Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 22   2012-2013 > Dorpsnieuws  jaargang 22  nummer 20

Dorpsnieuws  jaargang 22  nummer 20


13 januari 2013 - 20 februari 2013

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl
Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 22 nr 20
KERKBERICHTEN

Zondag: 17 februari 9.30 u. 1e zondag van de Vasten Pater van Delden (Gem.Koor)

Wij gedenken in deze viering:

Jrgt. Gerardus Verhoeven; Wim van Schaijk; Adriaan en Anna van Dommelen- Thijssen en André; Jrgt. Pastoor van de Kant; Overl.oud. Johannes, Henrica en Jaan van der Linden- Raaijmakers en zoon Harrie; Maria van Uden- Henst (vanw.verjaardag); Jan van de Wetering, Johanna van den Biggelaar en Martha van der Maat (vanw.verjaardag); Overl.oud. van der Linden- van Berkel; Overl.oud. van Asseldonk- van Kessel; Overl.oud. van Zutphen- Pepers, zoon Rob en dochter Ellie; Herman en Marie Hooijmans- van der Ham en Annie.

Mededeling:

Degenen die graag de wekelijkse overweging van Pater van Delden digitaal willen ontvangen, kunnen deze opvragen. Zijn mailadres is benvandelden@gmail.com

 

 

 

19 maart Solidariteitsmaaltijd

 

De solidariteitsmaaltijd wordt dit jaar gehouden in de aula van het Fioretti College aan de Muntelaar 4 te Veghel op dinsdag 19 maart, aanvang 18.00 uur. De kosten zijn € 10,00 maar het staat vrij om meer te geven. Zelf mee te brengen: bord, mok en bestek.

Opgaven voor 15 maart per e-mail: mov.pev@live.nl of bij Hennie van Asseldonk, tel: 37 93 90.

M.O.V. Zijtaart

 

 

Mogen wij 5 minuten van uw tijd?

 

Denk niet dit is niets voor mij, maar allemaal worden we ouder en willen we zolang mogelijk in onze eigen omgeving blijven wonen. Dus of je nu al senior bent of nog hoopt te worden dan is je hulp welkom, want ook u wilt voor bereid zijn op de toekomst. De KBO afdeling Zijtaart wil met zijn tijd meegaan en heeft daarom besloten een onderzoek te houden in ons dorp. Met al de ontvangen informatie willen wij gaan bekijken waar behoefte aan is en of we onze activiteiten kunnen aanpassen aan die vraag. Natuurlijk zijn de wensen van deze tijd anders dan die van enkele jaren terug en dus willen wij daar op inspelen.

Daarom wordt er de volgende week een enveloppe bezorgd bij iedere woning in Zijtaart, dus bij jong en oud. Er zitten 3 formulieren in voor verschillende doelgroepen en wij vragen u die formulieren anoniem in te vullen die op u van toepassing zijn en ze na invulling weer terug te stoppen in de enveloppe. In de loop van dezelfde week wordt de enveloppe persoonlijk bij u opgehaald en gaan we de gegevens, die vertrouwelijk worden behandeld, verwerken.

Uiteraard zullen wij de resultaten bekend maken en daar waar mogelijk zullen we als bestuur van de KBO Zijtaart ingaan op de voorstellen.

Ook uw mening telt voor nu en in de toekomst, wij rekenen op uw medewerking!

Bestuur KBO afdeling Zijtaart

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Voor alle openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email: trombose@bernhoven.nl
 

 

 

Bibliotheekpunt Zijtaart

Dorpshuis  'Het Klooster     openingstijden  dinsdagmiddag                         14.00 – 15.30 uur
            dinsdagavond               18.00 – 19.00 uur
            donderdagmiddag        13.15 – 14.30 uur

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt      (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

Avond, nacht en het weekend   0900-8860

Meldpunt Thuiszorg                   0900-8803

Vivaan, Ouderenwerk               (0413) 36 73 09

Centraal Alarmnummer              1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed 1 1 2

Politie direct                             0900 8844

Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart 0900 8844

Brandweer direct                      (073) 612 31 23

Ambulance direct                      (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                        14 - 0413

Gem. Veghel Storingsnummer   14 - 0413

Basisschool "Edith Stein"           (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                    (0413) 76 90 25

Dorpshuis Zijtaart                      (0413) 36 66 79

De Vonders (VOW)                 (0413) 35 03 77

 

Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart       0900 8844

 

 

Uiteraard zullen wij de resultaten bekend maken en daar waar mogelijk zullen we als bestuur van de KBO Zijtaart ingaan op de voorstellen.

Ook uw mening telt voor nu en in de toekomst, wij rekenen op uw medewerking!

 

Bestuur KBO afdeling Zijtaart

 

 

 

BELANGETJES

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

 

 

15 Februari spellenmiddag voor de jeugd!

 

Toch zeker niet vergeten? Kom vrijdagmiddag fijn spelen met leuke bordspellen of gezelschapsspellen met kaarten en andere materialen.

Ben jij al ongeveer 6 jaar en nog geen 15, dan kun je voor € 1,50 entree (inclusief een glas ranja) van 13.30 tot 16.00 uur spelen naar hartenlust.

 

Nieuwe spellen!

Dank zij vrijgevige sponsoren kun je kennis maken met leuke nieuwe spellen als Varkentjes Wassen, Blokus en vele andere. Je krijgt daar uitleg over en je kunt meteen gaan spelen! Ook de wat moeilijkere spellen kun je leren: je krijgt speeltips en deskundige begeleiding totdat dat niet meer nodig is. Ook kun je een spel, wat je gekregen hebt maar niet kunt spelen, vanwege te weinig deelnemertjes bijvoorbeeld, meebrengen en uitleg vragen.

Voor de oudere jeugd zijn er ook grote en wat langdurige spellen aanwezig, met veel variaties! Denk aan Carcassonne, Kolononisten en natuurlijk Ticket to ride, Stratego en vele andere.

Allerlei manieren van spelen kom je tegen: snelheid, behendigheid, geluk, tactiek, overzicht, samenwerken, tegenwerken, iedereen komt wel aan zijn of haar trekken.

Kom dat uitproberen in “Het Klooster” op 15 februari van 13.30 tot 16.00 uur. Entree: € 1.50, inclusief een glas ranja).

Werkgroep “Zes!” van EGZ.

 

 

Kort verslag vergadering Dorpsraad Zijtaart

 

In de bijeenkomst van donderdag 7 februari jl. zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

-voortgang nieuwbouw Edith Stein-locatie: momenteel is er nog één perceel ter beschikking van de eerste 4-onder-een-kap-woningrij aan de rand het toekomstig pleintje; er kan een cpo-optie worden besproken voor dit bouwblok; voor nadere informatie kunnen belangstellenden zich melden bij de gemeente en CPO (Collectief Particulier Ondernemingsschap) aan de orde stellen;

-de inrichting van het nieuwe dorpsplein krijgt pas een vaste vorm als de omliggende woningen zijn gerealiseerd; in het voorjaar wordt dit gedeelte geëgaliseerd en ingezaaid;

-in december is een afvaardiging naar de klankbordbijeenkomst geweest over de ombuiging N279; daarna hebben we overleg gevoerd met de dorpsraden van Eerde en Keldonk en is er een gezamenlijke visie opgesteld, die voor de gewenste datum bij de wethouder van de gemeente Veghel is ingediend;

-in januari jl. is de vacature, die ontstond na het vertrek van Willem Timmers, door twee nieuwe dorpsgenoten ingevuld: Jan van Nunen, Zondveldstraat 1A en Ed Rademakers, Logtenburg 2; een kennismaking volgt in de openbare vergadering van 10 april a.s.

-het secretariaat is per adres bij

Jac Schuurmans, Corsica 10A, 5465 PS Zijtaart;

ons nieuw mailadres is: dorpsraad@dorpsraadzijtaart.nl

-in de Zijtaartse kalender staat onze eerste openbare vergadering op dinsdag 9 april; dit is niet correct, want dat moet zijn: woensdag 10 april; de uitnodiging volgt t.z.t.;

-enkele agendapunten voor die bijeenkomsten staan reeds vast: een toelichting op de mogelijkheid tot burgerparticipatie, concept nieuw dorpsplein, voortgang ontwikkelingen N279, situatie percelen Edith-Stein-locatie

 

 

KBO

 

AGENDA

maandag 18 februari 13.00 uur Regio biljarten

maandag 18 februari 13.30 uur Kaarten

dinsdag 19 februari 9.30 uur Seniorenkoor

dinsdag 19 februari 12.00 uur Eetpunt

dinsdag 19 februari 13.00 uur Vrij biljarten

dinsdag 19 februari 14.00 uur Line dansen

woensdag 20 februari 13.30 uur Kaarten

donderdag 21 februari 12.00 uur Eetpunt

donderdag 21 februari 13.00 uur Competitie biljarten

vrijdag 22 februari 13.30 uur Bridgen

 

 

KAARTEN:

 

Uitslagen van de kaartmiddag op maandag 4 februari 2013:

Jokeren:      Mientje Raaijmakers            106 pnt.                                                                   

Rikken: 1.Bert Vissers                            99 pnt.

            2.Diny v.Heertum                       81 pnt.

            3.Harrie v.Nunen                       65 pnt.

            4.Jan v.Zutphen                                     53 pnt.

Poedelprijs: Wim v.Hoof                          -5 pnt.

Loterij: Harrie Rooijakkers

 

Uitslagen van de kaartmiddag op woensdag 6 feb. 2013:

Jokeren            :   Mientje Raaijmakers               83 pnt.

Rikken: 1.Willy v.d.Berkmortel                89 pnt.

            2.Jan v.Zutphen                                     84 pnt.

            3.Harry v.Asseldonk                   78 pnt.

            4.Martien v.Zutphen                   66 pnt.

Poedelprijs: Jan v.d.Oever                    -22 pnt.

Loterij: Wim v.Hoof

 

 

BRIDGEN   ZBC’01 5 febr 2013

Lijn A

1       Mien Vissers & Corry Kastelijn                      62,50

2       Mien v. Berkel & Mien Verhoeven                 61,67

3       Jan Rijkers & Toos v. Berlo                            60,42

4       Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels                     56,00

5       Cor Mollen & Marietje Mollen                        55,42

6       Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt          50,83

7       Bert Kanters & Diny Kanters                         49,00

8       Piet Thijssens & Riek Rijkers                          45,83

9       Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen                     45,42

10      Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk              45,00

11      Noud v. Zutven & Toos v. Zutven                   43,50

12      Harrie vd Wijgert & Marietje vd Wijgert          43,33

13      Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk                  28,50

 

Lijn B

(1)     Maria Rooijakkers & Fien Rooijakkers             56,25

(1)     Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo                      56,25

3       Jo Verhoeven & Toos Vissers                        51,39

4       Annie v. Berkmortel & Ria Veldhuis               50,00

(5)     Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts              47,92

(5)     Joke Petit & Maria Rijken                               47,92

7       Albert v.d. Hurk & Petra v.d. Hurk                 47,22

8       Tonny Rijkers & Mien Vermeulen                   43,06

BILJARTEN KBO onderling op 07-feb-13

Frans v.Leuken       32   55   - Willy vdBerkmortel 24   33

Frans v.Leuken       32   54   - Jan Rijkers              17   15

Chris v.Helvoirt       20   31   - Jan de Wit              30   38

Grard v.Eert            18   28   - Johan v.Zutphen      22   23

Jan v.Uden             19   25   - Chris v.Helvoirt       20   24

Cor v.Zutphen         63   79   - Mies Gibbels           42   48

Mies Gibbels           42   53   - Tonn Verbruggen    21   24

Piet v.d.Tillaart        38   42   - Wim Kremers         28   28

Tonn Verbruggen    21   19   - Willy Henst             30   22

Cor Coppens           20   19   - Martien v.Zutphen   15   6

Rien v.Tiel              26   21   - Jan v.d.Oever         18   12

Piet v.d.Hurk          39   30   - Tonnie v.Uden        32   24

Willy vdBerkmortel  24   17   - Jos Claassen           22   11

 

 

Bibliotheekpunt Zijtaart

Dorpshuis  'Het Klooster     openingstijden  dinsdagmiddag                         14.00 – 15.30 uur
            dinsdagavond               18.00 – 19.00 uur
            donderdagmiddag        13.15 – 14.30 uur

 

 

 

Huisarts vertelt over ervaringen in Alzheimercafé

 

Elke derde dinsdag van de maand is het Alzheimercafé voor de regio Boekel, Uden, Veghel, Bernheze, Landerd en Sint-Oedenrode open. Iedere maand zorgen de vrijwilligers van Alzheimer Nederland, afdeling Uden-Veghel voor een boeiend informatief programma in de Blauwe Kei in Veghel. Voor 19 februari is een huisarts uitgenodigd die vanaf 19.30 uur vertelt over zijn ervaringen met patiënten die dementie hebben. Door de dementie kan het voor een huisarts moeilijk zijn om een goede diagnose te stellen voor een andere ziekte. Ook voorschrijven van medicatie kan lastig zijn. Kan alle medicatie gebruikt worden bij dementie? Over deze en veel andere vragen gaat een gespreksleider met de huisarts in gesprek. Voor de bezoekers is er ruimte om vragen te stellen en hun eigen ervaringen in te brengen. De deuren van het Alzheimercafé gaan om 19.00 uur open. De toegang is gratis.

In het Alzheimercafé kunnen mensen die iets met dementie hebben, elkaar ontmoeten in een ongedwongen sfeer. Niet alleen mensen met dementie en hun familieleden bezoeken de avonden, maar ook mensen die in hun beroep met dementie te maken hebben. De belangstelling is in de loop der jaren flink toegenomen. Gewoonlijk komen er ongeveer tachtig mensen naar het Alzheimercafé. Je ziet er inmiddels veel vertrouwde gezichten. Toch voelen ook nieuwkomers zich snel op hun gemak, omdat ze door de vrijwilligers gastvrij ontvangen worden. In de pauze en na afloop wisselen de bezoekers veel ervaringen en praktische tips met elkaar uit en er zijn altijd enkele beroepskrachten aanwezig die vragen op allerlei gebieden kunnen beantwoorden.

 

 

SPORTAGENDA

 

VOW Jeugd zaterdag 16 febr 2012

VOW A1       thuis     Oranje Zwart Helmond A1G   14:30u

VOW B1       uit         Boskant B1                            14:30u

VOW C1       uit         MVC C1                               13:00u

VOW D1       thuis     DVG D2G                             11:30u

VOW E1       thuis     ASV'33 E1G                          9:30u

VOW E2       uit         Blauw Geel'38/JUMBO E5     9:15u

VOW E3       thuis     Sparta'25 E6G                        9:30u

VOW E4M    thuis     ELI E3                                  9:30u

VOW F1       thuis     Boekel Sport F2                     10:30u

VOW F2       thuis     DVG F3                                10:30u

VOW F3       uit         WEC F4                                10:30u

VOW F4       thuis     Blauw Geel'38/JUMBO F19   10:30u

VOW MA1   uit         Olympia'18 MA1                    15:00u

VOW MC1    thuis     OSS'20 MC1                          13:00u

VOW MC2    thuis     Boekel Sport MC2                  9:30u

VOW ME1    uit         EVVC ME1                           10:30u

 

 

 

St. Cecilia presenteert Ierse Avond

 

Ierland, het land van pubs en goede muziek. Op de Ierse avond van St. Cecilia waant u zich even in het Ierland van deze steengoede muziek en dans. Op zaterdag 9 maart treden in Zaal Kleijngeld het fanfareorkest en de majorettes op in geheel Ierse stijl. Er staan traditionele Ierse liederen, muziekstukken en dans op het programma.

De Ierse muziek is aanstekelijk en je kunt er niet op stil blijven zitten. De typerende melodielijnen van Celtic mist en Riverdance trekken je als een magneet naar de dansvloer. Ook de folkmuziek zal niet ontbreken en brengt af en toe een vleugje Schots of Welsh in het programma. Voor de dorstige mens onder ons zal er in Ierse stijl Whiskey en Guinness-bier, het pikzwarte authentieke Ierse bier, geschonken worden. Het is de bedoeling, dat het vooral een leuke, ontspannende en gezellige avond wordt. Aanvang 20.00 uur. De entree is gratis.

 

 

 

Volmaakte optocht in Zijtaart

 

Zijtaart kan weer terugkijken op een grandioze optocht.

 

De optocht begon met de jeugd voorop. Zij weten al heel goed wat de bedoeling is. Met; “het zal er krullen dit jaar” en “de teugels strak houden” kwamen de spreuken van de beide prinsen regelmatig terug. Aan de creaties was te zien dat er veel tijd ingestoken was. Keurig was alles afwerkt. Ook was er dit jaar weer een echte praalwagen bij de kinderen. Groep 8 had een prachtige wagen gebouwd, die niet alleen 1e werd bij de kinderen, maar ook bij de grote wagens nog een 4e prijs in de wacht sleepte.

De volwassenen lieten een heel gevarieerde optocht zien, die niet alleen uit wagens bestond, maar ook vele individuelen, paren en groepen.

Bij de individuelen bleven Pat & Patries met “hun slappe was” de boot van Jan v. Nunen voor en wonnen daarmee de 1e prijs. Bij de kleine loopgroep leverde het blaasprobleem van ‘T Bloas Trio bij de prijsuitreiking geen probleem op. Ondanks het lange wachten hielden zij het daar droog om de 1e prijs op te halen.

Bij de grote loopgroepen waren er 4 aan elkaar gewaagd. De Stam-kroeg van Fusie ging hier met de hoogste eer strijken.

De top bij de wagens was ook dit jaar weer fantastisch, al wordt deze wel wat smaller. Bij de buitendorpse wagens was er een duidelijke winnaar. De Promillikantjes staken in hun categorie met kop en schouders boven de rest uit. Met hun “ELF?!” werden ze verdiend 1e.

Bij de Zijtaartse wagens zat het bovenin dichter bij elkaar. Kneup bleef als “Carnavalsgekken meetrekken”, maar moest deze keer genoegen nemen met de 2e prijs. De 3e prijs was voor B.V. Niks, een groep die al heel veel jaren meedoet en precies weet wat de Zijtaartse optocht nodig heeft. De Dupkes waren dit jaar met hun “Nieuws gaat met een lopend vuurtje” eerste. Naast de 1e prijs hadden de Dupkes ook de publieksprijs en werden ze ten slotte ook nog eens beloond met de wisselromkan.

Helaas waren er dit jaar geen wagenbouwers in de categorie “jongeren”, de groep waar eigenlijk nieuwe wagenbouwers bij de volwassenen uit voort moeten komen. De hoop is gevestigd op groep 8 die met hun “j8 è pr8” hopelijk de smaak te pakken hebben en door willen gaan.

 

De optochtcommissie

 

 

 

Als u uw partner bent verloren: start rouwverwerkingsgroep

 

Bij het maatschappelijk werk van Aanzet begint een nieuwe rouwverwerkingsgroep waarin je op je eigen manier leert het verdriet en gemis een plaats te geven. De eerste bijeenkomst is op woensdagavond 20 maart van 19.00 tot 21.00 uur bij Aanzet, de Misse 46 in Uden.

Er zijn 11 bijeenkomsten op de woensdagavond. De groep wordt begeleid door twee maatschappelijk werkers.

Als je partner je ontvalt verkeer je de eerste tijd in een soort roes. Misschien functioneer je op de automatische piloot. Je regelt wat geregeld moet worden en hebt het idee dat het allemaal niet waar is. Dan besef je dat het voor altijd is. Allerlei gevoelens bestormen je: wanhoop, boosheid, verdriet, schuld en machteloosheid. En vooral leegte en gemis. Je reageert instinctief: je wordt passief of je verliest je in je werk. Of je blijft hangen in herinneringen of zegt dat het allemaal wel meevalt.

Je omgeving is er vaak sneller klaar mee dan jij zelf. Want ‘het leven gaat door’ en ‘de tijd heelt alle wonden’. Makkelijk gezegd. Je stoort je er misschien wel aan. Het gevaar bestaat dat je niet meer goed met je omgeving communiceert en in een neerwaartse spiraal terecht komt. Misschien dat mensen zelfs wegblijven.

Door te praten met lotgenoten leer je dat je niet alleen staat in je verdriet.

Na aanmelding voor de Rouwgroep krijgt u een kennismakingsgesprek. Daarna besluit u of dit een goede keuze voor u is.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Informatie en aanmelden kan bij Cocky van Ravensteijn-van Oers en Simone Hendriks via (0413) 25 39 00.

Op onze website leest u meer: www.aanzet.nu

 

 

 

Gesprek te Pas in het Damiaancentrum.

 

Elke derde zondag van de maand wordt vanuit het Damiaancentrum Nederland een gesprekswandeling gehouden. Na een korte inleiding spreken de deelnemers al wandelend in groepjes met elkaar over het aangeboden onderwerp.

Het eerstvolgend Gesprek te Pas wordt gehouden op zondag 17 februari van 10.00 tot 12.00 uur in en rond het Damiaancentrum Nederland. Het onderwerp is: Liefde overwint alles. Of als vraag geformuleerd: Overwint liefde echt alles? Graag wil ik je uitnodigen om met jou over en naar aanleiding van dit onderwerp te praten.

Het lijkt een waarheid als een koe, maar iedereen zal er wel ook meteen zijn bedenkingen bij hebben. Kan liefde de dood overwinnen? Wat moeten we onder "liefde" verstaan en wat onder "overwinnen"? Je ziet: ook over dit onderwerp zullen we in dit ene Gesprek te Pas wel niet uitgepraat raken. Er zullen, zo is mijn hoop en verwachting, ook nu onverwachte en boeiende inzichten naar voren komen en ook inspiratie, om een beetje beter als 'medemens' in de wereld te staan. Over het onderwerp "liefde" zijn waarschijnlijk de meeste gedichten geschreven. Erg bekend is het onderstaande, als opwarmertje, waarover al veel te zeggen zou zijn.

Wil je deelnemen aan dit Gesprek te Pas, kom dan om 10.00 uur op zondag 17 februari naar het Damiaancentrum, Schijndelseweg 46 in Sint-Oedenrode.

Onze kosten bedragen ± € 4,00 p.p..

Jouw bijdrage is naar draagkracht.

Wil je meer weten? Bel me gerust:

(0413) 29 12 00 of 06-102 230 44.

Zie voor alle informatie ook onze

website: www.damiaancentrum.nl .

Hopelijk tot dan!

Grote groet,      Hans Lakwijk

 

Hans Andreus:

Voor een dag van morgen

Wanneer ik morgen doodga,

vertel dan aan de bomen

hoeveel ik van je hield.

Vertel het aan de wind,

die in de bomen klimt

of uit de takken valt,

hoeveel ik van je hield.

Vertel het aan een kind,

dat jong genoeg is om het te begrijpen.

Vertel het aan een dier,

misschien alleen door het aan te kijken.

Vertel het aan de huizen van steen,

vertel het aan de stad,

hoe lief ik je had.

 

Maar zeg het aan geen mens.

Ze zouden je niet geloven.

Ze zouden niet willen geloven

dat alleen maar een man alleen maar een vrouw

dat een mens een mens zo liefhad

als ik jou.

 

 

 

Voorverkoop reeds in volle gang.

Programma Peelpop 2013 bekend.

 

De organisatie van Peelpop heeft voor de editie van 2013 weer vijf geweldige tribute bands weten vast te leggen  Zaterdag 23 februari is de vijfde editie van Peelpop en ook dit jaar wordt manege de Rietvenne aan de Scheidingsweg  in Boekel omgetoverd in een heus concerthal alwaar de allerbeste rockbands van deze aardbol worden geïmiteerd door de allerbeste tributebands . Als opener voor Peelpop 2013 staat het regionale Barracuda geboekt. Deze band heeft in de 10 jaren dat ze bestaan al een grote naam opgebouwd door met hun stevige show en geweldige zangeres menig podium onveilig te maken. Daarvoor hebben ze zeker een plek verdiend op het podium van Peelpop en brengen een oden aan de beste rockin ladies ever. De muziek van Barracuda zal je ongetwijfeld niet onbekend in

de oren klinken. Onder andere Heart, Anouk, Skunk Anansie en Melissa Etheridge worden eigenzinnig vertolkt in een  show waar je geen genoeg van krijgt.

In heel Nederland en zelfs in België is Barracuda inmiddels

bekend. Ken jij ze nog niet?  Op Peelpop Barracuda – Rock With A Bite!

Met eenzelfde passie als U2 brengt RU2 een tribute aan hun Ierse helden.
In haar 5-jarig bestaan is RU2 opgeklommen tot één van de beste en meest succesvolle U2 tribute bands van Nederland. Door haar sound, uitstraling en enthousiasme, spat het U2-gevoel van het podium af en weet de band als geen ander het publiek te bespelen.
Met hun nieuwe 180° Tribute Show maken ze meer indruk dan ooit te voren: Dono met zijn ongelofelijke zangbereik, The Ed die tot in perfectie de geluiden van The Edge weet te evenaren, dit alles ondersteund door een stevige basis.
tijdens deze  show brengt RU2 een gevarieerd repertoire waarbij alle stijlen en periodes van U2 aan bod zullen komen.
Opzwepende rock classics, ‘kleine’ akoestische ballads, de prachtige hedendaagse hits maar ook minder bekende maar zeker niet minder mooie songs die een must zijn voor elke U2-fan.

Vijf vrienden die door de cd’s uit hun jeugd aan het bladeren waren, vonden het tijd om deze flink af te stoffen en nieuw leven in te gaan blazen. De keuze was snel gemaakt. Ze hadden allen een grote overeenkomst in die keuze: Limp Bizkit! Zo ontstond in 2009 de Limp Bizkit Tribute Band genaamd "Full Nelson". En wat heeft deze band zich de laatste jaren zich omhoog gewerkt gezien de vele optredens die ze maken in Nederland maar ook over de grenzen. In 2011 openden ze nog Peelpop maar hebben zich de laatste jaren volop bewezen en krijgen daardoor deze mooie plek. Door de combinatie van rap, harde gitaar riffs, strak drumwerk en samples houdt Full Nelson het publiek in zijn greep.

The Bruceband is in 2003 opgericht en inmiddels uitgegroeid tot één van de beste Bruce Springsteen-Tributebands met een indrukwekkende staat van dienst en met optredens in binnen- en buitenland. Bij The Bruceband kun je dezelfde sfeer verwachten als bij een Bruce Springsteen en de E-streetband-show. Een spetterend concert met muziek van Bruce en veel interactie tussen de band en het publiek.De Boss van de lage landen heet Robert Philippi. Robert heeft wat van de voice, wat van de looks en ook wat van de uitstraling van Bruce en uiteraard de worn-out telecaster en mondharmonica bij de hand. En dat maakt een optreden van The Bruceband een feest van herkenning. Welcome To The Jungle, November Rain, Sweet Child O'Mine, Paradise City, Mr. Brownstone,You Could Be Mine, Night Train, Rocket Queen, Knocking on Heaven's Door en veel meer krijg je op Peelpop voorgeschoteld door 1 van de beste Guns n Roses tribute bands Guns n Roses Experience. Speciaal overgevlogen vanuit England  komen deze 5 rockers een onvervalste set neerzetten van 1 van s’werelds grootste rockbands allertijden. Deze band zal Peelpop 2013 afsluiten en gegarandeerd iedereen met een voldaan gevoel naar huis laten gaan.

 

 

De deuren gaan om 18.00 uur open en de muziek stopt om 01.00 uur. Kaartjes aan de kassa kosten € 20,- en in de voorverkoop € 15,-.
De kaartverkoop is reeds begonnen. Deze zijn te verkrijgen bij Guitar King in Boekel, Primera in Uden, de Buurman in Odiliapeel en zijn via
www.peelpop.nl ook online te bestellen. Peelpop hanteert een minimum leeftijd van 16 jaar. Op de site vind je trouwens alle informatie die je maar weten wilt, check www.peelpop.nl.

 

 

 

Opnieuw verliefd…… (een nieuwe relatie voor ouders)

 

Het overkomt veel ouders na een scheiding. Je hebt de nodige ellende gehad, en opeens kom je hem/haar tegen. Het lijkt wel een wonder. Je bent soulmates, je hebt je nog nooit zo goed begrepen gevoeld. Je bent verliefd. Je wilt bij elkaar zijn, liefst zoveel mogelijk. Mensen waarschuwen: hoe moet dat met de kinderen? Ach, denk je, dat komt allemaal wel goed, zo lang we zoveel van elkaar houden kunnen we alles aan….. Bovendien vinden de kinderen mij ook aardig, en mijn kinderen vinden mijn nieuwe partner ook leuk. Dus waar zouden we ons druk over maken?

Heel veel mensen stappen met dergelijke gedachten in een nieuwe relatie. Toch gaan veel stiefgezinnen uiteindelijk ook weer uit elkaar. Dat gebeurt ècht niet zo maar. Mensen onderschatten (zeker als ze verliefd zijn) hoe lastig de dynamiek in een stiefgezin is.

Wil dat zeggen dat je er maar beter niet aan kunt beginnen? Soms niet, maar als je beseft waar de valkuilen zitten, dan ben je beter toegerust om deze onderneming aan te gaan. Want een onderneming is het! En soms is het verstandiger om nog een tijdje te blijven “latten”. Zeker wanneer de kinderen in de puberteit zitten, is het samenvoegen van twee gezinnen tot een samengesteld gezin een moeilijke onderneming. Voor een kerngezin is de puberteit al een roerige fase, voor een stiefgezin is het bijna ondoenlijk. Wanneer men dan ook nog eens niet tevoren voorzien heeft dat er zoveel problemen zouden kunnen ontstaan, is de tegenvaller nog groter, raakt men teleurgesteld en uitgeput. Men slikt vaak teveel van de ander (over en weer) en de ellende stapelt zich op.

Het zou goed zijn als men tevoren eens samen met een deskundige zou bekijken wat voor specifieke omstandigheden problemen zouden kunnen veroorzaken, en hoe je die kunt voorkomen.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

 

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur

 

 

 

 UITSLAG 47e OPTOCHT REIGERLAND 2013

Kinderen individueel

1

Aniek en Sabine - De paarden trekken de teugels strak , teugels strak en gas erop

2

Wesly vd Lockand -
We racen door de optocht. Gas urop

3

Joep en Mike - We smeren um

4

Ruben en Giel -
Onze teugels stoan strak want ons gas is op

Kinderen groepen

1

Kwitnie - Teugels strak, gas urop

2

De Ranja-tappers - Het zal er krullen dit jaar

3

D e Draakje Dit jaar hebben we een draak as een prins

4

M. Kids - We vuule op ons klompe oan, dè we mi gin perd te houwe zen.

5

De feestbeesten - Wij hebben een skôn ploeg

6

NiLaMa - Mi klomp as Pins zal ut er krullen

7

De Klumkus - Ok dit jaar zitten wij erbij

Wagens kinderen

1

Groep 8 - Groep 8 op jacht naar pracht

Wagens buitendorps

1

C.V. De Promillikantjes - Elf?!

2

Koen, Stan, Jeffey, Jarno, Twan - Ge hoort ons nie klagen, mi zunne mooie schadewagen

3

ût makt ginne prei - Asterix en Obelix

4

C.V. De Klumkes -
Goa mar 's opzij, wellie heure dur bij

5

C.V. de Gabbers -  'T lupt zoals 't lupt

6

De Kreb-meisters - Sport/sportschool

7

De 3e helft - Circus

8

C.V. D'n kromme lat - Huizenmarkt

9

V.A.W. - ??

10

C.V. De Herrieschûppers -
Met 't hutje op de hei, rijden we deze optocht voorbij

Volwassen individueel

1

Pat & Patries - Wij zitte goed in de slappe was

2

Jan van Nunen - Ik ben in de boot genomen!

3

De PC (de personals Cleaners) - Ok wij hebben verstand van windows

4

De Bankiers - De meest betrouwbare bank

5

X factor – Ik heb ze nie alle 7

6

Stan van Hoof - Zakkenroller

7

Ruud van Asseldonk - Blaaskapel de valse noot

8

Duo - Bont en Blauw

9

Marilene v Rooij - Alcohol en AOW

10

M - Zieken Fons dekt alles

Volwassen groepen klein

1

 'T Bloas trio - We hebbe un bloas probleem

2

Flugelgirls - Ik heb ze nie alle zeuve

3

De Patjakkers - Slipcursus

4

De Goas - We hen er ginne keek op!!

5

Ester V - Wij hebben ook een aaifoon

6

HeKaBeBo – Slipcursus

7

MCR - We vliege dur den optocht.

8

Nie de buurt - Bepakt en bezakt

Volwassen groepen groot

1

Fusie - Stam-kroeg

2

Soffelt - We lopen mi onze waaier vur joker

3

Dames C.V. De Reigers - Onze klomp is goed gemutst

4

Boskamp - Voor Euro, Ouzo en Raki, dansen wij de Sirtaki

5

Familie vd Prins - Ben de wel gezegend mi zunne Prins? We zijn bezeten van Prins Sander.

6

De Dames van plezier - 50 tinten grijs

7

Kleats - Kleats valt in herhaling!

8

Den Bras - ???

9

Ut Flos - WTC Ut Flos

Wagens algemeen

1

De Dupkes - Nieuws gaat als lopend vuurtje

2

Kneup - Wij carnavalsgekken blijven meetrekken

3

B.V. Niks - Wij zijn aan winnentoe (we richten onze pijlen…..)

4

Groep 8 - Groep 8 op jacht naar pracht

5

ût Boeit Nie - Witte wa ût is, meer water als vis. Witte wa ût waar, mee klaar

6

Pudding mi vel - De tijd dringt en wij drinken mee

 

Publieksprijs Dupkes

 

Wisselromkan    Dupkes

 

 

 

Door Zijtaart behaalde prijzen in Veghel

Individueel en paren

1

Pat & Patries - Wij zitte goed in de slappe was

3

Jan van Nunen - Ik ben in de boot genomen!

Groepen klein

1

Fusie - Stam-kroeg

Groepen groot

2

Boskamp - Voor Euro, Ouzo en Raki, dansen wij de Sirtaki

3

Dames C.V. De Reigers - Onze klomp is goed gemutst

4

Soffelt - We lopen mi onze waaier vur joker

Wagens

2

Kneup - Wij carnavalsgekken blijven meetrekken

3

De Dupkes - Nieuws gaat als lopend vuurtje

4

B.V. Niks - Wij zijn aan winnentoe (we richten onze pijlen…..)

8

ût Boeit Nie - Witte wa ût is, meer water als vis. Witte wa ût waar, mee klaar

10

Pudding mi vel - De tijd dringt en wij drinken mee

 

 

Mooiste trekker     Kneup

 

 

 

Informatieavond: Schuif aan bij MEE

Deze keer over mantelzorg, moeilijk lerende pubers en brussen

 

Uden, 11 februari 2013

 

Op woensdag 6 maart 2013 organiseert MEE drie informatiebijeenkomsten voor mensen met een beperking en hun naasten. Deze keer: ‘Mantelzorgen én tijd voor jezelf’, ‘Omgaan met moeilijk lerende pubers’ en ‘Brus in de spotlight’. Kies één van de thema’s en meld u aan via www.mee-nob.nl/schuifaanbijMEE (of telefoon 0413 33 47 33). Deelname is gratis. De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 21.00 uur op het kantoor van MEE Noordoost Brabant, Volkelseweg 2 in Uden.

 

Voor ouders is het vaak moeilijk hun aandacht te verdelen over hun kinderen, als één van die kinderen een ziekte of beperking heeft. Vaak krijgt dit kind automatisch de meeste aandacht. Een broer of zus (brus) cijfert zich vaak weg, omdat de ouders al genoeg andere zorgen hebben. In de bijeenkomst ‘Brus in de spotlight’  krijgt u

praktische tips. Bijvoorbeeld over het herkennen van de positie van de brus, het achterhalen van zijn/haar behoefte en het vinden van aansluiting bij de brus.

De bijeenkomst ‘Omgaan met moeilijk lerende pubers’ belicht de veranderingen die uw moeilijk lerende kind doormaakt als hij of zij in de pubertijd komt. U krijgt tips over het omgaan met deze veranderingen, positief opvoeden en aandacht geven, omgaan met ruzie (luisteren, praten en overleggen), grenzen stellen en straffen.

De bijeenkomst ‘Mantelzorgen én tijd voor jezelf’ gaat over het houden van de balans tussen het zorgen voor een ander en tijd overhouden voor jezelf. Hoe doet u dat?

 

Elke eerste woensdagavond van de maand organiseert MEE ‘Schuif aan bij MEE’. Dit zijn drie informatiebijeenkomsten die plaatsvinden in kleine groepen. Elke bijeenkomst heeft een ander thema, dat te maken heeft met meedoen met een beperking. Tijdens ‘Schuif aan bij MEE’ informeert een medewerker van MEE Noordoost Brabant u over het gekozen thema. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen.

 

 

 

 

Toeac speelt accordeonmuziek anno nu

 

VEGHEL - Een accordeonduo dat niet de gebaande paden van gezellig folkloristisch repertoire bewandelt, dàt is zeldzaam. Volgens Pieternel Berkers en Renée Bekkers van Toeac is het accordeon een instrument van nu. Nieuw gecomponeerd of gearrangeerd repertoire is hun specialiteit. En ze vallen ermee op! Op zondag  17 februari zullen zij in het galeriecafé aan de Noordkade een optreden verzorgen. Aanvang 15.00 uur, zaal open op 14.00 uur, de entree is gratis. Kijk voor meer informatie op www.kunstgroepdecompagnie.nl

 

Renée Bekkers (1985) en Pieternel Berkers (1986) vormen samen het accordeonduo TOEAC. Zij studeerden beiden aan het Fontys Conservatorium en aan  ‘The Royal Danish Academy of Music’ in Kopenhagen bij de professoren Geir Draugsvoll en James Crabb waar zij haar Master behaalden. Momenteel volgen zij aan hetzelfde conservatorium de solistenopleiding. TOEAC behaalde prijzen op o.a. het Novam-accordeonconcours, het Prinses Christinaconcours, Grand Prix International (Frankrijk), Premio Internazionale di Fisarmonica (Italië), een finaleprijs op het Grachtenfestival Conservatorium Concours, een finaleplaats op het Vriendenkransconcours/Het Debuut en de Legatkonkurrence (Denemarken).

 

Renée en Pieternel waren te horen en te zien in verschillende (internationale) tv- en radioprogramma’s waaronder ‘De Wereld Draait Door’ en ‘Vrije Geluiden’. Toeac werkte samen met schrijvers, beeldend kunstenaars, documentaristen en dansers waaronder  Kader Abdollah, Regina van Berkel en Barbara van Loon. Toeac speelde samen met o.a. orkesten als het Radio Filharmonisch Orkest, het Nieuw Ensemble, Orkest de Volharding, het  Schönberg ensemble, het Malando Orkest, het Metropole Orkest en het Rotterdams Kamerorkest. 

 

 

Expositie The Artist Connects

wegens succes verlengd

 

 

In de expositie The Artist Connects vinden gevestigde en jonge kunstenaars elkaar. En met succes! Vanwege de grote belangstelling en de lovende reacties op de tentoonstelling wordt deze verlengd tot en met donderdag 28 februari 2013. The Artist Connects is op werkdagen gratis te bezoeken bij MIK Pieter Brueghel, met uitzondering van de carnavalsvakantie.

 

Inspirerende verbindingen leggen tussen creatieve krachtpatsers. Dat doet The Artist Connects. In de tentoonstelling exposeren gevestigde kunstenaars van MIK Pieter Brueghel met jonge, opkomende kunstenaars, die zich nog in het beginstadium van hun carrière bevinden.  Ook MIK Pieter Brueghel en Kunstgroep de Compagnie vinden elkaar in de expositie, evenals de huidige en de toekomstige Veghelse kunstlocatie; zowel aan de Middegaal als op de Noordkade is keramiek, fotografie en schilderkunst te zien.

 

De expositie The Artist Connects is tot en met donderdag 28 februari gratis te bezoeken bij MIK Pieter Brueghel aan de Veghelse Middegaal. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30-21.00 uur (Carnavalsvakantie gesloten).