Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 22   2012-2013 > Dorpsnieuws  jaargang 22  nummer 06

Dorpsnieuws  jaargang 22  nummer 06


31 oktober 2012 - 6 november 2012

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl
Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 22 nr 06
KERKBERICHTEN

 

Vrijdag: 2 november 19.00 u. Allerzielenviering, deze wordt verzorgd door de Avondwake-werkgroep m.m.v. het Gemengd Koor

Tijdens deze viering worden alle overledenen van het afgelopen jaar persoonlijk herdacht.

Zondag: 4 november 9.30 u. Woord- en Communieviering (Vivace)

Wij gedenken in deze viering:

Mnd.ged. Mies en Anneke van Zoggel- van der Linden, zoon Hans en dochter Marion; Antoon en Nolda Pepers- van den Tillaart; Overl.oud. van Zutphen- van Asseldonk en overl.fam.leden; Mnd.ged. Truus van Boxmeer- van de Ven; Léon van Roessel (vanw.verjaardag); Overl.oud. van Eert- van Eijndhoven; Gerard Kremers; Riek van de Ven (nms.Kath.Bond.van Ouderen); Overl.fam. Coppens- van Asseldonk; Riek van Zutphen- Daniëls; Johan Versantvoort en zoon Rinie; Evert Bosch (vanw.verjaardag). Overl.oud. van Uden- van Stiphout en zoon Janus

Doop

11.00 u. Elze: dochter van Gerard en Anne Hooijmans- van der Heijden, in het bijzijn van de 1e Communiecantjes.

14.00 u. 60-jarige Huwelijksviering van  Karel en Anneke Bekkers- Bekkers  m.m.v. het Seniorenkoor

 

OPENBARE  VERGADERING  DORPSRAAD

 

Hiermee nodigen wij onze dorpsgenoten uit voor het bijwonen van de

OPENBARE VERGADERING  op woensdag 7 november a.s..

Aanvangstijd:  20.00 uur.

Locatie:  ontmoetingszaal dorpshuis Het Klooster.

 

De  AGENDA  ziet er als volgt uit:

 

1.  Opening bijeenkomst.

 

2.  Een terugblik:      

-middels de notulen van de openbare vergadering van 11 april jl.

-op activiteiten tijdens de afgelopen periode.

 

3.  Informatie over de ombuiging van de N279.

            Twee medewerkers van de provincie stellen ons op de hoogte

            va de laatste stand van zaken van de toekomstige ombuiging.

            Wat betekent dit voor ons dorp?

            Een toelichting op de rol van de dorpsraad bij deze ontwikkeling.

 

4.  Stand van zaken ontwikkeling “Edith-Stein-locatie

            Hierbij o.a. uitleg over de cpo-mogelijkheden. 

 

5.  Voorstel en initiatief “Goede-Doelen-Week” in 2013

            Een gebundelde goede-doelen-actie voor ons dorp.

            Toelichting door een lid van de werkgroep.

 

 

6.  Mededelingen (voor zover nog toe te voegen).

 

7.  Rondvraag  en  afsluiting.

 

Gelet op de toekomstige ontwikkelingen in en om ons dorp,

zien wij graag uw aanwezigheid, zodat onze achterban goed vertegenwoordigd

is met belangstellende dorpsgenoten.

Tot ziens op woensdagavond 7 november a.s. in ons dorpshuis.

 

Dorpsraad Zijtaart.

 

 

Prikpost in Zijtaart.

 

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Voor alle openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email: trombose@bernhoven.nl
 

 

Openingstijden Bibliotheekpunt Zijtaart in ‘Het Klooster’:

 

dinsdagmiddag 13.15 - 14.45 uur

dinsdagavond 18.00 - 19.00 uur

donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt       (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

Avond, nacht en het weekend    0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                  (0413) 35 22 23

Meldpunt Thuiszorg                    0900-8803

Vivaan, Ouderenwerk                (0413) 36 73 09

Centraal Alarmnummer              1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed  1 1 2

Politie direct                              0900 8844

Brandweer direct                       (073) 612 31 23

Ambulance direct                       (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                         14 - 0413

Gem. Veghel Storingsnummer    14 - 0413

Basisschool "Edith Stein"            (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                    (0413) 76 90 25

Dorpshuis Zijtaart                      (0413) 36 66 79

De Vonders (VOW)                  (0413) 35 03 77

 

Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart        0900 8844

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Te Koop: 2 zakken vol kinderkleding maat 92-122 €75,00 -.Poppenwagen  €20.00 – poppenwandelwagen € 15,00 – Babywipstoeltje €20,00 – Maxi-Cosi  €20,00. Alles in prima staat. Tel.: 06-12953265

                      

 

Openingstijden Bibliotheekpunt Zijtaart in ‘Het Klooster’:

 

dinsdagmiddag 13.15 - 14.45 uur

dinsdagavond 18.00 - 19.00 uur

donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur

 

Opening jeugdhonk BYTZ.

 

Op vrijdag 12 oktober jl. heeft de opening van het jeugdhonk van BYTZ plaatsgevonden. De jeugd was deze avond actief in het verkennen van het jeugdhonk. Samen gamen, spelletjes spelen, voetbal kijken, wiiën en/of gewoon lekker loungen op zitzakken of kussens is de jeugd goed bevallen. Dat was wel te merken aan de spontane reacties van de kinderen. Ook hebben zij op onze Facebook pagina een leuke reactie achtergelaten: “We vonden het super gaaf!! Bedankt voor de gezellige avond!”Van de ouders die een kijkje zijn komen nemen hebben we ook positieve reacties mogen ontvangen. Bedankt!

Kortom: een geslaagde avond.

 

Namens de organisatie van BYTZ.

(werkgroep van de EGZ)

 

 

 

Mee op de koffie in Zijtaart

 

Op maandag 5 november om 10.00 uur komt MEE in ’t Onderonsje in het Klooster in Zijtaart. Herman Vissers van MEE komt met de bezoekers praten over zijn werk. MEE is eigenlijk de perfecte organisatie voor mensen die niet goed weten waar ze met een bepaalde vraag moeten zijn. MEE informeert mensen, ondersteunt hen bij het maken van keuzes en wijst hen de weg. Ook ouderen kunnen bij MEE terecht als ze er zelf niet uitkomen.

Elke eerste maandag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur is er voor alle mensen van 55 jaar en ouder uit Zijtaart een Onderonsje. Zij kunnen daar terecht om met elkaar te praten over alledaagse onderwerpen, onder het genot van een kopje koffie. Er wordt vrijwel altijd iemand uitgenodigd, die met de aanwezigen komt praten over zijn werk of zijn hobby. De leiding is in handen van enkele Zijtaartse vrijwilligers die als gastheer of –vrouw optreden en de gesprekken in goede banen leiden als dat nodig is. De toegang is gratis, de consumpties moeten betaald worden.

 

 

KBO

 

AGENDA:

Maandag 5 november 10.00 uur: Onderonsje

Maandag 5 november 13.30 uur: Kaarten

Dinsdag 6 november 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 6 november 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 6 november 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 6 november 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 7 november 13.30 uur: Kienen

Donderdag 8 november 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 8 november 13.00 uur: Competitie biljarten

Donderdag 8 november 13.30 uur: Kaarten

Vrijdag 9 november 13.30 uur: Bridgen

 

KAARTEN:

Uitslagen van de kaartmiddag op donderdag 25 okt. 2012:

 

Jokeren:           1.Lies v.Zutphen                      149 pnt.

Rikken:             1.Tiny v.Kasteren                       71 pnt.

                        2.Riek v.Asseldonk                     61 pnt.

Poedelprijs:       Harry v.Zutphen                      - 94 pnt.

 

Biljarten

 

Onderlinge competitie 25-10-2012

Jan v.d.Oever            18   17   - Johan v.Zutphen      22 15

Wim Kremers            28   27   - Piet v.d.Tillaart       38 33

Willy v.d.Berkmortel   24   25   - Rien Kemps            37 30

Jos Claassen              22   20   - Piet v.d.Hurk          39 32

Rien v.Tiel                 26   42   - Tonnie v.Uden        32 29

Jan v.Uden                19   22   - Piet v.d.Tillaart       38 27

Wim Kremers            28   23   - Martien v.Zutphen   15 11

Willy Henst                30   30   - Cor Coppens           20 18

Willy Henst                30   25   - Jos Claassen           22 16

Tonnie v.Uden           32   38   - Wim vdSanden        54 42

Cor v.Zutphen            63   56   - Jan v.d.Oever         18 16

Jan v.Uden                19   15   - Grard v.Eert           18 10

 

 

Bridge ZBC’01 22 oktober 2012

 

Lijn A

1       Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk        63,89

2       Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk            60,76

3       Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt    60,07

4       Jan Rijkers & Toos v. Berlo                      57,64

5       Piet Thijssens & Riek Rijkers                    52,43

6       Mari v.d. Steen & Piet v. Schayk              51,39

7       Ria Veldhuis & Jack Sebrechts                 50,69

8       Cees v. Hout & Jo Verhoeven                  48,96

9       Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels               48,61

10      Bert Kanters & Diny Kanters                   47,92

11      Mien v. Berkel & Mien Verhoeven           43,06

12      Cor Mollen & Marietje Mollen                  39,58

13      Harrie vd Wijgert & Marietje vd Wijgert    37,85

14      Henk v.d. Linden & Mien Vissers             37,15

 

Lijn B

1    Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel        59,58

2    Riet v. Hout & Corry Kastelijn                  58,33

3    Mieke Toebast & Toos Vissers                 56,67

4    Noud v. Zutven & Toos v. Zutven             56,25

5    Joke Petit & Maria Rijken                         54,17

6    Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo                50,83

7    Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk           49,17

8    Hein de Wit & Jo de Wit                          47,92

9    Tonny Rijkers & Mien Vermeulen             47,50

10   Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers       43,33

11   Piet Reijbroek & Toos Reijbroek               39,58

12   Cor v.d. Berg & Nellie v.d. Berg               36,67

 

Bridge KBO 26 okt 2012

Lijn A

1       Pieter v. Geffen & Tonnie Kivits                  64,24

2       Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk           60,07

3       Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen                  55,90

4       Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo                   53,82

5       Mien Verhoeven & Mien Vissers                 52,78

6       Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk            52,08

7       Cor Mollen & Marietje Mollen                     51,39

8       Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen                 49,31

9       Cor v.d. Berg & Jan Rijkers                         48,96

10      Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout             46,88

11      Bert Kanters & Diny Kanters                      45,49

12      Maria Rijken & Riet Koevoets                     44,10

(13)   Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven         37,50

(13)   Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert   37,50

Lijn B

1       Cees v. Hout & Riet v. Hout                        67,19

2       Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt       56,77

3       Bert v. Helvoort & Anny v.d. Hurk              56,25

4       Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen                   53,65

5       Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt                   52,08

6       Annie v. Berkmortel & Harry v Boxmeer     46,88

7       Mieke Toebast & Riek Vervoort                  45,83

8       Pieta Verbakel & Martien v Cleef                43,75

9       Jo Verhoeven & Tonny Rijkers                    42,71

10      Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer           34,90

 

 

 

 

Eerste vrijdagavond in november spellenavond in “Het Klooster”

 

Op 2 november,  vanaf 19.00 uur staan de deuren weer open voor de liefhebbers van gezelschapsspellen. In de gezellige ontmoetingszaal van ons dorpshuis is iedereen welkom die een avond wil  spelen of wil kennismaken met nieuwe en/of oude spellen. Voor slechts € 3,- entree (inclusief een consumptie) schaft u zich toegang tot meer dan 30 tafelgezelschapsspellen!

Kolonisten van Catan
Deze avond wordt het al veel gespeelde en leuke spel “Kolonisten”  in de schijnwerpers gezet, niet alleen de oer-versie van de “Kolonisten van Catan”, maar ook de vele variaties en uitbreidingen. Elk spel biedt eigen mogelijkheden, maar de basis blijft toch het bedenken van een goede strategie om  de beste kolonist te worden.

In hoofdzaak komt het spel neer op het verzamelen van diverse materialen om daarmee te bouwen en te (onder)handelen. Door goede timing, inschatting en organisatie zal het lukken om het doel: het maken van een welvarende kolonie, te bereiken. De factor geluk speelt natuurlijk ook een rol. Het kan zomaar zijn dat een woeste struikrover, een piraat of zelfs een sabeltandtijger er met jouw buit vandoor wil gaan. Door behendig gevaren te ontwijken ga je het redden en wordt je de winnaar van het spel.

Fraaie uitbreidingen en variaties komen ook aan bod: De kolonisten van de pre-historie, historische scenario’s als Cheops, Alexander de Grote en “De grote Muur”  om maar enkele te noemen. Later kan een spel als “De val van Rome” gespeeld worden indien men over voldoende vaardigheden beschikt.

Jeugdspeelmiddag
Reserveer alvast vrijdagmiddag 4 januari 2013! Vanaf half twee tot vier uur kun je in ons dorpshuis komen spelen! Onder deskundige leiding worden tal van spellen voor de jeugd gespeeld (van 6 jaar tot 13 jaar.)  De commissie “Zes!” van EGZ gaat dat voor jullie organiseren. Dat wordt een heel leerzame, maar vooral gezellige middag.

Meer hierover in….december!

 

PUZZEL mee en win een vrijkaartje!

Hieronder ziet u een afbeelding. Daarop ziet u een klein gedeelte van een doos van een bordspel. Weet u van welk bordspel ? Geef het voor 27 november door via spellen@zijtaart.nl en maak kans op twee vrijkaartjes voor de gezelschapsspellen-avond in dorpshuis ‘Het klooster’ in Zijtaart. Deze avond is op iedere eerste vrijdag van de maand!

Vergeet niet uw naam, adres en woonplaats te vermelden!

 

Werkgroep “Zes! “ van EGZ.

 

 

 

JEUGDPRONKZITTING

ZATERDAG 10 NOVEMBER 2012

 

Wie worden de nieuwe jeugdheersers van Reigerland?

Iedereen is vanaf 13.15 uur van harte welkom om de kandidaten aan te moedigen op deze spannende middag. De bekendmaking van de nieuwe adjudanten, nar en raad van 11. Ook nemen we afscheid van jeugdprins Jonas en jeugdprinses Marloes en hun gevolg. TNT is aanwezig en de dansmariekens zullen hun nieuwe dans laten zien!

 

Jeugdcommissie C.V. De Reigers

 

JUMBO Muziekfestival om de “Albert van Zutphen wisseltrofee”

 

 

Op zaterdag 3 en zondag 4 november zal in Zijtaart het jaarlijkse Jumbo Muziekfestival voor slagwerkgroepen, fanfares en harmonieën van de Vereniging voor Muziekgezelschappen Kring Veghel plaatsvinden. Dit jaar zullentijdens dit festival, georganiseerd door een commissie uit de aangesloten muziekverenigingen, acht slagwerkgroepen en tien orkesten hun muzikale prestaties laten horen.

Het Kringfestival wordt voor de 28ste keer gehouden en voor de 10e keer als JUMBO Muziekfestival. De inzet van het weekend is de “Albert van Zutphen – wisseltrofee”. De grote animator en initiatiefnemer voor dit festival, Albert van Zutphen,  is helaas afgelopen mei overleden. Op zaterdag gaat deze wisseltrofee uitgereikt worden aan de best spelende slagwerkgroep en op zondag aan het best spelende harmonie – of fanfareorkest. Plezier in de muziek voor de deelnemers en het publiek staat echter tijdens dit festival voorop. Het Klooster in Zijtaart vormt voor de tweede achtereenvolgende keer de mooie locatie voor het JUMBO Muziekfestival. Het programma start op zaterdagmiddag 3 november om 12.45 uur wanneer slagwerkgroep St Cecilia uit Volkel het festival opent. Gedurende de dag krijgt het publiek een afwisselend programma van slagwerkgroepen voorgeschoteld. Het laatste optreden op zaterdag vindt plaats om 19.00 uur door slagwerkgroep St Cecilia uit Zijtaart, waarna om 20.00 uur de prijsuitreiking zal plaatsvinden.

De overige deelnemende slagwerkgroepen op zaterdag zijn De Notenkrakers uit Vorstenbosch, E.M.M. uit Boekel, De Echo de Bergen uit Eerde, Sint Servaes uit Dinther, Sint Willibrord uit Heeswijk en O.B.K. uit Erp.

Het Festival gaat verder op zondag 4 november. Om 11.30 uur start het programma met fanfare Echo de Peel uit Venhorst. Verder treden de volgende muziekverenigingen op: Frisselstein Veghel, De Notenkrakers Vorstenbosch,  St Cecilia Volkel, St Servaes Dinther, De Eendracht Uden, St Willibrord Heeswijk, OBK Erp en Harmonie Nijnsel, waarna als laatste het fanfareorkest St Cecilia Zijtaart met hun optreden om 19.45 uur het programma zal beëindigen. De prijsuitreiking op zondag vindt om 20.45 uur plaats. Het programma is in detail beschikbaar op onze nieuwe website : www.muziekkringveghel.nl

Zowel bij de slagwerkers als bij de orkesten zijn de deelnemers ingedeeld in 3 niveau – groepen. Voor elke groep is er een 1e prijs en voor de beste slagwerkgroep en het beste orkest is er de “Albert van Zutphen – wisseltrofee” te behalen. Voor beide dagen is de beoordeling in handen van een vakkundige jury. Voor de slagwerkgroepen zal op zaterdag Jos Stoffels en Jo Zinzen jureren. De jury voor de HAFA orkesten op zondag bestaatuit Rob Goorhuis en Jan van der Roost.

Het beloofteen mooi programma te worden. Veel verenigingen brengen muziek die bij een breed publiek goed in het gehoor zal liggen, terwijl  enkele orkesten het als een try-out gebruiken voor deelname aan een bondsconcours later in de maand.

Het Jumbo Muziekweekend is dankzij de hoofdsponsor JUMBO-Supermarkten gedurende beide dagen gratis toegankelijk. Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen kijken en luisteren naar de optredens van bijna 1000 deelnemers tijdens dit muziekspektakel in het mooi gerestaureerde Klooster te Zijtaart (Pastoor Clercxstraat 50).

 

 

Solistenconcours voor alle muzikanten van Zijtaart

 

Jaarlijks organiseert fanfare St. Cecilia een solistenconcours voor alle leden van de vereniging. Tijdens deze dag verschijnen vrijwel alle muzikanten alleen of met een groep op het podium om te strijden voor de eerste plaats. Alle optredens worden beoordeeld door een jury die aan het einde van de dag de winnaar bekend maakt.

Dit jaar vindt het solistenconcours plaats op zondag 9 december 2012. Net zoals vorig jaar kunnen er ook weer muzikanten uit Zijtaart deelnemen aan het solistenconcours die geen lid zijn van St. Cecilia. Dit geeft een prachtige mogelijkheid om je muzikale talent aan een breed publiek te laten horen en je te laten beoordelen door de deskundige jury. Om deel te kunnen nemen, moet je in Zijtaart wonen, muziekles volgen en over een eigen instrument beschikken. Tevens moet het uit te voeren nummer door de jury te beoordelen zijn.

Lijkt het je leuk om je muzikale talent aan alle inwoners van Zijtaart te laten horen?

Geef je dan op door een mail te sturen met je naam en adres, naam van het te spelen stuk en het soort instrument dat je speelt naar ankevanasseldonk@hotmail.com

Je wordt dan automatisch ingedeeld.

Tot dan!

 

 

 

Jumbo Muziek Festival op 3 en 4 november in Zijtaart.

 

Op zaterdag 3 en zondag 4 november is het Jumbo Muziek Festival In Dorpshuis Het Klooster in Zijtaart. Omdat fanfare Sint Cecilia dit jaar 110 jaar bestaat wordt het festival georganiseerd door Zijtaart. Hiervoor zijn in het weekend van 3 en 4 november maar liefst 70 vrijwilligers actief!

Op zaterdag treden 8 slagwerkgroepen op die worden beoordeeld door een jury. De slagwerkgroepen zijn ingedeeld in 3 categorieën. Per categorie is een 1e prijs te winnen. De optredens op zaterdag beginnen om 12.45 uur. Zijtaart treedt als laatste op om 19.00 uur waarna meteen de prijsuitreiking is. De slagwerkgroepen worden gejureerd door Jos Stoffels en Jo Zinzen.

Op zondag treden 10 fanfares en harmonieën op. Ook zij zijn ingedeeld in 3 categorieën waarin een prijs is te verdienen. De fanfares en harmonieën worden door Rob Goorhuis en Jan van der Roost beoordeeld. Het eerste optreden is om 11.30 uur en het laatste optreden is van fanfare Sint Cecilia om 19.45 uur. Aansluitend is de prijsuitreiking.

Op zowel zaterdag als zondag is voor het best presterende korps een wisselbeker te winnen. Ter nagedachtenis aan Albert van Zutphen, medeoprichter en voorzitter van de Kring, is met ingang van 2012 de wisselbeker omgedoopt in de Albert van Zutphen Trofee.

Wij nodigen u uit om te komen kijken en luisteren naar het Jumbo Muziekfestival in Dorpshuis Het Klooster. De entree is beide dagen gratis.

 

 

LANGSTE RIJ SITE NU ONLINE

 

Vorige week is de eerste versie van de website van de wereldrecordpoging langste rij bromfietsen 2013 online gegaan. Hoewel de site nog niet compleet is, kunt u als inwoner van Zijtaart al wel een prima indruk krijgen van het grootste bromfietsfeest van de Benelux dat op zondag 18 augustus volgend jaar in ons dorp zal worden georganiseerd door de Bromvliegers. Neem eens een kijkje op www.jumbolangsterij.nl en ontdek wat er zoal te doen is op deze dag.

SPONSORING

Op de site staan ook al de eerste sponsoren van het evenement vermeld. De organisatie is nog op zoek naar diverse sponsoren om de begroting rond te krijgen, want het evenement is gratis toegankelijk. Wilt u met uw bedrijf dit mooie initiatief steunen, met daarin opgenomen de wereldrecordpoging langste rij trapskelters voor kinderen uit Zijtaart en omgeving? Vraag dan bij Franc Kleijngeld om een sponsorinfopakket of stuur een mailtje naar de organisatie via hansvaneck@onsmail.nl

 

 

Carnavalskrant 2013

 

De klok is weer een uur terug gezet en wij zijn weer van start gegaan met het maken van de carnavalskrant 2013!

Met een aantal personen zijn we al weer een indeling aan het maken, leuke foto’s aan het zoeken van het afgelopen jaar en teksten verzamelen die de krant weer maken tot een gezellige carnavaleske krant!

Ook weer een verzoek aan jullie, verenigingen, vriendengroepen en iedereen die iets met carnaval te maken heeft, om ons te helpen hierbij.

Hebben jullie leuke teksten, moppen, anekdotes, stuur ze dan naar ons door!

Graag mailen naar: krant@cvdereigers.nl

 

Ook komen onze leden weer rond voor de advertenties Dankzij de steun van onze adverteerders is het voor ons mogelijk om een krant te maken! Nieuwe adverteerders zijn ook altijd welkom, mocht je interesse hebben mail ons voor verdere informatie!

 

Bedankt voor jullie medewerking!

 

De krantencommissie

 

SPORTAGENDA

 

V.O.W. jeugd 3 nov 2012

VOW A1            thuis   Blauw Geel'38/JUMBO A3      14:30u

VOW B1            thuis   Sparta'25 B2                              13:30u

VOW C1            uit       Avanti'31 C2                             13:00u

VOW D1            thuis   Blauw Geel'38/JUMBO D5      11:30u

VOW E1             thuis   Avanti'31 E2                              9:30u

VOW E2             thuis   MVC E2G                                   9:30u

VOW E3             uit       Gemert E9                                  9:15u

VOW F1             thuis   Erp F2                                         10:30u

VOW F2             uit       Blauw Geel'38/JUMBO F5       10:15u

VOW F3             thuis   Mariahout F4G                         10:30u

VOW F4             thuis   VOW F4 trainen                       10:00u

VOW MA1        thuis   NLC'03 MA1                             14:30u

VOW MC1        thuis   TOP MC1                                  13:00u

VOW MC2        uit       DAW MC1                                13:00u

VOW ME1         uit       Ulysses ME1                            9:00u

V.O.W. Senioren  3 nov 2012

VOW            thuis  Bl. Geel Jumbo B             15.00u

V.O.W. Senioren  4 nov 2012

VOW H1       uit      Avesteyn 1                        14.30u

VOW H3       thuis  Schijndel/V 10                  11.00u

VOW H4       uit      UDI'19/Beter Bed 13         10.00u

VOW VR1    thuis  Ollandia VR1                   12.00u

VOW VR2    thuis  Handel VR1                     10.00u

 

SPORTUITSLAGEN

 

V.O.W. Jeugd 27 okt 012

VOW A1         Gemert A3       9-0

VOW B1         Boekel Sport B2           3-7

VOW C1         Blauw Geel'38/JUMBO C4       6-1

VOW D1         Boskant D1      5-3

VOW E1          Venhorst E1     2-10

VOW E2          Bavos E2         3-2

VOW E3          RKVV Keldonk E1G    0-9

VOW F1          Mariahout F1G 4-1

VOW F2          WEC F2G        3-3

VOW F3          Gemert F13      2-1

VOW F4          VOW F4 trainen           x-x

VOW MA1      WHV MA1      5-1

VOW MC1      Sparta'25 MC1 5-1

VOW MC2      EVVC MC1     2-1

VOW ME1      Blauw Geel'38/JUMBO ME1    0-10

VOW senioren 27 nov 2012

VOW   Handel VOW   0 – 1

 

VOW senioren 28 nov 2012

VOW H1         Handel 1          1 – 6

VOW H2         FC Schadewijk 2          3 – 6

VOW H3         Erp 9                5 – 0

VOW H4         Volkel 6           2 – 4

VOW VR1       Prinses Irene VR2        1 - 6

VOW VR2       Vorstenbossche Boys VR1       0 – 5

 

 

 

Nieuws van de optochtcommissie.

 

Hallo Reigers en Reigerinnen,

 

Over anderhalve week, op 9 november wordt de nieuwe Prins onthuld!

Dat luidt het begin van het carnavalsseizoen in. Velen gaan dan met behulp van het prinsen motto, nadenken met welke creatie ze tijdens de optocht van 2013 voor de dag kunnen komen.

 

Het is als optochtcommissie prettig om te kunnen vertrouwen op een groot aantal enthousiaste en fanatieke wagenbouwers in ons eigen dorp die prachtige praalwagens bouwen. We weten dat een aantal groepen weken geleden al begonnen zijn met het verzinnen en bouwen van hun creatie.

We hopen dat alle groepen die de carnavalswagens gaan bouwen of loopgroepen maken weer bij hun vertrouwde bouwlocatie van harte welkom zijn. We weten dat het aantal locaties aan het afnemen is en we hebben dit punt aangegeven tijdens het overleg met de gemeente in september. In Veghel heeft de gemeente vorig jaar al een oude manage beschikbaar gesteld om het bouwplaatstekort op te kunnen vangen. We hebben gevraagd of dit in Zijtaart ook mogelijk is en wachten nog op een antwoord

De andere deelnemers; loopgroepen en individuele of duo’s gaan na 11-11 pas nadenken over een mooie creatie. De ideeën en creaties lopen altijd sterk uiteen. Het actuele nieuws wordt er vaak bij gebruikt. Maar het kunnen ook heel ludieke verzinsels (la-la-lahaa) zijn of zelfs met een bepaalde politieke boodschap. Als je de oude optochten bekijkt zie je bv. veel onderwerpen over boeren. Wordt nu misschien Rutte met al zijn bezuinigingen op de hak genomen?

 

Graag willen wij iedereen heel veel bouwplezier toewensen in de komende maanden. De optocht is vroeg dit jaar (9 februari). Zorg dat je op tijd begint. Het is al weer bijna oud op nieuw!

 

Laat de kou je niet ontmoedigen maar kijk vooral uit naar de vele gezellige momenten die je beleeft tijdens het bouwen van een carnavalswagen of tijdens het creëren van een leuk idee voor individu, duo of loopgroep.

Wij hopen altijd voor het publiek dat zij, net als andere jaren, weer een prachtige optocht mogen bewonderen. We hebben nog altijd de mooiste optocht uit de regio en dat willen we zo houden!

 

De Carnavalsgroeten van de Optochtcommissie Zijtaart.

 

 

Nieuws van de Prinsencommissie

 

Reigers en Reigerinnen,

 

Nog even en ik, “jullie nieuwe Prins”, mag mij aan u voor gaan stellen.

Na maanden lang gedrild te zijn door de Secret Service denk ik dat ik klaar ben voor mijn taak: regeren over Reigerland. Gelukkig hoef ik dat niet alleen, ik word bijgestaan door een Adjudant die veel in zijn mars heeft. Prins Peer d’n Urste heeft voor mij de lat wel erg hoog gelegd, maar ik ga dit duel toch aan. Wat ik begrepen heb is dat deze demarrage begint op 9-11 en dan een heel jaar duurt. Volgens Prins Peer blaas ik dan wel een toontje lager, maar we zien het wel.

Als laatste wil ik de familie Weetering nog veel sterkte wensen met hun hobby, maar let wel op: “een schot op goal is niet altijd een doelpunt!!”.

Kortom “Wij geloven er in

Groeten, de nieuwe Prins

 

 

 

Is het dat allemaal waard?

Al vaker heb ik mijn mening gegeven over de negatieve gevolgen van scheiden (zowel voor de kinderen als voor de partners zelf). Ik las van de week dat de gevolgen van scheiden nog ingrijpender kunnen zijn dan van het overlijden van deze partner.

Eerst zijn er de ruzies die voor iedereen erg vervelend zijn. Er moet een verdeling plaatsvinden van allerlei belangrijke dingen. Allereerst: de kinderen. Veel ouders gaan ervan uit dat de kinderen zelf moeten kunnen kiezen. Maar met die keuze breng je hen in een loyaliteitsconflict!

Daarom moet je als ex-partners heel volwassen met elkaar kunnen praten over de belangen van de kinderen. Niet alleen bij wie de kinderen zullen verblijven, door wie beslissingen genomen worden over het volgen van opleidingen van de kinderen, het apart wonen etc. zijn aan de orde. Het gedwongen worden tot een van een of beide partners is ook niet prettig. Bij een eigen woning moet het huis bijna altijd verkocht worden. Als dit niet het geval is, kan een van beide de ander uitkopen maar dat betekent dat hij/zij alleen voor de lasten moet opdraaien: ook niet niks! Dan is er het hete hangijzer van de alimentatie voor de kinderen. Zelfs als dat goed geregeld is, blijken er achteraf nogal eens misverstanden te ontstaan. Het kind zit op muziekles en wil nu ook bij een sportvereniging. De muziekles wordt door moeder betaald. Zij eist dat vader de sport betaalt. Of de kinderen krijgen volgens vader expres slechte kleren mee naar de weekends bij vader.

Je kunt elkaar zo veel pesten als je wilt. Ik heb er vele gezien en zie ze nog dagelijks in mijn praktijk. En vaak hoor ik ook dat mensen achteraf zeggen: zo slecht was ons huwelijk niet. Misschien hadden we toch meer ons best moeten doen. Ik ben het hier hartgrondig mee eens. Als het ècht niet langer gaat, is scheiden een oplossing voor het probleem van met elkaar moeten samen leven. Dat lijkt dan een hele opluchting maar de communicatie verbetert meestal niet door een scheiding, integendeel, die wordt doorgaans slechter. Boosheid leidt er soms toe dat mensen elkaar vreselijk gaan dwars zitten. Een goed bedoelde opmerking of goed bedoeld gedrag kan totaal verkeerd worden opgevat of uitgelegd, omdat men nu eenmaal een verkeerd beeld van de ex-partner heeft. Niemand kan dan nog ooit iets goed doen, alles wordt in het negatieve getrokken.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2,

5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

 

 

Welkom op de Dag van de Mantelzorg op 10 november 2012.

 

Op zaterdagmiddag 10 november organiseert De Mantelzorgwinkel voor de vierde keer de Dag van de Mantelzorg. Op deze dag worden de mantelzorgers uit de gemeenten Boekel, Landerd, Uden en Veghel in het zonnetje gezet omdat zij geheel belangeloos zorgen voor een naaste die ziek, gehandicapt of op leeftijd is.

Deze middag bent u als mantelzorger welkom van 14.00 uur tot 17.00 uur bij partycentrum Nia Domo, Sint Agathaplein 6 in Boekel.

 

Wethouder Henri Willems opent de feestelijke middag waarna het programma start. Deze dag wordt mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers en sponsors uit Boekel en de regio: U kunt deelnemen aan diverse creatieve en actieve workshops en ontspannende activiteiten. En als afsluiting verzorgt popkoor Sprightly een swingend optreden, onder het genot van een hapje en een drankje.

Tijdens deze middag krijgen de gasten de Mantelzorgpas en de bijbehorende Mantelzorgmap uitgereikt. Elke mantelzorger kent de vraag wat er gaat gebeuren met hun naaste als zij zelf uitvallen. In samenwerking met Pantein en Brabantzorg heeft De Mantelzorgwinkel ondersteuning geregeld voor deze situatie. Tijdens deze middag wordt hier uitleg over gegeven.

Bent u mantelzorger en wilt u graag komen, meldt u zich vóór 5 november aan bij De Mantelzorgwinkel via telefoonnummer 0413-334780 of info@demantelzorgwinkel.nl.

 

 

Alzheimer Nederland Uden-Veghel viert 20-jarig jubileum

 

Alzheimer Nederland Afdeling Uden-Veghel bestaat 20 jaar. De afdeling viert het jubileum op vrijdag 30 november met een symposium voor genodigden. Tijdens het Alzheimer Café van 18 december wordt eveneens stilgestaan bij de mijlpaal.

Dr. L. Bozon, radioloog in het toenmalige ziekenhuis Sint Josef, nam in 1992 het initiatief tot oprichting van een plaatselijke Alzheimervereniging. Dit gebeurde vanuit zijn hoedanigheid als voorzitter van de Rotary. Daar was (en is) het gebruikelijk dat  de voorzitter zich enkele doelen stelt met een sociaal-maatschappelijk karakter.  Bozon koos voor de oprichting van de Alzheimervereniging  omdat zijn moeder  - toen hijzelf 19 jaar oud was – overleed aan de ziekte van Pick (fronto temporale dementie). Ook andere familieleden kregen te maken met de ziekte. Dit gegeven bepaalde in sterke mate zijn jeugd en latere beroepskeuze. Bij de oprichting van de vereniging  wist Bozon zich gesteund door collega-Rotaryleden Gerard Franssen en Joseph van Kalmthout, die de functies van resp. penningmeester en voorzitter voor hun rekening namen. Afdeling Uden-Veghel heeft tot op de dag van vandaag goede contacten met de plaatselijke Rotary.

 

Actief

Het initiatief van de Rotary wierp haar vruchten af. Gedurende haar 20-jarige bestaan wist de afdeling uit te groeien tot één van de actiefste in Nederland. Met de hulp van veel vrijwilligers wordt voorlichting gegeven over dementie. Dat gebeurt onder meer in de populaire Alzheimer Cafés en bij allerlei groeperingen, zoals senioren, vrouwenbonden, opleidingen en aan vrijwilligers in de diverse verzorgingshuizen. Er is lotgenotencontact via ‘Sportief bewegen’ en in de  ‘Creatieve werkplaats’.  De afdeling geldt als dé belangenbehartiger van mensen met (of een vermoeden van) dementie en hun naasten. Zij werkt hierin samen met onder meer zorgverzekeraars, regiogemeenten en welzijnszorgorganisaties.

De afdeling viert het jubileum op 30 november met een feestelijk symposium, waarbij diverse sprekers -  ieder vanuit hun eigen expertise - vertellen over de ontwikkelingen in de afgelopen jaren, de activiteiten,  en de positie en rol van afdeling Uden-Veghel. De middag wordt geopend met een welkomstwoord van Ina Adema, burgemeester van de gemeente Veghel. Vervolgens houdt  vicevoorzitter  José de Boer een uiteenzetting getiteld ‘Afdeling in beweging’. Pianist Frits Weber zorgt voor muzikale opluistering.

 

 

 

Jarig Canta Libre start cadeaubonnen-actie ten bate van jubileumconcert

op 10 november

 

Kamerkoor Canta Libre bestaat dit jaar 35 jaar. Om dat te vieren geeft het koor op 10 november zijn tweede jubileumconcert van dit jaar om 20:30 u. in de Lambertuskerk in Veghel. Het koor wordt daarbij begeleid door een strijkersensemble en een kistorgel. Op het programma staan liederen uit  de barok en de romantiek; zo’n beetje de hoogtepunten van de zangtoonkunst. Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven het concert bij te wonen en de toegangsprijs redelijk te houden (15 euro/KBO 10 euro), is het koor begonnen met een cadeaubonnen-actie: op de website staan een aantal diensten en producten van en door de koorleden zelf aangeboden, zoals een heerlijke taart of een tekening van uw kleinkind, taalles of een viergangen dinertje. Er kan zo’n bon gekocht worden die tegen de dienst of het product ingeruild kan worden; deze actie ondersteunt het koor financieel en moreel in een tijd dat subsidies zijn stopgezet en repetitieruimte is opgezegd door de gemeente.

Jubileumconcert Canta Libre 10 november 20:30 Lambertuskerk Veghel o.l.v. Norbert Bartelsman

Cadeaubonnenactie: www.cantalibre.nl  Hier kunt u zich ook melden als u een ruimte heeft voor de repetities op maandagavond

 

 

 

GEBRUIK JE HANDEN EENS!

 

Een kennismaking met verschillende kunstdisciplines

voor jongeren tussen 11 - 16 jaar.

 

Pieter Brueghel, MiK en Vivaan bieden voor het 5e  jaar een afwisselend en boeiend programma aan om eens met kunst en cultuur in aanraking te komen voor jongeren tussen 11 en 16 jaar. We bieden een viertal technieken aan in de vorm van workshops.

 

Deze tweede workshop is Pimp your Jeans. Ben je je oude spijkerbroek beu, maar heb je geen geld voor een nieuwe?

Geef je spijkerbroek een nieuwe look door hem eens lekker toe te takelen in de ateliers van Pieter Brueghel.

 Knip, bleek, slijt en voorzie van gaten en kleuren of maak kleine versieringen en jij loopt binnenkort in je eigen originele jeans!

 

Datum:            Woensdag 7 en 14 november

Tijd:                16.00 uur - 17.00  uur

Locatie:           Pieter Brueghel, Middegaal 23-25, Veghel

Kosten:           € 2,- per bijeenkomst

Breng je eigen spijkerbroek mee!

 

Inschrijven kan bij Mieke Volk-Pepers van Stichting Vivaan Veghel, via

0413-340842, 06-14342435 of mieke.pepers@vivaan.nl

 

 

De kunstenaar inspireert…

Nieuwe workshops

van beeldhouwer Jos Willems

Inspireren en motiveren. Dat is de belangrijkste taak van de ervaren en bezielde kunstenaars/docenten die werkzaam zijn bij MiK Pieter Brueghel. Beeldhouwer Jos Willems is een van hen. “Mijn inspiratie begon ooit bij een enorme verwondering over de schepping. Vervolgens heb ik zelf geleerd om te ‘scheppen’ en nu neem ik mijn cursisten mee op ontdekkingstocht.”

 

Jos Willems start in november met twee nieuwe, korte cursussen bij MiK Pieter Brueghel in Veghel.

 

Van wasmodel naar bronsgietsel

Na het vervaardigen van een figuratief beeld in was, wordt dit afgevormd in een gietmassa van gips en gravel. Na het bakken wordt de was uit het werk gestookt, zodat er ruimte ontstaat voor het gesmolten brons.

Aanvang: dinsdag 6 november – 8 bijeenkomsten van 19.30-22.30 uur – beginners en gevorderden

 

Het betonnen tuinbeeld

Een persoonlijk, zelfgemaakt beeld tussen het groen geeft een unieke sfeer aan een tuin. Na het boetseren van een beeld in klei wordt er een mal in gips van gemaakt, waarmee in cement het beeld wordt afgegoten. Een echte blikvanger!

Aanvang: woensdag 7 november – 6 bijeenkomsten van 9.00-12.00 uur – beginners en gevorderden

 

Jos Willems verzorgt bij MiK Pieter Brueghel ook een jaarcursus beeldhouwen en boetseren. De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats op woensdagochtend. Het is mogelijk om een aantal proeflessen te volgen. Neem hiervoor contact op met MiK Pieter Brueghel via 0413-365675 of www.pieterbrueghel.nl

 

 

 

Zonnige herfstmuziek bij De Compagnie

 

De folk formatie Autumn Sun treedt op in het Kunst & Cultuurcafé van De Compagnie op zondagmiddag 4 november.  De band rond singer/songwriter Martijn Kuijten brengt al sinds 2003 rijk gearrangeerde, zwierige folk-pop Het optreden aan de Noordkade begint om 15.00 uur, zaal open om 14.00 uur.  De toegang tot het concert is gratis.

 

Met duidelijke roots in de folkmuziek zijn invloeden van Nick Drake tot Damien Rice, van Bob Dylan tot Ryan Adams te horen. Akoestische gitaar, contrabas, cello, viool, en een uitgeklede percussieset, aangevuld met tweestemmige zangpartijen vormen de ingrediënten voor dit verrassende viertal. Ingetogen liedjes, vertolkt door Martijn Kuijten en aangevuld met de mooi fragiel klinkende stem van Laury Achten worden afgewisseld met meer up-tempo songs, welke alles behalve voorspelbaar en mainstream klinken (soms met een verrassende gastmuzikant).  In het voorjaar van 2012 hebben zij met de hulp van Ankie Keultjes (No-Blues & The Watchman) een nieuw album opgenomen. Voor meer informatie: www.autumnsun.nl

 

Autumn Sun bestaat uit:

Martijn Kuijten: zang, gitaar & harmonica

Laury Achten: zang, viool & kalimba

Wim van den Hout: contra bas, cello & zang

Roland Ernst: percussie

 

 

 

Tengere Stekelzwam in Lijntse Bossen

Dat het een extreem goed paddenstoelenjaar is, is overduidelijk. Vooral de vliegenzwammen met hun rood en witte stippen vallen op. In de Lijntse Bossen bij Keldonk is door leden van natuurvereniging IVN Veghel de Tengere Stekelzwam gevonden, een soort die in deze regio alleen nog bekend is van het Wijboschbroek. Deze soort komt, net als alle stekelzwammen, op de rode lijst voor en is in Nederland zeer zeldzaam (bedreigd met uitsterven). Kenmerkend van deze stekelzwam is het dunne steeltje.

Van de Lijntse Bossen was al bekend dat het een zeer goed bos is voor stekelzwammen; tot nog toe waren hier al zeven verschillende soorten gevonden namelijk de Avondrood-, Blauwvoet-, Wollige, Blauwzwarte, Fluwelige en Gezoneerde stekelzwam en de Oorlepelzwam. Daar is nu dus een achtste soort bij gekomen namelijk de Tengere Stekelzwam. Hiermee zijn de Lijntse bossen een van de rijkste stekelzwamgebieden in heel Nederland.

 

 

 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!         

 

 

Enthousiaste mensen (18+) uit Uden en omgeving, die een dosis positieve aandacht in de aanbieding hebben. Daar is vrijwilligers-project MATCH dringend naar op zoek. Want MATCH wil dolgraag alle kinderen die op de wachtlijst staan, blij maken met een maatje.

 

MATCH koppelt een kind of jongere (6 t/m 16 jaar), voor wie ontspanning en plezier maken niet vanzelfsprekend is, aan een volwassen vrijwilliger. Als koppel ondernemen zij wekelijks gezellige activiteiten. De exclusieve en positieve aandacht die een kind op deze manier krijgt, doet het zelfvertrouwen en de sociale ontwikkeling van het kind meer dan goed. Als vrijwilliger zie je het kind opknappen: een vrolijke lach op het gezicht, meer openheid, nieuwe vaardigheden, een twinkeling in de ogen, …

 

MATCH wordt uitgevoerd door Stichting Oosterpoort in samenwerking met CJG Geeft Antwoord. Op maandag 5 november 2012 houdt MATCH samen met het CJG een informatiebijeenkomst waarin het project van a tot z wordt toegelicht. Belangstellenden zijn van harte welkom!

 

Wanneer    : maandag 5 november 2012

Waar                  :Centrum voor Jeugd en Gezin “CJGgeeftantwoord”

Adres         : Aldetiendstraat 23, 5402 ZC Uden

Tijd            : van 19:30 tot 21:00 uur

 

Meer informatie? Kijk op www.oosterpoort.org of bel 0412-465300.

 

 

Uit met ouders

Een informatieve kroegentocht voor ouders in de gemeente Veghel

Stappen, u  heeft het vroeger vast ook gedaan, met vrienden naar de kroeg, een biertje drinken. Een herkenbaar en geaccepteerd gebeuren.
Nu heeft u zelf  tieners in de leeftijd van 12- 18 jaar, die ( binnenkort) op stap gaan.Misschien bent u wel nieuwsgierig naar hoe dat stappen er tegenwoordig aan toe gaat en waar uw kinderen nu of in de toekomst te vinden zijn, dan krijgt u nu de kans om dit te ervaren.

Duik  samen met ons opwoensdag  7 november 2012in de uitgaanswereld van Veghel en schrijf u in voor” Uit met ouders”.  Op deze uitgaansavond zijn de jongeren niet welkom.Op deze avond zullen er vier verschillende interactieve presentaties gegeven worden in diverse uitgaansgelegenheden in het centrum van Veghel.  Deze zijn gericht op het thema “Veilig uitgaan”. Tijdens deze presentaties krijgt u tips en handvatten, kunt u vragen stellen aan deskundigen en onderling ervaringen uitwisselen.

Na de opening door Wethouder vanRinsum en een korte inleiding, aanvang 19.30 uurin de Oude Raadszaal, Bibliotheek Veghel, Markt 1,  gaan we naar het uitgaansgebied. Daar bezoeken ouders in groepen verschillende cafés. In elk café wordt een korte presentatie gegeven over de thema’s:

·         Alcohol  en jongeren door de GGD

·         Drugs en jongeren door NovadicKentron

·         Uitgaan en Veiligheid door Politie en Horeca

·         Theatergroep Helder: Puber en dan?

 

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd in ‘Uit met Ouders’ en heeft u een zoon/dochter die op stap gaat of binnenkort misschien op stap zal gaan, dan kunt u zich tot uiterlijk 2 november 2012  aanmelden. Dit  kunt u doen door een email te sturen naar info@cjggeeftantwoord.nl met uw contactgegevens en het aantal personen. U kunt ook bellen naar 0800 – 254 00 00.  Hier kunt u ook terecht voor eventuele vragen.