins.Hoolstr                Grootveld/Corsica        49 - 58

Het Einde v.d. Str.        - Krijtenburg                 44 - 40

Rond de Bulte              - Rudebroeck                54 - 61

Jekschotstraat              - Den Doornhoek          45 - 53

Het Begin v.d. Str.        - Rond de Kerk            43 - 53

 

De tussenstand na 4 speelronden:

 

Deelnemer                   Gesp.   Punten   Gem.

 1  Rond de Kerk          4          232       58.00

  2  Grootveld/Corsica  4          226       56.50

  3  Jekschotstraat                    4          220       55.00

  4  Het Begin v.d. Str   4          219       54.75

  5  Rond de Bulte         4          214       53.50

  6  Den Doornhoek      4          212       53.00

  7  Leins.Hoolstr.         4          210       52.50

  8  Het Einde v.d. Str. 4          209       52.25

  9  Rudebroeck            4          198       49.50

10 Krijtenburg              4          181       45.25

 

WINTERTIJD

 

25ste TOP 100 ALLERTIJDEN !!

 

In 1988 kwamen een aantal enthousiaste en muzikale Jong Nederlanders op het idee een Top 100 Allertijden van Zijtaart te organiseren. Dat jaar vnd de eerste editie plaats in de Brescobar met DJ’s Henry van Boxmeer, Rob van Nunen en Wiljan van Hoof. Dit jaar organiseert Jong Nederland voor de 25ste keer de TOP 100 in zaal Kleijngeld. Inmiddels is de Top 100 een begrip geworden in de uitgaansagenda van Zijtaart en heeft een complete generatie goede herinneringen aan dit jaarlijkse muziekevenement.

Natuurlijk gaan we uitpakken tijdens deze jubileumeditie op zaterdag 22 december! De DJ’s van toen (Henry, Rob en Wiljan) hebben hun medewerking inmiddels toegezegd. Ook is er live muziek van Zoetkees de Kofferband uit Vorstenbosch. We zijn nog bezig met een surprise act, dus het belooft een goed gevulde avond te worden.

Dus, noteer zaterdag 22 december alvast in je agenda!

Jong Nederland Zijtaart

 

 

 

 

Het (muziek) wonder 

Ties Mellema bij De Compagnie

 In de serie concerten door Nederlandse prominenten, gingen Eric Vloeimans, Pieter Wispelwey en Carel Kraaijenhof hem reeds voor bij De Compagnie. Op zondagmiddag 28 oktober is het de beurt aan saxofonist Ties Mellema.  Hij wordt op piano begeleid door Hans Eijsackers.  Het optreden in het kunst en cultuurcafé aan de Noordkade begint om 15.00 uur, zaal open om 14.00 uur. Kaarten kosten 12,50 euro in de voorverkoop bij het UitPunt in Veghel en 15 euro aan de deur voor aanvang. 

Als je niet weg kunt

Aangezien de woningmarkt op dit moment zo slecht is, zijn er veel mensen die noodgedwongen bij elkaar blijven, terwijl ze eigenlijk niet meer verder kunnen met elkaar.

Je wilt scheiden, je hebt alles in gang gezet, maar je huis verkopen lukt niet, en een extra huis huren voor een van beiden is te duur. Het is logisch dat spanningen dan oplopen. Je wilt tenslotte niet voor niks uit elkaar!! Toch zijn er wel wat tips te geven hoe je deze lastige periode kunt “overleven”:

-  zorg dat je elkaar niet teveel hoeft tegen te komen
   (ga vaker weg als de ander thuis is, wel van

    tevoren overleggen hierover )

-  splits bankrekeningen, zorg voor gescheiden post
   en beveilig je mail en/of sms

-  respecteer elkaars privacy

-  zorg dat je eigen ruimte hebt om je in terug te trekken

-  maak afspraken over de was, boodschappen,
   huishouden, financiën

-  verdeel de taken zodanig dat je niet teveel hoeft samen
    te werken

-  plan tijd om met elkaar te praten als kinderen afwezig zijn

-  ga om beurten een weekend weg (naar familie bv.) om de
    batterij op te laden

-  laat aan de kinderen zien dat je van hen houdt en laat de
    andere ouder heel, beschadig de band tussen de kinderen
   en de ouder niet!

Overleg ook als er een feestje is, waar jullie beiden voor zijn uitgenodigd. Misschien kunnen jullie samen gaan, misschien is het beter om apart te gaan. Alcohol kan ook een negatieve uitwerking hebben (je zegt misschien meer dan je zou doen zonder alcohol).

Mijdt mensen die je uit de tent lokken. Er zijn altijd mensen die het wel grappig vinden als jij uit de school klapt over jullie relatie, en hoe onredelijk je ex-partner is. Zoek de juiste vrienden op, mensen die geen olie op het vuur gooien maar die je steunen, liefst zonder partij te kiezen. Ouders en familie zijn niet altijd de beste steun, omdat zij zelf soms ook gekwetst zijn door de scheiding.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2,

5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35. 

 www.interpunctie.nl

 

 

 

JJC, our House in Erp

 

Tijdens het weemoedige nummer ‘House of the Rising Sun’ gezongen door onze Beek en Donkse Elvis, moest ik denken aan our House in Erp. They call it JJC, it is the stage for many young band, they call it JJC. There are rumours around  to take it away, but I’m confident that wise men uit Veghel will decide to let it stay.

Zondagmiddag 21 oktober was het jeugd en jongeren centrum JJC in Erp weer het domein voor lokale en regionale muziekliefhebbers. Terwijl buiten de zonnestralen te laat doorbraken, vulde in het JJC de ruimte zich met een breed scala aan muzikale klanken. In de 1e voorronde van de BreakOut-Open Errup bandwedstrijd streden vier bands om een finaleplaats.

Na de loting gaf Ash One de aftrap. Dit goed ingespeelde trio uit Nijmegen gaf met hun nieuwe drummer een strakke set emo- gitaarrock met funky loopjes van de zanger op de 5-snarige bas. Dynamische stuwende nummers werden afgewisseld met dromerige melodielijnen.

Daarna was de beurt aan Undefined Subculture uit Deurne. Ook een trio maar met zang van de drummer. Draadloze bas en gitaar gaven de spelers veel beweging heen en weer en up en down, een beproeving voor de podiumdelen. De nummers ademden een sfeer van trash rock, met heavy acid invloeden.

Als derde band Stömpeñoy uit Beek en Donk. Vier heren met centraal middelpunt de zanger/

gitarist, een revelatie van de jonge Elvis Presley. Hij heeft de voice, hij heeft de looks, een voordrachtskunstenaar in een mooie set country rockabilly nummers. De band moet nog verbeteren, maar de potentie is er.

Als laatste Five Lane Highway uit Eindhoven. Hun 2e optreden, drie heren en twee dames hadden alle ooms, tantes, neven en nichten opgetrommeld. De band mixte diverse stijlen tot een eigen fris rockgeluid, welke door de zangers op een energieke en dynamische manier naar het publiek werd overgebracht.

Na afloop volgde de publieksstemming, waarbij Five Lane Highway als winnaar uit de bus kwam. Zij gaan door naar de finale van 20 januari. Daar zal gespeeld worden om twee plaatsen voor OpenErrup, het succesvolle 2-daagse Erpse Koninginnedag festival.

Alle bands waren dankbaar voor de gelegenheid dat ze mochten optreden. De geluidsman en het BreakOut team kreeg complimenten voor de perfecte organisatie. Dus zalen in de omgeving zet jullie deuren open en geef die muzikanten een kans. Wij van BreakOut gaan door. Beginnende bands kunnen zich weer aanmelden op breakout@jjc-erp.nl. Meer informatie op www.jjc-erp.nl.

 

 

 

‘t Visboerinneke

Iedere woensdagmiddag van

14:00 tot 18:00 in Zijtaart!

Iedere zaterdag van

11:00 tot 16:00 in Mariahout!

 

Suzan

06 22 77 88 19

 

 

 

POLITIE VRAAGT UW HULP BIJ DE AANPAK VAN WONINGINBRAKEN

 

Samen moeten we de inbrekers stoppen!

Politieregio's Brabant-Noord en Brabant Zuid-Oost - Slot opengebroken, ruit ingeslagen, een koevoet tussen de deur en alles overhoop gehaald: u komt thuis en ontdekt dat een inbreker uw emotioneel waardevolle spullen heeft meegenomen. En misschien nog wel het ergste... er heeft een onbekend iemand door uw huis gelopen en aan uw spullen gezeten. U voelt zich niet meer veilig in uw eigen huis en slaapt slecht.

Een inbreker vertelt: "Ik sta er regelmatig van te kijken hoe makkelijk mensen het mij maken. Het enige wat ik moet doen, is goed opletten. Een goede woning heb ik zo gevonden. Op het moment dat het net donker is, zie ik in één oogopslag waar niemand thuis is. Nonchalant loop ik dan naar de achterkant en ik sta zo in de achtertuin. Daar zit meestal het goedkope hang- en sluitwerk. Klimmen, raam open wrikken en binnen ben ik. Binnen een paar minuten sta ik weer buiten en ben ik weg. Niemand heeft me gezien of heeft de politie gebeld."

Gemiddeld kost het een inbreker maar drie minuten om uw huis binnen te komen, waardevolle spullen mee te nemen en het hazenpad te kiezen.

 

Donkere dagen

De dagen worden weer korter en de nachten langer. Een goed moment om, als het donker wordt, eens kritisch naar uw woning te kijken aan de buitenzijde. Probeer eens met een inbrekersoog te kijken. Een inbreker 'klust' het liefst als niemand hem ziet. Dus in het donker, verscholen achter een struik. Kijkt u eens naar uw ramen en deuren in combinatie met de planten in uw tuin. Die ene struik is wel erg hard gegroeid, als er iemand bij de voordeur bezig is, staat hij dan in het donker en uit het zicht van de weg? Of is dat bij een raam het geval?

 

Verlichting

Zeker net zo belangrijk is de verlichting rondom uw huis. Zit uw voordeur onder een carport, dan is dat bij voorbaat al aantrekkelijk voor een inbreker. Niet te zien vanaf de weg en hij kan zich snel verschuilen achter de auto, die onder die carport staat. Dat geldt ook voor ramen aan de zijkant van een huis of aan de achterzijde. Ideale werkplekken voor een inbreker, omdat hij uit het zicht staat en vaak in het donker. Een hele simpele manier om de kans op inbraak op die plekken te verminderen, is het realiseren van goede verlichting. Dat kan een lamp zijn die constant brandt of een lamp met een bewegingssensor. Van belang is dat de verlichting er voor zorgt dat een eventuele inbreker niet zomaar zijn gang kan gaan en sneller ontdekt kan worden.

 

Oproep aan inwoners

Wilt u dat wij inbrekers pakken? Zorg er dan voor dat we hen op heterdaad kunnen betrappen. Vertrouwt u een situatie niet? Bel ons dan direct, ook als u twijfelt. Meld verdachte personen, vreemde auto’s of situaties direct bij de politie via 112.

Daarnaast kunt u preventieve maatregelen nemen, zoals het zorgen voor degelijk hang- en sluitwerk en de woning goed afgesloten achterlaten, als u weggaat. Voor tips en informatie over het offensief in de strijd tegen woninginbrekers, kunt u terecht op de speciale website www.samentegeninbrekers.nl. Of volg ons op Twitter: www.twitter.com/Tegeninbrekers. Ook op www.politiekeurmerkveiligwonen.nl vindt u preventietips.

 

Aangifte doen

Is er toch bij u ingebroken of is er een poging gedaan? Dan is het van belang dat u altijd aangifte doet. De politie kan dan een onderzoek instellen en gericht surveilleren. Ook kan met uw aangifte een aangehouden verdachte vervolgd worden. Uiteraard kunt u voor uw aangifte terecht op het politiebureau. Kijk voor aangiftemogelijkheden op www.politie.nl.

 

Melden!

Natuurlijk let de politie op vreemde en verdachte situaties in uw wijk. Daar kunnen wij úw ogen en oren goed bij gebruiken. Ziet u iets wat niet in de haak is... of lijkt? Meld dit direct bij de politie.

Melding doen van inbraak of verdachte situatie? Bel 112 bij heterdaad en 0900-8844 achteraf

 

 

 

KIENEN V.O.W.

 

WOENSDAG

14 november 2012

KANTINE SPORTPARK DE VONDERS

HOOFDPRIJS € 250,00

AANVANG 20.00 UUR

 

 

Actueel, grappig en scherpzinning

MiK Pieter Brueghel en De Blauwe Kei

bieden gratis cabaretworkshop aan

 

Meestal actueel, vaak grappig en altijd scherpzinnig; dat is cabaret! Logisch dus, dat deze theatervorm bij jong en oud razend populair is. Voorafgaande aan de voorronde van cabaretfestival Cameretten 2012, op 17 november te zien in het Veghelse theater De Blauwe Kei, biedt MiK Pieter Brueghel samen met het theater een gratis workshop cabaret & kleinkunst aan, verzorgd door cabaretière en MiK-docente Kiki Schippers.

 

Gratis workshop

Grappig zijn? Mag, maar niet nodig! Kunnen zingen? Hoeft niet per se! Wat echt nodig is om cabaret te maken is de drang om te ontdekken welk verhaal je te vertellen hebt. Tijdens een korte workshop vertelt Kiki Schippers over het inhoudelijk vormgeven van je verhaal, stemgebruik, podiumpresentatie en contact maken met het publiek. In korte oefeningen gaan de deelnemers ook zelf aan de slag. Na een bezoek aan ‘Cameretten 2012’ wordt met elkaar nog even nagepraat over ‘wat gezien’ en ‘hoe geïnspireerd’. Een avondvullende topavond!

 

Volledig avondprogramma

19.15-20.00 uur Workshop onder leiding van Kiki Schippers - Kleine Zaal van De Blauwe Kei

20.15 uur          Aanvang voorstelling ‘Cameretten 2012’ - Bierens Theaterzaal van De Blauwe Kei

Circa 22.30 uur Terugblik en nababbel met Kiki Schippers - Kleine Zaal van De Blauwe Kei

 

Deelname aan de workshop is gratis. Deelnemers betalen enkel de kosten van de voorstelling. Deze bedragen € 13,50. Aanmelden kan via MiK Pieter Brueghel  - www.pieterbrueghel.nl / 0413-365675.

 

Vervolgworkshop cabaret en kleinkunst

De cabaretsmaak te pakken? MiK Pieter Brueghel organiseert deze winter een korte workshop cabaret en kleinkunst voor deelnemers vanaf 16 jaar, verzorgd door Kiki Schippers. Een unieke gelegenheid om in vijf bijeenkomsten te ontdekken hoe actueel, grappig en scherpzinnig u nu eigenlijk bent!

Workshopdata:             Woensdagavond 12 en 19 december 2012 en 9, 16 en 23 januari 2013

Tijdstip:            20.00-22.00 uur

 

 

 

Vrijwilligers gezocht die ogen laten stralen!

 

Een kind positieve aandacht geven, een luisterend oor bieden, voorbeeldgedrag laten zien en samen lol maken. Dat zijn de taken van een vrijwilliger bij Maatjesproject Match van Stichting Oosterpoort. Op dit moment wachten er verschillende kinderen uit Veghel en omgeving op een maatje. Daarom is Match dringend op zoek naar enthousiaste mensen (18+), die het project willen komen versterken. Op maandag 5 november aanstaande houdt Match een informatiebijeenkomst, waarin het project van a tot z wordt toegelicht. De bijeenkomst vindt plaats bij het inlooppunt van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Uden, aan de Aldetiendstraat 23 in Uden. De start is om 19:30 uur, de bijeenkomst eindigt om 21:00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom!

 

Match koppelt een kind of jongere (6 t/m 16 jaar), die door omstandigheden behoefte heeft aan een steuntje in de rug, aan een volwassen vrijwilliger. Als koppel ondernemen zij wekelijks gezellige activiteiten. Samen poffertjes bakken bijvoorbeeld, knutselen, een potje kaarten of een boswandeling maken met de hond. De positieve exclusieve aandacht die een kind zo spelenderwijs krijgt, brengt veel teweeg; een vrolijke lach, nieuwe vaardigheden, meer openheid, ontspanning, een twinkeling in de ogen…

 

Een matchvrijwilliger staat er niet alleen voor. Match zorgt voor een zorgvuldige voorbereiding en professionele begeleiding gedurende de koppeling.

 

Match wordt uitgevoerd door Oosterpoort, instelling voor jeugd- en opvoedhulp, in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin in de regio. Meer informatie? Kijk op www.oosterpoort.org of bel (0412)-465300.  

 

 

 

BOODSCHAPPENPLUSBUS

 

Mensen van 55 jaar en ouder uit de gemeenten Uden en Veghel en uit Heeswijk, Dinther en Loosbroek worden op afspraak thuis opgehaald om met een groepje boodschappen te gaan doen. Na de boodschappen is er tijd voor een kopje koffie, waarna de deelnemers weer thuis worden afgezet. Vrijwilligers helpen de deelnemers bij het winkelen, als dat nodig is.

Hieronder het programma van november 2012. Elke maand is er een nieuw programma. Een vast onderdeel is het boodschappen doen op maandag en op donderdag.

 

BOODSCHAPPENPLUSBUS PROGRAMMA NOVEMBER 2012

do

1

  9.00 u 13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

vrij

2

13.30 u

uitstapje

Museum Brabant Goedgemutst, diner in Schijndel

ma

5

  9.00 u

13.00 u

 

Markt Uden

Winkelen bij de JUMBO op Drossaard, Uden

di

6

13.30 u

uitstapje

Live uitzending “Tijd voor Max” in Hilversum

wo

7

12.30 u

uitstapje

Bezoek Kamp Vught met pannenkoek in Dinther

do

8

  9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

vrij

9

10.00 u

uitstapje

Winkelen in Helftheuvel in ’s-Hertogenbosch

ma

12

13.00 u

 

Winkelen bij de JUMBO op Drossaard, Uden

di

13

10.00 u

uitstapje

Wijst- en Maashorstroute en Bomenpark Heesch

wo

14

10.00 u

uitstapje

Route door de Ooijpolder nabij Nijmegen

do

15

  9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

vrij

16

10.00 u

uitstapje

Winkelcentrum Woensel en Koffie & theeschenkerij

ma

19

  9.00 u

13.00 u

 

Markt Uden

Winkelen bij de JUMBO op Drossaard, Uden

di

20

10.00 u

18.15 u

uitstapje

Rondrit De Peel, lunch bij Herberg De Morgenstond

Alzheimercafé “Wat is dementie en diagnose”

wo

21

12.30 u

uitstapje

Bezoek aan Tingieterij met rondleiding

do

22

  9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

vrij

23

10.00 u

uitstapje

Kerstmarkt bij de Intratuin Veghel,

zo

25

13.00 u

uitstapje

Uden, concert “ Les Chanteurs Gregoriëns”

ma

26

13.00 u

 

Winkelen bij de JUMBO op Drossaard, Uden

di

27

  9.30 u

 

Diner in zorgcentrum in Ammerzoden

wo

28

10.00 u

uitstapje

Intratuin Nijmegen/Malden in kerstsfeer

do

29

  9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

vrij

30

  9.30 u

uitstapje

Mooie rondrit en diner in Maasduinen Staete

 

 

 

 

 Wilt u het nieuwste programma wel eens zien of meer weten?

Bel Vivaan, Ouderenwerk, tel. (0413) 36 73 09 op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur en vraag het programma aan. U kunt ook een e-mail sturen naar: bplusb@vivaan.nl of op de website www.vivaan.nl kijken.

 

Wilt u mee met de BoodschappenPlusBus?

Bel Vivaan ouderenwerk, tel. (0413) 36 73 09 om u aan te melden als lid van de BoodschappenPlusBus. U krijgt het programma dan thuisgestuurd. Daarna kunt u thuis op uw gemak in het programma uitzoeken op welke tijd u met de BoodschappenPlusbus mee wilt. Geef dat weer door en op de afgesproken tijd komt de bus voorrijden.

Voor het winkelen kunt u zich elke werkdag van 9.00 – 13.00 uur opgeven. Voor de uitstapjes van november kunt u op woensdagochtend 24 oktober bellen. Als het op die woensdagochtend niet lukt, kunt u zich ook daarna nog op werkdagen opgeven voor uitstapjes.