Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 22   2012-2013 > Dorpsnieuws  jaargang 22  nummer 07

Dorpsnieuws  jaargang 22  nummer 07


7 november 2012 - 14 november 2012

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl
Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 22 nr 07


KERKBERICHTEN

 

Zondag: 11 november 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)

Wij gedenken in deze viering:

Overl.oud. J.van Lankvelt-van der Linden, zoon Harrie en dochter Bertha; Theo en Tineke van Zutphen-Pepers, zoon Rob en dochter Ellie; Overl.oud. Henst-Vogels; Piet en Cisca van Lankvelt-Aalders en overl.fam.leden; Jrgt. Maria van Uden-Henst; Anna Bekkers - Bekkers.

Gedoopt: Elze: dochter van Gerard en Anne Hooijmans- van der Heijden

Overleden: Anna Bekkers-Bekkers in de leeftijd van 85 jaar

 

 

Wereld missie maand

De kerkdeurcollecte voor de missie heeft € 136,00 opgebracht. Heel hartelijk dank hiervoor.

MOV

 

 

Slagwerkgroep Sint Cecilia wint prijs op Jumbo festival

 

Tijdens het Jumbo festival op 3 november in Zijtaart heeft de slagwerkgroep van Sint Cecilia uit Zijtaart de éérste prijs gewonnen in de 3e groep. Onder leiding van Henk Schellekens werd een goed programma neer gezet, wat door de jury werd beoordeeld met een overwinning in de 3e groep.

De prijs in de 2e groep ging naar de slagwerkgroep van Harmonie Sint Servaes uit Dinther en in de 1e groep won de slagwerkgroep van de Koninklijke fanfare Sint Willibrordus uit Heeswijk.

De slagwerkgroep uit Heeswijk won ook overall de "Albert van Zutphen wisseltrofee".

Op zondag 4 november waren de harmonieën en fanfares aan de beurt. Venhorst won in de 3e categorie, Heeswijk in de 2e en Dinther in de 1e . Ook hier won Heeswijk de “Albert van Zutphen wisseltrofee”. Zijtaart behaalde een mooi resultaat met een gemiddelde van 82,75 punten wat een week voor het concours een prima resultaat is.

 

 

 

Oproep

 

De meeste verenigingen hebben gereageerd op de oproep om de activiteiten van hun vereniging te melden voor in de kalender van de ZOV. Voor hen die dit nog niet gedaan hebben, graag de opgave voor 15 november bij Martien Verbruggen of via email naar info@raaijmakersdrukwerk.nl

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

 

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Voor alle openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email: trombose@bernhoven.nl
 
 

 

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

 

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

 

 

Openingstijden Bibliotheekpunt Zijtaart in ‘Het Klooster’:

 

dinsdagmiddag 13.15 - 14.45 uur

dinsdagavond 18.00 - 19.00 uur

donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt       (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

Avond, nacht en het weekend    0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                  (0413) 35 22 23

Meldpunt Thuiszorg                    0900-8803

Vivaan, Ouderenwerk                (0413) 36 73 09

Centraal Alarmnummer              1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed  1 1 2

Politie direct                              0900 8844

Brandweer direct                       (073) 612 31 23

Ambulance direct                       (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                         14 - 0413

Gem. Veghel Storingsnummer    14 - 0413

Basisschool "Edith Stein"            (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                    (0413) 76 90 25

Dorpshuis Zijtaart                      (0413) 36 66 79

De Vonders (VOW)                  (0413) 35 03 77

 

Wijkagent Eerde Zijtaart   Danielle Michiels 0900 8844

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

 

Te koop: Tafelvoetbalspel inclusief 10 andere spellen in één. Hoogte 80 cm, breedte 61 cm lengte 112 cm. Inclusief alle benodigdheden, zo goed als nieuw  prijs € 75,-

M.v.Nunen tel.: 340233.

 

Te koop: Tafelbiljart. lengte 190 cm, breedte 98 cm, diepte 5 cm. Inclusief: teller, krijt, 4 keu’s, 2x set poelballen en 1x 3 biljartballen met instructie boekje. prijs € 75,-

M.v.Nunen tel.: 340233.

 

 

 

 

Hallo kinderen en ouders.

 

Zondag 25 november is het weer zo ver: Sinterklaas komt aan in ons dorp! We verwachten hem om 14.00 uur voor de ingang van ‘t Klooster aan de past. Clercxstraat.

Hierna gaan we verder met het binnenprogramma tot 15.30 uur.

We hopen dat jullie er allemaal op tijd bij zijn om hem feestelijk te verwelkomen.

 

Van 10 tot en met 20 november kunt u weer iemand aan de deur verwachten voor een vrijwillige bijdrage en worden kaartjes voor de snoepzakken uitgedeeld.

 

Vergeet niet verlanglijstjes of tekeningen mee te nemen of wat lekkers voor het paard.

 

Heeft u de collectant gemist? Kaartjes zijn op te halen bij Antonet Habraken, past. Kampstraat 5, tel 340420

 

 

De Organisatiegroep Intocht (EGZ)

 

 

 

Fanfareorkest St. Cecilia gaat

zondag 11 november op concours.

 

Zondag 11 november is het zover. Het fanfareorkest onder leiding van Albert-John Vervorst gaat op concours in Zaandam. Vanaf de zomervakantie is gerepeteerd op de drie werken die gespeeld gaan worden. Naast de repetities is in de voorbereiding ook 3 maal een concert/optreden gegeven. Afgelopen zondag was de laatste try-out tijdens het Jumbo Muziek Festival. De beoordeling door de juryleden Rob Goorhuis en Jan van der Roost was kritisch, maar geeft goede aanwijzingen om deze week nog de puntjes op de -i- te zetten. Het publiek en de medemuzikanten van de andere korpsen waren onder de indruk van het optreden. Het rapport en de reacties geven goede moed dat we in Zaandam goed voor de dag kunnen komen.

Deze week wordt nog 3 keer gerepeteerd waarna we op zondagmorgen naar Zaandam vertrekken.

Om 10.00 uur vertrekt de bus met muzikanten vanaf Café Kleijngeld. Het orkest kan om 13.45 uur inspelen waarna het optreden om 14.35 uur volgt. Om 18.00 uur is de uitslag van de beoordelingen.

 

Voor de supporters: het concours vindt plaats in het Zaantheater, Nicolaasstraat 3 te Zaandam. U bent van harte welkom om ons te komen supporteren.

Tussen 20.30 en 21.00 uur verwachten we terug te zijn in Zaal Kleijngeld. Ook daar bent u van harte welkom.

 

 

 

 

Vanuit de Bron

 

 

Agenda:

 

22 november: Feestdag van de H. Cecilia.

 

H. Cecilia. (derde eeuw)


Meestal heeft het geen belang of een martelaar in 200, 250 of 300 ter dood is gebracht. Bij Cecilia echter wel omdat zij de dochter uit een adellijk huis was, en het christendom vóór haar tijd haast alleen door kleine lieden en slaven werd beleden. Waarschijnlijk is ze tussen 220 en 240 ter dood gebracht, maar deze tijdsbepaling is

 even onzeker als de nu volgende bijzonderheden.


Zij werd als jonge Romeinse uitgehuwelijkt aan een zekere Valerianus, maar toen de bruidsnacht aanbrak zei Cecilia, die maagd wilde blijven: ‘Ik heb een engel uit de hemel als minnaar, die streng over mij waakt. Wie mij in onzuivere lust durft aan te raken, zal hij de bloem van de jeugd doen verdorren.’ Al had Valerianus nog zoveel vertrouwen in zijn bruid, hij wilde die engel graag met eigen ogen zien, ‘want is hij van vlees en bloed, dan slacht ik hem af.’ Cecilia zond hem naar een priester die hem doopte, waarna hij inderdaad een engel aanschouwde met twee rozenkronen, één voor hem en één voor zijn bruid. Het jonge paar, vermogen-der dan hun geloofsgenoten, vormde een middelpunt van christelijk verkeer, wat natuurlijk niet onopgemerkt bleef. Toen Valerianus betrapt werd bij het begraven van martelaren liet de prefect van Rome hem ter dood brengen. Cecilia spaarde hij – misschien wilde hij niet toegeven dat de aristocratie van de stad al besmet was, misschien ook verwachtte hij dat zij zich als weduwe terug zou trekken. Maar zij nam de taken van Valerianus juist over. Toen trachtte de prefect haar onopvallend (door wurging in haar badkamer) uit de weg te ruimen, wat mislukte, waarna zij zou worden onthoofd; alleen sidderde de beul zo hevig dat Cecilia nog drie dagen leefde. In die tijd verdeelde zij haar eigendommen en schonk zij haar huis aan de kerk.

 

Vermoedelijk is dit de uitgedeukte versie van verschillende verhalen: zo wordt betwijfeld of de martelares en de stichteres van de nog bestaande Ceciliakerk één en dezelfde vrouw zijn. Ook latere eeuwen hebben misverstanden bijgedragen. Tijdens een restauratie van de kerk in 1599, zo valt te lezen, werd het lichaam van de heilige volkomen gaaf teruggevonden en door de beeldhouwer Stefano Maderno in marmer gekopieerd. Het werk siert nog altijd haar graf. Toch vermeden de bronnen niet over een gaaf lichaam; Maderno’s beeld bezit een hoge artistieke maar geen documentaire waarde. Een ander misverstand betreft haar muzikaliteit. In de achtste eeuw kreeg haar misformulier een tekst met de aanhef cantatibus organis, ‘terwijl op Cecilia’s huwelijk muziek weerklonk bezong die maagd slechts de Heer’, wat bij slordig lezen opleverde dat zij het orgel bespeelde en op grond daarvan ontwikkelde zij zich in een proces van enkele eeuwen tot patrones van de muziek. Cecilia (Ciel, Sheila, Sissi) is nog steeds een veelgevraagde heilige – ontelbare koren en orkesten dragen haar naam – en zij krijgt er ook iets voor terug, want van Purcell tot Händel en van Gounod tot Britten hebben componisten cantates en missen ter ere van hun patrones gearrangeerd.

 

 

 

Mededeling

 

Deze week zijn alle nota’s voor de kerstwensen van bedrijven en verenigingen in de kerstkrant van Dorpsnieuws Zijtaarts Belang verzonden. Hij of zij die ook graag een kerstwens wil plaatsen en geen nota heeft ontvangen kan zijn kerstwens  opgeven bij Raaijmakers Drukwerk, Reibroekstraat 5, graag voor 30 november opgeven.

De redactie

 

 

 

Kookclub zoekt nieuwe leden

 

KOOKCLUB BIBENDUM

 

Kookclub Bibendum is de kookclub van Autosalon Doornhoek in Zijtaart

(Doornhoek 3, 5465RC Veghel Zijtaart,

tel. 0413-340203)

 

De kookclub kookt onder leiding van een cheffin op de 2e maandag van de maand. Aanvang van de avond is 18.00uur en de avond eindigt om  22.30uur (bij benadering).

 

Op de kookavonden wordt een 4 of 5-gangenmenu gekookt van een hoog culinair niveau. De gerechten gaan vergezeld van de bijpassende wijnen.

 

De kosten voor de avond zijn € 50,00.

Dit is een all-in prijs (koffie, diner, wijnen, receptuur, afwashulp). Bij verhindering kunt u zorgen voor een invaller.

 

Hebt u belangstelling?

Kom geheel vrijblijvend een keertje meekoken. U bent van harte welkom.

Informatie bij Bea van Grinsven,

                     tel. 0413-340203

 

 

 

 

KBO

 

AGENDA

Maandag 12 november 13.30 uur: Kaarten

Dinsdag 13 november 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 13 november 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 13 november 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 13 november 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 14 november 13.30 uur: Najaarsvergadering

Donderdag 15 november 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 15 november 13.00 uur: Competitie biljarten

Donderdag 15 november 13.30 uur: Kaarten

Vrijdag 16 november 13.30 uur: Bridgen

 

KAARTEN

 

Uitslagen van de kaartmiddag op maandag 29 okt. 2012:

Jokeren:           1.Lies v.Zutphen           107 pnt.

Rikken:             1.Piet v.d.Hurk             122 pnt.

                        2.Anny Vissers               82 pnt.

                        3.Bert Vissers                64 pnt.

Poedelprijs:       Martien v.Zutphen        - 81 pnt.

 

Uitslagen van de kaartmiddag op woensdag 31 okt. 2012:

Jokeren:           1.Mien Ketelaars          138 pnt.

Rikken:             1.Grard Pepers               64 pnt.

                        2.Martien v.Zutphen     155 pnt.

                        3.Jan v.Zutphen                          64 pnt.

                        4. Harrie v.Asseldonk     48 pnt.

Poedelprijs        Piet v.d.Tillaart             - 38 pnt.

Loterij:             Tiny v. Zutphen

 

Uitslagen van de kaartmiddag op maandag 5 nov. 2012:

Jokeren:           1.Mien Ketelaars          102 pnt.

Rikken:             1.Piet v.d.Hurk             136 pnt.

                        2.Henk v.d.Linden          93 pnt.

                        3.Marjo Vissers                          84 pnt.

Poedelprijs:       Jan v.d.Oever               - 52 pnt.

Loterij:              Harry v.Zutphen

 

 

 

BILJARTEN

 

De leden van de Biljartclub KBO feliciteren hun lid en wedstrijdleider Wim v.d. Sanden met het behaalde Kampioenschap in het district ’s-Hertogenbosch Driebanden in de klein dag competitie 2e klasse 2012/2013.

 

 

 

BILJARTEN  KBO onderling  1 nov 2012

 

Tonn Verbruggen       21   33   - Rien v.Tiel           26    31

Tonnie v.Uden           32   42   - Piet v.d.Tillaart    38    50

Grard v.Eert               18   24   - Willy Henst          30    35

Gerard Oppers           13   17   - Cor v.Zutphen      63    60

Jan v.d.Oever            18   24   - Martien vZutphen 15    14

Jan Rijkers                 17   20   - Cor v.Zutphen      63    42

Jan Rijkers                 17   18   - Jan de Wit           30    32

Rien Kemps               37   38   - Jos Claassen        22    20

Willy v.d.Berkmortel   24   20   - Wim Kremers      28    17

Wim Kremers            28   24   - Jan v.Uden          19    11

Johan v.Zutphen         22   17   - Rien Kemps         37    28

Mies Gibbels              24   20   - Chris v.Helvoirt    20    4

Cor Coppens              20   12   - Piet v.d.Hurk       39    19

 

 

BRIDGEN  ZBC Vrij 30 okt 2012

Lijn A

1       Bert Kanters & Diny Kanters                   61,11

2       Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk        59,03

3       Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk            56,25

4       Piet Thijssens & Riek Rijkers                    55,90

5       Riet v. Hout & Corry Kastelijn                  55,56

6       Cees v. Hout & Jo Verhoeven                  55,21

7       Mieke Toebast & Toos Vissers                 52,78

8       Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels               51,74

9       Jan Rijkers & Toos v. Berlo                      45,14

10      Harrie vd Wijgert & Marietje vd Wijgert    44,44

(11)   Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt    43,75

(11)   Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo                43,75

13      Cor Mollen & Marietje Mollen                  39,58

14      Mien Verhoeven & Jack Sebrechts           35,76

 

Lijn B

1       Anneke Jans & Maria Pepers                   66,25

2       Noud v. Zutven & Toos v. Zutven             58,75

3       Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen               57,50

4       Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk           52,50

5       Henk v.d. Linden & Mien Vissers             52,08

6       Tonny Rijkers & Mien Vermeulen             47,92

7       Cor v.d. Berg & Nellie v.d. Berg               46,67

(8)     Ria Veldhuis & Maria Rooijakkers            45,83

(8)     Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel     45,83

10      Piet Reijbroek & Toos Reijbroek               44,58

11      Joke Petit & Maria Rijken                         42,50

12      Hein de Wit & Jo de Wit                          39,58

 

Bridge KBO 2 nov. 2012

Lijn A

1       Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout          60,42

(2)     Pieter v. Geffen & Tonnie Kivits               56,25

(2)     Bert Kanters & Diny Kanters                   56,25

4       Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo                55,56

5       Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen              54,86

6       Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk         52,78

7       Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk        52,08

8       Ad Koevoets & Riet Koevoets                  51,74

9       Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven      51,39

10      Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen               45,83

11      Petra v.d. Hurk & Pieta Verbakel             43,06

12      Harrie vd Wijgert & Marietje vd Wijgert    41,32

13      Maria Rijken & Jan Rijkers                       40,63

14      Mien Verhoeven & Mien Vissers              37,85

 

Lijn B

1       Annie v Berkmortel & Josien vd Berkmortel         59,17

2       Cees v. Hout & Riet v. Hout                        57,92

3       Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt                   54,17

4       Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen         52,92

(5)     Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort        52,50

(5)     Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst          52,50

7       Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt       50,42

8       Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer           49,17

9       Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen                   46,67

10      Jo Verhoeven & Tonny Rijkers                    46,25

11      Mieke Toebast & Riek Vervoort                  41,67

12      Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart         36,67

 

 

Zijtaartse natuurvereniging

Natuurwandeling

Na een frisse fietstocht begonnen de Senioren met de wandeling op het vroeger genoemde Landgoed het Lijnt, deze naam komt voort uit de rechtlijnige wegen en paden in dat gebied.

In het nieuw aangeplante gedeelte zijn wij begonnen met het bekijken van paddenstoelen, waaronder: parelamaniet.Rose russula, vliegenzwam, eekhoorntjesbrood en de dodelijke groene knolamaniet. Na verloop van tijd kwamen we aan bij het bankske waar een boerderij heeft gestaan met een half ronde kamer, waar vroeger recht werd uitgesproken, vandaar de naam: Het Gerecht.

“Het is hier kei skon”, was de opmerking van een deelneemster in de mooie laan waar eiken met beuken elkaar afwisselen en de zonnestralen een mooi aanzicht liet zien.

De volgende activiteit, kerststukjes maken, is op donderdag 20 december om 19:00 uur bij Maarten Kanters.

 

 

 

Zwerfboek van Amnesty International ook in Zijtaart te vinden.

Afgelopen vrijdag werd het eerste zwerfboek van Amnesty International aangeboden aan burgemeester Adema. De bedoeling werd verduidelijkt: iedereen die het boek in bezit krijgt of ergens “vindt” wordt verzocht een bladzijde in het boek te verzorgen en het vervolgens weer “te vondeling” gaat leggen (of doorgeven)

Terugbezorgen:

Wilt u het gevonden zwerfboek uiterlijk 1 december. 2012 terugbezorgen bij de balie van het “Uitpunt” van de bibliotheek te Veghel, of even contact opnemen met Ton Rietbergen, tel. 36 76 27.

Viering 30-jarig bestaan.

Het toeval wil dat Amnesty Veghel nu 30 jaar bestaat. Een reden voor de afdeling om u uit te nodigen naar het cultuurcafé CHV aan de Noordkade in Veghel op donderdagavond 6 december 2012. Gerard van Maasakkers zal daar een bevrijdend gastoptreden verzorgen. Dat wordt dus een avond vol beleving van vrijheid. U bent welkom! Aanvang 20.00 uur.

Namens Amnesty International, T. Rietbergen.

 

 

 

 

Jong Nederland

 

Lampionnen maken

Woensdag 14 november  

De jaarlijkse lampionnenoptocht van Jong Nederland Zijtaart wordt dit jaar gehouden op vrijdag 16 november (en niet op 9 november zoals eerder aangekondigd).

We verzamelen om 18:30 uur bij ons clubhuis bij JoNZ aan de Corsica 17a. Vanaf daar lopen we met z’n allen in een verlichte optocht door Zijtaart. Bij terugkeer is er een gezellig kampvuurtje en voor iedereen warme chocolademelk en peperkoek. Zowel leden als niet-leden mogen deelnemen aan deze optocht. Leden van Jong Nederland maken op de clubbijeenkomst een lampion.

Ben jij 2 jaar of ouder en geen lid van JN? Dan ben jij van harte welkom op woensdagmiddag 14 november tussen 15.00 uur en 16.00 uur in ons clubhuis om zelf een lampion te komen maken.

Voor ouders staat er die middag koffie en thee klaar als je er bij wilt blijven.

Tot dan!

Groetjes Jong Nederland Zijtaart

 

 

 

Openingstijden Bibliotheekpunt Zijtaart in ‘Het Klooster’:

dinsdagmiddag 13.15 - 14.45 uur

dinsdagavond 18.00 - 19.00 uur

donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur

 

 

 

Wat is dementie en hoe stel je dit vast?

Op dinsdag 20 november wordt vanaf 19.30 uur in het Alzheimercafé in de Blauwe Kei in Veghel uitleg gegeven over de ziekte dementie en hoe de diagnose wordt gesteld op een geheugenpoli.

Bij dementie denken we vaak aan de ziekte van Alzheimer, maar dementie is de verzamelnaam waar verschillende ziektebeelden onder vallen. De ziekte van Alzheimer is het meest voorkomende ziektebeeld. Mevrouw Dijkshoorn, klinisch geriater bij de GGZ Uden/Veghel zal de bezoekers van het Alzheimercafé informeren over de ziektebeelden die we dementie noemen en hoe we de symptomen kunnen herkennen. Zij zal ook ingaan op het verschil met normale vergeetachtigheid. Veel mensen blijven lang rondlopen met zorgen omtrent hun geheugen. Wat te doen als er sprake is van een dergelijk niet-pluisgevoel? Hoe ver staat het met onderzoek naar behandelmogelijkheden van dementie? Is dementie te behandelen? Dit zijn vragen die in het eerste deel van de avond beantwoord worden.

Daarna vertelt Alex Maas, sociaal psychiatrisch verpleegkundige van GGZ Uden/Veghel over de werkwijze van de geheugenpoli. Hoe verloopt het onderzoek en hoe stelt men daar vast of er sprake is van dementie? Voor de bezoekers van het Alzheimercafé is er alle gelegenheid tot het stellen van vragen. Het belooft een interessante avond te worden. Niet alleen voor mensen met dementie en hun naasten, maar ook voor professionals die in hun werk met dementie te maken hebben. Het Alzheimercafé is elke derde dinsdag van de maand gratis toegankelijk voor iedereen die iets met dementie heeft.

 

 

Toon Verbruggen Zijtaarts kampioen

 

Afgelopen vrijdag is Toon Verbruggen de nieuwe Zijtaarts kampioen biljarten geworden. In de finale was hij te sterk voor Bert vd Heijden. Toch was Bert de speler die de meeste weerstand bood, want met 31 beurten was het voor Toon de langste partij van zijn toernooi.

Opvallend was dat beide spelers al 27 jaar meedoen en dat geen van beiden een algeheel kampioen was geweest.

Eerder op de avond stonden de klasse finales op het programma.

Marc vd Hurk en Ralph Vissers (beide 29 caramboles) wisten hun partij in de D-klasse nog een spannend slot te geven. Marc kwam al snel op een grote voorsprong met een serie van 8 caramboles in de 3e beurt. Toch wist Ralph tegen het einde nog sterk terug te komen, maar moest toch toezien dat Marc de partij met 29-25 won.

Ondanks de bruiloft van zijn zoon kwam Adriaan vd Tillart toch zijn finale partij spelen. In de C-klasse moest hij het opnemen tegen Frans v Schaijk (beide 35 caramboles). Ook Adriaan wist al snel een voorsprong op te bouwen met series van 8 en 5 caramboles. Dat bracht Frans echter niet van de wijs en na 15 beurten was de stand nagenoeg gelijk. Daarna kon Adriaan weer een gat slaan, maar door 6 poedels op een rij wist Frans weer dicht bij te komen. In de 26e beurt vond Ardiaan het welletjes en besliste hij de partij met 35-31 in zijn voordeel. Met het kampioenschap in de C-klasse op zak kon Adriaan weer terug naar het bruiloftsfeest.

De strijd in de B-klasse ging tussen Wim Kremers (41 caramboles) en Bert vd Heijden (47 caramboles). De gehele wedstrijd had Wim een duidelijke voorsprong en leek hij vrij gemakkelijk op het kampioenschap af te stevenen. Het venijn zat echter in de staart van de partij. Nadat Wim zijn laatste caramboles had gemaakt, wist Bert in de nastoot met een serie van 7 caramboles toch nog langszij te komen en was een verlenging noodzakelijk. In die verlenging was Wim duidelijk de sterkere en daarmee de kampioen in de B-klasse.

In de A-klasse ging de finale tussen Toon Verbruggen (100 caramboles) en Piet v Lierop (80 caramboles). Tot de 7e beurt was het een gelijk opgaande strijd met een stand van 31 tegen 26 caramboles. Toen begon Toon aan datgene waar hij het gehele toernooi als goed in was, namelijk het maken van grote series. Met series van 20 en 31 caramboles was het 3 beurten later al 83-33 en was de weerstand van Piet gebroken. In de 15e beurt besliste Toon met 100-52 de partij in zijn voordeel en was daarmee de kampioen in de A-klasse.

Toon Verbruggen heeft het gehele toernooi duidelijk overheerst. Vooral de partij op donderdag tegen Adriaan vd Tillart, waarin hij de partij uitstootte met een serie van 52 caramboles, maakte indruk.. Met een gemiddelde van 5,15 over het gehele toernooi, mag gerust gezegd worden dat Toon een waardig kampioen is.

De organisatie kan wederom terugkijken op een bijzonder goed geslaagd toernooi. De eerste avond leek het daar nog niet op met het onwel worden van Henri vd Linden, maar inmiddels is Henri weer thuis uit het ziekenhuis en gaat zijn herstel voorspoedig.

Verder zijn er veel mooie en spannend wedstrijden gespeeld en was er een grote publieke belangstelling.

Volgend jaar worden de kampioenschappen gehouden van maandag 28 oktober tot en met vrijdag 8 november. De organisatie heeft beloofd bij een eventuele wijziging van deze datum dat tijdig kenbaar te maken in Zijtaarts Belang. Dit jaar is er afgeweken van de data die vermeld stonden op de Zijtaartse kalender en konden een aantal spelers niet meedoen i.v.m. geplande vakanties. Dit wil de organisatie in de toekomst voorkomen.

 

Uitslagen:

 

A-klasse                                B-klasse

1 Toon Verbruggen                 1 Wim Kremers

2 Piet v Lierop                         2 Bert vd Heijden

3 Rens Verhoeven                   3 Jeroen Bosch

3 Ruud Cissen                         3 Piet vd Tillaart

 

C-klasse                                  D-klasse

1 Adriaan vd Tillart                  1 Marc vd Hurk

2 Frans v Schaijk                     2 Ralph Vissers

3 Maarten v Dinter                  3 Bert Welte

3 Toon de Bie                         3 Betty Verbruggen

 

 

 

SPORTAGENDA

 

VOW Senioren

10 nov 2012

VOW Vet      Uit           Boerdonk Vet.           16.30u

11 nov 2012

VOW H1       Thuis       DVG 1                      14:30u

VOW H2       Thuis       Schijndel/VITAM 4    11:30u

VOW H3       Uit           Avanti'31 9                10:00u

VOW H4       Thuis       HVCH 8                    11:00u

VOW VR1    Uit           Ulysses VR1              10:30u

VOW VR2    Uit           Nijnsel VR3               10.00u

 

VOW Jeugd  10 nov 2012

VOW A1       uit      Blauw Geel'38/JUMBO A4   14:30u

VOW B1       uit      SCMH B1                    14:30u

VOW C1       thuis  Sparta'25 C2                 13:00u

VOW D1       uit      Gemert D4                    10:00u

VOW E1       uit      Rhode E2G                   9:00u

VOW E2       uit      Blauw Geel'38/JUMBO E8   9:15u

VOW E3       thuis  Nijnsel E2                     9:30u

VOW F1       uit      Schijndel/VITAM F3     9:00u

VOW F2       thuis  ELI F2G                       10:30u

VOW F3       thuis  WEC F4                       10:30u

VOW F4       thuis  VOW F4 trainen           10:00u

VOW MA1   uit      Nulandia MA1              14:30u

VOW MC1    thuis  SJVV MC1                   13:00u

VOW MC2    vrij    

VOW ME1    thuis  FC de Rakt ME2           9:00u

 

SPORTUITSLAGEN

 

VOW Senioren

3 nov 2012

VOW 1         Bl. Geel Jumbo B                      2 - 2

4 nov 2012

VOW H1       Avesteyn 1                               0 - 6

VOW H3       Schijndel/V 10                           4 - 1

VOW H4       UDI'19/Beter Bed 13                3 - 4

VOW VR1    Ollandia VR1                            6 - 1

VOW VR2    Handel VR1                              2 - 3

 

VOW Jeugd  3 nov 2012

VOW A1       Blauw Geel'38/JUMBO A3       3-6

VOW B1       Sparta'25 B2                             1-6

VOW C1       Avanti'31 C2                             2-1

VOW D1       Blauw Geel'38/JUMBO D5       3-1

VOW E1       Avanti'31 E2                             1-6

VOW E2       MVC E2G                                7-4

VOW E3       Gemert E9                                0-17

VOW F1       Erp F2                                      3-3

VOW F2       Blauw Geel'38/JUMBO F5        1-9

VOW F3       Mariahout F4G                          1-7

VOW F4       VOW F4 trainen                       x-x

VOW MA1   NLC'03 MA1                            5-3

VOW MC1    TOP MC1                                7-1

VOW MC2    DAW MC1                               0-7

VOW ME1    Ulysses ME1                            1-11

 

 

 

JEUGDPRONKZITTING

ZATERDAG 10 NOVEMBER 2012

 

Wie worden de nieuwe jeugdheersers van Reigerland?

Iedereen is vanaf 13.15 uur van harte welkom om de kandidaten aan te moedigen op deze spannende middag. De bekendmaking van de nieuwe adjudanten, nar en raad van 11. Ook nemen we afscheid van jeugdprins Jonas en jeugdprinses Marloes en hun gevolg.

TNT is aanwezig en de dansmariekes zullen hun nieuwe dans laten zien!

 

Jeugdcommissie C.V. De Reigers

 


 

11-11 BAL MET NIEUWE PRINS


Vrijdag 09 november a.s. organiseert C.V. De Reigers haar jaarlijkse 11-11 bal.

 

Afgelopen jaar hebben we dit grootse evenement voor het eerst op vrijdagavond gevierd. Dit was zo’n groot succes dat we ook dit jaar hebben besloten om het carnavalsseizoen op vrijdagavond te openen.

 

Intussen traditiegetrouw, zal op deze avond de nieuwe Prins bekend worden gemaakt.

Deze gratis toegankelijke avond heeft weer het nodige aan u te bieden. De dansmariekes showen hun nieuwe dansen en de Boemelaars zullen voor de nodige vrolijke deunen zorgen.

Het afscheid van Prins Peer d’n Urste en Adjudant Rob zal onvermijdelijk zijn. Niet veel later zal onze nieuwe Prins zich spectaculair aan u voorstellen.

 

Op deze avond kunt u de laatste loten van onze loterij kopen en maken we ook de gelukkige prijswinnaars bekend.

 

Na het officiële gedeelte zullen de huis D.J’s van de Reigers de avond muzikaal voortzetten en kan het grote feest losbarsten. Kortom, een avond die u niet mag missen.


Tot a.s. Vrijdag 9 november!

Aanvang 20.00 uur in het dorpshuis

 BillyBird trakteert al haar bezoekers de komende maanden op gratis friet!

Ja, u leest het goed! BillyBird Park Hemelrijk uit het Noord-Brabantse Volkel heeft de Carnavalskriebels alweer flink te pakken. Tijdens de Volkelse Piepertijd (= Carnavalsperiode) van 11-11-2012 t/m 12-02-2013 trakteert BillyBird al haar bezoekers op vertoon van de gratis Friendscard onbeperkt op friet!

Binnenkort op 11-11 zal de carnavalsgekte weer losbarsten in Noord-Brabant en Limburg. Volkel wordt tijdens de carnavalsperiode officieel omgedoopt tot ‘Pieperland’. Ook BillyBird viert dit vrolijke feest uitbundig mee en trakteert alle parkbezoekers van 11 november t/m 12 februari gratis én onbeperkt op friet! Pas op Aswoensdag (13 februari) zal het dagelijkse leven ook bij Hemelrijk weer worden opgepakt en moet er voor een frietje weer gewoon worden betaald. Tot die tijd kan er echter naar hartenlust gesmikkeld en gesmuld worden in het Brabantse recreatiepark.

Friendscard

Om in aanmerking te komen voor de gratis friet hoeven bezoekers niets te doen. Op vertoon van de Friendscard in Zeeroversland, kunt u zoveel gratis friet eten als u wilt. Wanneer u nog niet in het bezit bent van een Friendscard, ontvangt men deze gratis bij binnenkomst in het park. Met de Friendscard kunt u tevens gratis iEuro’s sparen bij BillyBird Park Hemelrijk en tal van andere bedrijven. Voor meer informatie over deze spaarcard zie www.friendscard.nl

BILLYBIRD PARK HEMELRIJK

BillyBird Park Hemelrijk biedt de bezoeker een unieke combinatie van zowel binnen als buiten plezier. Kinderen kunnen zich uitleven in de grote binnenspeeltuin Zeeroversland en het knusse Poppentheater. Buiten is er een groot strandbad met daaromheen allerlei attracties, zoals de indrukwekkende klimberg Hemelaya, een spannend touwenparcours, een spetterende bootjesglijbaan en niet te vergeten de supersnelle familie-achtbaan. Hemelrijk is 365 dagen per jaar geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Het park bevindt zich aan de Zeelandsedijk in het Brabantse Volkel (gem. Uden). De all-in toegangsprijs bedraagt in de winter slechts € 5,95 p.p. Voor meer informatie kunt u www.billybird.nl raadplegen

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Voor alle openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email: trombose@bernhoven.nl
 
 
 
 
 
 

 

KIENEN MET VLEESPRIJZEN

 

Datum: dinsdag 20 november

Plaats: zaal Kleijngeld

Aanvang: 20.00 uur

Zaal open: 19.30 uur

 

De kosten zijn € 8.00

(alle 90 nummers)

 

Een gezellige avond voor iedereen!

 

KVB Zijtaart

 

 

 

Van vechtscheiding naar stiefgezinnen

(meer lezen: www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)

Babette en Jan waren al jaren gescheiden en overleg was problematisch. Jan belde mij of ik daarbij kon helpen. Babette wilde ook wel hulp, maar gaf ook aan dat ze moe was van alle inspanningen in het verleden. Beiden hadden inmiddels een nieuwe relatie, hetgeen voor betrokkenen heel plezierig was, maar voor Babette was het tegelijk ook heel lastig te hanteren dat de nieuwe vriendin van Jan zich (in de beleving van Babette) op de voorgrond plaatste. Babette had ingestemd met hulp omdat ze zag dat ik gespecialiseerd ben in stiefgezinnen. In het eerste gesprek met de gescheiden ouders benoemde ik al mijn wens om zowel met Jan en zijn partner als met Babette en haar partner een gesprek te hebben over hun nieuwe gezin. Dat is tegelijk ook lastig, omdat het lijkt dat ik hulpverlening wil opdringen waar ze niet om vragen. Maar ik voelde dat daar knelpunten zaten en daarvoor had ik die nieuwe stiefouders nodig. Gelukkig had ik met beide paren een afzonderlijk gesprek. Hierbij kwam ook aan de orde dat stiefmoeder nog eigen kleine kinderen had en had ze daarom dubbel profijt. Stiefvader had al wat grotere kinderen, maar gaf aan het einde van het gesprek aan veel geleerd te hebben. Alle denkbare fouten die veel stiefouders maken, waren gemaakt, was het niet door de ene stiefouder dan wel door de andere. Ook de natuurlijke ouders maakten fouten die vaak in stiefgezinnen voorkomen. Jan had zich lang te afzijdig gehouden van de opvoeding van zijn kinderen en liet die nogal eens over aan zijn nieuwe vriendin. Babette was geneigd om het conflict met stiefmoeder aan te gaan. Jan en stiefvader lagen elkaar niet zo, hoewel ze allemaal op zichzelf heel aardige en goedbedoelende mensen waren.

Na het gesprek met de twee paren waren er nog twee gesprekken nodig om te komen tot een goede communicatie met het gescheiden ouderpaar.

 

Mw. N. Timmermans-van de Kamp 

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

 

 

KIENEN V.O.W.

 

 

WOENSDAG

14 november 2012

 

KANTINE SPORTPARK DE VONDERS

 

HOOFDPRIJS € 250,00

 

AANVANG 20.00 UUR

 

 

 

Cursus voor ouders van

“ PITTIGE puberS”

Als kinderen ouder worden gaan ze steeds meer hun grenzen verleggen. Dat kan thuis voor conflicten zorgen. Bij de een wat meer dan bij de ander. Hebt u hier ervaring mee of wilt u hier met andere ouders over praten? Graag nodigen wij u uit voor een cursus met verschillende thema’s voor ouders van PITTIGE PuberS.

Datum:            dinsdag 13, 20, 27 november en

                        3 december 2012

Tijd:                van 19.30-21.30 uur

Locatie:          CJG locatie Veghel,

                        Stadhuisplein 47, Veghel

Kosten:                Geen
Aanmelden:         via 0800-2540000 of info@cjggeeftantwoord.nl
  

 

 

ONTDEK DE PLEEGOUDER IN JE BUURT

 

Open dag bij meer dan 100 Nederlandse pleeggezinnen

Onder het motto ‘Ontdek de pleegouder in je buurt’ organiseert Pleegzorg Nederland op zaterdagmiddag 10 november 2012 een ontmoeting bij pleegouders thuis. Dit doen we om de aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg en het schrijnend tekort aan pleegouders in ons land. Honderd pleeggezinnen openen tussen 14 uur en 17 uur hun deuren voor het grote publiek. In de regio noordoost Noord-Brabant doen gezinnen mee uit Den Bosch (van 9.00 uur tot 12.00 uur!), Cuijk, Grave, Helvoirt, Liempde, Stevensbeek, Sint Anthonis, Vinkel, Well en Zeeland.

Persoonlijke ervaringen en verhalen

Van Veenhuizen tot Dreischor en van Born tot Zeewolde houden pleegouders open huis op zaterdag 10 november a.s.. Van 14.00 uur tot 17.00 uur nodigen ze iedereen uit om een kijkje te nemen achter de schermen van een (h)echt pleeggezin. “Om geïnteresseerden warm te maken de stap richting pleegzorg te zetten, willen we onze huidige pleegouders graag als ambassadeurs voorstellen,” aldus Mark Bent, woordvoerder Jeugdzorg Nederland. “Ooit zaten zij immers met dezelfde vragen en keuzes als de belangstellenden nu. Vanuit hun persoonlijke ervaringen en verhalen kunnen pleegouders als geen ander vertellen wat het betekent om pleegouder te worden en pleegouder te zijn. We zien nog steeds dat de vraag naar pleegzorg het aanbod aan beschikbare pleeggezinnen overstijgt. Ook sluit het aanbod aan nieuwe pleeggezinnen niet altijd aan op de vraag van de kinderen op de wachtlijst voor pleegzorg. Nieuwe pleeggezinnen blijven daarom hard nodig.”

Meer informatie over de actie ‘Ontdek de pleegouder in je buurt’, de deelnemende pleeggezinnen en pleegzorg in het algemeen staat op www.pleegzorg.nl.

Pleegzorg in Nederland

Deze actie is onderdeel van de campagne ‘Ontdek de pleegouder in jezelf’, die in 2011 is gestart. Afgelopen jaar hebben 16.200 belangstellenden een informatiepakket over pleegzorg aangevraagd naar aanleiding van deze campagne. Dat is driemaal zo veel als het jaar er voor. De campagne heeft meer bekendheid aan pleegzorg gegeven en geholpen om niet-traditionele doelgroepen beter te bereiken, zoals empty nesters en homostellen.

Een pleeggezin is het beste alternatief voor kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. Jaarlijks wonen 20.500 kinderen voor kortere of langere tijd bij pleegouders. In de afgelopen tien jaar is het aantal kinderen dat gebruikmaakt van pleegzorg verdubbeld.