Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 22   2012-2013 > Dorpsnieuws  jaargang 22  nummer 42

Dorpsnieuws  jaargang 22  nummer 42


24 juli 2013 - 7 aug 2013

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl
Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 22 nr 42

KERKBERICHTEN

 

Zondag: 28 juli 9.30 u. Pater J.Janssen (Samenzang)

Wij gedenken:

Jrgt. Marion Jonkers- van Zoggel; Mnd.ged. Riek van de Ven; Overl.oud. J. van Lankvelt-van der Linden, zoon Harrie en dochter Bertha; Cor en Bertha Oppers- van Erp (vanw.verjaardag);

Overl.oud. Rooijakkers- van Lankvelt en overl.fam.leden; Overl.oud. van Asseldonk- Rutten, dochter Marietje en zoon Bert; Overl.oud. van den Hurk- van Genughten, kinderen en kleinkinderen.

 

Zondag: 4 augustus 9.30 u. Pater van Delden (Samenzang)

Wij gedenken:

Wim van Schaijk (nms.Broederschap Hakendover); Overl.Fam. Kuijpers- Kuijpers.

 

Dopen:

14.00 u. Jesse: zoon van Pieter en Lieke van Dijk- van Asseldonk

14.45 u. Auke: dochter van Wilco en Yvonne van Tiel- van Boxtel.

 

Mededelingen:

  1. De H.Mis van zondag 18 augustus 9.30 u. wordt verzet naar zaterdag 17 augustus 19.00 u i.v.m. het internationaal evenement “De Bromvliegers”;
  2.  Zaterdag 31 augustus wordt weer de jaarlijkse bedevaart voor Veghel e.o. naar Kevelaer gehouden. De kosten zijn € 18,00. Een geldig paspoort of identiteitskaart is vereist. Men kan zich hiervoor t/m 16 augustus opgeven bij Christien van Helvoirt, Ceciliastraat 6.

 

 

 

Autoloze zondag voor Zijtaart

 

Dit jaar is het exact 40 jaar geleden dat Nederland een autoloze zondag beleefde. Ten gevolge van de oliecrisis in 1973 lag ook in Zijtaart het autoverkeer geheel stil.

Zoiets gaan we in Zijtaart op zondag 18 augustus a.s. herbeleven tijdens de Jumbo Langste Rij. Op deze dag is vrijwel geheel Zijtaart bestemd voor de brom- en snorfietsen die deelnemen aan de nieuwe wereldrecordpoging langste rij bromfietsen. Alle autoverkeer ligt op deze dag stil. Het gaat dan om het gebied tussen Chris Broks tot de Keldonkse brug en van Otter-Westerlaken tot de straten Jekschot en Biezendijk.

De organiserende club de Bromvliegers verzoekt u dringend om uw medewerking als het gaat om het gebied autovrij te maken. Onderstaand treft u dan ook een volledige lijst aan van de wegen die conform de vergunning de gehele dag zijn afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers en deelnemers aan het evenement.

Woont u binnen het genoemde gebied en moet u op 18 augustus met de auto op pad, dan verzoekt de organisatie u vriendelijk uw auto reeds op zaterdagavond voor 21.00 uur te parkeren op het terrein van Broks Bloemen aan de Corsica.

Vanaf 8.30 uur zal Zijtaart vol stromen met bromfietsen en is het niet meer mogelijk om vanaf uw oprit weg te komen. Ook is er een parkeerverbod van toepassing voor het gehele gebied voor de hele dag. Tot 21.00 uur is Zijtaart een autovrij gebied.

 

De volgende straten zijn gereserveerd als opstelplaats voor bromfietsen, telkens aan 1 zijde van de weg in verband met vrije doorgang voor hulpdiensten:

·         Pastoor Clercxstraat vanaf Kapitein S. Klapwijkstraat in noordelijke richting in eerste instantie tot bord einde bebouwde kom. Maar bij grote drukte uitloopmogelijkheid richting Zuid-Willemsvaart.

·         600 opstelplaatsen met uitloop

·         Kapitein S. Klapwijkstraat

·         180 opstelplaatsen

·         de Bresser vanaf Kapitein S. Klapwijkstraat in zuidelijke richting

·         400 opstelplaatsen

·         Boskamp

·         100 opstelplaatsen

·         Grootveld

·         420 opstelplaatsen

·         Keslaerstraat

·         500 opstelplaatsen

·         Pastoor Kampstraat

·         100 opstelplaatsen

·         Pater Vervoortstraat

·         500 opstelplaatsen

·         Plein nabij kapelletje Pater Vervoortstraat/Meester van de Venstraat

·         100 opstelplaatsen

·         Ceciliastraat

·         300 opstelplaatsen

·         Pater Thijssenstraat

·         650 opstelplaatsen

·         Pater de Koningstraat

·         200 opstelplaatsen

·         Uitloopmogelijkheid Leinserondweg vanaf Pater Vervoortstraat

 

De volgende straten zijn gereserveerd als oprijroute naar de tellijn:

 

·      Pastoor Clercxstraat vanaf Reibroekstraat tot Pater Vervoortstraat, dit gedeelte wordt gebruikt tijdens het oprijden en als eerste gedeelte van de route met daarin opgenomen het telpunt voor Guinness World Records door de jury.

 

·      Dorpsplein aan de Pastoor Clercxstraat is in gebruik als centraal ontmoetingplein en voorzien van diverse faciliteiten t.b.v. het evenement.

 

·      Meester van de Venstraat (calamiteitenroute)

 

·      De Voortstraat (calamiteitenroute)

 

De volgende straten zijn opgenomen in de route van de deelnemers:

Om voldoende ruimte te hebben om de rij te laten rijden, zijn er vervolgens 2 lussen die door de deelnemers meerdere keren kunnen worden gereden.

 

Lus 1 = 5400 meter: Pastoor Clercxstraat in zuidelijke richting - gaat over in Zondveldstraat – gaat over in Jekschotstraat – links af Hool – links af Hool – links af Sweenslag – gaat over in Hoolstraat- linksaf Zondveldstraat. Hiermee komen de deelnemers weer terug in dezelfde lus.

 

Lus 2 = 4500 meter: Pastoor Clercxstraat in zuidelijke richting – gaat over in Zondveldstraat – rechts af Krijtenburg – rechts af Hoge Biezen – rechts af Reibroekstraat – rechts af Pastoor Clercxstraat waarbij de verkeersheuvels aan de westkant (dit is aan de rechterkant in de rijrichting) worden gepasseerd. Hiermee komen de deelnemers weer terug in dezelfde lus.

 

Lus wisselen: er is een mogelijkheid voor de deelnemers om van lus te wisselen op de Zondveldstraat tussen de Hoolstraat en Krijtenburg.

 

Overloop: aangezien het belangrijk is dat de rij ter hoogte van het centrale telpunt blijft rijden, is er een overloopmogelijkheid om het fietspad aan de Reibroekstraat -Pastoor Clercxstraat vanaf de Reibroekstraat in zuidelijke richting en de Zondveldstraat te gebruiken. Ook dit fietspad dient voor eenieders veiligheid derhalve afgesloten te zijn voor het gebruik door het normale verkeer in beide richtingen.

 

Voor de afleiding van de deelnemers van de route terug naar de opstelplaatsen is afgesloten: de Leinserondweg.

 

AFSLUITINGEN

 

De volgende wegen worden op 18 augustus 2013 tussen 9.00 uur en 19.00 uur t.b.v. dit evenement in de Gemeente Veghel geheel afgesloten voor verkeer, anders dan voetgangers en deelnemers aan het evenement op een brom- dan wel snorfiets:

 

·       Corridor “ventweg” tussen Kennedylaan en Sluishoek

·       Sluishoek-Kanaaldijk zuidzijde van Corridor tot Hool

·       Hool vanaf Sweenslag tot Lijnt/Hool

·       Hool vanaf Hool/Lijnt

·       Jekschotstraat vanaf Jekschot in noordelijke richting

·       Zondveldstraat

·       Pastoor Clercxstraat

·       Krijtenburg vanaf Zondveldstraat tot Biezendijk

·       Hoge Biezen

·       Corsica vanaf Hoge Biezen tot Biezendijk, parkeerweides en parkeerplaats Broks Bloemen bereikbaar.

·       Reibroekstraat

·       De Hemel

·       Doornhoek vanaf Sluishoek/kanaaldijk zuid tot de Hemel

·       Doornhoek vanaf de Hemel tot Pastoor Clercxstraat

·       Leinserondweg

·       Sweenslag

·       Hoolstraat

·       Spierbos

·       Heisteeg

·       Erpsesteeg

·       Eikensteeg

·       Korenmolenweg

·       Weg tussen Corsica en de Bresser langs Sportpark

·       De Bresser

·       Grootveld

·       Boskamp

·       Keslaerstraat

·       De Voortstraat

·       Kapitein S. Klapwijkstraat

·       Meester van de Venstraat

·       Pater Vervoortstraat

·       Ceciliastraat

·       Pater de Koningstraat

·       Pater Thijssenstraat

Meer info en alle plattegronden staan op: www.jumbolangsterij.nl

Oldtimer bromfietsclub de Bromvliegers dankt u bij voorbaat hartelijk voor uw welwillende medewerking.

Voor vragen kunt u terecht bij Franc Kleijngeld, tel. (0413) 36 36 38) of Hans van Eck, tel. (0413) 34 36 36) of per e-mail via info@jumbolangsterij.nl

 

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

 

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Voor alle openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email: trombose@bernhoven.nl
 
 

 

Bibliotheekpunt Zijtaart

Dorpshuis  'Het Klooster      openingstijden            dinsdagmiddag                        14.00 – 15.30 uur
            dinsdagavond              18.00 – 19.00 uur
            donderdagmiddag       13.15 – 14.30 uur

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt     (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

Avond, nacht en het weekend 0900-8860

Meldpunt Thuiszorg                 0900-8803

Vivaan, Ouderenwerk              (0413) 36 73 09

Centraal Alarmnummer            1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed         1 1 2

Politie direct                             0900 8844

Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart 0900 8844

Brandweer direct                      (073) 612 31 23

Ambulance direct                     (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                       14 - 0413

Gem. Veghel Storingsnummer 14 - 0413

Basisschool "Edith Stein"         (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                   (0413) 76 90 25

Dorpshuis Zijtaart                     (0413) 36 66 79

De Vonders (VOW)                 (0413) 35 03 77

 

Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart     0900 8844

 

 

 

 

AED locaties in Zijtaart

deze AEDs zijn dag en nacht op te halen.

 

VOW-Zijtaart, Sportpark De Vonders

Zijkant  kleedlokaal
De Bresser 27-29
5465 PW Zijtaart

0413 - 35 03 77

 

Café-Zaal Kleijngeld

Pastoor  Clercxstraat 55

5465 RE Zijtaart

0413 - 36 36 38

 

 

 

BELANGETJES

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

 

Van de redactie

 

Ook de redactieleden van Dorpsnieuws Zijtaarts Belang zijn weer hard aan vakantie toe.

Vandaar dat op woensdag 31 juli 2012  Dorpsnieuws Zijtaarts Belang niet zal verschijnen.

We wensen iedereen een hele fijne vakantie!!

 

 

Aanmelden digitale nieuwsbrief N279 Noord

 

De provinciale nieuwsbrief N279 Noord is voortaan digitaal. 

Op de website van de N279 Noord www.brabant.nl/n279 kunt u de nieuwsbrief lezen en/of downloaden.

Wilt u automatisch de nieuwsbrief ontvangen geef dan uw email-adres door aan de provincie Noord-Brabant via N279noord@brabant.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

SPEELGOEDBEURS ZONDAG  

6 OKTOBER 2013 IN ZIJTAART

 

Ook in 2013 organiseert buurtvereniging Rudebroeck weer haar jaarlijkse speelgoedbeurs. Dit jaar op zondag 6 oktober van 10.00u tot 12.30 uur in Zaal Kleijngeld, Past. Clercxstraat 55 te Zijtaart. Op de beurs wordt gebruikt baby- en kinderspeelgoed en ook kleding aangeboden.

 

Wanneer u een tafel wilt huren kunt u contact opnemen met Annie Pennings via het telefoonnummer: 0413 - 341209 of met Marjan van Asseldonk via email: rudebroeck@hotmail.com 

 

Graag tot ziens!

 

Buurtvereniging Rudebroeck

 

 

KBO

 

Woensdag 31 juli van 14.00 tot 16.00 uur beugelen bij de Lustige Spelers.

Adres: de Misse 7 in Olland.

 

Biljarten 18 juli 2013  Zijtaart tegen Keldonk

Tonnie v.Uden            29 56   - Wim Vervoort     26            21

Rien v.Tiel                  23 34   - Harrie Tielemans 12            13

Jan v.Uden                  17 19   - Martien Rijkers    17            17

Cor Coppens               19 21   - Koos v.Lankveld 34            32

Cor v.Zutphen             66 78   - Martien Beks       57            45

Wim v.d.Sanden          51 53   - Bert v.Helvoort   42            34

Willy v.d.Berkmortel   24 25   - Cor Rijkers          35            28

Cor v.Zutphen             66 61   - Ad v.d.Linden     39            49

Martien v.Zutphen       15 12   - Jan v.d.Acker      14            17

Jan v.Uden                  17 15   - Jan v.d.Acker      14            12

Rien v.Tiel                  23 17   - Cor Rijkers          35            31

Jan Rijkers                  17 8     - Toon v.d.Heijden    14        20

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

 

 

Dit  jaar organiseerd de Jeugd Activiteiten Zijtaart hun 14de JAZ dagen

Dit jaar is het thema superhelden en gaan 145 kinderen samen met Pietertje Koelman opzoek naar JAZ Hero.

Pietertje is gek op stripboeken en wil zelf graag een superheld worden, net als in de boeken die hij leest .Op zijn verjaardag mag hij een wens doen , komt deze wens uit en helpen de 145 kinderen hem ???

Dinsdags wordt er een hutje gemaakt in de vorm van een boek .

Woensdag zijn er superhelden tot leven gekomen in zijtaart en deze lopen rond het jaz terrein en worden gevangen door de kinderen .Woensdagavond hebben we nog een extra spannend hoofdstuk voor groep 7 en 8.

Donderdag gaan ze sportief meedoen en beleven ze ook de creatieve kant van de hoofdstukken uit het boek .

Donderdagavond beginnen we om 18.30 aan het laatste hoofdstuk uit het superhelden boek en wordt het boek gesloten  .

Nieuwsgierig geworden, kom dan tijdens de JAZ dagen een kijkje nemen op het JAZ terrein aan de Leinserondweg in Zijtaart .

 De dagen zijn dinsdag  6 Augustus ,woensdag 7 Augustus en donderdag 8 Augustus

We beginnen om 9.00 uur en sluiten om 16.00 uur af .

Op donderdag hebben we vanaf 18.30 uur de afsluiting .

 

Tot ziens bij de JAZ dagen .

 

 

 

 

W.T.C. Zijtaart

 

Heren zondag 4-aug 2013 vertrek 08.30u tocht Juvenaat pauze St. Agatha afstand 90km

Dames zondag 4 aug 2013 vertrek 08.30u tocht Juvenaat pauze St. Agatha afstand 80km

Heren  zaterdag 3-aug 2013 vertrek 08.00u tocht Reichswald afstand 120km

 

 

 

 

Wie wil graag een vakantie doorbrengen bij 
Zijtaartse Familie Reintjes?
 
Ons pand kun je vinden op www.castelmarguerite.eu
Daar kun je alle informatie krijgen, over ons en de omgeving.
Telefoonnummer is 0033 473885496.
Ons email-adres is castelmarguerite63@gmail.
 
Theo en Nellie Reintjes
Avenue du Docteur Roux
Castel Marguerite
63710 Saint - Nectaire
Email:nelliereintjes@gmail.com

 

 

 

Varkenshouderij de Daltonhoeve in Zijtaart genomineerd als “Mooiste boerderij van Nederland”

 

De Daltonhoeve in Zijtaart is door specialisten op het gebied van landschap, design en veehouderij, verkozen tot één van de drie mooiste varkenshouderijen van Nederland. Het bedrijf kreeg de nominatie vanwege haar openheid naar het publiek en de bijzondere aankleding en inrichting van het bedrijf. Het publiek kan nog tot eind september haar favoriete bedrijf kiezen via de website www.degoudenkrul.nl. Begin oktober wordt bekend of De Daltonhoeve winnaar is van de “Gouden Krul Award”.

Varkenshouders in Nederland zijn niet alleen belangrijk omdat ze gezond en lekker vlees produceren. Ze bepalen mede het landschap en de natuur en geven burgers steeds vaker de kans om mee te genieten van de dieren en het leven in hun stal. Veel varkenshouders beplanten hun erf met bomen en struiken om het landschap te verfraaien en de natuur meer kans te geven. De Daltonhoeve van de familie van Zutphen in het Bourgondische Brabant, nodigt burgers uit om zelf te komen kijken in hun zeugenbedrijf. In de speciale zichtstal kan iedereen op elk moment van de dag binnen lopen om te zien hoe de zeugen liggen in het stro en hoe de pas geboren biggen drinken bij hun moeder in de kraamstal. Klassen met kinderen zijn er altijd welkom. De aankleding van het bedrijf kreeg de nodige aandacht. Zo is er gekozen voor mooi natuurlijk materiaal in het ontwerp van de stal. Alle zwangere zeugen leven op de Daltonhoeve in grote groepen in het stro. Daar kunnen ze heerlijk in spelen en liggen. De Daltonhoeve is een energiezuinige varkenshouderij. De familie van Zutphen recyclet warme lucht in de stal zodat de energiebehoefte laag is. Het dak van de stal biedt ruimte aan 1400 zonnecollectoren. De Daltonhoeve produceert daarmee elektriciteit voor haar eigen bedrijf en nog eens 85 huishoudens.

Op de website www.degoudenkrul.nl kunt u zien welke bedrijven nog meer zijn genomineerd voor de titel “Mooiste varkenshouderij van Nederland”.

 

 

 

 

Monique van Sambeek en Walter Vergeer

 

Zomer bij CHV Noordkade, zo luidt het zomerprogramma met tal van extra activiteiten op deze unieke locatie. In het galeriecafé van Kunstgroep De Compagnie aan de Veghelse Noordkade is op zondagmiddag 28 juli een optreden te zien en te beluisteren van Monique van Sambeek zang en Walter Vergeer piano. Zaal is open om 14.00 uur en het concert begint om 15.00 uur. De toegang is gratis. Kijk voor een actuele agenda op www.kunstgroepdecompagnie.nl

 

Af en toe spelen ze omdat het zo leuk is zeggen ze , Monique van Sambeek zang en Walter Vergeer piano.

Ze ontmoetten elkaar op een feestje waar zij zong en hij voor iemand anders begeleidend piano speelde, praatten wat en het eerste optreden werd al snel een feit .

 

Walter wil graag harmonische muziek maken en neemt het niet zo nauw met partituren als hij ze al bij zich heeft. Monique zingt in een band maar vindt de huiskamersfeer met alleen pianobegeleiding ook heerlijk om te doen.

Het repertoire bestaat uit mooie, harmonische liedjes die anderen gemaakt hebben zoals Norah Jones,  Anouk, Frank Sinatra, Randy Newman en o.a. The Beatles.

Gewoon gezellige luistermuziek, een enkele Jazz-standard komt ook voorbij.

“We spelen voor de lol maar doen wél ons best”

 

 

Zomerprogramma

Het optreden vindt plaats buiten het vaste seizoen programma van De Compagnie. Het voornemen is namelijk om het Galeriecafé ook de komende maanden op zondagmiddagen geopend te houden voor het publiek. Aanmelden voor een optreden kan bij Joost van der Hagen, hagenj.1@kpnmail.nl

 

 

 

Toekomstplannen: intrekken bij vriendin met kinderen? (Over stiefgezinnen)

 

Ferry had wel eens een relatie gehad, maar nooit langdurig en hij had ook geen kinderen. Hij had zich ook nooit in kinderen verdiept. Maar nú had hij de vrouw van zijn leven gevonden. Tenminste, zo voelde het meestal. Ze hadden het samen gezellig, een weekend weg, een etentje, maar ook gewoon bij haar op de bank zitten: het deed hem goed. Hij voelde zich gelukkig.

Behalve… als de kinderen er waren. De helft van de tijd waren ze bij hun vader, en liever zou Ferry willen dat ze maar 2x per jaar kwamen. Natuurlijk snapte hij wel dat dit niet kon, maar hij voelde zich niet op zijn gemak als de kinderen er waren. Hij moest er niet aan denken om de helft van de tijd met de kids opgescheept te zitten…

Toch wilde hij dolgraag bij haar intrekken. Ze had een gezellig huis, hij hield van tuinieren en ze had een leuk tuintje. Hij wilde niet langer alleen zijn, hij voelde zich zo blij met haar. Hij had wel eens gehoord dat een stiefgezin moeilijk kon zijn, maar zo’n vaart zou het toch niet lopen??

Ik kreeg de indruk dat hij er tot dusver met niemand over gesproken had en vroeg ernaar. Nee, zelfs niet met zijn vriendin. Hij wist niet hoe ze dacht over samenwonen, over zijn rol als stiefvader. Het bleek dat hij eigenlijk niet gewend was om over lastige dingen te praten. Het was al een enorme stap geweest om bij mij te komen.

Ik adviseerde hem zijn gevoelens zeer serieus te nemen en uitgebreid met zijn vriendin hierover te praten en in ieder geval terug te komen als ze inderdaad overwogen (allebei) om samen te gaan wonen. Natuurlijk zijn ze ook welkom als ze niet zo goed kunnen praten over dit onderwerp. Ik zei dat het vormen van een stiefgezin van alle partijen vraagt om goed te communiceren en juist ook over de dingen die moeilijk zijn. Daar schrok hij nogal van. Na enkele voorbeelden uit de praktijk leek er een kwartje te vallen.

Ik ben benieuwd of ik ze nog ooit samen zie komen.

 

Mw. N. Timmermans-van de Kamp  

 

Interpunctie,

Smientdonk 2,

5467 CA  Veghel

 

Privé ( 0413-310795 of 06-21.59.24.35.

  www.stief-gezin.nl   

 

 

 

DDB

 

Bij de rondgang van DDB in Zijtaart in het kader van Buurten in de Buurt zijn wij op een aantal zaken aangesproken o.a over wat onvolkomenheden bij de nieuwbouw op het voormalige Edith Steijn terrein. Het was plezierig om op de wijze te vernemen wat er bij de bewoners van Zijtaart leeft en ook de afsluitende bijeenkomst met koffie en cake is best druk bezocht.

Een aantal punten hebben we als DDB direct uitgezet zoals de volgende vragen:

Ø  De tijdelijke weg bij de seniorenwoningen in de nieuwe wijk is erg slecht, het is toch gebruikelijk dat voor dat er gebouwd wordt er een bouwweg wordt gelegd. De puinverharding is erg ongelijk en levert problemen op  met fiets en rollator, terwijl hier sprake is van bebouwing waar de wijkers van het seniorencomplex aan de Meester v/d Venstraat tijdelijk zijn komen wonen. Tevens is het stoffig in de zomer en vreest men overlast door plassen in de winter/herfst. Waarom is hier niet eerst infra aangelegd en op welke termijn mogen de bewoners verwachten dat aan deze overlast een einde komt?

Ø  De groenstroken die voor de woningen van Area liggen aan o.a de Ceciliastraat en die van de gemeente zijn, liggen er slordig bij. Bij de oplevering van de huizen is hier niks aan gedaan en bewoners voelen zich nu ook niet geroepen om die strook zelf bij te gaan houden. Dit slordige aangezicht blijft zo als niet eerst dit een opknapbeurt heeft gehad. Is dit de taak van de gemeente, zo ja wanneer kan dit gebeuren, zo niet wie is er dan aansprakelijk voor?

Ø  Verzoek: kan de ontsluiting vanuit Rudenbroek die uitkomt bij het nieuwe speeltuintje worden afgesloten voor het doorgaand verkeer? Dit zou mede remmend werken voor het sluipverkeer naar de rijhal (wagens met trailers!) De  Dorpsraad ondersteunt dit actiepunt. De wijk heeft aan de ene kant wel 4 ontsluitingen dit is toch wel veel, kan de afdeling verkeer hier mee helpen zoeken naar een passende oplossing en op welke termijn.

 

Als wij antwoord hebben van de gemeente zullen we dat ook via het Zijtaarts Belang even doorgeven.

 

Cor van der Aa, fractievoorzitter DDB

Grootveld 13

5465 PX Zijtaart

Tel.: 0413-366858 of 06-33779114

e-mail: c.vanderaa@veghelraad.nl

website: www.ddb-veghel.nl

 

 

Gaat u binnenkort uw tuin snoeien?

 

De tijd om de tuin te snoeien is weer aangebroken.

Graag vertellen we u hoe het aanleveren van het tuin- en groenafval op de milieustraat in zijn werk gaat.

Hoe werkt het?

Wanneer u bij de ingang van de milieustraat komt, wordt uw auto (eventueel met aanhanger) met het tuin- en groenafval gewogen. Als het afval weggebracht is, wordt de auto opnieuw gewogen. Op basis van deze weging wordt de prijs bepaald. U rekent vervolgens dit bedrag af bij de medewerker van de milieustraat.

Het aanleveren van snoeihout op de milieustraat is gratis.

Het aanleveren van tuin– en groenafval kost 5 cent per kilo.

Wat valt onder snoeihout?

Gesnoeide takken, gerooide stammen en overjarig hout.

Het snoeihout mag in kleine snippers aangeleverd worden en

·         bevat nauwelijks blad.

·         bevat nauwelijks zand, steen, puin, grind, plastic, metaal, touw, nylon, etc.

·         bevat geen geverfd, verlijmd hout, geïmpregneerd of gewolmaniseerd hout.

·         bevat geen verontreiniging zoals verbrand materiaal, olie/vet, chemicaliën, asbest etc.

Wat valt onder tuin- en groenafval

Tuin- en groenafval dat niet benoemd is in de categorie snoeihout, valt in deze categorie.

 Voorbeelden van tuin- en groenafval

  • Coniferenblad
  • Los blad, gras, veeg- & schoffelresten
  • Heggenknipsel
  • Bermmaaisel: afkomstig uit bermen, plantsoenen en gazons
  • Slootmaaisel: dit materiaal komt vrij bij het maaien van sloten

Voorbeeld:

De stam en takken van een conifeer vallen onder snoeihout, het conifeerblad valt onder het tuin- en groenafval.

Vanaf 1 september alleen nog pinnen op milieustraat Veghel

Vanaf 1 september kunt u alleen nog met uw pinpas betalen bij de milieustraat aan de Doornhoek in Veghel. Contant betalen is dan niet meer mogelijk. Dit is sneller én veiliger voor u en de medewerkers.

 

Liever in de groene container?

Uiteraard blijft het mogelijk om de groencontainer thuis te gebruiken voor het snoeihout en tuin- en groenafval.

De kosten hiervan bedragen 15 cent per kilo.

 

Wilt u meer weten?

Neem dan gerust contact op met het KlantContactCentrum van de gemeente Veghel via tel. 14 0413.