Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 22   2012-2013 > Dorpsnieuws  jaargang 22  nummer 21

Dorpsnieuws  jaargang 22  nummer 21


20 januari 2013 - 27 februari 2013

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl
Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 22 nr 21KERKBERICHTEN

 

Zondag: 24 februari 9.30 u. 2e zondag v.d. Vasten Pater van Delden (Gem.Koor)

Wij gedenken in deze viering:

Mnd.ged. Riek van de Ven; Antoon en Betje van den Berg-van Eijndhoven (vanw. verjaardag); Pater Jan van den Hurk (vanw.verjaardag); Overl.oud. van den Hurk-de Visser en overl.fam.leden; Anna Verhoeven-van de Wijdeven; Jan van den Hurk (vanw.verjaardag); Jrgt. Dina van Rijbroek-van Boxtel en dochter Betsie; Gerard Kremers; Jan en Jaan van den Tillaart-van Asseldonk.

 

Mededeling:

De MOV-werkgroep nodigt iedereen van harte uit voor de Solidariteitsmaaltijd, die dit jaar op dinsdag 19 maart in het Fioretti-College te Veghel wordt gehouden.

Men kan zich hiervoor opgeven bij Henny van Asseldonk, Past.Clercxstr.22, tel.nr. (0413) 37 93 90.

 

Mededeling:

Degenen die graag de wekelijkse overweging van Pater van Delden digitaal willen ontvangen, kunnen deze opvragen. Zijn mailadres is benvandelden@gmail.com

 

 

DRIEBANDENTOERNOOI POEDELPRET ZIJTAART

 

 

Vanaf woensdag 20 maart tot en met woensdag 27 maart a.s. organiseert biljartvereniging Poedelpret haar jaarlijkse driebandentoernooi in zaal Kleijngeld. De mogelijkheid tot deelname aan dit toernooi is voor alle inwoners vanaf 16 jaar uit de gemeente Veghel. Het maximale aantal deelnemers is 84. De partijen beginnen dagelijks om 18.45 uur.

Niet alleen voor de hogere speler is dit driebandentoernooi, maar ook voor de minder geoefende speler. Er wordt gespeeld in sets en per set moet men tussen de 5 en 18 caramboles maken. De partijen gaan over 2 gewonnen sets. Verder wordt er gespeeld volgens het knock-out systeem en na de eerste ronde is er een verliezersronde. Men mag dus minimaal 2 keer spelen.

Het driebandentoernooi wordt in een kort tijdsbestek afgewerkt. De spelers die meedoen, moeten er daarom rekening dat het moeilijk is om wedstrijden te verplaatsen. Het inschrijfgeld bedraagt € 7,00.

Wie mee wil doen kan zich t/m dinsdag 5 maart a.s. opgeven bij Café-Zaal Kleijngeld, Past Clerxstraat 55 en bij Gerard Oppers, Past. Clercxstraat 79 in Zijtaart. Voor nader inlichtingen kan men terecht bij Martien Verbruggen, tel. (06) 543 788 32 Het inschrijven kan alleen schriftelijk gebeuren en het inschrijfgeld moet bij de inschrijving worden voldaan.

B.V. Poedelpret

 

 

Prikpost in Zijtaart.

 

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Voor alle openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email: trombose@bernhoven.nl
 
 

 

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

Bibliotheekpunt Zijtaart

Dorpshuis  'Het Klooster      openingstijden  dinsdagmiddag              14.00 – 15.30 uur
            dinsdagavond                18.00 – 19.00 uur
            donderdagmiddag          13.15 – 14.30 uur

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

 

Kerkberichten C.v. Helvoirt       (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

Avond, nacht en het weekend    0900-8860

Meldpunt Thuiszorg                    0900-8803

Vivaan, Ouderenwerk                (0413) 36 73 09

Centraal Alarmnummer              1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed  1 1 2

Politie direct                              0900 8844

Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart 0900 8844

Brandweer direct                       (073) 612 31 23

Ambulance direct                       (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                         14 - 0413

Gem. Veghel Storingsnummer    14 - 0413

Basisschool "Edith Stein"            (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                    (0413) 76 90 25

Dorpshuis Zijtaart                      (0413) 36 66 79

De Vonders (VOW)                  (0413) 35 03 77

 

Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart        0900 8844

 

 

BELANGETJES

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

 

Gevonden

 huissleutel/fietssleutel op de inrit bij FA. v. Lankvelt, Zondveldstraat.

Terug te halen bij Raaijmakers Drukwerk

 

Vermist: Hondje, Bordercollie zwart-wit

Familie v. Zutphen Heisteeg 9

 

Vermist:

Neem nooit je GOEIE JAS mee met carnaval, ons moeder heet ’t me al zo vaak gezegd!!! Toch ben ik ‘m kwijt sinds zaterdag na de optocht. Opgehangen in ’t Klooster maar wellicht terechtgekomen bij Kleijngeld???

Kleur: zwart Type; Sportief

Bijzonderheden: capuchon, veel zakken, muts en handschoenen in de binnenzakken.

Ik mis ‘m heel erg dus zou erg blij zijn als ik ‘m terugkreeg.

Cees van de Kerkhof, Keslaerstraat 67, tel.: 06 22364120

 

 

Bibliotheekpunt Zijtaart

Dorpshuis  'Het Klooster      openingstijden  dinsdagmiddag              14.00 – 15.30 uur
            dinsdagavond                18.00 – 19.00 uur
            donderdagmiddag          13.15 – 14.30 uur

 

 

Mededeling

 

Het beeld schoolkinderen is in opdracht van de gemeente voor onderhoud tijdelijk van de sokkel gehaald en wordt daarna weer teruggeplaatst.

Dit gebeurt bij alle 23 buitenkunstwerken die er in de gemeente staan.

 

Dorpsraad Zijtaart

 

 

 

Nieuw toneelseizoen Zijtaart

 

Ook dit jaar is de Zijtaartse Toneelvereniging weer in rep en roer om voor u een aantal leuke toneelstukken op de planken te zetten. Dit jaar zullen onze volwassenen het stuk “ De stoeipoes en de ex-non” voor u gaan spelen. Een komisch en gewaagd stuk, zullen we maar zeggen. Ook onze jeugd is druk bezig om hun stuk tot een goed einde te brengen. Zij zullen het stuk “De winkel van Sinkel” voor u gaan spelen. Deze stukken zullen gespeeld gaan worden op zaterdag 23 en zondag 24 maart 2013. De uitvoeringen zijn voor de jeugd om 14.00 uur en voor de volwassenen om 20.00 uur. De zaal zal een half uur voor aanvang geopend zijn.

Noteer deze datums, want wij zien u graag bij onze voorstellingen.

 

 

 

Brabantse kampioenschappen Schijndel

 

Begin februari zijn twee ruiters van onze ponyclub De Reigertjes afgevaardigd voor de Brabantse Kampioenschappen in Schijndel. Ondanks dat de ruiters weinig hebben kunnen oefenen door de sneeuw, hebben ze beiden een mooie proef gereden. Lieke Blokx behaalde met Pikacho in de klasse AB, 184 en 191 punten, wat goed was voor een 6e plaats. Emma Boes behaalde met Perry in de klasse CM1, 187 en 178 punten, wat haar een 9e plaats opleverde. Beide dames, gefeliciteerd met de behaalde resultaten!!

 

 

 

Zijtaart

 

Heel erg bedankt voor een onvergetelijke carnaval !!!

 

Teugels strak en GAS ÛROP

 

Sander, Sandra, André en Marja

 

 

 

 

GoedeDoelenWeek

 

9-10 April 2013

 

Aan alle inwoners van Zijtaart

Gezamenlijke collecte van goede doelen

in één week in april 2013.

 

Naar voorbeeld van diverse dorpen in Brabant en Limburg, waar deze gezamenlijke collecte zeer succesvol is, zijn wij een werkgroep gestart en staan de meeste van de coördinatoren van 13 goede doelen achter dit initiatief en heeft ook de gemeente Veghel haar medewerking toegezegd.

 

De huis-aan-huis collecte van deze goede doelen worden dus gebundeld in één week, waarbij eerst de keuzebrief wordt bezorgd en een week later wordt opgehaald. Dit geeft de inwoner rust. Die kan rustig nadenken over zijn giften en ook de collectanten hoeven maar 1 á 2 keer op pad.

 

Alle collectanten van de 13 goede doelen zijn benaderd voor een informatieavond. Deze is op maandag 25 februari om 20.00 uur in de blokhut van Jong Nederland. Zij krijgen dan alle informatie over de opzet en hun inzet.

Via het Zijtaarts Belang zullen we nadien een ieder uitvoerig informeren over de werkwijze.

 

Werkgroep Goede Doelen Week Zijtaart

 

 

 

 

KBO

 

AGENDA:

 

Maandag 25 februari 13.30 uur: Filmmiddag. film: Beans Holiday

Dinsdag 26 februari 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 26 februari 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 26 februari 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 26 februari 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 27 februari 13.30 uur: Kienen

Donderdag 28 februari 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 28 februari 13.00 uur: Competitie biljarten

Donderdag 28 februari 13.30 uur: Kaarten

Vrijdag 1 maart 13.30 uur: Bridgen

 

KAARTEN:

 

Uitslagen van de kaartmiddag op donderdag 14 febr. 2013:

Jokeren:                Riek v.Sleuwen                      104 pnt.

Rikken:             1.Bert Vissers                          116 pnt.

                        2.Henk v.d.Linden                    107 pnt.

                        3.Lies v.Zutphen                        65 pnt. 

Poedelprijs:       Harrie v.Zutphen                      -  82 pnt.

Loterij:             Ciska Coppens

 

Uitslagen van de kaartmiddag op maandag  18 febr. 2013

Jokeren:         Jaantjev.d.Burgt                           104 pnt.

Rikken:          1.José Vissers                             91 pnt.

                     2.Tiny v.Zutphen                         87 pnt.

                     Harry v.Zutphen                         65 pnt.

                     4.Bert Vissers                            61 pnt.

Poedelprijs:    Harrie Rooyakkers                      29pnt.

Loterij:           Grard Pepers

 

BILJARTEN

 

KBO onderling 14 febr 2013

 

Cor Coppens           20   38   - Willy v.d.Berkmortel  24   26

Willy Henst             30   42   - Jan de Wit                 30   29

Gerard Oppers        13   19   - Rien v.Tiel                 26   20

Johan v.Zutphen      22   31   - Mies Gibbels              42   29

Chris v.Helvoirt       20   27   - Cor v.Zutphen            63   57

Martien v.Zutphen   15   19   - Grard v.Eert              18   14

Wim v.d.Sanden      54   66   - Jan Rijkers                 17   7

Tonn Verbruggen    21   22   - Piet v.d.Hurk             39   25

Tonnie v.Uden        32   30   - Rien Kemps               37   34

Wim Kremers         28   27   - Jan v.Uden                19   15

Jos Claassen           22   18   - Frans v.Leuken          32   25

Jan v.d.Oever         18   16   - Piet v.d.Tillaart          38   24

 

Regionaal 18 febr 201 Zijtaart – St. Oedenrode

 

Cor v.Zutphen         69   50   - Mart.vd Vorstenbosch      87       75

Wim v.d.Sanden      51   41   - Wim v.d.Rijt              38   32

Mies Gibbels           39   37   - Antoon Kluijtmans      38   20

Frans v.Leuken       32   37   - Harrie Bekkers          27   13

Tonnie v.Uden        28   37   - Leo v.Breugel            27   23

Jan Rijkers              20   14   - Mari v.Esch               26   24

Cor Coppens           19   19   - Jan Foolen                 25   13

Jan v.Uden             16   12   - Lia v.d.Ven               21   28

 

 

Houdt u ook van een middagje lachen in ons Dorpshuis!

 

Wat is er leuker dan een middag ontspanning en zeker als je dat samen doet. Als KBO willen we daar aan meewerken. Wij draaien Mr. Beans Holiday!

Mr. Bean wint een vakantie naar Frankrijk. Hij pakt zijn koffer en filmcamera en verlaat het natte, troosteloze Londen. Zijn reis van Londen naar de Riviera verloopt echter niet zo vlot als gewenst en wordt al gauw een zootje. Onderweg heeft Mr. Bean gezelschap opgescharreld van een eerzuchtige actrice en de tienjarige Stephan. Overal waar hij komt, ontstaat chaos en krijgt de eeuwig stuntelende Bean te maken met ongelukjes en toevalligheden. Aan het einde van zijn tocht door het Franse platteland wacht het filmfestival in het mondaine Cannes.

Kom gezellig met ons mee lachen!

Deze filmmiddag wordt speciaal georganiseerd voor de leden van de KBO.

Wanneer: maandag 28 februari 2013

Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis Zijtaart

Aanvang: 13.30 uur, met een kleine pauze om een consumptie te kunnen kopen

Kosten: Gratis

 

 

 

De KBO hoopt op de medewerking van al onze inwoners?

 

Als alles goed is, hebt u gisteren een enveloppe in de bus gehad, waarin de KBO afdeling Zijtaart u vraagt een aantal vragen te beantwoorden. Deze vragen gelden voor alle inwoners van Zijtaart voor jong en oud. Dus denk niet “dit geldt niet voor mij” want wij worden allemaal ouder en we willen zolang mogelijk in onze eigen omgeving blijven wonen. Wie wil er niet voorbereid zijn op de toekomst? De KBO afdeling Zijtaart wil met zijn tijd meegaan en houdt daarom dit onderzoek in ons dorp.

In de enveloppe zitten 3 formulieren voor verschillende doelgroepen en wij vragen u de formulieren anoniem in te vullen die op u van toepassing zijn en ze na invulling weer terug te stoppen in de enveloppe. Komende donderdag, vrijdag of zaterdag komen onze vrijwilligers deze enveloppe weer bij u ophalen en als u zorgt dat deze ingevuld klaar ligt, kost het hen weinig tijd om ze op te halen.

Mocht de ophaler u niet thuis treffen, wilt u dan de enveloppe bij Cor van der Aa, Grootveld 13 in de brievenbus stoppen. Alvast bedankt voor uw medewerking namens de KBO Zijtaart.

Ook uw mening telt voor nu en in de toekomst, wij rekenen op uw medewerking!

 

 

André en Marja

 

Diep respect voor jullie inzet.

Samen met jullie is carnaval 2013 voor ons een feest geworden om nooit te vergeten.

 

Super bedankt!!!!

 

Sander en Sandra

 

 

 

Vrijdagavond 1 maart: Spellenavond in het klooster!

 

 Hallo allemaal! Het is weer tijd voor spellen!

Iedereen is weer welkom op vrijdagavond in de ontmoetingszaal van “Het Klooster”. Vanaf 19.00 uur is er een vrije inloop en daarna kan meteen begonnen worden met een leuk spel! Steeds meer mensen – jong en oud – weten dat er een gezellige sfeer is, je veel nieuwe mensen kunt ontmoeten en dat je bovendien ook nog eens nieuwe spellen kunt leren! Via enkele sponsors zijn een flink aantal nieuwe spellen aangeschaft. Zo hebben we een aantal snelle, kleine spelletjes, maar bijvoorbeeld ook een andere versie van Ticket to Ride!

Dit keer staat het spel Carcassonne centraal. In dit spel trek je iedere beurt een landtegel die je vervolgens aanlegt aan het steeds groter wordende speelveld. Op de zojuist gelegde tegel mag je vervolgens een horige als struikrover, ridder, monnik of boer plaatsen. Met die horigen, waarvan je er natuurlijk een beperkt aantal hebt, scoor je punten als hun weg, stad of klooster wordt afgebouwd. Ze komen dan terug in de voorraad en zijn direct opnieuw inzetbaar. Lastig wordt het als andere spelers er door het slim plaatsen van landtegels voor zorgen dat je horigen geen mogelijkheden meer hebben om ooit nog in je voorraad terug te keren. Je zult dus goed moeten nadenken, hoe, wanneer en waar je de horigen inzet!

Natuurlijk zijn de al wat bekendere spelen aanwezig, en voor nieuwkomers leggen wij graag de al gepresenteerde spellen nogmaals uit.

De entree bedraagt € 3,00: dat is inclusief een consumptie.

Breng gerust je vrienden en vriendinnen mee! Kennissen mag ook!

Werkgroep “Zes!” van EGZ.

 

 

 

SPORTAGENDA

 

VOW jeugd  23 febr 2013

 

VOW A1       thuis  RKVV Keldonk A1             14:30u

VOW B1       uit      Blauw Geel'38/JUMBO B5  14:30u

VOW C1       uit      Mariahout C1                      13:00u

VOW D1       thuis  Boekel Sport D2G               11:30u

VOW E1       thuis  S.V. Brandevoort E2           9:30u

VOW E2       uit      Sparta'25 E2                       9:15u

VOW E3       thuis  Nijnsel E3                           9:30u

VOW E4M    thuis  Avanti'31 E4G                     9:30u

VOW F1       thuis  Rhode F4                            10:30u

VOW F2       uit      ASV'33 F2                          9:15u

VOW F3       uit      Blauw Geel'38/JUMBO F17           10:15u

VOW F4       thuis  Schijndel/VITAM F9           10:30u

VOW MA1   uit      Nulandia MA1                    14:30u

VOW MC1    thuis  HVCH Mc1                        13:00u

VOW MC2    thuis  Berghem Sport MC1           9:30u

VOW ME1    uit      Margriet ME2                     9:00u

VOW F3       thuis  vorstenbosche Boys f3         13:30u

 

VOW jeugd  28 febr 2013

 

VOW MC1    uit      Sparta'25 MC1 (beker)        19:00u

 

V.O.W.. Veteranen  23 februari 2013

 

VOW vet       uit      Mariahout                        16.30u

 

V.O.W.. senioren  24 februar 2013

 

VOW H1       thuis  Vorstenbossche Boys 1      14.30u

VOW H2       thuis  UDI'19/Beter Bed 6         11.30u

VOW H3       uit      Blauw Geel'38/JUMBO 16 12.00u

VOW H4       thuis  Heeswijk 7                       11.00u

VOW VR1    uit      Erp VR1                            10.00u

VOW VR2    uit      RKVV Keldonk VR1       11:00u

 

 

SPORTUITSLAGEN

 

VOW Jeugd 16  febr 2013

 

VOW A1       Oranje Zwart Helmond A1G      3-1

VOW B1       Boskant B1                               -afg

VOW C1       MVC C1                                  -afg

VOW D1       DVG D2G                                3-3

VOW E1       ASV'33 E1G                             2-1

VOW E2       Blauw Geel'38/JUMBO E5        1-3

VOW E3       Sparta'25 E6G                           12-1

VOW E4M    ELI E3                                     0-15

VOW F1       Boekel Sport F2                        2-2

VOW F2       DVG F3                                   2-2

VOW F3       WEC F4                                   2-3

VOW F4       Blauw Geel'38/JUMBO F19      0-18

VOW MA1   Olympia'18 MA1                       -afg

VOW MC1    OSS'20 MC1                             4-0

VOW MC2    Boekel Sport MC2                     12-0

VOW ME1    EVVC ME1                              -afg

 

 

 

Winterwandeling Vlagheide

 

Op zondag 24 februari van 10.00 – 12.30 uur nodigt het IVN-Veghel u uit voor een winterwandeling in de Vlagheide. De winter is een grillig jaargetijde. Een wandeling door een mogelijk besneeuwd landschap geeft een geheel andere beleving dan een wandeling over de kale bodem, over de resterende dorre bladeren of langs uitbottend groen.

Ondanks die verschillen die zich in de winter zomaar van de ene op de andere dag kunnen aandienen, gaat er heel wat teruggetrokken en in prille ontwikkeling verblijvend leven schuil in de Eerdse Bergen.

De Vlagheide met de Eerdse Bergen is een relatief klein natuur-, of moet ik zeggen cultuurgebied. Het is leuk om te zien dat er allerlei tekenen zijn van menselijke bewoning door de jaren heen en het is de moeite waard om juist in het winterse jaargetijde sporen van dieren te ontdekken.

Tijdens de wandeling, die door IVN Veghel wordt georganiseerd, zullen de deelnemers ook al de eerste signalen van de lente kunnen meepikken.

Deelname aan de wandeling is gratis. Vertrek (carpoolen) om 10.00 uur vanaf het Stadhuisplein te Veghel.

De wandeling start bij Vlagheide 8a.

Contactpersoon Peter van Beurden, tel. (0413) 36 57 12.

 

 

 

Voorkeursvariant N279

voldoet niet voor Veghel en Zijtaart

 

De provincie heeft het voornemen om de N279 op te waarderen naar een vierbaans snelweg waar je 100 km/per uur kan rijden. Daarom hebben we als TEL bezwaar ingediend tegen de voorkeursvariant in de MER N279 Noord die ter inspraak lag, omdat de bereikbaarheid van Veghel in het geding is. We hebben daarbij ondermeer de volgende aandachtspunten ingebracht:

1 De regionale bereikbaarheid is niet gediend met het voorkeursalternatief (100 km/uur ongelijkvloers).

Die variant leidt namelijk tot de snelste route van Ruhrgebied naar Rotterdam. Zo'n snelle route trekt veel verkeer aan waardoor verkeersinfarcten ontstaan bij de A2 en A50 en de bereikbaarheid van de regio niet verbetert.

2 Opsplitsen in deeltrajecten (Den Bosch -Veghel en Veghel - Asten) creëert problemen bij Veghel en maakt de consequenties van het totaal niet zichtbaar.

De opdeling vertroebelt de intentie van de provincie. Gaat het nu om betere regionale bereikbaarheid of gaat het eigenlijk om de ontlasting van de A2 en A67 bij Eindhoven? Een tweede probleem is dat de consequenties (o.a. hoeveelheid verkeer, fijnstof en geluid) niet in volle omvang in beeld komen. Het derde punt is dat door de opdeling er geen overzicht over het totaal is en er wegdelen ontstaan zonder kop of staart en zonder de 100% zekerheid dat het vervolg ook gerealiseerd wordt. Het gevolg: langdurige overlast en onzekerheid! Vooral bij Veghel is een spaghetti-aansluiting ontworpen waarvan nu al bekend is dat die zal leiden tot enorme vertragingen en daarmee leidt tot forse overlast voor het bedrijfsleven en de burgers in Veghel.

3 Het voorkeursalternatief creëert onvrijwillige en nog onvoorziene uitgaven van andere overheden

De provincie veroorzaakt door de ontoereikende aansluitingen willens en wetens een toename van ongelukken, sluipverkeer, overlast bij omwonenden en files op de hoofdstructuur van het autowegennet. Door het creëren van deze problemen worden het Rijk en de betrokken gemeenten

(o.a. Veghel) gedwongen om straks te investeren in de oplossingen daarvoor.

4 De voorkeursvariant lijkt bewust onduidelijk naar belanghebbenden

De provincie geeft aan dat ze de voorkeur geeft aan een 100 km weg, waar je vervolgens 80 mag rijden en heeft vervolgens geen geld meer over voor een goede inpassing. Je zou dus kunnen zeggen dat het inrichten van een weg op 100 km, terwijl je er maar 80 km/u mag rijden, eigenlijk geld weggooien is. We hebben het hier over 80 miljoen extra! Dit terwijl dat geld hard nodig is om problemen te voorkomen. Waarschijnlijker is het echter, dat de provincie na enkele jaren alsnog 100 km/uur wil toestaan.

5 Alternatieven zijn onvoldoende onderzocht

Een vierbaans 80 kilometerweg met stoplichten en fly-overs bij de aansluitingen op de snelwegen zou een veel beter alternatief kunnen zijn, maar is helaas niet gelijkwaardig onderzocht. Dat alternatief vergroot de capaciteit met een factor twee, voorkomt problemen bij de aansluitingen op de snelwegen bij Den Bosch en Veghel en voorkomt zo sluipverkeer. Bovendien trekt een grotendeels gelijksvloers N279, waar je slechts 80 mag en kan rijden, geen doorgaand verkeer aan. Hierdoor verbetert de regionale bereikbaarheid voor burgers en bedrijven pas echt.

6 De uitgaven zijn onverantwoord richting burger

Eerder door de provincie uitgevoerde maatschappelijke kosten baten analyses (MKBA’s) hebben als uitkomst dat een vierbaans 100 km/uur snelweg meer kost dan het oplevert. Dit terwijl er betere en goedkopere alternatieven zijn. Dat is niet te verantwoorden in het huidige tijdperk waarin alle overheden flink moeten snijden in hun begrotingen en mede daardoor steeds meer bedrijven failliet gaan en burgers hun baan verliezen.

7 Gezondheid van omwonenden wordt onnodig belast

Gezondheid is weliswaar geen aanleiding voor de voorgenomen opwaardering, maar wel een belangrijk punt voor omwonenden. Een weg waar straks 100 km/uur gereden kan (en later ook mag) worden, geeft namelijk per definitie veel meer luchtverontreiniging en geluidshinder als een 80 km/uur weg. Dat gaan we ook in Zijtaart merken als de N279 Noord straks ook doorgetrokken wordt van Veghel naar Asten.

 

TEL heeft de provincie gevraagd haar plannen te wijzigen op basis van de aangedragen bezwaren. Zie voor meer details www.TELVeghel.nl

Erik de Vries

 

 

 

De Grote Talentenshow 2013

Tijdens carnavalsmaandagmiddag is de Grote Talentenshow gehouden. Vele talenten lieten op het podium hun optreden zien. De dansmariekes showden hun dansen en showdans en voor de allerkleinsten was er een hoek waar gekleurd en geschminkt kon worden. Het was goed te merken dat er flink geoefend was, verschillende optredens kwamen voorbij deze middag: diverse dansen, een rap, playback, clowns met ballonnen en zelfs de jeugd raad van 11 mocht meedoen tijdens een optreden van Kuikentje Piep! Iedereen deed erg goed zijn best. Het was voor de jury dan ook erg moeilijk om een winnaar te kiezen. De jury bestond uit Prins Sander d’un urste en Adjudant André, Ardie Kremers, Prins Thom en adjudant Job, Prinses Kim en adjudante Eline. Na enig beraad kozen zij tot winnaars van de onderbouw: Femke en Meike Adriaans met hun dansoptreden. Het optreden van de Clowns Luc Brugmans en Stijn van Kessel en Kuikentje Piep door Koen van de Ven, Joop Lathouwers en Rob van Dommelen kregen de originaliteitsprijs. De winnaars van de bovenbouw werden Pien van Uden en Fee de Coninck met hun mimi dans. Na nogmaals een optreden van de winnaars werd de middag succesvol afgesloten.

Groetjes De Jeugdcommissie.

 

 

 

 

Mogelijkheid tot het bestellen pronkzitting DVD 2013

 

Hallo Carnavalvrienden!

 

Door CV de Reigers wordt ieder jaar een DVD gemaakt van de pronkzittingen. Dit jaar is het voor iedereen in Zijtaart mogelijk om de Pronkzitting DVD 2013 te bestellen. De DVD kost dit jaar € 15,00.

 

 

U kunt de DVD telefonisch of via mail bestellen bij: Twan van Nunen, tel: (06) 461 069 66 of email: twanvannunen@hotmail.com

CV de Reigers

 

 

 

Paaseieren versieren volgens traditionele technieken

zaterdag 9 maart 14.00 uur – 16.30 uur

Tijdens een workshop van Natuurvereniging IVN Veghel kunt u Paaseieren versieren. Op zaterdag 9 maart van 14.00-16.30 uur gaan de deelnemers met diverse materialen aan de slag om prachtige eieren te creëren. De kosten voor de workshop zijn € 6,00, inclusief alle materialen en u kunt zich opgeven tot 3 maart bij secretariaat@ivn-veghel.nl.

De workshop vindt plaats bij Natuurtuin ’t Bundertje onder leiding van Lenka Korgerova. In Tsjechie heeft zij technieken geleerd om eieren te versieren. Dit is niet beperkt tot het beschilderen van eieren, er wordt ook gebruik gemaakt van natuurlijke materialen zoals zaden, natuurlijke kleurstoffen, bladeren en bloemen. Eieren worden volgens traditionele technieken geëtst, gemarmerd, met afdrukken van bloemen en bladeren versierd of met kralen en zaden gedecoreerd. Tijdens deze workshop worden een aantal van de mogelijke technieken aangeboden. Ook zal Lenka uit haar eigen verzameling eieren voorbeelden van de verschillende technieken tentoonstellen.

Om aan te melden voor de workshop Paaseieren kunt u zich opgeven bij het IVN: secretariaat@ivn-veghel.nl. De workshop wordt gegeven bij Natuurtuin ’t Bundertje, Patrijsdonk 53a te Veghel, 0413-343982 / natuurtuin@hetnet.nl. Voor meer informatie over het jaarprogramma van Natuurvereniging IVN-Veghel kijkt u op onze website: www.ivn-veghel.nl.

 

 

 

 

Vitaliteit van de kernen in gevaar?  Of: School is elementaire voorziening in kern

 

De Onderwijsraad van de Minister van Onderwijs adviseert om scholen met minder dan 100 leerlingen binnen 5 jaar te sluiten. Weliswaar is het een advies, maar waar rook is, is vuur. De fractie van DDB begrijpt de onrust binnen de kernen van Veghel.

In haar partijprogramma van 2010 heeft DDB opgenomen: “DDB wil voorkomen dat de belangrijkste voorzieningen verdwijnen uit de kernen en ervoor zorgen dat er maatoplossingen komen voor nieuwe knelpunten. School, kerk, gemeenschapshuis, horeca, accommodaties voor verenigingen, winkels, bibliotheek of bibliobus, postvoorzieningen, openbaar vervoer en zorg op maat zijn elementaire voorzieningen om de leefbaarheid ook in de toekomst te behouden.”

Met ook de opmerking van o.a. dhr. Tomas, directeur Skipov, in het BD dat onder de 100 leerlingen niet per se slecht hoeft te zijn en dat de scholen van Keldonk en Boerdonk zelfs qua kwaliteit boven het gemiddelde uitstijgen, voelt DDB zich gesteund in deze opvatting. “Den Haag heeft de mondvol van “alles moet groter en efficiënter”, maar wij willen daar toch graag aan toevoegen dat de genoemde elementaire voorzieningen de basis zijn om de leefbaarheid en identiteit van onze kernen te bewaren,” zegt fractievoorzitter Cor van der Aa. DDB wil de gedane verkiezingsbelofte ‘DDB maakt zich sterk voor sterke kernen en vitale wijken met een eigen identiteit’ nakomen. 

DDB zal daarom een motie voorbereiden waarin de partij het college oproept de bezorgdheid van de inwoners over dit advies over te brengen aan politiek Den Haag, en steun te vragen voor deze motie aan alle gemeenteraden in Nederland. “Want de gevolgen kunnen ingrijpend zijn en nu het besluit nog niet definitief genomen is, kunnen we onze stem nog laten horen,” besluit Van der Aa.

 

 

 

Toneelvereniging Plankwerk start met kaartverkoop toneelvoorstelling

 

Toneelvereniging Plankwerk uit Keldonk is afgelopen weekend gestart met de opbouw van het decor voor het nieuwe toneelstuk, wat gespeeld gaat worden op 22, 23 en 24 maart in sport en ontmoetingscentrum ’t Span in Keldonk. Al maanden van repetities zitten er op en nu werken ze toe naar de grand finaal van de klucht “De Geflipte Flierefluiter” Een stuk dat geschreven is door Hub Fober. Een klucht dat zich kenmerkt door de diverse typetjes, die zich staande proberen te houden in status, list en bedrog. Natuurlijk mag de liefde ook niet ontbreken. Een bijzonder vermakelijke avond staat u dan ook te wachten.

Toneelverenging Plankwerk staat dit jaar voor het 28e jaar op de planken, en alweer voor het 10e jaar in de nieuwe sport en ontmoetingscentrum ’t Span in Keldonk. De voorstellingen beginnen om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.15 uur zodat u op uw gemak nog een kopje koffie kunt nuttigen.

Kaarten zijn te reserveren bij Antoinet Donkers, tel. (0413) 21 21 34 of Hans Rijkers, Plankwerk@ziezo.biz . Kijk voor meer informatie en alle ontwikkelingen op www.keldonk.nl/plankwerk. Kaarten kosten € 7,50 p.p. en voor kinderen tot en met 12 jaar € 3,00 p.p.

We willen als vereniging ook graag jongeren verwelkomen, zegt Hans Rijkers voorzitter van de vereniging. Jongeren zijn onze toekomst en door de prijs wat lager de houden, hopen wij ook hun aandacht te krijgen, en ze in contact te brengen met cultuur. Want zoals het gezegde luidt: onbekend maakt onbemind. We zijn als toneelvereniging hard op zoek naar nieuwe leden, om onze “jonge” club te versterken. Ik wil dan ook graag een oproep doen hiervoor. Beste mensen, als u op zoek bent naar een nieuwe uitdaging, dan bent u van harte welkom om eens binnen te lopen tijdens de repetities de komende weken, welke plaatsvinden op onze vaste repetitieavond op maandag en de komende weken ook op dinsdagavond, omdat we graag de puntjes op de welbekende i willen zetten. Of kom na de voorstelling in maart eens nader kennis maken om te horen of deze teamsport wat voor u is. Maar nu al is hulp welkom achter de schermen en kunt u meteen kennis maken met het gezellige amateurtoneel. U bent van harte welkom

 

Vlooienmarkt JJC Erp

Zondagmiddag 24 maart organiseert het Jeugd- en Jongerencentrum JJC in Erp weer een gezellige vlooienmarkt met ongeveer 40 kramen. Particulieren die overtollige gebruikte spullen willen verkopen, kunnen voor €10,- een tafel huren, afmeting 2.50x0.75m. De markt duurt van 10.00 tot 14.00uur en vindt plaats in JJC gebouw aan de Ottenstraat in Erp. Aanmelden kan door een mail te sturen naar vlooienmarkt@jjc-erp.nl. of te bellen met 06-15257366, en wees er snel bij, want VOL = VOL!  Meer informatie op www.jjc-erp.nl.

 

 

Jumbo langste rij: de voorbereidingen

In de voorbereidingen op het grootste brommerfeest van de Benelux op zondag 18 augustus a.s. in Zijtaart loop je als organisatie tegen diverse zaken aan. Graag geven we jullie een update van de diverse punten:

 

**er zijn inmiddels 16 sponsoren

**er hebben zich 42 vrijwilligers aangemeld

**de vergunning is door de Gemeente Veghel verleend

**het opstelplan is klaar

**het routeplan voor de deelnemers is gereed

**de poging is bij Guinness aangemeld en toestemming verleend

**er zijn reeds 2.500 flyers verspreid

**er zijn weer 5.000 nieuwe flyers beschikbaar

**de website is onlangs verder aangevuld. kijk hiervoor op www.jumbolangsterij.nl

**diverse clubs en vriendengroepen hebben al aangegeven naar Zijtaart te komen en zijn aan het plannen.

 

Hoe laat je 2013 brommers rijden?

De organisatie gaat bij mooi weer uit van tussen de 1.000 en 2.000 deelnemers. Stiekem hoopt men op 2.013 brommers in 2013, dat zou toch wel een magisch getal zijn. Er worden maar liefst 2.500 startpakketten klaar gemaakt.

Maar hoe laat je in Zijtaart zoveel brommers rijden zonder in de problemen te komen met de telling, de doorstroming, het opstellen, de terugkeer en ga maar door. De werkgroep van de Bromvliegers die al meer dan een jaar werkt aan dit mooie project, had maar liefst 4 plannen nodig alvorens de juiste formule werd gevonden.

 

De belangrijkste uitgangspunten hierbij waren:

1. Rijden op een volledig afgesloten parcours.

2. Uitsluitend in de gemeente Veghel rijden in tegenstelling tot de editie van 2009 toen ook Sint-Oedenrode werd aangedaan.

3. De Keldonkse brug mijden in verband mogelijke verkeersproblemen ter plekke.

Als oplossing is besloten om de opstelplaatsen te veranderen: Niet meer in de Pastoor Clercxstraat tussen de Reibroekstraat en autobedrijf van der Heijden, maar juist in de andere straten binnen de bebouwde kom van Zijtaart. Bijkomend voordeel hiervan is dat het programma kon worden uitgebreid met een recordpoging langste brommer en de langste rij trapskelters, welke gaan plaatsvinden op juist dat weggedeelte dat in 2005 en 2009 vol stond met bromfietsen.

Als de brommers zich van af 14.00 uur op gang gaan trekken om een mooie lange rij te vormen, zal dat gebeuren vanaf het clubhuis van de Bromvliegers, café zaal Kleijngeld aan de Pastoor Clercxstraat 53-55, in de richting van de kerk, alwaar direct de tellijn zal worden gepasseerd. Daarna verlaten de brommers de bebouwde kom om daar verder te brommen, zonder direct terug te keren naar de dorpskern zoals bij de 2 vorige edities.

Om ervoor te zorgen dat de rij blijft rijden, is het noodzakelijk dat de deelnemers ook na het passeren van het telpunt blijven rijden (recreatieve toertocht). Dit gebeurt in eerste instantie in zuidelijke richting over de Pastoor Clercxstraat, waarbij de deelnemers de verkeersheuvels na de kruising Pastoor Clercxstraat/Reibroekstraat aan de oostzijde (dit is aan de linkerkant in de rijrichting) passeren.

Om voldoende ruimte te hebben om de rij te laten rijden zijn er vervolgens 2 lussen die door de deelnemers meerdere keren kunnen worden gereden.

 

Lus 1 = 5.400 meter:

Pastoor Clercxstraat in zuidelijke richting - gaat over in Zondveldstraat – gaat over in Jekschotstraat – links af Hool – links af Hool – links af Sweenslag – gaat over in Hoolstraat- linksaf Zondveldstraat. Hiermee komen de deelnemers weer terug in dezelfde lus.

 

Lus 2 = 4.500 meter:

Pastoor Clercxstraat in zuidelijke richting – gaat over in Zondveldstraat – rechts af Krijtenburg – rechts af Hoge Biezen – rechts af Reibroekstraat – rechts af Pastoor Clercxstraat waarbij de verkeersheuvels aan de westkant (dit is aan de rechterkant in de rijrichting) worden gepasseerd. Hiermee komen de deelnemers weer terug in dezelfde lus.

 

Lus wisselen: er is een mogelijkheid voor de deelnemers om van lus te wisselen op de Zondveldstraat tussen de Hoolstraat en Krijtenburg.

Om terug te keren naar de opstelplaatsen zijn er op enkele punten afleidingen voorzien op de route. Het is de bedoeling dat er telkens groepen van ongeveer 100 deelnemers vanaf de lussen worden terug geleid naar de opstelplaatsen.

Op deze manier is het mogelijk om het deelnemersaantal verder te laten groeien dan bij de vorige edities van de Jumbo Langste Rij, zonder dat we bij de Keldonkse brug in de problemen komen.

De maximale snelheid is voor alle deelnemers vastgesteld op 25 kilometer per uur. Zo kunnen er meer brommers rijden op het parcours en is er geen snelheidsverschil tussen snor- en bromfietsen.

Er zijn nog diverse nieuwe sponsoren en vrijwilligers nodig. Aanmelden hiervoor kan bij Hans van Eck, tel. (0413) 34 36 36 of per e-mail info@jumbolangsterij.nl

 

DAGPROGRAMMA 18 AUGUSTUS 2013

07.00 uur:         Aanvang werkzaamheden ter voorbereiding

08.00 uur:         Afsluiten parcours

09.00 uur:         Start inschrijving

12.00 uur:         Sluiting inschrijving

12.00 uur:         Recordpoging langste rijdende brommer

12.45 uur:         Recordpoging langste rij trapskelters voor kinderen

14.00 uur:         Start recordpoging langste rij bromfietsen

16.30 uur:         Einde recordpoging langste rij bromfietsen

17.00 uur:         Bekendmaking juryrapport

17.30 uur:         Aanvang opruimwerkzaamheden

21.00 uur:         Alle straten weer vrij voor overig verkeer

 

 

 

 

 

Donderdag 21 februari 2013 wordt een thema-avond gehouden onder de titel: Kennismaken met Gestalt

 

Medewerkers van de praktijk ‘Witkamp & Los, Partners in Gestaltbenadering’ te Veghel verzorgen deze avond. Gestalt is een begeleidingsvorm en een manier van kijken die we niet zo gewoon zijn. Het is kijken en ‘zien’ op grond van ervaringen. Ervaringen doe je op met je zintuigen. Met je zintuigen maken we contact. Contact vindt plaats in het heden, in het ‘hier en nu’.

Gestalt wordt breed en vaak toegepast. Bijvoorbeeld in therapie, coaching en training. In het onderwijs wordt Gestalt toegepast als vorm van ‘ervarend leren’. In het bedrijfsleven bij reorganisaties of verandertrajecten.

We demonstreren deze avond enkele ‘Gestaltexperimenten’ in de praktijk. Medewerking van het publiek wordt zeer op prijs gesteld. Zo kom je niet alleen te weten wat Gestalt is en hoe het werkt; je kunt zelf ervaren of Gestalt voor jou een passende manier is die je helpen kan bij je persoonlijke ontwikkeling en groei.

 

Praktische gegevens over deze thema-avond:

Wanneer: 21 februari 2013

Waar: In het gebouw van Spiritueel Centrum Ambcor, Zuidkade 17 in Veghel

Aanvang: 20.00 uur

Sluiting: 22.30 uur

Entree: € 5,00 p.p (incl. koffie/thee)

Inlichtingen: tel. (0413) 35 53 85

 

 

 

Interpunctie

Ik voel me niet gewaardeerd

Ieder mens heeft waardering nodig. En toch merk ik dat heel veel mensen zich onvoldoende gewaardeerd voelen. In een gewone relatie, op het werk (je krijgt alleen wat te horen als het niet goed is….) en al helemaal in een stiefgezin.

Kinderen en stiefkinderen vinden het vanzelfsprekend dat ze eten, kleding, liefde, warmte, aandacht etc. krijgen en zijn daar over het algemeen zelden echt dankbaar voor. Uiteindelijk kan die waardering op latere leeftijd wel eens uitgesproken worden, maar meestal hoor je (ook dan) alleen wat er niet goed is: mijn vriendinnen mogen dat wel… jullie vinden nooit iets goed…..

Ook stiefouders hebben vaak het gevoel er maar een beetje bij te hangen. Stiefvader is goed genoeg als veredelde taxichauffeur (kinderen halen en brengen naar sportclubs, etc.), annex bandenplakker. En stiefmoeder is goed genoeg om te koken en te wassen…Ietwat gechargeerd, dat wel. Ook onderling zijn stiefouders zo druk, dat ze vergeten af en toe een compliment te geven, hun waardering uit te spreken, etc. En wat je niet geeft, krijg je al helemaal zelden terug.

Vaak krijg ik partners binnen die allebei klagen over een gebrek aan waardering, van elkaar, van elkaars kinderen, van hun omgeving. En als ik dan vraag of zij zélf wel eens uitspreken hoezeer ze de ander waarderen, dan antwoorden ze: “dat weet hij/zij toch wel??”

Maar zelfs als je het weet, is het prettig het zo af en toe te horen. Net zo goed als je eerlijk tegen elkaar moet vertellen wat je dwars zit (wordt ook nogal eens overgeslagen), is het van groot belang om regelmatig je waardering te laten blijken.

Ook eigen kinderen zijn meestal niet bijzonder dankbaar voor alles wat ze van hun ouders ontvangen. Ouders verwachten vaak dankbaarheid en hoe meer ze dat verwachten, hoe erger de teleurstelling is. Want men krijgt het niet. Vaak krijgt men het als men het niet (meer) verwacht. Opvoeden is een belangrijke maar vaak ook een ondankbare taak.

 

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

 

 

 

 

 

TENNISLESSEN  TV ZIJTAART

TV Zijtaart gaat in maart 2013 wederom van start met tennislessen voor senioren (beginners of gevorderden).

 

De tennislessen zullen gaan plaatsvinden op:

- woensdagavond van 13 maart tot en met 29 mei, in de meivakantie (1 mei en 8 mei) gaat de les niet door.

Mochten er lessen niet doorgaan dan zijn de inhaaldatums 1 mei, 8 mei, 5 juni en 12 juni. (zie onderaan inhaalreglement).

Bij meer dan 16 aanmeldingen is het mogelijk om extra uren te krijgen op vrijdagavond van 18:30 tot 20:30 uur (graag hieronder aangeven als je ook op vrijdag beschikbaar bent).

Het betreft 10 lessen van één uur met 4 personen. De kosten bedragen € 44,= per les (€ 11,=/p.p.)

 

Heb je interesse?

Vul dan onderstaande gegevens in en lever deze in op het paviljoen of via e-mail info@tvzijtaart.nl.

 

Je kunt je aanmelden tot en met woensdag 6 maart 2013.

Voor meer informatie kun je terecht bij Sonja van Hamond. Tel.nr.: 0413-490500 of e-mail info@tvzijtaart.nl

 

Naam : _____________________________________________________________

Adres : _____________________________________________________________

Postcode : _____________________________________________________________

Telefoonnummer : _____________________________________________________________

e-mail adres : _____________________________________________________________

speelsterkte : _____________________________________________________________

kan op vrijdagavond tussen 18:30- 20 :30 uur : Ja/Nee

 

P.s.:  Ben je geen lid van onze vereniging dan dien je eerst lid te worden alvorens je kunt deelnemen aan de tennislessen. Meer informatie: info@tvzijtaart.nl

 

Inhaalreglement:

- Bij ziekte van de trainer komt er een vervanger, is deze er niet, dan haalt de trainer deze lessen in;

- Regenlessen: de eerste regenles haalt de trainer in, de tweede regenles wordt niet ingehaald, de derde

regenles wordt ingehaald. Dit tot een maximum van twee inhaallessen;

- Verzet de trainer de les, i.v.m. omstandigheden, dan wordt deze les ingehaald


 

 

 

 

 

 

JazzMess treedt bij De Compagnie

 

 Naast bekende en gerenommeerde podiumkunstenaars en musici biedt Kunstgroep De Compagnie ook graag regelmatig een podium aan jong talent. Zo ook aan JazzMess. Ooit Ontstaan als 'talentenbandje’ vanuit muziekschool MiK in Veghel bestaat JazzMess al geruime tijd. Het doel van de huidige bezetting is om zich uiteindelijk los te maken van de muziekschool en als een echte band verder te gaan. Op zondag  24 februari verzorgen zij in het galeriecafé aan de Noordkade een optreden. Aanvang 15.00 uur, zaal open op 14.00 uur, de entree is gratis. Kijk voor meer informatie op www.kunstgroepdecompagnie.nl


De huidige bezetting van JazzMess bestaat uit drie saxofonisten, Timo Jilesen, Pim Vet en Luc van den Elzen; Dion Hendriks zit achter de drums, Robin Willems op gitaar en Christiaan Vossen op basgitaar. Met een gemiddelde leeftijd van 18 jaar is dit toch wel een van de jongste en enthousiaste Jazzbands die men tegen kan komen. Bereidt u voor op een middag of avond van swing, latin, bossa en een beetje fusion, (kortom swingend!) met veel improvisaties en solo's, een genot voor de echte jazzliefhebber.

 

Kijk voor het complete programma op www.kunstgroepdecompagnie.nl

 

 

 

Café Brein Uden en Oss

Praten over de gevolgen van een NAH

 

Praten over de gevolgen van een niet-aangeboren hersenletsel met de mensen in je omgeving. Dat is het thema tijdens Café Brein op 5 maart in Uden en 7 maart in Oss. Café Brein is een trefpunt voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), mantelzorgers, partners, familieleden, vrienden en professionals. NAH kan bijvoorbeeld ontstaan na een beroerte, ongeval, hersentumor of reanimatie. Kijk voor meer informatie op www.nahnobrabant.nl.

 

Als je een NAH oploopt zijn de gevolgen voor de omgeving niet altijd zichtbaar. Na behandeling in het ziekenhuis en/of revalidatiecentrum lijkt alles weer goed te gaan. Toch ben je niet meer de oude. Concentreren is moeilijk, je vergeet soms afspraken, bent prikkelbaar, snel moe en kun je niet goed tegen drukte. Anderen denken dat er niets met je aan de hand is en vragen zich af, waarom je bijvoorbeeld niet meer werkt of waarom je geen feestjes meer bezoekt. Bij instanties neemt men onvoldoende tijd voor je en je voelt je niet serieus genomen. Hoe ga je hier mee om en hoe leg je aan je omgeving uit wat er met je aan de hand is? Aan de hand van videobeelden wordt dit onderwerp besproken in Café Brein. Voor de pauze met alle aanwezigen en na de pauze in kleine groepjes.

Café Brein Uden is op dinsdag 5 maart in Eigen Herd, Rooijsestraat 32. Café Brein Oss is op donderdag 7 maart in Buurthuis De Kortfoort, Floraliastraat 93. Beide bijeenkomsten starten om 19.30 uur (19.00 uur zaal open) en duren tot 21.30 uur. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.

 

In Café Brein worden wisselende onderwerpen besproken in een gezellige ontspannen sfeer. Het accent ligt op contact, erkenning, herkenning en voorlichting. Een plek waar je niet steeds hoeft uit te leggen wat er aan de hand is. Vrijwilligers organiseren Café Brein samen met SWZ, Thuiszorg Pantein, Brabant Zorg, Revalidatiecentrum Tolbrug, Pluryn, De Mantelzorgwinkel en MEE Noordoost Brabant.