Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 22   2012-2013 > Dorpsnieuws  jaargang 22  nummer 41

Dorpsnieuws  jaargang 22  nummer 41


10 juli 2013 - 24 juli 2013

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl
Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 22 nr 41


KERKBERICHTEN

 

Zondag: 14 juli 9.30 u. Pater J. Janssen (Samenzang)

Wij gedenken:

Marion Jonkers-van Zoggel (vanw.verjaardag); Jrgt. Zus van de Ven en Annie van de Ven-van Zutphen; Overl.oud. Coppens-van Bakel en Frans; Maria van den Tillart-van Duijnhoven; Jos Schepers; Toon Wuijtenburg (vanw.trouwdag); Nel Rietbergen-Thijssen.

Uit Dankbaarheid voor een 50-jarig Huwelijk.

Overleden: Nel Rietbergen- Thijssen in de leeftijd van 104 jaar.

Zondag: 21 juli 9.30 u. Pastor H. van Bemmel (Samenzang)

Wij gedenken:

Overl.oud. Johan en Drika van Berkel-van der Steen;

Jrgt. Marietje van Hoof-van Asseldonk

 

 

Keuze omleiding N279 langs Zijtaart is vastgesteld.

 

Zoals u wellicht al gelezen, gehoord of via internet hebt gezien, is het traject voor de toekomstige ombuiging van de N279 bij Veghel vastgesteld. Er waren enkele varianten, maar het is nu duidelijk dat de stuurgroep gekozen heeft voor de “korte omleiding langs Zijtaart” oftewel de noordelijke variant langs ons dorp. Het is nu nog niet duidelijk waar precies de autoweg met 2x 2 rijstroken wordt aangelegd, maar het zoekgebied voor de exacte tracering ligt tussen industrieterrein Doornhoek en Zijtaart en gaat dan een aantal kilometers parallel aan onze zijde van het kanaal richting Keldonk.

Deze variant, die een 80-km-met 2x 2 rijstroken autoweg gaat worden, heeft al geruime tijd de voorkeur van de dorpsraden van Eerde, Keldonk en Zijtaart. Dit hebben wij onlangs gezamenlijk bekend gemaakt aan de betreffende wethouder van de gemeente Veghel, dhr. Jan van Burgsteden, die namens de gemeente zitting heeft in de stuurgroep.

Het provinciale besluit om de N279 op te krikken zowel vanaf Den Bosch naar Veghel en vanaf Veghel richting Helmond en verder naar de A67 is door een Dorpsraad niet tegen te houden. Dat er een ombuiging te verwachten was i.p.v. een tunnel was wel te voorzien vanwege de extra hoge kosten voor een tunnel. Ondanks het feit dat een keuze altijd ergens voor bewoners van ons dorp een nadelig effect met zich meebrengt, hebben wij als Dorpsraad de korte omleiding steeds als voorkeur ingebracht.

Kort na de zomervakantie willen wij een extra bijeenkomst beleggen met bewoners die nu in de omgeving van het gekozen zoekgebied wonen. We kunnen nu nog geen exacte datum vermelden, omdat we o.a. afhankelijk zijn van nadere informatie. Deze week hebben wij nog een bespreking met een ambtenaar van de gemeente Veghel.

Voor digitale informatie kunt u de site van de provincie raadplegen: www.brabant.nl/brainportoost.

Zie verder ook op onze site www.zijtaart.eu

Tot zover nu deze berichtgeving.

Dorpsraad Zijtaart

 

Prikpost in Zijtaart.

 

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Voor alle openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email: trombose@bernhoven.nl

 

 

 

Bibliotheekpunt Zijtaart

Dorpshuis  'Het Klooster    

       openingstijden           

            dinsdagmiddag            14.00 – 15.30 uur
            dinsdagavond              18.00 – 19.00 uur
            donderdagmiddag       13.15 – 14.30 uur

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt     (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

Avond, nacht en het weekend 0900-8860

Meldpunt Thuiszorg                 0900-8803

Vivaan, Ouderenwerk              (0413) 36 73 09

Centraal Alarmnummer            1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed         1 1 2

Politie direct                             0900 8844

Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart 0900 8844

Brandweer direct                      (073) 612 31 23

Ambulance direct                     (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                       14 - 0413

Gem. Veghel Storingsnummer 14 - 0413

Basisschool "Edith Stein"         (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                   (0413) 76 90 25

Dorpshuis Zijtaart                     (0413) 36 66 79

De Vonders (VOW)                 (0413) 35 03 77

 

Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart     0900 8844

 

 

 

AED locaties in Zijtaart

deze AEDs zijn dag en nacht op te halen.

 

VOW-Zijtaart, Sportpark De Vonders

Zijkant  kleedlokaal
De Bresser 27-29
5465 PW Zijtaart

0413 - 35 03 77

 

 

Café-Zaal Kleijngeld

Pastoor  Clercxstraat 55

5465 RE Zijtaart

0413 - 36 36 38

 

 

 

Van de redactieOok de redactieleden van Dorpsnieuws Zijtaarts Belang zijn weer hard aan vakantie toe.

Vandaar dat we ook in deze periode een tweetal weken geen krant uitbrengen.

Op woensdag 17 juli en woensdag 31 juli 2012 zal Dorpsnieuws Zijtaarts Belang niet verschijnen.

Noteer dit en houdt er rekening mee dat uw berichten tijdig worden aangeleverd.

We wensen iedereen een hele fijne vakantie!!

 

 

.

 

BELANGETJES


 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Gevonden:  Envelop met inhoud,  t.b.v. Kelly H.G. met je verjaardag , zondag  in de Erpsesteeg.

Tel.: 06 23 33 70 69

 

 

 

Van de redactie

 

Ook de redactieleden van Dorpsnieuws Zijtaarts Belang zijn weer hard aan vakantie toe.

Vandaar dat we ook in deze periode een tweetal weken geen krant uitbrengen.

Op woensdag 17 juli en woensdag 31 juli 2012 zal Dorpsnieuws Zijtaarts Belang niet verschijnen.

Noteer dit en houdt er rekening mee dat uw berichten tijdig worden aangeleverd.

We wensen iedereen een hele fijne vakantie!!

 

Nel Rietbergen-Thijssen overleden.

 

Op vrijdag 5 juli, vroeg in de morgen, is Nel Rietbergen-Thijssen rustig in haar slaap overleden.

Ruim 104 jaren geleden werd zij als dochter van Toon Thijssen en Mieke van Lieshout, als 5e kind  geboren. Het gezin zou uitgroeien tot 8 kinderen. Van al haar broers en zussen was zij de langst levende.

De meeste jaren bracht zij in Zijtaart door, haar geliefde dorp. De laatste 5 jaren werd zij, goed bij kennis maar ouder wordend,  uitstekend verzorgd in het zorgcentrum Sint Joachim en Anna te Veghel.

Dankbaar denkt zij terug aan haar Zijtaartse tijd. Een tijd van hard werken maar ook van geluk ervaren. In Zijtaart trof zij haar man en zij werden gezegend met 5 kinderen, allemaal daar geboren. Ook van droefheid kan zij spreken. Schokkend was de moord op haar broer Ties, werkend als missionaris in Angola. Haar man, Hendrik Rietbergen, kwam in 1967 te overlijden. Een groot verlies. Een weduwschap van ruim 46 jaren volgde, een tijd waarin zij volhardend en nauwgezet haar taken vervulde zolang dat kon, ook na haar verhuizing naar de Peppelhof te Veghel.

De verbintenis met Zijtaart bleef steeds bestaan. Met grote betrokkenheid volgde zij de ontwikkelingen van buurt en dorp. Haar kennis en medeleven met het “Zijtaartse gebeuren” waren verbluffend.

In de latere jaren bleef zij goed op de hoogte van het leven in Zijtaart: door gerichte vragen, maar zeker ook door de trouwe en veelvuldige bezoeken van de mensen van de bezoekgroep van de Zijtaartse parochie. Onze dank daarvoor is groot en welgemeend: voor onze moeder waren het heerlijke momenten. Ook het bezoek van de Prins en gevolg rond de carnavalstijd, gaven nog lang stof tot gesprekken. Heel veel dank!

Nu zij het tijdelijke verlaten heeft, beseffen wij eens te meer hoezeer en hoelang zij een door en door Zijtaartse ziel met zich gedragen heeft.

Familie Rietbergen.

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

 

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.

Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Voor alle openingstijden en locaties prikposten zie:
www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email: trombose@bernhoven.nl

 

 

 

Voetbalpoule BBQ alleen leden  13 juli

 

 

 

KBO

 

BILJARTEN

Vriendschappelijk Keldonk - Zijtaart 4 juli 2013

Martien Beks        57   56 - Cor v.Zutphen         66   62

Ad v.d.Linden      39   57 - Wim v.d.Sanden      51   77

Piet Jans               39   60 - Frans v.Leuken        36   71

Jan Broks             36   32 - Willy vd.Berkmortel       24        29

Cor Rijkers           35   33 - Chris v.Helvoirt       20   18

Koos v.Lankveld 34   29 - Jan Rijkers               17   22

Gerrit Jans            23   26 - Cor Coppens            19   17

Martien Rijkers    17   20 - Jan v.Uden              17   21

Jan v.d.Acker       14   13 - Johan v.Zutphen      16   23

Harrie Tielemans  12   14 - Martien v.Zutphen   15   10

 

 

 

 

 

W.T.C. Zijtaart

 

Heren: zondag 14 en 21 juli, vakantie

Dames: zondag 14 en 21 juli, vakantie

 

 

Hetty’s Dorpswinkel

 

De vakantieperiode zit er weer

aan te komen.

Ook wij gaan er even tussenuit.

Daarom sluit ik mijn winkel van:

 

Zondag 14 juli

tot en met

Zondag 4 augustus a.s.

 

Eventuele broodbestellingen, voor in de diepvries, kunt u doorgeven.

 

Ik wens iedereen een

fijne en zonnige vakantie.

 

 

 

 

UNIEKE THEATERVOORSTELLING OVER ALZHEIMER

MIK PIETER BRUEGHEL EN


STICHTING ALZHEIMER UDEN-VEGHEL BUNDELEN HUN KRACHTEN

 

Een bijzondere samenwerking met een bijzonder doel, dát mag wel gezegd worden. In september starten MIK Pieter Brueghel en Alzheimer Uden Veghel met kleinkunstworkshops voor mantelzorgers, familieleden en patiënten zelf.

Onder begeleiding van theatertalent Kiki Schippers werken de deelnemers aan een fragmentarische kleinkunstvoorstelling. Op 14 en 15 december kan iedereen het resultaat bewonderen, wanneer de voorstelling op de planken staat in de Blauwe Kei.

Het project wordt gedocumenteerd voor kennisdeling en gemonitord door deskundigen. Met de workshops en de voorstelling proberen MIK Pieter Brueghel en Alzheimer Uden Veghel dementie onder de aandacht te brengen en uit de taboesfeer te halen. Bijzonder is dat de deelnemers allemaal uit eerste hand weten hoe het is om te leven met dementie, of hoe het is om te leven met iemand met dementie. Dat levert ontroerende resultaten op.

Tijdens de workshops werken deelnemers aan een voorstelling met als uitgangspunt: ‘beleving van dementie van binnenuit’. De inspiratie voor de voorstellingen halen ze uit hun eigen ervaringen. Met bestaande en nieuwe liedjes, echte verhalen en oude en nieuwe beelden, zetten de deelnemers een ontroerende, herkenbare en inspirerende voorstelling in elkaar.

 

De workshops starten in de landelijke campagne week ‘DementieEnDan’. Van 20 tot 29 september ligt overal in het land de focus op dementie. Tijdens de campagne doen professionals een handreiking en laten de mogelijkheden zien om dementie draaglijker te maken. Niet alleen voor de patiënten zelf, maar ook voor hun omgeving. Documentairemaakster Ireen van Ditshuyzen nam dit bijzondere initiatief.

De workshops vinden plaats op woensdagen van 19.30 tot 22.00 uur bij MIK Pieter Brueghel, Middegaal 23-25 in Veghel. De kosten zijn € 39,00 en de workshop is toegankelijk voor jong en oud. De workshopdata zijn als volgt:

Start: 18 september- 25 september - 9 oktober- 23 oktober- 6 november- 20 november- 27 november- 11 december / Uitvoering voorstelling op 14 en 15 december in de Blauwe Kei.

 

 

 

 

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt     (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

Avond, nacht en het weekend 0900-8860

Meldpunt Thuiszorg                 0900-8803

Vivaan, Ouderenwerk              (0413) 36 73 09

Centraal Alarmnummer            1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed         1 1 2

Politie direct                             0900 8844

Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart 0900 8844

Brandweer direct                      (073) 612 31 23

Ambulance direct                     (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                       14 - 0413

Gem. Veghel Storingsnummer 14 - 0413

Basisschool "Edith Stein"         (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                   (0413) 76 90 25

Dorpshuis Zijtaart                     (0413) 36 66 79

De Vonders (VOW)                 (0413) 35 03 77

Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart     0900 8844

 

 

 

 

Interpunctie

Pesten (columns zijn na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)

Ik heb onlangs de film “Spijt” gezien, over pesten op school. Mooie film. En ook zoals het vaak voorkomt. Ook de leerkracht ging niet vrijuit in de film. Zo komt het ook voor dat mensen op het werk worden gepest, maar niet alleen door collega’s, soms zelfs door de baas. Onlangs was er nog een item op Linkedin: Treiterkoppen in maatkostuum.

Vaak wordt dit afgedaan als “een grapje…” of “moet kunnen….”. Nou was het getreiter in de film overduidelijk over de grens, dat kon je niet afdoen als een grapje. Maar bv. iemand voor een dichte deur laten staan, doen alsof je hem/haar niet hoort of ziet, of ineens stoppen met praten als jij binnenkomt, is wel degelijk ook pesten.

En vaak zijn er een heleboel mensen die het wel zien, maar niks doen. Omstanders die wegkijken, die niet weten hoe in te grijpen of niet durven. Er zijn ook meelopers, die met de pestkop meedoen en soms nog proberen in het gevlij te komen bij de pestkop, door nóg ergere dingen te verzinnen.

En dat terwijl er veel mensen zwaar onder lijden, soms zelfs zodanig dat men een einde aan zijn leven maakt…. Het zal je man, je vrouw, je kind maar zijn. Maar ook: jij zult maar die pestkop zijn, waardoor de ander een eind aan zijn leven maakt! Hoe moet je daar op den duur mee verder? Of je zult maar die leerkracht zijn, die het ontkend heeft, terwijl de ouders het meermalen hebben aangegeven. Het is heel menselijk dat je niet goed weet wat je moet doen, maar niets doen is geen optie! Zowel in de film, maar ook in het dagelijks leven heb ik meerdere malen gezien dat een klein beetje steun al heel veel kan betekenen voor degene die gepest wordt. Zelfs al doe je verder niets, dan helpt dat al. En niet alleen wijzen naar het slachtoffer (dat hij zich minder als slachtoffer moet opstellen). Natuurlijk moet het slachtoffer uit zijn positie komen en assertief worden, maar ook de daders moeten beseffen dat dit gedrag niet kan. Of je nu op school zit of het in een werkomgeving gebeurt, het moet worden aangepakt.

 

Mw. N. Timmermans-van de Kamp 

Interpunctie, Smientdonk 2,

5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

 

 

 

Jazz & groove bij Zwanejam on Tour

 

Zomer bij CHV Noordkade, zo luidt het zomerprogramma met tal van extra activiteiten op deze unieke locatie. In het galeriecafé van Kunstgroep De Compagnie aan de Veghelse Noordkade is op zondagmiddag 14 juli een optreden te zien en te beluisteren on de naam ‘Zwanejam on Tour’. Het belooft een interessant optreden te worden waarbij sprake is van 100% improvisatie met ‘groove’. De zaal is open om 14.00 uur en het concert begint om 15.00 uur. De toegang is gratis. Kijk voor een actuele agenda op www.kunstgroepdecompagnie.nl

 

Na zes jaar Zwanejam (jamsessies) in Berlicum ontstond bij de gebroeders van Grinsven de muzikale behoefte om met gelijkgestemde muzikanten op te gaan treden. Het resultaat ‘Zwanejam on Tour’! Gerrit en Frans van Grinsven nodigen telkens 2 of 3 muzikanten uit voor optredens. Gerrit van Grinsven, saxen, cornet, ‘gerritselfoon’ en zang en Frans van Grinsven, drums, percussie. Met speciale gasten: Niko Langenhuijsen, contrabas, piano (aartsvader van de Brabantse geďmproviseerde muziek, tevens componist). Toon de Gouw, trompet (leermeester van Eric Vloeimans) en Bas van den Booren, gitaar.

 

Zomerprogramma

Het optreden vindt plaats buiten het vaste seizoen programma van De Compagnie. Het voornemen is namelijk om het Galeriecafé ook de komende maanden op zondagmiddagen geopend te houden voor het publiek. Zonder vaste agenda, niet altijd met live muziek, maar dan wel met ’Goud van Oud’ muziek op vinyl, is de muzikale invulling van deze middagen ook gewaarborgd. Tevens biedt De Compagnie een gratis podium voor lokale artiesten, singer-songwriters en bands om op te treden. Aanmelden voor een optreden kan bij Joost van der Hagen, hagenj.1@kpnmail.nl

 

 

Het Visboerinneke is

 

NIET AANWEZIG

op woensdag 24 juli en

woensdag 31 juli

 

Vanaf woensdag 7 augustus ben ik weer iedere woensdag  in Zijtaart

 

Fijne vakantie!

 

 

 

’t Dorpskaffee

 

Donderdag 1 augustus Visconcours