Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 22   2012-2013 > Dorpsnieuws  jaargang 22  nummer 22

Dorpsnieuws  jaargang 22  nummer 22


27 januari 2013 - 6 maart 2013

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl
Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 22 nr 22
KERKBERICHTEN

 

Zondag: 3 maart 9.30 u. Woord-en Communieviering (Seniorenkoor)

Wij gedenken in deze viering:

Overl.oud. Raaijmakers-Adriaans; Overl.oud. Coppens-van Bakel en Frans; Overl.oud. van Assseldonk-van Kessel; Jrgt. overl.oud. van der Linden-van der Asdonk; Cornelis en Sientje Pennings-van der Eerden en zoon Rien; Overl.oud. van Asseldonk-Rutten, dochter Marietje en zoon Bert; Drieka Ista-van Weert.

 

Zaterdag: 9 maart 19.00 u. Presentatieviering H.Vormsel, Pastor H. van Bemmel en Vormselwerkgroep. Deze viering wordt opgeluisterd door gitaarclub “Pizzicato”.

 

 

Mededeling:

Afgelopen zaterdag 23 februari is Drieka Ista-van Weert, na voorzien te zijn geweest van het Sacrament der zieken, in de leeftijd van 95 jaar overleden. De afscheidsdienst vindt plaats a.s. vrijdag 1 maart om 14.00 uur in de kerk “De Knoptoren”, Kerkdijk 8 te Sint Oedenrode, waarna zij hier op onze parochiebegraafplaats in Zijtaart zal worden begraven.

 

 

 

De KBO afdeling Zijtaart heeft alle reden u te bedanken!

 

Ondanks de slechte weersomstandiheden en een ijzige koude wind, gevoelstemperatuur dik onder nul, hebben een zestiental vrijwilligers de enquêteformulieren weer bij de inwoners van Zijtaart opgehaald. Wij willen deze mensen van harte bedanken.

Ook u als inwoners willen wij van harte bedanken voor het invullen van de formulieren, want met een respons van meer dan 60% zijn we dik tevreden. Het is nu nog te vroeg om al inhoudelijk op de resultaten in te gaan, dat doen we later zeker, want het zal een hele klus worden alle gegevens goed te verwerken.

Mocht ondanks alles de ophaler u niet thuis hebben getroffen, dan kunt u nog deze week uw formulieren in de enveloppe bij Cor van der Aa, Grootveld 13 in de brievenbus stoppen. Ons thema was: Ook uw mening telt voor nu en in de toekomst, wij rekenen op uw medewerking! Nou, daar hebt u volop aan bijgedragen, nogmaals bedankt voor uw medewerking namens de KBO afdeling Zijtaart.

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

 

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50.

Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten.

Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of

 specialist kan men ook naar de prikpost komen.

Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Voor alle openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. 
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email: trombose@bernhoven.nl
 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

 

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

Bibliotheekpunt Zijtaart

Dorpshuis  'Het Klooster      openingstijden  dinsdagmiddag              14.00 – 15.30 uur
            dinsdagavond                18.00 – 19.00 uur
            donderdagmiddag          13.15 – 14.30 uur

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt       (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

Avond, nacht en het weekend    0900-8860

Meldpunt Thuiszorg                    0900-8803

Vivaan, Ouderenwerk                (0413) 36 73 09

Centraal Alarmnummer              1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed  1 1 2

Politie direct                              0900 8844

Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart 0900 8844

Brandweer direct                       (073) 612 31 23

Ambulance direct                       (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                         14 - 0413

Gem. Veghel Storingsnummer    14 - 0413

Basisschool "Edith Stein"            (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                    (0413) 76 90 25

Dorpshuis Zijtaart                      (0413) 36 66 79

De Vonders (VOW)                  (0413) 35 03 77

 

Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart        0900 8844

 

 

BELANGETJES

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

 

Te koop:  Kleine pakken prima hooi, Ad vd heijden Pastoor Clercxstraat 10, Tel.; 340070

 

 

 

Ierse avond fanfare Zijtaart

zaterdag 9 maart

 

Fanfare Sint Cecilia laat zich op zaterdag 9 maart weer eens van een andere kant zien. Zij presenteert een Ierse avond in Zaal Kleijngeld inclusief een whiskyproeferij en Guinness bier.

Er wordt een programma geboden met sfeervolle Ierse muziek die voor iedereen herkenbaar is. Naast de snelle noten beleef je ook de sfeer van het mystieke Ierland. Traditionele liederen en dans, maar ook een groep muzikanten die eigentijdse Ierse muziek laat horen.

Er is de mogelijkheid om whisky te proeven en het bekende Ierse Guinness bier te drinken. Een leuke, ontspannende avond in een gezellige ambiance.

Dus, kom kijken en luisteren naar deze gratis aangeboden avond! Zaal open 20.00 uur, start programma 20.30 uur.

 

 

 

Zijtaartse jeugdnatuurvereniging

 

Zoals jullie ongetwijfeld weten, bestaat er in Zijtaart al jaren een Jeugdnatuurvereniging. Kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool kunnen lid zijn van onze vereniging. Je kunt lid worden in januari en blijft lid tot januari 3 jaar later. De contributie bedraagt € 15,00 per 3 jaar.

Wij organiseren meestal een keer per maand een wandeling, puzzeltocht, excursie en dergelijke, meestal op de vroege zondagmorgen. We proberen steeds kinderen te leren kijken naar wat de natuur ons te bieden heeft en dit in de directe omgeving van Zijtaart. We vertrekken altijd vanaf de school en meestal fietsen we naar het beginpunt, maar heel soms gaan we met auto’s.

Als je je snel opgeeft, kun je nog mee nestkastjes maken bij Timmerbedrijf van de Linden op 9 maart a.s..

Wil je graag lid worden van onze vereniging, meld je dan aan bij een van de bestuursleden:

·         Ton van de Tillart   Keslaerstraat 33

·         Thea Bouw                        Corridor 22

·         Benhard Liesandt   Pastoor Kampstraat 16

·         Maarten Kanters    Pastoor Clercxstraat 18

 

 

Nederland moerasland in Onderonsje Zijtaart

 

 

In het Onderonsje van Zijtaart in het Dorpshuis komt op maandag 4 maart van 10.00 uur tot 11.00 uur een interessante gastspreker. Gert Jan de Groot uit Uden was fotograaf bij de luchtmacht. Dat vak beoefent hij nu als hobby, met name tijdens zijn talloze wandelingen. Door die wandelingen is De Groot goed thuis geraakt in de Maashorst, een prachtig en intrigerend gebied, met een grote variatie. In het gebied kun je ook aflezen hoe dit land vanaf de prehistorie is ontstaan en gevormd. En daarover kan Gert Jan de Groot urenlang praten. Voor de bezoekers van het Onderonsje is er volop gelegenheid om mee te praten. De toegang is zoals altijd gratis, de consumpties voor eigen rekening.

 
 
 
KBO 
 
AGENDA
 
Maandag 4 maart 10.00 uur: Onderonsje
Maandag 4 maart 13.00 uur: Regio biljarten
Maandag 4 maart 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 5 maart 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 5 maart 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 5 maart 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 5 maart 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 6 maart 13.30 uur: Kaarten
Donderdag 7 maart 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 7 maart 13.00 uur: Competitie biljarten

Vrijdag 8 maart 13.30 uur: Line dansen

 

KAARTEN:

 

Uitslagen van de kaartmiddag op woensdag  20 febr. 2013

Jokeren:            Marie Habraken            67 pnt.

Rikken:             1.Marjo Vissers              175 pnt.

                        2.Bert Vissers              127 pnt.

                         3.Henk v.d.Linden       117 pnt.

                        4.Tiny v.Zutphen          108 pnt.

                        5.Piet v.d.Hurk             70 pnt.

Poedelprijs:       Wim v.Hoof     -           - 60pnt.

Loterij:             Martien v.Zutphen

 

 

Biljarten KBO onderling 21-feb-13

 

Frans v.Leuken       32   54   - Wim v.d. Sanden   54   44

Jan Rijkers              17   23   - Rien v.Tiel           26   31

Wim Kremers         28   31   - Tonnie v.Uden     32   32

Willy Henst             30   35   - Cor v.Zutphen      63   60

Martien v.Zutphen   15   16   - Mies Gibbels        42   41

Piet v.d.Hurk          39   42   - Jan de Wit           30   26

Chris v.Helvoirt       20   20   - Johan v.Zutphen   22   15

Jan v.d.Oever         18   18   - Jan v.Uden          19   8

Grard v.Eert            18   19   - Willy vd. Berkmortel   24 10

Jos Claassen           22   20   - Frans v.Leuken    32   24

Frans v.Leuken       32   31   - Wim v.d. Sanden   54   37

Tonn Verbruggen    21   19   - Rien Kemps         37   21

Cor Coppens           20   17   - Jos Claassen        22   17

Gerard Oppers        13   9    - Piet v.d.Tillaart    38   22

 

 

Bridge KBO 22 febr 2013

 

Lijn A

1       Harrie v. Berlo & Rina v. Berlo                   60,42

2       Jan Rijkers & Willemien Verhoeven             55,42

3       Bert v. Helvoort & Adriaan v.d. Tillart         52,92

4       Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk           52,50

5       Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout             52,08

6       Harrie Lucius & Tonnie Kivits                     51,67

7       Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen                 50,42

8       Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken    48,33

9       Bert Kanters & Diny Kanters                      47,92

10      Piet v Schaijk & Riek Vervoort                    45,42

11      Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk            43,75

12      Cor Mollen & Marietje Mollen                     39,17

Lijn B

1    Mien Verhoeven & Mien Vissers                    62,50

2    Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst             53,75

3    Annie v Berkmortel & Josien vd Berkmortel    53,33

4    Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen                      52,50

5    Ad Koevoets & Riet Koevoets                        52,08

6    Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt                      49,58

7    Toon v. Creij & Wim v. Os                             48,33

8    Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert      46,67

(9) Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer              45,83

(9) Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven                   45,83

11   Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen            45,00

12   Tonny Rijkers & Pieta Verbakel                      44,58

 

 

 

 

Lente in Onderonsje Veghel

 

Het maandelijkse Onderonsje in dienstencentrum De Peppelhof aan de Wilgenstraat 17 in Veghel staat op maandag 4 maart in het teken van de lente. Natuurliefhebber Rini Kersten komt van 14.00 uur tot 15.30 uur interessante verhalen vertellen over de ontluikende natuur. Over planten die uitbotten en dieren die na de winterse rustperiode gaan nestelen. Kerstens was biologieleraar en weet dus veel bijzonderheden over de schijnbaar gewone dingen. Bovendien is hij een begenadigd verteller, die over talloze onderwerpen prachtige verhalen weet op te dissen. Bezoekers van ’t Onderonsje krijgen volop de gelegenheid om mee te praten. De toegang is gratis.

 

 

 

 

Vrijdagavond 1 maart:

Spellenavond in het klooster!

 

Iedereen is weer welkom op vrijdagavond in de ontmoetingszaal van “Het Klooster”. Vanaf 19.00 uur starten we, later komen is geen probleem!Via enkele sponsors zijn een flink aantal nieuwe spellen aangeschaft. Zo hebben we een aantal snelle, leuke,  kleine spelletjes, maar bijvoorbeeld ook een Scandinavische versie van “Ticket to Ride”!

Dit keer staat het spel “Carcassonne” centraal. In dit spel trek je iedere beurt een landtegel die je vervolgens aanlegt aan het steeds groter wordende speelveld. Met  “horigen” scoor je punten als hun weg, stad of klooster wordt afgebouwd. Inzicht en strategie zijn belangrijk.

De entree bedraagt € 3,00: dat is inclusief een consumptie. Breng gerust je vrienden en vriendinnen mee! Kennissen mag ook!

 

Bijzondere oproep!
Hebt u thuis nog een (bord)spel staan of liggen dat nog goed bruikbaar is, maar toch maar ligt te verstoffen? Breng het mee op de speelavond: u krijgt daarmee gratis toegang én consumptie en wij krijgen weer een uitbreiding van onze spelmogelijkheden! Als dat geen win-win situatie is! Even bellen mag ook, dan komen we het spel ophalen. (tel 367627 )

 

Het Keezentoernooi op 12 april 2013. (ook bekend als “Dead Alley”)

 

Wie wordt de Keezkampioen van Zijtaart???? Op vrijdagavond 12 april, om 19.30 start heteerste Zijtaarts Keeztoernooi. Diezelfde avond is, na meerdere speelrondes, de eerste Zijtaartse Keezkampioen bekend! Dat wil je toch wel worden!

Vanaf 1 maart liggen de inschrijfformulieren klaar bij:
Dorpshuis “Het Klooster”
Hetty’s dorpswinkel
Café Kleijngeld
Dorpskaffee

Inschrijfgeld: € 2,50 p.p. dus€ 5,00 per team.  Kun je zelf géén team vormen, dan koppelt de toernooileiding je aan een andere inschrijver bij loting. (Het team blijft daarna steeds bij elkaar)

Schrijf meteen in: het aantal plaatsen is beperkt en op = op!

Verdere informatie volgt.

Werkgroep “Zes!” van EGZ.

 

 

SPORTAGENDA

 

 

VOW Jeugd 28 febr 2013

VOW MC1      uit        Sparta'25 MC1 19:00u

 

2 maart 2013 

VOW A1         uit        Boskant A1      14:30u

VOW B1         thuis     Mierlo Hout B4 14:30u

VOW C1         thuis     Nijnsel C1G      13:00u

VOW D1         uit        Gemert D3       11:45u

VOW E1          uit        Schijndel/VITAM E5    9:00u

VOW E2          thuis     Boskant E2       9:30u

VOW E3          uit        Gemert E12      9:15u

VOW E4M      uit        Nijnsel E3         10:00u

VOW F1          uit        Irene F1           10:30u

VOW F2          thuis     Rhode F7         10:30u

VOW F3          thuis     Sparta'25 F7G   10:30u

VOW F4          uit        Boekel Sport F8            9:30u

VOW MA1      uit        Rood Wit'62 MA1        14:45u

VOW MC1      uit        Schijndel/VITAM Mc1 13:15u

VOW MC2      uit        EVVC MC1     13:00u

VOW ME1      thuis     Festilent ME1   9:00u

 

VOW Veteranen 2 maart 2013
VOW vet          uit         Keldonk                           ????
 
VOW Senioren 3 maart 2013
VOW H1          Uit        Stiphout Vooruit1              14.30u
VOW H2          Uit        Erp 4                               13.00u
VOW H3          Uit        UDI'19/Beter Bed 12       11.00U
VOW H4          Uit        Vorstenbossche Boys 5    11.00u
VOW VR1       Thuis    Venhorts VR1                  12.15u
VOW VR2       Thuis    Handel VR1                     10.00u
 
 

SPORTUITSLAGEN

 

VOW Jeugd 23 febr 2013

Alle wedstrijden zijn afgelast

 

 

 

 

 

Dorpszeskamp Zijtaart

De Organisatie van de Zeskamp is weer bij elkaar gekomen en gaan er weer een spetterend zeskamp van maken met verfrissende nieuwe ideeën. Schrijf zaterdag 15 juni alvast in jullie agenda.

Het Thema van dit jaar is: De huishoudbeurs

Binnenkort verschijnen de inschrijfformulieren, dus maak nu alvast een team, binnen dorps of buiten dorps, het maakt niks uit zolang de deelnemers maar ouder zijn dan 13 jaar.

De Zeskamp start om 14:00 uur, de feesttent gaat vanaf 19:00 uur open en het coachspel begint om 20:00 uur met aansluitend de prijsuitreiking en muziek van de DJ.

Ook zijn we elk jaar op zoek naar vrijwilligers en sponsoren.

Heb je interesse, neem dan contact op met Paul Schepers, tel (06) 527 167 65 of stuur een mail naar paulschepers334@hotmail.com

 

Dorpszeskamp Zijtaart              Jet Kanters       Niek Vervoort  Paul Vervoort   Rob Schepers   Paul Schepers

 

 

 

 

KIENEN V.O.W.

 

 

WOENSDAG

13 maart 2013

 

KANTINE SPORTPARK

DE VONDERS

 

HOOFDPRIJS € 250,00

 

AANVANG 20.00 UUR

 

 

Gelukkig zijn, is de norm (deze columns worden geplaatst en zijn na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)

Nederland hoort bij de landen waar de mensen het gelukkigst zijn. Ik las ergens in een onderzoek dat het aantal zelfmoorden hoger is, naarmate het geluksgevoel bij de “gemiddelde” inwoner van een bepaald land groter is. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Als je nl. denkt dat iedereen gelukkiger is dan jij en je voelt je soms echt diep ongelukkig (wat iedereen wel eens heeft, hoor!) dan is dat ongeluksgevoel nóg groter. Heel begrijpelijk.

Bovendien wordt het vaak niet gewaardeerd als je vertelt dat je niet gelukkig bent. Gelukkig zijn is de norm. Mensen stellen vaak de vraag “hoe is het?” maar gaan er vanuit dat je zult antwoorden met “goed”. De verwarring is groot als je niet enthousiast reageert.

We willen niets horen over verdriet, pijn, angst, boosheid, ergernis, jaloezie, etc. Het mag er niet zijn. En toch is het er. Het leven is moeilijk. Dat klinkt zwaar, maar toch: het besef dat het leven zwaar is, maakt het leven lichter.

Ieder mens heeft wel eens problemen. Ofschoon je dat weet, denk je toch dat je geen probleem zou moeten hebben. Het enige probleem wat je hebt, is dat je denkt dat je geen problemen zou moeten hebben. Naarmate je beter begrijpt en accepteert dat je je soms ongelukkig voelt, ben je in wezen gelukkiger.

Toen ik jaren geleden een opleiding ging volgen om therapeut te worden, dacht ik ook dat de bomen tot in de hemel groeiden. Het leven leek maakbaar. De ontgoocheling was ook bij mij groot toen ik merkte dat mijn leven niet maakbaar was. Ik moest er “het beste van zien te maken…”. En natuurlijk kun je alles in het werk stellen om je leven mooier te laten verlopen dan tot nu toe, maar je leven is niet maakbaar! Je kunt niet voorkomen dat er dingen in je leven tegen zitten, kleine tegenslagen maar ook zeer grote tegenslagen. Ze zijn er. En ze zullen blijven komen. Het gaat erom dat je beseft dat na regen ook weer zonneschijn komt, ook al zijn de buien nóg zo hevig en al zijn er nóg zoveel grijze en grauwe dagen.

Als je beseft dat het leven moeilijk is, dan heb je een eerste stap gezet om tegenslagen het hoofd te bieden.

Nellie Timmermans Interpunctie

Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

www.interpunctie.nl    info@interpunctie.nl   

telefoonnr. 0413-310795 of 06-21.59.24.35.

 

 

'De stoeipoes en de ex-non'

 

De Zijtaartse Toneelvereniging is nog druk aan het repeteren voor het stuk

“De stoeipoes en de ex-non"

De tekst zit er zo goed als helemaal in en nu is het nog een kwestie van de puntjes op de i zetten..

Wij zouden het natuurlijk erg leuk vinden om deze gewaagde komedie voor twee volle zalen te mogen uitvoeren, vandaar dat we via dit berichtje uw interesse alvast proberen te prikkelen...

Het stuk gaat over een alleenstaande vader Cees, die in zijn vrije uurtjes graag zijn wel en wee deelt met de stoeipoezen van een betaalde telefoonservice. Zijn gefrustreerde zoon Rob probeert zijn vader ervan te overtuigen dat hij wat meer 'echte' sociale contacten moet opdoen.. Maar zijn de personen die zijn vader in huis haalt wel de sociale contacten waar Rob op doelde? We zouden graag meer van het verhaal met u willen delen, maar misschien moet u gewoon komen kijken..

'De stoeipoes en de ex-non' is een snelle komedie, met vreemde types, misverstanden, misleidingen, vermommingen en plagerijen. Wilt u weten wat een stoeipoes, ex-non, barones, generaal en de buurvrouw met elkaar gemeen hebben? Wij zien u graag 23 of 24 maart om 20.00 uur tijdens een van onze voorstellingen. Ook onze jeugd gaat voor u een mooi stuk brengen “de Winkel van Sinkel”.

Ook op 23 en 24 maart maar dan om 14.00 uur. U wordt nog op de hoogte gehouden over beiden stukken. Graag tot ziens in Zijtaart!!!

 

 

Tenor zoekt zangmaatje

 

Houdt u van zingen? Bij kamerkoor Canta Libre zijn nieuwe zangers welkom, bij de tenoren maar ook bij de bassen, sopranen en alten. Canta Libre is een regionaal kamerkoor met leden uit Veghel, Uden, Keldonk, Venhorst en Eerde. Het koor zingt klassieke muziek en repeteert op maandagavond van 20:15 tot 22:15u. in Eerde onder leiding van Norbert Bartelsman. Wilt u een maandagavond komen kijken of het wat voor u is, benader dan de voorzitter via de website www.cantalibre.nl of bel 0413-354789.

 

 

Bijzondere MiK dansworkshops!
 

Wil je eens uitproberen of het leuk is om modern jazz, modern te dansen of wil je wel eens kennis maken met body poppin&lockin? Dan grijp nu je kans! MIK Veghel aan de Mr. Van Coothstraat, organiseert in het weekend van zaterdag 23 en 24 maart a.s. een tweedaagse workshop waarin deze drie dansstijlen gegeven worden. De workshops zijn bedoeld voor jongeren en volwassenen. Er zijn verschillende tijden en combinaties mogelijk. Via <http://www.mikweb.nl/> vind je meer informatie of bel tel. (0413) 36 44 80

 

 

Geen snoeihoutrondes meer in

gemeente Veghel

 

Er vinden geen snoeihoutrondes (snipperrondes) meer plaats in de gemeente Veghel.

De bewoner kan zelf het snoeihout (gesnoeide takken, gerooide stammen, coniferen) gratis naar de milieustraat brengen.

Het groenafval (blad, gras, slotenmaaisel) kan men tegen betaling van € 0,05/kg naar de milieustraat brengen.

 

De nieuwe (reguliere) openingstijden van de milieustraat zijn als volgt:

Maandag          van 08.00 – 12.00 uur

Dinsdag            van 08.00 – 12.00 uur

Woensdag        van 08.00 – 13.00 uur

Donderdag       van 08.00 – 12.00 uur

Vrijdag                         van 08.00 – 12.00 uur

Zaterdag          van 08.00 – 16.00 uur

Bovenstaande openingstijden gelden niet voor feestdagen en carnaval.

 

 

 

 

Ondersteuning vrijwilligers bij Vivaan

 

Sinds 2012 voert Vivaan, centrum voor participatie, het Vrijwilligerspunt uit voor de gemeenten Veghel, Uden en Landerd.  Het is hét kenniscentrum op het gebied van vrijwilligerswerk in deze regio.  Het Vrijwilligerspunt geeft informatie, advies en ondersteuning over relevante  onderwerpen aan  mensen, organisaties en instellingen die meer willen weten over vrijwilligerswerk en Maatschappelijke Stages. Het Vrijwilligerspunt bemiddelt in vrijwillige inzet, via een digitale vacaturebank en natuurlijk via persoonlijk advies op maat op locatie.

 

Het Vrijwilligerspunt

-         ondersteunt organisaties die met vrijwilligers werken;

-         organiseert projecten op lokaal niveau (zoals NL-Doet)

-         promoot vrijwilligerswerk in brede zin en vrijwillige inzet op buurtniveau;

-         werft en creëert Maatschappelijke Stages voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs;

-         biedt deskundigheidsbevordering middels workshops en cursussen aan. Bijv. op juridisch gebied

-         geeft informatie over de vrijwilligersverzekering

-         beheert de regionale vacaturebank.

 

Vrijwilligersvacaturebank

Heeft u interesse om vrijwilligerswerk te doen? Kijk dan eens op de digitale vrijwilligersvacaturebank, hier ziet u welke vacatures er zijn in uw omgeving.

www.vivaan.nl/uden/vrijwilligerspunt/vacaturebank

 

Contact

Het Vrijwilligerspunt is te bereiken op het centrale nummer van Vivaan Uden: 0413 267882 of via e-mail vpuvl@vivaan.nl. Website: www.vivaan.nl/uden/vrijwilligerspunt

 

Daarnaast is er een lokaal vrijwilligerspunt met inloopspreekuur in de bibliotheek in Veghel. Iedere dinsdagochtend kunt u hier van 11.00 tot 12.30 uur terecht voor advies over vrijwilligerswerk en hulp bij het raadplegen van de vrijwilligersvacaturebank.

 

 

 

 

Jongeren ontwerpen eigen kleding

bij MiK-Pieter Brueghel

 

Je eigen kleding maken is supercool. Als jonge fashionista steel je na zes lessen met je eigen ontwerp de show en is jouw creatie hipper dan ‘haute couture’.

Tijdens de workshop leer je modeltekenen: menselijke figuren tekenen en illustreren met verf, pastel, viltstift of papier. Ook maak je een ‘sfeerbord' met foto's uit tijdschriften en van internet, waarop je modetrends die jij leuk vindt, weergeeft in een kleur of op thema (reizen, muziek, kunst etc.).

Daarna ga je echt je eigen kledingstuk ontwerpen! Je maakt een patroon, naait het in elkaar, werkt het netjes af en gaat het tenslotte helemaal ‘opleuken’ in je eigen stijl.

 

Voor wie:                     Jongeren van 12 tot 18 jaar

Aanvangsdatum:           Zaterdag 2 maart 2013

Duur:                           6 bijeenkomsten van 2 uur                    

Tijd:                 10.00-12.00 uur

Prijs:                € 69,00

Docenten:         Anita Eijgermans en Marian Veuskens

 

 

 

 

 

Betere en snellere dienstverlening door werken op afspraak

 

Bezoekers worden vanaf september 2013 bij de gemeenten Uden en Veghel nog sneller en beter geholpen doordat beide gemeenten volledig op afspraak werken. Er is dus geen vrije inloop meer. Het maken van een afspraak kan via de gemeentelijke websites met de knop ‘afspraak maken’ of via tel. 14 04 13.

 

Vele voordelen

Wethouder Caroline van den Elsen (Veghel): “Zowel Uden als Veghel werken continue aan het verbeteren van de dienstverlening. Door uitsluitend op afspraak te werken, hoeft de klant maximaal vijf minuten te wachten. Daarnaast wordt zij/hij direct geholpen door de juiste specialist”.

Wethouder RenéPeerenboom (Uden) vult aan: “De klant krijgt van te voren te horen welke documenten hij nodig heeft. Dit voorkomt een extra rit naar het gemeentehuis. Omdat wij tot slot inzicht hebben in de vraag, kunnen wij de bezetting van het KlantContactCentrum (KCC) optimaal afstemmen. Het werken op afspraak is dus efficiënter, voor de klant maar ook voor ons.”

 

Afspraak inplannen

Het plannen van een afspraak kan op vele manieren. Via de website (www.uden.nl of www.veghel.nl), tel. 14 04 13 of aan de balie van het Stadhuis. Bij het maken van een afspraak geeft u aan waarvoor u komt. Zo kan de baliemedewerker zich voorbereiden op uw vraag en u beter van dienst zijn.

 

Communicatiecampagne

Om alle klanten te informeren over het uitsluitend werken op afspraak, vindt er bij beide gemeenten vanaf het voorjaar een communicatiecampagne plaats.

 

Samenwerking Uden en Veghel

De gemeenten Uden en Veghel werken samen op een aantal gebieden. Een voorbeeld is het gezamenlijk invoeren van ‘werken op afspraak’. Andere voorbeelden zijn: het gezamenlijke telefoonnummer 14 04 13, samenwerking bij het organiseren van verkiezingen en het overdragen van kennis in verband met de verhuizing van het ziekenhuis van Veghel naar Uden.

 

 

“Zwart schaap, witte lammetjes”

Nieuw toneelstuk van Toneelgroep Soufflé

 

Toneelgroep Soufflé speelt op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart om 20.00 uur en zondag 17 maart om 14.00 uur in d’n Brak in Mariaheide het toneelstuk “Zwart schaap, witte lammetjes“.

“Zwart schaap, witte lammetjes” is een avondvullend blijspel/klucht van Max Andrea en wordt geregisseerd door Jurgen Scheffer.

Spelers en de regisseur hebben weer hard gewerkt om zich de karakters van de personages eigen te maken, wat overigens dit jaar niet makkelijk was. Probeer maar eens met een strak gezicht iets serieus te vertellen, wat ook nog eens komisch overkomt, terwijl je tegenspeler bovendien staat te grinniken. Het decor zal voor velen verrassend zijn en zeker iets herkenbaars hebben bij menige bezoeker. Uiteraard wordt ook aan het licht en geluid aandacht besteed zodat u niks hoeft te missen. In het toneelstuk zult u duidelijk situaties herkennen waarvan u zult zeggen, ik kan het mij, met een beetje fantasie, voorstellen dat het er zo werkelijk aan toe zou gaan.

Het stuk speelt zich af in het huis van Barbara en Julius Zilverberg. Een voor een druppelen familieleden binnen met allemaal één uitnodiging in de hand. Barbara en Julius vragen zich af wat dit te betekenen heeft, want zij hebben geen uitnodigingen verstuurd. Als later blijkt dat elk familie lid een opdracht krijgt om iets uit te gaan voeren om daarna rijk te kunnen worden, draait dit uit op verwarring, verbijstering, spontaniteit, en veel meer komische situaties. Dat een uit het oog verdwenen familielid dit alles heeft geregeld, via via, weten zij niet. Al met al een heleboel verwarring wat sommige familieleden tot wanhoop dreigt te drijven.

Gegarandeerd voor de bezoeker een leuke en ontspannende avond.

Nieuwsgierig wat de familie Zilverberg te verwerken krijgt? Kom dan kijken in D’n Brak!

Soufflé speelt voor u op boven genoemde data. Houd als vast een van deze data vrij in uw agenda

Kaarten à € 8,50 zijn verkrijgbaar bij het Uitpunt Veghel, bij D’n Brak en je kunt reserveren door een mail te sturen naar souffle@hetnet.nl.

 

 

 

MET LIVE MUZIKANTEN IN THEATER DE BLAUWE KEI, VEGHEL

Vrijdag 8 maart, 20.15uur, Theater De Blauwe Kei, Veghel, tel. (0413) 34 25 55

Op vrijdag 8 maart is MarieChristien met haar live muzikanten te zien en te horen in Theater De Blauwe Kei in Veghel. “Ook hier wil zij haar voetsporen achter laten”.Met het programma “Voetsporen” laat MarieChristien zien dat het theater dé plek is waar haar liedjes het beste tot hun recht komen. Als geen ander weet deze sympathieke zangeres haar publiek te raken met bijzondere luisterliedjes, recht uit het hart. Een prachtige showbelichting en sfeervolle projecties in een strak decor versterken de impact van haar woorden. Ze wordt bij haar veelal zelfgeschreven nummers begeleid door een combo van uitstekende muzikanten, die hun sporen in de muziekwereld ruimschoots hebben verdiend. De weg naar het theater was voor MarieChristien een droom die uitkwam.

Reserveer snel en ontdek “dat deze sprankelende podiumvrouw” zich heeft ontwikkeld tot een volwassen zangeres! Reserveren via www.blauwekei.nl of tel. (0413) 34 25 55

Meer informatie:www.mariechristien.nl, tel. (0413) 27 42 50 of (06) 251 384 53.

 

 

 

Uitverkochte Peelpop groots muziekfeest

 

De vijfde editie van Peelpop was wederom een super geslaagd muziekfeest. Om 18.00 uur begon Barracuda met een mix van de beste rockin’ ladies ever en de zaal stroomde al snel vol. Rond 19.00 uur al kon het bord uitverkocht al opgehangen worden en werd het stokje overgenomen door RU2, die met hun uitgebalanceerde set al snel het publiek naar hun hand te zetten. Full Nelson bracht op zeer overtuigende manier de allerbeste nummers van Limp Bizkit ten gehore en dat viel bij de vele rockers in de goede smaak. Robert Phillipi bewees tijdens Peelpop een geweldige Bruce Springsteen imitator te zijn, samen met zijn Bruceband pakte hij de gehele zaal in en kwamen de beentjes massaal van de vloer. Afsluiter Guns and Roses Experience bracht de gehele zaal in extase. Die goeie oude rocktijd herleefde weer helemaal in Manege de Rietvenne, wat resulteerde in een groot feest en werd er flink mee gebangt vooraan het podium. De organisatie kan terugkijken op een geslaagde editie met een uitstekende sfeer, geweldig publiek, vele hard werkende vrijwilligers en vijf superbands en zien we iedereen graag weer terug op zaterdag 15 maart 2014.

 

Over zeeslagen, frauduleuze praktijken en … kabaal in de kerk

BHIC zet 22.000 resoluties van de Raad van State online

 

“Versoeckende dat daerinne mach worden versien, tsy bij ordonnantie dat de voorschrevene buijtenbackershenne ovens sullen hebben te breecken ende destrueren ofte andersin te door soldaten te doen laten breecken ende demolieren.” Een fragment uit een besluit dat op 16 januari 1646werd genomen om de frauduleuze praktijken van bakkers rond ’s-Hertogenbosch in de kiem te smoren. Het is slechts één van de maar liefst 22.000 resoluties van de Raad van Statedie het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in ’s-Hertogenbosch vandaag online heeft gezet. Zij bieden een schat aan informatie over personen, plaatsen en gebeurtenissen. Kortom, snoepjes voor stamboomonderzoekers en historici!

 

Het is vanaf nu dus mogelijk om door meer dan 80 jaar resoluties (1629 – 1713) van de Raad van State te zoeken. En dit wordt de komende tijd steeds verder uitgebreid. De doorzoekbaarheid van deze prachtige bron hebben we te danken aan archiefonderzoeker Henk Beijers, die vrijwel dagelijks op de studiezaal van het BHIC is te vinden om interessante archieven voor het publiek gemakkelijk toegankelijk te maken.[linken: www.henkbeijersarchiefcollectie.nl]

 

Raad van State

De Raad van State was tijdens de Republiek het uitvoerend orgaan van de Staten-Generaal. Alle besluiten die op de zittingen van de Raad van State werden genomen, werden vastgelegd in resoluties. Het BHIC beschikt over een bijna complete serie in het net geschreven resoluties van de Raad van State (1584-1795, toegangsnr.178). Het hoofdarchief van de Raad van State wordt bewaard op het Nationaal Archief in Den Haag.

 

Wat kun je in de resoluties vinden?

De resolutieboeken van de Raad van State vormen een rijke bron voor onderzoekers. Ze geven veel informatie over bijvoorbeeld alle vestingsteden met forten en schansen in den lande van noord naar zuid van Bourtange naar Sluis in Zeeuws-Vlaanderen, militaire functionarissen van soldaat tot generaal, ingenieurs, aannemers en opzichters van vestingwerken, kerkelijke functionarissen als predikanten en roomse geestelijken uit die periode, rekesten van regenten van afzonderlijke plaatsen, buitenlandse betrekkingen, activiteiten van rentmeesters van geestelijke goederen of rentmeesters van bepaalde geestelijke instellingen als gasthuizen, fundaties en dergelijke, schoolmeesters, molens en pachthoeven die sinds 1648 aan het land toebehoorden en oude kapellen die als schoolhuis werden ingericht, allerhande militaire informatie met betrekking tot munitie, artillerie, zeeslagen, regimenten, compagnieën, garnizoenen, kruitmagazijnen, commandanten, gouverneurs, verplaatsingen van troepen, militaire hospitalen, rapporten van de landsadvocaten rond bepaalde processen en noem maar op.

 

Vanaf het begin van de 18e eeuw neemt het aantal militaire zaken enorm toe. Logisch, want vanaf 1702 woedde de Spaanse Successieoorlog, die zich deels in de Zuidelijke Nederlanden afspeelde. Tijdens deze oorlog bereikte het Staatse leger van de Nederlandse Republiek met 120.000 man zijn grootste omvang ooit.

 

Wat staat er nu online?

Vanaf nu zijn op de website van het BHIC samenvattingen van de resoluties over de jaren 1629-1713 te doorzoeken. Het gaat daarbij om een selectie, namelijk alleen om resoluties die de Meierij van 's-Hertogenbosch betreffen. Echter is over de jaren 1704-1713 wel een eenvoudige index op persoons-, plaats- en zaaknamen te doorzoeken die álle resoluties betreft, dus níet alleen resoluties die de Meierij betreffen.

 

Informatie

Genealogen en andere belangstellenden kunnen de korte samenvattingen van de resoluties over de jaren 1629-1713doorzoeken via www.bhic.nl/akten, en dan rechts in het scherm klikken op ‘Raad van State’. Eventuele vragen of opmerkingen kunnen zij rechtstreeks bij de akte (via het envelopje rechtsboven in het scherm) aan het BHIC stellen.

 

’s-Hertogenbosch, 25 februari 2012

 

 

 

Jonge MIK bandjes treden op bij Oldies Back on Stage!

 

 

De MIK bands Yellow Pants en No Elevator zijn de gelukkige winnaars van de “Oldies Back on Stage” band-battle. In deze wedstrijd, verdeeld over twee avonden, namen de verschillende bands van MIK Pop&Co het tegen elkaar op, in strijd voor een plaats op de line-up tijdens Oldies Back on Stage, dat plaatsvindt in de Blauwe Kei in Veghel op 1 juni a.s.

Pop&Co is de bandcoaching binnen MIK. Hierbij worden (jonge) muzikanten die graag in een band willen spelen, met elkaar in contact gebracht en begeleid. Op dit moment zijn er 10 bandjes binnen MIK actief die hard aan de weg timmeren. Wekelijks wordt onder begeleiding van een docent gerepeteerd en gewerkt aan allerlei facetten om als band te groeien en beter te worden.

Om MIK te steunen in de ontwikkeling van jonge muzikanten, is Oldies Back on Stage een samenwerking aangegaan met Pop&Co. Hierbij hebben zij een bedrag van uit het Stage Support Fond aan Pop&Co ter beschikking gesteld om ondermeer een nieuwe website van Pop&Co te ontwikkelen. De samenwerking in de afgelopen periode tussen Oldies en MIK heeft voor beide partijen een duidelijke meerwaarde.

Kaarten voor Oldies Back on Stage kunnen gekocht worden aan de kassa van de Blauwe Kei of via www.blauwekei.nl.

De band No Elevator bestaat uit Janique van Schaijk, Vinnie Strijbos, Bas Aarts en Niels Aarts, zij worden begeleid door MIK gitaardocent Kornelis Lievense

De band Yellow Pants bestaat uit Robin van Loosbroek, Tijn van Geel, Gijs van Loosbroek, Victor Blokker en Dries van Geel., zij worden begeleid door MIK keyboard docent Joey van de Boom

 

 

 

Dave Mochilero bij De Compagnie

 

VEGHEL- Kunstgroep De Compagnie in Veghel biedt muzikaal talent in de breedste zin op zondagmiddag een aantrekkelijk podium om op te treden voor aandachtig publiek. Zondag 3 maart aanstaande kan men in het Galeriecafé aan de Noordkade om 15.00 uur genieten van een verrassend optreden van de uit Colombia afkomstige zanger Dave Mochilero. De zaal is open om 14.00 uur en de entree is gratis. Kijk voor meer informatie en muziekfragmenten op www.kunstgroepdecompagnie.nl

 

Dave Mochilero is een Colombiaanse singer-songwriter die muziek maakt op basis van funky, reggae en country ritmes, met Spaanse teksten geïnspireerd door zijn reiservaringen. ‘Mochilero’ is het Spaanse woord voor ‘backpacker’. Dave woont nu vijf jaar in Den Bosch, Hij bemachtigde  een halve finaleplaats bij de Grote Prijs Van Nederland in de categorie singer-songwriter. Mochilero begon in 2003 zijn eerste rock-popband in Cucuta-Colombia onder de naam Nomine. Na het afronden van zijn technische studie in Colombia vertrok Dave naar Spanje in de winter van 2005, op zoek naar werk en locaties om muziek te maken. Na een korte periode in Spanje en in Duitse steden als Stuttgart, München en Berlijn te hebben gewoond vertrok Dave naar Den Bosch. Daar kwam hij al snel in contact met de Bossche muziek scene en nam deel aan diverse jamsessies. Dave startte met vrienden een nieuwe lokale band Jesus & De Hagels en later de band Ombligo. Zondag bij De Compagnie geeft hij een soloconcert.