Dorpsnieuws  jaargang 22  nummer 10


28 november 2012 - 5 december 2012

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl
Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 22 nr 10
KERKBERICHTEN

 

Zondag: 2 december 9.30 u. Pater van Delden (Samenzang)

Wij gedenken in deze viering:

Overl.oud. de Wit-van Rijzingen en Janus Rooijakkers; Overl.oud. Willem en Mia Jonkers-van Boven (vanwege verjaardag); Jrgt. Johan Schepers; Wim van Schayk (nms.Kath.Bond van Oud.); Mnd.ged. Anna Bekkers-Bekkers.

Doop:

14.45 u. Tijn: zoon van Ralf van der Heijden en Karen van der Linden

Dinsdag: 4 december 18.30 u. Adventviering (Bond van Alleengaanden kring Uden) m.m.v. het Seniorenkoor.

 

Vrijdagavond 7 december weer spellenavond.

Het gaat goed! Nog meer personen, jong en oud, weten de weg naar de Zijtaartse huiskamer te vinden. Vanaf 19.00 bent u welkom in "Het Klooster".

Het nieuwe introductie spel wordt: GAME CHANGER. Een spel voor 4 personen dat wordt gespeeld met een iPad en groot speelbord. Een combinatie van het spel Party, Mens Erger Je Niet en Pim Pam Pet. Natuurlijk interactief en modern. Leuk om te leren! Natuurlijk zijn nog tal van andere spellen aanwezig.

Kindermiddag: Op vrijdagmiddag 4 januari wordt een vrolijke spelmiddag voor de jeugd georganiseerd. Houd die middag dus vrij!

"Zes" van de EGZ.

 

 

Z.O.V. Kalender

 

Ook dit jaar is er weer de jaarlijkse kalender van de ZOV. Deze wordt door de leden van de JAZ verspreid. U kunt ons verwachten vanaf zaterdag 8 december tot 22 december. Wij mogen 1 kalender per adres afgeven. De kalender is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor de JAZ dagen wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld

De JAZ

 

 

Wijziging openingstijden milieustraat Doornhoek vanaf 1 januari 2013

 

De gemeente wijzigt per 1 januari aanstaande de openingstijden van de milieustraat aan de Doornhoek te Veghel.

De milieustraat zal minder vaak opengesteld worden en de avondopenstelling in de maanden april tot en met oktober komt te vervallen.

 

De nieuwe (reguliere) openingstijden zijn vanaf 1 januari 2013 als volgt:

Maandag     van 08.00 – 12.00 uur

Dinsdag       van 08.00 – 12.00 uur

Woensdag   van 08.00 – 13.00 uur

Donderdag  van 08.00 – 12.00 uur

Vrijdag                 van 08.00 – 12.00 uur

Zaterdag      van 08.00 – 16.00 uur

 

Bovenstaande openingstijden gelden niet voor feestdagen en carnaval.

 

 

Prikpost in Zijtaart.

 

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Voor alle openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email: trombose@bernhoven.nl
 
 

 

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

 

 

Openingstijden Bibliotheekpunt Zijtaart in ‘Het Klooster’:

 

dinsdagmiddag 13.15 - 14.45 uur

dinsdagavond 18.00 - 19.00 uur

donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt       (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

Avond, nacht en het weekend    0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                  (0413) 35 22 23

Meldpunt Thuiszorg                    0900-8803

Vivaan, Ouderenwerk                (0413) 36 73 09

Centraal Alarmnummer              1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed  1 1 2

Politie direct                              0900 8844

Brandweer direct                       (073) 612 31 23

Ambulance direct                       (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                         14 - 0413

Gem. Veghel Storingsnummer    14 - 0413

Basisschool "Edith Stein"            (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                    (0413) 76 90 25

Dorpshuis Zijtaart                      (0413) 36 66 79

De Vonders (VOW)                  (0413) 35 03 77

 

Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart        0900 8844

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BELANGETJES

 

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Ve

rmist     Boris
rood-witte gecastreerde kater

met 1 oog
omgeving Corsica
Tel: (0413) 35 05 64

 

 

 

Openingstijden Bibliotheekpunt Zijtaart in ‘Het Klooster’:

 

dinsdagmiddag 13.15 - 14.45 uur

dinsdagavond 18.00 - 19.00 uur

donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur

 

 

 

 

 

 

 

Degenen die Frans van Asseldonk

bij de Rabobank missen

 

HIJ GOOIT PER 1 DECEMBER

DE PANNEN EROP

 

en gaat vissen

 

 

 

BYTZ

 

Apenkooi

 

Vrijdag 23 november jl. hebben we een geslaagde avond gehad met de jeugd van BYTZ. De jeugd heeft zich op deze avond in de gymzaal goed vermaakt.

Twee uur lang hebben ze actief deelgenomen aan het spel apenkooi. Daarna hebben ze zich nog een uur vermaakt in ’t hok. Een gezellige avond! Op onze Facebook pagina zijn foto’s van deze activiteit geplaatst. www.facebook.com/becomingyoungtimerszijtaart 

De volgende activiteit vindt plaats op vrijdag 29 december. We gaan dan darten!!

 

Namens de organisatie van BYTZ.

(werkgroep van de EGZ)

 

 

Zusters van Veghel onderwerp van gesprek in Zijtaart

 

In het maandelijkse Onderonsje van Zijtaart is op maandag 3 december van 10.00 tot 11.00 uur André Velthausz te gast. Hij is o.a. stadsgids in Veghel en heeft zich verdiept in de historie van de zusters van Veghel. Over deze congregatie zal hij ongetwijfeld veel interessante verhalen vertellen. De Zusters van Veghel hebben in het oostelijk deel van Noord Brabant een grote rol gespeeld in het onderwijs en de ziekenzorg. In 1901 stichtten zij ook in Zijtaart een klooster. In het begin van de twintigste eeuw stichtten zij missieposten in Indonesië en op de Filippijnen. Ook in Afrika hebben de zusters Franciscanessen missieposten gevestigd.

Voor de bezoekers van ’t Onderonsje is er volop gelegenheid om vragen te stellen en herinneringen op te halen. De toegang is voor alle 55+-ers uit Zijtaart gratis, de consumpties moeten zij wel zelf betalen.

 

 

 

 

KBO

 

AGENDA

Maandag 3 december 10.00 uur: Onderonsje

Maandag 3 december 13.00 uur: Regiobiljarten

Maandag 3 december 13.30 uur: Kaarten

Dinsdag 4 december 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 4 december 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 4 december 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 4 december 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 5 december 13.30 uur: Kienen

Donderdag 6 december 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 6 december 13.00 uur: Competitie biljarten

Donderdag 6 december 13.30 uur: Kaarten

Vrijdag 7 december 13.30 uur: Bridgen

 

KAARTEN

Uitslagen van de kaartmiddag op donderdag 22 nov. 2012:

 

Jokeren:            Mientje Raaijmakers     .80 pnt.

Rikken:             1.Jan v.d. Oever           .97 pnt.

                        2.Jan v.Zutphen                        .33 pnt.

Poedelprijs:       Pieta v.d.Hurk             -70 pnt.

Loterij:              Annie Vissers

 

BILJARTEN

KBO onderling 22-nov-2012

Grard v.Eert               18   30   - Wim Kremers         28 23

Cor Coppens              20   29   - Tonnie v.Uden        32 38

Jos Claassen              22   32   - Gerard Oppers        13 9

Rien Kemps               37   51   - Mies Gibbels           42 37

Jan de Wit                 30   36   - Jan v.Uden             19 22

Wim v.d. Sanden        54   67   - Martien v.Zutphen   15 15

Cor v.Zutphen            63   80   - Rien Kemps            37 19

Rien v.Tiel                 26   31   - Chris v.Helvoirt       20 16

Jan Rijkers                 17   19   - Martien v.Zutphen   15 10

Piet v.d.Tillaart           38   39   - Cor v.Zutphen         63 53

Jan v.d.Oever            18   18   - Cor Coppens           20 14

Rien v.Tiel                 26   22   - Johan v.Zutphen      22 17

Willy v.d.Berkmortel   24   12   - Jan Rijkers              17 7

 

 

BRIDGEN

 

ZBC’01/2 20 nov 2012

 

Lijn A

1    Jan Rijkers & Toos v. Berlo                              61,25

2    Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert       58,75

3    Cees v. Hout & Jo Verhoeven                          57,92

4    Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels                       55,42

5    Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt            50,42

6    Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk              50,00

7    Mieke Toebast & Toos Vissers                        49,58

8    Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk                    49,17

9    Cor Mollen & Marietje Mollen                         47,50

10 Bert Kanters & Diny Kanters                            44,17

11 Mien v. Berkel & Mien Verhoeven                   43,33

12 Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo                         41,67

13 Corry Kastelijn & Ria Veldhuis                         40,83

 

 

Lijn B

 

1    Noud v. Zutven & Toos v. Zutven                      65,10

2    Henk v.d. Linden & Mien Vissers                      54,17

3    Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts                 53,13

4    Cor v.d. Berg & Nellie v.d. Berg                        52,81

5    Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen                        52,08

6    Anneke Jans & Maria Pepers                            49,38

7    Piet Reijbroek & Toos Reijbroek                        48,44

8    Tonny Rijkers & Mien Vermeulen                      46,88

(9) Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk                    42,71

(9) Joke Petit & Maria Rijken                                  42,71

11   Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel    42,60

 

KBO 23 nov 2012

 

Lijn A

1    Mien Verhoeven & Mien Vissers                       64,00

2    Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen                       59,00

3    Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen                        56,25

4    Pieter v. Geffen & Tonnie Kivits                        54,00

5    Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert         53,75

6    Jan Rijkers & Ad Koevoets                               50,83

7    Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout                   49,50

8    Rina v. Berlo & Anny v.d. Hurk                         49,17

9    Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven               49,00

10   Toon v. Creij & Wim v. Os                                48,75

11   Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk                  42,50

12   Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk                42,08

13   Cor Mollen & Marietje Mollen                           32,50

 

Lijn B

1    Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer                 63,89

2    Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort              56,94

3    Jo Verhoeven & Tonny Rijkers                          54,86

4    Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen                         52,08

5    Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt             51,39

6    Cees v. Hout & Riet v. Hout                              43,75

7    Harry v Boxmeer & Riek Vervoort                    40,28

8    Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst                36,81

 

Buurtbusvereniging Keldonk neemt afscheid van trouwe vrijwilliger

 

 

Een keer per jaar is er een feestavondje voor alle vrijwilligers van Buurtbusvereniging Keldonk. Dit feestavondje is o.a. bedoeld om de onderlinge contacten wat op te poetsen, maar vooral als dank voor de vele uren die de vrijwilligers stoppen in het buurtbuswerk. De buurtbus is namelijk onderweg van maandag tot en met vrijdag van 7:45 uur tot 18:15 uur en voorziet in een duidelijke behoefte aan openbaar vervoer in de kernen Boerdonk, Keldonk, Erp, Veghel, Zijtaart, Mariahout en Lieshout. Mede dankzij de vrijwilligers kan zo een buurtbusvereniging bestaan.

Welnu; tijd voor een feestje en dat vond plaats op 22 november 2012 in café-zaal Kleijngeld te Zijtaart. De ongeveer 20 buurtbusvrijwilligers waren met hun partner aanwezig om te genieten van lekker eten en drinken. Er was tijd en aandacht voor elkaar, voor jubilarissen, voor anekdotes en voor afscheid van een trouwe vrijwilliger. Wie eenmaal besmet is met het buurtbusvirus komt er nooit meer vanaf. Nauwelijks komt het voor dat een lid eerder afscheid neemt van de buurtbusvereniging dan dat het volgens de statuten moet en dat is bij het bereiken van de 75-jarige leeftijd. Zo is dit ook het geval bij Bert Henst uit Erp.

Bert was maar liefst 15 jaar lang elke week een halve dag actief als chauffeur. Steevast was Bert op vrijdagmorgen voor niemand thuis, want…… ‘dan rijd ik de buurtbus’. Er waren lovende woorden van de voorzitter, een aardige attentie, een mooie bos bloemen en natuurlijk een donderend applaus voor Bert als dank, maar eigenlijk meer als waardering voor zijn jarenlange trouwe dienst.

Keldonk, 26 november 2012, Buurtbusvereniging Keldonk.

Er is nog meer; kijk op www.buurtbuskeldonk.nl

 

 

 

 

E.G.Z. Presenteert:

 

· Film Zijtaart 1964-1966

· Film Zijtaart 1986

· Film Zijtaart 2010-2011

 

28 en 29 december in het Dorpshuis

Aanvang 20.00 uur

Zaal open 19.30 uur

 

Kaarten kosten € 2,- 

Voorverkoop: zaterdag 1 december

van 10.00 uur tot 11.00 uur

in het Dorpshuis

 

Daarna tot en met

zaterdag 8 december

bij Bekkers Motors

 

VOW D1 najaarskampioen

in 2e klasse 203

 

Afgelopen zaterdag 24 november is VOW D1 kampioen geworden na een 5 – 0 gewonnen uitwedstrijd tegen Helmondia D2. De basis voor het kampioenschap werd een week eerder gelegd na de mooie overwinning tegen de directe concurrent Mulo D3. Thuis werd na een spannende wedstrijd uiteindelijk met 5-4 gewonnen.

Uit 11 wedstrijden werden 28 punten gehaald met een doelsaldo van 44 goals voor en 17 goals tegen. Spelers, leiders Annet Gibbels, Aard en Wiljan van Hoof en trainers Wilco Brugmans, Jelle Bosch en Willem Kanters proficiat met dit prachtige resultaat. Direct na de wedstrijd werd het team gehuldigd in de kantine van VOW.

 

 

Rijvereniging Sint Gregorius – De Zijtaartse ruiters scoren naar behoren

 

Glenn van de Ven en July Schrama zijn beiden gestart op hoog niveau, namelijk de klasse zwaar. Glenn dit deed springend met zijn paard Ziezo. Ziezo raakte een balk maar dit was toch voldoende voor een mooie 8e plaats onder de 45 deelnemers.

Dankzij het behalen van voldoende winstpunten mocht July met haar paard Ziementa dressuren in de klasse Zwaar. Ook al wordt de proef die je moet berijden dan moeilijker gemaakt, July wist in Uden toch een mooie 3e plaats te behalen.

 

De behaalde resultaten

 

dressuurwedstrijd 10 nov te Uden

Klasse Z:                                             Pl.        Pnt.

July Schrama    Ziementa                      3          214

 

Dressuurwedstrijd 3 november te Mariaheide:

Klasse Z:                                             Pl.       Pnt.

July Schrama    Ziementa                      8          192 en 196

Springwedstrijd 25 november te Asten:

Klasse Z:                                 Pl.        Pnt.     

Glenn van de Ven         Ziezo    8          vier strafpunten

 

 

VEGHELSE BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN DRIEBANDEN 2012.

In café-zaal-biljart De Stapperij zal op woensdag 5 december a.s., om 19.15 uur, de officiële opening zijn van de Veghelse biljartkampioenschappen driebanden 2012.

Van 5 t/m 14 december zullen de Veghelse biljarters volop actief zijn in de zaal van “De Stapperij”. Op de 3 biljarts, die daar opgesteld staan, zullen de 69 deelnemers gaan uitmaken wie de Veghels Kampioen driebanden 2012 gaat worden.

Onder de deelnemers mogen we ook veel mensen uit de kerkdorpen rekenen.

Alle biljartliefhebbers worden uitgenodigd een kijkje te komen nemen tijdens dit altijd spannende en gezellige toernooi.

Op vrijdag 14 december zullen om 19.30 uur de halve finales gespeeld worden, waarna aansluitend de finalepartij de uiteindelijke kampioen zal bepalen.

De organisatie is in handen van biljartvereniging “Krijt Op Tijd” en de familie van der Sanden, eigenaar van “De Stapperij” staat garant voor een goede ontvangst van spelers en publiek.

 

 

 

 

Inloopspreekuur vrijwilligerspunt Vivaan in Bibliotheek Veghel.

 

Vind je het leuk om jezelf te ontwikkelen, anderen vooruit te helpen én te genieten van de waardering?

Vivaan heeft vanaf heden wekelijks op donderdagmorgen van 10.00 uur tot 12.30 uur een inloopspreekuur in de bibliotheek in Veghel. Op het “samen lees plein” is er dan een aanspreekpunt die je verder kan helpen.

Of je nu jong of oud bent, iedereen kan met zijn opleiding en levenservaring als vrijwilliger aan de slag. Het maakt niet uit of je in Veghel woont of in een van de omringende dorpen, er zijn altijd wel vrijwilligers nodig in jouw omgeving. Schroom niet en kom vooral naar het inloopspreekuur.

Maak jezelf sterk

Kies voor vrijwilligerswerk

 

 

 

SPORTAGENDA

 

 

VOW Jeugd 1 dec. 2012

VOW A1       uit      Boekel Sport A2               14:45

VOW B1       thuis  Blauw Geel'38/JUMBO B4     14:30

VOW C1       thuis  Venhorst C1                    13:00

VOW D1       uit      Rhode D3G                      11:15

VOW E1       vrij     vrij                                  

VOW E2       uit      Rood Wit'62 E3                10:30

VOW E3       vrij     vrij                                  

VOW F1       vrij     sinterk                            

VOW F2       uit      Sparta '25 F4                    9:30

VOW F3       vrij     sinterk                            

VOW F4       vrij     sinterk                            

VOW MA1   thuis  Nooit Gedacht MA1         14:30

VOW MC1    uit      OSS'20 MC1                    14:15

VOW MC2    thuis  OSS'20 MC2                    9:30

VOW ME1    vrij     sinterk      
 

VOW Senioren 1 dec 2012

VOW Vet      Uit        sv Someren                   17:00u

 

VOW Senioren 2 dec 2012

VOW H1       Uit        Volkel 1                        14:30u

VOW H2       Uit        Volkel 3                        12:00u

VOW H3       Thuis    Vorstenbossche Boys 4 11:00u

VOW H4       Uit        Blauw Geel'38/Jumbo 17    10:00u

VOW VR1    Uit        Avesteijn VR1              10:00u

VOW VR2    VRIJ   

 

SPORTUITSLAGEN

 

VOW Jeugd 24 nov 2012

VOW A1       vrij                                            x-x

VOW B1       Rhode B2                                 0-3

VOW C1       WEC C1G                                1-3

VOW D1       SC Helmondia D2                     5-0

VOW E1       Blauw Geel'38/JUMBO E4        2-17

VOW E2       Gemert E5                                3-2

VOW E3       Mariahout E3G                          1-2

VOW F1       Boekel Sport F2                        2-2

VOW F2       Rhode F5                                  0-3

VOW F3       Blauw Geel'38/Jumbo F12G       0-12

VOW F4       Blauw geel'38/jumbo F17           9-2

VOW MA1   vrij                                           

VOW MC1    Blauw Geel'38/JUMBO MC1    3-4

VOW MC2    Schijndel/VITAM MC2             6-0

VOW ME1    Festilent Me1                            1-2

 

 

VOW Senioren 24 NOV 2012

VOW Vet        Odiliapeel                     5  - 1

 

VOW Senioren 25 NOV 2012

VOW VR1       Avanti '31 VR1            0 - 3

VOW VR2       Nijnsel VR3                 1 - 1

 

 

INTERPUNCTIE

 

Vanuit het stiefkind bekeken……

(meer lezen: www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)

Myrthe woont bij haar moeder. Mama is erg verdrietig geweest na de scheiding. Myrthe probeerde daarom extra lief te zijn. Maar als mama boze dingen over papa zei, had ze geen zin meer om lief te zijn. Waarom mag ik papa niet lief vinden, dacht ze dan….Want de volwassenen om haar heen zeiden wel dat ze niet hoefde te kiezen, maar toch voelde Myrthe dat heel anders. Myrthe kreeg het gevoel dat zij moest zeggen wie er fout was. Moeder deed alsof het papa’s fout was (hij was immers weggegaan!) en papa deed alsof het mama’s fout was. Ze wist niet precies waarom, maar ze zag wel dat mama ook voor de scheiding vaak boos was op papa. Myrthe had dan medelijden met hem.

Sinds kort heeft papa een nieuwe vriendin. Nu is mama nóg bozer op papa. Mama praat daar samen met haar vriendinnen over. Soms lachen ze heel hard, hoewel Myrthe niet begrijpt wat er te lachen valt. Myrthe vindt het niet leuk, temeer omdat ze merkt dat het geen aardige dingen zijn die dan over haar vader worden gezegd. Bij papa was het in het begin gezellig. Nu heeft papa vaak minder tijd voor haar. Er is een mevrouw bij hem komen wonen. Sindsdien komen ook opa en oma minder langs bij papa. De mevrouw die bij papa woont (Sonja) is wel aardig voor Myrthe, maar toch had Myrthe liever dat mama en papa weer samen waren. Sonja kookt heel andere dingen dan mama. Myrthe lust het niet altijd en papa wordt dan boos. Eigenlijk zou Myrthe willen dat Sonja gewoon weer naar haar eigen huis ging. En ze wil al helemaal niet dat Sonja haar in bed of in bad stopt. Dat gebeurt niet zo vaak, maar soms is papa niet thuis en dan moet het wel. Myrthe denkt dat ze dan beter bij mama had kunnen blijven, ze komt toch niet voor Sonja!! Maar dat durft Myrthe niet te zeggen. En al helemaal zegt ze niks tegen haar moeder. Want die wil altijd precies weten wat er gebeurd is bij papa en heeft dan steeds commentaar! En mama vertelt alles weer tegen haar vriendinnen. Myrthe heeft besloten maar niks meer te zeggen over haar papa bij mama.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2,

5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl
EXTRA AERO-COMB LES !!!

 

Aangezien de Aero-Comb op de woensdagavond zo druk bezocht wordt, zal er vanaf donderdag 3 januari van 19:30-20:30 uur gestart worden met een extra Aero-Comb les. Aero-Comb is een groepsles die voor iedereen toegankelijk is. De les zal een uur in beslag nemen. De eerste 30 minuten zijn gericht op Aerobic/Dans, waarbij vooral het uithoudingsvermogen aan bod komt. Het 2e gedeelte bestaat uit BBB, waarbij alle spiergroepen aan bod komen.

De maandelijkse contributie voor deze les bedraagt maar € 17,50 !!!!

Nieuwsgierig geworden en zin om iets aan je conditie te doen op een leuke intensieve manier, kom dan meedoen.

Verder verzorgt Exercise 4 You ook personal training aan huis en u kunt ons inhuren voor een kinder-, bedrijfs- of vrijgezellenfeestje. Voor meer info verwijs ik u naar de website http://exercise4you.nuxli.net of mail naar exercise4you@nuxli.net

 

Sportieve groet, Katja Falkenburg

 

Locatie:

Dorpshuis Zijtaart (Podiumzaal),

Pastoor Clercxstraat 50 in Zijtaart

 

Feestdagen Aanbieding !!!!

De feestdagen staan weer voor de deur. Dit betekent gezelligheid, cadeautjes en natuurlijk lekker eten. Aangezien we tijdens de feestdagen weinig beweging hebben, heeft Exercise 4 You speciaal voor deze dagen een cadeaubon aan te bieden. De cadeaubon ter waarde van € 25,00 kunt u aan een dierbare schenken die het leuk vind om een privé training aan huis te krijgen. Voor die € 25,00 kan iemand éénmalig gebruik maken van een Personal Training. Cadeaubonnen zijn te bestellen bij K Falkenburg.

Meer info mail naar: exercise4you@nuxli.net

 

 

Vermist
 
Wie heeft afgelopen zaterdag bij Kleijngeld mijn zwarte wollen jas merk Silvercreek 
meegenomen?  Waarschijnlijk heb ik de jas van diegene bij mij thuis.
Wil je dan even contact opnemen met mij 0413-341812.
 
 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.

 

 

 

 

 

 

BOODSCHAPPENPLUSBUS

Mensen van 55 jaar en ouder uit de gemeenten Uden en Veghel en uit Heeswijk, Dinther en Loosbroek worden op afspraak thuis opgehaald om met een groepje boodschappen te gaan doen. Na de boodschappen is er tijd voor een kopje koffie, waarna de deelnemers weer thuis worden afgezet. Vrijwilligers helpen de deelnemers bij het winkelen, als dat nodig is.

Hieronder het programma van december 2012. Elke maand is er een nieuw programma. Een vast onderdeel is het boodschappen doen op maandag en op donderdag.

 

 

BOODSCHAPPENPLUSBUS PROGRAMMA DECEMBER 2012

ma

3

9.00 u

13.00 u

 

Markt Uden

Winkelen bij JUMBO in Uden

di

4

13.30 u

uitstapje

Live Uitzending Tijd voor Max

wo

5

10.00 u

 

Kerstmarkt bij de Intratuin Veghel,

do

6

9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

vrij

7

10.00 u

uitstapje

Intratuin Malden in kerstsfeer

ma

10

13.00 u

 

Winkelen bij JUMBO in Uden

di

11

9.00 u

 

Van Tilburg in Nistelrode

wo

12

10.00 u

uitstapje

Kerstmarkt in Kevelaer 

do

13

9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

vrij

14

10.00 u

uitstapje

Verrassingstocht

ma

17

9.00 u

13.00 u

 

Markt Uden

Winkelen bij JUMBO in Uden

di

18

18.15 u

 

Alzheimercafé

wo

19

9.00 u

15.30 u

 

uitstapje

Winkelen in De Heuvel Eindhoven

Avond-Kerstdiner in St. Petrus, Boekel

do

20

9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

vrij

21

09.00 u

 

Winkelen bij JUMBO in Uden

zo

23

13.00 u

uitstapje

Kerstconcert  Museum voor Religieuze Kunst

do

27

9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

 

 

Wilt u het nieuwste programma wel eens zien of meer weten?

Bel Vivaan, Ouderenwerk tel. (0413) 36 73 09 op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur en vraag het programma aan. U kunt ook een e-mail sturen naar: bplusb@vivaan.nl of op de website www.vivaan.nl kijken.

 

Wilt u mee met de BoodschappenPlusBus?

Bel Vivaan, ouderenwerk tel. (0413) 36 73 09 om u aan te melden als lid van de BoodschappenPlusBus; dat kost € 12,50 per jaar. U krijgt het programma dan thuisgestuurd. Daarna kunt u thuis op uw gemak in het programma uitzoeken op welke tijd u met de BoodschappenPlusbus mee wilt. Geef dat weer door en op de afgesproken tijd komt de bus voorrijden.

Voor het winkelen kunt u zich elke werkdag van 9.00 – 13.00 uur opgeven. Voor de uitstapjes van december kunt u op woensdagochtend 28 november bellen. Als het op die woensdagochtend niet lukt, kunt u zich ook daarna nog op werkdagen opgeven voor uitstapjes.

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Veghel klaar voor de winter!

 

De gemeente Veghel is klaar voor de winter, ook al is het nog niet heel koud buiten. Het zout is ingekocht, de roosters zijn gemaakt, de strooimachines gekeurd en de medewerkers hebben het draaiboek doorgenomen.

 

Op de gemeentewerf ligt 300 ton, en in de opslag van de Nederlandse Zouthandel ligt nog eens 350 ton zout klaar om de gladheid in Veghel te bestrijden. In de gemeente Veghel wordt zo veel mogelijk preventief gestrooid; er wordt gestrooid op het moment dat er gladheid wordt verwacht.

 

Net als voorgaande jaren worden niet alle wegen gestrooid. Het beleid is als volgt: eerst de hoofdwegen, dan de wegen op industrieterreinen, dan de klinkerwegen, bruggen en viaducten en tot slot de wegen langs belangrijke objecten. Op www.veghel.nl staat een kaart waarop u precies kunt zien waar de gemeente strooit.

 

 

 

 

Workshop FOTOGRAM

 

In dit moderne, digitale tijdperk lijkt de charme en de magie van de analogie fotografie grotendeels vergeten. Zo niet  bij MIK Pieter Brueghel! Binnenkort gaan nieuwe workshops van start met daarin aandacht voor de ambachtelijke en artistieke kant van analoog fotograferen. Zo is er de workshop Fotogram fotografie. Tijdens deze workshop ontdekt u het wonder van fotograferen zonder camera! Een fotogram is een afdruk van een object dat direct op lichtgevoelig papier wordt geplaatst en vervolgens wordt belicht in een donkere kamer. U gaat experimenteren met belichtingen en composities, wat leidt tot een illustratief fotogram. In een paar uur tijd maakt u een uniek en persoonlijk kunstwerk. U kunt kiezen uit twee data:  zaterdagochtend 8 december  of woensdagavond 12 december, deze workshop is geschikt voor  beginners en gevorderden. Onder leiding van vakkundig docente Nicole Minneboo. Meer info en inschrijven: www.pieterbrueghel.nl

 

 

 

 

 

Stichting Vivaan Veghel, centrum voor participatie, MiK Kunsteducatie en Pieter Brueghel, Centrum voor Kunst en Cultuur, Veghel presenteren:

 

GEBRUIK JE HANDEN EENS!

 

Een kennismaking met verschillende kunstdisciplines

voor jongeren tussen 11 - 16 jaar.

 

Pieter Brueghel, MiK en Vivaan bieden voor het 5e jaar een afwisselend en boeiend programma aan om eens met kunst en cultuur in aanraking te komen voor jongeren tussen 11 en 16 jaar. We bieden een viertal technieken aan in de vorm van workshops.

 

Deze laatste workshop is een Maak je ideale profielfoto.

Zit je vaak op facebook, hyves of twitter je veel? Steeds als je jezelf laat zien komt je profielfoto in

beeld. En wat is er nou moeilijker dan de ideale profielfoto te vinden? Deze workshop is mega

handig want hier ga je je eigen ideale profielfoto maken. Onder begeleiding van een echte fotograaf! Dat kan alleen maar een super mooie foto worden.

Schrijf je snel in voor deze workshop, er kunnen maar een beperkt aantal deelnemers meedoen!

 

Datum:             Vrijdag 7 en 14 december

Tijd:                 18.30 uur - 19.30  uur

Locatie:            Jeugdcentrum Chill Out, Witte de Withstraat 24 te Veghel

Kosten: € 2,- per bijeenkomst

 

Inschrijven kan bij Mieke Volk-Pepers van Stichting Vivaan Veghel, via 0413-340842,

06-14342435 of mieke.pepers@vivaan.nl

 

 

 

Van start in december!

Nieuwe workshops

 

Maandelijks gaan bij MIK Pieter Brueghel nieuwe workshops van start. Traditionele methoden of de nieuwste technieken, voor de gevorderde amateurkunstenaar of voor de nieuwsgierige beginner, voor 80-plussers of voor basisschoolleerlingen, het komt allemaal voorbij! MIK Pieter Brueghel activeert je creativiteit en fantasie. Verlicht de donkere wintermaanden en ga de uitdaging aan!

 

Tekenen met Japanse penselen

Je leert tijdens deze workshop tekenen met Japans penseel. Naar levend model ontdek je stap voor stap hoe dit penseel te hanteren, met aandacht voor kalligrafische vaardigheden, het ontwikkelen van een schrijvende lijn en horizontaal werken op Japanse papiersoorten. Zwierige en vloeiende lijnen ‘beschrijven’ je tekening als een persoonlijk handschrift.

Aanvang: donderdag 13 december 2012  – vijf bijeenkomsten van drie uur (9.00-12.00 uur) – Docent: Peter Linnartz – Locatie: Veghel - Voor beginners en gevorderden.

 

Verflaboratorium

Verschillende soorten verf, dragers en gereedschappen zorgen voor uiteenlopende effecten op het doek. Je gaat experimenteren met verf en nieuwe schildertechnieken. Een verkenningstocht door het verflaboratorium biedt creatieve kunstschilders een bijzonder verfavontuur.

Aanvang: maandag 10 december 2012 – 12 bijeenkomsten van 2,5 uur (13.30-16.00 uur) – Docente: Joyce Cordewener – Locatie: Veghel  – Voor gevorderden.

 

Rondom model boetseren: abstract figuur

Tijdens deze korte cursus leer je figuren en portretten stileren en abstraheren. Een gestileerde vorm ontstaat door vereenvoudiging. Alleen de belangrijkste kenmerken zijn nog te zien. Alle onderdelen worden op dezelfde manier vormgegeven, bijvoorbeeld in vloeiende lijnen of in hoekige vormen. Bij abstraheren wordt een kunstwerk vanuit een gevoel vertolkt, waarbij de werkelijkheid nog wel te herkennen is.

 

Aanvang: zaterdag 15 december 2012 – 6 bijeenkomsten van 2,5 uur (9.30-12.00 uur) – Docent: Dragan Despotovic – Locatie: Veghel – Voor beginners en gevorderden.

 

 

 

Voor meer informatie over deze en andere (korte) cursussen kun je contact opnemen met Myriam Simons van MIK Pieter Brueghel, via telefoonnummer 0413-365675 of m.simons@pieterbrueghel.nl

 

 

Het Heilig Hartbeeld na decennia weer terug
op het Heilig Hartplein in Veghel

 

Afgelopen september heeft het gemeentebestuur van Veghel in samenwerking met de monumentencommissie van Veghel besloten dat het Heilig Hartbeeld weer terug moest komen op de plek waar het in 1924 is geplaatst.
B & W van de gemeente Veghel hebben daarop de opdracht voor herplaatsing van het ensemble d.w.z. het beeld met de sokkel en het complete hekwerk met muurtje en fundering gegund aan SIEMei als sociaal cultureel project in samenwerking met scholen en culturele instellingen in Veghel.

 

Vrijwilligers van het SIEMei-museum en leerlingen van opleidingsinstituten hebben de afgelopen manden de handen flink uit de mouwen gestoken.
Het resultaat van die inspanningen heeft tot gevolg dat  op maandag 3 december a.s  het Heilig Hartbeeld weer op zijn oude vertrouwde sokkel komt te staan. Het gehele ensemble is dan weer terug op de plaats waar het destijds ook voor is ontworpen.

 

Hoewel de laatste fase n.l. het plaatsen van het hekwerk nog enige tijd zal vergen, willen wij als SIEMei – ‘het museum dat werkt’ -  u uitnodigen om bij de terugplaatsing van het H.Hartbeeld aanwezig te zijn.
Wethouder de heer J.v.Burgsteden zal namens het gemeentebestuur aanwezig zijn bij deze historische gebeurtenis.

 

De plaatsing is op 3 december 2012 om 12.45 uur op het Heilig Hartplein in Veghel

 

 

 

Zorgzuster Noordoost Brabant gaat van start met Terminale Thuiszorg

De regie over uw eigen zorg

 

Als intermediair in de thuiszorg bemiddelt Zorgzuster Noordoost Brabant op een persoonlijke manier tussen de zelfstandige zorgverlener en mensen die thuiszorg nodig hebben. Als dochteronderneming van BrabantZorg speelt Zorgzuster Noordoost Brabant met dit nieuwe initiatief in op een  groeiende behoefte om bewust er voor te kiezen de laatste levensfase in de eigen vertrouwde omgeving te laten plaatsvinden. Een stervensproces vergt veel van alle betrokkenen. Zorgzuster Noordoost Brabant biedt juist in deze periode haar deskundigheid en professionaliteit aan.

 

Met name in de terminale thuiszorg is er, naast professionele zorg en begeleiding, ook behoefte aan vertrouwde gezichten aan het bed. Daarom werkt Zorgzuster Noordoost Brabant met een klein team van zorgverleners. Daarbij wordt doormiddel van professionele bemiddeling een optimale match gezocht tussen de persoonlijke wensen, de zorgvraag en de zorgverlener.  De cliënt krijgt op deze manier de zorgverlener die het beste bij hem of haar past.

 

Zorgzuster Noordoost Brabant is in staat om door middel van professionele zorgaanbieders een 24-uurs verpleging en verzorging aan te bieden in de eigen thuissituatie. Dit  alles ervaren de dierbaren van de cliënt vaak ook als geruststellend.

 

Ook wanneer de zorgvraag snel geregeld moet worden hebben wij de juiste zorgverlener beschikbaar. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Marieke Zimmermann, Manager, tel: 073-6111764 en mail m.zimmermann@zorgzuster.nl

 

 

 

 

Heeft u behoefte aan slachtofferhulp?

 

Mocht u naar aanleiding van het schietincident in Zijtaart behoefte hebben om uw verhaal te delen, dan kunt u contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland. Zij helpen slachtoffers van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten. Ieder mens gaat op zijn eigen manier om met het zien van ingrijpende gebeurtenissen. Hoe u dit het beste kunt doen, laat zit niet vatten in hapklare tips en trucs. Wel kan Slachtofferhulp Nederland u advies en tips geven die u kunnen helpen de draad weer op te pakken. U kunt Slachtofferhulp Nederland bereiken via telefoonnummer 0900- 0101.

 

 

Gemeente Veghel klaar voor de winter!

 

 

De gemeente Veghel is klaar voor de winter, ook al is het nog niet heel koud buiten. Het zout is ingekocht, de roosters zijn gemaakt, de strooimachines gekeurd en de medewerkers hebben het draaiboek doorgenomen.

Op de gemeentewerf ligt 300 ton, en in de opslag van de Nederlandse Zouthandel ligt nog eens 350 ton zout klaar om de gladheid in Veghel te bestrijden. In de gemeente Veghel wordt zo veel mogelijk preventief gestrooid; er wordt gestrooid op het moment dat er gladheid wordt verwacht.

Net als voorgaande jaren worden niet alle wegen gestrooid. Het beleid is als volgt: eerst de hoofdwegen, dan de wegen op industrieterreinen, dan de klinkerwegen, bruggen en viaducten en tot slot de wegen langs belangrijke objecten. Op www.veghel.nl staat een kaart waarop u precies kunt zien waar de gemeente strooit.

 

 

 

 

Aanmaning BSOB bij niet (volledig) betalen van de gemeentelijke en/of waterschapsbelastingen

 

 

Op zaterdag 24 november 2012 wordt er vanuit Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) aanmaningen verzonden omdat de betaaltermijn voor gemeentelijke en/of waterschapsbelastingen is verstreken. In september en oktober 2012 zijn kosteloze herinneringen verzonden. Hierop staat vermeld dat het bedrag binnen 10 dagen betaald moet worden. Omdat hieraan niet voldaan is, wordt er een aanmaning gestuurd.

 

De aanmaning van 24 november 2012 dient binnen 14 dagen betaald te worden. Indien hieraan niet voldaan wordt, volgt er een dwangbevel dat minimaal € 38,00 kost. De kosten van het dwangbevel zijn afhankelijk van de hoogte van het openstaande aanslagbedrag. Bij de aanmaning is een acceptgiro gevoegd, die gebruikt kan worden voor de (restant) betaling van de aanslag.

 

Over de BSOB

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) is een samenwerkingsverband tussen waterschap Aa en Maas en de gemeenten Boekel, Deurne, Oss, Veghel en Uden. BSOB verzorgt de belastingheffing en inning van het waterschap en van deze gemeenten.

 

Vragen?

Heeft u nog vragen over BSOB? De BSOB is bereikbaar via het telefoonnummer 088 – 551 00 00 (bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 16.00 uur), info@bs-ob.nl of www.bs-ob.nl De BSOB helpt u graag verder.