Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 22   2012-2013 > Dorpsnieuws  jaargang 22  nummer 13

Dorpsnieuws  jaargang 22  nummer 13


19 december 2012 - 4 januari 2013

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl
Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 22 nr 13 

De redactie bedankt:

 

de adverteerders

de sponsors

de donateurs

 

voor de ontvangen steun in

2012

 

 

en wenst de lezers

 

 

een voorspoedig en

 

gezond

 

2013

 

 

 

 

 

KERKBERICHTEN

 

Zondag 23 december 9.30 u. 4e zondag van de Advent Woord- en Communieviering

(Gem.Koor). Wij gedenken in deze viering:

Adriaan en Anna van Dommelen-Thijssen; André van den Oever; Harrie van Sleuwen (nms.Kath.Bond van Oud.); Albert van Zutphen en zoon Peter (vanw.verjaardag); Cornelis en Sientje Pennings-van der Eerden en zoon Rien.

 

Maandag 24 december 15.30 u. “Kindje Wiegen”(voor de allerkleinsten) in de aula van Het Klooster

 

Maandag 24 december 19.00 u. Gezinsviering, Pater van Delden (Vivace)

Wij gedenken in deze viering:

Hans van Zoggel; Jan Schoenmakers en zoon Johan; Marietje van der Linden-van Schayk; Antoon en Nolda Pepers-van den Tillaart; Theo en Tineke van Zutphen-Pepers, zoon Rob en dochter Ellie (nms.de kleinkinderen); Graard van de Ven.

 

Maandag 24 december 21.00 u. Kerstavond nachtmis, Pater van Delden (Gem.Koor)

Wij gedenken in deze viering:

Jan en Jaan van den Tillaart-van Asseldonk; Gerard Kremers; Jan van Zutphen; Overl.oud. Bosch- Vlemmings, Jurrie, Toos en Willem, Piet, Evert en Toon; André van der Heijden, Luuk en overl.familie.

 

Dinsdag 25 december 9.30 u. 1e Kerstdag, Pater van Delden (Gem.Koor)

Wij gedenken in deze viering:

Anna Bekkers-Bekkers (nms. de buurt); Jrgt. Frits van Nunen; Johan en Jos Schepers; Johan Versantvoort en zoon Riny; Pater de Koning, Toon en Ant Kanters-de Koning, Tonny Kanters en

Marie en Riek van de Ven.

 

Woensdag 26 december 2e Kerstdag 9.30 u. & Pater van Delden (Samenzang)

Wij gedenken in deze viering:

Anna van Sleuwen-Ketelaars, dochter Riny en zoon Ad; Marinus van der Heijden, Anna Fassbender en Mien Vonk; Zus van de Ven, overl.oud. van de Ven-Aarts en Annie van de Ven-van Zutphen; Jrgt. Bert en Martina van Sleuwen-van Dooren; Overl.oud. Johan en Dora van der Heijden-Pepers en zoon Hans; Marion Jonkers-van Zoggel (nms. buurtver.Leinserondweg, Pater Vervoortstraat en Hoolstraat);

Overl.oud. Bert en Pieta Raaijmakers-Termeer (nms. fam. Raaijmakers); Jos Schepers (nms. Bert en Thea).

 

Donderdag 27 december 15.30 u.

Doop van Luna: dochter van Marcel Krete en Bianca van Zutphen.

 

Zondag 30 december 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)

Wij gedenken in deze viering:

Overl.oud. Kanters-Brugmans; Wim van Schayk (nms. de ZLTO); Johan van den Bogaard.

 

Maandag 31 december 19.00 u. Oudejaarsviering, Pater van Delden (Samenzang)

Wij gedenken in deze viering alle overleden parochianen van het afgelopen jaar.

 

Dinsdag 1 januari 9.30 u. Nieuwjaar, Pater van Delden (Gem.Koor)

Wij gedenken in deze viering:

Lies van Bakel-van Alphen.

 

 

 

Maandag 24 december Kinderkerstviering in de kapel van het Klooster 15.30 uur

 

Dit jaar brengen Sjoerd, Luc, Tim, Joep, Suus, Annelie, Robin, Lieke, Renske, Maud, Nina, Fenne en Anne uit groep 4 het kerstverhaal tot leven in de kapel van het Klooster om 15.30 uur. Sabine en Dayenne v.d. Linden zorgen voor sfeervolle muziek en zang. Hierbij nodigen we iedereen uit om te komen kijken.

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of  (06) 222 477 39.

 

 

 

De 4 generaties van de Fam v.d. Ven

met van links naar rechts: moeder Yvonne,

oma Ans met achterkleinkind  Sterre,

en superoma Nel v.d. Ven.

 

 

 

Winterwandeling 2012

De Evenementen Groep Zijtaart organiseert dit jaar voor de 3e keer, in samenwerking met Eethuis de Reiger, op 28 december 2012 een winterwandeling in en rondom Zijtaart. Er worden 2 tochten uitgezet met een lengte van 5,5 en 12 km. U kunt starten tussen 12.00 uur en 13.00 uur bij Eethuis de Reiger, Pastoor Clercxstraat 62 te Zijtaart. Kosten deelname € 3,00 per persoon.

We hebben bij familie van Boxmeer, Pater Vervoortstraat een pauze waar voor de deelnemers gratis koffie, thee, chocolademelk of ranja wordt geschonken. De finish is weer bij Eethuis de Reiger en hier krijgt u, tegen inlevering van uw inschrijfkaart, een kopje soep aangeboden. Tot ziens op 28 december bij de 3e winterwandeltocht.

Evenementen Groep Zijtaart.

 

 

 

JAZ

 

Bedankt           Bedankt            Bedankt

 

Namens alle kinderen en JAZ leden willen wij U bedanken voor uw financiële bijdrage die wij mochten ontvangen voor de kalender. Hiermee kunnen we weer onvergetelijke JAZ dagen organiseren. Wij wensen u prettige feestdagen.

Het JAZ team

 

 

Van Uit de Bron

 

    Agenda:

 

    

    Maandag 24 december: 15.30 uur; Kindje wiegen.

    Maandag 24 december: 19.00 uur; Kerst-gezinsviering m.m.v. koor ‘Vivace’.

    Maandag 24 december: 21.00 uur: Nachtmis m.m.v. Gemengd Koor.

    Dinsdag 25 december: Eerste Kerstdagviering m.m.v. Gemengd Koor.

    Woensdag 26 december: Tweede Kerstdagviering.

    Maandag 31 december: 19.00 uur; Oudejaarsviering.

 

De vredesduif.

 

Op een dag zat er een vreemde, witte duif voor het hok van de postduif.

Hij zag er moe en verfrommeld uit.

‘Dag,’ zei de postduif. ‘Dag,’ zie de witte duif.

‘Wie bent u als ik vragen mag?’

‘Ik ben de postduif,’ antwoordde de postduif. ‘Ik breng de post. Brieven en zo. In witte enveloppen. En wie bent u?’

‘Ik ben de vredesduif,’ zei de witte duif. ‘Ik breng vrede.’

‘Vrede?’ De vredesduif knikte.

 ‘Is dat moeilijk?’

De vredesduif knikte opnieuw. ‘Heel moeilijk. Vrede kun je namelijk niet zien.

Die moet je voelen.’

‘Daar ben ik heel goed in, in voelen,’ zei de postduif. ‘Wij postduiven vliegen op ons gevoel, moet u weten. ’Hij deed zijn ogen dicht en voelde. ‘Ik voel iets zachts,’ zei hij na een poosje. ‘Iets donzigs, iets torteligs. Het doet me denken aan een nest. Een veilig nest, hoog in een boom. En aan maiskorrels en verse stukjes brood.

Zou dat vrede zijn?’

‘Dat is heel goed mogelijk’, knikte de vredesduif. ‘Wilt u het hebben?’

‘Graag’, antwoorde de postduif. ‘Als u het kunt missen tenminste.’

‘Ik heb genoeg,’ vervolgde de vredesduif. ‘Lang niet iedereen wil vrede. Soms gaat mijn hele bestelling retour afzender.’

‘Onbegrijpelijk,’ zei de postduif. ‘Het voelt heerlijk. Ik dank u wel. Wilt u misschien iets te eten?’

‘Nee, dank u,’ zei de vredesduif. ‘Ik moet gaan. December is een drukke maand.’ De postduif knikte. ‘Praat me er niet van. Tot ziens dan maar. En nogmaals hartelijk dank.

Ik wist niet dat vrede zó goed voelde.

 

Vredeskindje.

 

Welkom vredeskindje,

bij ons in de stal,

Jij geeft ons de vrede,

vrede overal.

Alle mensen samen

op deze grote aard,

want in vrede leven

is ons alles waard.

Jij let niet op kleuren,

bruin of blank of zwart,

jij kent slechts de mensen

en hun eigen hart.

Hoe men wordt geboren,

straatarm of steenrijk,

voor jou zijn de mensen

allemaal gelijk.

Jezus, vredeskindje,

blijf niet aan de kant,

Help de weg te vinden

naar je Vredesland.

Mensen met elkander,

mensen, groot en klein,

laat het daarom altijd,

altijd Vrede zijn.

 

 

 

Pak je kansen op 4 januari 2013!
 
Voor de jeugd van de basisschool en wat daarboven (vanaf 6 jaar tot ongeveer 13/14) is er 
de prachtige spellenmiddag op vrijdag 4 januari 2013. Dank zij gulle bijdragen van dorpsraad
en andere sponsors is het mogelijk een leuke spellenmiddag te organiseren.
Tal van gezelschapsspellen zijn mogelijk. Bij enkele ervan (de moeilijkere) wordt
een complete uitleg gegeven.
Voldoende begeleiders zorgen voor een prettige sfeer, zodat iedereen zijn of haar 
favoriete spel kan spelen. Bovendien krijgen we nog het spel "Bumbu"
aangeboden: de makers willen dat hier komen promoten! Zorg dat je
dat meemaakt!De middag begint om 13.30 en duurt tot 16.00 u.
Maandelijkse spellenavond.
Diezelfde avond is er ook de maandelijkse spellenavond voor 12 +ers: behalve 
Bumbu staan de bekende spellen weer klaar om gespeeld te worden.
Vanaf 19.00 u. kunt u binnen komen en het spel kan beginnen.
Overbodig ter zeggen dat u de gelegenheid hebt om de eerder gepresenteerde
spelen alsnog te leren spelen.


Ook in het nieuwe jaar dus: elke eerste vrijdagavond van
de maand: spellenavond van:ZES!
 
Werkgroep van EGZ.

 

 

 

INTERPUNCTIE

 

Hoe romantisch, allemaal samen in één gezinnetje (over stiefgezinnen).

Wanneer twee gescheiden gezinnen zich samenvoegen tot een samengesteld gezin, verwacht men vaak te veel. De volwassenen zijn verliefd en meestal wordt nauwelijks gesproken met de kinderen. Wat vinden zij ervan? Waar gaan we wonen? Krijgt iedereen een eigen kamer? Het gaat bij een samengesteld gezin om meer dan “bij elkaar gaan wonen”, maar dat is toch wat kinderen vooral bezighoudt.

Respect voor datgene wat verloren is, is belangrijk. Als je in jouw gezin in het weekend gewend was om uit te slapen, dan wordt het niet gewaardeerd als de stiefouder erop staat dat men gezamenlijk om half 9 ontbijt. Omgekeerd kan ook het verbreken van de onuitgesproken regel (wij eten op zaterdag frites) als vervelend worden ervaren. En dat zijn nog maar kleine dingen.

Je hoeft niet alles te laten zoals het was, maar respect voor datgene wat er was, moet er zijn. Als je verwacht dat het allemaal direct heel gezellig wordt, móet het haast wel tegenvallen. Niet alleen voor kinderen maar ook voor de partners is communiceren van belang. Maar zij hebben in elk geval nog voor elkaar gekozen, de kinderen niet. Zij worden voor een voldongen feit geplaatst.

Wanneer de stiefouders ervan uitgaan dat hún aanpak automatisch de enige juiste aanpak is, wordt het moeilijk. Het niet aansluiten van de opvoedingsvisie kan wel een grote druk op de relatie geven. Daarom is het belangrijk om veel te praten. Moet er in iedere relatie veel gepraat worden, in een stiefgezinrelatie is praten nóg belangrijker.

Onlangs kwam er een stiefgezin bij me, waarbij de man gewend was heel weinig te praten. Zijn vrouw besprak de meeste dingen wel die voor haar belangrijk waren, maar hij ervoer het als gezeur en hij dacht dat er allerlei dingen van hem verlangd werden. Er werd ook wel wat van hem verlangd, maar het was hem compleet onduidelijk wanneer er gevraagd werd om actie en wanneer het alleen ging om begrip en aandacht.

Dat zie je trouwens niet alleen bij stiefgezinnen, dat is een probleem wat in relaties in het algemeen nogal eens voorkomt. Ik vind het een uitdaging om dit soort zaken duidelijk te maken, de problemen naar elkaar te vertalen en ervoor te zorgen dat de communicatie in de relatie op diverse vlakken weer plaatsvindt. Vaak zie ik dan ook een toename van allerlei positieve dingen, toenaderingen op seksueel en emotioneel vlak.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

 

 

 

 

KBO

 

AGENDA

Maandag 24 december 13.30 uur: Kaarten

Donderdag 27 december 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 27 december 13.00 uur: Competitie biljarten

Donderdag 27 december 13.30 uur: Kaarten

Vrijdag 28 december 13.30 uur: Bridgen

 

KAARTEN

Uitslagen van de kaartmiddag op woensdag 12 dec. 2012:

Jokeren:            Henk v.d.Linden                    127 pnt.

Rikken:             1.Harrie Rooijakkers                 88 pnt.

                        2.Harrie v.Nunen                     70 pnt.

                        3.Piet v.d.Hurk                         62 pnt.

Poedelprijs:       Gerard Pepers                                     79 pnt.

Loterij:             Harrie v.Zutphen

 

BRIDGEN

ZBC’ 01/2 11 dec 2012

Lijn A

1       Cor Mollen & Marietje Mollen                     62,50

2       Piet Thijssens & Riek Rijkers                       58,33

3       Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk           57,99

4       Riet v. Hout & Corry Kastelijn                     55,56

5       Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels                  54,17

6       Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert          53,47

7       Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk               52,78

8       Jan Rijkers & Toos v. Berlo                         49,65

(9)     Chris v. Helvoirt & Ria Delisse                    49,31

(9)     Bert Kanters & Diny Kanters                      49,31

11      Mieke Toebast & Toos Vissers                    41,67

12      Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo                   39,58

13      Cees v. Hout & Jo Verhoeven                     38,89

14      Mien v. Berkel & Mien Verhoeven              36,81

 

Lijn B

1       Joke Petit & Maria Rijken                            63,02

2       Mien Vermeulen & Jack Sebrechts              61,25

3       Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen                  55,00

4       Noud v. Zutven & Toos v. Zutven                54,38

(5)     Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers          48,75

(5)     Annie v. Berkmortel & Josien vd Berkmortel        48,75

7       Mien Vissers & Cor v.d. Berg                     47,92

8       Hein de Wit & Jo de Wit                             45,63

9       Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk              45,31

10      Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis              43,75

11      Piet Reijbroek & Toos Reijbroek                  38,54

 

BILJARTEN

Senioren Biljartcompetitie Regionaal 10 dec 2012 St Oedenrode - Zijtaart

Piet v.d.Velden       49   37   - Wim v.d.Sanden      51    41

Hans v.Dijk             42   28   - Mies Gibbels           39    45

Toon v.d.Aa            31   33   - Frans v.Leuken       32    30

Ben v.Genugten      31   38   - Tonnie v.Uden        28    28

Peter de Baaij         26   12   - Jan de Wit              26    29

Peter v.Kempen      25   18   - Cor Coppens           19    16

Hans Schiffers        20   16   - Jan v.Uden             16    30

Mari Oerlemans      16   28   - Jan v.d.Oever         15    17

 

KBO Onderlinge Competitie13 dec 2012

 

Willy vd Berkmortel    24   40   - Piet vd.Tillaart        38 53

Gerard Oppers           13   20   - Grard v.Eert           18 21

Martien v.Zutphen      15   21   - Jan v.Uden             19 13

Jan Rijkers                 17   24   - Grard v.Eert           18 10

Tonnie v.Uden           32   45   - Johan v.Zutphen      22 9

Frans v.Leuken          32   42   - Cor v.Zutphen         63 65

Jan v.d.Oever            18   22   - Chris v.Helvoirt       20 15

Jos Claassen              22   25   - Rien v.Tiel              26 30

Gerard Oppers           13   15   - Mies Gibbels           42 29

Cor Coppens              20   21   - Wim v.d.Sanden      54 39

Chris v.Helvoirt          20   19   - Frans v.Leuken       32 31

Willy Henst                30   28   - Wim Kremers         28 12

Rien Kemps               37   32   - Piet v.d.Hurk          39 20

 

SPORT Agenda

 

VOW jeugd 22 dec 2012

VOW A1         winterstop       

VOW B1         winterstop       

VOW C1         winterstop       

VOW D1         winterstop       

VOW E1          gymzaal            9:15

VOW E2          gymzaal            10:00

VOW E3          gymzaal            10:45

VOW F1          gymzaal            11:30

VOW F2          gymzaal            12:15

VOW F3          gymzaal            13:00

VOW F4          gymzaal            13:45

VOW MA1      winterstop       

VOW MC1      winterstop       

VOW MC2      winterstop       

VOW ME1      gymzaal            8:30

 

Na de winterstop begint het programma weer op zaterdag 12 januari

 

SPORTUITSLAGEN

 

V.O.W. Jeugd 15 dec  2012

VOW A1         vrij       -

VOW B1         ASV'33 B1       0-8

VOW C1         vrij       -

VOW D1         WEC D1          0-8

VOW E1          vrij       -

VOW E2          vrij       -

VOW E3          vrij       -

VOW F1          Erp F2  3-1

VOW F2          vrij       -

VOW F3          vrij       -

VOW F4          vrij       -

VOW MA1      vrij       -

 

V.O.W. Senioren

De laatste uitslagen van dit jaar, de winterstop is nu gestart en de eerste activiteit is de Nieuwjaarsbrunch op 6 januari 2013. Als je nog wilt deelnemen, neem even contact op met Ad van der Heijden, tel. (0413) 36 22 54. Wij wensen alle lezers fijne Kerstdagen en een voorspoedig, gezond en sportief 2013 toe!

 

Veteranen      15-12-2012

Blauw Geel’38/Jumbo A           VOW Vet        3 – 3

 

Senioren 16-12-2012

Blauw Geel'38/Jumbo 17           VOW H4         8 - 2

Avesteijn VR1                          VOW VR1       3 - 1

 

Senioren

VOW MC1       ERP MB1            14-0

VOW MC2       Nulandia MC1      0-4

VOW ME1       vrij                       -

 

 

Film over Zijtaart

 

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 december a.s. worden in het Dorpshuis 3 films over Zijtaart vertoond. Deze films geven een beeld van het Zijtaart in 3 verschillende periodes.

 

De eerste film gaat over het Zijtaart van 1964-1966. Dit is een zwart-wit film die destijds door het Rode Kruis is gemaakt en duurt ongeveer 54 minuten. Het is een film zonder geluid, maar met de reacties die uit de zaal zullen komen, zal het heus geen stille film zijn.

 

De tweede film laat Zijtaart zien rond het jaar 1984 t/m 1986 en duurt ongeveer 55 minuten. Deze film is destijds tot stand gekomen met medewerking van de Rabobank. Evenals de vorige film laat ook deze film het Zijtaart van die tijd zien. In beide films is ook de opzet geweest om veel mensen te laten zien.

 

De laatste film gaat over het Zijtaart van nu en duurt ongeveer 35 minuten. De film is opgenomen in de periode van de verbouwing van het klooster. Het initiatief van deze film komt van de Zijtaartse Ondernemersvereniging en zij hebben ook de middelen hiervoor beschikbaar gesteld. In deze film zijn ook interviews opgenomen met enkele bekende Zijtaartse mensen. De film moet een beeld geven hoe Zijtaart er nu uitziet, zodat over 20 jaar gezegd kan worden: “wat is er weer veel veranderd”.

De aanvang van beide avonden is 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur.

Kaarten kosten € 2,00 en zijn verkrijgbaar bij Bekkers Motors, Leinserondweg 7.

Na een succesvolle voorverkoop gaan we door zo lang de voorraad strekt.

 

 

 

 

EGZ Kerstboomverbranding 2013

Het duurt nog even voordat het zover is, maar de kerstboomverbranding 2013 zal worden gehouden op woensdag 9 januari 2013.

Prettige Feestdagen!

 

 

Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging: kerststukjes maken

 

Op donderdag 20 december kunnen er weer kerststukjes gemaakt worden bij Maarten Kanters. We willen ook speciaal de ouders van onze leden uitnodigen om mee te helpen bij het maken van de kerststukjes. Voor bakjes, klei, kaarsen en groen wordt gezorgd, maar heb je zelf nog leuke kerstspullen die je in je stukje wilt verwerken, dan mag je die natuurlijk ook meebrengen.

Ook deze keer komen we weer bij familie Kanters, Pastoor Clercxstraat 18 bij elkaar (niet bij Het Klooster). Om 18.00 uur gaan we beginnen en rond 19.00 uur zijn we klaar en kan je je kerststukje meenemen.

 

 

Bond van Alleengaanden Kring Uden.

 

Beste Leden,

Namens het bestuur wil ik U gaarne uitnodigen voor onze: Nieuwjaarsreceptie op 12 januari 2013.

Deze nieuwjaarsreceptie is bij Partycentrum van Haandel aan Het Hertog Janplein in Erp.

Deze dag ziet er als volg uit:

11.00 uur: ontvangst met koffie en iets lekkers

12.00 uur: diner met een gratis consumptie

14.00 uur: optreden van Klavertje Vier met in de pauze een gratis consumptie

Rond 17.00 uur willen we deze dag afsluiten.

De kosten van deze dag zijn € 30,00 p.p., te voldoen bij binnenkomst van de zaal.

Graag betalen met gepast geld. Wilt u naar deze nieuwjaarsreceptie komen, dan willen wij u verzoeken u voor 5 januari bij een van de bestuursleden aan te melden. Wij kunnen dan op tijd doorgeven hoeveel personen aan het diner zullen deelnemen.

De werkgroep wenst u allen een fijne en sfeervolle Kerst en een gezond en voorspoedig Nieuwjaar. Wij hopen U ook in het nieuwe jaar vaak te ontmoeten op onze activiteiten.

Namens de werkgroep, tot ziens in Erp.

A.van Berlo. Secretaris/penningmeester, tel. (0492) 32 17 33

 

 

 

VOW Gezocht:

meisjes in de leeftijd van 8-11 jaar

 

VOW heeft naast het jongensvoetbal ook altijd veel aandacht gehad voor het meisjesvoetbal. In het huidige seizoen zijn we bij de meisjes met 3 elftallen en een zevental gestart.

In de afgelopen maanden hebben we diverse aanmeldingen ontvangen van meisjes die willen gaan voetballen bij onze meisjes zevental (leeftijd 8-11 jaar). Op dit moment hebben we in dit team 15 speelsters. Dat is nu net te weinig om met twee teams te kunnen gaan starten. We zijn dus nog op zoek naar een aantal speelsters in de leeftijd van 8-11 jaar die zin hebben om te gaan voetballen.

Heb je interesse om te gaan voetballen, dan kun je contact opnemen voor maandag 7 januari 2013 met: Patrick van Asseldonk

Pater Thijssenstraat 37

5465 SC Zijtaart

Tel. (0413) 35 56 64

Email: pvasseldonk@home.nl

 

 

 

VOW Kerstzaalvoetbal toernooi 2012

 

Elk jaar is er weer het jaarlijkse kerstzaalvoetbal toernooi, georganiseerd door ZVV Veghel. Dit jaar, voor de 26e keer, hebben ze 90 teams ingedeeld uit de gemeente Veghel.

Er gaat gespeeld worden in 3 sportzalen.

Sporthal “de Bunders” in Veghel

Sporthal “Ter Aa” in Erp

Sporthal “Zwijsen”in Veghel.

De leiders(sters) zijn allemaal op de hoogte over de indeling.

Ook hopen we dat er veel ouders een kijkje gaan nemen in een of meerdere sporthallen.

Spelers(sters) en leiders(sters) veel succes op het toernooi!!!!!

 

Maandag   24-dec

            C (2 teams)     09:30u - 14:45u

Donderdag 27- dec

            B (2 teams)     1 team 18:30u-21:30u

            D (1 team)      09:30u - 14:45u

            MC (2teams)  09:30u - 14:45u

Vrijdag 29-dec           

            B (2 teams)     1 team 18:30u-21:30u

            E (2 teams)     09:30u - 15:10u

            MA(2 teams)  08-30u-15:05u

zaterdag 30-dec

            F (4 teams)     09:30u - 14:45u

            ME (1 team)   09:30u-14:45u

 

 

 

VOW zoekt nieuwe damestrainer

Trainer Maico Bosch wil aan het einde van het seizoen stoppen als trainer van de damesselectie van VOW. 

Maico heeft aangegeven wel graag actief bij VOW te willen blijven, maar dan in een andere rol.

 

Men is op zoek naar een trainer voor het verzorgen van de trainingen op dinsdag en donderdag van de damesselectie en de begeleiding van het 1e damesteam op zondag. 

VOW kent een grote damesafdeling bestaande uit 2 damesteams en maar liefst 4 meisjesteams, de toekomst lijkt verzekerd dus een uitdaging voor een trainer.

 

Eventuele geïnteresseerden kunnen voor informatie en/of sollicitatie terecht bij Toine Adriaans, Keslaerstraat 31 5465 RL te Zijtaart, 

telefoonnummer 06-53299346 of per E-mail toine.adriaans@ziggo.nl

 

 

 

Hoesten of niezen? Zakdoek kiezen!

 

In dit seizoen lopen veel mensen een griep of verkoudheid op. Goede hygiëne kan verspreiding voorkomen. Daarom start de GGD Hart voor Brabant met ingang van 13 december 2012 een voorlichtingscampagne over griep en verkoudheid.

De campagne gaat vooral over maatregelen die de kans op besmetting verkleinen. Zo adviseert de GGD Hart voor Brabant om altijd een hand of zakdoek voor uw mond te houden als u hoest of niest. Gebruik bij voorkeur een papieren zakdoek of tissue en gooi deze na één keer gebruik weg. Was vaak uw handen, ook na hoesten, niezen of snuiten. Zorg bovendien voor ventilatie in huis en maak bepaalde voorwerpen regelmatig schoon, zoals deurknoppen en speelgoed.

Voor meer informatie of het bestellen van informatiemateriaal kunt u contact opnemen met het bureau infectieziektebestrijding van de GGD Hart voor Brabant, tel. (073) 640 40 74.

U kunt ook kijken op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: www.rivm.nl/infectieziekten.

 

 

 

BOODSCHAPPENPLUSBUS

 

Mensen van 55 jaar en ouder uit de gemeenten Uden en Veghel en uit Heeswijk, Dinther en Loosbroek worden op afspraak thuis opgehaald om met een groepje boodschappen te gaan doen. Na de boodschappen is er tijd voor een kopje koffie, waarna de deelnemers weer thuis worden afgezet. Vrijwilligers helpen de deelnemers bij het winkelen, als dat nodig is.

Hieronder het programma van januari 2013. Elke maand is er een nieuw programma. Een vast onderdeel is het boodschappen doen op maandag en op donderdag.

 

BOODSCHAPPENPLUSBUS PROGRAMMA JANUARI 2013

do

3

9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

ma

7

9.00 u

13.00 u

 

Markt Uden

Winkelen bij JUMBO in Uden

di

8

9.30 u

uitstapje

Diner  in Maasduinen Staete

wo

9

10.00 u

uitstapje

Winkelcentrum Dukenburg in Nijmegen

do

10

9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

vrij

11

10.30 u

uitstapje

Eten in “Ruijschenbergh” in Gemert

ma

14

13.00 u

 

Winkelen bij JUMBO in Uden

di

15

9.30 u

18.15 u

 

Senioren EXPO, Veldhoven

Alzheimercafé

wo

16

9.30 u

uitstapje

Senioren EXPO, Veldhoven

do

17

9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

vrij

18

9.30 u

uitstapje

Senioren EXPO, Veldhoven

zo

20

9.30 u

uitstapje

Senioren EXPO, Veldhoven

ma

21

9.00 u

13.00 u

 

Markt Uden

Winkelen bij JUMBO in Uden

di

22

10.00 u

uitstapje

Ikea in Eindhoven

wo

23

10.30 u

uitstapje

Rondrit met diner in S.t Petrus Boekel

do

24

9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

vrij

25

10.00 u

uitstapje

Rondrit ‘De Peel’ en  “De Morgenstond”

ma

28

13.00 u

 

Winkelen bij JUMBO in Uden

di

29

10.00 u

uitstapje

Rondrit  De Acht Zaligheden

wo

30

13.30 u

uitstapje

Live uitzending Omroep Max

do

31

9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

 

 

Wilt u het nieuwste programma wel eens zien of meer weten?

Bel Vivaan, Ouderenwerk (0413-367309) op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur en vraag het programma aan. U kunt ook een e-mail sturen naar: bplusb@vivaan.nl of op de website www.vivaan.nl kijken.

 

 

 

Wilt u mee met de BoodschappenPlusBus?

Bel Vivaan, ouderenwerk (0413) 367309 om u aan te melden als lid van de BoodschappenPlusBus. U krijgt het programma dan thuisgestuurd. Daarna kunt u thuis op uw gemak in het programma uitzoeken op welke tijd u met de BoodschappenPlusbus mee wilt. Geef dat weer door en op de afgesproken tijd komt de bus voorrijden.

Voor het winkelen kunt u zich elke werkdag van 9.00 – 13.00 uur opgeven. Voor de uitstapjes van november kunt u op woensdagochtend 28 november 2012 bellen. Als het op die woensdagochtend niet lukt, kunt u zich ook daarna nog op werkdagen opgeven voor uitstapjes

 

 

 

 

 

 

Zeer geslaagde Zijtaartse voedselactie M25!

 

“Hartverwarmend en heel erg geslaagd!” Het bestuur van M25 is diep geraakt door de fijne medewerking en het enthousiasme van de Zijtaartse bevolking. Bovenal zijn ze super trots op de kinderen die zo hard mee gewerkt hebben.

De actie was voedsel inzamelen voor de Voedselbank. Op voorhand zijn door de sociale dienst van de gemeente Veghel gezinnen uitgezocht die de voedselpakketten echt nodig hebben. Aan de Zijtaartse inwoners is gevraagd om wat te geven, alle beetjes helpen. En vele beetjes maken een grote hoop!

Een verslag: “En daar stonden we dan afgelopen zaterdag om 09.30 uur bij de kerk, met 13 kinderen, om te beginnen aan de voedselinzameling voor de voedselbank. En dat is gelukt. Wat hebben we veel gekregen van de Zijtaartse bevolking. En de kinderen vonden het ontzettend leuk om te doen. We hebben samen 3 uur door Zijtaart gelopen om voedsel op te halen. Na een korte pauze, om even op te warmen, gingen onze helden weer op pad.

We hebben heel veel adressen gehad. Met 2 auto’s vol voedsel zijn we naar de Voedselbank gereden. Ze waren blij verrast met de hoeveelheid die we brachten. De vrijwilligers vonden het geweldig. Verse groente erbij en dan was dit de hoeveelheid die ze nodig hadden om 40 gezinnen een week lang te laten eten, dat is toch geweldig!”

 

M25 ‘ik had honger en u gaf ons te eten.’

 

 

 

 

 

Nederlandse Kampioenschappen succesvol voor Majoretten!

Afgelopen zaterdag hebben 3 groepen van St. Cecilia deelgenomen aan de Nederlandse Kampioenschappen in Oss.  Het was voor het eerst dat er 3 groepen van de majoretten van St. Cecilia gingen strijden om de titel.

Het was een zeer succesvol weekend. De A-groep behaalde met hun show in het thema Los-Vast de kampioenstitel binnen in de divisie Senior Gevorderden. De meiden Anouk, Anniek, Colinda, Emmy, Joyce, Laura, Maaike, Marlotte, Milou, Moniek en Nicole staan onder leiding van Yvonne van Ingen.

Het C-team mag zich tweede van Nederland noemen in de jeugddivisie 3. Hun show ging ook deze keer weer heel goed en de jury was dan ook onder de indruk van hun show in het thema Mysterie. De zilveren medailles werden omgehangen bij Alicia, Floor, Joëlle en Marit, die onder leiding staan van Karen van Nunen.

Ook het D-team, onder leiding van Marjan van Asseldonk en Anouk van Sleuwen, mocht strijden om de titel in de jeugddivisie 1. De concurrentie was sterk en dus werden er met de show in het thema van Junior Songfestival net niet voldoende punten behaald om bij de eerste drie te eindigen. Voor ons zijn het toch echte kanjers, want deelname aan het NK is een super prestatie waar Anne, Hieke, Janne, Janne,  Lieke, Marit, Nienke en Yara trots op mogen zijn!

Iedereen gaat genieten van een welverdiende vakantie en we hopen dat 2013 weer een mooi en sportief jaar wordt

 

 

 

Gevonden:

Dit weekend is er een fiets gevonden in een sloot in de Lage Biezen. Het is een oude herenfiets, onbekend merk, lijkt een buitenlandse fiets?
 
We hebben hem bij ons in de garage gezet , dus ze kunnen met ons contact opnemen, 06-29531494 !

 

 

 

Zijtaartse Seniorenwandelingen gaan verder

 

In januari 2011 zijn wij gestart met natuurvereniging voor Senioren die in de regio maandelijks een natuurgebied bezoeken. Op zondagmorgen om 8 uur vertrekken wij vanaf de school met 14 enthousiaste deelnemers die kennis maken met wat er groeit en bloeit, en over het gebied of de gebouwen. Het geeft voldoening als de mensen de interesse blijven houden in de natuur. In deze regio zijn veel verschillende gebieden: een daarvan is het Wijbosch Broek, een nat gebied met vele planten in het voorjaar, zoals speenkruid, bosanemoon en sleutelbloem (is een beschermde plant) en zo vervolgen wij het pad van de natuur. Het jaarprogramma van 2013 heeft wissellende activiteiten waaronder op 5 januari de omlegging van de Zuid-Willemsvaart dat plaat vindt in het informatiecentrum in Rosmalen. In februari is er in het Dorpshuis een presentatie over geneeskrachtige kruiden. In het voorjaar gaan we naar de aanleg van de eendenkooi in het buitengebied van Eerde, met een aanplant van nieuwe natuur ter grootte van 2 hectare. In de maand augustus is het tijd voor landgoed de Stippelberg bij de Rips met zijn prachtige, bloeiende heidevelden. Een gebied van 1.000 hectare dat in 1915 werd aangekocht door de Rotterdamse Bankier Roelvink en deze liet het door een architect inrichten zoals het nu nog is met vele aanzichten zilverkleurige dennen en brede lanen. Het najaar is voor Landgoed Baest in Oostelbeers, de natte natuurparel met zijn vele paddestoelen en rijke historie.

Wij sluiten het jaar af met kerststukjes maken bij Maarten Kanters.

Degenen die interesse hebben voor deze activiteiten en wandelingen: meld je aan bij Toon Tielemans, tel. (0413) 35 11 24 of 06 – 102 931 40 of E-mail toontielemans@home.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HETTY’S Dorpswinkel

Telefoon 06 – 23 95 90 39 / 0413 – 35 40 29

 

Openingstijden met kerst en nieuw:

 

Dinsdag 18 dec. 8.30u – 12.30u

Vrijdag 21 dec. 8.30u – 12.30u

Zaterdag 22 dec. 8.30u – 12.30u

EXTRA OPEN

MAANDAG 24 dec. 8.30u – 12.30u

 

Vrijdag 28 dec. gesloten

Zaterdag 29 dec. 8.30u – 12.30u

EXTRA OPEN

MAANDAG 31 dec. 8.30u – 12.30u

 

 

 

  Seiterts kapelleke…

Op de kerstmarkt werd voor Duchenne kleine replica´s van het  Seiterts kapelleke bij inschrijving verkocht. Ze zijn gemaakt van kunststof. Er zijn twee versie nl. in wel of niet doorzichtig kunststof. De kosten zijn 20 euro per stuk tot 29 dec. daarna 25 euro. Ze worden geleverd met een led lichtje.

 

Voor info bel: 353753

 

 

Geslaagde kerstmarkt in Zijtaart,

uitslag goud gekleurde auto’s in kerstboom.

Het juiste antwoord :                52 stuks.

 

Totaal hebben 175 personen een aantal ingevuld.

Hiervan hadden 6 personen het juiste antwoord. Alle winnaars ontvangen een prijs.

Mieke v. Uden – apk                                    Jesse v.d. Oever -  spellenpakket

Angela Donkers – apk                                  Koen v.d. Braak - spellenpakket

Margreet Schouten (Uden) – apk                  Dafne Schouten (Uden) – spellenpakket

 

Proficiat met jullie prijs. Wij zullen contact opnemen.

Wij bedanken iedereen voor de deelname.

En alle mensen wensen wij prettige feestdagen en vele veilige kilometers voor 2013 !

 

 

M. v.d. Heijden       WWW.mvdheijdenzijtaart.nl

Verkoop nieuwe en gebruikte, onderhoud en reparatie, apk-keuring, herstel ruitschade, schade-reparatie’s voor alle verzekeringen, BOVAG autoverzekering en -pechhulp

 

 

 

BYTZ ORGANISEERT

DART TOERNOOI

 

Wanneer:                            Hoe laat:                             Waar:

Zaterdag 29 December   Van 20:00 - 23:00             in het Dorpshuis

 

BYTZ:  jongeren van 12 t/m 15 jaar (voortgezet onderwijs).

Entree:  €2,- incl. consumptie

Info: www.facebook.com/becomingyoungtimerszijtaart

                                                                                               (BYTZ werkgroep van de EGZ)

 

 

 

Open Errup bandwedstrijd 3e voorronde.

 

“Wel warempel”, verzuchtte de Veghelse burgermoeder, “waar is dat Erpse BreakOut mee bezig|?” Vorige keer dat gedoe met die muziekvandalen van Young and Damaged en nu een punkband Drunkass Delinquents. Die naam al, dat belooft niet veel goeds. Ze belde haar secretaris om contact op te nemen met de JJC voorzitter. Ze was vastbesloten de Erpse jeugd te behoeden voor dat zede ondermijnend punkkabaal.

 

BreakOut, het Erpse zondagmiddagpodium voor beginnende bands, heeft de line-up klaar voor de 3e voorronde van de Open Errup bandwedstrijd seizoen 2012/13. Het festival, dat regionaal een goede naam heeft opgebouwd, vanwege het intieme karakter en haar mooie concertzaal, is voortaan extra interessant.

BreakOut nieuwe stijl, in drie voorrondes en een finale zullen de groepen via een publieks - en jury prijs strijden om twee plaatsen voor Open Errup, het succesvolle tweedaagse Erpse Koninginnedag festival. De volgende bands gaan in de 3e voorronde om een finale plaats spelen:

·        Burning Paris uit Nijmegen maakt vuige poprock, met invloeden van Incubus, Foo Fighters, Biffy Clyro tot Paramore. Bij het schrijven is een originele invalshoek en sfeer belangrijk en wordt qua opbouw voor een duidelijke structuur gekozen.

·        Drunkass Delinquents, punkrock uit Beek en Donk. A big hell yeah to all you drunkass punks, skins, psycho’s and rock ‘n rollers! Kick back, grab a beer and have a look around. Enjoy yourselves, but please try to keep your pants on.

·        Pioneers Town een frisse, funky rockband uit Veenendaal. Begonnen in de koude winter van 2011, is deze combinatie muzikanten, allemaal met een totaal verschillende achtergrond, verantwoordelijk voor een nieuwe en unieke sound.

·        Soundwar Stadium, emo-rock uit Den Bosch. Het drietal laat zich beïnvloeden door verschillende rockstijlen en bands zoals Smashing Pumpkins en Foo Fighters maar ook de melodieën van Jeff Buckley en Radiohead klinken door in het repertoire.

 

·        The Suspects, weer een loot van de rijke Erpse muziekboom, speelt vooral poprock nummers. The Jimi Hendrix experience-Little Wing
Metallica-Nothing else matters The Jimi Hendrix experience-Little Wing
Gedurfd van de zangeres om een cover te zingen van Metallica’s Nothing Else Matters en zelfs Little Wing van wijlen Jimi Hendrix komt voorbij.

Wederom een programma met verschillende muzikale stijlen, volop variatie voor de muziekliefhebbers uit Erp en omgeving. Als de Maya’s ongelijk hebben is het festival zondagmiddag 23 december in het Jeugd en Jongerencentrum JJC aan de Ottenstraat in Erp. Aanvang 14.00uur, zaal open vanaf 13.30uur en de entree is gratis. Dus Come in en Break out. Beginnende bands kunnen zich weer aanmelden op breakout@jjc-erp.nl. Meer informatie op www.jjc-erp.nl.

 

 

 

PRONKZITTINGEN2013

 

Vrijdag 11 januari

en

Zaterdag 12 januari

 

Start kaartverkoop: 5 januari.

Locatie: Dorpshuis.

Tijd: van 08.00 tot 09.00 uur.

Prijs: € 10,= (max. 8 kaarten p.p.).

 

Daarna zijn kaarten te koop bij:

Autocentrum Van Der Heijden