Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 22   2012-2013 > Dorpsnieuws  jaargang 22  nummer 32

Dorpsnieuws  jaargang 22  nummer 32


8 mei 2013 - 15 mei 2013

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl
Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 22 nr 32
KERKBERICHTEN

 

Donderdag: 9 mei 9.30 u. Hemelvaartsdagviering Pater van Delden (Gem.Koor)

Wij gedenken in deze viering:

Jrgt. Jan van de Ven

Zondag: 12 mei 9.30 u. Moederdagviering bij de Mariakapel Pater van Delden m.m.v. het Seniorenkoor. Wij gedenken in deze viering:

Anna Bekkers-Bekkers (nms. de Buurt); Riek van Zutphen-Daniëls (vanw.verjaardag); Jrgt. Hendricus Vogels; Marinus en Jos van den Akker; Jan van der Linden, zijn echtgenotes Drika van Doorn en Jaan Raaijmakers en zoon Harrie (nms.Kath.Bond van Oud.); Marietje van der Linden-van Schaijk en overl.fam.leden; Chris Ketelaars; Mies en Anneke van Zoggel-van der Linden, zoon Hans en dochter Marion; Marietje van de Ven-van Grotel;

Bijzondere intentie: voor een voorspoedig herstel.

 

 

MEIMAAND  -  MARIAMAAND  =  BUITENVIERING  BIJ  MARIAKAPEL

 

Sinds de opening van onze Maria-kapel op 30 oktober 2010 houden wij jaarlijks in de meimaand

een buitenviering.  Dit doen we dit jaar aanstaande zondag 12  mei;  het is dan ook Moederdag. 

De dienst begint om 09.30 uur en de voorganger is pater Van Delden.

De zang wordt opgeluisterd door het seniorenkoor; zij zullen vooral een aantal Maria-liedjes

 ten gehore brengen.

Met dit artikel nodigen wij belangstellenden dorpsgenoten uit voor het bijwonen van

deze viering-in-de-open-lucht bij onze mooie Mariakapel. Door de medewerking van andere verenigingen kunnen we  zorgen voor voldoende stoelen en een overkapping.

Na afloop wordt u een kopje koffie of thee aangeboden.

We hopen op goed buitenweer, zodat we samen deze jaarlijkse traditie bij de Maria-kapel ook dit jaar weer kunnen uitvoeren. Tot aanstaande zondagmorgen.

 

Stichting Maria-kapel Zijtaart.

 

DODENHERDENKING  GAAT  JAARLIJKS  DOOR

 

Het artikel in Zijtaarts Belang van vorige week was niet compleet. Op pagina 2 zou een vervolg staan, maar dit was helaas niet opgenomen. Daarin stond een rectificatie vermeld op het artikel in Stadskrant Veghel waarin melding werd gemaakt van de laatste herdenking bij het monument.

Afgelopen zaterdag 4 mei was de allerlaatste keer dat vrienden en kennissen van Mobilisatie Compagnie 1-II-17 R.I. naar Zijtaart zijn gekomen. Na bijna 70 jaren herdenking door die eigen groep is besloten dat niet meer te doen. Voor deze mensen (komende uit Utrecht, Eindhoven, Diessen, Den Bosch, Breda) was het dus de laatste keer dat zij speciaal op 4 mei  naar Zijtaart komen.

Voor de Zijtaartse dorpsgemeenschap wordt de herdenking op 4 mei  jaarlijks georganiseerd. Op welke wijze en op welk tijdstip is nu nog niet bepaald. Daarover komt over enige tijd nader informatie.

 

EGZ

 

 

Prikpost in Zijtaart.

 

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Voor alle openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email: trombose@bernhoven.nl

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt       (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

Avond, nacht en het weekend    0900-8860

Meldpunt Thuiszorg                    0900-8803

Vivaan, Ouderenwerk                (0413) 36 73 09

Centraal Alarmnummer              1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed  1 1 2

Politie direct                              0900 8844

Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart 0900 8844

Brandweer direct                       (073) 612 31 23

Ambulance direct                       (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                         14 - 0413

Gem. Veghel Storingsnummer    14 - 0413

Basisschool "Edith Stein"            (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                    (0413) 76 90 25

Dorpshuis Zijtaart                      (0413) 36 66 79

De Vonders (VOW)                  (0413) 35 03 77

 

Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart        0900 8844

 

 

 

AED locaties in Zijtaart

deze AEDs zijn dag en nacht op te halen.

 

VOW-Zijtaart, Sportpark De Vonders

Zijkant  kleedlokaal
De Bresser 27-29
5465 PW Zijtaart

0413 - 35 03 77

 

Café-Zaal Kleijngeld

Pastoor  Clercxstraat 55

5465 RE Zijtaart

0413 - 36 36 38

 

 

 

BELANGETJES

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Nieuw geopend: Therapeutische Praktijk

Nu t/m 15 juni gratis consulten!

Bel vrijblijvend en voor meer info met: 06-130 714 32

of mail naar sandra.vanrooij@hotmail.com

 

 

 

Bibliotheekpunt Zijtaart

 

Dorpshuis  'Het Klooster      openingstijden 

            dinsdagmiddag              14.00 – 15.30 uur
            dinsdagavond                18.00 – 19.00 uur
            donderdagmiddag          13.15 – 14.30 uur

 

 

 

Zijtaartse Kapelletjes

 

Er zijn nog enkele Zijtaartse kapelletjes verkrijgbaar. De opbrengst is voor de ziekte van Duchenne (spierziekte bij kinderen). Ze zijn te koop voor € 25,00 incl. ledlampje bij J.v. Boxmeer Pater Vervoortstr.18, tel.36 44 27 of A.v.Dommelen, tel. 35 37 53.

 

 

Opbrengst Kledingactie Mensen in Nood

 

De kledingactie van Mensen in Nood van 26 april heeft ruim 1.000 kg aan kleding opgebracht.. Met het opgehaalde aantal kilo`s worden projecten ondersteund van Cordaid Mensen in Nood. Meer informatie www.samskledingacte.nl. De volgende actie is weer in oktober. U kunt altijd kleding brengen bij T.v.Kasteren, Biezendijk 26 en J.v.Boxmeer, Pater Vervoortstr.18.

 

 

 

W.T.C. Zijtaart

 

Heren: zondag 12 mei, Moeders Dagtocht, pauze in Den Dungen, 80 km, vertrek 8.30 uur.

Dames: zondag 12 mei, Moeders Dagtocht, pauze in Den Dungen, 70 km, vertrek 8.30 uur.

 

 

 

St. Servatius Boerdonk; St. Antonius abt, Eerde;

St. Servatius, Erp;  H. Antonius van Padua, Keldonk;

O.L.V. van Goede Raad, Mariaheide; H. Hart van Jesus,

 H. Johannes, H. Lambertus, Veghel/PEV;

 H. Lambertus, Zijtaart.

Presentatie Parochie H. Franciscus

maandag 3 juni   20.00 uur

Johanneskerk

Verbonden zijn, vruchtdragen

 

Aan alle parochianen van de parochie H. Franciscus.

 

Het bestuur van de parochie is samengesteld.

Het pastorale team is bekend.

Het pastorale beleidsplan is afgerond.

We gaan van start!

Officieel op 22 september, maar eerst willen we iedereen bijpraten.

Dit gaan we doen met een informatieavond in de Johanneskerk van Veghel-Zuid op maandag 3 juni.

Vanaf 19.30 uur is de koffie klaar.

Om 20.00 uur beginnen we.

 

Graag willen we met U van gedachten wisselen op welke wijze we op pad gaan om de parochie van

de H. Franciscus te laten groeien.

We willen met U praten over vitale gelovige gemeenschappen.

Het bestuur, het pastorale team en de pastoraatsgroep presenteren zich en alle parochianen worden geïnformeerd over het pastorale beleidsplan.

 

We hopen op een grote opkomst en een vruchtbare bijeenkomst. Zet U deze datum in uw agenda?!

Tot ziens.

 

Pastoraalteam

Bestuur

Pastoraatsgroep

 

KBO

 

AGENDA

maandag 13 mei 13.30 uur Kaarten

dinsdag 14 mei 09.30 uur Seniorenkoor

dinsdag 14 mei 12.00 uur Eetpunt

dinsdag 14 mei 13.00 uur Vrij biljarten

dinsdag 14 mei 14.00 uur Line dansen

woensdag 15 mei 13.30 uur Kaarten

donderdag 16 mei 12.00 uur Eetpunt

donderdag 16 mei 13.00 uur Competitie biljarten

vrijdag 17 mei 13.30 uur Bridgen

 

BRIDGEN

 

KBO 3 mei 2013

 

Lijn A

1       Bert Kanters & Diny Kanters                      57,92

2       Cor Mollen & Marietje Mollen                     57,08

3       Cor v.d. Berg & Jan Rijkers                         54,58

(4)     Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt       52,50

(4)     Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven         52,50

6       Cees v. Hout & Riet v. Hout                        52,08

(7)     Bert v. Helvoort & Adriaan v.d. Tillart         51,67

(7)     Harrie v.d. Wijgert & Marietje v.d. Wijgert   51,67

(9)     Pieter v. Geffen & Tonnie Kivits                  45,83

(9)     Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout             45,83

11      Mien Verhoeven & Mien Vissers                 45,42

12      Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen                 42,08

13      Toon v. Creij & Wim v. Os                          40,83

 

Lijn B

1       Annie Schellekens & Cian Schellekens         66,94

2       Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken    59,72

(3)     Mari v.d. Steen & Mien Vermeulen              50,00

(3)     Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven                50,00

5       Riek Vervoort & Marietje v.d. Horst            49,44

6       Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer           49,31

7       Ad Koevoets & Riet Koevoets                     44,86

8       Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen         40,83

9       Jan v. Helvoirt & Anny v.d. Ven                  38,89

 

 

BILJARTEN  KBO onderling 2 mei 2013

 

Tonnie v.Uden     32   58   - Jan de Wit                 30    16

Cor v.Zutphen      63   106 - Jan v.Uden                19    19

Rien Kemps         37   53   - Chris v.Helvoirt          20    10

Wim v.d.Sanden   54   75   - Willy v.d.Berkmortel  24    26

Gerard Oppers     13   18   - Wim v.d.Sanden         54    33

Frans v.Leuken    32   37   - Martien v.Zutphen      15    16

Jos Claassen        22   24   - Jan Rijkers                 17    16

Mies Gibbels        42   42   - Wim Kremers            28    26

Wim Kremers      28   29   - Piet v.d.Hurk             39    35

Gerard Oppers     13   14   - Cor Coppens              20    15

Grard v.Eert         18   19   - Jan v.d.Oever            18    14

Cor v.Zutphen      63   63   - Jos Claassen              22    17

 

 

Zomeropenstelling Dorpshuis Zijtaart

 

Wij maken u erop attent dat Dorpshuis Zijtaart en de gymzaal in verband met de zomervakantie gesloten zijn vanaf maandag 1 juli tot en met zondag 11 augustus 2013. Vanaf maandag 12 augustus bent u weer van harte welkom.

Uitzonderingen op de vakantiesluiting zijn het Eetpunt op dinsdag en donderdag (van 11.30 uur tot circa 13.00 uur) en de prikdienst op de donderdagochtend (vanaf 8.00 uur tot circa 9.00 uur). Voor deze activiteiten kunt u dus ook tijdens de vakantieperiode gewoon in het dorpshuis terecht!

Verder is vorig jaar gebleken dat de openstelling op dinsdag- en donderdagmiddag tot 17.00 uur voorziet in een behoefte van veel Zijtaartse inwoners om ook in de vakantieperiode een ontmoetingsplek te hebben. Daarom zijn we voornemens om ook dit jaar het dorpshuis op deze middagen te openen, onder voorbehoud dat we voldoende gastheren of gastvrouwen bereid vinden om deze middagen in te vullen. Te zijner tijd zullen we bekend maken of deze openstelling op dinsdag- en donderdagmiddag definitief doorgaat of niet.

Bestuur Dorpshuis Zijtaart

 

 

 

Afsluiting Milrooijsebrug van 13 mei tot medio juli 2013

 

Rijkswaterstaat werkt aan de opwaardering van de Zuid-Willemsvaart tussen Den Dungen en Veghel. Het kanaal wordt verbreed en verdiept. De bestaande bruggen gaan omhoog zodat er in de toekomst ook schepen met maximaal drie lagen containers kunnen varen. Vanaf maandag 13 mei tot medio juli wordt daarom de Milrooijsebrug volledig afgesloten voor vracht- en autoverkeer. De brug blijft wel toegankelijk voor fietsverkeer en voetgangers

 

 

SPORTAGENDA

 

VOW Jeugd

 

8 mei 2013

VOW B1 thuis  Schijndel/VITAM B3        19:00u

 

11 mei 2013

VOW A1 uit      toernooi SCMH               

VOW B1 thuis  thuis toernooi 10 en 11 mei      

VOW C1 uit      toernooi Beek Vooruit 10 + 11 mei

VOW D1 vrij

VOW E1 uit      toernooi Boekel Sport      

VOW E2 uit      toernooi WEC                 

VOW E3 uit      toernooi WEC                 

VOW E4M       vrij

VOW F1 uit      toernooi Boekel Sport      

VOW F2 vrij

VOW F3 uit      toernooi Avanti                

VOW F4 uit      toernooi Avanti                

VOW MA1      vrij

VOW MC1       vrij

VOW MC2       uit      Avesteyn MC1        13:00u

VOW ME1       uit      EVVC ME1            10:30u

 

15 mei 2013

VOW E3 thuis  Blauw geel E10                18:30u

VOW F1 thuis  Gemert F4                       18:30u

VOW F2 uit      Sparta'25 F5G                  18:30u

VOW F4 thuis  Erp F8                             18:15u

VOW MC2       uit  Juliana Mill MC1        19:00u

 

 

VOW Veteranen  11-05-2013

16:30u      VOW Vet                                 Boerdonk

 

VOW Senioren  07-05-2013

19:00u      VOW H3                                  Boekel Sport 7

19:00u      VOW H4                                  Avanti'31 10

 

VOW Senioren 12-05-2013

11:00u      VOW H4                                  Avesteyn 8

11:30u      VOW VR1                               Ollandia VR1

 

 

 

SPORTUITSLAGEN

 

VOW Jeugd 4 mei 2013

 

VOW A1          Schijndel/VITAM A2                -afg

VOW B1          vrij                                           

VOW C1          kamp                                       

VOW D1          kamp                                       

VOW E1          Bruheze E2                               3-3

VOW E2          Rhode E4                                  2-8

VOW E3          Avanti'31 E4G                           4-3

VOW E4M       Sparta'25 E6G                           0-16

VOW F1          Blauw Geel'38/JUMBO F4        1-5

VOW F2          vrij                                           

VOW F3          Blauw Geel'38/JUMBO F16      9-10

VOW F4          Sparta'25 F9                              2-12 

VOW MA1      OSS'20 MA1                            0-10

VOW MC1       kamp                                       

VOW MC2       kamp                                       

VOW ME1       FC de Rakt ME2                       4-3

 

 

VOW Veteranen 04-05-2013

BlauwGeel B    VOW Vet                                 2 - 1

 

 

VOW Senioren  05-05-2013

VOW H1          Boskant 1                                 2 – 3

VOW H2          Boekel Sport 4                          2 – 3

Rhode 9            VOW H3                                  1 – 4

VOW H4          Schijndel/VITAM 11                 1 – 4

Ollandia VR1    VOW VR1                               2 -2

 

 

 

 

VERNIELINGEN SCHOOLPLEIN!!!

 

De laatste weken hebben verschillende ouders hard gewerkt op het schoolplein om voor de kinderen van Zijtaart diverse leuke stoepspelen te maken. O.a. een hinkelspel, twister en een ladder-spel zijn in prachtige kleuren op het plein verschenen.

Echter nog voor dit project afgerond is, zijn de eerste vernielingen aan het schilderwerk al een feit!! Met fietsen zijn er al flinke remsporen op de spelen gezet. En ook is er tekst aangebracht die niet op een schoolplein thuis horen.

Wij vragen aan de inwoners van Zijtaart om een oogje in het zeil te houden, en mocht u iemand zien die vernielingen aanbrengt dit meteen te melden bij de wijkagente Danielle Michiels (0900-8844). Of weet u wie verantwoordelijk is voor de vernielingen, dan vragen wij u ook dit te melden bij de wijkagente. Zij is al op de hoogte gebracht van dit voorval.

Laten we met zijn allen alert zijn om in het vervolg dergelijke zinloze vernielingen te voorkomen.

Namens de schildergroep schoolplein

 

 

VOW - Boskant 2-3(2-2)    5-5-2013

Vandaag de laatste wedstrijd van het seizoen. Thuis tegen Boskant, een ploeg die bij winst en goede uitslagen elders nog een periode binnen kon halen.

Dit was ook te zien in het spelbeeld in de eerste helft. Met snel combinatiespel kon Boskant het betere van het spel naar zich toe trekken. Boskant kwam terecht op voorsprong. Een mooie voorzet werd bij de tweede paal goed binnen geschoten en het was 0-1. VOW kwam iets beter in het spel, maar echte kansen werden niet gecreëerd. Voor geen van beiden. Plots een mooi terug gelegde bal van René van Zutphen op A’ tje Bart van den Oever die de bal schitterend in de verre hoek krulde. Gewoon lekker, zondags over de grond: 1-1. Iets te gemakkelijk werd hier na de 1-2 weggegeven… Dit leek de ruststand te gaan worden. Echter wilde Boskant ons ook een cadeautje geven en René strafte dit netjes af: 2-2. Rust.

In de tweede helft een gezapige wedstrijd die uiteindelijk in het voordeel van Boskant zou gaan vallen. Een mooie kopbal zou leiden naar de 2-3. Dit zou tevens de eindstand worden.

Een mooi seizoen met pieken en dalen en onze doelstelling, volgend jaar weer in de vierde klasse, gehaald. Tot volgend seizoen…

 

 

 

 

 

 

 

Dorpszeskamp Zijtaart

 

Op 15 juni zal de strijd losbarsten tijdens het Dorpszeskamp en jullie kunnen als team inschrijven. Uit eigen dorp of buitendorps, het maakt niets uit zolang de leeftijd maar boven de 13 jaar is. In het Zijtaarts belang vind je het inschrijfformulier of bij: Café-zaal Kleijngeld, Eethuis de Reiger en het Dorpskaffee. Voor 29 mei inleveren bij Paul Schepers, Past. Clercxstraat 103, Zijtaart of mail naar paulschepers334@hotmail.com

De Zeskamp start om 14:00 uur, de feesttent gaat vanaf 19:00 uur open en het coachspel begint om 20:00 uur met aansluitend de prijsuitreiking en muziek van de DJ.

Ook zijn we elk jaar op zoek naar vrijwilligers en sponsoren. Heb je interesse, neem dan contact op met Paul Schepers 06-527 167 65 of stuur een mail naar paulschepers334@hotmail.com

Dorpszeskamp Zijtaart

Alfred van de Linden, Susan van de Ven, Nena van de Oever, Jet Kanters, Niek Vervoort, Paul Vervoort, Rob Schepers, Paul Schepers.

 

 

 

BreakOut zaterdagavond festival 11 mei.

 

Wat een monochroom kleurspektakel afgelopen week met die troonwissel. Oranje jumbollen, oranje koningsblend koffie, oranje bovag garantie auto’s. Als rechtgeaard republikein wilde je toch niet meer met een sinaasappel gezien worden. Gelukkig deze week weer een BreakOut festival, speels en kleurrijk, met een lichtshow in alle zichtbare en, vraag niet hoe het kan, ook in alle onzichtbare kleuren van de regenboog.

BreakOut, het Erpse zondagmiddag podium voor beginnende bands, met die prachtige concertzaal, heeft haar activiteiten uitgebreid naar de zaterdagavond. Begonnen met El-Cid en hun “Back to the Sixties Rock & Soul Party”, is 11 mei het eerstvolgende festival, een package deal van Without Warning met Floodriders en Wirelock.

·                     Without Warning vlammende hardrock uit Schijndel, dikke grooves, stuwende melodieën, scheurende solo's en aanstekelijke zanglijnen.

·                     Floodriders, stonerrock uit Sint Oedenrode, een tsunami van originele, staart krommende, hoofd buigende sounds laat je alle hoeken van de zaal zien.

·                     Wirelock uit Veldhoven, een jonge punkband in de traditie van Greenday en Sum41, loud, fast and catchy tunes.

Een line-up met een lading zwaardere rock muziek, fast, psychedelisch, heavy, een paradijs voor onze lichttechnicus. Zaterdagavond 11 mei, genieten en volop kijk en luisterplezier in het Jeugd en Jongerencentrum JJC aan de Ottenstraat in Erp. Aanvang 21.00, zaal open 20.30 en de entree is gratis. Meer info op www.jjc-erp.nl.

 

 

Hetty’s Dorpswinkel

 

Zondag 12 mei moederdag pakket:

 

4 croissantjes

6 broodjes

6 weekendbroodjes

mini boter

mini jam 2x

mini hagelslag

schaaltje gesorteerde vleeswaren

jus d'orange

Samen voor € 13,95

 

Graag vooraf bestellen.

 

LET OP:

Met Pinksteren speciale aanbiedingen i.v.m. 5 jaar bestaan

Volgende week in het Dorpsnieuws

 

 

 

“Onze zoon is verslaafd aan de computer.”

(voor deze columns: lees verder op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)

De ouders hadden relatieproblemen, waarvoor ze al enige tijd bij mij kwamen. Terloops was wel eens gemeld dat ze problemen hadden met hun zoon (16 jaar), die tot niks kwam, en alleen maar achter de computer hing. Men was geneigd om zowel op elkaar als op de kinderen negatief te reageren (boos worden i.p.v. een voorstel doen, het negatieve benoemen i.p.v. het positieve, etc.)

Als je eenmaal in zo’n negatieve spiraal zit, kom je er zonder hulp vaak moeilijk uit. Je zíet gewoon niet wat je anders kan doen. Terwijl er wel 10 manieren zijn om hetzelfde te zeggen…..

Ik vroeg hoe het op school ging (hij haalde 6-jes terwijl dat gemakkelijk 8-en hadden kunnen zijn, hij had wel altijd zijn huiswerk af, was verder een gemakkelijke leerling). Ik vroeg of hij thuis wel eens meehielp. “Jawel”, zei vader, “maar nooit uit zichzelf”. Kortom: zó slecht ging het nu ook weer niet. Ik besprak met hen hoe ze hem op een totaal andere manier konden benaderen. Hoe ze hem als het ware konden “verleiden” om betere punten te halen en hoe ze het positieve konden benadrukken. Het effect was groot. Omdat ze al bezig waren met positiever naar elkaar kijken, lukte het nu ook vrij snel hun gedrag om te buigen naar het positieve. De jongen bloeide op, begon vader mee te helpen met klussen en zat minder achter de computer. De sfeer in huis verbeterde en ook de overige kinderen waren veel meer bereid om te helpen. Op school ging het ook goed, de punten verbeterden zichtbaar. Wat een beetje waardering op zijn tijd al niet kan doen!!

Mw. N. Timmermans-van de Kamp 

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

 

 

BYTZ ORGANISEERT

Een jongens en meiden avond

 

Wanneer:        Hoe laat:                    Verzamelen:

Vrijdag 17 mei   van 20:00 - 23:00 uur    in het Dorpshuis

 

Jongens: Weet jij wat er allemaal onder de motorkap van een auto zit of waar het voor gebruikt wordt? Altijd al een auto willen demonteren, kom dan naar deze avond want we gaan bij Autogarage van der Heijden een auto uit elkaar halen. Ook zullen er 2 automonteurs zijn om jullie hier in mee te begeleiden zodat je straks alles weet wat er in, op of onder een auto zit.

 

 

 

 

 

Meiden: Wil je graag eens verwend worden? Zorg dan dat je er deze avond bij bent. We hebben professionele mensen die jullie deze avond bekend zullen maken met: voetreflex, hairstyling en nailstyling. Het is tevens mogelijk deze avond te experimenteren met make-up. Ook is het mogelijk de make-up aan te laten brengen door één van ons. Om deze avond compleet te maken sluiten we af met... een fotoshoot!

 

BYTZ: jongeren uit groep 8 en voortgezet onderwijs t/m 15 jaar

Entree: € 2,00 incl. consumptie

 

werkgroep van de EGZ)

 

like ons op: www.facebook.com/becomingyoungtimerszijtaart

Volg Twitter: Bytz_Zijtaart

 

 

 

 

Voorbereidingen EK majoretten in volle gang

 

Op 28 april is de A-groep van de majoretten naar een centrale training geweest ter voorbereiding op het Europees Kampioenschap in Noorwegen. Tijdens de training hebben verschillende juryleden advies gegeven om de show nog beter te maken en deze klaar te stomen voor de eerste verplichte wedstrijd. De afgelopen tijd hebben de leden zelf diverse acties opgezet om hun deelname te bekostigen. Iedere deelnemer betaalt namelijk zelf een behoorlijk bedrag om Nederland te kunnen vertegenwoordigen tijdens het EK.

 

Om sponsorgelden te verkrijgen zijn de volgende activiteiten tot oktober gepland:

- Oud ijzer en blik inzamelen. Mensen die oud ijzer en blik hebben, mogen dit inleveren bij Ellen van der Heijden aan de Pastoor Clercxstraat 85a.

- Flessen inzamelen. Bij de Jumbo in Mariahout staat een bus waar mensen hun bonnetje van de lege flessen in mogen doen.

- Taarten bakken. Onlangs hebben alle leden een taart gebakken voor het magnoliaconcert.

- Voorjaarsconcert. Tijdens het voorjaarsconcert van fanfare St.Cecilia heeft er een bus gestaan waar mensen een vrijwillige bijdrage in konden doen.

- Parkeren regelen tijdens de vrijwilligersdag van de gemeente.

 

Wilt u de majoretten ook steunen, dan kunt u een bijdrage overmaken op bankrekeningnummer 1608.90.985 t.n.v. St.Cecilia Zijtaart o.v.v. gift majorette EK. U kunt ook een spetterend optreden tijdens een feest, opening enzovoorts boeken, daarvoor kunt u contact opnemen met Marjan van Asseldonk-van de Burgt (marjanvanasseldonk@home.nl). Alle inkomsten van bovenstaande initiatieven komen ten goede aan de EK-groep.

Wij wensen de majoretten veel succes met trainen voor de eerstvolgende wedstrijd op zaterdag 15 juni te Barneveld.

 

 

 

VOW veteranen – Legendary PSV 1 juni 2013

 

Start programma 15:00, wedstrijd PSV aanvang 16:00 uur

 

Nog ongeveer 4 weken en dan treden de veteranen van VOW aan tegen Legendary PSV. De eerste namen van Legendary PSV kunnen we al doorgeven. Namen wel onder voorbehoud i.v.m. blessures of andere verplichtingen:

Stan Valckx, Robert Fuchs, Anton Janssen, Edward Linskens, Rob Landsbergen, Harrie Lubse, Patrick Paauwe.

Koop je kaarten dus snel bij een van de voorverkoopadressen:

- Kantine VOW Sportpark de Vonders, De Bresser 27-29, 5465 PM Zijtaart

- Café-zaal Kleingeld, Pastoor Clercxstraat 53-55, 5465 RE Zijtaart

- Intersport, Hoofdstraat 10, 5461 JE Veghel

- Bruin Café de Zaak, Heilig Hartplein, 5463 EB Veghel

- Café-zaal de Stapperij, de Bunders 3, 5467 JZ Veghel

Er zal ook een loterij zijn met hele leuke voetbalprijzen.

Prijzenpakket tot nu toe:

- VIP arrangement voor 2 personen voor een thuiswedstrijd van PSV seizoen 2013-2014, zelf te bepalen welke tegenstander;

- VIP arrangement voor 2 personen voor een thuiswedstrijd van Helmond Sport;

- Origineel gesigneerd voetbalshirt Mark van Bommel;

- Gesigneerd voetbalshirt Vitesse Wilfried Bony;

- Origineel voetbalshirt PSV Farfan;

- Origineel voetbalshirt PSV uit shirt seizoen 2011-2013;

- Voetbalshirt PSV thuis seizoen 2012-2014;

- Voetbalshirt Nederlands Elftal 2013 Oranje;

- Voetbalshirt AZ;

- Voetbalshirt NAC;

- Jubileumboek 100 jaar Feyenoord;

- Delfts Blauw bord van de Kuip;

- 2 x Voetbal gesigneerd door Legendary PSV;

- Gesigneerde CD Guus Meeuwis.

Zie voor het actuele programma van deze dag www.vowveteranen.nl

 

 

Opleiding EHBO

 

Heeft u het ook wel eens meegemaakt dat u machteloos moest toekijken bij een ongeval omdat u simpelweg niet wist wat er moest gebeuren?? Vanaf volgend jaar hoeft dat niet meer…

In september willen we namelijk bij voldoende animo een nieuwe cursus EHBO gaan verzorgen. Bij deze cursus leren we u op een plezierige wijze hoe je de medemens kunt helpen bij een ongeval. Dit kan variëren van het verbinden van een bloedende vinger tot en met het reanimeren van een slachtoffer.

Uiteraard kunt u, als u wilt, de vereniging na het behalen van het EHBO-diploma behulpzaam zijn bij het assisteren van diverse Zijtaartse evenementen, zoals de JAZ-dagen, de dorpszeskamp, de motorcross, enz enz.

De avonden zullen vanaf september worden verzorgd bij Café-zaal Kleijngeld, waarbij de cursus om de week zal worden gegeven op de maandagavond. Dit betekent dat het examen medio maart zal plaatsvinden. De kosten van een opleiding zullen € 150,00 bedragen, waarbij het lesmateriaal, het examen en de koffie tijdens de pauze zijn inbegrepen.

Mocht u geïnteresseerd zijn in deze opleiding en nog meer informatie willen of uzelf aanmelden voor de opleiding, dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.

 

We hopen u in september te zien op de cursus!

E-mail: EHBO-zijtaart@hotmail.com

Peter Jonkers, tel.(0413) 34 38 78

Gerard Hooijmans, tel. (06) 230 308 80

EHBO Zijtaart

 

 

 

Wat is Alpe d'HuZes

 

Alpe d'HuZes is een actie waarbij fietsers, alleen of in een team, geld bijeen fietsen waarmee zij een bijdrage leveren aan de strijd tegen de gevolgen van kanker. Op één dag wordt minstens zes maal de legendarische Alpe d'Huez beklommen. Een bijna onmogelijke opgave. Toch lukte het in de jaren 2006 tot en met 2012 al heel veel deelnemers, zelfs een aantal (ex-) kankerpatiënten. Alpe d'HuZes heeft in 2012 ruim 32 miljoen euro opgebracht.

Alpe d'HuZes en haar Missie

Alpe d'HuZes zet zich ervoor in dat de strijd tegen kanker uiteindelijk wordt gewonnen. Dat kanker niet meer als een dodelijke ziekte, maar als een chronische ziekte kan worden gezien.

Alpe d'HuZes en haar Anti-strijkstokbeleid

Alpe d'HuZes hanteert een strikt anti-strijkstok beleid. Alleen daardoor kunnen we garanderen dat 100 % van het ingezamelde geld ook daadwerkelijk ten goede komt aan het onderzoek naar de bestrijding en preventie van kanker.

Alpe d'HuZes en haar Onderzoeksfonds

Onderzoek naar kanker en implementatie van de resultaten is het hoogste doel van de stichting Alpe d'HuZes. Al het geld gaat daarom naar het eigen onderzoeksfonds van Alpe d'HuZes.

BIG Challenge 2013

BIG Challenge; veehouderij tegen kanker. Varkenshouders, melkveehouders, pluimveehouders, dierenartsen, voeradviseurs, accountants, financieel adviseurs en onderzoekers uit Nederland, Duitsland, België en Frankrijk zetten zich in 2013 keihard in om een einde te maken aan de ellende en de onmacht die de ziekte kanker in onze maatschappij veroorzaakt. Een ziekte die toeslaat bij 1 op de 3 mensen en daarbij ook grote gevolgen heeft voor familieleden, vrienden en collega’s.

Daarom beklimmen 208 fietsers uit de veehouderij op 5 en 6 juni 2013 zo vaak mogelijk de Alpe d’Huez met als doel zo veel mogelijk geld in te zamelen voor het onderzoek naar kanker. De BIG Challenge-fietsers maken deel uit van 8.000 fietsers die op die dagen deelnemen aan Alpe d’HuZes,

Ik ga de uitdaging aan

Ik, Peter van Asseldonk, ga de uitdaging aan en ga op 6 juni 4 keer de alpe d’Huez beklimmen. Hiervoor ben ik nu inmiddels al maanden in training. Maar nog belangrijker dan het trainen, is het vergaren van sponsorgeld voor het goede doel: de kankerbestrijding.

Hiervoor heb ik uw steun nodig. Het doel is om per deelnemer minimaal € 5.000,00 sponsorgeld te verzamelen. Elke bijdrage is welkom, dus steun mijn actie, ga naar www.bigchallenge2013.nl en vul rechtsboven mijn naam in. Je komt dan bij Big Challenge 2013 team Zoetis, Peter van Asseldonk

Klik op “Steun deze actie” en dan op “doneer”.

Namens iedereen die met deze ziekte te maken heeft, dank ik u hartelijk voor uw bijdrage

Peter van Asseldonk

 

 

 

 

Knipoog pure rock festival

18 mei 2013

Zaterdag 18 mei, in het pinksterweekend, gaat weer als vanouds een onvergetelijk rockfeest worden. Het festivalterrein achter café Salut aan de Julianastraat in Boekel is op zaterdag 18 mei weer the place to be voor liefhebbers van rockmuziek. Tijdens de negende editie van Knipoog pure rock maken, verdeeld over twee podia, liefst twaalf rockbands hun opwachting. Omdat Boekel dit jaar 700 jaar bestaat, hebben er van deze twaalf bands zeven Boekels bloed. Er wordt op het buitenpodium om 14.00 uur gestart met The Cube, een alternatieve rock coverband met de Boekelnaren Jeroen Manders en Paul van Crey. Black Pearl is een nieuwe Pearl Jam tribute. Met o.a. de Boekelse muzikanten; Arie Rijbroek, Koen Jonkers en Toon vd Heuvel een tweede 700 tintje, zeker omdat dit hun allereerste optreden zal zijn. In Boekel geboren is rasmuzikant Clemens van de Ven, die samen met drummer Sjoerd van Bommel een zeer eigenzinnige show gaat neerzetten die zal klinken als een volledige band. De American Idiots brengen de befaamde Amerikaanse band Greenday all the way to Boekel, alwaar Bart vd Broek en Erik Raaijmakers een thuiswedstrijd hebben. De progrockband Argus zal buiten een hoogstaand muzikale show neer zetten. Ze repeteren in Boekel waar gitarist Ton van Exel ook vandaan komt. VanDer is een legendarische hardrockband uit de jaren 80, en is opgegroeid in Boekel. Met de Boekelnaren Frans van Dommelen en Toon van den Heuvel in hun gelederen bestormde deze vijfmans formatie vele podia met hun eigenzinnige composities en energieke podium presentatie. Speciaal voor deze 700 editie bijeen gekomen. Roel Gijsbers, geboren in Boekel, zingt bij de hardcore band On Fire, deze band zal tijdens Knipoog hun nieuwe CD presenteren. Maar nog meer supervette rockbands zullen het Knipoog publiek gaan vermaken. De Metalcore van Reckless Suicide, het crazy duo Pignose Willy’s en de afterparty binnen wordt verzorgd door Duck and Cover met hun metal klassiekers. Buiten krijgen we twee rockfeesten als afsluiting, als eerste Imitallica met hun Metallica krakers en Rattlesnake Shake met hun aanstekelijke rockcovers, voorzien van een eigen vette jus. Kortom, genoeg ingrediënten om er weer een mooie editie van te gaan maken. De voorverkoop is bij Guitar King Boekel, en café Salut Boekel. De kaarten kosten in de vvk € 15,00 en aan de dagkassa € 20,00. Alle info is te vinden op www.knipoogpurerock.nl, waar je ook kaartjes online kunt bestellen.

 

 

Geen verdere sluiting zorglocaties BrabantZorg

In ieder geval tot 2018 hoeft BrabantZorg geen extra zorglocaties te sluiten. Dat is de conclusie van een onderzoek dat BrabantZorg en BrabantWonen hebben uitgevoerd naar de toekomstbestendigheid van de zorglocaties. Deze analyse is verricht om te anticiperen op de kabinetsplannen om vanaf 2015 te stoppen met het vergoeden van verzorgingshuiszorg. Dat heeft vergaande consequenties voor toekomstige dienstverlening op de locaties van BrabantZorg.

 

Wel zijn aanpassingen noodzakelijk op locaties. Een groot deel van de wegvallende zorgappartementen kan worden aangewend om de groeiende vraag naar verpleeghuisplaatsen op te vangen. Het restant wordt omgebouwd tot ‘zorgwoningen’ voor ouderen die veel zorg en ondersteuning nodig hebben. BrabantZorg houdt jaarlijks in de gaten of er aanpassingen nodig zijn om deze levensvatbaarheid te blijven garanderen.

Eerder dit jaar besloot BrabantZorg om haar locaties De Maashorst in Megen en Sint Jozef in Oijen te sluiten. Met oog op het stoppen van de vergoeding voor verzorgingshuiszorg bleken nieuwbouw- en verbouwingsplannen voor deze locaties financieel niet haalbaar. In samenwerking met cliënten, medewerkers, zorgverleners, vrijwilligers, de gemeente en het zorgkantoor onderzoekt BrabantZorg hoe zij in deze kleine kernen de benodigde zorg en welzijn voor ouderen vorm kan geven. Zo heeft BrabantZorg vorige week geparticipeerd in een lokale bijeenkomst over ouder worden in Lith.

BrabantZorg vindt het belangrijk dat ouderen, die niet meer in aanmerking komen voor verzorgingshuiszorg, toch aangenaam en veilig kunnen wonen in een omgeving die past bij hun situatie en zorgvraag. Voor deze groep mensen heeft BrabantZorg het product ‘Zorgwonen’ ontwikkeld.

Zorgwonen is een combinatie van wonen en zorg. Een cliënt huurt een appartement op een van onze locaties. Daarnaast neemt deze een vast basisarrangement af. Dat bestaat uit voorzieningen en diensten die een veilige en comfortabele woonomgeving garanderen. Uiteraard kan de cliënt daarnaast nog aanvullende diensten afnemen, zoals het maaltijden en schoonmaak. Zo kunnen ouderen zelfstandig wonen en tegelijkertijd kiezen voor de veiligheid en het gemak van een zorglocatie.

Om ouderen in de toekomst een veilige en comfortabele woon- en leefomgeving te kunnen bieden, kijkt BrabantZorg daarnaast samen met andere zorgverleners, gemeenten en andere partijen in de regio naar een samenhangend aanbod voor thuiswonende ouderen, die hulp, veiligheid en ondersteuning nodig hebben. Zo is BrabantZorg actief in verschillende wijkteams en onderzoekt zij aan te sluiten bij bestaande (burger)initiatieven.

 

 

 

Zomerlidmaatschap Tennisvereniging Zijtaart

 

Ook dit jaar is het weer mogelijk om deze zomer te tennissen bij TV Zijtaart.

Tennisvereniging Zijtaart biedt onder de naam “zomerlidmaatschap” een tijdelijk lidmaatschap aan. Dit tijdelijk lidmaatschap geldt voor de maanden april tot en met augustus. De kosten hiervoor bedragen € 50,00. Inschrijfgeld is niet verschuldigd.

Zomerleden zijn geen lid van de KNLTB en kunnen dus niet deelnemen aan toernooien e.d. die worden georganiseerd onder auspiciën van de tennisbond. Hieronder vallen ook de clubkampioenschappen van Tennisvereniging Zijtaart.

Voor het overige hebben zomerleden dezelfde rechten als de gewone leden zoals, onbeperkt vrij tennissen, deelname aan de inloopavonden en deelname aan specifieke eigen verenigingsactiviteiten (b.v. thuisblijverstoernooi in de vakantieperiode).

Belangstellenden kunnen zich opgeven door middel van het inschrijfformulier dat te verkrijgen is in het tennispaviljoen en of te downloaden vanaf de website www.tvzijtaart.nl

 

 

 

 

Gewijzigde openingstijden rondom Pinksteren

 

 Op maandag 20 mei 2013 (Tweede Pinksterdag) zijn het stadhuis, de gemeentewerf en de milieustraat gesloten.

 

Uitsluitend voor storingen en de aanvraag van graven op de gemeentelijke begraafplaatsen is de afdeling Beheer Openbare Ruimte bereikbaar via het storingsnummer tel. 0413 35 03 63.