Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 22   2012-2013 > Dorpsnieuws  jaargang 22  nummer 18

Dorpsnieuws  jaargang 22  nummer 18


30 januari 2013 - 7 februari 2013

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl
Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 22 nr 18KERKBERICHTEN

Zaterdag: 2 februari 17.00 u. Marialichtmisviering, verzorgd door Pastor H. van Bemmel en de Doopvoorbereidingswerkgroep. Tijdens deze viering worden de doopschelpjes van de dopelingen van het afgelopen jaar aan de ouders uitgereikt.

Zondag: 3 februari 9.30 u. Pater van Delden (Samenzang)

Wij gedenken in deze viering:

Frans en Hanneke van Schaijk-Habraken; Mari en Henriëtte van den Hurk-de Koning (vanw.verjaardag); Piet en Martina Vervoort-van Kessel; Jrgt. André van der Heijden; André van den Oever; Jrgt. Martien van den Braak.

Dopen:

14.00 u. Lotte: dochter van Robert en Bianca Coppens-van der Aa

14.45 u. Emma: dochter van Mark en Marja van Genugten-Coppens

 

Hallo Reigers en Reigerinnen

Jullie hebben hem misschien allemaal op de mat gevonden onze carnavalskrant van 2013. Mede dankzij de adverteerders en een sponsor is hij dit jaar (al zeggen we het zelf) nog mooier dan andere jaren. We hebben hem weer met veel plezier gemaakt, maar zoals blijkt zijn er toch weer een paar foutjes ingeslopen.

Enkele foutjes die we even willen vermelden;

In de puzzel moet ook het woord PAK weg gestreept worden en de oplossing kan gemaild worden naar krant@cvdereigers.nl

i.p.v. naar krant@cv.dereigers.nl

Verder stonden de datums in het programma verkeerd we beginnen op vrijdag 8 februari en niet op 9 februari enz.

 

Indien je geen krant ontvangen hebt kun je er alsnog een halen bij Gerjanne/Harm vd Ven of bij Ellen/Ton Habraken.

Deze week of begin volgende week worden de kleurplaten op school in de klassen uitgedeeld. Verdere informatie staat in de krant op pagina 85.

 

De Krantencommissie!

 

 

Prikpost in Zijtaart.

 

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Voor alle openingstijden
en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email: trombose@bernhoven.nl
 
 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente.

U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen,

verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

Bibliotheekpunt Zijtaart

Dorpshuis  'Het Klooster     openingstijden 

            dinsdagmiddag             14.00 – 15.30 uur
            dinsdagavond               18.00 – 19.00 uur
            donderdagmiddag        13.15 – 14.30 uur

 

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt      (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

Avond, nacht en het weekend   0900-8860

Meldpunt Thuiszorg                   0900-8803

Vivaan, Ouderenwerk               (0413) 36 73 09

Centraal Alarmnummer              1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed 1 1 2

Politie direct                             0900 8844

Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart 0900 8844

Brandweer direct                      (073) 612 31 23

Ambulance direct                      (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                        14 - 0413

Gem. Veghel Storingsnummer   14 - 0413

Basisschool "Edith Stein"           (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                    (0413) 76 90 25

Dorpshuis Zijtaart                      (0413) 36 66 79

De Vonders (VOW)                 (0413) 35 03 77

 

Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart       0900 8844

 

 

 

BELANGETJES

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Bied zich aan:

Ik ben opzoek naar een poetsadres voor 1 middag per week dinsdag of donderdag  Tel.: 06-37438505

 

Gevonden: een handschoen rechts groen in de Voortstraat. Terug te halen bij Raaijmakers Drukwerk

 

 

 

Bibliotheekpunt Zijtaart

Dorpshuis  'Het Klooster     openingstijden 

            dinsdagmiddag             14.00 – 15.30 uur
            dinsdagavond               18.00 – 19.00 uur
            donderdagmiddag        13.15 – 14.30 uur

 

 

 

Waarschuwing 
 
Als je gebeld wordt door een vreemde vaak engels sprekende 
persoon die zegt dat hij van microsoft is met de mededeling
dat er problemen zijn met je computer en alleen hij kan
dit oplossen.Hij  vraagt dan om achter de computer
te gaan zitten en het een en ander in te tikken
 
Doe dit niet  dit een poging tot oplichting.
Als je doet wat ze vragen dan wordt de computer besmet
met een virus en willen ze geld om het weer in orde te maken,
ze bieden dan een programma aan voor € 250,- doe je
dit niet dan wordt de computer geblokkeerd en werkt niet meer.

 

 

Opendag Pudding Mi Vel Seitert.

 

Ook dit jaar  zijn we weer flink aan het bouwen aan onze carnavalswagen. Daarom willen we iedereen uitnodigen om onze wagen te komen bekijken tijdens de opendag op zondag 3 februari 2013! We bouwen dit jaar bij de familie Bekkers op Zondveldstraat 6 te Zijtaart. U bent welkom tussen 13.30 uur en 16.00 uur

 

Tijdens de opendag kun je een kijkje komen nemen maar ook gezellig een babbeltje komen maken. Dit allemaal natuurlijk onder het genot van een lekker hapje en drankje.

 

Hopelijk tot 3 februari! U bent van harte welkom!

Groeten

Pudding Mi Vel Seitert!

 

 

 

Bericht van de ijsmeester en rayonhoofden,
 
Op zaterdagavond is het dan toch gelukt om op de schaatsbaan een 
echte schaatsdisco te houden. Wat we vrijdagavond totaal niet meer hadden
verwacht was dan zaterdagmiddag toch werkelijkheid, het ijs was stevig genoeg
 om te kunnen schaatsen. Om 12.00 uur werd dit bericht via de sociale media
de wereld in verstuurd, wat er in resulteerde dat er 35 kinderen aanwezig
waren om van het schaatsen en de muziek te genieten.
Het project is dan ook geslaagd, ondanks dat we maar 1 avond hebben
 kunnen schaatsen.
 
Om de schaatsbaan in orde te kunnen krijgen zijn er de wildste ideeën 
verzonnen en in de praktijk uitgevoerd, onder andere in wisseldiensten
‘s nachts water sproeien.
 
Door de inzet van verschillende Zijtaartse ondernemers en Ruitersport 
Zijtaart is basis gelegd voor Zijtaartse Eerste Schaatsbaan.
We hebben inmiddels geëvalueerd en gaan onze ervaringen uitwisselingen
met andere ijsmeesters. Mocht het dit jaar of het volgende jaar weer gaan
vriezen dan zij wij er klaar voor.
 
Onze dank gaat ook uit naar het medeleven van de Zijtaartse bevolking, 
alleen dit al was een speciale ervaring,
 
IJsmeester en rayonhoofden

 

KBO

 

AGENDA

Maandag 4 februari 10.00 uur: Onderonsje

Maandag 4 februari 13.30 uur: Kaarten

Dinsdag 5 februari 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 5 februari 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 5 februari 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 5 februari 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 6 februari 13.30 uur: Kaarten

Donderdag 7 februari 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 7 februari 13.00 uur: Competitie biljarten

Vrijdag 8 februari 13.30 uur: Bridgen

 

Bridge ZBC.01 vrije speelavond 22 jan 2013

Lijn A

1       Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk           60,83

2       Riet v. Hout & Corry Kastelijn                     59,58

3       Bert Kanters & Diny Kanters                      55,83

4       Harry v.d. Wijgert & Marietje Wijgert          52,50

5       Mien v. Berkel & Mien Verhoeven              51,25

6       Cor Mollen & Marietje Mollen                     50,83

7       Chris v Helvoirt & Christien v Helvoirt         50,42

8       Cees v. Hout & Jo Verhoeven                     47,08

9       Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo                   45,83

10      Jan Rijkers & Toos v. Berlo                         44,17

11      Mieke Toebast & Toos Vissers                    43,33

12      Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk               38,33

 

Lijn B

1       Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk              62,08

2       Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen                  54,17

3       Joke Petit & Maria Rijken                            53,33

4       Mien Vermeulen & Tonny Rijkers                52,08

5       Anneke Jans & Maria Pepers                      51,67

6       Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis              50,83

7       Henk v.d. Linden & Mien Vissers                48,75

8       Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts           48,33

9       Hein de Wit & Jo de Wit                             47,08

10      Piet Reijbroek & Toos Reijbroek                  45,42

11      Noud v. Zutven & Toos v. Zutven                44,58

12      Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers          41,67

 

Bridge KBO vr. 25 jan 2013

 

Lijn A

1       Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen                 62,80

2       Cor Mollen & Marietje Mollen                     59,52

3       Bert Kanters & Diny Kanters                      56,85

4       Chris v Helvoirt & Christien v Helvoirt         55,65

5       Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk           53,87

(6)     Mien Verhoeven & Mien Vissers                 50,30

(6)     Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo                   50,30

8       Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen                  49,70

9       Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout             49,40

10      Pieter v. Geffen & Tonnie Kivits                  49,11

11      Cees v. Hout & Riet v. Hout                        47,62

12      Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk            46,73

13      Ad Koevoets & Riet Koevoets                     46,13

14      Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk          43,15

15      Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort        42,26

16      Toon v. Creij & Wim v. Os                          36,61

 

Lijn B

1       Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven      65,83

2       Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken            61,67

3       Cor v.d. Berg & Jan Rijkers                      60,42

4       Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst       54,58

5       Anny v.d. Hurk & Tonny Rijkers               51,25

6       Jo Verhoeven & Hans v.d. Brand             50,00

7       Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt                49,17

(8)     Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen      46,67

(8)     Harrie vd Wijgert & Marietje vd Wijgert    46,67

10      Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen                44,17

11      Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer        35,83

12      Annie v. Berkmortel & Albert v.d. Hurk    33,75

 

Biljarten KBO 24-jan-13

 

Wim v.d.Sanden      54   98      Wim Kremers         28    31

Frans v.Leuken       32   45     Cor Coppens           20    18

Tonn Verbruggen    21   30     Cor v.Zutphen         63    46

Jos Claassen           22   29     Johan v.Zutphen      22    24

Grard v.Eert            18   24      Jan de Wit              30    26

Piet v.d.Tillaart        38   47      Piet v.d.Hurk          39    29

Chris v.Helvoirt       20   23      Tonnie v.Uden        32    33

Jan v.d.Oever         18   21      Jan Rijkers              17    12

Frans v.Leuken       32   36      Gerard Oppers        13    9

Rien v.Tiel              26   26      Rien Kemps            37    29

Jan v.Uden             19   18      Willy Henst             30    20

Willy v.d.Berkmortel   24   22      Martien v.Zutphen   15    8

Mies Gibbels           42   32      Willy Henst             30    16

 

 

 

 

Gewijzigde openingstijden rondom Carnaval

 

Op maandag 11 februari en dinsdag 12 februari zijn het Stadhuis, de Gemeentewerf en de Milieustraat gesloten.

Het KlantContactCentrum is op beide dagen uitsluitend voor het doen van aangifte van geboorte en aangifte van overlijden geopend van 09.00-10.00 uur.

Op zaterdag 9 februari is de milieustraat normaal geopend van 08.00 uur tot 16.00 uur.

Uitsluitend voor storingen en de aanvraag van graven op de gemeentelijke begraafplaatsen is de afdeling Beheer Openbare Ruimte bereikbaar via het storingsnummer tel. (0413) 35 03 63.

 

 

 

Vrijdagavond

1 februari:

 

Spellenavond in het klooster!

 

Hallo allemaal!Het is weer tijd voor spellen! Nu de schaatsen weer even in het vet moeten, komt een ander genoegen weer naar voren!

Iedereen is weer welkom op vrijdagavond in de ontmoetingszaal van “Het Klooster”. Vanaf 19.00 uur is er een vrije inloop en daarna kan meteen begonnen worden met een leuk spel! Steeds meer mensen - jong en oud - weten dat er een gezellige sfeer is, je veel nieuwe mensen kunt ontmoeten en dat je bovendien ook nog eens nieuwe spellen kunt leren!

Dit keer staat het spel Set centraal. Dit kaartspel is op weg een hit te worden in Zijtaart. Steeds meer mensen leren het kennen en zijn gelijk enthousiast. Dankzij spellenspeciaalzaak de Goblin in Uden hebben we op 1 februari ook Set Junior liggen. Deze versie is net uit en dus nu al te bekijken op de spellenavond in Zijtaart!

 

Voor degenen die het spel Set nog niet kennen, wat is het?

Er liggen 12 kaarten met gekleurde symbolen op tafel. De symbolen hebben vier eigenschappen in drie variaties: een kleur, een hoeveelheid, een vulling en een vorm. Alle spelers zoeken nu tegelijkertijd naar een set. Een set bestaat uit drie kaarten, waarvan de variatie van de eigenschappen volledig gelijk is of helemaal verschillend. Klinkt ingewikkeld, maar na een keer spelen heb je het heel snel door.

Natuurlijk zijn de al wat bekendere spelen aanwezig, en voor nieuwkomers leggen wij graag de al gepresenteerde spellen nogmaals uit.

De entree bedraagt € 3,00: dat is inclusief een consumptie.

Breng gerust je vrienden en vriendinnen mee! Kennissen mag ook! Carnaval duurt toch nog een week!

Werkgroep “Zes!” van EGZ.

 

 

 

Groot "Keezen" toernooi op vrijdag 19 april.
Ook bekend als het "Dead Alley"-spel.

 

Van verschillende kanten kwam het verzoek om het leuke en afwisselende spel "Keezen" (Dead Alley) eens uitdagend te spelen.
Dat kan op vrijdagavond 19 april!
Noteer dat in je agenda! Na een aantal speelronden zal de kampioen "Keezen" uiteindelijk tevoorschijn komen op die avond.
Meer informatie volgt later in dit blad.
Werkgroep "Zes!" van EGZ

 

 

 

 

Beste senior leden,

 

Op dinsdag 12 februari is er weer ons enige echte carnavalstoernooi.

Het enige evenement op die dag volgens de Zijtaartse kalender...dus wat let je??? Aanvang van het toernooi is 13.00 uur en de kosten € 2,50. Inschrijfformulier hangt op het prikbord. Natuurlijk spelen we de wedstrijden in een mooi carnavalspakske. Vorig jaar waren er mooie creaties te zien die rijkelijk beloond werden daarvoor.

Wij hopen jullie in grote getalen te zien !!!!

Tot dan....kleine toernooien commissie

 

 

 

 

Koffieproject geslaagd

 

Onlangs is het koffieproject 2012 van het Damiaancentrum Nederland succesvol afgesloten. Met de laatste levering werd het begrote aantal van 1.560 pakken koffie bij de Voedselbank in Schijndel afgeleverd. Ons uitgangspunt was om dertig gezinnen iedere week van een pak koffie te voorzien.

De koffie hebben we ingezameld via acties o.a. in Zijtaart, Eerde, Sint-Oedenrode en Heeswijk-Dinther. Ook hebben we koffie ingezameld bij bedrijven. Met meer dan 200 pakken koffie hebben de mensen uit Zijtaart een belangrijke bijdrage geleverd aan het slagen van de actie.

Verder organiseerde het Damiaancentrum koffieconcerten, waar men voor tenminste een pak koffie kon genieten van optredens van o.a. de Meierijse muziekgroep Cohda-KREK die vorig jaar op het dialectfestival in Lieshout de dialectpenning voor het mooiste Brabantse lied won.

Met de vijfde levering is het koffieproject voor 2012 afgerond.

 

Graag wil ik via deze weg iedereen die aan de actie heeft bijgedragen, hartelijk bedanken.

In 2013 gaan we gewoon door met het inzamelen van koffie. Want we gaan door met acties voor mensen die het nodig hebben. Het is belangrijk om je sterk te maken voor de zwakkeren in de samenleving. Dat is de doelstelling van het Damiaancentrum. Zoals we ook proberen een ontmoetingsplaats te zijn waar mensen er voor elkaar kunnen zijn, elkaar kunnen inspireren.

Het Damiaancentrum Nederland is gevestigd in een bijgebouw van Novadic-Kentron (het voormalige Damianenklooster), Schijndelseweg 46 te Sint Oedenrode. Meer informatie staat op www.damiaancentrum.nl. Mensen, die het Damiaancentrum willen helpen, kunnen hun koffie afgeven of in de brievenbus stoppen bij Piet van den Tillaart, Pastoor Clercxstraat 5-B. Alles komt voor 100% bij de Voedselbank terecht. (Wordt vervolgd)

Piet van den Tillaart.

 

 

 

 

“Succesvol ouder worden”

 

Dit thema wordt maatschappelijk steeds belangrijker omdat het aantal senioren de komende tientallen jaren sterk blijft toenemen. Bewegen is voor ieder mens belangrijk. Dat geldt zeker ook voor senioren en ouderen. Naast het feit dat voldoende bewegen positieve neveneffecten heeft, is het vooral erg plezierig en leuk om te doen. Sport- en spelactiviteiten voor senioren en ouderen zijn er al vele jaren en zijn er om meer te doen te hebben of meer contacten te krijgen. Om ouderen letterlijk in beweging te brengen in de sport- en beweeggroepen, gaan we tijdens het ONDERONSJE van 4 februari om 10.00 uur hier met belangstellenden over praten. Gastspreker die morgen is de heer Tim van Boxtel van Vivaan. Hij zal ons met informatie en voorlichting proberen te vertellen hoe Gezond en gezellig bewegen voor ouderen is. Bewegen is gezond voor lichaam en geest. Juist als je ouder wordt, is het belangrijk om in conditie te blijven. Is het niet sporten, dan kan ook wandelen een oplossing zijn. U komt toch ook op deze morgen met als thema “bewegen voor ouderen”.

Voor wie: voor mensen van 55 jaar en ouder

Wanneer: 4 februari

Tijd: van 10 uur tot 11 uur

Waar: Ontmoetingszaal Het Klooster

Toegang: gratis

 

 

 

SPORTAGENDA

 

VOW Jeugd 2 febr 2013

VOW A1       uit      Schijndel/VITAM A2          15:00

VOW B1       thuis  Blauw Geel'38/JUMBO B4        14:30

VOW C1       thuis  Rhode C2G                         13:00

VOW D1       uit      Erp D2                               12:15

VOW E1       uit      Bruheze E2                         10:45

VOW E2       thuis  Rhode E4                            9:30

VOW E3       uit      Avanti'31 E4G                     9:30

VOW E4M    uit      Sparta'25 E6G                     9:15

VOW F1       uit      Blauw Geel'38/JUMBO F4        10:15

VOW F2       uit      Sparta'25 F5G                     10:30

VOW F3       thuis  Blauw Geel'38/JUMBO F16       10:30

VOW F4       uit      Sparta'25 F9                        10:30

VOW MA1   thuis  OSS'20 MA1                      14:30

VOW MC1    uit      Volkel  MC1                       9:30

VOW MC2    uit      Avesteyn MC1                    13:00

VOW ME1    thuis  FC de Rakt ME2                 9:00

 

 

V.O.W. Programma Oefenprogramma

VOW Veteranen  2 febr 2013 

VOW Vet           uit      BAVOS                    17.00u

VOW 3 febr 2013 oefenwedstrijden

VOW Heren 1    Erp 1                                  12.00u

VOW VR1         Avesteijn VR1                    12.00u

 

Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt de wedstrijd van Heren 1 omgezet naar een uitwedstrijd, op het kunstgras in Erp.

 

 

 

DDB praat in Erp over lokale thema’s

 

Veghels grootste coalitiepartij DDB houdt op maandag 4 februari een openbare bijeenkomst in Ontmoetingscentrum Ter Aa aan Den Uil in Erp. Op de agenda staan diverse plaatselijke ontwikkelingen. De bijeenkomst begint om 20.30 uur.

Er spelen momenteel diverse thema’s in Erp die DDB graag wil bespreken met belangstellenden of betrokkenen. Eén daarvan is het De Heus-terrein. Leden van de Dorpsraad zijn aanwezig om daar méér over te vertellen. Verder staat de N279 in relatie tot de Zuidelijke Ontsluiting op de agenda, evenals de Bolle Akker en de parkeermogelijkheden rondom het sportpark en Simeonshof.

Tenslotte wordt komende week het zogeheten ‘schuifplan’ aan het college gepresenteerd, waarin een aantal participanten een voorstel doet omtrent het gebruik van de gemeentelijke gebouwen in Erp. Hoewel inhoudelijke bespreking nog niet aan de orde is, hoopt DDB toch van aanwezigen te horen hoe deze problematiek leeft in Erp.

Tijdens de rondvraag kunnen bezoekers ook andere onderwerpen inbrengen. De raadsleden en wethouders van DDB zijn die avond aanwezig en – voor wie dat wil – na afloop persoonlijk aanspreekbaar. De bijeenkomst begint om 20.30 uur. Iedereen die mee wil praten, is welkom.

 

 

 

Interpunctie

Ik haat mijn stiefkinderen….

Stiefvader mailde me wanhopig. Zijn dochter was eens in de veertien dagen een weekend bij hen. Dat verliep meestal redelijk. Maar stiefvader ergerde zich steeds vaker en heftiger aan de kinderen van zijn vriendin. Het waren kleine dingen die in elk gezin voorkomen. Maar in een stiefgezin ligt alles onder een vergrootglas. Als je eigen kind flauw doet, is dat snel vergeten, maar bij een stiefkind wordt dat (bij herhalende voorvallen) gauw een typering voor het hele kind, zeker als je daar gevoelig voor bent.

Stiefvader schreef dat hij ‘ziek’ werd van zijn stiefkinderen, dat hij ze niet meer kon horen of zien. Wel héél heftig! Toen het paar bij mij binnen zat, vroeg ik aan mevrouw hoe zij het zag. Ze zuchtte: “het is zo moeilijk, hij verdraagt niets van de kinderen!”. Ze besefte dat haar dochtertje soms wat aanstellerig deed, maar het was toch maar een kind?!

Als stiefvader zijn ergernissen aankaartte, ging moeder in de verdediging. Gevolg: ruzie. Mevrouw wees hem dan op zijn fouten, die hij ook wel had, maar die hij op dat moment niet kon aanhoren. Hij ging dan nóg harder roepen hoe vervelend de kinderen tegen hem deden, hetgeen zij dan weer niet kon geloven, waardoor hij zich nóg machtelozer voelde, etc. Stiefvader probeerde eerlijk te zijn maar omdat moeder het niet verdroeg (komt vaak voor) zweeg hij maar. Hij begreep het, hij voelde dat óók als het om zíjn dochter ging. Zijn machteloosheid nam toe omdat hij haar niet kon bereiken.

Onderdrukking van ergernis leidt vaak tot extra en explosieve boosheid. Vaak wordt die boosheid dan op andere mensen/andere situaties gericht. Meneer barstte soms plotsklaps in woede uit, zonder dat zij wist waarom. Het liefst had hij dan gezegd: “die rotkinderen van jou ook!” Maar dat vond hij te erg en dan hield hij zijn mond. Zij begreep niet waar die uitbarsting nú weer vandaan kwam. Soms wist hij het zelf ook niet meer. Hij zag niets leuks meer in zijn stiefkinderen. Het had te lang geduurd, beiden hadden teveel ingeslikt, teveel geïnvesteerd, zij had de kinderen te heftig verdedigd, zijn geduld met haar kinderen was op en het geduld met elkaar was ook op. De relatie kon niet meer gered worden, hoewel we nog wel redelijk in gesprek zijn gekomen over de gebeurtenissen. Maar de rek was eruit.

 

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienst-patiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email: trombose@bernhoven.nl

 

 

 

Carnaval bij Jong Nederland Zijtaart

 

Jong Nederland organiseert voor alle kinderen uit Zijtaart van 0 jaar t/m groep 4 op woensdag 6 februari een carnavalsmiddag.

Tijdens deze middag kan er gespeeld en gedanst worden, en natuurlijk is er carnavalsmuziek.

 

De entree is gratis!

Er zijn diverse versnaperingen voor de kinderen, en voor de ouders die eventueel willen blijven zal er koffie en thee verzorgd worden.

We beginnen de middag om 1430 uur en om 1600 uur is het weer afgelopen.

 

Natuurlijk verwachten we je in carnavalskleding. Tot dan!

 

Carnaval bij Jong Nederland Zijtaart

 

Jong Nederland organiseert voor alle kinderen uit Zijtaart van groep 5 t/m groep 8 op donderdag 7 februari een carnavalsavond. Tijdens deze avond zullen er diverse spelen worden georganiseerd en zal er een heuse disco zijn.

 

De entree is gratis!

Er is voor iedereen wat te drinken en iets lekkers.

We beginnen de avond om 1830 uur en om 2000 uur is het weer afgelopen.

Natuurlijk verwachten we je in carnavalskleding.

 

Zorg dat je erbij bent!

Kijk ook eens op onze website: www.jongnederlandzijtaart.nl

Groetjes Jong Nederland Zijtaart

Voor vragen: 06-10201294

 

 

Groot carnavalsbal op maandagavond

 

 

Op carnavalsmaandagavond organiseert C.V. De Reigers

ook dit jaar wederom een groot carnavalsbal in

“Het Dorpshuis”

 

De avond zal muzikaal opgeluisterd worden door cover band :

 

“Brèvis”

 

en onze eigen “ huis dj’s ”

 

“Robbie & Williams

 

die muziek draaien voor elk wat wils.

 

Uiteraard zijn Prins Sander d´n Urste, Adjudant André,

het bestuur en de Raad van 11 ook aanwezig.

De aanvang van dit grote feest is 21.00 uur en natuurlijk is de entree gratis.

 

Graag zien wij u op maandagavond om samen met ons carnaval te vieren en ook dat onder het motto :

 

“De teugels strak en gas ûrop”.

 

C.V. De Reigers.

 

 

BOODSCHAPPENPLUSBUS

 

Mensen van 55 jaar en ouder uit de gemeenten Uden en Veghel en uit Heeswijk, Dinther en Loosbroek worden op afspraak thuis opgehaald om met een groepje boodschappen te gaan doen. Na de boodschappen is er tijd voor een kopje koffie, waarna de deelnemers weer thuis worden afgezet. Vrijwilligers helpen de deelnemers bij het winkelen, als dat nodig is.

 

 

 

 

 

BOODSCHAPPENPLUSBUS PROGRAMMA FEBRUARI 2013

vrij

1

10.00 u

uitstapje

Verrassingstocht

ma

4

  9.00 u

13.00 u

 

Markt Uden

Winkelen bij JUMBO op Drossaard

di

5

10.00 u

uitstapje

Lunchen met pannenkoek in Slijk-Ewijk

wo

6

10.00 u

uitstapje

Hilvarenbeek museum ‘De dorpsdokter’

do

7

  9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

vrij

8

10.00 u

 

Winkelen in Elzaspassage Helmond

wo

13

13.00 u

uitstapje

Molenroute

do

14

  9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

vrij

15

10.30 u

uitstapje

Rondrit, diner in De Watersteeg, Veghel

ma

18

  9.00 u

13.00 u

 

Markt Uden

Winkelen bij JUMBO op Drossaard

di

19

10.00 u

18.15 u

 

Winkelcentrum Dukenburg in Nijmegen

Alzheimer café, Veghel

wo

20

10.00 u

uitstapje

Route door ‘De Acht Zaligheden’

do

21

  9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

vrij

22

  9.30 u

uitstapje

Rondrit, diner in Maasduinen Staete

ma

25

13.00 u

 

Winkelen bij JUMBO op Drossaard

di

26

10.00 u

 

Winkelen in Heuvelgalerij, Eindhoven

wo

27

10.00 u

uitstapje

Rondrit met erwtensoep in Velp/Grave

do

28

  9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

Hieronder het programma van februari 2013. Elke maand is er een nieuw programma. Een vast onderdeel is het boodschappen doen op maandag en op donderdag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u het nieuwste programma wel eens zien of meer weten?

Bel Vivaan, Ouderenwerk, tel. (0413) 36 73 09 op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur en vraag het programma aan. U kunt ook een e-mail sturen naar: bplusb@vivaan.nl of op de website www.vivaan.nl kijken.

Wilt u mee met de BoodschappenPlusBus?

Bel Vivaan, ouderenwerk, tel. (0413) 36 73 09 om u aan te melden als lid van de BoodschappenPlusBus. U krijgt het programma dan thuisgestuurd. Daarna kunt u thuis op uw gemak in het programma uitzoeken op welke tijd u met de BoodschappenPlusbus mee wilt. Geef dat weer door en op de afgesproken tijd komt de bus voorrijden.

Voor het winkelen kunt u zich elke werkdag van 9.00 - 13.00 uur opgeven. Voor de uitstapjes van februari kunt u op woensdagochtend 30 januari bellen. Als het op die woensdagochtend niet lukt, kunt u zich ook daarna nog op werkdagen opgeven voor uitstapjes.

 

 

Kaartverkoop voor Youp in de Kersouwe gestart

 

Natuurtheater de Kersouwe start dit jaar vroeg met de kaartverkoop voor de voorstelling van Youp van ‘t Hek op 21 juni a.s.. Op de site www.kersouwe.nl, bij VVV Heeswijk-Dinther en Uitpunt Veghel zijn de kaarten voor de voorstelling te koop. Vrienden van de Kersouwe kunnen ook straks nog kaarten bestellen tijdens de voorverkoop voor Vrienden. Het programma in de Kersouwe voor deze zomer zal de komende maanden worden onthuld. Op de website, in de nieuwsbrief en op de Kersouwe Twitter en Facebook pagina. Volgen dus!

 

Youp speelt ‘Wigwam’

Waarom Wigwam? Simpel. Youp vond onlangs zijn vijftig jaar oude wigwam, waarin hij - toen hij klein was - zielsgelukkig was. In de zomer stond het indianententje in de tuin, ’s winters op zolder. In de wigwam zat Youp vaak en was gelukkig. Zielsgelukkig zelfs. Beetje afgesloten en volkomen in zijn eigen wereld. En eigenlijk zit hij daar nog steeds. Vanuit zijn wigwam kijkt Youp al jaren naar de wereld en denkt er het zijne van. Daar schrijft hij zijn columns, zijn theaterprogramma’s en verzint hij zijn verhalen. Het resultaat ziet u in dit typisch Youp-programma, waarin hij praat, schreeuwt, zingt en fluistert met maar één bedoeling: dat u lacht. Hard lacht. Om alles. De wereld, het leven op die wereld en vooral om Youp. Daarom Wigwam!

 

Teksten: Youp van ’t Hek

Muziek: Ton Scherpenzeel

Decor: Piet Hein Eek

 

Bekijk op www.kersouwe.nl de voorstelling en bestel de kaarten online of bij de vaste verkooppunten.

 

Gezond de wereld rond

Buitenlands reisavontuur boeken? Ga wijs op reis!

 

Het nieuwe jaar is net van start gegaan. En wellicht heb jij – net zoals duizenden andere Nederlanders - nu al de vakantiekriebels en wil je een heerlijke reis gaan boeken. Of het nu gaat om een sportieve skivakantie, een strandvakantie, culturele ontdekkingstocht, familiebezoek of avontuurlijke reis naar tropische verre oorden: stap goed voorbereid vliegtuig, auto of trein in. Oók op het gebied van gezondheid! Zo kom je gezond weer terug.

 

Reizen is leuk en inspirerend, maar geeft ook gezondheidsrisico’s. Elk land heeft immers z’n eigen gewoonten, hygiëneregels, sanitaire voorzieningen en eetcultuur. En dat geldt niet alleen voor landen aan de andere kant van de wereld! Want niet alleen in de tropen, maar ook in landen dichterbij huis zoals Turkije, Marokko, Tunesië of Egypte kun je al een infectieziekte oplopen, zoals Hepatitis A, ernstige diarree of rabiës na een hondenbeet.

 

 Daarom zijn goede voorzorgsmaatregelen en hygiëne erg belangrijk.

Gezond op reis

Ga je een verre reis maken? Check dan altijd of je vaccinaties nodig hebt. Deze verschillen per land! De inentingen beschermen je tegen nare ziektes waar je niet op zit te wachten als souvenir. Wist je dat óók als je zeer binnenkort of plotseling op reis gaat, het nooit te laat is om je te laten vaccineren! Je doet dit bij de GGD: veilig en vertrouwd! Tip: sommige zorgverzekeraars vergoeden vaccinaties geheel of gedeeltelijk. Informeer bij jouw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

 

Smakelijk eten!

Bij de GGD kun je niet alleen terecht voor vaccinaties, maar ook voor producten tegen insectenbeten (DEET) en uitdroging (ORS), een klamboe of thermometer. En je krijgt er advies over buitenlands eten, schoon water en de juiste hygiëne. Dat kan die vervelende reizigersdiarree voorkomen, veroorzaakt door ziekmakende bacteriën en virussen in voedsel en drinkwater. Onthoudt daarbij het motto: “boil it, cook it, peel it… or forget it!

Ga naar een reizigersspreekuur bij jou in de buurt en je krijgt er informatie die is afgestemd op jouw specifieke situatie. Dit is zeker interessant als je op reis gaat met kinderen, zwanger bent of problemen hebt met je gezondheid. Of als je gaat werken of stage lopen in het buitenland.

Gezond de wereld rond in slechts één klik

Kijk op www.ggdreisvaccinaties.nl voor praktische gezondheidsadvies per land, advies over vaccinaties, handige travel tips, speciale info voor mensen met medische problemen en alles over gezondheid waar ook ter wereld op één site. Ook kun je er heel makkelijk online een afspraak maken. Handig, overzichtelijk en leuk!

 

Grote omleidingen Arriva bussen tijdens carnaval gemeente Veghel

 

Op zaterdag 9 februari 2013 wordt de kinder-carnavalsoptocht van Veghel georganiseerd. Tussen 13.00 uur en 14.30 uur zullen de Arriva bussen moeten omrijden en vervallen de halte Busstation Bolkenplein, Blauwe Kei en Stationsstraat.
Reizigers kunnen in –en uitstappen halte Muntelaar aan de Bundersweg wat gedurende de afsluiting fungeert als tijdelijk busstation.

 

Op zondag 10 februari 2013 vindt in Veghel de grote carnavals optocht plaats. Tussen 12.00 uur en 18.00 uur vervallen er zeer veel haltes voor alle buslijnen. Reizigers kunnen het beste gebruik maken van het tijdelijk busstation aan het Stadhuisplein. Hier komen alle bussen van alle lijnen samen. 

 

Op maandag 11 februari 2013 wordt de optocht van Erp georganiseerd. Ook hier vervalt het gehele centrum en zullen de bussen van lijn 25 (Helmond – Veghel) moeten omrijden. Reizigers kunnen tussen 12.30 uur en 17.00 uur het beste gebruik maken van de reguliere halte Schansoord.

 

Tenslotte worden op dinsdag 12 februari 2013 de optochten in Mariaheide en Eerde georganiseerd. Mariaheide vervalt tussen 13.00 uur en 17.00 uur in zijn geheel en reizigers van lijn 157 kunnen gebruik maken van halte Hintelstraat.

Ook Eerde vervalt in haar geheel tussen 10.00 uur en 17.00 uur. Reizigers worden verwezen naar de nieuwe halte Eerdsebaan aan de N622. 

Voor informatie betreft busroutes in Brabant Oost tijdens alle carnavalsdagen bel gratis Arriva klantenservice op telefoonnummer 0800-0232545. Arriva wenst u een zeer fijne carnaval toe!      

 

 

 

Nieuwe rijbewijsregels

 

Per 19 januari 2013 gelden nieuwe regels voor het rijbewijs. De nieuwe regels zijn het gevolg van de derde Europese rijbewijsrichtlijn. Er komen rijbewijscategorieën bij en voor sommige categorieën verandert de minimumleeftijd. Mensen die op 19 januari 2013 al een rijbewijs hebben, behouden hun rechten. Alleen als de nieuwe rechten gunstiger zijn, gelden deze voor iedereen.

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • De minimumleeftijd verandert voor het besturen van voertuigen uit de categorieën A (motor), C (vrachtwagen) en D (bus voor personenvervoer van meer dan acht personen).
  • Het motorrijbewijs krijgt drie categorieën: A1, A2 en A. De categorie hangt af van het vermogen van de motor, de leeftijd en de ervaring van de motorrijder.
  • Het vrachtwagenrijbewijs krijgt twee categorieën: C1 en C. Het C1-rijbewijs is voor lichte vrachtwagens en campers (tussen 3.500 kg en 7.500 kg). Het C-rijbewijs is voor vrachtwagens zwaarder dan 7.500 kg.
  • Naast categorie D komt er ook een categorie D1 voor lichte bussen (maximaal 16 personen, exclusief bestuurder).
  • Categorie E (aanhangwagen) wordt ingevoerd bij C1 en D1.
  • Het maximale gewicht van een aanhanger of oplegger bij rijbewijscategorie BE is beperkt tot 3.500 kg.
  • De nieuwe rijbewijscategorie B+ (code 96) geldt voor personenauto's met een aanhanger zwaarder dan 750 kg en een totaalgewicht tussen de 3.500 kg en 4.250 kg.

Overzicht wijziging
Een uitgebreid overzicht van de wijzigingen is terug te vinden op de website van het RDW (www.rdw.nl).

 

 

Toneelavonden Boerdonk bijna uitverkocht.

Over 6 weken is het zover. Dan beginnen de Boerdonkse Toneeldagen van toneelvereniging Gèr Gespeuld. Dit jaar wordt de klucht ZUSSENDAG opgevoerd. Zoals we dat van Gèr Gespeuld gewend zijn, zal alles uit de kast, en in dit stuk is dat ook letterlijk zo, worden gehaald om het publiek weer te onthalen op een avond met veel lachen en veel gezelligheid. In het knusse theater Den Hazenpot zult u weer gastvrij onthaald worden.

Nu hebben we echter één probleem: de kaartjes zijn waarschijnlijk te vroeg op. Op dit moment hebben we enkel nog kaartjes voor woensdagavond 6 maart. De voorstellingen op 1, 3, 8 en 9 maart zijn al uitverkocht. Als je nu heel vlug bent, ben jij misschien wel degene die het laatste kaartje van woensdagavond bestelt. Dan heb je dus poepie veel geluk gehad. Voor iedereen die minder geluk heeft en dus te laat is, is er een schrale troost: er is een mogelijkheid om op de wachtlijst te komen en aangezien de familie Vogels graag iedereen wil laten komen zullen zij alles in het werk stellen om met ruilen en passen en meten zo weinig mogelijk mensen  teleur te stellen. Dus, doe maar vlug je bestelling bij Peter en Arna Vogels. Het kan alleen nog aan huis of per telefoon. Het adres is: Coxsebaan 5 , 5469 NG Boerdonk,  tel. (0492) 36 65 16.

De toneelavonden zijn dus op 1, 3, 6, 8 en 9 maart in den Hazenpot aan de Pastoor van Schijndelstraat te Boerdonk. De voorstellingen beginnen stipt om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur. Een kaartje kost € 5,00 en er is overal gratis parkeren.

Als u met de auto bent, zorg dan dat deze goed is afgesloten en stop uw waardevolle spullen goed diep weg in uw zakken want het schijnt dat er criminelen in de buurt zitten. De politie is overigens op de hoogte en extra waakzaam tijdens deze avonden.

TV Gèr Gespeuld hoopt u te mogen begroeten en wenst u een fijne avond.

 

 

Tuberculose bij patiënt Jeroen Bosch Ziekenhuis

 

Bij een patiënt van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch is open longtuberculose vastgesteld. Het gaat om een patiënt op de afdeling Geriatrie die sinds     22 januari geïsoleerd wordt verpleegd. De patiënt kreeg direct een medicijnenkuur. Hij lag sinds 11 januari in het ziekenhuis. Zoals gebruikelijk start de GGD Hart voor Brabant een contactonderzoek.

 

Het contactonderzoek gaat volgens het zogenaamde ringprincipe. In de eerste ring onderzoekt de GGD de personen die het meest intensief contact met de patiënt hebben gehad. Afhankelijk van de resultaten wordt het onderzoek uitgebreid met de minder intensieve contacten, de tweede ring. De GGD bekijkt na elke stap of er meer mensen onderzocht moeten worden.

 

Onderzoek

Het onderzoek vindt in dit geval eerst plaats bij familie en vrienden met wie de patiënt in de afgelopen periode intensief contact heeft gehad. Het onderzoek bestaat bij hen uit een röntgenfoto van de longen en een Mantoux-test, een prikje in de onderarm dat drie tot vijf dagen later wordt afgelezen. Daarnaast onderzoekt de GGD in latere instantie ook het personeel en medepatiënten van de afdeling, die met de patiënt het meest intensief contact hebben gehad. Vanwege de incubatietijd van 2 maanden, kan dit pas in maart plaatsvinden.  Alle personen die voor onderzoek in aanmerking komen, hebben hierover persoonlijk bericht gekregen. De resultaten van het onderzoek zijn naar verwachting in april bekend.

 

Voorlichting

De GGD geeft voorlichting aan de betrokken patiënt, maar ook aan zijn directe contacten en de overige patiënten, verpleegkundigen en artsen van de afdeling van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

 

Tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte. De bacterie is overdraagbaar als iemand met open longtuberculose de bacterie uithoest en een ander de bacterie inademt. De kans is dan 10% dat deze persoon de ziekte tuberculose krijgt. Een medicijnbehandeling kan dit voorkomen. Tuberculose is tegenwoordig goed te behandelen.

 

Meer informatie?

Meer informatie over tuberculose is te vinden op www.ggdhvb.nl. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de GGD Hart voor Brabant, via tel: 073-640 45 37.

 

Concept structuurvisie gereed

De gemeente Veghel werkt sinds maart 2012 aan een nieuwe structuurvisie voor de hele gemeente. In deze structuurvisie worden de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen voor de lange termijn (op hoofdlijnen) vastgelegd. Veghel doet dat voor de periode tot 2030. Inmiddels is het eerste concept van deze structuurvisie 2030 gereed.

 

Inloopavond op 4 februari aanstaande

Een structuurvisie is een officieel plan. Dat betekent dat het eindconcept ervan ter inzage zal worden gelegd. Hiermee krijgt iedereen de kans te reageren voordat de gemeenteraad een besluit neemt. Maar we willen ook graag tussendoor met mensen in gesprek, uw mening vinden we namelijk belangrijk. Dat hebben we al eerder gedaan aan de hand van een Hoofdlijnennotitie en dat doen we nu weer. Ook nu spreken we met externe deskundigen, de wijk- en dorpsraden en de politiek. Daarnaast wordt op 4 februari aanstaande een inloopavond georganiseerd, waar iedereen zijn mening over het eerste concept van de structuurvisie kwijt kan. Deze inloopavond vindt plaats in het gemeentehuis en start om 19.30 uur. Op basis van zowel de gesprekken als de resultaten van de inloopavond wordt het eerste concept van de structuurvisie aangepast. Het is de bedoeling dat de structuurvisie Veghel voor het eind van 2013 door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

 

Uitgangspunt is bestaand beleid

Een nieuwe structuurvisie betekent nadrukkelijk niet dat alles wat we in bestaande plannen al met elkaar hebben afgesproken, ineens weg is. Zo is er in de afgelopen jaren bijvoorbeeld veel energie gestoken in het opstellen van structuurvisies voor de kerkdorpen. En ook voor de kern Veghel is recent een plan gemaakt. Bestaand beleid vormt daarom het uitgangspunt bij het opstellen van de structuurvisie Veghel. Daarbinnen worden soms wel wat andere accenten gelegd. Recente ontwikkelingen maken dat vooral bij wat ouder beleid noodzakelijk. Lagere economische groei, minder bevolkingsgroei, vergrijzing, ontgroening en toenemend internetgebruik zijn voorbeelden van ontwikkelingen die leiden tot aanzienlijk lagere ruimtebehoeften dan we de afgelopen decennia gekend hebben.

 

Veghelse kwaliteit staat centraal

De concept structuurvisie richt zich daarom niet op het vinden van nieuwe ruimte voor ontwikkelingen. Sterker nog, we denken dat Veghel tot 2030 gemakkelijk vooruit kan met de ruimte die al in de planning zit. In het concept zijn we daarom vooral op zoek gegaan naar manieren om die ruimte zo goed mogelijk te benutten. Daarbij wordt er nadrukkelijk voor gekozen om verder te bouwen op de kwaliteiten die Veghel bijzonder maken. Dat betekent voortbouwen op de uitgekiende mix van stedelijkheid en dorpse waarden die Veghel in de basis heeft. Voortbouwen ook, op de grote economische kracht van Veghel, de aanwezige stedelijke voorzieningen en de grote variatie aan dorpse woonmilieus.

 

Hoofdkeuzen van het concept structuurvisie

Geconstateerd kan worden dat de dorpse (woon)kwaliteiten nog lang niet ten volle worden benut. De hoofddoelstelling van de structuurvisie is dan ook om Veghel als woondorp(en) beter op de kaart te zetten en als werkstad op de kaart te houden. Op grond daarvan zijn in de concept structuurvisie de volgende ruimtelijke hoofdkeuzen gemaakt.

 

-         STEDELIJKE VOORZIENINGEN CONCENTREREN

          Door lagere economische groei, vergrijzing, ontgroening en winkelen via internet staat het draagvlak van voorzieningen onder druk. Veghel zet er op in de aanwezige voorzieningen zo veel mogelijk te concentreren op een beperkt aantal locaties. In het centrum van de kern Veghel wordt eveneens ingezet op verbetering van de verblijfskwaliteit. Dat moet de positie van het Veghelse centrum op het gebied van recreatief winkelen verbeteren.

-         DAGELIJKSE VOORZIENINGEN IN DE BUURT

          Investeren in voorzieningen ‘in de buurt’ is cruciaal voor het realiseren van aantrekkelijke woongebieden. In alle kerkdorpen is een multifunctioneel centrum aanwezig, in de vorm van een gemeenschapshuis of een multifunctionele accommodatie (mfa). Deze leveren een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie en de maatschappelijke betrokkenheid van inwoners. Waar dat sociaal en financieel nodig én mogelijk is, wordt in de kerkdorpen ook ingezet op het handhaven van een basisschool, een peuterspeelzaal en een servicepunt bibliotheekwerk. Voor de wijkcentra De Boekt en De Bunders in de kern Veghel geldt eenzelfde inzet.

-         BOUWEN MET DORPSE KWALITEITEN

            Afnemende druk op de woningmarkt kan ook als een voordeel worden ingezet. Bijvoorbeeld door nieuwe locaties in lagere dichtheden te ontwikkelen, of (deels) groen in te vullen. Ook biedt het mogelijkheden om kleinere clusters tegelijkertijd te ontwikkelen, wat aansluit op de traditionele, dorpse manier van bouwen.

-         INVESTEREN IN HOOFDINFRASTRUCTUUR

          Bereikbaarheid is cruciaal voor een werkgemeente als Veghel. Als gevolg van de dagelijkse files op de N279, vastlopende afritten van de A50 en knelpunten bij bruggen en sluizen in de Zuid-Willemsvaart staat die bereikbaarheid echter onder druk. Veghel kiest er daarom voor om te investeren in de hoofdinfrastructuur.

-         INVESTEREN IN OPENBAAR VERVOER, FIETS EN LEEFBAARHEID

            Vanuit duurzaamheidsprincipes wordt ingezet op een goede bereikbaarheid van werklocaties per openbaar vervoer en fiets. Daarnaast is op een aantal plaatsen de invloed van infrastructuur op de leefbaarheid in de kernen een punt van aandacht. Ook op dat vlak wordt onder andere ingezet op verbeteringen voor de centra van Erp en Keldonk en de omgeving van de Rembrandtlaan in de kern Veghel.

-         GROENBLAUWE RUGGENGRAAT VERSTERKEN

          De basis van de groene kwaliteiten van de gemeente wordt gevormd door de Aa, de Leijgraaf en de bijbehorende beekdalen. Uitgangspunt is om deze groenblauwe ruggengraat te versterken en meer dan voorheen als kwaliteit naar buiten toe uit te dragen. Dat kan bijvoorbeeld door mee te liften op de wateropgaven waarvoor we ons gesteld zien en de mogelijkheid om via Veghel verbindingen te realiseren tussen de Maashorst en het Groene Woud.

-         EEN GEDIFFERENTIEERD BUITENGEBIED

          Het Veghelse buitengebied is divers van opbouw en de concept structuurvisie zet er op in die diversiteit verder uit te bouwen. De bestaande landschappelijke identiteit en de aanwezige functies vormen de leidraad voor een hoofdindeling in vijf gebiedstypen:

.   Aa en Leijgraaf als groenblauwe ruggengraat

.   Veghels mozaïek

.   buitenlandschap Erp

.   agrarisch kerngebied

.   agrarisch landschap noordflank Veghel

-         GEVARIEERD AANBOD AAN BEDRIJVENTERREINEN

          Er is momenteel in Nederland sprake van een flink overaanbod van bedrijventerreinen en in deze situatie lijkt de komende jaren weinig te gaan veranderen. Het is daarom erg belangrijk om als gemeente onderscheidend te zijn. Uitgangspunt van de structuurvisie Veghel is dan ook om het aanbod gevarieerder te maken door een duidelijke differentiatie van bestaande én nieuwe bedrijventerreinen. Amert II zal niet worden ontwikkeld.

 

Wat vindt u?

Uw mening vinden wij erg belangrijk. Graag zien wij op 4 februari om uw  reactie op de concept structuurvisie te horen. Ook kunt u dan de vragen stellen die u wellicht heeft.

 

 

 

Controleer op nl.alert.nl of je mobiel al geschikt is voor NL-Alert

Eerste NL-Alert controlebericht op 4 februari

 

Op maandag 4 februari rond 12.00 uur wordt het eerste NL-Alert controlebericht uitgezonden, tegelijk met de maandelijkse sirenetest. Aan de hand van dit controlebericht kunt je nagaan of je mobiel juist is ingesteld voor NL-Alert. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat je niets hoeft te doen. In 2013 volgen nog twee controleberichten: op 6 mei en op 4 november.

 

Waarom NL-Alert?

Iedereen kent de sirene die de eerste maandag van de maand gaat. Als de sirene gaat tijdens een noodsituatie moet je naar binnen en ramen en deuren sluiten. Daarom is er nu NL-Alert. Dit is een aanvullend alarmmiddel voor de mobiele telefoon. Stel er breekt een grote brand uit waarbij veel rook vrijkomt. Als jij je in een rampgebied bevindt en je hebt je mobiel ingesteld op NL-Alert, dan ontvang je een tekstbericht. Hierin staat precies wat er aan de hand is. En wat je het beste kunt doen. Zo kunnen meer mensen worden bereikt en worden mensen beter geïnformeerd.

 

Stel je mobiele telefoon nu in

Op dit moment werkt NL-Alert al op circa 60% van alle mobiele telefoons in Nederland. Dat betekent dat ruim 11 miljoen mobiele telefoons NL-Alert kunnen ontvangen. De komende tijd zal dit aantal verder oplopen. Er komen steeds meer toestellen op de markt die automatisch zijn ingesteld op NL-Alert. Dat maakt dit nieuwe alarmmiddel een waardevolle aanvulling op de bestaande middelen, zoals de sirene, de rampenzender en de website crisis.nl.

 

Hoe stel je je mobiel in

Heb jij je mobiel nog niet ingesteld? Op de website www.nl-alert.nl kun je nagaan of je toestel al geschikt is om NL-Alert te ontvangen. Hier staat ook beschreven hoe je jouw mobiel instelt op NL-Alert. Als je op 4 februari het controlebericht ontvangt, ben je er zeker van dat jouw mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In geval van een noodsituatie weet jij daardoor direct wat er aan de hand is en wat je moet doen.

 

Hoe werkt NL-Alert?

Vanuit de meldkamer van de hulpdiensten wordt een tekstbericht over een (dreigende) ramp uitgezonden naar alle mobiele telefoons in de directe omgeving van de noodsituatie. Het bericht bereikt de mobiele telefoons binnen enkele seconden. De berichten zijn geen sms-berichten, maar zogenaamde cell broadcastberichten, vergelijkbaar met een radiosignaal. Zij worden verzonden via de zendmasten van de mobiele telefonieaanbieders. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. Het is volledig anoniem en helemaal gratis. Kijk dus nu op www.nl-alert.nl om na te gaan of jouw mobiel al geschikt is.