Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 22   2012-2013 > Dorpsnieuws  jaargang 22  nummer 17

Dorpsnieuws  jaargang 22  nummer 17


23 januari 2013 - 30 januari 2013

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl
Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 22 nr 17
KERKBERICHTEN

 

Zondag: 27 januari 9.30 u. Presentatieviering 1e H.Communie, Pater van Delden & Pastor H.van Bemmel m.m.v.het koor Vivace

Wij gedenken in deze viering:

Mnd.ged. Riek van de Ven; Jrgt. Pater Harry van de Ven; Overl.oud. Jonkers-van Asseldonk en overl.familie; Jrgt. Corrie van den Berkmortel-Verbruggen; Overl.oud. van Bakel-de Koning en overl.familie; Harrie van den Berkmortel; Tonnie Gerrits-van Heijnsbergen.

Zaterdag: 2 februari 17.00 u. Marialichtmisviering, verzorgd door Pastor H. van Bemmel en de werkgroep Doopvoorbereiding

Tijdens deze viering worden de doopschelpjes van de dopelingen van het afgelopen jaar aan de ouders uitgereikt.

Mededeling:

Degenen die graag de wekelijkse overweging van Pater van Delden digitaal aangeleverd willen hebben, kunnen dit vragen. Zijn mailadres is benvandelden@gmail.com

 

 

 

Hallo VOW-ers

Hoe zeg je nu dat je wilt stoppen als kantinebeheerder, dat is niet gemakkelijk. Je zegt dat je wilt stoppen omdat je lijf zegt: het is genoeg. Je gevoel zegt eigenlijk iets anders. Je wilt niet telkens over je grens gaan, dat zegt je verstand. Maar zoals altijd is er een tijd van komen en een tijd van gaan. En die tijd van gaan is in goed overleg, wel met pijn in ons hart, nu gekomen.

Graag hadden we als opvolger een echte Zijtaartse VOW-er achter de bar gezien, vertrouwd zoals altijd. Toch zien we in Bert en Karin goeie opvolgers en samen met de vaste medewerkers gaat dit vast en zeker lukken. We zullen het zeker missen en het zal het een hele omslag en gewenning zijn,

maar het pad naar VOW is er zo in gesleten dat we deze weg kunnen dromen.

We hebben het samen met veel plezier en genoegdoening gedaan. We kunnen nu meer gaan genieten van het voetbalspel langs de lijn of in de kantine met een kop koffie of een biertje.

Ook onze sociale contacten kunnen we versterken en meer genieten van onze kinderen en kleinkinderen. We hopen dat VOW door zal gaan met al het goede er omheen, gericht op een respectvol en sportief voetbal, plezier van groot tot aan de kleinste voetballertjes toe.

We bedanken onze vaste kantinemedewerkers: Ardie, Drea, Maria, Berrie, Anouk, Joyce en Alicia voor de fijne samenwerking al die jaren.

Ook de mensen die spontaan hun hulp boden als het even druk was. Zonder jullie allemaal zou het niet gelukt zijn. We wensen iedereen het allerbeste toe: het bestuur, het jeugdbestuur, de VUT-groep, de vele vrijwilligers, de vele sponsors, alle scheidsrechters en zeker ook alle voetballers. Kortom, iedereen die VOW een warm hart toedraagt. We waren zeer verrast dat er zoveel mensen van VOW, familie en vrienden ons een hand gaven als blijk van waardering. Deze middag zullen we niet snel vergeten. "Onze hartelijke dank aan jullie allemaal"

Dat de Oranje-Witte vlag hoog en fier over de groene voetbalvelden mag wapperen en dat we hier allemaal trots op kunnen zijn!

Houdoe en bedankt,

Ad en Rieky

 

 

Prikpost in Zijtaart.

 

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Voor alle openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email: trombose@bernhoven.nl
 
 
 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

 

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

 

 

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt       (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

Avond, nacht en het weekend    0900-8860

Meldpunt Thuiszorg                    0900-8803

Vivaan, Ouderenwerk                (0413) 36 73 09

Centraal Alarmnummer              1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed  1 1 2

Politie direct                              0900 8844

Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart 0900 8844

Brandweer direct                       (073) 612 31 23

Ambulance direct                       (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                         14 - 0413

Gem. Veghel Storingsnummer    14 - 0413

Basisschool "Edith Stein"            (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                    (0413) 76 90 25

Dorpshuis Zijtaart                      (0413) 36 66 79

De Vonders (VOW)                  (0413) 35 03 77

 

Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart        0900 8844

 

 

 

 

 

BELANGETJES

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

 

Gevonden: Een bril in de Keslaerstraat, terug te halen bij Raaijmakers Drukwerk

 

 

Bied zich aan:

Ik ben opzoek naar een poetsadres voor 1 middag per week dinsdag of donderdag  Tel.: 06-37438505

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezocht

 

Een medebouwer

 

voor CPO-project

 

in Zijtaart

 

Interesse ?    

 

bel 06-45179251

 

 

 

 

 

 

 

YOGA IN ZIJTAART

 

Vanaf dinsdag 19 februari is het mogelijk om in het Dorpshuis een beginnerscursus yogales te gaan volgen. De cursus bestaat uit 10 lessen, die worden gegeven van 10.30 uur tot 11.45 uur.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Kosten: € 75,00.

Aanmelden mogelijk t/m 16 februari 2013.

Voor meer info en/of aanmelden: gerdavanderhorst@home.nl of tel. (0413) 36 65 72.

 

 

 

RODE KRUIS.

 

De werkgroep van het Rode Kruis ( Zijtaart ) organiseert op maandag 28 januari 2013 om 14.00 uur een ontspanningsmiddag. Deze bijeenkomst is in dorpshuis het Klooster. Nieuwe belangstellenden kunnen zich melden bij mevr. Th. v. d. Hurk-v.d. Biggelaar, tel. 36 37 34 of mevr. M. Hooijmans-Swinkels, tel. 34 01 13.

 

 

 

Bibliotheekpunt Zijtaart

Dorpshuis  'Het Klooster      openingstijden  dinsdagmiddag              14.00 – 15.30 uur
            dinsdagavond                18.00 – 19.00 uur
            donderdagmiddag          13.15 – 14.30 uur

 

 

 

Tweede editie Zijtaartse muziekquiz

 

Afgelopen zaterdag werd de 2e editie van de Zijtaartse muziekquiz gehouden.

Voor de deelnemers had Mark Verbruggen weer een leuke quiz in elkaar gezet. Wilco Brugmans hoorde ook weer bij het quizteam.

De strijd om de eerste plaats was nog even spannend: er waren 2 koppels met hetzelfde aantal punten. Dus na een extra vraag hadden Kees & Ron de 1e plaats veroverd.

Theo & Ilona Bosch werden nu 2e (zij hadden vorig jaar gewonnen).

Op plaats 3 eindigden Antoin & Harold.

Op een gezellige zaterdagavond in het Dorpskaffee je kennis over verschillende soorten muziek testen.

Onder het toezicht van een mooi aantal mensen uit het publiek is het weer een leuke avond geworden.

Volgend jaar weer een volgende editie.

 

 

KBO

 

AGENDA

Maandag 28 januari 13.30 uur: Kaarten

Dinsdag 29 januari 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 29 januari 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 29 januari 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 29 januari 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 30 januari 13.30 uur: Kienen

Donderdag 31 januari 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 31 januari 13.00 uur: Competitie biljarten

Donderdag 31 januari 13.30 uur: Kaarten

Vrijdag 1 februari 13.30 uur: Bridgen

 

KAARTEN

Uitslagen van de kaartmiddag op donderdag 17 jan 2013:

Jokeren:           Riek v.Sleuwen              88 pnt.

Rikken:             1.Jose Vissers              140 pnt.

                        2.Bert Vissers                92 pnt.

                        3. Karel Bekkers            82 pnt.

                        4.Henk v.d.Linden          80 pnt. 

Poedelprijs:       Harrie v.Zutphen          - 26 pnt.

Loterij:             Tiny v.Zutphen

 

Uitslagen van de kaartmiddag op maandag 21 jan 2013:

Jokeren:           Mientje Raaijmakers       41 pnt.

Rikken:             1.Harry v.d.Wijgert         99 pnt.

                        2.Piet v.d.Hurk               84 pnt.

                        3.Tiny v.Zutphen            76 pnt.

                        4.Bert Vissers                43 pnt.

                        5.Henk v.d.Ven                          41 pnt.

Poedelprijs:       Harrie v.Zutphen          - 12 pnt.

Loterij:              Jan v.Asseldonk

 

 

BRIDGEN

Uitslagen vrijdag 18 januari 2013:

 

A-lijn:

1.Cees & Riet v.Hout                                       66,07 %

2.Jan v.Helvoirt & Mien v.Asseldonk                59,23 %

3.Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen                     57,74 %

4.Ad & Riet Koevoets                                      53,57 %

4.Toon & Marietje v.Schaijk                             53,57 %

6.Cor & Marietje Mollen                                  51,49 %

7.Pieter v.Geffen & Tonnie Kivits                     50,30 %

8.Ben & Tiny v.d.Steen                                                50,00 %

9.Bert & Anneke v.Helvoort                             49,40 %

10.Chris & Christien v.Helvoirt                         48,51 %

11.Mien v.d.Crommenacker & Maria Rijken     47,32 %

12.Adriaan v.d.Tillart & Petra v.d.Hurk            45,83 %

13.Wim & Tonny v.Lieshout                             44,64 %

14.Bert & Diny Kanters                                               42,86 %

15.Mien Verhoeven & Mien Vissers                 39,88 %

16.Harrie & Rina v.Berlo                                 39,58 %

 

B-lijn:

1.Ad v.d.Sangen & Christ de Laat                    60,94 %

2.Martien v.Cleef & Marietje v.d.Horst             58,13 %

3.Cor v.d.Berg en Jan Rijkers                           57,29 %

4.Jo Verhoeven & Hans v.d.Brand                   53,75 %

5.Anny v.d.hurk & Tonny Rijkers                     53,65 %

6.Toos v.Berlo & Willemien Verhoeven            51,88 %

7.Harry & Marietje v.d.Wijgert                         48,44 %

8.Henk v.d.Linden & Fien v.Boxmeer               45,31 %

9.Mies & Jo v.d.Burgt                                      41,88 %

10.Harry v.Boxmeer & Tonn Verbruggen         39,38%

11.Pieta Verbakel & Jo v.Boxtel                       36,25 %

 

 

BILJARTEN

KBO 17 jan 2013

Frans v.Leuken       32   51   - Piet v.d.Hurk             39 34

Martien v.Zutphen   15   21   - Jan de Wit  30            23

Chris v.Helvoirt       20   26   - Piet v.d.Tillaart          38 12

Gerard Oppers        13   16   - Wim Kremers            28 26

Jan Rijkers              17   19   - Rien v.Tiel  26            22

Frans v.Leuken       32   38   - Piet v.d.Hurk             39 30

Frans v.Leuken       32   35   - Jan v.d.Oever            18 17

Jan v.d.Oever         18   18   - Wim Kremers            28 25

Wim v.d.Sanden      54   55   - Rien Kemps               37 20

Jan de Wit              30   28   - Frans v.Leuken          32 30

Tonn Verbruggen    21   19   - Johan v.Zutphen         22 17

 

Senioren Biljartcompetitie Regionaal

Zijtaart – Nuenen op 21 jan 2013

Wim v.d.Sanden      51   49   - Ben de Louw       32       22

Frans v.Leuken       32   32   - Ton Konings        30       49

Wim Kremers         29   22   - Harrie Migchels   30       29

Tonnie v.Uden        28   34   - Noud Leenders    29       27

Jan de Wit              26   32   - Sjef Bollen           28       37

Jan Rijkers              20   19   - Wim de Groot      28       24

Jan v.Uden             16   15   - Janus vdVleuten   27       33

Jan v.d.Oever         15   24   - Wim Derks          22       42

 

Beek en Donk – Zijtaart op 17 januari 2013

Jan Verbakel           46   72   - Wim v.d.Sanden   51       47

Martie Swinkels      35   29   - Mies Gibbels        39       56

Harrie Poulisse        32   39   - Tonnie v.Uden     28       44

Huub Biemans        28   33   - Jan de Wit           26       29

Jan v.Neerven         25   23   - Willy vdBerkmortel 26       32

Henk Hendriks        22   13   - Jos Claassen        22       11

Frans v.d.Linden     17   9    - Cor Coppens        19       26

Theo Verheijen       15   7    - Jan v.Uden          16       13

 

ZBC`01 15 januari 2013:

Lijn A

1         Cor en Marietje Mollen                                61,46

2         Mien Vermeulen Petra van den Hurk           60,42

3         Mien van Berkel & Mien Verhoeven            56,77

4         Henk v.d. Linden & Mien Vissers                52,08

5         Marietje en Toon van Schayk                       50,52

6         Chris & Christien van Helvoirt                     44,79

7         Jack Sebrechts & Adriaan v.d.Tillart            44,27

8    Harrie en Rina van Berlo                             43,23

(9) Piet v.Schayk & Mari v.d. Steen                  43,23

(10) Jan Rijkers & Toos van Berlo                               43,23

 

Lijn B

1                                                 Harrie en Marietje v.d. Wijgert         60,83

2                                                 Toos Vissers & Mieke Toebast         58,33

3                                                 Bert & Diny Kanters                        56,25

4                                                 Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk   55,83

5                                                 Mientje v.d.Tillaart & Ria Veldhuis   52,08

6                                                 Joke Petit & Maria Rijken                 48,33

7                                                 Cor en Nellie van den Berg               45,00

8                                                 Fien Rooijakkers & Maria  Rooijakkers         40,00

9                                                 Josien v.d. Berkmortel & Annie v.d.Berkmortel     34,72

 

 

REIGERS EN REIGERINNEN,

 

Nog ruim drie weken en dan zal er weer een prachtige optocht door Reigerland trekken. Prins Sander, Adjudant André, Jeugdprins Thom en zijn prinses Kim verwachten weer dat er als vanouds prachtige creaties in onze optocht zitten en dat ze kunnen genieten tijdens het defilé.

De optochtcommissie is dan ook nog druk bezig met het één en ander. Een paar daarvan zijn het regelen van de registratie en legitimatie van de chauffeurs van de optochtwagens en het updaten van de optochtpagina’s op de site van CV de Reigers. Verder is in vijfvoud goed weer aangevraagd en hebben we de afspraak met de Weergoden, en Koning Winter dat we goed weer krijgen.

We willen graag dat iedereen die mee wil doen, zich ook inschrijft voor de optocht.

Dit kan tijdens onze inschrijfavond in “T Dorpskaffee” op vrijdag 25 januari vanaf 19.30 uur.

 

Natuurlijk zijn Prins Sander 1, Adjudant André en hun gevolg ook aanwezig om alle inschrijvingen in ontvangst te nemen.

Deelnemers die zich ook voor de optocht van Veghel willen inschrijven, worden verzocht om dit zeker op deze avond te doen omdat er op zondag 27 januari al in Veghel ingeschreven wordt.

Bij de inschrijving MOET dit jaar de chauffeursverklaring ook ingevuld worden. Dit mag niet vergeten worden, omdat het niet indienen tot problemen kan leiden met de politie als men naar de optocht toe rijdt of na de optocht weer naar huis. Ook tijdens de optocht kun je aangesproken worden. Men kan maximaal 4 chauffeurs opgeven. De chauffeursverklaring wordt geëist door de gemeente en de politie. Hiervoor zijn verklaringen gemaakt die bij de optochten binnen de gemeente Veghel moeten worden gebruikt. De chauffeursverklaring kan van de site van CV de Reigers worden gedownload of via mail worden opgevraagd bij ffeijen@hotmail.nl. Het formulier moet echter persoonlijk worden ingediend met legitimatie op de inschrijfavond.

Ook het inschrijfformulier kan worden gedownload van de site of via mail worden opgevraagd. Voor het indienen geldt echter ook de regel dat deze op de inschrijfavond met legitimatie moet worden ingediend.

 

Als regel geldt: Indien men wel of niet bij de inschrijfavond aanwezig is, maar men heeft zich niet gelegitimeerd en er is (indien nodig) geen chauffeursverklaring ingevuld en ingediend, dan is men NIET ingeschreven.

 

De buitendorpse deelnemers kunnen zich na de inschrijfavond nog inschrijven tot maandag 28 januari 18.00 uur. De Zijtaartse deelnemers kunnen zich nog tot woensdag 30 januari 18.00 uur opgeven. Dit kan weer bij Harry en Sjaan van Nunen, Pastoor Clercxstraat 28, Zijtaart.

Ook hier geldt de legitimatieplicht en de plicht (indien nodig) van een chauffeursverklaring.

 

Wij zien jullie graag op vrijdag 25 januari in “T Dorpskaffee”.

 

De optochtcommissie

 

 

Gevraagd:   hulp in de kantine van V.O.W

 

VOW is op zoek naar mensen vanaf 15 jaar om mee te helpen in de kantine.

Voornamelijk voor de donderdagavond, zaterdag en zondag.

Heb je interesse, dan kun je contact opnemen met tel. (06) 429 685 65.

 

 

Beste senior leden,

 

Op dinsdag 12 februari is er weer ons enige echte

 

carnavalstoernooi.....

 

Het enige evenement op die dag volgens de Zijtaartse kalender...dus wat let je???

Aanvang van het toernooi is 13.00 uur en de kosten € 2,50.

Inschrijfformulier hangt op t prikbord.

Natuurlijk spelen we de wedstrijden in een mooi carnavalspakske.

Vorig jaar waren er mooie creaties te zien die rijkelijk beloond werden daarvoor.

Wij hopen jullie in grote getalen te zien !!!!

Tot dan....kleine toernooien commissie

 

 

 

Bericht van de ijsmeesters  in opleiding,

 

Afgelopen donderdag is het initiatief genomen om een schaatsbaan te maken in Zijtaart.  Het buitenwater was namelijk niet betrouwbaar door de sneeuw. Op vrijdagavond met een tiental vrijwilligers aan het werk gegaan, om plastic te leggen op een grasveld bij de rijhal. Na een 3 tal giertonnen over de plastic te laten lopen hebben we moeten besluiten dat dit project geen kans van slagen had. Op zaterdagochtend vroeg een 2 de poging gedaan op een andere locatie, maar zaterdagmiddag was dit project ook niet geslaagd. Na de handdoek in de ring te hebben gegooid, werd er na overleg met een aantal rayonhoofden toch besloten voor een 3 de poging. Hans van Lankveld was er binnen een half uur met zijn graafmachine en heeft een dijkje gemaakt om het gedeelte van de schaatsbaan, we konden water gaan pompen op het grasveld.

Dit project werd verknald door de sneeuwval van zondagmiddag, de bovenlaag was pap geworden. Op maandagochtend heeft rayonhoofd Geert de dijk doorgestoken met het idee dat er nog deze week geschaatst moet worden. `s middags zijn Geert van Boxmeer en Carlo van Kessel aan werk gegaan met loader, kraan en laser en om 17.00 uur lag er een echte schaatsbaan van 16 x 50 meter voorzien van folie.

Nu afwachten of de vorst aanhoud en we kunnen genieten van de winterpret.

 Onze dank gaat dan ook uit naar iedereen die zich belangeloos hebben ingezet om dit project te laten slagen, zeker niet te vergeten Ruitersport Zijtaart voor het beschikking stellen van de locatie, Geert, Carlo en Hans voor de inzet van jullie machines en materiaal.

 

 

 

Vernieuwde digitale afvalkalender 2013

 

Eind december is op de website van de gemeente Veghel een digitale afvalkalender geplaatst. Vanwege efficiency is gekozen voor een digitale in plaats van een papieren afvalkalender.

De digitale kalender zag er anders uit dan de kalender voor 2012. Zo was er geen aparte afvalkalender per wijk. Omdat dit voor sommige bewoners onduidelijk was, is er alsnog per wijk een digitale afvalkalender gemaakt.

Deze vernieuwde digitale afvalkalender kunt u downloaden op de website van gemeente Veghel www.veghel.nl. Onder de kop ‘SNEL NAAR’ staat de link ‘Afvalkalender’ en wordt u direct doorverwezen naar de afvalkalender. Papieren versie
Inwoners die niet beschikken over een computer met internet of een printer, kunnen een papieren exemplaar ophalen bij;

  • De receptie van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Veghel
  • De milieustraat, Doornhoek 3736, Veghel
  • De gemeentewerf, Doornhoek 3740, Veghel

 

 

 

 

Interpunctie

 

Buitenechtelijke relatie… automatisch het einde van de relatie? (columns zijn na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)

Ik heb regelmatig te maken met cliënten met buitenechtelijke relaties. Soms is de relatie seksueel, soms platonisch en soms is het vooral via spannende contacten via telefoon, sms of via de computer.

Ik hoor vaak dat partners in het verleden gezegd hebben: “dat hoeft ie mij niet te flikken, dan is het over…!!” Dat blijkt vaak toch anders te zijn als het je echt overkomt. Bij sommige mensen blijft het beperkt tot een enkele keer, en vaak is het dan meestal tamelijk goed te doen om de relatie te herstellen. Anderen geven keer op keer aan spijt te hebben, hun leven te beteren, maar blijven in herhaling vallen. Het vertrouwen is lastig te herstellen als men in de fout blijft gaan. En dat is een eerste vereiste om verder te kunnen. Sommige partners blijven lang vergevingsgezind en proberen zo af en toe hun ogen te sluiten, gevolgd door periodes van controle en achterdocht. De ontrouwe partner kan zich daar vreselijk aan ergeren, maar de partner heeft gelijk: het vertrouwen is weg en kan pas hersteld worden als er eerlijkheid is.

Mensen die buitenechtelijke relaties hebben (of hebben gehad) kunnen er vaak slecht tegen dat hun partner vragen stelt en controle uitoefent. Vaak is het belangrijk dat de partner alle vragen kan stellen die hij/zij wil, zo vaak als hij/zij wil. Tegelijk is er een risico: men kan ook doorslaan in het “alles willen weten…”

De basis voor het herstel is:

- Eerlijkheid en openheid. Zoek uit wat er mis was in je relatie;

- Bespreek je gevoelens en vragen, de trouwe partner mag boos en verdrietig zijn. De ontrouwe partner mag zijn gevoelens van angst, twijfel, spijt en schuld uiten. Hierdoor kan een nieuwe hechte basis ontstaan;

- Investeer in je relatie.

Wanneer er veel gelogen is, is werken aan herstel moeilijker en zal dus ook praktisch altijd professionele hulp nodig zijn.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

 

 

LEZING NATUUR IN DE BRENNE

dinsdag 29 januari 20.00 uur – 22.00 uur

 

Ten zuiden van Parijs ligt het Natuurpark de Brenne; op uitnodiging van IVN Veghel geeft  vogelaar, natuurgids én natuurfotograaf Geert Engels een presentatie over dit gebied op dinsdag 29 januari. De lezing begint om 20.00 uur in ’t Baken, J.P. Coenstraat 1 te Veghel (1e etage).

De Brenne is een natuurgebied bestaand uit  zo’n 3000 meren en meertjes, uitgestrekte graslanden, afgewisseld door houtwallen, bosjes en heidevelden. Uiteraard trekt al dit water veel vogels aan zoals verschillende reigers (negen soorten!), eenden en meeuwen en in de riet- en moerasvelden, grote en kleine karekieten en andere rietvogels. Maar niet alleen de vogels laten hun zang horen, ook de boomkikkers zingen alsof het een lieve lust is. En, hoe kan het ook anders met al dat water, niet minder dan 50 soorten libellen vliegen er door het jaar heen.  Bovendien is de  grootste populatie van de Europese moerasschildpad in Frankrijk, hier te vinden. Voor roofvogels is het allemaal voedsel dus vliegen hier visarenden, wouwen, kiekendieven en nog veel meer. Totaal zijn er ruim 150 broedvogelsoorten en in de trektijd wordt dit aangevuld onder meer met steltlopers, eenden en kleine (zang)vogels. Om al dit moois te kunnen bewonderen zijn er veel vogelhutten neergezet. Bovendien groeien tientallen soorten orchideeën en in totaal ruim 1000 plantensoorten in de schrale hooilanden, kalkgraslanden en bermen. En is daarmee een eldorado voor vlinders, krekels en andere insecten.

Informatie over de lezing www.ivn-veghel.nl of bij Karin Koppen 0413-210216.

 

 

 

 

Inspirerende luisterliedjes van Joia en Remo

 

 Kunstgroep de Compagnie in Veghel presteert zondag 27 januari, in het galeriecafé aan de Noordkade een optreden van zangeres Joia Rath en zanger gitarist Remo van Osch. Dit akoestische duo brengt mooie inspirerende  luisterliedjes. De charismatische Joia is van vele muzikale markten thuis, van stevige rock tot swingende jazz en easy listening. Ze trad reeds eerder op in Veghel bij Jazz Veghel en het Slokdarmfestival. Het optreden begint om 15.00 uur, de zaal is open om 14.00 uur en de toegang is weer gratis. Kijk voor meer informatie, geluidsfragmenten en rest van de agenda op www.kunstgroepdecompagnie.nl

 

 

 

BOODSCHAPPENPLUSBUS

Mensen van 55 jaar en ouder uit de gemeenten Uden en Veghel en uit Heeswijk, Dinther en Loosbroek worden op afspraak thuis opgehaald om met een groepje boodschappen te gaan doen. Na de boodschappen is er tijd voor een kopje koffie, waarna de deelnemers weer thuis worden afgezet. Vrijwilligers helpen de deelnemers bij het winkelen, als dat nodig is.

Hieronder het programma van februari 2013. Elke maand is er een nieuw programma. Een vast onderdeel is het boodschappen doen op maandag en op donderdag.

 

 

BOODSCHAPPENPLUSBUS PROGRAMMA FEBRUARI 2013

vrij

1

10.00 u

uitstapje

Verrassingstocht

ma

4

  9.00 u

13.00 u

 

Markt Uden

Winkelen bij JUMBO op Drossaard

di

5

10.00 u

uitstapje

Lunchen met pannenkoek in Slijk-Ewijk

wo

6

10.00 u

uitstapje

Hilvarenbeek museum ‘De dorpsdokter’

do

7

  9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

vrij

8

10.00 u

 

Winkelen in Elzaspassage Helmond

wo

13

13.00 u

uitstapje

Molenroute

do

14

  9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

vrij

15

10.30 u

uitstapje

Rondrit, diner in De Watersteeg, Veghel

ma

18

  9.00 u

13.00 u

 

Markt Uden

Winkelen bij JUMBO op Drossaard

di

19

10.00 u

18.15 u

 

Winkelcentrum Dukenburg in Nijmegen

Alzheimer café, Veghel

wo

20

10.00 u

uitstapje

Route door ‘De Acht Zaligheden’

do

21

  9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

vrij

22

  9.30 u

uitstapje

Rondrit, diner in Maasduinen Staete

ma

25

13.00 u

 

Winkelen bij JUMBO op Drossaard

di

26

10.00 u

 

Winkelen in Heuvelgalerij, Eindhoven

wo

27

10.00 u

uitstapje

Rondrit met erwtensoep in Velp/Grave

do

28

  9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

 

Wilt u het nieuwste programma wel eens zien of meer weten?

Bel Vivaan, Ouderenwerk (0413-367309) op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur en vraag het programma aan. U kunt ook een e-mail sturen naar: bplusb@vivaan.nl of op de website www.vivaan.nl kijken.

 

Wilt u mee met de BoodschappenPlusBus?

Bel Vivaan, ouderenwerk (0413) 367309 om u aan te melden als lid van de BoodschappenPlusBus. U krijgt het programma dan thuisgestuurd. Daarna kunt u thuis op uw gemak in het programma uitzoeken op welke tijd u met de BoodschappenPlusbus mee wilt. Geef dat weer door en op de afgesproken tijd komt de bus voorrijden.

Voor het winkelen kunt u zich elke werkdag van 9.00 – 13.00 uur opgeven. Voor de uitstapjes van november kunt u op woensdagochtend 30 januari bellen. Als het op die woensdagochtend niet lukt, kunt u zich ook daarna nog op werkdagen opgeven voor uitstapjes.

 

 

 

Toneelavonden Boerdonk bijna uitverkocht.

Over 6 weken is het zover. Dan beginnen de Boerdonkse Toneeldagen van toneelvereniging Gèr Gespeuld.  Dit jaar wordt de klucht ZUSSENDAG opgevoerd. Zoals we dat van Gèr Gespeuld gewend zijn, zal alles uit de kast, en in dit stuk is dat ook letterlijk zo, worden gehaald om het publiek weer te onthalen op een avond met veel lachen en veel gezelligheid. In het knusse theater Den Hazenpot zult u weer gastvrij onthaald worden.

Nu hebben we echter één probleem: de kaartjes zijn waarschijnlijk te vroeg op. Op dit moment hebben we enkel nog kaartjes voor woensdagavond 6 maart. De voorstellingen op 1, 3, 8 en 9 maart zijn al uitverkocht.

Als je nu heel vlug bent ben jij misschien wel degene die het laatste kaartje op woensdag bestelt. Dan heb je dus poepie veel geluk gehad. Voor iedereen die minder geluk heeft en dus te laat is is er een schrale troost: er is een mogelijkheid om op de wachtlijst te komen en aangezien de familie Vogels graag iedereen wil laten komen zullen zij alles in het werk stellen om met ruilen en passen en meten zo weinig  mogelijk mensen  teleur te stellen. Dus doe maar vlug je bestelling bij Peter en Arna Vogels. Het kan alleen nog aan huis of per telefoon. Het adres is: Coxsebaan 5 , 5469 NG Boerdonk en het telefoonnr is 0492-366516.

De toneelavonden zijn dus op 1,3,6,8 en 9 maart in den Hazenpot aan de Pastoor van Schijndelstraat te Boerdonk. De voorstellingen beginnen stipt om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur. Een kaartje kost € 5 en er is overal gratis parkeren.

Als u met de auto bent, zorg dan dat deze goed is afgesloten en stop uw waardevolle spullen goed diep weg in uw zakken want het schijnt dat er criminelen in de buurt zitten. De politie is overigens op de hoogte en extra waakzaam tijdens deze avonden.

TV Gèr Gespeuld hoopt u te mogen begroeten en wenst u een fijne avond .

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe rijbewijsregels

Per 19 januari 2013 gelden nieuwe regels voor het rijbewijs. De nieuwe regels zijn het gevolg van de derde Europese rijbewijsrichtlijn. Er komen rijbewijscategorieën bij en voor sommige categorieën verandert de minimumleeftijd. Mensen die op 19 januari 2013 al een rijbewijs hebben, behouden hun rechten. Alleen als de nieuwe rechten gunstiger zijn, gelden deze voor iedereen.

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • De minimumleeftijd verandert voor het besturen van voertuigen uit de categorieën A (motor), C (vrachtwagen) en D (bus voor personenvervoer van meer dan acht personen).
  • Het motorrijbewijs krijgt drie categorieën: A1, A2 en A. De categorie hangt af van het vermogen van de motor, de leeftijd en de ervaring van de motorrijder.
  • Het vrachtwagenrijbewijs krijgt twee categorieën: C1 en C. Het C1-rijbewijs is voor lichte vrachtwagens en campers (tussen 3.500 kg en 7.500 kg). Het C-rijbewijs is voor vrachtwagens zwaarder dan 7.500 kg.
  • Naast categorie D komt er ook een categorie D1 voor lichte bussen (maximaal 16 personen, exclusief bestuurder).
  • Categorie E (aanhangwagen) wordt ingevoerd bij C1 en D1.
  • Het maximale gewicht van een aanhanger of oplegger bij rijbewijscategorie BE is beperkt tot 3.500 kg.
  • De nieuwe rijbewijscategorie B+ (code 96) geldt voor personenauto's met een aanhanger zwaarder dan 750 kg en een totaalgewicht tussen de 3.500 kg en 4.250 kg.

Overzicht wijziging
Een uitgebreid overzicht van de wijzigingen is terug te vinden op de website van het RDW (www.rdw.nl).

 

 

 

Wethouder en WMO-raad bezegelen afspraken

Foto: Eerste rij v.l.n.r.: wethouder Riny van Rinsum en voorzitter José de Boer ondertekenen gezamenlijk het nieuwe convenant.

 

 

In december 2012 ondertekenden wethouder Riny van Rinsum en José de Boer (voorzitter van de WMO-raad) een nieuw Wmo-convenant. Met de ondertekening van het convenant bezegelden de Gemeente en de WMO-Raad de afspraken die zij gezamenlijk hebben gemaakt om een breed gedragen en vraaggericht Wmo-beleid in Veghel in stand te houden en verder te ontwikkelen.

 

De WMO-Raad geeft al sinds 2008 gevraagd en ongevraagd advies over het Wmo-beleid van de gemeente Veghel. Hiervoor zijn afspraken gemaakt in een convenant dat inmiddels verlopen is. Daarom is in samenwerking met de WMO-Raad Veghel een nieuw, geactualiseerd convenant opgesteld.

 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en met de komst van deze wet hebben in 2008 alle gemeenten in Nederland de opdracht gekregen inwoners te betrekken bij het ontwikkelen van het Wmo-beleid. In Veghel is hiervoor de WMO-Raad in het leven te roepen.

 

De Wet maatschappelijke Ondersteuning is een wet die ervoor moet zorgen dat mensen zo lang

mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in onze samenleving

De Wmo maakt de gemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van haar inwoners. Ofwel: gemeenten moeten het mogelijk maken dat alle inwoners maatschappelijk kunnen meedoen. Voor kwetsbare groepen is extra aandacht.

 

De 15 leden van de WMO-Raad vertegenwoordigen groepen uit Veghel die met de Wmo te maken hebben of kunnen krijgen. Zo zijn ouderen, jongeren, gehandicapten, huurders, dorpsraden, allochtonen, mantelzorgers, vrijwilligers, wijk- en cliëntenraden, maatschappelijke opvang en GGZ vertegenwoordigd.

 

Op www.veghel.nl onder het kopje Laatste nieuws is het pdf met ondertekend convenant te zien.

 

 

 

Welzorg-Pantein gaat de Wmo-hulpmiddelen in de regio verzorgen

De gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Maasdonk, Oss, Uden en Veghel hebben het voornemen om voor huur en onderhoud van Wmo-hulpmiddelen (rolstoelen, scootmobielen, speciale fietsen, tilliften en dergelijke) voor de komende jaren een overeenkomst aan te gaan met de firma Welzorg Nederland BV. Welzorg opereert in de regio ook onder de naam Pantein Thuiszorgwinkel. Zij hebben in de regio al verschillende thuiszorgwinkels, waar zij ook andere zorgproducten verkopen.

Op dit moment hebben de gemeenten nog 3 verschillende dienstverleners hiervoor.

De gemeenten maken dit bekend na het gezamenlijk doorlopen van de (verplichte) aanbestedingsprocedure. Zij willen de overeenkomst aangaan vanaf april 2013 voor een periode van in elk geval 4 jaar.

Het gaat hier om hulpmiddelen die de gemeenten in bruikleen geven aan cliënten die op basis de Wmo-verordening aanspraak maken op het gebruik van een hulpmiddel. De 7 gemeenten hebben samen ca. 230.000 inwoners en beschikken voor hun cliënten over een bestand van totaal ruim 5.200 hulpmiddelen.

Kwaliteit op hetzelfde niveau
Voor de cliënten verandert er in eerste instantie weinig. De nieuwe dienstverlener neemt het huidige bestand aan hulpmiddelen over om het vervolgens aan de gemeenten te verhuren, die het vervolgens volgens de voorwaarden in de verordening in bruikleen geven aan de betreffende cliënten. De cliënten krijgen door de overgang naar de nieuwe dienstverlener daarom geen nieuw hulpmiddel. Het huidige hulpmiddel blijft in gebruik. De nieuwe dienstverlener zal ook het onderhoud en de service verzorgen.

Het kwaliteitsniveau van de hulpmiddelen en het kwaliteitsniveau van de dienstverlening voor service en onderhoud blijft in grote lijnen op het zelfde niveau als de afgelopen jaren.

Overleg cliëntenraden
De gemeenten vinden het belangrijk dat de cliënten tevreden zijn en blijven met de uitvoering door de nieuwe dienstverlener. Er is daarom bij het vormgeven van de aanbestedingsprocedure uitgebreid overlegd met de verschillende cliëntenraden, wat geleid heeft tot zinvolle aanpassingen in het programma van eisen. Dit is voor alle partijen een zeer positieve en opbouwende werkwijze gebleken.

 

 

 

 

 

Concept structuurvisie gereed

De gemeente Veghel werkt sinds maart 2012 aan een nieuwe structuurvisie voor de hele gemeente. In deze structuurvisie worden de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen voor de lange termijn (op hoofdlijnen) vastgelegd. Veghel doet dat voor de periode tot 2030. Inmiddels is het eerste concept van deze structuurvisie 2030 gereed.

 

Inloopavond op 4 februari aanstaande

Een structuurvisie is een officieel plan. Dat betekent dat het eindconcept ervan ter inzage zal worden gelegd. Hiermee krijgt iedereen de kans te reageren voordat de gemeenteraad een besluit neemt. Maar we willen ook graag tussendoor met mensen in gesprek, uw mening vinden we namelijk belangrijk. Dat hebben we al eerder gedaan aan de hand van een Hoofdlijnennotitie en dat doen we nu weer. Ook nu spreken we met externe deskundigen, de wijk- en dorpsraden en de politiek. Daarnaast wordt op 4 februari aanstaande een inloopavond georganiseerd, waar iedereen zijn mening over het eerste concept van de structuurvisie kwijt kan. Deze inloopavond vindt plaats in het gemeentehuis en start om 19.30 uur. Op basis van zowel de gesprekken als de resultaten van de inloopavond wordt het eerste concept van de structuurvisie aangepast. Het is de bedoeling dat de structuurvisie Veghel voor het eind van 2013 door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

 

Uitgangspunt is bestaand beleid

Een nieuwe structuurvisie betekent nadrukkelijk niet dat alles wat we in bestaande plannen al met elkaar hebben afgesproken, ineens weg is. Zo is er in de afgelopen jaren bijvoorbeeld veel energie gestoken in het opstellen van structuurvisies voor de kerkdorpen. En ook voor de kern Veghel is recent een plan gemaakt. Bestaand beleid vormt daarom het uitgangspunt bij het opstellen van de structuurvisie Veghel. Daarbinnen worden soms wel wat andere accenten gelegd. Recente ontwikkelingen maken dat vooral bij wat ouder beleid noodzakelijk. Lagere economische groei, minder bevolkingsgroei, vergrijzing, ontgroening en toenemend internetgebruik zijn voorbeelden van ontwikkelingen die leiden tot aanzienlijk lagere ruimtebehoeften dan we de afgelopen decennia gekend hebben.

 

Veghelse kwaliteit staat centraal

De concept structuurvisie richt zich daarom niet op het vinden van nieuwe ruimte voor ontwikkelingen. Sterker nog, we denken dat Veghel tot 2030 gemakkelijk vooruit kan met de ruimte die al in de planning zit. In het concept zijn we daarom vooral op zoek gegaan naar manieren om die ruimte zo goed mogelijk te benutten. Daarbij wordt er nadrukkelijk voor gekozen om verder te bouwen op de kwaliteiten die Veghel bijzonder maken. Dat betekent voortbouwen op de uitgekiende mix van stedelijkheid en dorpse waarden die Veghel in de basis heeft. Voortbouwen ook, op de grote economische kracht van Veghel, de aanwezige stedelijke voorzieningen en de grote variatie aan dorpse woonmilieus.

 

Hoofdkeuzen van het concept structuurvisie

Geconstateerd kan worden dat de dorpse (woon)kwaliteiten nog lang niet ten volle worden benut. De hoofddoelstelling van de structuurvisie is dan ook om Veghel als woondorp(en) beter op de kaart te zetten en als werkstad op de kaart te houden. Op grond daarvan zijn in de concept structuurvisie de volgende ruimtelijke hoofdkeuzen gemaakt.

-        STEDELIJKE VOORZIENINGEN CONCENTREREN

          Door lagere economische groei, vergrijzing, ontgroening en winkelen via internet staat het draagvlak van voorzieningen onder druk. Veghel zet er op in de aanwezige voorzieningen zo veel mogelijk te concentreren op een beperkt aantal locaties. In het centrum van de kern Veghel wordt eveneens ingezet op verbetering van de verblijfskwaliteit. Dat moet de positie van het Veghelse centrum op het gebied van recreatief winkelen verbeteren.

-        DAGELIJKSE VOORZIENINGEN IN DE BUURT

          Investeren in voorzieningen ‘in de buurt’ is cruciaal voor het realiseren van aantrekkelijke woongebieden. In alle kerkdorpen is een multifunctioneel centrum aanwezig, in de vorm van een gemeenschapshuis of een multifunctionele accommodatie (mfa). Deze leveren een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie en de maatschappelijke betrokkenheid van inwoners. Waar dat sociaal en financieel nodig én mogelijk is, wordt in de kerkdorpen ook ingezet op het handhaven van een basisschool, een peuterspeelzaal en een servicepunt bibliotheekwerk. Voor de wijkcentra De Boekt en De Bunders in de kern Veghel geldt eenzelfde inzet.

-        BOUWEN MET DORPSE KWALITEITEN

            Afnemende druk op de woningmarkt kan ook als een voordeel worden ingezet. Bijvoorbeeld door nieuwe locaties in lagere dichtheden te ontwikkelen, of (deels) groen in te vullen. Ook biedt het mogelijkheden om kleinere clusters tegelijkertijd te ontwikkelen, wat aansluit op de traditionele, dorpse manier van bouwen.

-        INVESTEREN IN HOOFDINFRASTRUCTUUR

          Bereikbaarheid is cruciaal voor een werkgemeente als Veghel. Als gevolg van de dagelijkse files op de N279, vastlopende afritten van de A50 en knelpunten bij bruggen en sluizen in de Zuid-Willemsvaart staat die bereikbaarheid echter onder druk. Veghel kiest er daarom voor om te investeren in de hoofdinfrastructuur.

-        INVESTEREN IN OPENBAAR VERVOER, FIETS EN LEEFBAARHEID

            Vanuit duurzaamheidsprincipes wordt ingezet op een goede bereikbaarheid van werklocaties per openbaar vervoer en fiets. Daarnaast is op een aantal plaatsen de invloed van infrastructuur op de leefbaarheid in de kernen een punt van aandacht. Ook op dat vlak wordt onder andere ingezet op verbeteringen voor de centra van Erp en Keldonk en de omgeving van de Rembrandtlaan in de kern Veghel.

-        GROENBLAUWE RUGGENGRAAT VERSTERKEN

          De basis van de groene kwaliteiten van de gemeente wordt gevormd door de Aa, de Leijgraaf en de bijbehorende beekdalen. Uitgangspunt is om deze groenblauwe ruggengraat te versterken en meer dan voorheen als kwaliteit naar buiten toe uit te dragen. Dat kan bijvoorbeeld door mee te liften op de wateropgaven waarvoor we ons gesteld zien en de mogelijkheid om via Veghel verbindingen te realiseren tussen de Maashorst en het Groene Woud.

-        EEN GEDIFFERENTIEERD BUITENGEBIED

          Het Veghelse buitengebied is divers van opbouw en de concept structuurvisie zet er op in die diversiteit verder uit te bouwen. De bestaande landschappelijke identiteit en de aanwezige functies vormen de leidraad voor een hoofdindeling in vijf gebiedstypen:

.   Aa en Leijgraaf als groenblauwe ruggengraat

.   Veghels mozaïek

.   buitenlandschap Erp

.   agrarisch kerngebied

.   agrarisch landschap noordflank Veghel

-        GEVARIEERD AANBOD AAN BEDRIJVENTERREINEN

          Er is momenteel in Nederland sprake van een flink overaanbod van bedrijventerreinen en in deze situatie lijkt de komende jaren weinig te gaan veranderen. Het is daarom erg belangrijk om als gemeente onderscheidend te zijn. Uitgangspunt van de structuurvisie Veghel is dan ook om het aanbod gevarieerder te maken door een duidelijke differentiatie van bestaande én nieuwe bedrijventerreinen. Amert II zal niet worden ontwikkeld.

 

Wat vindt u?

Uw mening vinden wij erg belangrijk. Graag zien wij op 4 februari om uw  reactie op de concept structuurvisie te horen. Ook kunt u dan de vragen stellen die u wellicht heeft.

 

 

 

 

 

 

Kaartverkoop voor Youp in de Kersouwe gestart.

 

Natuurtheater de Kersouwe start dit jaar vroeg met de kaartverkoop voor de voorstelling van Youp van ‘t Hek op 21 juni a.s. Op de site www.kersouwe.nl, bij VVV Heeswijk-Dinther en Uitpunt Veghel zijn de kaarten voor de voorstelling te koop. Vrienden van de Kersouwe kunnen ook straks nog kaarten bestellen tijdens de voorverkoop voor Vrienden. Het programma in de Kersouwe voor deze zomer zal de komende maanden worden onthuld. Op de website, in de nieuwsbrief en op de Kersouwe Twitter en Facebook pagina. Volgen dus!

 

Youp speelt ‘Wigwam’

Waarom Wigwam? Simpel. Youp vond onlangs zijn vijftig jaar oude wigwam, waarin hij - toen hij klein was - zielsgelukkig was. In de zomer stond het indianententje in de tuin, ’s winters op zolder. In de wigwam zat Youp vaak en was gelukkig. Zielsgelukkig zelfs. Beetje afgesloten en volkomen in zijn eigen wereld. En eigenlijk zit hij daar nog steeds. Vanuit zijn wigwam kijkt Youp al jaren naar de wereld en denkt er het zijne van. Daar schrijft hij zijn columns, zijn theaterprogramma’s en verzint hij zijn verhalen. Het resultaat ziet u in dit typisch Youp-programma, waarin hij praat, schreeuwt, zingt en fluistert met maar één bedoeling: dat u lacht. Hard lacht. Om alles. De wereld, het leven op die wereld en vooral om Youp. Daarom Wigwam!

 

Teksten: Youp van ’t Hek

Muziek:  Ton Scherpenzeel

Decor:    Piet Hein Eek

 

Bekijk op www.kersouwe.nl de voorstelling en bestel de kaarten online of bij de vaste verkooppunten.

 

 

 

 

 

Inspirerende luisterliedjes van Joia en Remo

 

VEGHEL - Kunstgroep de Compagnie in Veghel presteert zondag 27 januari, in het galeriecafé aan de Noordkade een optreden van zangeres Joia Rath en zanger gitarist Remo van Osch. Dit akoestische duo brengt mooie inspirerende  luisterliedjes. De charismatische Joia is van vele muzikale markten thuis, van stevige rock tot swingende jazz en easy listening. Ze trad reeds eerder op in Veghel bij Jazz Veghel en het Slokdarmfestival. Het optreden begint om 15.00 uur, de zaal is open om 14.00 uur en de toegang is weer gratis. Kijk voor meer informatie, geluidsfragmenten en rest van de agenda op www.kunstgroepdecompagnie.nl

 

Joia Rath en Remo van Osch studeerden samen het Jacob Roelands Lyceum in Boxtel. Echter pas in 2012, na een weg van afzonderlijke muzikale ontwikkeling vonden zij elkaar als de perfecte muzikale partner. Joia Rath studeert Popvocals aan de Codarts' Popacademy in Rotterdam, en stond eerder met haar band Barefoot Trilbies op het Bevrijdingsfestival Den Bosch en releasde een EP in poppodium W2. Remo van Osch studeert aan de ArtEZ Popacademie. Hiernaast is hij werkzaam in o.a. theaterproducties en verschillende bandformaties. Samen hebben ze een aantal succesvolle optredens achter de rug waaronder het Veghelse Slokdarmfestival en als het voorprogramma van DesdeKunst CDrelease in een uitverkocht Podium Boxtel. Ze zijn jong, enthousiast en hun wekelijkse repetities resulteren in steeds meer mooie en inspirerende liedjes. 

 

 

 

Kunstgroep de Compagnie

NCB-laan 52-54, 5462 Veghel

www.kunstgroepdecompagnie.nl

info 06 22 52 17 23 -  06 21 25 74 85

 

 

 

Five Lane Highway dubbele winnaar Open Errup.

 

Ontwikkelingen. Zo sta je goedbedoeld te puffen bij de geboorte van je dochter, zo legt ze uit hoe je de universele afstandsbediening moet in leren. Zo staat ‘Black Bone’ Steef als broekie bij het eerste BreakOut festival onwennig op het podium, zo zit hij als door de wol geverfde muzikant in de jury van de Open Errup finale. De jongeren hebben de toekomst, de ouderen kunnen gaan. Gezocht BreakOut programmeur.

 

Zondagmiddag 20 januari was een afgeladen jeugd en jongeren centrum JJC in Erp weer het domein voor lokale en regionale muziekliefhebbers. Terwijl buiten de sneeuw ijverige stoepvegers bleef plagen, streden binnen bij BreakOut vijf bands om twee plaatsen voor Open Errup, het succesvolle Erpse Koninginnedag festival.

Na loting openden de old-skool punkers van FMP uit Mariaheide. De bandleden hadden last van het vroege tijdstip, het liep wat stroef. Duidelijk nog niet de juiste smering gehad.

Daarna Young and Damaged, een duo uit Deurne. Volop gitaar orgasmes en onorthodoxe drumpartijen. Zeer extreem, oor strelend en adembenemend voor de liefhebbers.

Ash One, een power-rock trio uit Nijmegen speelde weer een strakke set, naar funk neigende, dynamisch stuwende nummers afgewisseld met dromerige melodielijnen.

The Suspects uit ons eigen Erp nog steeds zonder bas. De zangeres meer zelfverzekerd, de twee gitaren aanvullend met gedurfd eigen structuren bij de goede keuze covers.

Als laatste op het podium Five Lane Highway uit Eindhoven. Frisse pop rock, als band hoorbaar gegroeid. Met heel veel, bij de toegift dansende, fans speelden zij in feite een thuis wedstrijd.

 

Na afloop volgde de publieksstemming, waarbij Five Lane Highway als winnaar uit de bus kwam. De vakjury had de moeilijke taak om uit het hoge niveau van deelnemers de winnaar te bepalen. Hun keuze viel ook op Five Lane Highway  gevolgd door Ash One. Beide bands gaan spelen op Open Errup. Een compliment voor de vakjury, elke band kreeg een uitgebreide heldere constructieve beoordeling op alle aspecten van hun optreden.

De BreakOut medewerkers konden savonds laat, na het opruimen, terugzien op een zeer geslaagde finale. Dus zalen in de omgeving zet jullie deuren open en geef die muzikanten een kans. Wij van BreakOut gaan door. Het nieuwe seizoen van de Open Errup bandwedstrijd begint in oktober. Beginnende bands kunnen zich aanmelden op breakout@jjc-erp.nl. Meer informatie op www.jjc-erp.nl.

 

 

 

 

 

MiK Pieter Brueghel ontvangt topfotograaf Carel van Hees

 

De zwart-wit portretten en series van de Rotterdamse documentairefotograaf en filmmaker Carel van Hees zijn bekend tot ver over onze landgrenzen. Zaterdag 2 februari aanstaande komt Van Hees tijdens de jaarlijkse fotografielezing bij MiK Pieter Brueghel in Veghel vertellen over zijn beelden, zijn werkwijze, zijn inspiratiebronnen en de bezieling voor zijn vak.

 

Carel van Hees begint in 1970 met het maken van series en documentaires waarin vooral mensen een belangrijke rol spelen. Vanaf de jaren de jaren tachtig maakt hij veel journalistieke producties, onder meer voor Vrij Nederland en NRC Magazine.

Van Hees maakt drie jaar lang foto’s van de jeugd in Rotterdam. Zijn fotoboek ‘Play’ laat binnen thema’s als onmacht, liefde en agressie zien hoe het is om jong te zijn, overal en in alle tijden.

Van Hees besteedt in zijn beelden veel aandacht aan het aura, de energie en het karakter van mensen.

In het boek ‘Eversteijn, bokser & herenkapper 1949-1983’ brengt Van Hees een eerbetoon aan de Rotterdamse bokskampioen Cor Eversteijn. Sinds 2001 houdt Van Hees zich ook bezig met het maken van film- en video-installaties. Voor het internationale fotofestival BredaPhoto in 2012 maakte Van Hees een ontroerende korte film waarin hij een ode brengt aan een man en zijn stem (http://www.bredaphoto.nl/nl/fotografen/carel-van-hees).

 

Wat:                Lezing door fotograaf en filmmaker Carel van Hees

Wanneer:        Zaterdag 2 februari 2013

Tijd:                10.30 – 12.30 uur

Locatie:                       MiK Pieter Brueghel, Middegaal 23-25 in Veghel

Kosten:                       € 12,50 (gratis voor fotografiecursisten van MiK Pieter Brueghel)

 

 

 

 

 

 

 

MiK Pieter Brueghel laat je kennismaken met het draaien met klei

 

Klei is bijna magisch: zacht, soepel en in veel vormen kneedbaar. Begenadigd keramiste Cecil Kemperink werkt al jaren met klei. Tijdens 5 lessen laat ze je kennismaken met de kunst achter het draaien met klei.

In 4 lessen leer je de basisbeginselen van draaien met klei op een elektrische draaischijf. Je ervaart de magie van het draaien met klei en water. Werken met je handen, werken met je hart, werken met klei. Ontdek wat er met klei gebeurt als je met een draaischijf gaat experimenteren met hoeveelheden klei, water en de souplesse en kracht van je handen en vingers. In de 5e les ga je het werkstuk decoreren en glazuren. Tijdens deze lessen kun je ervaren of draaien iets voor je is. 

De lessen worden gegeven op: 28 januari, 4 februari, 18 februari, 25 februari, 4 maart 2013. 

Voor wie:        beginners

Duur:              5 bijeenkomsten van 2,5 uur

Prijs:               €75,00

Exclusief:        materiaalkosten

Locatie:           Middegaal 23-25, Veghel