Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 22   2012-2013 > Dorpsnieuws  jaargang 22  nummer 11

Dorpsnieuws  jaargang 22  nummer 11


5 december 2012 - 12 december 2012

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl
Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 22 nr 11KERKBERICHTEN

 

Zondag: 9 december 9.30 u. 2e zondag v.d. Advent Pater van Delden (Gem.Koor)

 

Wij gedenken in deze viering:

Mari en Henriëtte van den Hurk-de Koning (vanwege verjaardag); Cor en Bertha Oppers-van Erp (vanwege verjaardag); Overl.oud. Coppens-van Bakel en Frans; Mnd.ged. Truus van Boxmeer- van de Ven; Mnd.ged. Mies en Anneke van Zoggel-van der Linden, Hans en Marion; Mnd.ged. Riek van de Ven; Harrie Langens en overl.fam.leden; Overl.oud. van Asseldonk-van Roosmalen en overl. familie;

Frits van Nunen (nms.Ad en Ellie)

 

Gedoopt: Tijn, zoon van Ralf van der Heijden en Karen van der Linden.

 

 

 

ZOV Kalender

 

Ook dit jaar is er weer de jaarlijkse kalender van de ZOV. Deze wordt door de leden van de JAZ verspreid. U kunt ons verwachten vanaf zaterdag 8 december tot 22 december.

Wij mogen 1 kalender per adres afgeven. De kalender is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor de JAZ dagen wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld. De kalender is vanaf 24 december voor € 5,00 te koop bij de Fietswinkel Zijtaart. Via deze weg wensen wij iedereen alvast prettige feestdagen!

De JAZ

 

 

Winterwandeling 2012.

De EGZ organiseert dit jaar voor de 3e keer een winterwandeling in samen werking met Eethuis de Reiger. Op vrijdag 28 december vindt deze plaats in en rond zijtaart.

U kunt starten tussen 12.00 uur en 13.00 uur bij Eethuis de Reiger.

Er wordt een tocht uitgezet van ongeveer 5,5 km en een tocht van 12 km, maar u kunt natuurlijk ook tussentijds nog van afstand wisselen

Meer informatie ziet u komende weken in het Zijtaarts Belang.

Tot ziens op 28 december bij de derde winterwandeltocht

 

 

Prikpost in Zijtaart.

 

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven Voor 
alle openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email: trombose@bernhoven.nl
 
 

 

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

 

 

Openingstijden Bibliotheekpunt Zijtaart in ‘Het Klooster’:

 

dinsdagmiddag 13.15 - 14.45 uur

dinsdagavond 18.00 - 19.00 uur

donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt       (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

Avond, nacht en het weekend    0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                  (0413) 35 22 23

Meldpunt Thuiszorg                    0900-8803

Vivaan, Ouderenwerk                (0413) 36 73 09

Centraal Alarmnummer              1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed  1 1 2

Politie direct                              0900 8844

Brandweer direct                       (073) 612 31 23

Ambulance direct                       (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                         14 - 0413

Gem. Veghel Storingsnummer    14 - 0413

Basisschool "Edith Stein"            (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                    (0413) 76 90 25

Dorpshuis Zijtaart                      (0413) 36 66 79

De Vonders (VOW)                  (0413) 35 03 77

 

Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart        0900 8844

 

 

 

 

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Gevraagd:  Hulp in de huishouding 4 a 5 uur in de week, tel.: 0413-363218

 

 

Gevonden:

 

Sony-adaptor voor tel. of camera in de sporthal tijdens de Prinsenreceptie afhalen bij NLG Keslaerstraat 56

 

 

 

 

Openingstijden Bibliotheekpunt Zijtaart in ‘Het Klooster’:

 

dinsdagmiddag 13.15 - 14.45 uur

dinsdagavond 18.00 - 19.00 uur

donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur

 

 

 

 

Film over Zijtaart

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 december a.s. worden in het Dorpshuis drie films over Zijtaart vertoond. Deze films geven een beeld van het Zijtaart in drie verschillende periodes.

 

De eerste film gaat over het Zijtaart van 1964-1966. Dit is een zwart-wit film die destijds door het Rode Kruis is gemaakt en duurt ongeveer 54 minuten. Het is een film zonder geluid, maar met de reacties die uit de zaal zullen komen, zal het heus geen stille film zijn.

 

De tweede film laat Zijtaart zien rond het jaar 1984 t/m 1986 en duurt ongeveer 55 minuten. Deze film is destijds tot stand gekomen m.m.v. de Rabobank. Evenals de vorige film laat ook deze film het Zijtaart van die tijd zien. In beide films is ook de opzet geweest om veel mensen te laten zien.

 

De laatste film gaat over het Zijtaart van nu en duurt ongeveer 35 minuten. De film is opgenomen in de periode van de verbouwing van het klooster. Het initiatief van deze film komt van de Zijtaartse Ondernemersvereniging en zij hebben ook de middelen hiervoor beschikbaar gesteld. In deze film zijn ook interviews opgenomen met enkele bekende Zijtaartse mensen. De film moet een beeld geven hoe Zijtaart er nu uitziet, zodat over 20 jaar gezegd kan worden: “wat is er weer veel veranderd”.

De aanvang van beide avonden is om 20.00 uur, de zaal is open om 19.30 uur.

Na een succesvolle voorverkoop gaan we door zo lang de voorraad strekt.

Kaarten kosten € 2,00 en zijn verkrijgbaar bij Bekkers Motors, Leinserondweg 7.

 

 

YOGA IN ZIJTAART

 

Sinds september is er een groep enthousiaste mensen die wekelijks yogales volgt in het Dorpshuis op dinsdagochtend van 9.00 uur tot 10.15 uur.

Bij aanvang van de lessen waren er te weinig mensen om met twee groepen te starten waardoor we helaas enkele mensen hebben moeten teleurstellen. Omdat er nu regelmatig geluiden binnenkomen dat er nog meer belangstellenden zijn, willen we, bij voldoende aanmeldingen, vanaf 8 januari 2013 starten met een tweede groep. Degenen die overwegen zich daarvoor aan te melden, wordt de gelegenheid geboden om op dinsdag 11 december geheel vrijblijvend een proefles te volgen van 10.30 uur tot 11.45 uur. Kosten € 7,50. Deze worden bij definitieve aanmelding in mindering gebracht op het lesgeld.

Neem voor aanmelden en/of meer informatie contact op met Gerda van der Horst, tel.nr. (0413) 36 65 72 of email: gerdavanderhorst@home.nl. Ook zijn er folders te vinden in de ontmoetingsruimte in het Dorpshuis.

 KBO

AGENDA

Maandag 10 december 13.30 uur: Kaarten

Dinsdag 11 december 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 11 december 10.30-11.30 uur: opgeven kerstviering

Dinsdag 11 december 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 11 december 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 11 december 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 12 december 13.30 uur: Kaarten

Donderdag 13 december 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 13 december 13.00 uur: Competitie biljarten

Vrijdag 14 december 13.30 uur: Bridgen

KAARTEN

Uitslagen van de kaartmiddag op woensdag 28 nov. 2012:

Jokeren:               Riek v.Sleuwen            89 pnt.

Rikken:             1.Grard Pepers             127 pnt.

                        2.Marjo Vissers                          95 pnt.

                        3.Piet v.d.Hurk               74 pnt.

                        4.Tiny v.Kasteren           72 pnt. 

Poedelprijs:       Martien v.Zutphen        - 19 pnt.

Loterij:              Annie Gibbels

BRIDGEN

ZBC’01/2  27 nov 2012

Lijn A

1       Jan Rijkers & Toos v. Berlo                      56,67

2       Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert          55,00

(3)     Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk            54,58

(3)     Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt    54,58

5       Bert Kanters & Diny Kanters                   54,17

6       Piet Thijssens & Riek Rijkers                    53,33

7       Riet v. Hout & Corry Kastelijn                  51,67

8       Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels               50,42

9       Cor Mollen & Marietje Mollen                  46,67

10      Cees v. Hout & Jo Verhoeven                  45,00

11      Mien v. Berkel & Mien Verhoeven           44,17

12      Mieke Toebast & Toos Vissers                 33,75

Lijn B

1       Henk v.d. Linden & Mien Vissers             60,07

2       Noud v. Zutven & Toos v. Zutven             56,25

3       Hein de Wit & Jo de Wit                          54,86

4       Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis           53,82

5       Joke Petit & Maria Rijken                         52,43

6       Anneke Jans & Maria Pepers                   49,65

7       Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts        49,31

8       Tonny Rijkers & Mien Vermeulen             48,26

9       Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk           47,57

10      Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers       46,88

(11)   Piet Reijbroek & Toos Reijbroek               46,53

(11)   Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen               46,53

13      Cor v.d. Berg & Nellie v.d. Berg               44,44

14      Annie v Berkmortel & Josien vd Berkmortel      43,40

KBO vrij 30 nov 2012

Lijn A

1       Pieter v. Geffen & Tonnie Kivits                  56,60

2       Rina v. Berlo & Christien v. Helvoirt            55,90

3       Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk           53,82

4       Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout             52,08

(5)     Mien Verhoeven & Mien Vissers                 51,39

(5)     Jos v.d. Goor & Bep v.d. Goor                     51,39

(7)     Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen                 50,35

(7)     Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven         50,35

9       Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert   49,65

(10)   Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen                  47,57

(10)   Bert Kanters & Diny Kanters                      47,57

12      Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk          47,22

13      Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken    43,75

14      Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk            42,36

Lijn B

1    Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort           58,33

(2) Jo Verhoeven & Hans v.d. Brand                   56,25

(2) Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen                      56,25

4    Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt                      52,78

5    Cor Mollen & Marietje Mollen                        49,31

6    Annie v. Berkmortel & Josien v.d. Berkmortel         44,44

7    Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer              43,75

8    Anny v.d. Hurk & Harry v Boxmeer               38,89

 

 

 

 

BILJARTEN

 

Regionaal 3 dec.2012 Zijtaart - Breughel A

Wim v.d.Sanden      51   72   - Martien Swinkels    42    41

Rien Kemps            37   29   - Theo v.Eck             42    25

Tonny v.Uden         28   33   - Johan Meulendijks   32    45

Jos Claassen           22   22   - Ben Swinkels          31    28

Johan v.Zutphen      21   13   - Carel de Beer         29    27

Jan v.Uden             16   17   - Jan v.d.Avoort        24    35

Martien v.Zutphen   16   11   - Harrie Sanders        23    21

Jan v.d.Oever         15   15   - Jan v.Eck               19    19

 

 

KBO onderling 29 nov 2012

Piet v.d.Tillaart           38   58   - Johan v.Zutphen   22   16

Jan Rijkers                 17   24   - Jos Claassen        22   25

Willy Henst                30   43   - Piet v.d.Hurk        39   37

Jan de Wit                 30   44   - Wim v.d.Sanden   54   46

Grard v.Eert               18   24   - Jan v.Oever         18   17

Jan de Wit                 30   38   - Tonnie v.Uden     32   41

Cor Coppens              20   25   - Gerard Oppers     13   8

Martien v.Zutphen      15   17   - Rien v.Tiel           26   22

Chris v.Helvoirt          20   20   - Rien Kemps         37   24

Willy v.d.Berkmortel   24   23   - Wim v.d.Sanden   54   34

Tonn Verbruggen       21   15   - Tonnie v.Uden     32   22

Piet v.d.Hurk             39   31   - Chris v.Helvoirt    20   12

Cor v.Zutphen            63   44   - Jan v.Uden          19   11

 

 

Solistenconcours St.Cecilia

zondag 9 december 2012

Zondag 9 december a.s. wordt weer het jaarlijks solistenconcours gehouden voor alle majoretten en muzikanten van Zijtaart. Helemaal alleen, in duo’s of met een groep is er hard geoefend om de jury en het publiek te laten zien en horen, wat ze allemaal in hun mars hebben. Zij zullen allen gaan strijden om de Albert van Zutphen wisseltrofee! De majoretten en enkele slagwerkers zullen in de ochtend optreden van 11.00 uur tot 12.00 uur met aansluitend de prijsuitreiking voor majoretten. ‘s Middags zullen de muzikanten en overige slagwerkers optreden tussen 13.00 uur en 16.30 uur. De prijsuitreiking voor hen zal rond 16.45 uur plaatsvinden.

Kom dus gezellig langs in Het Klooster! De toegang is gratis.

 

 

 

Project de langste brommer tijdens Jumbo Langste Rij

 

HET IDEE

 

Pieter van der Klooster kwam op het idee om aan het dagprogramma van de wereldrecordpoging langste rij bromfietsen een nieuw element toe te voegen. Hij had ontdekt dat er ook een wereldrecord bestaat voor de langste brommer/motor (dat is 1 categorie). Zie hiervoor de link naar het Guinness Book of World records: http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/1/longest-motorcycle-

 

ENGELAND

 

Het record staat sinds juli 2011 op 72 foot en 2 inch en is gevestigd in het Britse Leicestershire. Omgerekend is dit gelijk aan 22 meter. Dat betekent dat we op 18 augustus 2013 hier over heen moeten om de wereldrecordpoging langste brommer te laten slagen. En dat gevaarte moet ook nog eens rijdend een afstand overbruggen van minstens 100 meter. Het aantal personen op de brommer/snorfiets/motor maakt niet uit. Het ligt in de lijn der verwachting dat er slechts 1 persoon op de brommer zal plaatsnemen.

 

OUD VLIEGVELD

En waar we met de Bromvliegers de afgelopen 10 jaar wel meer dingen hebben gerealiseerd die vooraf niet voor mogelijk werden gehouden, is dit toch wel een bijzonder project. Want waar onze Engelse vriend Colin Fruze in 2011 een oud vliegveld tot zijn beschikking had om de poging te doen laten slagen, is het in Zijtaart de bedoeling dat dit alles gewoon in de Pastoor Clercxstraat plaats gaat vinden. Even omdraaien of een stuurfout corrigeren is er dan zeker niet bij. Het zal nog een hele klus worden alvorens de brommer klaar is en deze rijkaar is.

 

RIJDEN MAAR

 

Wil je alvast een idee krijgen hoe zo’n lange brommer er uit kan zien. Kijk dan op de link van de huidige wereldrecordhouder, hier staan filmpjes over de bouw en het rijden met deze monsterachtig lange brommer. http://www.colinfurze.com/longest-bike.html

 

NEDERLAND

 

Inmiddels krijgt dit wilde idee van Pieter steeds meer vorm en wordt er ergens in de buurt van Zijtaart al volop ontworpen, gebouwd en volgend jaar ook wel getest om dit project tijdig klaar te krijgen. Kartrekkers hierbij zijn naast Pieter van der Klooster, Piet van Lierop en Franc Kleijngeld. Bij de uitvoering van de plannen zijn nog diverse helpers nodig, dus wie zich geroepen voelt om dit project te ondersteunen, kan zich melden bij de werkgroep van de wereldrecordpoging via info@jumbolangsterij.nl of telefonisch na 20.00 uur tel.(0413) 34 36 36. Ook kun je met je bedrijf sponsor worden van dit speciale onderdeel van de recorddag in Zijtaart. Het onderdeel langste brommer zal op 18 augustus het dagprogramma openen om precies 12.00 uur. En als deelnemer aan de recordpoging langste rij bromfietsen of als bezoeker aan Zijtaart kun je natuurlijk dit alles zelf aanschouwen in de buurt van ons clubhuis café zaal Kleijngeld aan de Pastoor Clercxstraat 53-55. De recordpoging langste rij start immers pas om 14.00 uur.

 

DAGPROGRAMMA 18 AUGUSTUS 2013

 

07.00 uur          aanvang werkzaamheden ter voorbereiding

08.00 uur          afsluiten parcours

09.00 uur          start inschrijving

12.00 uur          sluiting inschrijving

12.00 uur          recordpoging langste rijdende brommer

12.45 uur          recordpoging langste rij trapskelters voor kinderen

14.00 uur          start recordpoging langste rij bromfietsen

16.30 uur          einde recordpoging langste rij bromfietsen

17.00 uur          bekendmaking juryrapport

17.30 uur          aanvang opruimwerkzaamheden

21.00 uur          alle straten weer vrij voor overig verkeer

 

 

 

Aanleg nieuwe haltes Eerdsebaan van start

 

 

Gemeente Veghel start begin december met het aanpassen van de bushaltes ‘Veerdonkstraat’ in Eerde. De haltes worden verplaatst naar de Eerdsebaan (provinciale weg N622) direct voorbij de rotonde richting de A50. De werkzaamheden dienen voor de kerst gereed te zijn en worden uitgevoerd door Den Ouden Aannemingsbedrijf BV uit Schijndel. Dit project komt mede tot stand door subsidie van de Provincie Noord-Brabant. Weggebruikers worden tijdens de uitvoeringswerkzaamheden geconfronteerd met een snelheidsbeperking, gedeeltelijke wegafsluiting en/of wegversmalling. De bereikbaarheid van de ‘Profile Tyrecenter Veghel’ blijft gegarandeerd.

In Noordoost Brabant werken de gemeenten al een aantal jaren aan het toegankelijk(er) maken van het openbaar vervoer. Mensen met een functiebeperking, zoals slechtzienden of mensen in een rolstoel, moeten immers ook gewoon gebruik kunnen maken van de bus. Overal worden dan ook haltes toegankelijk gemaakt en waar nodig enkele bushaltes verplaatst.

Voor aanvang van de werkzaamheden worden de direct omwonenden geïnformeerd.

 

 

 

“De essentie van Kerstmis” bij Café Zaal Kleijngeld in Zijtaart.

 

 

Het is chaos in de centrale van de Kerstman. De familieleden van de Kerstman doen alles om deze chaos te beteugelen. Broers, zussen, neven, nichten, dochters en zelfs de exen van de Kerstman proberen bij iedereen de Kerstgedachte bij te brengen. Ook bij degenen die nog op Kerstavond werken. En waar is de Kerstman? Die is er op uit! Hij heeft een nieuwe vlam.

Zang- en Theatergroep KLIK geeft op vrijdag 14 december een voorstelling van haar nieuwe productie “De essentie van Kerstmis” in “Café Zaal Kleijngeld in Zijtaart.

In een ruim 30 minuten durend theatraal muziekprogramma geniet je van de nieuwste productie van Zang- en Theatergroep KLIK. Na het succes van “Hotel de Boot” is dit de tweede productie van deze groep met zangers en zangeressen uit de regio Best, Oss en Veghel. KLIK heeft het doel om op een kwalitatief hoog niveau te zingen en te performen.

 

De artistieke leiding van KLIK is in handen van regisseuse Martine Grünwald en muzikaal leider Loek van Vugt. Martine studeerde aan het Rotterdams conservatorium en is verantwoordelijk voor de zang en het acteren. Maar ook schrijft Martine de teksten voor de productie van KLIK. Loek van Vugt is al jaren actief op muzikaal gebied en ook verantwoordelijk voor de zang binnen de groep. Loek zingt en speelt in meerdere combo’s en gezelschappen.

De voorstelling “De essentie van Kerstmis” begint om 20.30 uur. De entreeprijs is € 5,00 (incl. welkomstdrankje en een paar hapjes). Voor meer informatie en het bestellen van de kaartjes ga je naar de website van KLIK, www.vocalklik.nl

Programma:

*De essentie van Kerstmis

*Pauze

*Liedjes uit repertoire van KLIK

*Loterij met leuke prijzen

 

De voorstelling wordt ook nog gespeeld op zondag 16 december in “Café Zalen De Burgemeester” in Oirschot

 

 

 

Jong Nederland Zijtaart:

25ste TOP 100 ALLERTIJDEN !!

 

 

In 1988 kwamen een aantal enthousiaste en muzikale Jong Nederlanders op het idee een Top 100 Allertijden van Zijtaart te organiseren. Dat jaar vond de eerste editie plaats in de Brescobar met DJ’s Henry van Boxmeer, Rob van Nunen en Wiljan van Hoof. Dit jaar organiseert Jong Nederland voor de 25ste keer de TOP 100 in zaal Kleijngeld. Inmiddels is de Top 100 een begrip geworden in de uitgaansagenda van Zijtaart en heeft een complete generatie goede herinneringen aan dit jaarlijkse muziekevenement.

Natuurlijk gaan we uitpakken tijdens deze jubileumeditie op zaterdag 22 december! De DJ’s van toen (Henry, Rob en Wiljan) hebben hun medewerking inmiddels toegezegd. Ook is er live muziek van Zoetkees de Kofferband uit Vorstenbosch. Dus noteer zaterdag 22 december alvast in je agenda!

Jong Nederland Zijtaart

 

 

 

The Challenge Antwerpen Banjul.

 

De Challenge zit erop! Wat was het een geweldige ervaring!

Het team Kalidoe heeft de mooie en zware tocht afgelegd in drie weken. Een warm onthaal in Banjul, Gambia volgde.

Als kroon op het verzette werk van de teamleden werd een bedrag van ruim € 15.000,00 opgehaald!

Het gehele bedrag zal ten goede komen aan de kinderen in het huis van Stichting Second Home. Dit betekent een stuk zekerheid voor een beter leven.

Op 24 oktober jl. kwam het volledige team van Kalidoe aan in Kololi. Daar stonden alle kinderen van ons huis de stoere rallyrijders een warm welkom te heten.

 Het doorstaan van de ontberingen van o.a. de woestijn waren snel vergeten bij het zien van de vrolijke en dankbare kinderen. De auto’s zijn geveild en de opbrengst is ten goede gekomen van de stichting.

Wij willen iedereen bedanken die hebben geholpen om deze droom waar te maken.

 Daarom willen Jaqueline, Bart, Jan, Wilma, Joop, Pieter,Mari, en Tonnie u namens Team Kalidoe uitnodigen voor een foto- en filmpresentatie op 12 december in Eethuis de Reiger.

Deze film- en foto-avond is voor iedereen gratis toegankelijk en start om 20.30 uur.

De verhalen en foto’s van de rallyrijders zijn ook terug te vinden op de website: www.kalidoeherewecome.nl.

 

 

Zomerkamp 2013 Jong Nederland zijtaart

 

Met het geslaagde kamp in Duizel nog in ons geheugen, zijn we alweer gestart met de voorbereidingen voor het zomerkamp van volgend jaar. In 2013 gaan we op zomerkamp van zondag 30 juni tot vrijdagmiddag 5 juli. Dat is, zoals gebruikelijk, de eerste week van de schoolvakantie.

Komend jaar zetten we onze tenten neer op het terrein van Jong Nederland Zeilberg. We zijn daar voor het laatst in 2010 te gast geweest.

Belangrijk om te weten is dat als je mee wilt gaan je dan de hele week moet kunnen. Later komen of eerder gaan is niet mogelijk. Houd hier dus rekening mee met het plannen van je vakantie!

Groetjes, Jong Nederland Zijtaart

 

 

 

Te koop kerstbomen € 10,00.

Ook grote bomen te koop.

Jan van Boxmeer, tel. (0413) 36 44 27

 

 

 

Voorwedstrijd F3

 

Op zondag 9 december speelt VOW1 tegen Vorstenbossche boys 1.

Voorafgaand aan deze wedstrijd speelt de F3 van VOW tegen een F elftal van Vorstenbosch.

Dus, ouders en broertjes en zusjes, opa’s, oma’s en vriendjes: kom met z’n allen kijken naar deze wedstrijd. Het begint om 13.30 uur op sportpark de Vonders.

We hopen jullie te zien op zondag 9 december.

Jeugdbestuur VOW
 

 

SPORTAGENDA

 

VOW Jeugd 8 dec 2012

 

VOW A1       thuis        Sparta'25 A2                 14:30

VOW B1       vrij           vrij

VOW C1       uit            Udi'19 C4                     13:10

VOW D1       thuis        Erp D2                         11:30

VOW E1       gymzaal   gymzaal                        9:15

VOW E2       gymzaal   gymzaal                        10:00

VOW E3       gymzaal   gymzaal                        10:45

VOW F1       gymzaal   gymzaal                        11:30

VOW F2       gymzaal   gymzaal                        12:15

VOW F3       gymzaal   gymzaal                        13:00

VOW F4       gymzaal   gymzaal                        13:45

VOW MA1   vrij           vrij

VOW MC1    uit            Sparta'25 Mc1               11:30

VOW MC2    vrij           vrij

VOW ME1    uit            Udi'19/Beter Bed ME1  10:20

 9 dec 2012   

VOW F3       thuis        Vorstenbossche boys F3          13:30

 

VOW veteranen 8 dec 2012

VOW Vet        thuis     BAVOS           1500u

 

VOW Senioren9 dec 2012

VOW H1       thuis  Vorstenbossche Boys 1    14.30u

VOW H2       thuis  UDI'19/Beter Bed 61       1.30u

VOW H3       uit      Blauw Geel'38/JUMBO 16       12.oou

VOW H4       thuis  Heeswijk 7                       11.00u

VOW VR1    vrij

VOW VR2    vrij

 

SPORTUITSLAGEN

 

 

V.O.W. Jeugd 1 dec 2012

VOW A1       Boekel Sport A2                     3-2

VOW B1       Blauw Geel'38/JUMBO B4     3-2

VOW C1       Venhorst C1                          4-1

VOW D1       Rhode D3G                            1-2

VOW E1       vrij                                         -

VOW E2       Rood Wit'62 E3                      6-1

VOW E3       vrij                                         -

VOW F1       sinterk                                   -

VOW F2       Sparta '25 F4                          0-3

VOW F3       sinterk                                   -

VOW F4       sinterk                                   -

VOW MA1   Nooit Gedacht MA1               3-1

VOW MC1    OSS'20 MC1                          2-5

VOW MC2    OSS'20 MC2                          6-2

 

VOW ME1    sinterklaas                              -

VOW Veteranen

VOW Vet      sv Someren                   3 – 0

 

VOW Senioren 2 dec 2012

Volkel 1            VOW H1                   2 - 0

Volkel 3            VOW H2                   0 - 2

VOW H3          Vorstenbossche Boys 4             Uitgesteld

Blauw Geel'38/Jumbo 17    VOW H4       Afgelast

Avesteijn VR1  VOW VR1                Afgelast

VOW VR2       vrij

 

 

 

Film en kerstliederen in Alzheimercafé in Veghel

 

 

Op dinsdag 18 december van 19.30 tot 21.30 uur is het Alzheimercafé in de Blauwe Kei in Veghel weer open. Alle mensen die iets met dementie hebben, zijn dan van harte welkom. Omdat het een week voor Kerstmis is, wordt een speciaal programma gepresenteerd. Tijdens het café wordt een deel van de documentaire film “Mist” vertoond. Ook is er een koor dat met kerstliederen de muzikale omlijsting van de avond verzorgt. De deur van het Alzheimercafé gaat om 19.00 uur open, de toegang is gratis.

 De film 'Mist' is een documentaire van journaliste Karin Hillebrand, die 5 jaar lang het echtpaar Lou en Wilma Prevoo volgde. Bij Lou wordt dementie gediagnostiseerd als hij begin 50 is. In de documentaire komen verschillende onderwerpen voorbij. De periode na de diagnose, opluchting dat er nu een naam is voor wat er met Lou aan de hand is: “hij kan er niets aan doen”. Lou heeft steeds meer zorg nodig en gaat naar een zorgboerderij. Hij gebruikt medicijnen bij Alzheimer en medicijnen tegen angstklachten; de film laat de overwegingen van de arts zien. Wilma schrijft in een dagboek, dat geeft haar houvast. Zij krijgt het moeilijker om haar werk in te passen. Gelukkig komt haar broer 'oppassen' op dagen dat zij moet gaan werken. Het is mooi om te zien hoe deze broer Lou sturing geeft en hem toch in zijn waarde laat.

 

 

 

Kerstmarkt en muziekprogramma op zaterdag 15 december in Zijtaart

 

Voor de 2e keer wordt een kerstmarkt georganiseerd in Zijtaart. Omdat de kerstmarkt dit jaar in Dorpshuis Het Klooster is, biedt dit de mogelijkheid om ook een muzikaal kerstprogramma aan te bieden.

De kerstmarkt is dit jaar heel groot opgezet. Door gebruik te maken van Dorpshuis Het Klooster kunnen er ruim 40 kramen met een divers aanbod deelnemen. Daarbij wordt ook de buitenruimte gebruikt. Dit biedt heel veel mogelijkheden in een gezellige en zeer sfeervolle ambiance.

De ruim 40 kramen bieden voor elk wat wils, voor jong en oud. Van kerstartikelen tot luxe producten en specialiteiten zoals wijn, kaas en Oostenrijkse specialiteiten. Er zijn diverse workshops, ook voor kinderen. Ambachten als wilgentenen vlechten, houtfiguurzagen en smeden worden gedemonstreerd, maar ook luxe artikelen en schoonheidsproducten zijn volop aanwezig evenals kunst, bloemen en woonaccessoires.

Naast de vele kramen is er ook een doorlopend muzikaal kerstprogramma. Dit start om 15.30 uur en 17.00 uur met het Van Lee Mannenkoor. Van 18.30 tot 19.00 uur is het opleidingsorkest van fanfare St. Cecilia aan de beurt, gevolgd door het fanfareorkest en diverse ensembles. Om 20.00 uur en 21.00 uur treedt gitaarclub Pizzicato op en om 20.30 uur en 22.00 uur koor Vivace.

Voor dit muzikale kerstprogramma wordt een aparte ruimte ingericht met een groot podium. Daar kunt u onder het genot van een kopje koffie of een drankje genieten van de diverse optredens.

De kerstmarkt is op zaterdag 15 december van 15.00 tot 23.00 uur in Dorpshuis Het Klooster in Zijtaart. De entree bedraagt € 2,00. Graag tot dan.

 

 

 

Kom jij naar de presentatie van het jeugdprinsenlied !?!

Dit jaar voor het eerst ook op cd!

 

Kom dus gezellig allemaal aanstaande

zaterdag (8 december) naar ‘t DorpsKaffee.

 

Aanvang 19.30 uur

 

Deze avond zal aan jullie het jeugdprinsenlied 2013 worden gepresenteerd. Enne, voor slechts 2,50 istie helemaal van jou!!

 

Niemand minder dan onze eigen jeugdprins Thom, jeugdprinses Kim, hun adjudanten Job en Eline en natuurlijk nar Daan zullen aanwezig zijn om deze geweldige cd te promoten.

 

Oja, wil je graag een paar extra cd’s bestellen om bijvoorbeeld aan vrienden of familie te geven? Neem dan even contact op met: Miranda Jonkers: 06 – 105 490 37

 

We zien je graag aanstaande zaterdag!

 

Jeugdcommissie C.V. De Reigers

 

 

 

 

Interpunctie

 

Behoefteverschil in seks

(columns zijn na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)

Je zou eens moeten weten hoeveel paren problemen hebben rondom het verschil in behoefte aan seks. Mannen hebben meestal vaker behoefte aan seks, vrouwen hebben vaak meer behoefte aan knuffelen. Dit heeft te maken met hormonen, het verschil in omgang met hun lichaam, met fabeltjes en mythes, ervaringen, idealen en verwachtingen.

Mannen reageren nogal eens slecht op het “nee” van hun partner. Ze zeggen dat ze het “nee” accepteren, maar dit is zelden een volledige acceptatie. Mannen reageren knorrig, laten hun vrouw voelen dat het fout is, maken grapjes ten koste van haar of mopperen over andere dingen. Andere mannen worden “de helper”, zoeken naar het waarom (is er vroeger wat met je gebeurd?) en geven haar boeken hoe ze hartstochtelijk kunnen vrijen. Meer en vaak indirecte manieren van mannen om duidelijk te maken dat ze seks willen zijn: aandringen, klusjes doen of passief verzet plegen (iets niet doen om het haar te laten voelen). Daarnaast sparen sommige mannen hun frustraties op. Dit kan resulteren in vreemd gaan, bezoeken van sekssites, chatten of vluchten in het werk. Dit zijn allemaal reactiepatronen die op korte termijn enig effect hebben, maar uiteindelijk niet werken.

Mannen die hun seksuele relatie willen verbeteren of herstellen, kunnen beter stoppen met bovenstaand gedrag. Het besef dat de relatie met hun vrouw op andere gebieden goed moet zijn voordat de seks in orde komt, is cruciaal. Mannen die hun vrouwen verwijten maken, dreigen, vernederen en straffen hebben geen succes. Mannen gaan veel emoties (spanning, verdriet, stress, troost zoeken, wanhoop, teleurstelling, boosheid, bezitsdrang) uit de weg en zoeken een uitlaatklep via seks. Vrouwen hebben doorgaans meer mogelijkheden om deze emoties af te reageren. Voor mannen liggen deze emoties meer verborgen. Zij kennen hun emoties minder goed dan vrouwen. Door eigen gevoelens en gedachten te observeren, wordt communicatie hierover mogelijk. Communicatie over gevoelens en gedachten is voor veel vrouwen een voorwaarde om een goede seksuele relatie te hebben. Een en ander ligt heel anders voor homoseksuele relaties, omdat bij man/man en vrouw/vrouw het man/vrouw verschil ontbreekt. Homorelaties tussen mannen zijn veel vaker alleen seksueel van aard, terwijl lesbische relaties juist heel intens zijn wat gevoelens betreft.

 

Mw. N. Timmermans-van de Kamp 

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

 

 

BOODSCHAPPENPLUSBUS

Mensen van 55 jaar en ouder uit de gemeenten Uden en Veghel en uit Heeswijk, Dinther en Loosbroek worden op afspraak thuis opgehaald om met een groepje boodschappen te gaan doen. Na de boodschappen is er tijd voor een kopje koffie, waarna de deelnemers weer thuis worden afgezet. Vrijwilligers helpen de deelnemers bij het winkelen, als dat nodig is.

Hieronder het programma van december 2012. Elke maand is er een nieuw programma. Een vast onderdeel is het boodschappen doen op maandag en op donderdag.

 

BOODSCHAPPENPLUSBUS PROGRAMMA DECEMBER 2012

ma

3

9.00 u

13.00 u

 

Markt Uden

Winkelen bij JUMBO in Uden

di

4

13.30 u

uitstapje

Live Uitzending Tijd voor Max

wo

5

10.00 u

 

Kerstmarkt bij de Intratuin Veghel,

do

6

9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

vrij

7

10.00 u

uitstapje

Intratuin Malden in kerstsfeer

ma

10

13.00 u

 

Winkelen bij JUMBO in Uden

di

11

9.00 u

 

Van Tilburg in Nistelrode

wo

12

10.00 u

uitstapje

Kerstmarkt in Kevelaer 

do

13

9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

vrij

14

10.00 u

uitstapje

Verrassingstocht

ma

17

9.00 u

13.00 u

 

Markt Uden

Winkelen bij JUMBO in Uden

di

18

18.15 u

 

Alzheimercafé

wo

19

9.00 u

15.30 u

 

uitstapje

Winkelen in De Heuvel Eindhoven

Avond-Kerstdiner in St. Petrus, Boekel

do

20

9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

vrij

21

09.00 u

 

Winkelen bij JUMBO in Uden

zo

23

13.00 u

uitstapje

Kerstconcert  Museum voor Religieuze Kunst

do

27

9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

Wilt u het nieuwste programma wel eens zien of meer weten?

Bel Vivaan, Ouderenwerk tel. (0413) 36 73 09 op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur en vraag het programma aan. U kunt ook een e-mail sturen naar: bplusb@vivaan.nl of op de website www.vivaan.nl kijken.

Wilt u mee met de BoodschappenPlusBus?

Bel Vivaan, ouderenwerk tel. (0413) 36 73 09 om u aan te melden als lid van de BoodschappenPlusBus; dat kost € 12,50 per jaar. U krijgt het programma dan thuisgestuurd. Daarna kunt u thuis op uw gemak in het programma uitzoeken op welke tijd u met de BoodschappenPlusbus mee wilt. Geef dat weer door en op de afgesproken tijd komt de bus voorrijden.

Voor het winkelen kunt u zich elke werkdag van 9.00 – 13.00 uur opgeven. Voor de uitstapjes van december kunt u op woensdagochtend 28 november bellen. Als het op die woensdagochtend niet lukt, kunt u zich ook daarna nog op werkdagen opgeven voor uitstapjes.

 
 

 

 

 

 

 

 Afvalkalender in Veghel voortaan digitaal

 

 

De afvalkalender gaat met de tijd mee. In december verschijnt de afvalkalender 2013 voor de gemeente Veghel alleen nog digitaal. Het is duurzaam en beter voor het milieu en bespaart papier en geld.

De kalender voor 2013 is te vinden op de website van gemeente Veghel www.veghel.nl. Onder de kop ‘SNEL NAAR’ staat vanaf 27 december de link ‘Afvalkalender’ en wordt direct doorverwezen naar de afvalkalender

Door een handige wijkkaart zien inwoners snel welk ophaalschema bij hun wijk hoort. Thuis kunnen zij dan de inzameldata in hun agenda schrijven, opslaan op de computer of afdrukken. Voor inwoners die niet beschikken over een computer met internet of een printer is er de mogelijkheid om vanaf 27 december een exemplaar op halen bij;

- receptie van het stadhuis, Stadhuisplein 1 Veghel

- milieustraat, Doornhoek 3736 Veghel

- gemeentewerf, Doornhoek 3740 Veghel

 

 

 

Een middag vol Energie

 

 

De Brabantse Milieufederatie (BMF) organiseert een middag vol Energie.Dit evenement vindt plaats op zondagmiddag 16 december van 13.00 tot 17.00 uur in en rond De Heksenboom in Sint Anthonis. Buiten kunnen bezoekers kennismaken met allerlei elektrische voertuigen. Binnen gaat het over energiebesparing en duurzame opwekking van energie. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld alles te weten komen over centrale inkoop van zonnepanelen.

 

Samen met een aantal energie-partijen en –ondernemers en met achterbangroepen laatde BMF de bezoekers kennismaken met nieuwe energie-initiatieven.

Een greep uit de activiteiten

·         Informatie over centrale inkoop zonnepanelen

·         Korte lezingen over lokale energieopwekking

·         Elektrische auto, elektrische fiets, elektrische crossmotor: ze zijn er.

·         Tips voor energiebesparingsmaatregelen

Met deze middag vol Energie sluit de BMF haar jubileumjaar af in noordoost-Brabant. Iedereen die geïnteresseerd is in duurzame energie is van harte welkom. Mensen die met de trein komen trakteert de BMF op gratis vervoer in een elektrische  taxi. Van half 1 tot half 2 rijdt de taxi vanaf station Boxmeer naar De Heksenboom. Van 4 uur tot 5 uur rijdt hij terug.

De Heksenboom ligt direct naast de Staatsbossen van Sint-Anthonis. Boswachters van SBB verzorgen gedurende de middag ook enkele excursies.

Zie voor de laatste informatie over het programma van de middag en voor een overzicht van alle deelnemende partijen aan de energiemarkt onze website www.brabantsemilieufederatie.nl.

Aanmelden wordt zeer op prijs gesteld: bmf@brabantsemilieufederatie.nl.

 

 

 

 

Anstatt dass Trio maakt bijzondere kamermuziek

Bij Kunstgroep de Compagnie staat op zondagmiddag 9 december wederom een bijzonder concert op het programma. Dit keer Anstatt, dass Trio Drie jonge musici die eens wat anders op het podium brengen dan gewoonlijk. De aparte bezetting, de intense muziek met prikkelende onderwerpen, zorgen voor lovende kritieken bij de luisteraars. Het optreden is in het Kunst en Cultuurcafé op het CHV terrein